Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 81 din 7 aprilie 2021  privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 136/2020 pentru aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile începând cu anul 2020 cererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 81 din 7 aprilie 2021 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 136/2020 pentru aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile începând cu anul 2020 cererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite", aferentă măsurii 08 "Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor", submăsura 8.1 "Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 378 din 12 aprilie 2021
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.772 din 24.03.2021 al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale,
    în baza prevederilor:
    - Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3.508 din 26 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului CE nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) 2020/2.220 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 şi 2022 şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce priveşte resursele şi aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 şi 2022 şi a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 şi 2022;
    – Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările ulterioare;
    – Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 24/2020*) privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2;
    – Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    *) Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 24/2020 şi-a încetat aplicabilitatea prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.

    – Hotărârii Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 1.065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
    – Hotărârii Guvernului nr. 3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
    – Hotărârea Guvernului nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
    – Hotărârii Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite“, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare;
    – art. 1 din Acordul de delegare pentru implementarea prin Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS) a măsurilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 nr. P107/A69/2015, încheiat la data de 24.06.2015 între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură,

    în temeiul prevederilor:
    - art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 136/2020 pentru aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile începând cu anul 2020 cererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite“, aferentă măsurii 08 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor“, submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite“ din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 29 mai 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Anexa nr. 1 „Sistemul de sancţiuni pentru schema de ajutor de stat «Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite», aferentă măsurii 08 «Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor», submăsura 8.1 «Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite» din cadrul PNDR 2014-2020, aferent Primei 1 - Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere“ se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) La capitolul I punctul 4, paragraful al doilea se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "În caz de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale, angajamentul se închide numai în situaţia în care nu se pot atinge obiectivele propuse prin implementarea acestuia, luându-se în considerare şi sezonul de plantare imediat următor."

    b) La capitolul I punctul 4, după paragraful al doilea se introduce un nou paragraf, paragraful al treilea, cu următorul cuprins:
    "În cazul în care forţa majoră a intervenit la prima înfiinţare a plantaţiei forestiere, angajamentul se închide pentru u.a. pentru care beneficiarul nu reface plantaţia în sezonul de plantare imediat următor, fără recuperarea sumelor acordate anterior."

    c) La capitolul II secţiunea 1 punctul 1, tabelul „Criterii, determinări, elemente de control/verificare“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Tabel - Criterii, determinări, elemente de control/verificare

┌─────┬────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│ │ │Determinarea suprafeţei │ │
│ │Criterii de │eligibile după aplicarea │ │
│ │eligibilitate │sancţiunilor pentru │ │
│Nr. │(CE)/Cerinţe │nerespectarea criteriilor de │ │
│crt. │asimilate │eligibilitate şi a cerinţelor │Elemente de control/verificare │
│ │criteriilor de │asimilate criteriilor de │ │
│ │eligibilitate │eligibilitate, inclusiv a │ │
│ │(CS) │prevederilor proiectului tehnic│ │
│ │ │de împădurire │ │
├─────┼────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │Efectuarea │1.1. În cazul în care lucrările│ │
│ │lucrărilor de │de înfiinţare şi/sau │ │
│ │înfiinţare şi de│împrejmuire se efectuează │ │
│ │împrejmuire a │înainte de data semnării │ │
│ │plantaţiilor │angajamentului şi depunerii │ │
│ │forestiere │acestuia la APIA, sprijinul │ │
│ │trebuie să se │aferent acestor lucrări devine │ │
│ │realizeze doar │neeligibil pentru finanţare. Cu│ │
│ │după semnarea │toate acestea, în acest caz, │ │
│ │angajamentului │costurile legate de elaborarea │ │
│ │şi depunerea │proiectului tehnic de │ │
│ │acestuia la │împădurire vor putea fi │ │
│ │Agenţia de Plăţi│solicitate la plată. │Se vor verifica: angajamentul, respectiv │
│ │şi Intervenţie │1.2. Se exclud de la finanţare,│data semnării şi depunerii acestuia la │
│ │pentru │iar angajamentul se închide │APIA, ordinul de demarare a lucrărilor de │
│ │Agricultură │pentru acele unităţi │înfiinţare/împrejmuire pentru fiecare u.a.,│
│ │(APIA) şi nu mai│amenajistice pentru care │în care trebuie menţionate obligatoriu data│
│ │târziu de │lucrările de înfiinţare nu s-au│demarării acestora, precum şi Nota de │
│1. │maximum 2 ani de│realizat într-o perioadă de 2 │constatare (PV) a finalizării lucrărilor de│
│(CE/ │la data semnării│ani, respectiv 3 ani pentru │înfiinţare a plantaţiei pentru fiecare │
│CS) │angajamentului. │unităţile amenajistice deţinute│u.a., care trebuie să conţină obligatoriu │
│ │Pentru │de beneficiarii selectaţi în │data finalizării lucrărilor de înfiinţare. │
│ │beneficiarii │cadrul sesiunilor 1, 2 şi 3, de│Acestea trebuie emise de persoane fizice/ │
│ │selectaţi în │la data semnării şi depunerii │juridice de specialitate, atestate de │
│ │cadrul │acestuia la APIA. │autoritatea naţională în domeniul │
│ │sesiunilor de │1.3. Se exclude de la finanţare│silviculturii. │
│ │depunere a │valoarea aferentă împrejmuirii │ │
│ │cererilor de │în cazul în care aceasta nu s-a│ │
│ │sprijin 1, 2 şi │realizat într-o perioadă de │ │
│ │3, lucrările de │maximum 2 ani de la data │ │
│ │înfiinţare a │semnării şi depunerii │ │
│ │plantaţiilor │angajamentului la APIA, │ │
│ │forestiere se │respectiv 3 ani pentru │ │
│ │vor realiza │beneficiarii selectaţi în │ │
│ │într-un termen │cadrul sesiunilor 1, 2 şi 3. │ │
│ │de maximum 3 ani│Angajamentul rămâne valabil, │ │
│ │de la data │dar sumele pentru împrejmuire │ │
│ │semnării │nu mai pot fi solicitate │ │
│ │angajamentului. │ulterior. │ │
├─────┼────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ │Dacă plantaţia (perdea │ │
│ │ │forestieră) se înfiinţează în │ │
│ │ │etape, iar suma suprafeţelor │ │
│ │ │eligibile pentru plată ale │ │
│ │Suprafaţa │u.a.-urilor pe care s-a │ │
│ │terenului propus│efectuat prima înfiinţare │ │
│ │pentru │pentru care se solicită sprijin│ │
│ │împădurire în │nu respectă condiţia de │ │
│ │vederea │suprafaţă minimă totală │ │
│ │realizării de │(minimum 0,5 ha), nu se va │ │
│ │perdele │acorda nicio plată aferentă │ │
│ │forestiere de │primelor 1 şi 2 pentru anul în │ │
│ │protecţie este │curs; beneficiarul poate │ │
│ │de minimum 0,5 │solicita plata aferentă acestor│ │
│2. │ha. «Prima │lucrări la următoarea cerere de│Condiţia se verifică atât administrativ, │
│(CE) │lucrare de │plată (cu respectarea │cât şi pe teren (după caz) de către APIA. │
│ │înfiinţare a │cerinţelor de la nr. crt. 1). │ │
│ │plantaţiei │În cazul în care nici la │ │
│ │trebuie să se │următoarea cerere de plată (cu │ │
│ │realizeze pe o │încadrarea în perioada celor 2 │ │
│ │suprafaţă minimă│ani sau 3 ani, în cazul │ │
│ │totală (care │beneficiarilor selectaţi în │ │
│ │cuprinde unităţi│cadrul sesiunilor 1, 2 şi 3, de│ │
│ │amenajistice │la data semnării │ │
│ │întregi) de cel │angajamentului) înfiinţarea │ │
│ │puţin 0,5 ha.» │plantaţiei nu a fost realizată │ │
│ │ │pe suprafaţa minimă de 0,5 ha, │ │
│ │ │sunt excluse din angajament │ │
│ │ │u.a. aferente perdelelor │ │
│ │ │forestiere, iar angajamentul se│ │
│ │ │închide. │ │
├─────┼────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ │Dacă plantaţia (trup de pădure)│ │
│ │ │se înfiinţează în etape, iar │ │
│ │ │suma suprafeţelor eligibile │ │
│ │Suprafaţa │pentru plată ale u.a.-urilor pe│ │
│ │terenului propus│care s-a efectuat prima │ │
│ │pentru │înfiinţare pentru care se │ │
│ │împădurire în │solicită sprijin nu respectă │ │
│ │vederea │condiţia de suprafaţă minimă │ │
│ │realizării de │totală (minimum 1 ha), nu se va│ │
│ │trupuri de │acorda nicio plată aferentă │ │
│ │pădure este de │primelor 1 şi 2 pentru anul în │ │
│ │minimum 1 ha. │curs; beneficiarul poate │ │
│ │«Prima lucrare │solicita din nou plata aferentă│ │
│ │de înfiinţare a │acestor lucrări la următoarea │ │
│3. │plantaţiei │cerere de plată (cu respectarea│Condiţia se verifică atât administrativ, │
│(CE) │trebuie să se │cerinţelor de la nr. crt. 1). │cât şi pe teren (după caz) de către APIA. │
│ │realizeze pe o │În cazul în care nici la │ │
│ │suprafaţă minimă│următoarea cerere de plată (cu │ │
│ │totală (care │încadrarea în perioada celor 2 │ │
│ │cuprinde unităţi│ani sau 3 ani, în cazul │ │
│ │amenajistice │beneficiarilor selectaţi în │ │
│ │întregi) de cel │cadrul sesiunilor 1, 2 şi 3, de│ │
│ │puţin 1 ha în │la data semnării │ │
│ │cazul creării de│angajamentului) înfiinţarea │ │
│ │trupuri de │plantaţiei nu a fost realizată │ │
│ │pădure.» │pe suprafaţa minimă de 1 ha, │ │
│ │ │sunt excluse din angajament │ │
│ │ │u.a. aferente trupurilor de │ │
│ │ │pădure, iar angajamentul se │ │
│ │ │închide. │ │
├─────┼────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ │Dacă suma suprafeţelor │ │
│ │ │eligibile pentru plată ale │ │
│ │ │u.a.-urilor componente ale unei│ │
│ │ │zone compacte pe care s-a │ │
│ │ │efectuat înfiinţarea şi pentru │ │
│ │ │care se solicită sprijin nu │ │
│ │ │respectă condiţia de suprafaţă │ │
│ │ │minimă (minimum 0,1 ha), nu se │ │
│ │ │va acorda nicio plată aferentă │ │
│ │Suprafaţa │Primei 1 sau 2 pentru anul în │ │
│ │compactă minimă │curs; beneficiarul poate │ │
│ │împădurită │solicita din nou plata aferentă│ │
│ │eligibilă la │acestor lucrări la următoarea │ │
│4. │plată este de │cerere de plată (cu respectarea│Condiţia se verifică atât administrativ, │
│(CE) │minimum 0,1 ha │cerinţelor de la nr. crt. 1). │cât şi pe teren (după caz) de către APIA. │
│ │în cazul │În cazul în care nici la │ │
│ │realizării de │următoarea cerere de plată (cu │ │
│ │perdele │încadrarea în perioada celor 2 │ │
│ │forestiere. │ani de la data semnării │ │
│ │ │angajamentului sau 3 ani, în │ │
│ │ │cazul beneficiarilor selectaţi │ │
│ │ │în cadrul sesiunilor 1, 2 şi 3)│ │
│ │ │înfiinţarea plantaţiei nu a │ │
│ │ │fost realizată pe suprafaţa │ │
│ │ │compactă minimă de 0,1 ha, sunt│ │
│ │ │excluse din angajament u.a. │ │
│ │ │aferente perdelelor forestiere,│ │
│ │ │iar angajamentul se închide. │ │
├─────┼────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ │Dacă suma suprafeţelor │ │
│ │ │eligibile pentru plată ale │ │
│ │ │u.a.-urilor componente ale unei│ │
│ │ │zone compacte pe care s-a │ │
│ │ │efectuat înfiinţarea şi pentru │ │
│ │ │care se solicită sprijin nu │ │
│ │ │respectă condiţia de suprafaţă │ │
│ │ │minimă (minimum 0,5 ha), nu se │ │
│ │ │va acorda nicio plată aferentă │ │
│ │Suprafaţa │Primei 1 sau 2 pentru anul în │ │
│ │compactă minimă │curs; beneficiarul poate │ │
│ │împădurită │solicita din nou plata aferentă│ │
│ │eligibilă la │acestor lucrări la următoarea │ │
│5. │plată este de │cerere de plată (cu respectarea│Condiţia se verifică atât administrativ, │
│(CE) │minimum 0,5 ha │cerinţelor de la nr. crt. 1). │cât şi pe teren (după caz) de către APIA. │
│ │în cazul │În cazul în care nici la │ │
│ │realizării de │următoarea cerere de plată (cu │ │
│ │trupuri de │încadrarea în perioada celor 2 │ │
│ │pădure. │ani de la data semnării │ │
│ │ │angajamentului sau 3 ani, în │ │
│ │ │cazul beneficiarilor selectaţi │ │
│ │ │în cadrul sesiunilor 1, 2 şi 3)│ │
│ │ │înfiinţarea plantaţiei nu a │ │
│ │ │fost realizată pe suprafaţa │ │
│ │ │compactă minimă de 0,5 ha, sunt│ │
│ │ │excluse din angajament u.a. │ │
│ │ │aferente trupurilor de pădure, │ │
│ │ │iar angajamentul se închide. │ │
├─────┼────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │Beneficiarii │ │ │
│ │măsurii nu │ │ │
│ │trebuie să fie │ │ │
│ │persoane aflate │Pentru anul cererii de plată în│ │
│ │în dificultate │cauză (anul n) se refuză la │ │
│ │aşa cum sunt │plată pentru categoriile de │Verificarea respectării acestei condiţii se│
│ │definite conform│plăţi aferente Primei 1. │realizează de către APIA pe baza │
│ │prevederilor │Plăţile aferente anului n se │documentelor ataşate cererii de plată care │
│6. │Orientărilor │pot solicita din nou, doar în │însoţesc Declaraţia pe propria răspundere │
│(CE) │privind │anul următor (n+1). │cu privire la neîncadrarea în categoria │
│ │ajutoarele de │Dacă se constată că şi în anul │«Întreprindere în dificultate» - anexa nr. │
│ │stat pentru │n+1 criteriul nu este │2 din Ghidul solicitantului. │
│ │salvarea şi │îndeplinit, angajamentul se │ │
│ │restructurarea │închide. │ │
│ │întreprinderilor│ │ │
│ │nefinanciare │ │ │
│ │aflate în │ │ │
│ │dificultate. │ │ │
├─────┼────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │Beneficiarii │ │ │
│ │schemei nu │ │ │
│ │trebuie să fie │ │ │
│ │beneficiari ai │ │ │
│ │altor forme de │ │ │
│ │sprijin din │ │ │
│ │fondurile │ │ │
│ │structurale şi │ │ │
│ │de investiţii │Se refuză la plată, pentru │ │
│ │europene (ESI) │categoriile de plăţi aferente │ │
│ │sau din alte │Primei 1, u.a. pentru care nu │ │
│ │fonduri publice │este îndeplinit acest criteriu │ │
│ │pentru aceeaşi │pentru anul cererii de plată în│Verificarea se va efectua prin interogarea │
│ │suprafaţă de │cauză (anul n). │Sistemului integrat de administrare şi │
│ │teren pe │Plăţile aferente anului n se │control (IACS)/IPA Online şi conform bazei │
│7. │perioada de │pot solicita din nou, doar în │de date a Agenţiei pentru Finanţarea │
│(CS) │acordare a │anul următor (n+1). │Investiţiilor Rurale (AFIR) cu privire la │
│ │sprijinului în │Dacă se constată că şi în anul │unităţile amenajistice care fac obiectul │
│ │baza schemei, cu│n+1 criteriul nu este │angajamentului. │
│ │excepţia, după │îndeplinit, u.a. pentru care nu│ │
│ │caz, a plăţilor │a fost îndeplinit criteriul se │ │
│ │directe (Pilonul│exclude de la plată, │ │
│ │I al Politicii │angajamentul se închide pentru │ │
│ │agricole comune │u.a. respectivă. │ │
│ │- PAC) sau a │ │ │
│ │plăţilor │ │ │
│ │compensatorii │ │ │
│ │acordate pe │ │ │
│ │suprafaţă prin │ │ │
│ │măsurile de │ │ │
│ │dezvoltare │ │ │
│ │rurală. │ │ │
├─────┼────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ │8.1. În cazul în care, la nivel│ │
│ │ │de unitate amenajistică, între │ │
│ │ │3% şi 10% (inclusiv) din │ │
│ │ │puieţii utilizaţi în lucrările │ │
│ │ │de împădurire nu respectă │ │
│ │ │condiţia, suprafaţa pentru care│ │
│ │ │se calculează valoarea plăţii │ │
│ │ │aferente costului standard │ │
│ │Materialul │privind lucrările de înfiinţare│ │
│ │forestier │pentru u.a. respectivă se │ │
│ │utilizat la │diminuează cu 10%. │ │
│ │lucrările de │8.2. În cazul în care, la nivel│ │
│ │împădurire │de unitate amenajistică, un │ │
│ │trebuie să │procent mai mare de 10%, dar nu│Se verifică de către Garda Forestieră (GF) │
│ │respecte │mai mare de 20% (inclusiv) din │documentele care atestă provenienţa │
│8. │prevederile │puieţii utilizaţi în lucrările │materialului săditor, la faţa locului, │
│(CS) │fişei tehnice a │de împădurire nu respectă │odată cu verificarea lucrărilor aferente │
│ │măsurii şi a │condiţia, suprafaţa pentru care│înfiinţării plantaţiei, pentru toţi │
│ │Legii nr. 107/ │se calculează valoarea plăţii │beneficiarii selectaţi. │
│ │2011 privind │aferente costului standard │ │
│ │comercializarea │privind lucrările de înfiinţare│ │
│ │materialelor │pentru u.a. respectivă se │ │
│ │forestiere de │diminuează cu 25%. │ │
│ │reproducere. │8.3. Unitatea amenajistică în │ │
│ │ │care mai mult de 20% din │ │
│ │ │puieţii utilizaţi în lucrările │ │
│ │ │de împădurire nu respectă │ │
│ │ │condiţia este exclusă de la │ │
│ │ │plată pentru anul în curs, │ │
│ │ │angajamentul se închide pentru │ │
│ │ │u.a. respectivă şi se │ │
│ │ │recuperează sumele primite │ │
│ │ │anterior aferente acestei u.a. │ │
├─────┼────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ │Se refuză la plată, pentru │ │
│ │ │categoriile de plăţi aferente │ │
│ │ │Primei 1, u.a. pentru care nu │ │
│ │ │este îndeplinit acest criteriu │ │
│ │Terenurile │pentru anul cererii de plată în│ │
│ │grevate de │cauză (anul n). │Verificarea se va realiza anual de APIA pe │
│ │sarcini, conform│Plăţile aferente anului n se │baza documentelor privind dreptul de │
│9. │evidenţelor │pot solicita din nou, doar în │utilizare a terenului, ataşate la fiecare │
│(CE) │cadastrale │anul următor (n+1). │cerere de plată - anexa nr. 14 din Ghidul │
│ │locale, nu sunt │Dacă se constată că şi în anul │solicitantului. │
│ │eligibile. │n+1 criteriul nu este │ │
│ │ │îndeplinit, u.a. pentru care nu│ │
│ │ │a fost îndeplinit criteriul se │ │
│ │ │exclude de la plată, │ │
│ │ │angajamentul se închide pentru │ │
│ │ │u.a. respectivă. │ │
├─────┼────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │Beneficiarul │ │ │
│ │trebuie să facă │ │ │
│ │dovada deţinerii│ │ │
│ │/gestionării cu │ │ │
│ │continuitate a │Se exclude de la plată unitatea│ │
│ │terenurilor care│amenajistică care nu │ │
│ │fac obiectul │îndeplineşte acest criteriu la │ │
│ │angajamentului │momentul depunerii cererii de │ │
│ │pe toată │plată şi se recuperează │ │
│ │perioada │eventualele sume primite │ │
│ │implementării │anterior pentru aceasta, iar │Se verifică documentele care atestă dreptul│
│10. │acestuia; │aceasta este exclusă din │de proprietate, în cazul deţinătorilor de │
│(CS) │documentele │angajament; angajamentul se │teren, şi cele care atestă dreptul de │
│ │doveditoare ale │închide pentru u.a. respectivă.│utilizare, în cazul celorlalte categorii de│
│ │dreptului de │Excluderea de la plată şi din │beneficiari. │
│ │utilizare a │angajament se aplică tuturor │ │
│ │terenului │unităţilor amenajistice pentru │ │
│ │trebuie să aibă │care nu există documente care │ │
│ │ca obiect/ │să ateste deţinerea/gestionarea│ │
│ │destinaţie │cu continuitate a terenurilor. │ │
│ │«crearea de │ │ │
│ │suprafeţe │ │ │
│ │împădurite»/ │ │ │
│ │«suprafeţe │ │ │
│ │împădurite». │ │ │
├─────┼────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │Lucrările de │ │ │
│ │înfiinţare │ │ │
│ │prevăzute în │ │ │
│ │proiectul tehnic│ │ │
│ │de împădurire │ │ │
│ │trebuie │ │ │
│ │executate de │ │ │
│ │persoane │ │ │
│ │juridice sau sub│ │ │
│ │îndrumarea │ │ │
│ │persoanelor │ │ │
│ │fizice, atestate│ │ │
│ │de autoritatea │ │ │
│ │naţională în │ │ │
│ │domeniul │ │ │
│ │silviculturii, │ │ │
│ │conform │ │ │
│ │Ordinului │ │ │
│ │ministrului │ │ │
│ │mediului, apelor│ │ │
│ │şi pădurilor nr.│ │ │
│ │1.763/2015 │ │ │
│ │pentru aprobarea│ │ │
│ │Regulamentului │ │ │
│ │privind │ │ │
│ │atestarea │ │ │
│ │persoanelor │ │ │
│ │juridice care │ │Garda Forestieră efectuează verificări ale │
│ │realizează │ │documentelor deţinute de persoanele │
│ │lucrări de │ │juridice care execută lucrările de plantare│
│ │regenerare şi │ │sau ale persoanelor fizice care │
│ │întreţinere a │ │supraveghează executarea lucrărilor │
│ │seminţişurilor │ │(diriginţi de şantier) care să ateste │
│ │şi plantaţiilor,│ │faptul că aceste entităţi sunt atestate de │
│ │lucrări de │ │autoritatea naţională în domeniul │
│ │îngrijire a │ │silviculturii, conform Ordinului │
│ │arboretelor, │ │ministrului mediului, apelor şi pădurilor │
│ │precum şi │ │nr. 1.763/2015, cu modificările ulterioare,│
│ │atestarea │Unităţile amenajistice pentru │sau Ordinului ministrului mediului şi │
│ │persoanelor │care nu au fost realizate │pădurilor nr. 718/2010 pentru efectuarea │
│ │fizice şi │lucrări de înfiinţare a │lucrărilor, conform art. 5 lit. b) din │
│ │juridice care │plantaţiei sub supravegherea │anexa la acest ordin (codificare «5b»), │
│11. │efectuează │unor persoane juridice/fizice │pentru grupele de lucrări codificate «6g» │
│(CS) │proiectarea şi/ │atestate în conformitate cu │în atestatele emise în baza Ordinului │
│ │sau execută │legislaţia în vigoare sunt │ministrului mediului, apelor şi pădurilor │
│ │lucrări de │excluse de la plata Primei 1, │nr. 1.763/2015, cu modificările ulterioare,│
│ │îmbunătăţiri │iar acestea sunt excluse din │sau «7d» în atestatele emise în baza │
│ │funciare în │angajament. │Ordinului ministrului mediului şi pădurilor│
│ │domeniul silvic,│ │nr. 718/2010. În plus, pentru unităţi │
│ │cu modificările │ │amenajistice cu categoria iniţială de │
│ │ulterioare, sau │ │pajişti permanente, persoana fizică sau │
│ │Ordinului │ │juridică trebuie să fie atestată pentru │
│ │ministrului │ │următoarele grupe de lucrări: │
│ │mediului şi │ │- «6e» (conform Ordinului ministrului │
│ │pădurilor nr. │ │mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.763/ │
│ │718/2010*) │ │2015, cu modificările ulterioare) sau «7b» │
│ │pentru aprobarea│ │(conform Ordinului ministrului mediului şi │
│ │Normelor │ │pădurilor nr. 718/2010) │
│ │metodologice │ │ │
│ │privind │ │ │
│ │atestarea │ │ │
│ │persoanelor │ │ │
│ │fizice şi │ │ │
│ │juridice care │ │ │
│ │efectuează │ │ │
│ │proiectarea şi/ │ │ │
│ │sau execută │ │ │
│ │lucrări de │ │ │
│ │îmbunătăţiri │ │ │
│ │funciare din │ │ │
│ │domeniul silvic,│ │ │
│ │cu precizarea că│ │ │
│ │persoanele │ │ │
│ │fizice au │ │ │
│ │calitatea de │ │ │
│ │diriginte de │ │ │
│ │şantier, conform│ │ │
│ │art. 30 lit. e) │ │ │
│ │din anexa la │ │ │
│ │Ordinul │ │ │
│ │ministrului │ │ │
│ │mediului, apelor│ │ │
│ │şi pădurilor nr.│ │ │
│ │1.763/2015, cu │ │ │
│ │modificările │ │ │
│ │ulterioare. │ │ │
├─────┴────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┤
│*) Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 718/2010 a fost abrogat prin │
│Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.763/2015. │
├────┬─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┤
│ │ │ │dacă terenurile │
│ │ │ │care fac obiectul│
│ │ │ │împăduririi sunt │
│ │ │ │afectate de │
│ │ │ │fenomene de │
│ │ │ │degradare de │
│ │ │ │tipul eroziunii │
│ │ │ │de suprafaţă │
│ │ │ │foarte puternică │
│ │ │ │şi excesivă, │
│ │ │ │eroziunii de │
│ │ │ │adâncime (ogaşe, │
│ │ │ │ravene, torenţi),│
│ │ │ │alunecărilor │
│ │ │ │active, │
│ │ │ │prăbuşiri, │
│ │ │ │surpări şi │
│ │ │ │scurgeri │
│ │ │ │noroioase, │
│ │ │ │prezenţei │
│ │ │ │aglomerărilor de │
│ │ │ │pietriş, │
│ │ │ │bolovăniş, │
│ │ │ │grohotiş, │
│ │ │ │stâncării şi │
│ │ │ │depozitelor de │
│ │ │ │aluviuni │
│ │ │ │torenţiale şi │
│ │ │ │necesită şi alte │
│ │ │ │lucrări de artă │
│ │ │ │pe teren, dar │
│ │ │ │care nu fac │
│ │ │ │obiectul │
│ │ │ │proiectului; - │
│ │ │ │«6f» (conform │
│ │ │ │Ordinului │
│ │ │ │ministrului │
│ │ │ │mediului, apelor │
│ │ │ │şi pădurilor nr. │
│ │ │ │1.763/2015, cu │
│ │ │ │modificările │
│ │ │ │ulterioare) sau │
│ │ │ │«7c» (conform │
│ │ │ │Ordinului │
│ │ │ │ministrului │
│ │ │ │mediului şi │
│ │ │ │pădurilor nr. 718│
│ │ │ │/2010) dacă │
│ │ │ │terenurile care │
│ │ │ │fac obiectul │
│ │ │ │împăduririi sunt │
│ │ │ │afectate de │
│ │ │ │sărăturare sau │
│ │ │ │aciditate │
│ │ │ │puternică (foarte│
│ │ │ │puternică sau │
│ │ │ │puternică). │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │12.1. Dacă suprafaţa eligibilă din cererea de sprijin a │Pentru cererile │
│ │ │unei u.a. depăşeşte suprafaţa determinată aferentă │de plată care fac│
│ │ │cererii de plată cu maximum 10% din suprafaţa aferentă │parte din │
│ │ │cererii de sprijin, suprafaţa pentru care se calculează │eşantionul de │
│ │Respectarea │valoarea plăţii aferente costului standard pentru │control pe teren │
│ │dimensiunii │lucrările de înfiinţare şi împrejmuire este suprafaţa │(APIA şi/sau GF) │
│ │suprafeţei │determinată. Angajamentul se amendează prin preluarea │se ia în │
│ │eligibile │suprafeţei determinate a u.a. │considerare │
│ │prevăzute în │12.2. Dacă suprafaţa eligibilă din cererea de sprijin a │suprafaţa │
│ │cererea de │unei u.a. depăşeşte suprafaţa determinată aferentă │determinată după │
│12. │sprijin │cererii de plată cu mai mult de 10% din suprafaţa cererii│măsurătorile în │
│(CS)│(proiectul tehnic│de sprijin, dar nu mai mult decât 50% din suprafaţa │teren efectuate │
│ │de împăduriri) la│cererii de sprijin, suprafaţa pentru care se calculează │de APIA, precum │
│ │nivel de unitate │valoarea plăţii aferente costului standard pentru │şi cea rezultată │
│ │amenajistică pe │lucrările de înfiinţare şi împrejmuire este suprafaţa │după aplicarea │
│ │care s-au │determinată, din care se scade diferenţa de suprafaţă │sancţiunilor care│
│ │efectuat lucrări │constatată. Angajamentul se amendează prin preluarea │determină │
│ │de înfiinţare │suprafeţei determinate a u.a. │scăderea │
│ │ │12.3. Dacă suprafaţa eligibilă din cererea de sprijin a │suprafeţei din │
│ │ │unei u.a. depăşeşte suprafaţa determinată aferentă │angajament a u.a.│
│ │ │cererii de plată cu mai mult de 50% din suprafaţa cererii│şi/sau închiderea│
│ │ │de sprijin, u.a. este exclusă de la plată şi din │angajamentului. │
│ │ │angajament prin amendarea acestuia (toată Prima 1). │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ │La nivel de │ │ │
│ │unitate │ │ │
│ │amenajistică │ │ │
│ │toate lucrările │ │ │
│ │de înfiinţare a │ │ │
│ │plantaţiei se │ │ │
│ │realizează într-o│ │ │
│ │singură perioadă │ │ │
│ │de repaus │ │ │
│ │vegetativ, │13.1. Indiferent de anul depunerii cererii de plată, în │Se verifică de │
│ │cuprinsă între │cazul în care la nivelul fiecărei unităţi amenajistice │către GF data │
│ │data de 1 │toate lucrările de înfiinţare a plantaţiei se realizează │începerii, precum│
│ │septembrie şi │într-o singură perioadă, cuprinsă între data de 1 │şi data │
│ │data de 30 │septembrie şi data de 30 aprilie a anului următor, │finalizării │
│ │aprilie a anului │condiţia se consideră îndeplinită. │lucrărilor de │
│ │următor («data de│13.2. În cazul în care lucrările de înfiinţare a │înfiinţare a │
│13. │30 aprilie poate │plantaţiei la nivel de u.a. au fost efectuate într-o altă│plantaţiei, prin │
│(CS)│fi depăşită în │perioadă decât cea menţionată la pct. 13.1, suprafaţa │analizarea │
│ │cazul în care │pentru care se calculează valoarea plăţii aferente │documentelor │
│ │condiţiile meteo │costului standard pentru lucrările de înfiinţare pentru │emise/certificate│
│ │nu permit │unităţile amenajistice respective se diminuează cu 20%. │de către persoane│
│ │realizarea │Se exceptează de la această sancţiune u.a. pentru care a │atestate. │
│ │lucrărilor. În │fost depăşită data de 30 aprilie pentru finalizarea │Verificarea se │
│ │această situaţie │lucrărilor de înfiinţare în condiţiile precizate în │realizează la │
│ │persoanele fizice│Ghidul solicitantului. │nivel de unitate │
│ │care au calitatea│ │amenajistică. │
│ │de diriginte de │ │ │
│ │şantier şi │ │ │
│ │persoanele │ │ │
│ │juridice atestate│ │ │
│ │de autoritatea │ │ │
│ │naţională în │ │ │
│ │domeniul │ │ │
│ │silviculturii │ │ │
│ │conform Ordinului│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ │ministrului │ │ │
│ │mediului, apelor │ │ │
│ │şi pădurilor nr. │ │ │
│ │1.763/2015, cu │ │ │
│ │modificările │ │ │
│ │ulterioare, sau │ │ │
│ │Ordinului │ │ │
│ │ministrului │ │ │
│ │mediului şi │ │ │
│ │pădurilor nr. 718│ │ │
│ │/2010 vor motiva │ │ │
│ │punctual şi │ │ │
│ │detaliat în │ │ │
│ │Ordinul de │ │ │
│ │demarare a │ │ │
│ │lucrării de │ │ │
│ │înfiinţare a │ │ │
│ │plantaţiei şi/sau│ │ │
│ │în Nota de │ │ │
│ │constatare a │ │ │
│ │finalizării │ │ │
│ │lucrărilor de │ │ │
│ │înfiinţare a │ │ │
│ │plantaţiei │ │ │
│ │necesitatea │ │ │
│ │depăşirii │ │ │
│ │termenului de 30 │ │ │
│ │aprilie»). │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │14.1. În cazul în care lucrările de înfiinţare a │ │
│ │ │plantaţiilor la nivel de unitate amenajistică au fost │ │
│ │ │finalizate în perioada cuprinsă între ziua următoare │ │
│ │ │datei-limită de depunere a cererii de plată a anului n-1 │ │
│ │Cererea de plată │şi data-limită de depunere a cererii de plată a anului n,│ │
│ │pentru unitatea │criteriul se consideră respectat dacă beneficiarul depune│ │
│ │amenajistică/ │cerere de plată pentru unităţile amenajistice respective │Se verifică data │
│ │unităţile │în anul n (anul depunerii cererii de plată). │finalizării │
│ │amenajistice pe │14.2. În cazul în care lucrările de înfiinţare a │înfiinţării │
│ │care s-au │plantaţiilor la nivel de unitate amenajistică au fost │plantaţiei la │
│14. │realizat │finalizate în perioada cuprinsă între ziua următoare │nivel de unitate │
│(CS)│lucrările de │datei-limită de depunere a cererii de plată a anului n-2 │amenajistică, │
│ │înfiinţare a │şi data-limită de depunere a cererii de plată a anului │conform │
│ │plantaţiilor se │n-1, iar cererea de plată pentru unităţile amenajistice │procesului-verbal│
│ │va depune în │respective a fost depusă în anul n, suprafaţa pentru care│de recepţie a │
│ │prima sesiune de │se calculează valoarea plăţii aferente costului standard │lucrărilor de │
│ │depunere a │pentru lucrările de înfiinţare pentru unităţile │plantare. │
│ │cererilor de │amenajistice respective se diminuează cu 10%. │ │
│ │plată. │14.3. În cazul în care lucrările de înfiinţare a │ │
│ │ │plantaţiilor la nivel de unitate amenajistică au fost │ │
│ │ │finalizate înainte de data-limită de depunere a cererilor│ │
│ │ │de plată aferente anului n-2, sprijinul aferent acestor │ │
│ │ │lucrări nu se mai acordă. │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Costurile standard aferente lucrărilor de împrejmuire vor│ │
│ │ │fi solicitate numai după finalizarea lucrărilor de │ │
│ │ │înfiinţare pentru toate u.a. care alcătuiesc zona │Verificarea │
│ │Respectarea │compactă. │realizării │
│ │condiţiilor │Nu sunt eligibile costurile standard aferente lucrărilor │lucrărilor de │
│ │privind plata │de împrejmuire dintr-o cerere de plată dacă acestea nu au│împrejmuire se va│
│ │costurilor │fost realizate în proporţie de 100%, la nivelul unei zone│realiza de către │
│ │standard pentru │compacte, şi/sau acestea nu respectă specificaţiile │gărzile │
│15. │realizarea │tehnice din proiect. De asemenea, plata costurilor │forestiere │
│(CS)│lucrărilor de │standard aferente lucrărilor de împrejmuire nu se va │concomitent cu │
│ │împrejmuire, │realiza dacă lucrările de înfiinţare a plantaţiei │realizarea │
│ │conform │forestiere la nivelul unităţilor amenajistice din │verificărilor │
│ │proiectului │componenţa unei zone compacte pentru care s-a realizat │privind │
│ │tehnic de │împrejmuirea nu au fost realizate în proporţie de 100%. │realizarea │
│ │împădurire │În cazul solicitării din nou la plată în anul următor a │lucrărilor de │
│ │ │costurilor standard aferente înfiinţării plantaţiilor │înfiinţare a │
│ │ │forestiere pentru u.a.-urile dintr-o zonă compactă, se │plantaţiei. │
│ │ │pot solicita la plată şi costurile standard aferente │ │
│ │ │lucrărilor de împrejmuire. │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┬───────────────────┬────────────┬──────────┴─────────────────┤
│ │ │ │Compoziţia de │Desimea │Suprafaţa unităţii │
│ │ │Procentul de │împădurire* │plantaţiei**│amenajistice eligibilă │
│ │ │prindere │ │ │pentru plată │
│ │ │constatat ├────────┬──────────┼────────────┼──────────┬─────────────────┤
│ │ │ │conformă│neconformă│conformă │neconformă│ │
│ │ ├─────────────┼────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Se consideră │
│ │ │ │ │ │ │ │eligibilă la │
│ │ │ │ │ │ │ │plată pentru │
│ │ │ │X │- │X │- │înfiinţare 100% │
│ │ │ │ │ │ │ │din suprafaţa │
│ │ │ │ │ │ │ │determinată │
│ │ │ │ │ │ │ │eligibilă a u.a. │
│ │ │ ├────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │U.a. nu se │
│ │ │ │ │ │ │ │consideră la │
│ │ │ │ │ │ │ │plată pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │lucrările de │
│ │ │ │- │X │X │- │înfiinţare a │
│ │Respectarea │ │ │ │ │ │plantaţiilor │
│ │procentului de │ │ │ │ │ │forestiere pentru│
│ │prindere, a │Mai mare sau │ │ │ │ │anul de cerere în│
│16. │compoziţiei de │egal cu │ │ │ │ │curs. │
│(CS)│împădurire şi a │procentul de │ │ │ │ │Beneficiarul │
│ │desimii │reuşită minim├────────┼──────────┼────────────┼──────────┤poate resolicita │
│ │plantaţiei la │pentru │ │ │ │ │la plată u.a. │
│ │instalare │calificativul│ │ │ │ │declarate │
│ │ │«bine» │ │ │ │ │neconforme după │
│ │ │prevăzut în │ │ │ │ │remedierea │
│ │ │normele │X │- │- │X │cauzelor care au │
│ │ │tehnice │ │ │ │ │dus la stabilirea│
│ │ │ │ │ │ │ │neconformităţilor│
│ │ │ │ │ │ │ │cu condiţia │
│ │ │ │ │ │ │ │realizării │
│ │ │ │ │ │ │ │lucrărilor de │
│ │ │ ├────────┼──────────┼────────────┼──────────┤înfiinţare în │
│ │ │ │ │ │ │ │perioada celor 2 │
│ │ │ │ │ │ │ │ani sau 3 ani, în│
│ │ │ │ │ │ │ │cazul │
│ │ │ │ │ │ │ │beneficiarilor │
│ │ │ │- │X │- │X │selectaţi în │
│ │ │ │ │ │ │ │cadrul sesiunilor│
│ │ │ │ │ │ │ │1, 2 şi 3, de la │
│ │ │ │ │ │ │ │data semnării │
│ │ │ │ │ │ │ │angajamentului. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │U.a. nu se │
│ │ │ │ │ │ │ │consideră la │
│ │ │ │ │ │ │ │plată pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │lucrările de │
│ │ │ │X │- │X │- │înfiinţare a │
│ │ │ │ │ │ │ │plantaţiilor │
│ │ │ │ │ │ │ │forestiere pentru│
│ │ │ │ │ │ │ │anul de cerere în│
│ │ │ │ │ │ │ │curs. │
│ │ │ ├────────┼──────────┼────────────┼──────────┤Beneficiarul │
│ │ │ │ │ │ │ │poate solicita │
│ │ │ │ │ │ │ │din nou plata │
│ │ │ │ │ │ │ │pentru u.a. │
│ │ │ │ │ │ │ │declarate │
│ │ │Sub procentul│- │X │X │- │neconforme sau │
│ │ │de reuşită │ │ │ │ │pentru care │
│ │ │minim pentru │ │ │ │ │procentul de │
│ │ │calificativul│ │ │ │ │prindere │
│ │ │«bine» │ │ │ │ │constatat a fost │
│ │ │prevăzut în ├────────┼──────────┼────────────┼──────────┤sub procentul de │
│ │ │normele │ │ │ │ │reuşită pentru │
│ │ │tehnice, dar │ │ │ │ │calificativul │
│ │ │mai mare de │ │ │ │ │«bine», după │
│ │ │20% │ │ │ │ │remedierea stării│
│ │ │ │X │- │- │X │plantaţiei, cu │
│ │ │ │ │ │ │ │condiţia │
│ │ │ │ │ │ │ │realizării │
│ │ │ │ │ │ │ │lucrărilor de │
│ │ │ │ │ │ │ │înfiinţare în │
│ │ │ ├────────┼──────────┼────────────┼──────────┤perioada celor 2 │
│ │ │ │ │ │ │ │ani sau 3 ani, în│
│ │ │ │ │ │ │ │cazul │
│ │ │ │ │ │ │ │beneficiarilor │
│ │ │ │ │ │ │ │selectaţi în │
│ │ │ │- │X │- │X │cadrul sesiunilor│
│ │ │ │ │ │ │ │1, 2 şi 3, de la │
│ │ │ │ │ │ │ │data semnării │
│ │ │ │ │ │ │ │angajamentului. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────┴──────────┼────────────┴──────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │U.a. nu se │
│ │ │ │ │ │consideră la │
│ │ │ │ │ │plată pentru │
│ │ │ │ │ │lucrările de │
│ │ │ │ │ │înfiinţare a │
│ │ │ │ │ │plantaţiilor │
│ │ │ │ │ │forestiere pentru│
│ │ │ │ │ │anul de cerere în│
│ │ │ │ │ │curs. │
│ │ │ │ │ │Beneficiarul │
│ │ │ │ │ │poate solicita │
│ │ │ │ │ │din nou plata │
│ │ │ │ │ │pentru u.a. │
│ │ │ │ │ │declarate │
│ │ │ │ │ │neconforme, după │
│ │ │ │ │ │refacere, în │
│ │ │ │ │ │condiţiile │
│ │ │ │ │ │încadrării în │
│ │ │Sub 20% │Toate situaţiile │Toate situaţiile │perioada celor 2 │
│ │ │ │ │ │ani sau 3 ani, în│
│ │ │ │ │ │cazul │
│ │ │ │ │ │beneficiarilor │
│ │ │ │ │ │selectaţi în │
│ │ │ │ │ │cadrul sesiunilor│
│ │ │ │ │ │1, 2 şi 3, de la │
│ │ │ │ │ │data semnării │
│ │ │ │ │ │angajamentului. │
│ │ │ │ │ │Angajamentul se │
│ │ │ │ │ │închide pentru │
│ │ │ │ │ │u.a. respectivă, │
│ │ │ │ │ │iar sumele │
│ │ │ │ │ │plătite anterior │
│ │ │ │ │ │se recuperează în│
│ │ │ │ │ │cazul în care │
│ │ │ │ │ │u.a. nu se │
│ │ │ │ │ │solicită la plată│
│ │ │ │ │ │în anul următor. │
├────┼─────────────────┼─────────────┴───────────────────┴───────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Verificarea se │
│ │ │ │realizează la │
│ │ │ │nivel de u.a. de │
│ │ │ │către experţii │
│ │ │ │APIA. În cazul în│
│ │ │ │care în │
│ │ │ │documentele │
│ │ │ │întocmite de GF │
│ │ │ │referitoare la │
│ │ │ │verificările pe │
│ │ │ │teren asupra │
│ │Respectarea │ │lucrărilor din │
│ │cerinţei privind │În cazul în care beneficiarul nu a notificat Garda │cadrul Primei 1 │
│ │înştiinţarea în │Forestieră în termen de maximum 10 zile lucrătoare cu │nu se regăsesc │
│ │termen de maximum│privire la finalizarea lucrărilor prevăzute de Prima 1, │toate │
│ │10 zile │aşa cum sunt acestea prevăzute în proiectul tehnic, iar │informaţiile │
│17. │lucrătoare a │acest fapt conduce la imposibilitatea completării de │prevăzute de │
│(CS)│Gărzii Forestiere│către inspectorii GF a tuturor elementelor prevăzute de │formularele │
│ │asupra │formularele specifice, atunci plata pentru anul de cerere│specifice, atunci│
│ │finalizării │în cauză se refuză. Suma nu mai poate fi solicitată din │se va aplica │
│ │lucrărilor │nou, dar angajamentul pentru respectivul u.a. rămâne │prezenta │
│ │prevăzute de │valabil. │sancţiune. GF şi │
│ │Prima 1 │ │APIA se asigură │
│ │ │ │că formularele │
│ │ │ │emise de GF │
│ │ │ │conţin informaţii│
│ │ │ │complete în ceea │
│ │ │ │ce priveşte │
│ │ │ │situaţiile în │
│ │ │ │care au fost │
│ │ │ │identificate │
│ │ │ │nerespectări ale │
│ │ │ │termenului de │
│ │ │ │înştiinţare. │
└────┴─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘


    * Compoziţia de împădurire conformă = proporţia de participare a speciilor constatată pe teren este cea prevăzută în proiectul tehnic, fiind admisă o abatere maximă de +/–10% faţă de procentul de participare a fiecărei specii. Neconformă = orice altă proporţie de participare a speciilor puieţilor care nu este conformă.
    ** Desimea plantaţiei conformă = desimea plantaţiei forestiere înfiinţate este cea prevăzută în proiectul tehnic, fiind admisă o abatere maximă de +/–10% faţă de numărul de puieţi/hectar prevăzuţi a se planta. Neconformă = orice altă desime a puieţilor care nu este conformă.“;"

    d) La capitolul II secţiunea 1, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. Angajamentul se închide, iar sumele plătite anterior se recuperează, în cazul în care la finalizarea verificărilor pentru toate cererile de plată aferente lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei, pe toate u.a. din cererea de sprijin, suprafaţa totală eligibilă din cererea de sprijin scade sub 50% ca urmare a excluderii de suprafeţe sau de u.a. din angajament."

    e) La capitolul II secţiunea a 3-a punctul 7, teza a II-a de la al doilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(...) Modul de stabilire a valorilor pentru debitele constituite ca urmare a constatării unor nereguli sunt descrise în anexa nr. 2 la ordin. (...)"


    2. Anexa nr. 2 „Sistemul de sancţiuni pentru schema de ajutor de stat «Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite», aferentă măsurii 08 «Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor», submăsura 8.1 «Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite» din cadrul PNDR 2014-2020, aferent Primei 2 - Prima pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi“ se modifică după cum urmează:
    a) La capitolul I punctul 5, paragraful al doilea se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "În caz de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale, angajamentul se închide numai în situaţia în care nu se pot atinge obiectivele propuse prin implementarea acestuia, luându-se în considerare şi sezonul de plantare imediat următor."

    b) La capitolul II secţiunea 1 punctul 4, paragraful al doilea se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Fac excepţie de la aplicarea sancţiunilor de supradeclarare, aşa cum sunt acestea prevăzute la pct. 2, 3 şi 4, unităţile amenajistice care îndeplinesc condiţiile privind posibilitatea solicitării din nou la plată la cererea anului următor (n+1). În cazul în care respectivele u.a. nu sunt solicitate la plată în anul următor (n+1), sancţiunea de supradeclarare se aplică grupului de plată din care face parte u.a. resolicitată în anul (n+1)."

    c) La capitolul II secţiunea a 2-a punctul 1, tabelul „Criterii, determinări, elemente de control/verificare“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Tabel - Criterii, determinări, elemente de control/verificare

┌────┬────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────┐
│ │Criterii de │Determinarea suprafeţei eligibile│ │
│ │eligibilitate │după aplicarea sancţiunilor │ │
│ │(CE)/Cerinţe │pentru nerespectarea criteriilor │Elemente de │
│Nr. │asimilate │de eligibilitate şi a cerinţelor │control/ │
│crt.│criteriilor de │asimilate criteriilor de │verificare │
│ │eligibilitate │eligibilitate, │ │
│ │(CS) │inclusiv a prevederilor │ │
│ │ │proiectului tehnic de împădurire │ │
├────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Se verifică menţinerea acestui │Condiţia se │
│ │Suprafaţa │criteriu pe toată perioada de │verifică atât │
│ │terenului pe │angajament. În cazul în care │administrativ, │
│ │care s-au │condiţia nu este respectată în │cât şi pe teren│
│1. │realizat perdele│oricare dintre anii de │(după caz) de │
│(CE)│forestiere de │implementare a angajamentului, │către Agenţia │
│ │protecţie este │sunt excluse din angajament u.a. │de Plăţi şi │
│ │de minimum 0,5 │aferente perdelelor forestiere, │Intervenţie │
│ │ha. │angajamentul se închide, iar │pentru │
│ │ │sumele plătite anterior se │Agricultură │
│ │ │recuperează. │(APIA). │
├────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Se verifică menţinerea acestui │ │
│ │ │criteriu pe toată perioada de │ │
│ │Suprafaţa │angajament. În cazul în care │Condiţia se │
│ │terenului pe │condiţia nu este respectată în │verifică atât │
│2. │care s-au │oricare dintre anii de │administrativ, │
│(CE)│realizat trupuri│implementare a angajamentului, │cât şi pe teren│
│ │de pădure este │sunt excluse din angajament u.a. │(după caz) de │
│ │de minimum 1 ha.│aferente trupurilor de pădure, │către APIA. │
│ │ │angajamentul se închide, iar │ │
│ │ │sumele plătite anterior se │ │
│ │ │recuperează. │ │
├────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Se verifică menţinerea acestui │ │
│ │ │criteriu pe toată perioada de │ │
│ │ │angajament. Se exclud de la plată│ │
│ │Suprafaţa │şi din angajament unitatea │ │
│ │compactă minimă │amenajistică sau, după caz, │ │
│ │împădurită │unităţile amenajistice care │Condiţia se │
│ │eligibilă la │alcătuiesc o suprafaţă minimă │verifică atât │
│3. │plată este de │compactă de 0,1 ha, care în urma │administrativ, │
│(CE)│minimum 0,1 ha │verificărilor aferente lucrărilor│cât şi pe teren│
│ │în cazul │de întreţinere nu îndeplineşte/ │(după caz) de │
│ │realizării de │îndeplinesc acest criteriu, iar │către APIA. │
│ │perdele │sumele plătite se recuperează cu │ │
│ │forestiere. │aplicarea sancţiunilor de │ │
│ │ │supradeclarare atât în campania │ │
│ │ │în curs, cât şi în campaniile │ │
│ │ │anterioare. │ │
├────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Se verifică menţinerea acestui │ │
│ │ │criteriu pe toată perioada de │ │
│ │ │angajament. Se exclud de la plată│ │
│ │Suprafaţa │şi din angajament unitatea │ │
│ │compactă minimă │amenajistică sau, după caz, │ │
│ │împădurită │unităţile amenajistice care │Condiţia se │
│ │eligibilă la │alcătuiesc o suprafaţă minimă │verifică atât │
│4. │plată este de │compactă de 0,5 ha, care în urma │administrativ, │
│(CE)│minimum 0,5 ha │verificărilor aferente lucrărilor│cât şi pe teren│
│ │în cazul │de întreţinere nu îndeplineşte/ │(după caz) de │
│ │realizării de │îndeplinesc acest criteriu, iar │către APIA. │
│ │trupuri de │sumele plătite se recuperează cu │ │
│ │pădure. │aplicarea sancţiunilor de │ │
│ │ │supradeclarare atât în campania │ │
│ │ │în curs, cât şi în campaniile │ │
│ │ │anterioare. │ │
├────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Verificarea │
│ │ │ │respectării │
│ │Beneficiarii │ │acestei │
│ │măsurii nu │ │condiţii se │
│ │trebuie să fie │ │realizează │
│ │persoane aflate │ │anual de APIA │
│ │în dificultate, │Pentru anul cererii de plată în │pe baza │
│ │aşa cum sunt │cauză (anul n) se refuză la plată│documentelor │
│ │definite conform│pentru categoriile de plăţi │ataşate cererii│
│ │prevederilor │aferente Primei 2. │de plată care │
│5. │Orientărilor │Plăţile aferente anului n se pot │însoţesc │
│(CE)│privind │solicita din nou, doar în anul │Declaraţia pe │
│ │ajutoarele de │următor (n+1). │propria │
│ │stat pentru │Dacă se constată că şi în anul │răspundere cu │
│ │salvarea şi │n+1 criteriul nu este îndeplinit,│privire la │
│ │restructurarea │angajamentul se închide. │neîncadrarea în│
│ │întreprinderilor│ │categoria │
│ │nefinanciare │ │«Întreprindere │
│ │aflate în │ │în dificultate»│
│ │dificultate. │ │- anexa nr. 2 │
│ │ │ │din Ghidul │
│ │ │ │solicitantului.│
├────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Beneficiarii │ │ │
│ │schemei nu │ │ │
│ │trebuie să fie │ │ │
│ │beneficiari ai │ │ │
│ │altor forme de │ │ │
│ │sprijin din │ │ │
│ │fondurile │ │Verificarea se │
│ │structurale şi │Se verifică menţinerea acestui │va efectua prin│
│ │de investiţii │criteriu pe toată perioada │interogarea │
│ │europene (ESI) │angajamentului. Se refuză la │Sistemului │
│ │sau alte fonduri│plată, pentru categoriile de │integrat de │
│ │publice pentru │plăţi aferente Primei 2, u.a. │administrare şi│
│ │aceeaşi │pentru care nu este îndeplinit │control (IACS)/│
│ │suprafaţă de │acest criteriu pentru anul │IPA Online şi │
│ │teren pe │cererii de plată în cauză (anul │conform bazei │
│6. │perioada de │n). │de date a │
│(CS)│acordare a │Plăţile aferente anului n se pot │Agenţiei pentru│
│ │sprijinului în │solicita solicita din nou, doar │Finanţarea │
│ │baza schemei, cu│în anul următor (n+1); dacă se │Investiţiilor │
│ │excepţia, după │constată că şi în anul n+1 │Rurale (AFIR) │
│ │caz, a plăţilor │criteriul nu este îndeplinit, │cu privire la │
│ │directe (Pilonul│u.a. pentru care nu a fost │unităţile │
│ │I al Politicii │îndeplinit criteriul se exclude │amenajistice │
│ │agricole comune │de la plată, angajamentul se │care fac │
│ │- PAC) sau a │închide pentru u.a. respectivă. │obiectul │
│ │plăţilor │ │angajamentului.│
│ │compensatorii │ │ │
│ │acordate pe │ │ │
│ │suprafaţă prin │ │ │
│ │măsurile de │ │ │
│ │dezvoltare │ │ │
│ │rurală. │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Se verifică menţinerea acestui │ │
│ │ │criteriu pe toată perioada │ │
│ │ │angajamentului. │ │
│ │ │În cazul în care, ulterior │ │
│ │ │perioadei de înfiinţare a │ │
│ │ │plantaţiei, sunt necesare │ │
│ │ │completări cu material forestier,│ │
│ │ │acesta trebuie să respecte │ │
│ │ │cerinţele legale în domeniu. │ │
│ │ │Astfel: │ │
│ │ │1. În cazul în care, la nivel de │ │
│ │ │unitate amenajistică, între 3% şi│ │
│ │ │10% (inclusiv) dintre puieţii │ │
│ │ │utilizaţi în lucrările de │ │
│ │ │completare nu respectă condiţia, │ │
│ │ │suprafaţa pentru care se │ │
│ │ │calculează valoarea plăţii │ │
│ │ │aferente costului standard │ │
│ │ │privind lucrările de întreţinere │ │
│ │ │pentru u.a. respectivă se │Se verifică de │
│ │Materialul │diminuează cu 10%, angajamentul │către Garda │
│ │forestier │rămâne în vigoare, fermierului i │Forestieră (GF)│
│ │utilizat la │se aplică sancţiuni de │documentele │
│ │lucrările de │supradeclarare. Sumele acordate │care atestă │
│ │împădurire │în anii precedenţi nu se │provenienţa │
│ │trebuie să │recuperează. │materialului │
│ │respecte │2. În cazul în care, la nivel de │săditor, la │
│7. │prevederile │unitate amenajistică, un procent │faţa locului, │
│(CS)│fişei tehnice a │mai mare de 10%, dar nu mai mare │odată cu │
│ │măsurii şi a │de 20% dintre puieţii utilizaţi │verificarea │
│ │Legii nr. 107/ │în lucrările de completare nu │modului de │
│ │2011 privind │respectă condiţia, suprafaţa │realizare a │
│ │comercializarea │pentru care se calculează │lucrărilor de │
│ │materialelor │valoarea plăţii aferente costului│completare cu │
│ │forestiere de │standard privind lucrările de │material │
│ │reproducere. │întreţinere pentru u.a. │săditor. │
│ │ │respectivă se diminuează cu 25%, │ │
│ │ │angajamentul rămâne în vigoare, │ │
│ │ │fermierului i se aplică sancţiuni│ │
│ │ │de supradeclarare. Sumele │ │
│ │ │acordate în anii precedenţi nu se│ │
│ │ │recuperează. │ │
│ │ │3. Unitatea amenajistică în care │ │
│ │ │mai mult de 20% dintre puieţii │ │
│ │ │utilizaţi în lucrările de │ │
│ │ │completare nu respectă condiţia │ │
│ │ │este exclusă de la plată pentru │ │
│ │ │toate categoriile de plăţi │ │
│ │ │aferente Primei 2 (întreţinere, │ │
│ │ │îngrijire, pierdere de venit) │ │
│ │ │pentru anul în curs, angajamentul│ │
│ │ │rămâne în vigoare, fermierului i │ │
│ │ │se aplică sancţiuni de │ │
│ │ │supradeclarare. Sumele acordate │ │
│ │ │în anii precedenţi nu se │ │
│ │ │recuperează. │ │
├────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Se refuză la plată, pentru │Verificarea se │
│ │ │categoriile de plăţi aferente │va realiza │
│ │ │Primei 2, u.a. pentru care nu │anual de APIA │
│ │ │este îndeplinit acest criteriu │pe baza │
│ │Terenurile │pentru anul cererii de plată în │documentelor │
│ │grevate de │cauză (anul n). │privind dreptul│
│8. │sarcini, conform│Plăţile aferente anului n se pot │de utilizare a │
│(CE)│evidenţelor │solicita din nou, doar în anul │terenului, │
│ │cadastrale │următor (n+1); │ataşate la │
│ │locale, nu sunt │dacă se constată că şi în anul │fiecare cerere │
│ │eligibile. │n+1 criteriul nu este îndeplinit,│de plată - │
│ │ │u.a. pentru care nu a fost │anexa nr. 14 │
│ │ │îndeplinit criteriul se exclude │din Ghidul │
│ │ │de la plată, angajamentul se │solicitantului.│
│ │ │închide pentru u.a. respectivă. │ │
├────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Beneficiarul │ │ │
│ │trebuie să facă │ │ │
│ │dovada deţinerii│ │ │
│ │/gestionării cu │Se verifică menţinerea acestui │ │
│ │continuitate a │criteriu pe toată perioada │ │
│ │terenurilor care│angajamentului. Se exclude de la │Se verifică │
│ │fac obiectul │plată unitatea amenajistică care │documentele │
│ │angajamentului │nu îndeplineşte acest criteriu la│care atestă │
│ │pe toată │momentul depunerii cererii de │dreptul de │
│ │perioada │plată şi se recuperează │proprietate, în│
│ │implementării │eventualele sume primite anterior│cazul │
│9. │acestuia; │pentru aceasta, iar aceasta este │deţinătorilor │
│(CS)│documentele │exclusă din angajament; │de teren, şi │
│ │doveditoare ale │angajamentul se închide pentru │cele care │
│ │dreptului de │u.a. respectivă. Excluderea de la│atestă dreptul │
│ │utilizare a │plată şi din angajament se aplică│de utilizare, │
│ │terenului │tuturor unităţilor amenajistice │în cazul │
│ │trebuie să aibă │pentru care nu există documente │celorlalte │
│ │ca obiect/ │care să ateste deţinerea/ │categorii de │
│ │destinaţie │gestionarea cu continuitate a │beneficiari. │
│ │«crearea de │terenurilor. │ │
│ │suprafeţe │ │ │
│ │împădurite»/ │ │ │
│ │«suprafeţe │ │ │
│ │împădurite». │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Lucrările de │ │ │
│ │întreţinere │ │ │
│ │prevăzute în │ │ │
│ │proiectul tehnic│ │Se efectuează │
│ │de împădurire │ │verificări ale │
│ │trebuie │ │GF, ale │
│ │executate de │Se verifică menţinerea acestui │documentelor │
│ │persoane │criteriu pe toată perioada de │deţinute de │
│ │juridice sau sub│angajament. În cazul în care │persoanele │
│ │îndrumarea │condiţia nu este respectată în │juridice care │
│ │persoanelor │oricare dintre anii de │execută │
│ │fizice, atestate│implementare, pentru oricare │lucrările de │
│ │de autoritatea │dintre unităţile amenajistice, │plantare sau │
│10. │naţională în │angajamentul se amendează prin │ale persoanelor│
│(CS)│domeniul │eliminarea respectivei unităţi │fizice care │
│ │silviculturii, │amenajistice, iar sumele deja │supraveghează │
│ │conform │plătite pentru acestea în anii │executarea │
│ │Ordinului │anteriori se recuperează, cu │lucrărilor │
│ │ministrului │aplicarea sancţiunilor de │(diriginţi de │
│ │mediului, apelor│supradeclarare atât în campania │şantier) care │
│ │şi pădurilor nr.│în curs, cât şi în campaniile │să certifice │
│ │1.763/2015 │anterioare. │faptul că │
│ │pentru aprobarea│ │aceste entităţi│
│ │Regulamentului │ │sunt atestate │
│ │privind │ │ │
│ │atestarea │ │ │
│ │persoanelor │ │ │
│ │juridice care │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │realizează │ │ │
│ │lucrări de │ │ │
│ │regenerare şi │ │ │
│ │întreţinere a │ │ │
│ │seminţişurilor │ │ │
│ │şi plantaţiilor,│ │ │
│ │lucrări de │ │ │
│ │îngrijire a │ │ │
│ │arboretelor, │ │ │
│ │precum şi │ │ │
│ │atestarea │ │ │
│ │persoanelor │ │ │
│ │fizice şi │ │ │
│ │juridice care │ │ │
│ │efectuează │ │ │
│ │proiectarea şi/ │ │ │
│ │sau execută │ │ │
│ │lucrări de │ │ │
│ │îmbunătăţiri │ │de autoritatea │
│ │funciare în │ │naţională în │
│ │domeniul silvic,│ │domeniul │
│ │cu modificările │ │silviculturii, │
│ │ulterioare, sau │ │conform │
│ │Ordinului │ │Ordinului │
│ │ministerului │ │ministrului │
│ │mediului şi │ │mediului, │
│ │pădurilor nr. │ │apelor şi │
│ │718/2010 pentru │ │pădurilor nr. │
│ │aprobarea │ │1.763/2015, cu │
│ │Normelor │ │modificările │
│ │metodologice │ │ulterioare, sau│
│ │privind │ │Ordinului │
│ │atestarea │ │ministrului │
│ │persoanelor │ │mediului şi │
│ │fizice şi │ │pădurilor nr. │
│ │juridice care │ │718/2010, │
│ │efectuează │ │pentru │
│ │proiectarea şi/ │ │efectuarea │
│ │sau execută │ │lucrărilor. │
│ │lucrări de │ │ │
│ │îmbunătăţiri │ │ │
│ │funciare din │ │ │
│ │domeniul silvic,│ │ │
│ │cu precizarea că│ │ │
│ │persoanele │ │ │
│ │fizice au │ │ │
│ │calitatea de │ │ │
│ │diriginte de │ │ │
│ │şantier, conform│ │ │
│ │art. 30 lit. e) │ │ │
│ │din Ordinul │ │ │
│ │ministrului │ │ │
│ │mediului, apelor│ │ │
│ │şi pădurilor nr.│ │ │
│ │1.763/2015, cu │ │ │
│ │modificările │ │ │
│ │ulterioare. │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │1. Dacă suprafaţa determinată │ │
│ │ │aferentă cererii de plată pentru │ │
│ │ │anul în curs (anul n) a unei u.a.│ │
│ │ │este mai mică faţă de suprafaţa │Verificarea │
│ │ │determinată pentru cererea de │acestei cerinţe│
│ │ │plată din anul anterior (n-1) │se realizează │
│ │ │aferentă u.a. respective cu │de APIA prin │
│ │ │maximum 10% din suprafaţa │analizarea/ │
│ │ │determinată aferentă cererii de │compararea │
│ │ │plată pentru anul n–1, suprafaţa │suprafeţei │
│ │ │pentru care se calculează │determinate în │
│ │Respectarea la │valoarea plăţii aferente Primei 2│anul n–1 cu cea│
│ │nivel de unitate│este suprafaţa determinată │determinată în │
│ │amenajistică a │aferentă anului n, din care se │anul n; │
│11. │menţinerii │scade dublul diferenţei de │suprafaţa │
│(CS)│suprafeţei │suprafaţă constatate. │determinată în │
│ │determinate în │Angajamentul se amendează prin │anii n şi n–1 │
│ │anul anterior │preluarea suprafeţei determinate │reprezintă │
│ │ │a u.a aferente anului n. │suprafaţa │
│ │ │2. Dacă suprafaţa determinată │măsurată la │
│ │ │aferentă cererii de plată pentru │care s-au │
│ │ │anul n-1 a unei u.a. depăşeşte │aplicat │
│ │ │suprafaţa determinată aferentă │eventuale │
│ │ │cererii de plată pentru anul n cu│sancţiuni care │
│ │ │mai mult de 10% din suprafaţa │diminuează │
│ │ │determinată aferentă cererii de │suprafaţa din │
│ │ │plată pentru anul n-1, u.a. este │angajament. │
│ │ │exclusă de la plată şi din │ │
│ │ │angajament prin amendarea │ │
│ │ │acestuia. │ │
├────┼────────────────┼─────────────┬───────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Suprafaţa │
│ │ │ │Conformitatea │eligibilă pe │
│ │ │ │privind efectuarea │u.a. pentru │
│ │ │Procentul de │lucrărilor de │constituirea │
│ │ │menţinere a │întreţinere a │grupului de │
│ │ │reuşitei │plantaţiei │plată aferent │
│ │ │plantaţiei │ │lucrărilor de │
│ │ │ ├────────┬──────────┤întreţinere │
│ │ │ │ │ │acordată la │
│ │ │ │conformă│neconformă│nivel de u.a. │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Se consideră la│
│ │ │ │ │ │plata costului │
│ │ │ │ │ │standard │
│ │ │ │ │ │aferent │
│ │ │> = procentul│ │ │lucrărilor de │
│ │ │menţionat în │X │- │întreţinere │
│ │ │normele │ │ │pentru anul de │
│ │ │tehnice │ │ │cerere în curs │
│ │ │ │ │ │întreaga │
│ │ │ │ │ │suprafaţă a │
│ │ │ │ │ │u.a. │
│ │ │ ├────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │- │X │0% │
│ │ ├─────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │
│ │Respectarea │ │ │ │eligibilă la │
│ │cerinţei privind│Procent de │ │ │plată pentru │
│ │starea şi │prindere │ │ │u.a respectivă │
│ │reuşita │între 20% şi │ │ │va fi diminuată│
│ │plantaţiei, │procentul de │ │ │cu diferenţa │
│12. │raportată la │reuşită minim│ │ │dintre │
│(CS)│normele tehnice │pentru │X │- │procentul de │
│ │privind │calificativul│ │ │reuşită minimă │
│ │efectuarea │«bine», │ │ │pentru │
│ │controlului │prevăzut în │ │ │calificativul │
│ │anual al │normele │ │ │„bine“ şi │
│ │regenerărilor │tehnice │ │ │procentul de │
│ │ │ │ │ │prindere │
│ │ │ │ │ │constatat în │
│ │ │ │ │ │teren. │
│ │ ├─────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │- │X │0% │
│ │ ├─────────────┼────────┴──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │U.a. nu se │
│ │ │ │ │consideră la │
│ │ │ │ │plată pentru │
│ │ │ │ │întreţinere │
│ │ │ │ │pentru anul de │
│ │ │ │ │cerere în curs.│
│ │ │ │ │Angajamentul se│
│ │ │ │ │închide pentru │
│ │ │ │Indiferent de │u.a. │
│ │ │ │decizia privind │respectivă, iar│
│ │ │< 20% │gradul de │sumele plătite │
│ │ │ │conformitate a │anterior se │
│ │ │ │plantaţiei │recuperează, cu│
│ │ │ │ │excepţia │
│ │ │ │ │cazului în care│
│ │ │ │ │u.a. se │
│ │ │ │ │solicită din │
│ │ │ │ │nou la plată │
│ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │înfiinţare, în │
│ │ │ │ │anul următor. │
├────┼────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Recuperarea │
│ │ │ │ │sumelor se │
│ │ │ │ │realizează atât│
│ │ │ │ │pentru cele │
│ │ │ │ │acordate din │
│ │ │ │ │Prima 1 (cu │
│ │ │ │ │respectarea │
│ │ │ │ │prevederilor │
│ │ │ │ │aferente │
│ │ │ │ │recuperării │
│ │ │ │ │sumelor pentru │
│ │ │ │ │cuantumul │
│ │ │ │ │aferent │
│ │ │ │ │Proiectului │
│ │ │ │ │tehnic), cât şi│
│ │ │ │ │pentru cele │
│ │ │ │ │acordate din │
│ │ │ │ │Prima 2. │
├────┼────────────────┼─────────────┴───────────────────┼───────────────┤
│ │Respectarea │ │Suprafaţa │
│ │cerinţei privind│1. Procentul de neconformitate al│eligibilă la │
│ │menţinerea │indicelui de închidere a │plată pentru │
│ │indicelui de │coronamentului afectează între │u.a. respectivă│
│ │închidere a │1-20% (inclusiv) din suprafaţa │va fi diminuată│
│ │coronamentului │u.a., dar nu este mai mic de 0,6,│cu 10%, cu │
│ │de minimum 0,7 │iar media valorii la nivelul │aplicarea │
│ │pe toată │întregului u.a. este de cel puţin│sancţiunii de │
│ │perioada │0,7. │supradeclarare.│
│ │cuprinsă între │ │ │
│ │data declarării ├─────────────────────────────────┼───────────────┤
│13. │închiderii │2. Procentul de neconformitate a │ │
│(CS)│stării de masiv │indicelui de închidere a │Suprafaţa │
│ │a plantaţiei şi │coronamentului afectează mai mult│eligibilă la │
│ │data finalizării│de 20% din suprafaţa u.a., │plată pentru │
│ │angajamentului, │indiferent de valoarea medie la │u.a respectivă │
│ │precum şi a │nivelul întregului u.a. │va fi de 0 ha. │
│ │realizării │ │ │
│ │lucrărilor de ├─────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │îngrijire în │ │Sumele plătite │
│ │conformitate cu │3. Valoarea indicelui de │anterior se vor│
│ │prevederile │închidere a coronamentului la │recupera, iar │
│ │proiectului │nivelul întregului u.a. scade sub│u.a. se exclude│
│ │tehnic de │0,7. │din angajament.│
│ │împădurire │ │ │
└────┴────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────┘


    NOTĂ:
    Unităţile amenajistice excluse de la plată în conformitate cu prevederile de la nr. crt. 3 şi 4 nu sunt luate în considerare la determinarea suprafeţelor totale precizate la nr. crt. 1 şi 2.
    În cazul în care nerespectarea unuia sau mai multor criterii de eligibilitate şi/sau cerinţe asimilate criteriilor de eligibilitate, inclusiv a prevederilor angajamentului şi a proiectului tehnic de împădurire determină reduceri de suprafeţe pe aceeaşi u.a. sau grup de plată, se va aplica reducerea cea mai mare."

    d) La capitolul II secţiunea a 2-a, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. Angajamentul se închide, iar sumele plătite anterior se recuperează, în cazul în care la finalizarea verificărilor pentru toate cererile de plată/angajamentele (în cazul în care beneficiarii nu mai sunt eligibili pentru Prima 2 sau în cazul beneficiarilor care nu au depus cerere de plată în anul în cauză) suprafaţa totală eligibilă din cererea de sprijin iniţială scade sub 50% ca urmare a excluderii de suprafeţe sau de u.a. din angajament."

    e) La capitolul II secţiunea a 6-a, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "5. Beneficiarii care sunt eligibili doar pentru sprijinul acordat prin Prima 1 sau cei care, deşi sunt eligibili pentru una sau toate componentele Primei 2, nu solicită sprijin financiar în acest sens trebuie să respecte condiţiile asumate prin angajament pe toată perioada de implementare a acestuia (12 ani de la data demarării lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei la nivel de u.a.) în conformitate cu prevederile pct. 2. Perioada de implementare a angajamentului din cadrul anexei nr. 11 «Angajament privind acordarea sprijinului financiar» la Ghidul solicitantului, precum şi cele prevăzute în cadrul Formularului IV «Declaraţii privind condiţiile şi modalităţile de acordare a sprijinului aferent schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite“ din cadrul cererii de sprijin depuse pentru accesarea submăsurii.
    Astfel, în cazul în care, în oricare din anii de implementare a angajamentului ulteriori realizării lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei se constată că nu au fost respectate oricare din prevederile proiectului tehnic de împădurire, inclusiv cele privind împrejmuirea, parte a cererii de sprijin, precum şi cele asumate prin semnarea angajamentului, se vor aplica prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    Valorile debitelor constituite ca urmare a constatării unor nereguli pentru componentele Primei 2 se vor calcula după cum urmează: pentru stabilirea suprafeţei în baza căreia se determină valoarea debitului, la suprafaţa angajată aferentă grupului de plată pentru care a fost depistată neconformitatea se aplică «sancţiunile pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate şi a cerinţelor asimilate criteriilor de eligibilitate, inclusiv a prevederilor angajamentului şi a proiectului tehnic de împădurire“; dacă se constată mai multe neconformităţi pentru aceeaşi suprafaţă (aceeaşi unitate amenajistică) se aplică sancţiunea cea mai mare; cuantumul utilizat pentru stabilirea valorii debitului este cuantumul aferent grupei de plată pe care a fost constatată neconformitatea; în cazul în care sancţiunea necesită recuperarea sumelor necuvenite cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare, acestea din urmă nu se aplică; în cazul în care, în vederea stabilirii valorii debitului, aplicarea sancţiunilor determină excluderea din angajament a unităţii amenajistice pe care a fost depistată neconformitatea, angajamentul va fi închis pentru unitatea amenajistică respectivă, iar sumele aferente Primei 1 plătite anterior pentru respectiva unitate amenajistică vor fi recuperate.
    În cazul debitelor aferente nerespectării angajamentului în ceea ce priveşte menţinerea împrejmuirii plantaţiei pe toată perioada de aplicare a angajamentului, acestea se vor stabili după cum urmează:

┌───────────────┬───────────────┬───────────┐
│Cerinţa │Mod de │Responsabil│
│ │verificare │verificare │
├───────────────┼───────────────┼───────────┤
│ │Se verifică │ │
│ │menţinerea │ │
│ │acestui │ │
│ │criteriu pe │ │
│ │toată perioada │ │
│ │angajamentului.│ │
│ │În cazul în │ │
│ │care pe │ │
│ │perioada de │ │
│ │implementare a │ │
│ │angajamentului │ │
│ │se constată │ │
│ │lipsa │ │
│ │elementelor │ │
│ │componente ale │ │
│ │împrejmuirii, │ │
│ │aşa cum sunt │ │
│ │acestea │ │
│ │prevăzute în │ │
│ │schiţa │ │
│ │împrejmuirii │ │
│ │din proiectul │ │
│ │tehnic de │ │
│ │împădurire, sau│ │
│ │deteriorarea │ │
│ │acestora, care │ │
│ │implică lipsa │ │
│ │continuităţii │ │
│ │structurale a │ │
│ │elementului │ │
│ │respectiv, se │ │
│ │vor constitui │ │
│ │debite după cum│ │
│ │urmează: │ │
│ │1. În cazul în │ │
│ │care lipsa/ │ │
│ │deteriorarea │ │
│ │elementului/ │ │
│ │elementelor │ │
│ │component(e) al│ │
│ │/ale │ │
│ │împrejmuirii │ │
│ │afectează până │ │
│ │la 10% din │ │
│ │perimetrul │ │
│ │împrejmuirii │ │
│ │trupului de │ │
│ │pădure │ │
│ │(suprafeţei │ │
│ │compacte), se │ │
│ │constituie │ │
│ │debite în │ │
│ │valoare de 10% │ │
│ │din valoarea │ │
│ │sprijinului │ │
│Împrejmuirea se│acordat pentru │ │
│va menţine în │împrejmuirea │ │
│stare │trupului de │Se verifică│
│funcţională cel│pădure │de către GF│
│puţin pe │respectiv. │anual. │
│perioada de │2. În cazul în │ │
│implementare a │care lipsa/ │ │
│angajamentului.│deteriorarea │ │
│ │elementului/ │ │
│ │elementelor │ │
│ │component(e) al│ │
│ │/ale │ │
│ │împrejmuirii │ │
│ │afectează între│ │
│ │10% (inclusiv) │ │
│ │şi 30% │ │
│ │(inclusiv) din │ │
│ │perimetrul │ │
│ │împrejmuirii │ │
│ │trupului de │ │
│ │pădure │ │
│ │(suprafeţei │ │
│ │compacte), se │ │
│ │constituie │ │
│ │debite din │ │
│ │valoarea │ │
│ │sprijinului │ │
│ │acordat pentru │ │
│ │împrejmuirea │ │
│ │trupului de │ │
│ │pădure │ │
│ │respectiv cu o │ │
│ │valoare egală │ │
│ │cu procentul │ │
│ │aferent lipsei/│ │
│ │deteriorării │ │
│ │plus 15%. │ │
│ │3. În cazul în │ │
│ │care lipsa/ │ │
│ │deteriorarea │ │
│ │elementului/ │ │
│ │elementelor │ │
│ │component(e) al│ │
│ │/ale │ │
│ │împrejmuirii │ │
│ │afectează mai │ │
│ │mult de 30% din│ │
│ │perimetrul │ │
│ │împrejmuirii │ │
│ │trupului de │ │
│ │pădure │ │
│ │(suprafeţei │ │
│ │compacte), │ │
│ │debitele │ │
│ │constituite │ │
│ │sunt egale cu │ │
│ │valoarea │ │
│ │sprijinului │ │
│ │acordat pentru │ │
│ │împrejmuirea │ │
│ │trupului de │ │
│ │pădure │ │
│ │respectiv. │ │
└───────────────┴───────────────┴───────────┘


    NOTĂ:
    Valoarea acestor debite nu va putea să implice mai mult decât retragerea totală a sprijinului acordat."    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros

    Bucureşti, 7 aprilie 2021.
    Nr. 81.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016