Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 77 din 16 ianuarie 2020  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România - RNTR 1    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 77 din 16 ianuarie 2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România - RNTR 1

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 41 din 21 ianuarie 2020
    Având în vedere Referatul Direcţiei transport rutier nr. 687 din 9 ianuarie 2020, prin care se supune spre aprobare Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România - RNTR 1,
    în conformitate cu prevederile art. III din Legea nr. 152/2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România,
    luând în considerare prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
    în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,
    ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România - RNTR 1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, alineatul (4^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4^1) În activitatea de inspecţie tehnică periodică, prelucrările de date cu caracter personal se fac cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, şi ale Regulamentului (UE) 2016/679."

    2. În anexă, la articolul 3, alineatul (4^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4^1) Prelucrările de date cu caracter personal, efectuate de RAR şi de persoanele autorizate potrivit scopului prevăzut la art. 1, se fac cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, şi ale Regulamentului (UE) 2016/679."

    3. În anexă, la articolul 3, alineatul (4^2) se abrogă.
    4. În anexă, la articolul 3 alineatul (8), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) Vehiculul va fi reţinut în SITP maximum 45 de minute după finalizarea verificărilor din planul de operaţiuni, la solicitarea RAR, efectuată prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului său abilitat, în vederea reverificării ulterioare de către inspectorii RAR în cadrul SITP respective, atât a vehiculului inspectat, cât şi a modului în care inspectorul tehnic a respectat cerinţele şi procedura de efectuare a ITP, inclusiv prin asistarea acestuia la efectuarea ITP conform planului de operaţiuni aplicabil;
c) inspectorul tehnic din cadrul SITP, denumit în continuare inspector tehnic, are obligaţia de a înştiinţa persoanele ce prezintă vehiculele la ITP asupra posibilităţii selectării vehiculului pentru reverificare de inspectorii RAR, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta, inclusiv timpi suplimentari de aşteptare, va pune la dispoziţia inspectorului RAR vehiculul şi documentele referitoare la acesta care trebuie prezentate obligatoriu la ITP. SITP şi inspectorul tehnic vor asigura toate condiţiile pentru efectuarea reverificării de inspectorul RAR (de exemplu: aparatură, calculator, cameră digitală, înregistrări video etc.). În toate cazurile, reverificările efectuate de inspectorii RAR vor acoperi integral cerinţele şi procedura de efectuare a ITP, precum şi planul de operaţiuni corespunzător categoriei vehiculului."

    5. În anexă, la articolul 5 alineatul (3) litera a), după punctul iii) se introduce un nou punct, punctul iv), cu următorul cuprins:
    "iv) autoturismele cu care se efectuează transport alternativ, astfel cum acesta este definit în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, aprobată cu modificări prin Legea nr. 204/2019."

    6. În anexă, articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) ITP la vehiculele agreate pentru transportul mărfurilor periculoase, la vehiculele destinate exclusiv transportului de butelii de gaze, la remorcile-cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, la vehiculele istorice, la autovehiculele destinate competiţiilor sportive, la vehiculele cu caracteristici speciale, la vehiculele înregistrate prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. c) pct. iii) care nu deţin atestat tehnic, la vehiculele radiate din evidenţă care au fost înmatriculate ori înregistrate anterior în România, în vederea înmatriculării sau a înregistrării acestora, la vehiculele înmatriculate în alte state, precum şi inspecţia tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare ori a certificatului de înregistrare se efectuează numai de personalul RAR.
    (2) ITP la tractoarele agricole sau forestiere şi la maşinile şi utilajele autopropulsate pentru lucrări poate fi efectuată şi cu laboratoare mobile din dotarea RAR.
    (3) ITP la autovehiculele echipate cu instalaţii de alimentare cu carburanţi alternativi se efectuează în staţiile reprezentanţelor RAR sau în SITP autorizate în acest scop de RAR."

    7. În anexă, la articolul 10 alineatul (2) punctul 1, litera a), litera a1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a1) standul de frânare cu role trebuie să fie dotat cu dispozitiv de sesizare a alunecării relative la o valoare de 24% a acesteia. Diametrul rolelor trebuie să fie de minimum 160 mm, iar coeficientul de frecare dintre rolă şi anvelopă trebuie să fie de minimum 0,6 în stare umedă."

    8. În anexă, la articolul 10 alineatul (2) punctul 1, litera a), punctul vii) de la litera a8) se abrogă.
    9. În anexă, la articolul 10 alineatul (2) punctul 8, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "8. Decelerometru cu compensare şi înregistrare a datelor pentru verificarea eficacităţii sistemului de frânare prin probe funcţionale în parcurs (numai pentru tractoarele, autoremorcherele, autovehiculele speciale şi autovehiculele specializate care nu pot fi verificate pe standul de frânare cu role, pentru autovehiculele cu tracţiune integrală permanentă nedecuplabilă - legătură rigidă, pentru mopede cu 3 roţi, motociclete cu ataş, mototricicluri şi cvadricicluri, precum şi pentru maşini şi utilaje autopropulsate pentru lucrări cu viteza maximă constructivă mai mare de 25 km/h.)"

    10. În anexă, la articolul 10 alineatul (5), prima linie din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌─────────────────┬──────────┬─────────┐
│[art. 10 alin. │Certificat│Forţă de │
│(2) pct. 1 lit. │de │frânare │
│a)] │etalonare │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Stand de frânare │ │ │
│cu role │ │ │
│corespunzător │ │ │
│clasei I de ITP -│ │Cântărire│
│pentru mopede cu │ │(masă) │
│2 roţi şi │ │ │
│motociclete fără │ │ │
│ataş │ │ │
└─────────────────┴──────────┴─────────┘

"

    11. În anexă, la articolul 16 alineatul (6) litera a), punctele iii) şi iv) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "iii) consemnează în anexa la certificatul de înmatriculare data-limită până la care trebuie efectuată următoarea ITP, semnează şi ştampilează anexa, notează în anexă codul de tranzacţie/numărul de înregistrare al ITP aşa cum apare în aplicaţia informatică de evidenţă şi aplică pe anexă elementul de securizare corespunzător, a cărui serie este indicată de calculator ulterior înregistrării în baza naţională de date cu inspecţii tehnice periodice;
iv) emite certificatul de inspecţie tehnică periodică, îl verifică din punctul de vedere al conţinutului, îl semnează, îl ştampilează şi îl înmânează persoanei ce a prezentat vehiculul la ITP;"

    12. În anexă, la articolul 16, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) Pentru fiecare vehicul inspectat se realizează două înregistrări fotografice digitale, una dintre ele cu vehiculul amplasat pe standul de frânare, iar cealaltă la finalizarea ITP. Suplimentar, pentru fiecare autovehicul inspectat din clasa a II-a de ITP se realizează o înregistrare fotografică digitală de ansamblu a compartimentului motor al autovehiculului cu capota ridicată. De asemenea, pentru autovehiculele dotate cu odometru (şi, după caz, cu tahograf) se realizează la finalizarea ITP o înregistrare fotografică digitală a indicaţiei odometrului, iar pentru autovehiculele destinate transportului de persoane, care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 4 locuri pe scaune, se realizează şi o înregistrare fotografică digitală a amenajării interioare. Toate înregistrările fotografice realizate vor fi salvate în calculatorul SITP. În cazul inspecţiei pentru redobândirea certificatului de înmatriculare prevăzute la alin. (6) lit. b) sau a ITP prevăzute la alin. (6) lit. c) se realizează o înregistrare fotografică digitală la finalizarea inspecţiei, care se salvează în sistemul informatic al RAR."

    13. La anexa nr. 1 la reglementări litera A, punctele 1.2.2, 1.4.2 şi 8.1.1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌──────┬───────────┬──────────────┬────────────┬┬─┬─┐
│ │ │ │Coeficient ││ │ │
│ │ │ │de frânare ││ │ │
│ │ │ │mai mic ││ │ │
│ │ │ │decât ││ │ │
│ │ │ │valorile ││ │ │
│ │ │ │menţionate ││ │ │
│ │ │ │în anexa nr.││ │ │
│ │ │ │11 tabelul 1││ │ │
│ │ │Încercare pe │lit. A ││ │ │
│ │ │standul de │(încercare ││ │ │
│ │ │frânare cu │pe standul ││ │ │
│ │ │role (pentru │de frânare ││X│ │
│ │ │mopede cu 2 │cu role) sau││ │ │
│ │ │roţi şi │deceleraţia ││ │ │
│ │ │motociclete │maximă ││ │ │
│ │ │fără ataş) sau│măsurată mai││ │ │
│ │ │prin probe în │mică decât ││ │ │
│ │ │parcurs │valorile ││ │ │
│ │ │folosind un │menţionate ││ │ │
│ │ │decelerometru │în anexa nr.││ │ │
│ │ │cu compensare │11 tabelul 5││ │ │
│ │ │şi │lit. A ││ │ │
│ │ │înregistrare │(probe în ││ │ │
│ │Eficacitate│(pentru mopede│parcurs) ││ │ │
│1.2.2.│(+E) │cu 3 roţi, ├────────────┼┼─┼─┤
│ │ │motociclete cu│Coeficient ││ │ │
│ │ │ataş, │de frânare ││ │ │
│ │ │mototricicluri│mai mic ││ │ │
│ │ │şi │decât ││ │ │
│ │ │cvadricicluri)│valorile ││ │ │
│ │ │Se acţionează │menţionate ││ │ │
│ │ │frâna gradual │în anexa nr.││ │ │
│ │ │până la │11 tabelul 1││ │ │
│ │ │obţinerea │lit. A ││ │ │
│ │ │efortului │(încercare ││ │ │
│ │ │maxim. │pe standul ││ │ │
│ │ │A se vedea │de frânare ││ │X│
│ │ │anexa nr. 11 │cu role) sau││ │ │
│ │ │la │deceleraţia ││ │ │
│ │ │reglementări. │maximă ││ │ │
│ │ │ │măsurată mai││ │ │
│ │ │ │mică decât ││ │ │
│ │ │ │valorile ││ │ │
│ │ │ │menţionate ││ │ │
│ │ │ │în anexa nr.││ │ │
│ │ │ │11 tabelul 5││ │ │
│ │ │ │lit. A ││ │ │
│ │ │ │(probe în ││ │ │
│ │ │ │parcurs) ││ │ │
├──────┴───────────┴──────────────┴────────────┴┴─┴─┤
│…………………………………………………………………………………………………….. │
├──────┬───────────┬──────────────┬────────────┬┬─┬─┤
│ │ │ │Deceleraţia ││ │ │
│ │ │Probe în │maximă ││ │ │
│ │ │parcurs │măsurată mai││ │ │
│ │ │folosind un │mică de 1,6 ││ │ │
│ │ │decelerometru │m/s^2, după ││ │ │
│ │ │cu compensare │caz, pentru ││ │ │
│1.4.2.│Eficacitate│şi │toate ││X│X│
│ │(+E) │înregistrare │categoriile ││ │ │
│ │ │A se vedea │de vehicule ││ │ │
│ │ │anexa nr. 11 │Mai puţin de││ │ │
│ │ │la │50% din ││ │ │
│ │ │reglementări. │valoarea de ││ │ │
│ │ │ │mai sus (0,8││ │ │
│ │ │ │m/s^2) ││ │ │
├──────┴───────────┴──────────────┴────────────┴┴─┴─┤
│………………………………………………………………………………………………………. │
├──────┬───────────┬──────────────┬────────────┬┬─┬─┤
│ │ │ │a) Nivelul ││ │ │
│ │ │ │de zgomot ││ │ │
│ │Sistem de │Evaluare │depăşeşte ││ │ │
│8.1.1.│reducere a │subiectivă │nivelul ││X│ │
│ │zgomotului │ │maxim permis││ │ │
│ │ │ │de cerinţe^ ││ │ │
│ │ │ │1). ││ │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼┼─┼─┤
│ │ │ │b) Orice ││ │ │
│ │ │ │parte a ││ │ │
│ │ │ │sistemului ││ │ │
│ │ │ │de reducere ││ │ │
│ │ │ │a zgomotului││ │ │
│ │ │ │slăbită, ││ │ │
│ │ │ │lipsă, ││ │ │
│ │ │ │deteriorată,││ │ │
│ │ │ │montată ││ │ │
│ │ │ │incorect sau││ │ │
│ │ │ │modificată ││ │ │
│ │ │ │în mod ││X│X│
│ │ │ │evident ││ │ │
│ │ │ │astfel încât││ │ │
│ │ │ │ar putea ││ │ │
│ │ │ │afecta în ││ │ │
│ │ │ │mod ││ │ │
│ │ │ │semnificativ││ │ │
│ │ │ │nivelul de ││ │ │
│ │ │ │zgomot ││ │ │
│ │ │ │Risc foarte ││ │ │
│ │ │ │mare de ││ │ │
│ │ │ │cădere ││ │ │
└──────┴───────────┴──────────────┴────────────┴┴─┴─┘

"

    14. La anexa nr. 2 la reglementări litera A, punctele 1.2.1, 1.2.2, 1.4.2 şi 8.1.1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌──────┬───────────┬────────────────┬─────────────────┬┬─┬─┐
│ │ │Inspecţie pe │a) Forţă de ││ │ │
│ │ │standul de │frânare ││ │ │
│ │ │frânare cu role │necorespunzătoare││ │ │
│ │ │sau prin probe │pe una sau mai ││ │ │
│ │ │în parcurs │multe roţi ││X│X│
│ │ │folosind un │Lipsa forţei de ││ │ │
│ │ │decelerometru cu│frânare pe una ││ │ │
│ │ │compensare şi │sau pe mai multe ││ │ │
│ │ │înregistrare │roţi ││ │ │
│ │ │Se acţionează │ ││ │ │
│ │ │frâna gradual ├─────────────────┼┼─┼─┤
│ │ │până la │b) Dezechilibrul ││ │ │
│ │ │obţinerea │forţelor de ││ │ │
│ │ │efortului maxim;│frânare de la ││ │ │
│ │ │la │roţile aceleiaşi ││ │ │
│ │ │autovehiculele │punţi este mai ││ │ │
│ │ │care nu sunt │mare de 30%, dar ││ │ │
│ │ │echipate cu │mai mic de 50%. ││ │ │
│ │ │servofrână, │În cazul frânării││ │ │
│ │ │verificarea se │în parcurs, ││ │ │
│ │ │efectuează prin │vehiculul deviază││X│X│
│ │ │aplicarea unui │excesiv de la ││ │ │
│ │ │efort de │traiectoria ││ │ │
│ │ │acţionare la │rectilinie. ││ │ │
│ │ │pedală care nu │Dezechilibrul ││ │ │
│ │Performanţă│trebuie să │forţelor de ││ │ │
│1.2.1.│(+E) │depăşească │frânare de la ││ │ │
│ │ │valoarea │roţile aceleiaşi ││ │ │
│ │ │determinată în │punţi este mai ││ │ │
│ │ │funcţie de │mare de 50%. ││ │ │
│ │ │starea de │ ││ │ │
│ │ │încărcare a ├─────────────────┼┼─┼─┤
│ │ │autovehiculului.│c) Forţa de ││ │ │
│ │ │Pentru │frânare nu ││ │ │
│ │ │autovehiculele │variază gradual ││X│ │
│ │ │destinate │(blocarea bruscă ││ │ │
│ │ │învăţării │a frânei) ││ │ │
│ │ │conducerii auto │ ││ │ │
│ │ │şi pentru cele ├─────────────────┼┼─┼─┤
│ │ │adaptate │d) Timp de ││ │ │
│ │ │conducerii de │răspuns prea mare││ │ │
│ │ │către o persoană│la frânare la ││X│ │
│ │ │cu handicap se │orice roată ││ │ │
│ │ │va efectua o │ ││ │ │
│ │ │probă ├─────────────────┼┼─┼─┤
│ │ │suplimentară de │e) Variaţie ││ │ │
│ │ │frânare cu │excesivă a forţei││ │ │
│ │ │acţionarea │de frânare în ││ │ │
│ │ │dispozitivului │timpul frânării ││X│ │
│ │ │suplimentar. │la rotaţia ││ │ │
│ │ │A se vedea anexa│completă a unei ││ │ │
│ │ │nr. 11 la │roţi ││ │ │
│ │ │reglementări. │ ││ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼─────────────────┼┼─┼─┤
│ │ │Încercare pe │ ││ │ │
│ │ │standul de │ ││ │ │
│ │ │frânare cu role │ ││ │ │
│ │ │(cu utilizarea, │ ││ │ │
│ │ │după caz, a │Coeficient de ││ │ │
│ │ │dispozitivului │frânare mai mic ││ │ │
│ │ │de măsurare a │decât valorile ││ │ │
│ │ │forţei la │menţionate în ││ │ │
│ │ │pedală, a │anexa nr. 11 ││ │ │
│ │ │dispozitivului │tabelul 1 lit. B ││ │ │
│ │ │de măsurare a │şi C (încercare ││ │ │
│ │ │presiunii în │pe standul de ││ │ │
│1.2.2.│Eficacitate│instalaţia de │frânare cu role) ││X│ │
│ │(+E) │frânare, a │sau deceleraţia ││ │ │
│ │ │dispozitivului │maximă măsurată ││ │ │
│ │ │de ancorare) sau│mai mică decât ││ │ │
│ │ │prin probe în │valorile ││ │ │
│ │ │parcurs folosind│menţionate în ││ │ │
│ │ │un decelerometru│anexa nr. 11 ││ │ │
│ │ │cu compensare şi│tabelul 5 lit. B ││ │ │
│ │ │înregistrare şi,│şi C (probe în ││ │ │
│ │ │după caz, │parcurs) ││ │ │
│ │ │dispozitiv de │ ││ │ │
│ │ │măsurare a │ ││ │ │
│ │ │efortului la │ ││ │ │
│ │ │pedală │ ││ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼─────────────────┼┼─┼─┤
│ │ │Se acţionează │ ││ │ │
│ │ │frâna gradual │ ││ │ │
│ │ │până la │ ││ │ │
│ │ │obţinerea │ ││ │ │
│ │ │efortului maxim.│ ││ │ │
│ │ │Pentru │ ││ │ │
│ │ │autovehiculele │ ││ │ │
│ │ │destinate │ ││ │ │
│ │ │învăţării │ ││ │ │
│ │ │conducerii auto │Coeficient de ││ │ │
│ │ │şi pentru cele │frânare mai mic ││ │ │
│ │ │adaptate │decât valorile ││ │ │
│ │ │conducerii de │menţionate în ││ │ │
│ │ │către o persoană│anexa nr. 11 ││ │ │
│ │ │cu handicap se │tabelul 1 lit. B ││ │ │
│ │ │va efectua o │şi C (încercare ││ │ │
│ │ │probă │pe standul de ││ │ │
│ │ │suplimentară de │frânare cu role) ││ │ │
│ │ │frânare cu │sau deceleraţia ││ │ │
│ │ │acţionarea │maximă măsurată ││ │ │
│ │ │dispozitivului │mai mică decât ││ │ │
│ │ │suplimentar. │valorile ││ │ │
│ │ │Autovehiculele │menţionate în ││ │ │
│ │ │sau (semi) │anexa nr. 11 ││ │ │
│ │ │remorcile cu │tabelul 5 lit. B ││ │ │
│ │ │masa totală │şi C (probe în ││ │ │
│ │ │maximă │parcurs) ││ │ │
│ │ │admisibilă mai │ ││ │ │
│ │ │mare de 3,5 tone│ ││ │ │
│ │ │trebuie │ ││ │ │
│ │ │inspectate în │ ││ │ │
│ │ │conformitate cu │ ││ │ │
│ │ │standardele ISO │ ││ │ │
│ │ │21069. A se │ ││ │ │
│ │ │vedea anexa nr. │ ││ │ │
│ │ │11 la │ ││ │ │
│ │ │reglementări. │ ││ │ │
├──────┴───────────┴────────────────┴─────────────────┴┴─┴─┤
│……………………………………………………………………………….. │
├──────┬───────────┬────────────────┬─────────────────┬┬─┬─┤
│ │ │Inspecţie pe │ ││ │ │
│ │ │standul de │ ││ │ │
│ │ │frânare sau prin│ ││ │ │
│ │ │probe în parcurs│Coeficient de ││ │ │
│ │ │folosind un │frânare mai mic ││ │ │
│ │ │decelerometru cu│de 16% sau ││ │ │
│ │ │compensare şi │deceleraţia ││ │ │
│ │ │înregistrare sau│maximă măsurată ││ │ │
│ │ │cu vehiculul pe │mai mică de 1,6 m││ │ │
│1.4.2.│Eficacitate│o pantă cu unghi│/s^2, după caz, ││X│X│
│ │(+E) │de înclinare │pentru toate ││ │ │
│ │ │cunoscut │categoriile de ││ │ │
│ │ │Se acţionează │vehicule ││ │ │
│ │ │frâna gradual │Mai puţin de 50% ││ │ │
│ │ │(după caz) până │din valorile de ││ │ │
│ │ │la obţinerea │mai sus (8% sau ││ │ │
│ │ │efortului maxim.│0,8 m/s^2) ││ │ │
│ │ │A se vedea anexa│ ││ │ │
│ │ │nr. 11 la │ ││ │ │
│ │ │reglementări. │ ││ │ │
├──────┴───────────┴────────────────┴─────────────────┴┴─┴─┤
│………………………………………………………………………… │
├──────┬───────────┬────────────────┬─────────────────┬┬─┬─┤
│ │ │ │a) Nivelul de ││ │ │
│ │Sistem de │Evaluare │zgomot depăşeşte ││ │ │
│8.1.1.│reducere a │subiectivă │nivelul maxim ││X│ │
│ │zgomotului │ │permis de cerinţe││ │ │
│ │ │ │^1). ││ │ │
├──────┼───────────┼────────────────┼─────────────────┼┼─┼─┤
│ │ │ │b) Orice parte a ││ │ │
│ │ │ │sistemului de ││ │ │
│ │ │ │reducere a ││ │ │
│ │ │ │zgomotului ││ │ │
│ │ │ │slăbită, lipsă, ││ │ │
│ │ │ │deteriorată, ││ │ │
│ │ │ │montată incorect ││ │ │
│ │ │ │sau modificată în││X│X│
│ │ │ │mod evident ││ │ │
│ │ │ │astfel încât ar ││ │ │
│ │ │ │putea afecta în ││ │ │
│ │ │ │mod semnificativ ││ │ │
│ │ │ │nivelul de zgomot││ │ │
│ │ │ │Risc foarte mare ││ │ │
│ │ │ │de cădere ││ │ │
└──────┴───────────┴────────────────┴─────────────────┴┴─┴─┘

"

    15. La anexa nr. 2 la reglementări litera D punctul 1, litera c) şi figura se abrogă.
    16. La anexa nr. 2 la reglementări litera D punctul 2 primul paragraf, litera c) se abrogă.
    17. La anexa nr. 2^1 la reglementări, punctele 1.2.2 şi 1.3.2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌─────┬───────────┬─────────────┬───────────┬┬┬─┐
│ │ │a) Inspecţie │ │││ │
│ │ │prin probe în│ │││ │
│ │ │parcurs │ │││ │
│ │ │folosind un │ │││ │
│ │ │decelerometru│ │││ │
│ │ │cu compensare│ │││ │
│ │ │şi │Deceleraţia│││ │
│ │ │înregistrare │maximă │││ │
│1.2.2│Eficacitate│(pentru │măsurată │││X│
│ │(+E) │vehicule cu │mai mică de│││ │
│ │ │viteza maximă│2,0 m/s^2 │││ │
│ │ │constructivă │ │││ │
│ │ │mai mare de │ │││ │
│ │ │25 km/h) │ │││ │
│ │ │A se vedea │ │││ │
│ │ │anexa nr. 11 │ │││ │
│ │ │la │ │││ │
│ │ │reglementări.│ │││ │
├─────┴───────────┴─────────────┴───────────┴┴┴─┤
│……………………………………………………………………………………………… │
├─────┬───────────┬─────────────┬───────────┬┬┬─┤
│ │ │a) Inspecţie │ │││ │
│ │ │prin probe în│ │││ │
│ │ │parcurs │ │││ │
│ │ │folosind un │ │││ │
│ │ │decelerometru│ │││ │
│ │ │cu compensare│ │││ │
│ │ │şi │Deceleraţia│││ │
│ │ │înregistrare │maximă │││ │
│1.3.2│Eficacitate│(pentru │măsurată │││X│
│ │(+E) │vehicule cu │mai mică de│││ │
│ │ │viteza maximă│1,6 m/s^2 │││ │
│ │ │constructivă │ │││ │
│ │ │mai mare de │ │││ │
│ │ │25 km/h) │ │││ │
│ │ │A se vedea │ │││ │
│ │ │anexa nr. 11 │ │││ │
│ │ │la │ │││ │
│ │ │reglementări.│ │││ │
└─────┴───────────┴─────────────┴───────────┴┴┴─┘

"

    18. La anexa nr. 4 la reglementări şi la anexa nr. 5 la reglementări, sintagma „Număr kilometri“ se înlocuieşte cu sintagma „Indicaţie odometru“.
    19. La anexa nr. 7^1 la reglementări punctul 1, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) cu privire la competenţa profesională, că acesta deţine cunoştinţe şi capacitate de înţelegere certificate în următoarele domenii (discipline de studiu):
    - mecanică/dinamică;
    – dinamica vehiculelor rutiere;
    – motoare cu ardere internă;
    – construcţia vehiculelor rutiere;
    – diagnosticarea vehiculelor rutiere;
    – materiale şi prelucrarea materialelor;
    – electricitate/electrotehnică/electronică;
    – componente electronice ale vehiculelor rutiere;
    – aplicaţii IT;
b) cu privire la experienţa profesională documentată, că acesta a desfăşurat cel puţin 3 ani, cu normă întreagă sau cu normă parţială pe o perioadă echivalentă, în calitate de angajat, titular al unei persoane fizice autorizate, titular al unei întreprinderi individuale ori de membru al unei întreprinderi familiale, una dintre următoarele activităţi:
    - activităţi de reparaţii auto în domeniul mecanic sau electromecanic, în cadrul unor ateliere autorizate potrivit legii pentru desfăşurarea cel puţin a activităţilor de reparaţii pentru motor, sistemul de rulare, sistemul de direcţie şi sistemul de frânare;
    – omologări sau verificări tehnice pentru vehicule, în cadrul unor autorităţi de omologare ori servicii tehnice notificate;
    – ITP (în calitate de personal tehnic auxiliar neatestat), în cadrul unor SITP autorizate potrivit legii."

    20. La anexa 7^1, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:
    "2^1. Cerinţele de competenţă profesională precizate la pct. 1 lit. a) sunt considerate îndeplinite în cazul solicitanţilor care deţin titlul de inginer în domeniul de studii de licenţă «Ingineria transporturilor», specializarea «Ingineria transporturilor şi a traficului».
    Prin derogare de la prevederile prevăzute la pct. 1 lit. b), în cazul solicitanţilor care deţin titlul de inginer în domeniul de studii de licenţă «Ingineria transporturilor», specializarea «Ingineria transporturilor şi a traficului», experienţa profesională documentată necesară este de cel puţin un an în activităţile prevăzute la pct. 1 lit. b)."

    21. Anexa nr. 11 la reglementări se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Rapoartele de inspecţie tehnică periodică prevăzute în anexele nr. 4 şi 5 la Reglementările privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezentul ordin, se utilizează după epuizarea stocului de rapoarte de inspecţie tehnică periodică existent la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

    ART. III
    Regia Autonomă „Registrul Auto Român“ va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode

    Bucureşti, 16 ianuarie 2020.
    Nr. 77.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 11 la reglementări)
    Condiţii tehnice privitoare la verificarea eficacităţii şi performanţei sistemului de frânare al vehiculelor
    A. Verificarea eficacităţii şi performanţei sistemului de frânare al vehiculelor pe standul de frânare cu role
    Verificarea eficacităţii şi performanţei sistemului de frânare al vehiculelor pe standul de frânare cu role presupune verificarea coeficienţilor de frânare realizaţi de frâna de serviciu şi frâna de staţionare, precum şi verificarea dezechilibrului între forţele de frânare la roţile aceleiaşi punţi pentru frâna de serviciu şi frâna de staţionare.
    A1. Coeficientul de frânare
    Coeficientul de frânare reprezintă raportul dintre suma forţelor de frânare la roţile pe care acţionează frâna a cărei eficacitate se verifică şi greutatea vehiculului prezentat la ITP: (a se vedea imaginea asociată)
    în care:
    Fis (daN) - forţa de frânare la roata/roţile de pe partea stângă a punţii i;
    Fid (daN) - forţa de frânare la roata/roţile de pe partea dreaptă a punţii i;
    n - numărul de punţi;
    G (daN) - greutatea vehiculului prezentat la ITP.


    Valorile-limită ale coeficientului de frânare şi încadrarea în categorii de deficienţă (grad de gravitate) sunt precizate în tabelul 1 pentru frâna de serviciu, tabelul 2 pentru frâna de securitate şi tabelul 3 pentru frâna de staţionare.

    Tabelul 1 - Valorile-limită ale coeficientului de frânare şi încadrarea în categorii de deficienţă (grad de gravitate) pentru frâna de serviciu
    A. Autovehicule cu două roţi

┌───────────┬─────────────┬────────────┐
│ │ │Coeficient │
│ │Coeficient de│de frânare │
│ │frânare (%) │(%) mai mic │
│ │mai mic decât│decât │
│Categoria │următoarele │următoarele │
│vehiculului│valori │valori │
│ │(ambele │(frână pe │
│ │frâne) │roata din │
│ │ │spate) │
│ ├───────┬─────┼───────┬────┤
│ │DMa │DP │DMa │DP │
├───────────┼───────┼─────┼───────┼────┤
│Mopede cu │ │ │ │ │
│două roţi │42 │21 │25 │12 │
│(L1e) │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼─────┼───────┼────┤
│Motociclete│ │ │ │ │
│fără ataş │50 │25 │25 │12 │
│(L3e) │ │ │ │ │
└───────────┴───────┴─────┴───────┴────┘


    B. Autovehicule şi remorcile acestora

┌───────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ │Efortul │ │
│ │de │Coeficient de frânare (%) mai mic decât │
│Categoria │acţionare│următoarele valori │
│vehiculului │maxim │(vehicule înmatriculate sau fabricate în │
│ │admisibil│perioada) │
│ │la pedală│ │
│ │(daN) │ │
├───────────────┼─────────┼──────────┬─────────────────────┬─────────┤
│Autovehicule │ │ │ │ │
│transport │ │până la │ │după │
│persoane care │ │30.09.1991│1.10.1991-31.12.2011 │1.01.2012│
│au, în afara │ │ │ │ │
│locului │ │ │ │ │
│conducătorului,│ ├──────┬───┼──────────┬──────────┼─────┬───┤
│cel mult 8 │ │ │ │ │ │ │ │
│locuri pe │ │DMa │DP │DMa │DP │DMa │DP │
│scaune │50 │ │ │ │ │ │ │
│(autoturisme, │ │ │ │ │ │ │ │
│autovehicule │ ├──────┼───┼──────────┼──────────┼─────┼───┤
│taxi, │ │ │ │ │ │ │ │
│autovehicule │ │ │ │50 (cu │25 (cu │ │ │
│speciale │ │48 │24 │ABS) 48 │ABS) 24 │58 │29 │
│ambulanţă etc.)│ │ │ │(fără ABS)│(fără ABS)│ │ │
│(M_1) │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼──────┴───┼──────────┴──────────┼─────┴───┤
│ │ │ │ │ │
│Autovehicule │ │până la │1.10.1991-31.12.2011 │după │
│transport │ │30.09.1991│ │1.01.2012│
│persoane care │ │ │ │ │
│au, în afara │ ├──────┬───┼──────────┬──────────┼─────┬───┤
│locului │ │ │ │ │ │ │ │
│conducătorului,│70 │DMa │DP │DMa │DP │DMa │DP │
│mai mult de 8 │ │ │ │ │ │ │ │
│locuri pe │ ├──────┼───┼──────────┼──────────┼─────┼───┤
│scaune │ │ │ │ │ │ │ │
│(microbuze, │ │ │ │50 (cu │25 (cu │ │ │
│autobuze) (M_2,│ │48 │24 │ABS) 48 │ABS) 24 │50 │25 │
│M_3) │ │ │ │(fără ABS)│(fără ABS)│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼──────┴───┼──────────┴──────────┴─────┴───┤
│Autovehicule │ │până la │după 01.01.2012 │
│transport marfă│ │31.12.2011│ │
│cu MTMA până la│70 ├──────┬───┼─────────────────────┬─────────┤
│3.500 kg │ │DMa │DP │DMa │DP │
│inclusiv (N_1) │ ├──────┼───┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ │45 │22 │50 │25 │
├───────────────┼─────────┼──────┴───┼─────────────────────┼─────────┤
│Autovehicule │ │până la │1.01.1989-31.12.2011 │după │
│transport marfă│ │31.12.1988│ │1.01.2012│
│cu MTMA peste │70 ├──────┬───┼──────────┬──────────┼─────┬───┤
│3.500 kg (N_2, │ │DMa │DP │DMa │DP │DMa │DP │
│N_3) │ ├──────┼───┼──────────┼──────────┼─────┼───┤
│ │ │43 │21 │45 │22 │50 │25 │
├───────────────┼─────────┼──────┴───┼──────────┴──────────┼─────┴───┤
│ │ │până la │1.01.1989-31.12.2011 │după │
│Semiremorci*) │ │31.12.1988│ │1.01.2012│
│(O_2, O_3 şi │- ├──────┬───┼──────────┬──────────┼─────┬───┤
│O_4) │ │DMa │DP │DMa │DP │DMa │DP │
│ │ ├──────┼───┼──────────┼──────────┼─────┼───┤
│ │ │40 │20 │43 │21 │45 │22 │
├───────────────┼─────────┼──────┴───┼──────────┴──────────┼─────┴───┤
│ │ │până la │1.01.1989-31.12.2011 │după │
│Remorci cu │ │31.12.1988│ │1.01.2012│
│proţap (O_1) - │- ├──────┬───┼──────────┬──────────┼─────┬───┤
│dacă este │ │DMa │DP │DMa │DP │DMa │DP │
│prevăzută │ ├──────┼───┼──────────┼──────────┼─────┼───┤
│ │ │40 │20 │43 │21 │50 │25 │
├───────────────┼─────────┼──────┴───┼──────────┴──────────┼─────┴───┤
│ │ │până la │1.01.1989-31.12.2011 │după │
│Remorci cu │ │31.12.1988│ │1.01.2012│
│proţap (O_2, │- ├──────┬───┼──────────┬──────────┼─────┬───┤
│O_3 şi O_4) │ │DMa │DP │DMa │DP │DMa │DP │
│ │ ├──────┼───┼──────────┼──────────┼─────┼───┤
│ │ │40 │20 │43 │21 │50 │25 │
└───────────────┴─────────┴──────┴───┴──────────┴──────────┴─────┴───┘


    C. Tractoare

┌───────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │Coeficient de│
│ │ │ │frânare (%) │
│ │ │ │mai mic decât│
│ │ │ │următoarele │
│ │ │ │valori │
│ │ │Coeficient de│(vehicule │
│ │ │frânare (%) │înmatriculate│
│ │Efortul │mai mic decât│sau fabricate│
│ │de │următoarele │după │
│ │acţionare│valori │1.01.2018) │
│Categoria │maxim │(vehicule ├──────┬──────┤
│vehiculului│admisibil│înmatriculate│cu │ │
│ │la pedală│sau fabricate│viteza│cu │
│ │(daN) │până la │maximă│viteza│
│ │ │1.01.2018) │mai │maximă│
│ │ │ │mică │mai │
│ │ │ │sau │mare │
│ │ │ │egală │de 30 │
│ │ │ │cu 30 │km/h │
│ │ │ │km/h │ │
│ │ ├───────┬─────┼───┬──┼───┬──┤
│ │ │DMa │DP │DMa│DP│DMa│DP│
├───────────┼─────────┼───────┼─────┼───┼──┼───┼──┤
│Tractoare │60 │20 │10 │28 │14│40 │20│
│(T) │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴─────────┴───────┴─────┴───┴──┴───┴──┘

    *) La semiremorci, coeficientul de frânare se calculează în raport cu greutatea măsurată pe punţile semiremorcii.

    La autovehiculele care nu sunt echipate cu servofrână (cu excepţia celor din categoria L) este obligatorie verificarea eficacităţii frânei de serviciu prin acţionarea acesteia cu un efort de acţionare la pedală care nu trebuie să depăşească valoarea determinată în funcţie de starea de încărcare a autovehiculului: (a se vedea imaginea asociată)
    în care:
    F_pmax (daN) - efortul de acţionare maxim admisibil la pedala de frână (tabelul 1);
    m_ef (kg) - masa efectivă a autovehiculului inspectat;
    m_tot (kg) - MTMA a autovehiculului inspectat.    Tabelul 2 - Valorile-limită ale coeficientului de frânare şi încadrarea în categorii de deficienţă (grad de gravitate) pentru frâna de securitate (dacă este asigurată de un sistem separat)
    Autovehicule şi remorcile acestora

┌───────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ │Efortul │ │
│ │de │ │
│Categoria │acţionare│Coeficient de frânare (%) mai mic decât │
│vehiculului │maxim │următoarele valori (vehicule înmatriculate│
│ │admisibil│sau fabricate în perioada) │
│ │la pedală│ │
│ │(daN) │ │
├───────────────┼─────────┼──────────┬─────────────────────┬─────────┤
│Autovehicule │ │ │ │ │
│transport │ │până la │ │după │
│persoane care │ │30.09.1991│1.10.1991-31.12.2011 │1.01.2012│
│au, în afara │ │ │ │ │
│locului │ │ │ │ │
│conducătorului,│ ├─────┬────┼──────────┬──────────┼────┬────┤
│cel mult 8 │ │ │ │ │ │ │ │
│locuri pe │ │DMa │DP │DMa │DP │DMa │DP │
│scaune │50 │ │ │ │ │ │ │
│(autoturisme, │ │ │ │ │ │ │ │
│autovehicule │ ├─────┼────┼──────────┼──────────┼────┼────┤
│taxi, │ │ │ │ │ │ │ │
│autovehicule │ │ │ │25 (cu │12 (cu │ │ │
│speciale │ │24 │12 │ABS) 24 │ABS) 12 │29 │14 │
│ambulanţă etc.)│ │ │ │(fără ABS)│(fără ABS)│ │ │
│(M_1) │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────┴────┼──────────┴──────────┼────┴────┤
│ │ │ │ │ │
│Autovehicule │ │până la │1.10.1991-31.12.2011 │după │
│transport │ │30.09.1991│ │1.01.2012│
│persoane care │ │ │ │ │
│au, în afara │ ├─────┬────┼──────────┬──────────┼────┬────┤
│locului │ │ │ │ │ │ │ │
│conducătorului,│70 │DMa │DP │DMa │DP │DMa │DP │
│mai mult de 8 │ │ │ │ │ │ │ │
│locuri pe │ ├─────┼────┼──────────┼──────────┼────┼────┤
│scaune │ │ │ │ │ │ │ │
│(microbuze, │ │ │ │25 (cu │12 (cu │ │ │
│autobuze) (M_2,│ │24 │12 │ABS) 24 │ABS) 12 │25 │12 │
│M_3) │ │ │ │(fără ABS)│(fără ABS)│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────┴────┼──────────┴──────────┴────┴────┤
│Autovehicule │ │până la │după 1.01.2012 │
│transport marfă│ │31.12.2011│ │
│cu MTMA până la│70 ├─────┬────┼─────────────────────┬─────────┤
│3.500 kg │ │DMa │DP │DMa │DP │
│inclusiv (N_1) │ ├─────┼────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ │22 │11 │25 │12 │
├───────────────┼─────────┼─────┴────┼─────────────────────┼─────────┤
│Autovehicule │ │până la │1.01.1989-31.12.2011 │după │
│transport marfă│ │31.12.1988│ │1.01.2012│
│cu MTMA peste │70 ├─────┬────┼──────────┬──────────┼────┬────┤
│3.500 kg (N_2, │ │DMa │DP │DMa │DP │DMa │DP │
│N_3) │ ├─────┼────┼──────────┼──────────┼────┼────┤
│ │ │21 │10 │22 │11 │25 │12 │
├───────────────┼─────────┼─────┴────┼──────────┴──────────┼────┴────┤
│ │ │până la │1.01.1989-31.12.2011 │după │
│Semiremorci*) │ │31.12.1988│ │1.01.2012│
│(O_2, O_3 şi │- ├─────┬────┼──────────┬──────────┼────┬────┤
│O_4) │ │DMa │DP │DMa │DP │DMa │DP │
│ │ ├─────┼────┼──────────┼──────────┼────┼────┤
│ │ │20 │10 │21 │10 │22 │11 │
├───────────────┼─────────┼─────┴────┼──────────┴──────────┼────┴────┤
│ │ │până la │1.01.1989-31.12.2011 │după │
│Remorci cu │ │31.12.1988│ │1.01.2012│
│proţap (O_1) - │- ├─────┬────┼──────────┬──────────┼────┬────┤
│dacă este │ │DMa │DP │DMa │DP │DMa │DP │
│prevăzută │ ├─────┼────┼──────────┼──────────┼────┼────┤
│ │ │20 │10 │21 │10 │25 │12 │
├───────────────┼─────────┼─────┴────┼──────────┴──────────┼────┴────┤
│ │ │până la │1.01.1989-31.12.2011 │după │
│Remorci cu │ │31.12.1988│ │1.01.2012│
│proţap (O_2, │- ├─────┬────┼──────────┬──────────┼────┬────┤
│O_3 şi O_4) │ │DMa │DP │DMa │DP │DMa │DP │
│ │ ├─────┼────┼──────────┼──────────┼────┼────┤
│ │ │20 │10 │21 │10 │25 │12 │
└───────────────┴─────────┴─────┴────┴──────────┴──────────┴────┴────┘

    *) La semiremorci, coeficientul de frânare se calculează în raport cu greutatea măsurată pe punţile semiremorcii.


    Tabelul 3 - Valorile-limită ale coeficientului de frânare şi încadrarea în categorii de deficienţă (grad de gravitate) pentru frâna de staţionare
    Toate categoriile

┌──────────────────────────────────────┐
│Coeficient de frânare (%) mai mic │
│decât următoarele valori │
├──────────────────────┬───────────────┤
│DMa │DP │
├──────────────────────┼───────────────┤
│16 │8 │
└──────────────────────┴───────────────┘

    NOTĂ:
    În cazul semiremorcilor, coeficientul de frânare se calculează în raport cu greutatea măsurată pe punţile semiremorcii.    A2. Dezechilibrul
    Dezechilibrul dintre forţele de frânare la roţile aceleiaşi punţi se determină cu relaţia: (a se vedea imaginea asociată)
    în care:
    F_max (daN) - forţa de frânare la roata care înregistrează forţa de frânare superioară;
    F_min (daN) - forţa de frânare la roata care înregistrează forţa de frânare inferioară.


    Valorile maxime admisibile ale dezechilibrului dintre forţele de frânare la roţile aceleiaşi punţi pentru vehicule sunt precizate în tabelul 4.

    Tabelul 4 - Valorile-limită ale dezechilibrului dintre forţele de frânare la roţile aceleiaşi punţi şi încadrarea în categorii de deficienţă (grad de gravitate)

┌────────────────────────┬─────────────┐
│ │Dezechilibrul│
│Categoria vehiculului │(%) (Dez) │
│ ├──────┬──────┤
│ │DMa │DP │
├────────────────────────┼──────┼──────┤
│Toate categoriile, cu │30 < │mai │
│excepţia autovehiculelor│Dez ≤ │mare │
│din categoria L │50 │de 50 │
└────────────────────────┴──────┴──────┘    B. Verificarea eficacităţii şi performanţei sistemului de frânare al vehiculelor cu decelerometrul cu compensare şi înregistrare
    Verificarea eficacităţii şi performanţei sistemului de frânare al vehiculelor cu decelerometrul cu compensare şi înregistrare presupune verificarea deceleraţiilor realizate de frâna de serviciu şi frâna de staţionare în cazul frânării pe pistă, precum şi aprecierea dezechilibrului între forţele de frânare la roţile aceleiaşi punţi pentru frâna de serviciu şi frâna de staţionare în funcţie de comportamentul la frânarea pe pistă.
    Această verificare se efectuează prin probe funcţionale în parcurs, prin măsurarea deceleraţiei maxime la o frânare bruscă de la viteza de 30 km/h (sau, după caz, de la viteza maximă constructivă, dacă viteza maximă constructivă este mai mică de 30 km/h) în cazul frânei de serviciu şi 15 km/h în cazul frânei de staţionare.
    Probele în parcurs trebuie desfăşurate pe un carosabil betonat sau asfaltat, uscat, neted şi rectiliniu.
    Această verificare se aplică pentru:
    - maşini şi utilaje autopropulsate pentru lucrări cu viteza maximă constructivă mai mare de 25 km/h;
    – tractoare (în cazul tractoarelor, verificarea eficacităţii şi performanţei sistemului de frânare se poate efectua şi pe standul cu role, în staţiile ITP autorizate);
    – autoremorchere, autovehicule speciale şi autovehicule specializate ale căror caracteristici constructive nu permit verificarea eficacităţii şi performanţei sistemului de frânare pe standul de frânare cu role;
    – autovehicule cu tracţiune integrală permanentă nedecuplabilă - legătură rigidă;
    – mopede cu 3 roţi;
    – motociclete cu ataş;
    – mototricicluri:
    – cvadricicluri;
    – motocicluri cu roţi jumelate.

    Valorile-limită ale deceleraţiei maxime măsurate şi încadrarea în categorii de deficienţă sunt precizate în tabelul 5 pentru frâna de serviciu şi tabelul 6 pentru frâna de staţionare.

    Tabelul 5 - Valorile-limită ale deceleraţiei maxime măsurate şi încadrarea în categorii de deficienţă (grad de gravitate) pentru frâna de serviciu
    A. Autovehicule cu trei roţi şi cvadricicluri

┌──────────────┬─────────────┬────────────┐
│ │ │Valoarea │
│ │Valoarea │deceleraţiei│
│ │deceleraţiei │maxime │
│ │maxime │măsurate (m/│
│ │măsurate (m/s│s^2) mai │
│ │^2) mai mică │mică decât │
│Categoria │decât │următoarele │
│vehiculului │următoarele │valori │
│ │valori │(frână pe │
│ │(ambele │roata/axa │
│ │frâne) │din spate, │
│ │ │după caz) │
│ ├──────┬──────┼─────┬──────┤
│ │DMa │DP │DMa │DP │
├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┤
│Mopede cu trei│ │ │ │ │
│roţi (L2e) │4,0 │2,0 │2,5 │1,2 │
│Cvadricicluri │ │ │ │ │
│uşoare (L6e) │ │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┤
│Motociclete cu│4,6 │2,3 │2,5 │1,2 │
│ataş (L4e) │ │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┤
│Mototricicluri│ │ │ │ │
│(L5e) │4,4 │2,2 │2,5 │1,2 │
│Cvadricicluri │ │ │ │ │
│grele (L7e) │ │ │ │ │
└──────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┘


    B. Autovehicule

┌────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┐
│ │Efortul │ │
│ │de │Valoarea deceleraţiei maxime măsurate (m/s^│
│Categoria │acţionare│2) mai mică decât următoarele valori │
│vehiculului │maxim │(vehicule înmatriculate sau fabricate în │
│ │admisibil│perioada) │
│ │la pedală│ │
│ │(daN) │ │
├────────────────┼─────────┼───────────┬─────────────────────┬─────────┤
│Autovehicule │ │ │ │ │
│transport │ │ │ │ │
│persoane care │ │până la │1.10.1991-31.12.2011 │după │
│au, în afara │ │30.09.1991 │ │1.01.2012│
│locului │ │ │ │ │
│conducătorului, │ │ │ │ │
│cel mult 8 │ ├─────┬─────┼──────────┬──────────┼────┬────┤
│locuri pe scaune│ │ │ │ │ │ │ │
│(autoturisme, │ │ │ │ │ │ │ │
│autovehicule │50 │DMa │DP │DMa │DP │DMa │DP │
│taxi, │ │ │ │ │ │ │ │
│autovehicule │ │ │ │ │ │ │ │
│speciale │ ├─────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼────┤
│ambulanţă etc.) │ │ │ │ │ │ │ │
│(M_1) cu │ │ │ │ │ │ │ │
│tracţiune │ │ │ │5,0 (cu │2,5 (cu │ │ │
│integrală │ │4,8 │2,4 │ABS) 4,8 │ABS) 2,4 │5,8 │2,9 │
│permanentă │ │ │ │(fără ABS)│(fără ABS)│ │ │
│nedecuplabilă - │ │ │ │ │ │ │ │
│legătură rigidă │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼─────┴─────┼──────────┴──────────┼────┴────┤
│Autovehicule │ │ │ │ │
│transport │ │până la │ │după │
│persoane care │ │30.09.1991 │1.10.1991-31.12.2011 │1.01.2012│
│au, în afara │ │ │ │ │
│locului │ │ │ │ │
│conducătorului, │ ├─────┬─────┼──────────┬──────────┼────┬────┤
│mai mult de 8 │ │ │ │ │ │ │ │
│locuri pe scaune│ │DMa │DP │DMa │DP │DMa │DP │
│(microbuze, │70 │ │ │ │ │ │ │
│autobuze) (M_2, │ │ │ │ │ │ │ │
│M_3) cu │ ├─────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼────┤
│tracţiune │ │ │ │ │ │ │ │
│integrală │ │ │ │5,0 (cu │2,5 (cu │ │ │
│permanentă │ │4,8 │2,4 │ABS) 4,8 │ABS) 2,4 │5,0 │2,5 │
│nedecuplabilă - │ │ │ │(fără ABS)│(fără ABS)│ │ │
│legătură rigidă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼─────┴─────┼──────────┴──────────┴────┴────┤
│ │ │ │ │
│Autovehicule │ │până la │după 1.01.2012 │
│transport marfă │ │31.12.2011 │ │
│cu MTMA până la │ │ │ │
│3.500 kg │ ├─────┬─────┼─────────────────────┬─────────┤
│inclusiv (N_1) │70 │ │ │ │ │
│cu tracţiune │ │DMa │DP │DMa │DP │
│integrală │ │ │ │ │ │
│permanentă │ ├─────┼─────┼─────────────────────┼─────────┤
│nedecuplabilă - │ │ │ │ │ │
│legătură rigidă │ │4,5 │2,2 │5,0 │2,5 │
│ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼─────┴─────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
│Autovehicule │ │până la │1.01.1989-31.12.2011 │după │
│transport marfă │ │31.12.1988 │ │1.01.2012│
│cu MTMA peste │ │ │ │ │
│3.500 kg (N_2, │ ├─────┬─────┼──────────┬──────────┼────┬────┤
│N_3) cu │70 │ │ │ │ │ │ │
│tracţiune │ │DMa │DP │DMa │DP │DMa │DP │
│integrală │ │ │ │ │ │ │ │
│permanentă │ ├─────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼────┤
│nedecuplabilă - │ │ │ │ │ │ │ │
│legătură rigidă │ │4,3 │2,1 │4,5 │2,2 │5,0 │2,5 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼─────┴─────┼──────────┴──────────┼────┴────┤
│ │ │până la │1.01.1989-31.12.2011 │după │
│Autoremorchere, │ │31.12.1988 │ │1.01.2012│
│autospecializate│70 ├─────┬─────┼──────────┬──────────┼────┬────┤
│şi autospeciale │ │DMa │DP │DMa │DP │DMa │DP │
│ │ ├─────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼────┤
│ │ │4,3 │2,1 │4,5 │2,2 │5,0 │2,5 │
└────────────────┴─────────┴─────┴─────┴──────────┴──────────┴────┴────┘


    C. Tractoare

┌───────────┬─────────┬─────────────┬───────────────┐
│ │ │ │Valoarea │
│ │ │ │deceleraţiei │
│ │ │ │maxime măsurate│
│ │ │Valoarea │(m/s^2) mai │
│ │ │deceleraţiei │mică decât │
│ │ │maxime │următoarele │
│ │ │măsurate (m/s│valori │
│ │Efortul │^2) mai mică │(vehicule │
│ │de │decât │înmatriculate │
│ │acţionare│următoarele │sau fabricate │
│Categoria │maxim │valori │după 1.01.2018)│
│vehiculului│admisibil│(vehicule ├───────┬───────┤
│ │la pedală│înmatriculate│cu │ │
│ │(daN) │sau fabricate│viteza │cu │
│ │ │până la │mai │viteza │
│ │ │1.01.2018) │mică │mai │
│ │ │ │sau │mare de│
│ │ │ │egală │30 km/h│
│ │ │ │cu 30 │ │
│ │ │ │km/h │ │
│ │ ├──────┬──────┼───┬───┼───┬───┤
│ │ │DMa │DP │DMa│DP │DMa│DP │
├───────────┼─────────┼──────┼──────┼───┼───┼───┼───┤
│Tractoare │60 │2,0 │1,0 │2,8│1,4│4,0│2,0│
│(T) │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴─────────┴──────┴──────┴───┴───┴───┴───┘


    D. Maşini şi utilaje autopropulsate pentru lucrări cu viteza maximă constructivă mai mare de 25 km/h

┌────────────────────┬─────────────────┐
│ │Valoarea │
│ │deceleraţiei │
│ │maxime măsurate │
│Categoria │(m/s^2) mai mică │
│vehiculului │decât următoarele│
│ │valori │
│ ├────────┬────────┤
│ │DMa │DP │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│Maşini şi utilaje │ │ │
│autopropulsate │ │ │
│pentru lucrări cu │2,0 │1,0 │
│viteza maximă │ │ │
│constructivă mai │ │ │
│mare de 25 km/h │ │ │
└────────────────────┴────────┴────────┘


    La autovehicule, cu excepţia celor din categoria L şi a maşinilor şi utilajelor autopropulsate pentru lucrări care nu sunt echipate cu servofrână, este obligatorie verificarea eficacităţii frânei de serviciu prin acţionarea acesteia cu un efort de acţionare la pedală care nu trebuie să depăşească valoarea determinată în funcţie de starea de încărcare a autovehiculului: (a se vedea imaginea asociată)
    în care:
    F_pmax (daN) - efortul de acţionare maxim admisibil la pedala de frână (tabelul 5);
    m_ef (kg) - masa efectivă a autovehiculului inspectat;
    m_tot (kg) - MTMA a autovehiculului inspectat.    Tabelul 6 - Valorile-limită ale deceleraţiei maxime măsurate şi încadrarea în categorii de deficienţă (grad de gravitate) pentru frâna de staţionare
    Toate categoriile

┌───────────────────────────────────────┐
│Valoarea deceleraţiei maxime măsurate │
│(m/s^2) mai mică decât următoarele │
│valori │
├───────────────────┬───────────────────┤
│DMa │DP │
├───────────────────┼───────────────────┤
│1,6 │0,8 │
└───────────────────┴───────────────────┘    C. Verificarea eficacităţii şi performanţei sistemului de frânare al vehiculelor prin probă în parcurs
    Verificarea eficacităţii şi performanţei sistemului de frânare al vehiculelor prin probă în parcurs se aplică (semi)remorcilor care nu pot fi verificate din motive constructive pe standul de frânare. Pentru verificare se efectuează:
    - o frânare pe pistă a ansamblului autovehicul tractor - (semi)remorcă, verificându-se dacă sistemul de frânare de serviciu funcţionează, precum şi comportamentul la frânare (păstrarea traiectoriei);
    – acţionarea sistemului de frânare de staţionare al (semi)remorcii, verificându-se dacă sistemul de frânare de staţionare al (semi)remorcii funcţionează.

    Metodologia de încercare a sistemelor de frânare ale vehiculelor din categoriile M, N şi O cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t utilizând un stand de frânare cu role
    1. Determinarea coeficientului de frânare pentru sistemele de frânare pneumatice
    1.1. Determinarea coeficientului de frânare pentru un vehicul încărcat la MTMA
    Calcularea coeficientului de frânare a vehiculului încărcat la MTMA nu necesită extrapolare, acesta rezultând simplu din ecuaţia următoare: (a se vedea imaginea asociată)
    în care:
    Fis (daN) = forţa de frânare la roata/roţile de pe partea stângă a punţii i;
    Fid (daN) = forţa de frânare la roata/roţile de pe partea dreaptă a punţii i;
    n = numărul de punţi;
    G (daN) = greutatea vehiculului prezentat la ITP.    1.2. Determinarea coeficientului de frânare pentru un vehicul descărcat sau parţial încărcat - metoda de măsurare într-un punct
    Aceasta este o metodă de extrapolare a valorilor forţelor de frânare obţinute la verificarea vehiculului descărcat sau parţial încărcat în vederea calculării coeficientului de frânare al vehiculului încărcat la MTMA.
    Metoda presupune existenţa conectoarelor de testare a presiunilor din rezervoarele de aer comprimat care comandă circuitul de frânare pe fiecare punte sau a celor din cilindrii de frână, după caz.
    În timpul verificării pe fiecare punte, cel puţin 30% din presiunea nominală maximă a sistemului de frânare trebuie obţinută printr-o încărcare adecvată a vehiculului sau prin simularea încărcării.
    Pentru calculul coeficientului de frânare este necesară cunoaşterea următorilor parametri:
    a) valoarea forţelor maxime de frânare pentru nivelul de încărcare al vehiculului prezentat (se obţin prin măsurarea pe standul de frânare cu role);
    b) valorile presiunilor din rezervoarele de aer comprimat care comandă circuitul de frânare pe fiecare punte ce se verifică sau cele din cilindrii de frână (în funcţie de amplasarea conectorului de testare) la care se obţin forţele de frânare maxime pentru nivelul de încărcare cu care vehiculul a fost prezentat la ITP (se obţin prin măsurare în timpul verificării pe standul de frânare cu role, cuplându-se traductorii de măsurare a presiunii);
    c) valoarea/valorile presiunii de extrapolare pentru fiecare punte (se preiau sau se calculează în funcţie de datele existente pe plăcuţa regulatorului automat al frânării în funcţie de încărcare). În cazul în care presiunea de extrapolare de pe plăcuţa regulatorului automat al frânării în funcţie de încărcare este prevăzută pentru o masă diferită de cea a axei/grupului de axe pe care acţionează regulatorul care este menţionată în documente, se calculează o presiune de extrapolare corespunzătoare masei din documente, care va fi folosită în calcul.

    Pentru o anumită punte, forţele de frânare maxime se obţin la blocarea standului de frânare sau, dacă acesta nu se blochează, prin citirea de pe panoul de afişaj a valorilor maxime.
    Se calculează factorii de extrapolare pentru fiecare punte conform formulei: (a se vedea imaginea asociată)
    în care:
    i = numărul punţii verificate;
    p_ex = valoarea presiunii de extrapolare;
    p_i = valoarea presiunii măsurate la care s-au obţinut forţele maxime de frânare pe puntea i.


    Se calculează valoarea coeficientului de frânare cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    în care:
    Fis (daN) - forţa de frânare la roata/roţile de pe partea stângă a punţii i;
    Fid (daN) - forţa de frânare la roata/roţile de pe partea dreaptă a punţii i;
    Ei - factorul de extrapolare pentru puntea i;
    n - numărul de punţi;
    G (daN) - greutatea vehiculului încărcat la MTMA.


    În cazul în care vehiculul nu este echipat din fabricaţie cu conectoare de testare a presiunilor din rezervoarele de aer comprimat care comandă circuitul de frânare pe fiecare punte sau a celor din cilindrii de frână, după caz, coeficientul de frânare se determină direct prin măsurarea forţelor de frânare ale vehiculului descărcat sau parţial încărcat utilizând ecuaţia următoare: (a se vedea imaginea asociată)
    în care:
    Fis (daN) - forţa de frânare la roata/roţile de pe partea stângă a punţii i;
    Fid (daN) - forţa de frânare la roata/roţile de pe partea dreaptă a punţii i;
    n - numărul de punţi;
    G (daN) - greutatea vehiculului prezentat la ITP.

    Dacă coeficientul de frânare astfel determinat are o valoare mai mică decât valoarea minimă admisibilă, atunci vehiculul va trebui să fie prezentat la ITP în stare încărcată cu cel puţin 50% din sarcina maximă.    2. Determinarea coeficientului de frânare pentru sistemele de frânare hidropneumatice şi pentru sistemele de frânare complet hidraulice
    Coeficientul de frânare pentru vehiculele echipate cu sisteme de frânare hidropneumatice sau complet hidraulice se determină direct prin măsurarea forţelor de frânare ale vehiculului descărcat sau parţial încărcat utilizând ecuaţia următoare: (a se vedea imaginea asociată)
    în care:
    Fis (daN) - forţa de frânare la roata/roţile de pe partea stângă a punţii i;
    Fid (daN) - forţa de frânare la roata/roţile de pe partea dreaptă a punţii i;
    n = numărul de punţi
    G (daN) = greutatea vehiculului prezentat la ITP.


    Dacă coeficientul de frânare astfel determinat are o valoare mai mică decât valoarea minimă admisibilă, atunci vehiculul va trebui să fie prezentat la ITP în stare încărcată cu cel puţin 50% din sarcina maximă.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016