Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 816 din 14 mai 2020  pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 816 din 14 mai 2020 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 392 din 14 mai 2020
    Văzând Referatul de aprobare nr. N.T. 2.364/2020 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,
    având în vedere:
    - dispoziţiile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu completările ulterioare;
    – prevederile art. 31 paragraful 2 lit. c) din Regulamentul sanitar internaţional (2005), pus în aplicare prin Hotărârea Guvernului nr. 758/2009,

    ţinând cont de prevederile art. 25 alin. (2), ale art. 27 alin. (5) şi ale art. 78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 12 martie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 1^1
    (1) Fac excepţie de la prevederile art. 1 următoarele categorii de persoane:
    a) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecţie împotriva COVID-19;
    b) conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecţie împotriva COVID-19;
    c) conducătorii auto care se deplasează în interesul desfăşurării profesiei din statul de rezidenţă al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidenţă, indiferent dacă deplasarea se face la bordul autovehiculului de transport marfă/persoane sau prin mijloace individuale sau în cont propriu, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecţie împotriva COVID-19;
    d) mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar care intră în România în interesul exercitării profesiei;
    e) membrii echipajelor de zbor care au efectuat un zbor dinspre zone aflate sub incidenţa codului «zonă GALBENĂ» sau fără risc epidemiologic;
    f) membrii echipajelor de zbor care au efectuat un zbor dinspre zone aflate sub incidenţa codului «zonă ROŞIE» sau cu risc epidemiologic, care nu coboară din aeronave între zboruri sau poartă echipament de protecţie, pe timpul zborului, dacă între zboruri coboară din aeronavă;
    g) personalul navigant român, maritim şi fluvial care se repatriază prin orice mijloc de transport, dacă la intrarea în ţară nu prezintă simptome asociate infecţiei cu SARS-CoV-2 şi prezintă autorităţilor competente «certificatul pentru lucrătorii din transportul internaţional», al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 096 I din 24 martie 2020;
    h) personalul navigant maritim şi fluvial care efectuează schimbul de echipaj la bordul navelor aflate în porturile româneşti, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, dacă la intrarea în ţară, precum şi la îmbarcarea/debarcarea de pe navă nu prezintă simptome asociate infecţiei cu SARS-CoV-2 şi prezintă autorităţilor competente «certificatul pentru lucrătorii din transportul internaţional», al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 096 I din 24 martie 2020.
    (2) Pentru evidenţa deplasărilor, categoriile de persoane menţionate la alin. (1) lit. a)-c) completează o declaraţie pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (3) Personalul prevăzut la alin. (1) lit. g) completează o declaraţie pe propria răspundere privind utilizarea continuă a echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19 pentru deplasarea de la navă la locaţia unde poate fi contactat în următoarele 14 zile, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (4) Conducătorii autovehiculelor de transport marfă sau persoane care tranzitează teritoriul României nu sunt obligaţi să completeze, la intrarea pe teritoriul României, declaraţia prevăzută la alin. (2), dacă respectă următoarele condiţii minimale:
    a) utilizează doar coridoare de tranzit şi puncte pentru trecerea frontierei de stat situate la capetele acestor coridoare, aprobate de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi Ministerul Afacerilor Interne, fiind interzisă abaterea de la acestea;
    b) tranzitarea teritoriului României se face într-un interval de timp minim, fără a depăşi 48 de ore de la intrarea în România, incluzând şi perioadele de staţionare pentru odihna zilnică normată;
    c) staţionarea autovehiculului se realizează exclusiv în parcări situate pe coridoarele de tranzit, marcate în mod corespunzător.
    (5) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (4), conducătorul autovehiculului va fi obligat să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea sa. Autovehiculul poate fi preluat, în acest caz, de un reprezentant al deţinătorului."

    2. După anexa nr. 3 se introduc două noi anexe, anexele nr. 4 şi 5, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Horaţiu Moldovan,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 14 mai 2020.
    Nr. 816.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 414/2020)
    DECLARAŢIE
    pentru conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone,
    precum şi ai autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto

┌────────────────────────────┬─────────┐
│Măsura dispusă de D.S.P.: │ │
│\u-3985? trimitere spre spital; \u-3985? │Semnătură│
│carantinare │D.S.P. │
│instituţionalizată │ │
└────────────────────────────┴─────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Numele ......................................................., prenumele │
│......................................................... │
│Data naşterii: anul ............., luna │
│....................................., ziua .......... │
│Locul naşterii: │
│..........................................................................│
│Adresa de domiciliu (potrivit actului de identitate): localitatea │
│................................................................ │
│str. ............................................................... nr. │
│........., bl. ..........., ap. ........, sectorul/judeţul │
│...................................... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ţara/Ţările din care am plecat/tranzitat: │
│................................................................... │
│Localitatea/Localităţile din care am plecat: │
│............................................ │
│Data plecării: anul ..............., luna │
│..................................., ziua ........... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Declar pe propria răspundere că:
    a) am luat cunoştinţă de faptul că, pentru a preveni răspândirea pe teritoriul României a COVID-19, am obligaţia de a mă supune procedurilor în vigoare;
    b) pentru punerea în aplicare a măsurii, după efectuarea cursei mă voi deplasa pe cea mai scurtă rută la:
    [] adresa de domiciliu sau
    [] următoarea adresă: localitatea ..................., str. ...................... nr. ......., bl. ......., ap. ......., sectorul/judeţul ...................┌──────────────────────────────────────┐
│Se completează corespunzător │
│operaţiunii de transport efectuate: │
│1. adresa pentru formalităţile vamale:│
│localitatea │
│............................, str. │
│............................... nr. │
│......., sectorul/judeţul │
│............................ │
│2. adresa pentru livrare marfă: │
│localitatea │
│................................., │
│str. ............................ nr. │
│......., sectorul/judeţul │
│....................... │
│3. adresa pentru garare autovehicul: │
│localitatea │
│..............................., str. │
│............................ nr. │
│......., sectorul/judeţul │
│........................... │
├──────────────────────────────────────┤
│În cazul transportului de persoane: │
│1. adresa pentru debarcarea │
│pasagerilor: localitatea │
│.........................., str. │
│........................... nr. │
│......., sectorul/judeţul │
│.................... │
│2. adresa pentru garare autovehicul: │
│localitatea │
│.........................., str. │
│.......................... nr. │
│......., sectorul/judeţul │
│.......................... │
└──────────────────────────────────────┘


    Deplasarea se va efectua cu: ...................................................... .
    Sunt de acord ca datele cu caracter personal şi informaţiile furnizate să fie prelucrate de către autorităţile competente.
    Am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii şi cele ale art. 352 din Codul penal cu privire la zădărnicirea bolilor.
    Pe perioada şederii în România pot fi contactat la:
    - telefon: .................................
    – e-mail: .....................................

    Semnătura
    ................................

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 414/2020)
    DECLARAŢIE
    pentru personalul navigant maritim şi fluvial român care se repatriază

┌────────────────────────────┬─────────┐
│Măsura dispusă de D.S.P.: │ │
│\u-3985? trimitere spre spital; \u-3985? │Semnătură│
│carantinare │D.S.P. │
│instituţionalizată │ │
└────────────────────────────┴─────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Numele ................................................., prenumele │
│............................................... │
│Data naşterii: anul ............., luna │
│....................................., ziua .......... │
│Locul naşterii: │
│.......................................................................... │
│Adresa de domiciliu (potrivit actului de identitate): localitatea │
│................................................., │
│str. .............................. nr. ........., bl. ..........., ap. │
│........, sectorul/judeţul ................................. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ţara din care am plecat: │
│............................................................... │
│Ţara tranzitată/Ţările tranzitate: │
│.................................................................... │
│Localitatea din care am plecat: │
│...........................................................................│
│Localitatea tranzitată/Localităţile tranzitate: │
│....................................................... │
│Data plecării: anul ..............., luna ......................., ziua │
│........... │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Declar pe propria răspundere că:
    a) am luat cunoştinţă de faptul că, pentru a preveni răspândirea pe teritoriul României a COVID-19, am obligaţia de a mă supune procedurilor în vigoare;
    b) am utilizat continuu echipament individual de protecţie împotriva COVID-19 pe perioada deplasării de la navă la locaţia unde pot fi contactat în următoarele 14 zile;
    c) pentru punerea în aplicare a măsurii, de la intrarea în România mă voi deplasa pe cea mai scurtă rută la următoarea locaţie:
    [] adresa de domiciliu sau
    [] următoarea adresă: localitatea …………, str. …………………nr. ………, bl. ……………, ap. ………, sectorul/judeţul ……………………


    Deplasarea se va efectua cu: ………………......................................................................................………………………. .
    Sunt de acord ca datele cu caracter personal şi informaţiile furnizate să fie prelucrate de către autorităţile competente.
    Am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii şi cele ale art. 352 din Codul penal cu privire la zădărnicirea bolilor.
    Pe perioada următoarelor 14 zile pot fi contactat la:
    - telefon: .................................
    – e-mail: ......................................

    Semnătura
    ................................

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016