Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 76 din 2 aprilie 2021  privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 364/2016 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 76 din 2 aprilie 2021 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 364/2016 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 422 din 21 aprilie 2021
    Văzând Referatul de aprobare al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole nr. 521 din 23.03.2021,
    ţinând cont de prevederile:
    - Regulamentului (UE) nr. 2.220/2020 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 şi 2022 şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce priveşte resursele şi aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 şi 2022 şi a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 şi 2022;
    – Regulamentului delegat (UE) nr. 273/2018 al Comisiei din 11 decembrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul de autorizaţii pentru plantările de viţă-de-vie, registrul plantaţiilor viticole, documentele însoţitoare şi certificarea, registrul de intrări şi de ieşiri, declaraţiile obligatorii, notificările şi publicarea informaţiilor notificate, de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte controalele şi sancţiunile relevante, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 555/2008, (CE) nr. 606/2009 şi (CE) nr. 607/2009 ale Comisiei şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 436/2009 al Comisiei şi a Regulamentului delegat (UE) 2015/560 al Comisiei;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 274/2018 al Comisiei din 11 decembrie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul de autorizaţii pentru plantările de viţă-de-vie, certificarea, registrul de intrări şi de ieşiri, declaraţiile obligatorii şi notificările, de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte controalele relevante şi de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/561 al Comisiei,

    în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 364/2016 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 29 martie 2016, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) autorizaţia pentru plantări noi - se acordă solicitanţilor pentru înfiinţarea unei plantaţii de viţă-de-vie pentru struguri de vin, precum şi pentru plantaţiile care au fost înfiinţate în scop experimental/plantaţiile pentru viţă-mamă pentru altoi, în cazul în care se doreşte comercializarea produselor vitivinicole obţinute de pe aceste suprafeţe, la sfârşitul perioadei experimentale sau la sfârşitul perioadei de producţie a plantaţiilor de viţă-mamă pentru altoi, în limita procentului de 1% din suprafaţa totală cultivată efectiv cu viţă-de-vie şi stabilită la data de 31 iulie a anului precedent;"

    2. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Structura cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este responsabilă pentru certificarea suprafeţelor defrişate, certificarea plantării/replantării viţei-de-vie, certificarea modificării datelor unei parcele viticole şi certificarea înscrierii în R.P.V. a parcelelor nou-plantate în urma unor măsuri de expropriere în interes public şi a plantaţiilor înfiinţate în scop experimental/plantaţiilor înfiinţate pentru viţă-mamă pentru altoi în vederea comercializării produselor vitivinicole obţinute."

    3. La articolul 4, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (10) şi (11), cu următorul cuprins:
    "(10) Certificarea înscrierii în R.P.V. a plantaţiilor înfiinţate în scop experimental şi a plantaţiilor înfiinţate pentru viţă-mamă pentru altoi în vederea comercializării produselor vitivinicole obţinute se realizează de către structura cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol, cu avizul inspectorului O.N.V.P.V., în baza unei cereri de înscriere în R.P.V., al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1a.
(11) Certificarea înscrierii în R.P.V. a parcelelor nou-plantate în urma unor măsuri de expropriere în interes public se realizează de către structura cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol, cu avizul inspectorului O.N.V.P.V., în baza unei cereri de înscriere în R.P.V., al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1b."

    4. Articolele 6-8 se abrogă.
    5. La articolul 9, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Prin excepţie de la termenul prevăzut la alin. (4), cererile pentru conversia drepturilor individuale de replantare menţionate la alin. (2) se pot depune până la data de 31 decembrie 2022, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2.220/2020 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 şi 2022 şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce priveşte resursele şi aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 şi 2022 şi a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 şi 2022. respective în anii 2021 şi 2022 şi a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 şi 2022."

    6. La articolul 9, alineatele (5^1) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), valabilitatea autorizaţiilor de replantare provenite din conversie care au expirat în 2020 se prelungeşte până la data de 31 decembrie 2021.
(6) Autorizaţiile de replantare acordate în conformitate cu alin. (1) expiră cel târziu la 31 decembrie 2025."

    7. La articolul 10, alineatul (7^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), valabilitatea autorizaţiilor de replantare care au expirat în 2020 se prelungeşte până la data de 31 decembrie 2021."

    8. La articolul 11, alineatele (4^1) şi (7^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), dacă au fost acordate autorizaţii de replantare anticipată unor viticultori, iar defrişarea trebuia realizată cel târziu în anul 2020, termenul-limită pentru defrişare se poate amâna până la data de 31 decembrie 2021, în cazurile în care defrişarea a fost imposibilă din cauza pandemiei de COVID-19 şi pe baza unei cereri justificate corespunzător a viticultorului.
    ..................................................................................................
(7^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), valabilitatea autorizaţiilor de replantare anticipată acordate potrivit prevederilor art. 11-13, care au expirat în anul 2020, se prelungeşte până la data de 31 decembrie 2021."

    9. La articolul 15, litera b) se abrogă.
    10. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Cererile de autorizaţii pentru plantări noi se depun anual în perioada 15 ianuarie-15 martie.
    (2) Pentru anul 2021, perioada de depunere a cererilor prevăzute la alin. (1) se prelungeşte până la data de 14 mai.
    (3) Modelul cererii prevăzute la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 12.
    (4) Autorizaţiile pentru plantări noi se acordă solicitanţilor eligibili cel târziu la data de 1 august.
    (5) În cazul în care autorizaţia este acordată pe o suprafaţă mai mică de 50% decât cea solicitată în cerere, solicitantul poate refuza autorizaţia în termen de o lună de la acordarea acesteia şi nu va fi sancţionat administrativ.
    (6) Suprafeţele menţionate la alin. (5) vor fi adăugate procentului de 1% disponibil pentru autorizaţii de plantări noi în anul următor.
    (7) Autorizaţia pentru plantări noi este valabilă 3 ani de la data la care a fost acordată.
    (8) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), valabilitatea autorizaţiilor pentru plantări noi acordate potrivit prevederilor art. 14-18, care au expirat în cursul anului 2020, se prelungeşte până la data de 31 decembrie 2021.
    (9) Autorizaţiile pentru plantări noi se eliberează de către O.N.V.P.V. în 3 exemplare originale. Un exemplar se înmânează solicitantului, un exemplar se păstrează la O.N.V.P.V. şi un exemplar se transmite la D.A.J.
    (10) Neutilizarea autorizaţiei pentru plantări noi în perioada de valabilitate duce la pierderea dreptului de a beneficia de eliberarea unei noi autorizaţii pentru plantări noi pe o perioadă de 2 ani de la expirarea valabilităţii autorizaţiei pentru plantări noi neutilizate.
    (11) Autorizaţiile pentru plantări noi nu vor putea fi folosite pentru a accesa programele de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole.
    (12) Modelul autorizaţiei pentru plantări noi este prevăzut în anexa nr. 13."

    11. După articolul 18 se introduc două noi articole, articolele 18^1 şi 18^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 18^1
    (1) Pentru acordarea unei autorizaţii pentru plantări noi destinate înfiinţării unei plantaţii de viţă-de-vie pentru struguri de vin, cererea prevăzută la art. 18 alin. (3) trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
    a) memoriu justificativ, care cuprinde: identificarea persoanei fizice/juridice, o scurtă descriere a amplasamentului şi localizarea administrativă şi viticolă a plantaţiei viticole propuse spre înfiinţare, date cadastrale, soiurile cultivate, destinaţia de producţie, suprafaţa plantaţiei;
    b) copie a planului cadastral de încadrare în zonă cu identificarea parcelei/parcelelor propuse pentru plantare sau schiţă la scară a acestora;
    c) copie conformă cu originalul de pe actele care atestă dreptul de proprietate şi/sau de exploatare asupra terenului pe care se doreşte înfiinţarea plantaţiei viticole.
    (2) După perioada de depunere a cererilor pentru plantări noi, solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate sunt informaţi cu privire la acest lucru.
    ART. 18^2
    (1) Pentru acordarea unei autorizaţii pentru plantări noi în cazul plantaţiilor înfiinţate în scop experimental/plantaţiilor înfiinţate pentru viţă-mamă pentru altoi, în cazul în care se doreşte comercializarea produselor vitivinicole obţinute la sfârşitul perioadei experimentale sau la sfârşitul perioadei de producţie a plantaţiilor de viţă-mamă pentru altoi, cererea prevăzută la art. 18 trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
    a) o copie după notificarea prealabilă depusă la începutul experimentului/perioadei de cultură a plantaţiilor de viţă-mamă pentru altoi;
    b) un memoriu care trebuie să conţină informaţii cu privire la identificarea persoanei fizice/juridice, localizarea administrativă şi viticolă a plantaţiei viticole, date cadastrale, soiurile cultivate, destinaţia de producţie, suprafaţa plantaţiei;
    c) copie a planului cadastral de încadrare în zonă cu identificarea parcelei/parcelelor plantate sau schiţă la scară a acestora;
    d) copie conformă cu originalul de pe actele care atestă dreptul de proprietate şi/sau de exploatare asupra terenului pe care s-a înfiinţat plantaţia viticolă.
    (2) După perioada de depunere a cererilor pentru plantări noi, solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate sunt informaţi cu privire la acest lucru.
    (3) Înscrierea în R.P.V. a plantaţiilor înfiinţate în scop experimental/a plantaţiilor înfiinţate pentru viţă-mamă pentru altoi, în cazul în care se doreşte comercializarea produselor vitivinicole obţinute de pe aceste suprafeţe la sfârşitul perioadei experimentale sau la sfârşitul perioadei de producţie a plantaţiilor de viţă-mamă pentru altoi, se va face pe baza unei cereri de înscriere în R.P.V.
    (4) Modelul cererii prevăzute la alin. (3) este prezentat în anexa nr. 1a."

    12. La articolul 20, alineatele (1) şi (2) şi (4)-(6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Plantarea sau replantarea suprafeţelor destinate unor scopuri experimentale sau plantările de viţă-mamă pentru altoi se fac cu condiţia notificării prealabile a consilierilor cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol şi a inspectorilor O.N.V.P.V.
    (2) Notificarea trebuie să conţină informaţii cu privire la suprafaţa şi perioada în care va avea loc experimentul, respectiv perioada de producţie a plantaţiilor de viţă-mamă pentru altoi.
    ..................................................................................................
    (4) Produsele vitivinicole obţinute de pe suprafeţele destinate unor scopuri experimentale sau din plantaţiile de viţă-mamă pentru altoi pot fi comercializate în perioadele prevăzute la alin. (2) şi (3) în cazul în care se consideră că nu există niciun fel de riscuri de perturbare a pieţei.
    (5) La sfârşitul perioadei experimentale sau la sfârşitul perioadei de producţie a plantaţiilor de viţă-mamă pentru altoi, producătorul trebuie să defrişeze suprafaţa respectivă pe cheltuiala proprie.
    (6) Dacă la sfârşitul perioadei experimentale sau la sfârşitul perioadei de producţie a plantaţiilor de viţă-mamă pentru altoi producătorul hotărăşte să comercializeze produsele vitivinicole obţinute de pe această suprafaţă, trebuie să obţină o autorizaţie de plantări noi pentru suprafaţa respectivă."

    13. La articolul 20, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:
    "(9^1) Înscrierea suprafeţei nou plantate în R.P.V. se face pe baza unei cereri de plantare al cărei model se regăseşte în anexa nr. 1b."

    14. La articolul 23 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) anexa nr. 15, în vederea modificării autorizaţiei de plantări noi."

    15. La articolul 23, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Modelul autorizaţiei de plantări noi modificate este prevăzut în anexa nr. 17."

    16. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    17. După anexa nr. 1 se introduc două noi anexe, anexele nr. 1a şi 1b, care au cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2 şi 3 la prezentul ordin.
    18. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.
    19. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.
    20. Anexele nr. 4 şi 5 se abrogă.
    21. Anexa nr. 10 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6 la prezentul ordin.
    22. Anexa nr. 15 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7 la prezentul ordin.
    23. Anexa nr. 17 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 8 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Aurel Simion,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 2 aprilie 2021.
    Nr. 76.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la norme)
    Cerere de plantare/replantare a viţei-de-vie şi de înscriere în R.P.V.

┌──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│Direcţia pentru │ │Înregistrare │
│Agricultură Judeţeană │Cerere de plantare/replantare a viţei-de-vie şi de înscriere│D.A.J. │
│................ │în R.P.V. │Nr. │
│ │ │...............│
├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
│ │B. Inspectorul teritorial al O.N.V.P.V.: │
│A. Adresa exploataţiei: │În urma verificării şi examinării caracteristicilor parcelelor viticole │
│ │prevăzute la lit. D/E, cererea se avizează favorabil/nefavorabil^1). │
├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Judeţul ................ │Satul/Localitatea ................ │
├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Comuna/Oraşul │Data ................ │
│................ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Satul/Localitatea │Semnătura ................ Ştampila ................ │
│................ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cod poştal │ │
│................ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Podgoria ................ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Centrul viticol │ │
│................ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Arealul delimitat pentru │ │
│DOC/IG ...................│ │
├──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│C. Datele personale ale cultivatorului parcelelor viticole: │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│CNP/CUI/CIF ....................... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele ……… │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumirea ................ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Telefon ................ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Fax ................, e-mail ................ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Judeţul ................ comuna/oraşul ................ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Satul/localitatea ................ str. ................ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│bd. ................ nr. ............... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│bl. ........., sc. ........, ap. ........., sectorul ................ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tip exploataţie: │
│I_I exploatare directă; I_I arendă; │
│I_I concesiune; I_I închiriere; I_I altele │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│D. Caracteristici ale plantaţiei de viţă-de-vie proiectate │
├────┬─────────┬─────┬───────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────────┬──────┬─────────┬──────────┤
│ │ │ │Nr. parcelă│ │ │ │ │ │Tipul de │ │
│ │ │Nr. │cadastrală/│Soiul/ │ │Producţia│Distanţa de │ │conducere│Suprafaţa │
│CNPV│Nr. tarla│bloc │Nr. │Soiurile│Destinaţia│medie │plantare │Nr. │- spalier│(cu două │
│^2) │(poligon)│fizic│topografic/│în% │producţiei│- kg/ha -│(m) │butuci│- araci │zecimale) │
│ │ │ │Nr. │ │ │ │ │ │- liber │- ha - │
│ │ │ │cadastral │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────┼───────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┬────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Între │Pe │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │rânduri│rând│ │ │ │
├────┼─────────┼─────┼───────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴─────┴───────────┴────────┴──────────┴─────────┴───────┴────┴──────┴─────────┴──────────┤
│Total suprafaţă: │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│E. Caracteristici ale plantaţiei de viţă-de-vie plantate^3) │
├────┬─────────┬─────┬───────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────────┬──────┬─────────┬──────────┤
│ │ │ │Nr. parcelă│ │ │ │ │ │Tipul de │ │
│ │ │Nr. │cadastrală/│Soiul/ │ │Producţia│Distanţa de │ │conducere│Suprafaţa │
│CNPV│Nr. tarla│bloc │Nr. │Soiurile│Destinaţia│medie │plantare │Nr. │- spalier│(cu două │
│^2) │(poligon)│fizic│topografic/│în% │producţiei│- kg/ha -│(m) │butuci│- araci │zecimale) │
│ │ │ │Nr. │ │ │ │ │ │- liber │- ha - │
│ │ │ │cadastral │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────┼───────────┼────────┼──────────┴─────────┼───────┬────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Între │Pe │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │rânduri│rând│ │ │ │
├────┼─────────┼─────┼───────────┼────────┼──────────┬─────────┼───────┼────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴─────┴───────────┴────────┴──────────┴─────────┴───────┴────┴──────┴─────────┴──────────┤
│Total suprafaţă: │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F. Semnătura cultivatorului parcelei viticole: │
│Data .................... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│G. Consilierul cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic │
│vitivinicol │
│Prezenta cerere fiind examinată şi verificată, plantaţia de viţă-de-vie cu o │
│suprafaţă de ......... hectare, ale cărei caracteristici figurează la lit. D, │
│este autorizată în baza Autorizaţiei de plantare/replantare nr. …./…. sau │
│respinsă în baza următoarelor motive: │
│....................................................................... │
│Numele şi prenumele: │
│Data ............... Semnătura .................... Ştampila .............. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│H. Viţe altoite furnizate de pepinieră: categoria biologică │
│........................ │
│Denumirea pepinierei/Reprezentant autorizat .................. │
│Provenienţa: Ţara ......................, │
│Judeţul ..............., comuna/oraşul ................, satul/localitatea │
│..............., │
│cod poştal ..........., str. .............. nr. .........., telefon .......... │
│fax ............, │
│e-mail ............... │
│Numărul de viţe altoite furnizate ...................... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│I. În scopul înscrierii în R.P.V., declar că activitatea de plantare/replantare │
│a viţei-de-vie s-a încheiat în ziua de ....... luna ..... anul .......... şi │
│solicit înscrierea în R.P.V. │
│ziua ....... luna ..... anul .......... │
│Semnătura cultivatorului ........................ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│J. Consilierul cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic │
│vitivinicol │
│Plantaţia de viţă-de-vie cu o suprafaţă de ............ hectare ale cărei │
│caracteristici sunt detaliate la lit. D/E şi în conformitate cu specificaţiile │
│lit. G se înscrie/nu se înscrie în R.P.V. │
│Numele şi prenumele: │
│Data ............... Semnătura .................... Ştampila .............. │
│Această înscriere poate fi anulată dacă inspecţiile ulterioare dovedesc că │
│plantaţia de viţă-de-vie nu corespunde datelor completate. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│^1) A se tăia cu o linie acolo unde nu este cazul. │
│^2) Se va completa de către consilierul R.P.V. după operarea plantării în │
│R.P.V. │
│^3) Se va completa doar în cazul în care caracteristicile parcelelor viticole │
│de la lit. D nu corespund cu situaţia finală din teren. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Acest formular va fi însoţit de autorizaţia de plantare/replantare emisă pe │
│numele cultivatorului parcelelor viticole. │
│Acest formular va fi însoţit de documente care să ateste dreptul de proprietate │
│sau dreptul de exploatare a parcelelor viticole pentru care s-a făcut cererea │
│de plantare/replantare. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 2

    (Anexa nr. 1a la norme)
    CERERE
    de înscriere în R.P.V. a plantaţiilor înfiinţate în scop experimental şi a plantaţiilor înfiinţate
    pentru viţă-mamă pentru altoi în vederea comercializării produselor vitivinicole obţinute

┌────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Direcţia pentru │ │ │
│Agricultură │Cerere de înscriere în R.P.V. │Înregistrare D.A.J. │
│Judeţeană │ │Nr. ............... │
│................ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│A. Adresa │B. Inspectorul teritorial al O.N.V.P.V.: │
│exploataţiei: │În urma verificării şi examinării caracteristicilor parcelelor viticole │
│ │prevăzute la lit. D/E, cererea se avizează favorabil/nefavorabil^1). │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Judeţul │Satul/Localitatea ................ │
│................ │ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Comuna/Oraşul │Data ................ │
│................ │ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Satul/Localitatea │Semnătura ................ Ştampila ................ │
│................ │ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cod poştal │ │
│................ │ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Podgoria │ │
│................ │ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Centrul viticol │ │
│................ │ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Arealul delimitat │ │
│pentru DOC/IG │ │
│................... │ │
├────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│C. Datele personale ale cultivatorului parcelelor viticole: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│CNP/CUI/CIF ....................... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele……… │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumirea ................ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Telefon ................ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Fax ................, e-mail ................ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Judeţul ................ comuna/oraşul ................ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Satul/localitatea ................ str. ................ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│bd. ................ nr. ............... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│bl. ........., sc. ........, ap. ........., sectorul ................ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tip exploataţie: │
│|_| exploatare directă; |_| arendă; │
│|_| concesiune; |_| închiriere; |_| altele │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│D. Caracteristici ale plantaţiei de viţă-de-vie plantate │
├────┬─────────┬─────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│ │ │ │Nr. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │parcelă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cadastrală│ │ │ │ │ │Tipul de │Suprafaţa│
│CNPV│Nr. tarla│Nr. │/ │Soiul/ │Destinaţia│Producţia│Distanţa │Nr. │conducere│(cu două │
│^2) │(poligon)│bloc │Nr. │Soiurile│producţiei│medie │de plantare │butuci│- spalier│zecimale)│
│ │ │fizic│topografic│în % │ │- kg/ha -│(m) │ │- araci │- ha - │
│ │ │ │/ │ │ │ │ │ │- liber │ │
│ │ │ │Nr. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cadastral │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────┼──────────┼────────┼──────────┴─────────┼───────┬─────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │Între │Pe │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │rânduri│rând │ │ │ │
├────┼─────────┼─────┼──────────┼────────┼──────────┬─────────┼───────┼─────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴─────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴───────┴─────┴──────┴─────────┴─────────┤
│Total suprafaţă: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│E. Semnătura cultivatorului parcelei viticole: │
│Data .................... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F. Consilierul cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic │
│vitivinicol │
│Prezenta cerere fiind examinată şi verificată, plantaţia de viţă-de-vie cu o │
│suprafaţă de ......... hectare, ale cărei caracteristici figurează la lit. D , │
│este autorizată în baza Autorizaţiei de plantări noi nr. …./…. sau respinsă în │
│baza următoarelor motive: │
│......................................................................................... │
│Numele şi prenumele: │
│Data ............... Semnătura .................... Ştampila .............. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│G. Viţe altoite furnizate de pepinieră: categoria biologică │
│........................ │
│Denumirea pepinierei/Reprezentant autorizat ................. │
│Provenienţa: Ţara ......................, │
│Judeţul ..............., oraşul/comuna ................, satul ..............., │
│cod poştal ..........., str. .............. nr. .........., telefon .......... │
│fax ............, │
│e-mail ............... │
│Numărul de viţe altoite furnizate ...................... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│H. În scopul înscrierii în R.P.V., declar că activitatea de plantare a │
│viţei-de-vie s-a încheiat în ziua de ....... luna ..... anul .......... şi │
│solicit înscrierea în R.P.V., │
│ziua ....... luna ..... anul .......... │
│Semnătura cultivatorului ........................ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│I. Consilierul cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic │
│vitivinicol │
│Plantaţia de viţă-de-vie cu o suprafaţă de ............ hectare ale cărei │
│caracteristici sunt detaliate la lit. D şi în conformitate cu specificaţiile │
│lit. F se înscrie/nu se înscrie în R.P.V. │
│Numele şi prenumele: │
│Data ............... Semnătura .................... Ştampila .............. │
│Această înscriere poate fi anulată dacă inspecţiile ulterioare dovedesc că │
│plantaţia de viţă-de-vie nu corespunde datelor completate. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│^1) A se tăia cu o linie acolo unde nu este cazul. │
│^2) Se va completa de către consilierul R.P.V. după operarea plantării în │
│R.P.V. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Acest formular va fi însoţit de autorizaţia de plantări noi emisă pe numele │
│cultivatorului parcelelor viticole. │
│Acest formular va fi însoţit de documente care să ateste dreptul de proprietate │
│sau dreptul de exploatare a parcelelor viticole pentru care s-a făcut cererea │
│de plantare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 3

    (Anexa nr. 1b la norme)
    CERERE
    de înscriere în R.P.V. a parcelelor nou-plantate în urma unor măsuri de expropriere în interes public

┌──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│Direcţia pentru │ │Înregistrare D.A.J. │
│Agricultură Judeţeană │Cerere de înscriere în R.P.V. │Nr. ............... │
│................ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤
│ │B. Inspectorul teritorial al O.N.V.P.V.: │
│A. Adresa exploataţiei: │În urma verificării şi examinării caracteristicilor parcelelor viticole │
│ │prevăzute la lit. D/E, cererea se avizează favorabil/nefavorabil^1). │
├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Judeţul ................ │Satul/Localitatea ................ │
├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Comuna/Oraşul │Data ................ │
│................ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Satul/Localitatea │Semnătura ................ Ştampila ................ │
│................ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cod poştal │ │
│................ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Podgoria ................ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Centrul viticol │ │
│................ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Arealul delimitat pentru │ │
│DOC/IG ...................│ │
├──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│C. Datele personale ale cultivatorului parcelelor viticole: │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│CNP/CUI/CIF/ ....................... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele ………… │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumirea ................ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Telefon ................ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Fax ................, e-mail ................ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Judeţul ................ comuna/oraşul ................ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Satul/Localitatea ................ str. ................ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│bd. ................ nr. ............... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│bl. ........., sc. ........, ap. ........., sectorul ................ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tip exploataţie: │
│|_| exploatare directă; |_| arendă; │
│|_| concesiune; |_| închiriere; |_| altele │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│D. Caracteristici ale plantaţiei de viţă-de-vie plantate │
├────┬─────────┬─────┬───────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────────┬───────┬─────────┬─────────┤
│ │ │ │Nr. parcelă│ │ │ │ │ │Tipul de │ │
│ │ │Nr. │cadastrală/│Soiul/ │ │Producţia│Distanţa de │ │conducere│Suprafaţa│
│CNPV│Nr. tarla│bloc │Nr. │Soiurile│Destinaţia│medie │plantare │Nr. │- spalier│(cu două │
│^2) │(poligon)│fizic│topografic/│în % │producţiei│- kg/ha -│(m) │butuci │- araci │zecimale)│
│ │ │ │Nr. │ │ │ │ │ │- liber │- ha - │
│ │ │ │cadastral │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────┼───────────┼────────┼──────────┴─────────┼───────┬────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │Între │Pe │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │rânduri│rând│ │ │ │
├────┼─────────┼─────┼───────────┼────────┼──────────┬─────────┼───────┼────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴─────┴───────────┴────────┴──────────┴─────────┴───────┴────┴───────┴─────────┴─────────┤
│Total suprafaţă: │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│E. Semnătura cultivatorului parcelei viticole: │
│Data .................... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F. Viţe altoite furnizate de pepinieră: categoria biologică │
│........................ │
│Denumirea pepinierei/Reprezentant autorizat ................. │
│Provenienţa: Ţara ......................, │
│Judeţul ..............., oraşul/comuna ................, satul/localitatea │
│..............., │
│cod poştal ..........., str. .............. nr. .........., telefon .......... │
│fax ............, │
│e-mail ............... │
│Numărul de viţe altoite furnizate ...................... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│G. În scopul înscrierii în R.P.V., declar că activitatea de plantare a │
│viţei-de-vie s-a încheiat în ziua de ....... luna ..... anul .......... şi │
│solicit înscrierea în R.P.V., │
│ziua ....... luna ..... anul .......... │
│Semnătura cultivatorului ........................ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│H. Consilierul cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic │
│vitivinicol │
│Plantaţia de viţă-de-vie cu o suprafaţă de ............ hectare ale cărei │
│caracteristici sunt detaliate la lit. D se înscrie/nu se înscrie în R.P.V. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele: │
│Data ............... Semnătura .................... Ştampila .............. │
│Această înscriere poate fi anulată dacă inspecţiile ulterioare dovedesc că │
│plantaţia de viţă-de-vie nu corespunde datelor completate. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│^1) A se tăia cu o linie acolo unde nu este cazul.^ │
│2) Se va complete de către consilierul R.P.V. după operarea plantării în R.P.V. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Acest formular va fi însoţit de documentele doveditoare ale exproprierii în │
│interes public. │
│Acest formular va fi însoţit de documente care să ateste dreptul de proprietate │
│sau dreptul de exploatare a parcelelor viticole pentru care s-a făcut cererea │
│de înscriere în R.P.V. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 4

    (Anexa nr. 2 la norme)
    Declaraţie de defrişare a parcelelor de viţă-de-vie din R.P.V.

┌──────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│Direcţia pentru │Declaraţie de defrişare a parcelelor de │Înregistrare │
│Agricultură Judeţeană │viţă-de-vie din R.P.V. │D.A.J. │
│................ │Campania .................... │Nr. │
│ │ │............... │
├──────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
│A. Adresa exploataţiei: │
│Judeţul .............., comuna/oraşul .............., satul/localitatea │
│.............., │
│cod poştal .............., podgoria .............., centrul viticol │
│.............., │
│arealul delimitat pentru DOC/IG .............. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│B. Datele personale ale cultivatorului parcelelor viticole: │
│CNP/CUI/CIF ....................., numele şi prenumele/denumirea │
│................................. │
│fax ........, e-mail ............., judeţul ..............., comuna/oraşul │
│................., │
│satul/localitatea ............., bd. ............., str. ............... nr. │
│........., │
│bl. ......., sc. ......., ap. ........., sectorul ...................... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│C. Tip exploataţie: │
│|_| exploatare directă; |_| arendă; │
│|_| concesiune; |_| închiriere; |_| altele │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│D. Caracteristici ale parcelelor de viţă-de-vie defrişate │
├────┬─────────┬─────┬───────────┬───────┬─────────┬─────────┬──────┬────────┬─────────┤
│ │ │ │Nr. parcelă│ │ │ │ │ │Tipul de │
│ │ │Nr. │cadastrală/│Total │Suprafaţa│ │ │Soiul/ │conducere│
│CNPV│Nr. tarla│bloc │Nr. │(T) │(cu două │Anul │Nr. │Soiurile│- spalier│
│ │(poligon)│fizic│topografic/│Parţial│zecimale)│plantării│butuci│în % │- araci │
│ │ │ │Nr. │(P) │- ha - │ │ │ │- liber │
│ │ │ │cadastral │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────┼───────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴─────┴───────────┴───────┴─────────┴─────────┴──────┴────────┴─────────┤
│Total suprafaţă: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│E. Declaraţia cultivatorului: │
│Declar că parcelele de viţă-de-vie menţionate la lit. D înscrise în R.P.V. au │
│fost defrişate în ziua de ........ luna ..... anul .............. │
│Data .................. │
│Semnătura cultivatorului ................... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F. Raport tehnic al consilierului cu atribuţii de inspecţie de stat pentru │
│controlul tehnic vitivinicol │
│Ţinând cont de defrişarea declarată la lit. E, ale cărei caracteristici sunt │
│conforme lit. D, certific faptul că s-a realizat defrişarea pe suprafaţa de │
│.............. hectare. │
│Numele şi prenumele: │
│Semnătura ................ Data ................ Ştampila │
│........................ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Acest formular va fi însoţit de documente care să ateste dreptul de proprietate │
│sau dreptul de exploatare a parcelelor viticole pentru care s-a făcut │
│declaraţia de defrişare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 5

    (Anexa nr. 3 la norme)
    Cerere de modificare a datelor parcelelor viticole înregistrate în R.P.V.

┌──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│ │ │Înregistrare │
│ │Cerere de modificare a datelor parcelelor viticole │D.A.J. │
│ │înregistrate în R.P.V. │Nr. ........ │
│ │ │/.............│
├──────────────────────┼──────────────────┬──────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Direcţia pentru │ │|_| modificarea datelor │ │
│Agricultură Judeţeană │Solicitare de: │|_| schimbarea cultivatorului parcelei│ │
│................ │ │/parcelelor viticole │ │
├──────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ │Motiv: │|_| greşeală |_| situaţie nouă │ │
├──────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┤
│Caracteristici ale parcelelor viticole înregistrate: │
├──────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │A. Datele personale ale cultivatorului plantaţiei viticole: │
│ │CNP/CUI/CIF .................... │
│ │Numele şi prenumele/Denumirea ............................ │
│ │Comuna/Oraşul ……......, satul/localitatea ..............., str./bd. │
│Date înregistrate │..................... nr. ........, bl. ........., sc. ......., ap. │
│ │......, sectorul ......., judeţul ................... │
│ │Telefon .........., fax ......., e-mail ............... │
│ │Tip exploataţie: │
│ │|_| exploatare directă; |_| arendă; │
│ │|_| concesiune; |_| închiriere; |_| altele │
├──────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│B. Adresa exploataţiei: │
│Judeţul ............., comuna/oraşul ………...., satul/localitatea │
│...................., │
│codul poştal ........., podgoria ....................., centrul viticol │
│........................ │
│Arealul delimitat pentru DOC/IG ................ tipul plantaţiei (destinaţia │
│producţiei): vin fără DOC, fără IG şi fără denumire de soi, vin varietal, vin │
│cu IG, vin cu DOC │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│C. Viza consilierului cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic │
│vitivinicol │
│Numele şi prenumele: │
│Data ............... │
│Semnătura .................... Ştampila .............. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│D. Caracteristici ale plantaţiei de viţă-de-vie înregistrate în R.P.V. │
├────┬─────────┬───────┬──────────┬───────┬────────┬─────────┬──────┬───────┬─────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │Tipul: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │- vin │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr. │ │ │fără DOC,│ │ │ │ │
│ │ │ │parcele │ │ │fără IG │ │ │ │ │
│ │ │ │cadastrale│Total │ │şi fără │ │ │ │Suprafaţa│
│ │Nr. tarla│Nr. │/ │(T) │Soiul/ │denumire │Nr. │Procent│Anul │(cu două │
│CNPV│(poligon)│bloc │Nr. │Parţial│Soiurile│de soi; │butuci│goluri │plantării│zecimale)│
│ │ │fizic │topografic│(P) │în % │- vin │ │(%) │ │- ha - │
│ │ │ │/ │ │ │varietal;│ │ │ │ │
│ │ │ │Nr. │ │ │- vin cu │ │ │ │ │
│ │ │ │cadastral │ │ │IG; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │- vin cu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │DOC │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴───────┴──────────┴───────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴─────────┴─────────┤
│Total suprafaţă: │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Modificări - a se completa numai datele care se modifică │
├──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │A. Datele personale ale cultivatorului plantaţiei viticole: │
│ │CNP/CUI/CIF.......................... │
│ │Numele şi prenumele/Denumirea ..................... │
│ │Comuna/Oraşul ……., satul/localitatea ................. │
│Date │Str./Bd. ................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, │
│modificate│sectorul .........., judeţul ............. │
│ │Telefon ......... fax ......... e-mail ............... │
│ │Tip exploataţie: │
│ │|_| exploatare directă; |_| arendă; │
│ │|_| concesiune; |_| închiriere; |_| altele │
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │B. Adresa exploataţiei: │
│ │Judeţul ............., comuna/oraşul …...................…., satul/localitatea │
│ │................, codul poştal ..........., podgoria ............, centrul │
│ │viticol ..............., │
│ │arealul delimitat pentru DOC/IG .............., tipul plantaţiei (destinaţia │
│ │producţiei): vin fără DOC, fără IG şi fără denumire de soi, vin varietal, vin │
│ │cu IG, vin cu DOC │
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │C. Viza consilierului cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic │
│ │vitivinicol │
│ │Se certifică/Nu se certifică modificarea datelor. │
│ │Numele şi prenumele: ................................ │
│ │Data ................ │
│ │Semnătura…………Ştampila………….. │
├──────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│D. Caracteristici modificate ale plantaţiei de viţă-de-vie │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 6

    (Anexa nr. 10 la norme)
    Declaraţie de defrişare ulterioară a parcelelor de viţă-de-vie şi cerere pentru emiterea autorizaţiei de replantare anticipată

┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│ │Declaraţie de defrişare ulterioară│ │
│ │a parcelelor de viţă-de-vie şi │ │
│Direcţia pentru Agricultură Judeţeană │cerere pentru emiterea │Înregistrare D.A.J. │
│………….........................................│autorizaţiei de replantare │Nr. ......... │
│ │anticipată │/.....................│
│ │Campania viticolă │ │
│ │.................. │ │
├─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴──────────────────────┤
│A. Datele personale ale cultivatorului parcelei viticole: │
│CNP/CUI/CIF ...................... │
│Numele şi prenumele/Denumirea ......................... │
│Comuna/Oraşul…….........……, satul/localitatea │
│........................................, str./bd. ..................... nr. │
│....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., sectorul/judeţul ...................., │
│telefon ............. fax ........... e-mail ................... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│B. Caracteristici ale parcelelor de viţă-de-vie care vor fi defrişate: │
├────┬─────────┬─────────┬──────────────┬───────┬─────────────┬─────────┬──────┬────────┬───────────────┤
│ │ │ │Nr. parcelă │Total │Suprafaţa (cu│ │ │ │Tipul de │
│ │Nr. tarla│Nr. bloc │cadastrală/ │(T) │două │Anul │Nr. │Soiul/ │conducere │
│CNPV│(poligon)│fizic │Nr. topografic│Parţial│zecimale) │plantării│butuci│Soiurile│- spalier │
│ │ │ │/ │(P) │- ha - │ │ │în % │- araci │
│ │ │ │Nr. cadastral │ │ │ │ │ │- liber │
├────┼─────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────┼────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴─────────┴──────────────┴───────┴─────────────┴─────────┴──────┴────────┴───────────────┤
│Total suprafaţă: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│C. Subsemnatul/Subscrisa: ............................, în │ │
│calitate de cultivator al parcelelor viticole indicate la lit. B, │ │
│solicit emiterea autorizaţiei de replantare anticipată, pentru a │ │
│efectua plantarea în cadrul campaniei viticole .................. │D. Declar că plantaţia de │
│. │viţă-de-vie înscrisă la lit. B a │
│Mă angajez să defrişez plantaţia de viţă-de-vie cel târziu până la│fost defrişată la data menţionată │
│sfârşitul celui de-al patrulea an de la plantarea noilor viţe şi │mai jos şi solicit restituirea │
│voi prezenta în acest scop o garanţie bancară. Cunosc că │garanţiei bancare depuse pentru │
│neîndeplinirea obligaţiei de defrişare la data stabilită va duce │emiterea autorizaţiei de replantare │
│la executarea garanţiei bancare şi, de asemenea, va atrage alte │anticipată. │
│măsuri stabilite prin lege, inclusiv defrişarea dispusă de │Data defrişării │
│Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ............. sau a │......................... │
│Municipiului Bucureşti, şi voi suporta cheltuielile de defrişare, │Semnătura .................. │
│lucru la care subscriu în mod expres. │ │
│Data ................. │ │
│Semnătura ..................... │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
│E. Consilierul cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic │
│vitivinicol: │
│Prezenta declaraţie de defrişare ulterioară a viţei-de-vie fiind examinată şi │
│verificările în teren fiind efectuate, parcelele de viţădevie menţionate la │
│lit. B îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege. │
│Numele şi prenumele: │
│Data ................. │
│Semnătura ..................... Ştampila │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 7

    (Anexa nr. 15 la norme)
    Cerere pentru modificarea autorizaţiei pentru plantări noi

┌────────────┬────────────┬──────────────────────┐
│Oficiului │Cerere │ │
│Naţional al │pentru │Înregistrare │
│Viei şi │modificarea │O.N.V.P.V. │
│Produselor │autorizaţiei│Nr. ......... │
│Vitivinicole│pentru │/.....................│
│ │plantări noi│ │
└────────────┴────────────┴──────────────────────┘


    Subsemnatul/Subscrisa ............ (persoană fizică/juridică), cu domiciliul/sediul în judeţul ...................., comuna/oraşul ..........satul/localitatea……...., str. ........... nr. ......., telefon/fax ........, e-mail .........., având CNP/CUI/CIF ............., solicit modificarea autorizaţiei de plantări noi nr. ……./data emisă pentru suprafaţa de ............... ha.
    La prezenta cerere anexez următoarele documente justificative:

┌────────────────────┬──────────────────────────┐
│Data │Semnătura │
│....................│..........................│
└────────────────────┴──────────────────────────┘


    ANEXA 8

    (Anexa nr. 17 la norme)
    Rectificare autorizaţie pentru plantări noi
    ROMÂNIA
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole
    În baza Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 364/2016 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin, cu modificările şi completările ulterioare,
    văzând:
    - Cererea pentru modificarea autorizaţiei pentru plantări noi cu nr. .......... din data de .............;
    – în urma verificării documentaţiei depuse de solicitant,

    directorul general al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole emite următoarea:
    RECTIFICARE nr. ......... din data .................
    pentru AUTORIZAŢIA PENTRU PLANTĂRI NOI cu nr. ....../………..
    Pentru solicitantul .................., cu domiciliul/sediul în localitatea ….............….., str. ........................ nr. ....., bl. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ............, având CNP/CUI/CIF .............., se acordă autorizaţie pentru plantări noi de viţă-de-vie cu struguri pentru vin pe o suprafaţă de ............ ha, în localitatea ............, oraşul/comuna ............., judeţul .............., pe datele cadastrale prevăzute în anexa prezentei autorizaţii.
    Autorizaţia pentru plantări noi de viţă-de-vie cu struguri pentru vin este valabilă în perioada ......(în cifre şi litere)......... .
    Director general,
    ..........................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016