Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 834 din 3 septembrie 2019  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 834 din 3 septembrie 2019 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 752 din 16 septembrie 2019
    Văzând Referatul de aprobare nr. DG 1.397 din 30.08.2019 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
    având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 440/2019 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 şi pentru modificarea secţiunii A din anexa la aceasta,
    în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
    ART. I
    Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 şi 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Criterii de eligibilitate:“, la punctul 19), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) Epilepsia focală rezistentă la tratament medicamentos* la pacienţi cu complexul sclerozei tuberoase
    - bolnavi cu vârsta de 2 ani şi peste această vârstă, ale căror crize epileptice rezistente*) la tratamentul anticonvulsivant, cu debut focal, cu sau fără generalizare secundară, sunt asociate cu complexul sclerozei tuberoase.
    *) Crize epileptice rezistente la tratament = crize persistente, deşi au fost administrate cel puţin 2 medicamente anticonvulsivante, indicate şi administrate corect, în monoterapie şi/sau combinaţie."

    2. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Unităţi care derulează programul“, la punctul 5), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» - Constanţa;"

    3. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Unităţi care derulează programul“, la punctul 18), după litera s) se introduce o nouă literă, litera ş), cu următorul cuprins:
    "ş) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. Dr. Alfred Rusescu»“ Bucureşti;"

    4. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Unităţi care derulează programul“, la punctul 20), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
    "h) Spitalul Clinic Judeţean Mureş;"

    5. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de ortopedie“, subtitlul „Unităţi care derulează programul“, la punctul 3), litera b.6) se abrogă.
    6. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de ortopedie“, subtitlul „Unităţi care derulează programul“, la punctul 4), litera d) se abrogă.
    7. Anexa nr. 13 B.3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    8. În tot cuprinsul anexei nr. 13, sintagma „structură de specialitate în prevenirea infecţiilor nosocomiale asociate asistenţei medicale conform prevederilor legale în vigoare“ se înlocuieşte cu sintagma „structură de specialitate în supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.101/2016.“


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Vasile Ciurchea

    Bucureşti, 3 septembrie 2019.
    Nr. 834.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 13 B.3 la normele tehnice)
    CHESTIONAR DE EVALUARE
    pentru includerea în Programul naţional oncologie - Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare
    Judeţul .................................................................
    Localitatea .............................................................
    Unitatea sanitară ................................................................
    Adresă ....................................................................
    Telefon ..........................................................................
    Fax ............................................................................
    E-mail .........................................................................
    Manager*: Nume ............................., prenume ...........................
    * Răspunderea pentru completarea datelor îi revine managerului.

    Adresă ...................................................................
    Telefon ........................., fax ..............................
    E-mail ................................................................
    Medic coordonator: Nume .............................., prenume .........................
    Adresă ..........................................................
    Telefon .............................., fax .....................................
    E-mail .......................................
    Director medical: Nume ..........................., prenume ..........................
    Adresă ............................................................
    Telefon .............................., fax ..............................
    E-mail ................................................................
    CAP. 1
    Relaţie contractuală în sistemul de asigurări sociale de sănătate

┌──┬─────────────────────────────┬──┬──┐
│ │ │DA│NU│
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│ │Unitate sanitară cu paturi │ │ │
│ │aflată în relaţie │ │ │
│ │contractuală cu casa de │ │ │
│1.│asigurări de sănătate pentru │ │ │
│ │furnizarea de servicii │ │ │
│ │medicale spitaliceşti în │ │ │
│ │regim de spitalizare continuă│ │ │
└──┴─────────────────────────────┴──┴──┘


    CAP. 2
    Criterii privind structura organizatorică

┌───┬────────────────────────────┬──┬──┐
│ │Unitate sanitară cu paturi │ │ │
│I │care are în structura │DA│NU│
│ │organizatorică aprobată/ │ │ │
│ │avizată: │ │ │
├───┼────────────────────────────┼──┼──┤
│ │- secţie/compartiment de │ │ │
│ │chirurgie generală/chirurgie│ │ │
│ │oncologică şi │ │ │
│1. │- secţie/compartiment de │ │ │
│ │chirurgie plastică, estetică│ │ │
│ │şi microchirurgie │ │ │
│ │reconstructivă │ │ │
├───┼────────────────────────────┼──┼──┤
│ │- secţie/compartiment ATI │ │ │
│ │categoria I sau II, │ │ │
│ │organizată/organizat conform│ │ │
│ │prevederilor Ordinului │ │ │
│2. │ministrului sănătăţii, │ │ │
│ │interimar, nr. 1.500/2009, │ │ │
│ │cu modificările şi │ │ │
│ │completările ulterioare │ │ │
│ │(precizaţi categoria ...) │ │ │
├───┼────────────────────────────┼──┼──┤
│3. │- unitate de transfuzii │ │ │
│ │sanguină │ │ │
├───┼────────────────────────────┼──┼──┤
│ │- structură de specialitate │ │ │
│ │în supraveghere, prevenire │ │ │
│ │şi limitare a infecţiilor │ │ │
│ │asociate asistenţei medicale│ │ │
│ │conform prevederilor │ │ │
│4. │Ordinului ministrului │ │ │
│ │sănătăţii nr. 1.101/2016 │ │ │
│ │pentru aprobarea Normelor de│ │ │
│ │supraveghere, prevenire şi │ │ │
│ │limitare a infecţiilor │ │ │
│ │asociate asistenţei medicale│ │ │
│ │în unităţile sanitare │ │ │
├───┼────────────────────────────┼──┼──┤
│ │Linii de gardă 24/7 │ │ │
│II.│organizate la sediul │ │ │
│ │unităţii sanitare pentru │ │ │
│ │specialităţile: │ │ │
├───┼────────────────────────────┼──┼──┤
│ │- chirurgie generală/ │ │ │
│ │chirurgie oncologică sau │ │ │
│1. │chirurgie plastică, estetică│ │ │
│ │şi microchirurgie │ │ │
│ │reconstructivă │ │ │
├───┼────────────────────────────┼──┼──┤
│2. │- ATI │ │ │
└───┴────────────────────────────┴──┴──┘


    CAP. 3
    Criterii privind structura de personal

┌──┬─────────────────────────────┬──┬──┐
│ │ │DA│NU│
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│ │Încadrarea cu medici şi │ │ │
│ │personal sanitar mediu a │ │ │
│ │secţiei/compartimentului de │ │ │
│ │chirurgie generală/chirurgie │ │ │
│ │oncologică şi chirurgie │ │ │
│ │plastică, estetică şi │ │ │
│ │microchirurgie reconstructivă│ │ │
│1.│conform normativelor de │ │ │
│ │personal pentru asistenţa │ │ │
│ │medicală spitalicească, │ │ │
│ │aprobate prin Ordinul │ │ │
│ │ministrului sănătăţii nr. │ │ │
│ │1.224/2010, cu modificările │ │ │
│ │ulterioare (precizaţi nr. │ │ │
│ │medicilor de specialitate şi │ │ │
│ │al asistenţilor medicali ...)│ │ │
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│ │1 medic de specialitate │ │ │
│ │chirurgie generală cu │ │ │
│ │competenţă/atestat/ │ │ │
│ │supraspecializare în │ │ │
│ │chirurgie oncologică şi 1 │ │ │
│2.│medic de specialitate │ │ │
│ │chirurgie plastică, estetică │ │ │
│ │şi microchirurgie │ │ │
│ │reconstructivă cu experienţă │ │ │
│ │în chirurgia sânului atestată│ │ │
│ │de şeful/coordonatorul │ │ │
│ │structurii │ │ │
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│ │Încadrarea cu medici şi │ │ │
│ │personal sanitar mediu a │ │ │
│ │secţiei/compartimentului de │ │ │
│ │ATI conform Regulamentului de│ │ │
│ │organizare şi funcţionare a │ │ │
│ │secţiilor şi compartimentelor│ │ │
│ │de anestezie şi terapie │ │ │
│3.│intensivă din unităţile │ │ │
│ │sanitare, aprobat prin │ │ │
│ │Ordinul ministrului │ │ │
│ │sănătăţii, interimar, nr. │ │ │
│ │1.500/2009, cu modificările │ │ │
│ │şi completările ulterioare │ │ │
│ │(precizaţi nr. medicilor de │ │ │
│ │specialitate şi al │ │ │
│ │asistenţilor medicali ...) │ │ │
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│ │Personal medical încadrat în │ │ │
│ │structură de specialitate în │ │ │
│ │supraveghere, prevenire şi │ │ │
│4.│limitare a infecţiilor │ │ │
│ │asociate asistenţei medicale │ │ │
│ │conform prevederilor │ │ │
│ │Ordinului ministrului │ │ │
│ │sănătăţii nr. 1.101/2016 │ │ │
└──┴─────────────────────────────┴──┴──┘


    CAP. 4
    Criterii privind dotarea

┌──┬─────────────────────────────┬──┬──┐
│ │ │DA│NU│
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│1.│Trusă pentru chirurgia │ │ │
│ │sânului │ │ │
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│ │Microscop operator/Lupe │ │ │
│ │chirurgicale şi trusă de │ │ │
│ │instrumente microchirurgicale│ │ │
│2.│în situaţia în care │ │ │
│ │endoprotezarea asociază şi o │ │ │
│ │tehnică autoloagă de │ │ │
│ │anastomoze microvasculare │ │ │
│ │(după caz) │ │ │
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│3.│Depărtător cu cablu optic │ │ │
└──┴─────────────────────────────┴──┴──┘


    Declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele completate în chestionar sunt conforme cu realitatea.
    Semnătura
    Manager,
    ………...…………
    Semnătura
    Medic coordonator,
    ……...........……………
    Semnătura
    Director medical,
    ………........………..
    CAP. 5

    CAS .....................................

┌─────────────────────────────────────────────┬──────┬────────┐
│Unitatea sanitară: │Avizat│Neavizat│
├─────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│.............................................│ │ │
└─────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┘


    Semnătura
    Preşedinte director general,
    ……………...........……………..
    Semnătura
    Director relaţii contractuale,
    ……………....................….
    Semnătura
    Medic-şef,
    …………………………….
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016