Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 838 din 22 august 2019  privind stabilirea cadrului instituţional pentru aplicarea prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2019/331 al Comisiei din 19 decembrie 2018 de stabilire a normelor tranzitorii pentru întreaga Uniune privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 838 din 22 august 2019 privind stabilirea cadrului instituţional pentru aplicarea prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2019/331 al Comisiei din 19 decembrie 2018 de stabilire a normelor tranzitorii pentru întreaga Uniune privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 818 din 9 octombrie 2019
    Având în vedere Referatul Direcţiei schimbări climatice şi dezvoltare durabilă nr. 46.059/DSCDD din 16.07.2019,
    în baza prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2019/331 al Comisiei din 19 decembrie 2018 de stabilire a normelor tranzitorii pentru întreaga Uniune privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului,
    în temeiul art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    viceprim-ministrul, ministrul mediului, şi ministrul energiei emit următorul ordin:
    ART. 1
    Prezentul ordin stabileşte cadrul instituţional pentru aplicarea prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2019/331 al Comisiei din 19 decembrie 2018 de stabilire a normelor tranzitorii pentru întreaga Uniune privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, denumit în continuare „Regulament“, în vederea stabilirii numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate instalaţiilor în care se desfăşoară una sau mai multe din activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2030.

    ART. 2
    Autoritatea publică centrală pentru energie transmite autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului informaţiile privind identificarea, în conformitate cu prevederile Regulamentului, a tuturor producătorilor de energie electrică care produc şi energie termică şi funcţionează sub autoritatea sa, în vederea introducerii în lista prevăzută la art. 3 lit. c).

    ART. 3
    (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului este autoritatea competentă pentru:
    a) stabilirea numărului anual preliminar de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit pentru perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2025 şi perioada 1 ianuarie 2026 - 31 decembrie 2030, pentru fiecare instalaţie în care se desfăşoară una sau mai multe din activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) stabilirea numărului anual final de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, alocate cu titlu gratuit în perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2025 şi perioada 1 ianuarie 2026 - 31 decembrie 2030, pentru fiecare instalaţie în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) transmiterea către Comisia Europeană a listei instalaţiilor în care se desfăşoară una sau mai multe din activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi a numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate acestora în perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2025, până la data de 30 septembrie 2019, şi perioada 1 ianuarie 2026 - 31 decembrie 2030, până la data de 30 septembrie 2024.

    (2) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului pune la dispoziţia Comisiei Europene datele colectate de la operatorii instalaţiilor în care se desfăşoară una sau mai multe din activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare, la solicitarea acesteia.

    ART. 4
    (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este autoritatea competentă pentru:
    a) primirea şi analizarea cererilor privind alocarea cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2025 şi perioada 1 ianuarie 2026 - 31 decembrie 2030, pentru fiecare instalaţie în care se desfăşoară una sau mai multe din activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) primirea şi analizarea cererilor privind alocarea cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2025, pentru instalaţiile nou-intrate în schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după data de 30 iunie 2019, şi pentru perioada 1 ianuarie 2026 - 31 decembrie 2030, pentru instalaţiile nou-intrate care au obţinut autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră după data de 30 iunie 2024;
    c) stabilirea numărului anual preliminar şi a numărului anual final de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, alocate cu titlu gratuit în perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2025, pentru instalaţiile nou-intrate în schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după data de 30 iunie 2019, şi pentru perioada 1 ianuarie 2026 - 31 decembrie 2030, pentru instalaţiile nou-intrate după data de 30 iunie 2024;
    d) transmiterea către Comisia Europeană a tabelelor privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru instalaţiile nou-intrate în schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după data de 30 iunie 2019, respectiv după data de 30 iunie 2024;
    e) aprobarea planului metodologic de monitorizare menţionat la art. 6 alin. (1) lit. b), până cel târziu la data de 31 decembrie 2020.

    (2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului transmite, în format electronic şi în format hârtie, la autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului 1 exemplar al documentelor transmise de operatori conform art. 6 alin. (1), pe măsura recepţionării acestora.
    (3) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului solicită operatorului, după caz, date şi informaţii suplimentare referitoare la documentele transmise în conformitate cu art. 6 alin. (1), în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentului ordin, cu menţionarea unui termen pentru depunere.
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), operatorul are obligaţia de a transmite informaţiile solicitate, în termenul comunicat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

    ART. 5
    Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului au obligaţia păstrării confidenţialităţii informaţiilor de care iau cunoştinţă ca urmare a punerii în aplicare a prevederilor prezentului ordin, în condiţiile legii.

    ART. 6
    (1) În vederea stabilirii numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit, pentru perioada 2021-2025, în conformitate cu prevederile prezentului ordin, operatorul unei instalaţii în care se desfăşoară una sau mai multe din activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia de a completa şi transmite la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului următoarele documente:
    a) un raport privind datele de referinţă, care a fost considerat satisfăcător, în urma verificării de către un verificator acreditat, efectuată în conformitate cu măsurile adoptate în temeiul art. 15 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, ce conţine informaţiile menţionate în art. 10 din Regulament, şi luând în considerare şi anexele I-IV ale Regulamentului, denumit în continuare „chestionar“, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin;
    b) un plan metodologic de monitorizare care constituie baza pentru raportul datelor de referinţă şi raportul de verificare, în conformitate cu anexa VI la Regulament, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin;
    c) un raport de verificare a raportului privind datele de referinţă şi a planului metodologic de monitorizare, elaborat în conformitate cu măsurile adoptate în temeiul art. 15 din Directiva 2003/87/CE, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit, în 2 exemplare, în format electronic şi în format hârtie, cu ştampila şi semnătura reprezentantului legal al societăţii pe fiecare pagină.
    (3) În situaţia în care planul metodologic de monitorizare prevăzut la alin. (1) lit. b) este aprobat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, operatorul nu mai trebuie să depună raportul de verificare pentru planul metodologic de monitorizare.
    (4) În vederea stabilirii numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit, pentru perioada 2026-2030, în conformitate cu prevederile prezentului ordin, operatorul unei instalaţii în care se desfăşoară una sau mai multe din activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia de a completa şi transmite la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, până cel târziu la data de 30 mai 2024, documentele prevăzute la alin. (1).

    ART. 7
    Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
    *) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 818 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


    ART. 8
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Viceprim-ministru, ministrul mediului,
                    Graţiela Leocadia Gavrilescu
                    Ministrul energiei,
                    Anton Anton


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016