Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 758 din 11 mai 2021  pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 758 din 11 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 519 din 19 mai 2021
    În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 138-147 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor comunicat prin Adresa nr. 738.589 din 15.04.2021,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 5 septembrie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:
    "n) Înştiinţare pentru discuţia finală - anexa nr. 14.a."

    2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Formularele prevăzute la art. 1 se completează conform instrucţiunilor prevăzute în anexele nr. 1.b-14.b.
    (2) Prin conducătorul structurii cu atribuţii de verificare fiscală, în sensul prezentului ordin, se înţelege directorul general, în cazul Direcţiei generale control venituri persoane fizice, şi directorul executiv inspecţie fiscală, în cazul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice."

    3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt stabilite în anexele nr. 1.c-14.c."

    4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Direcţia generală control venituri persoane fizice, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin."

    5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Anexele nr. 1.a-14.a, 1.b-14.b, 1.c-14.c fac parte integrantă din prezentul ordin."

    6. La anexele nr. 1.a-3.a, 5.a-13.a, sintagma „SIGLA ANAF“ se înlocuieşte cu sintagma „SIGLA ANAF/DGRFP“, iar sintagma „Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal: ......“ se elimină.
    7. La finalul anexelor nr. 1.a-3.a, 5.a-13.a se introduce sintagma „Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679“.
    8. La anexele nr. 1.a, 2.a, 7.a, 8.a, 9.a, 10.a, 11.a şi 12.a, sintagma „Conducătorul organului fiscal“ se înlocuieşte cu sintagma „Conducătorul structurii cu atribuţii de verificare fiscală“.
    9. La anexa nr. 1.b, al doilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Avizul de verificare se întocmeşte de către echipa de inspectori fiscali, se avizează de şeful serviciului coordonator al echipei de inspectori fiscali, se semnează de către conducătorul structurii cu atribuţii de verificare fiscală şi se comunică persoanei fizice în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare."

    10. La anexa nr. 2.b, al doilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Ordinul de serviciu se întocmeşte de către şeful serviciului coordonator al echipei de inspectori fiscali şi se aprobă de către conducătorul structurii cu atribuţii de verificare fiscală."

    11. La anexa nr. 3.b, al doilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Concluziile întâlnirii vor fi prezentate clar şi concis, fără detalieri inutile. În cuprinsul minutei întocmite în scopul stabilirii situaţiei fiscale reale se fac menţiuni privind documentele justificative prezentate de către persoana fizică în cauză, clarificări, precum şi notele explicative ale persoanei fizice în cauză. De asemenea, în minută, la pct. 4, se fac menţiuni cu privire la comunicarea constatărilor parţiale referitoare la elementele patrimoniale verificate până la data încheierii minutei."

    12. La anexa nr. 5.b, al doilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Procesul-verbal se întocmeşte şi în cazul în care contribuabilul/plătitorul nu ţine sau nu prezintă inspectorilor fiscali Registrul unic de control, precum şi pentru consemnarea datei de începere a inspecţiei fiscale/verificării situaţiei fiscale personale, conform prevederilor art. 140 alin. (6^1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi se înregistrează la registratura contribuabilului/plătitorului, după caz, precum şi la registratura organului fiscal."

    13. La anexa nr. 7.a, după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf şi va avea următorul cuprins:
    "În conformitate cu prevederile art. 268 şi 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentei decizii se poate face contestaţie, care se depune, în termen de 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii."

    14. La anexa nr. 7.b, al doilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Se întocmeşte de către echipa de inspectori fiscali care efectuează verificarea situaţiei fiscale personale, se avizează de şeful serviciului coordonator al echipei de inspectori fiscali şi se aprobă de către conducătorul structurii cu atribuţii de verificare fiscală."

    15. La anexa nr. 7.b, a treia liniuţă de la penultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " date privind conducătorul structurii cu atribuţii de verificare fiscală care aprobă formularul: se completează cu funcţia, numele şi prenumele, semnătura persoanei care aprobă formularul, precum şi ştampila unităţii emitente."

    16. La anexa nr. 8.b, capitolul VI, penultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Raportul de verificare fiscală se întocmeşte şi se semnează de inspectorii fiscali, se avizează de şeful serviciului coordonator al echipei de inspectori fiscali şi se aprobă de către conducătorul structurii cu atribuţii de verificare fiscală."

    17. La anexa nr. 9.b, al treilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "
    "Decizia de încetare a procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale» se întocmeşte de echipa de inspectori fiscali, se avizează de şeful serviciului coordonator al echipei de inspectori fiscali şi se aprobă de către conducătorul structurii cu atribuţii de verificare fiscală."
"

    18. La anexa nr. 9.b, ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Decizia de încetare a procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale se va întocmi în 3 exemplare, toate originale, din care:
    - un exemplar pentru persoana verificată;
    – un exemplar pentru organul fiscal care a efectuat verificarea situaţiei fiscale personale;
    – un exemplar pentru organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei verificate."

    19. La anexa nr. 10.b, al patrulea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "
    "Decizia de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar în cadrul verificării situaţiei fiscale personale» se întocmeşte de către echipa de inspectori fiscali, se avizează de şeful serviciului coordonator al echipei de inspectori fiscali şi se aprobă de către conducătorul structurii cu atribuţii de verificare fiscală."
"

    20. La anexa nr. 10.b, ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Decizia de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar în cadrul verificării situaţiei fiscale personale se întocmeşte în 3 exemplare, toate originale, din care:
    - un exemplar pentru persoana verificată;
    – un exemplar pentru organul fiscal care a efectuat verificarea situaţiei fiscale personale;
    – un exemplar pentru organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei verificate."

    21. La anexa nr. 11.b, penultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "
    "Date privind conducătorul structurii cu atribuţii de verificare fiscală care aprobă formularul»: se completează cu funcţia, numele şi prenumele, semnătura persoanei care aprobă formularul, precum şi ştampila unităţii emitente."
"

    22. La anexa nr. 11.b, ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Formularul «Decizie de reverificare» se întocmeşte în trei exemplare originale de echipa de inspectori fiscali, se avizează de şeful serviciului coordonator al echipei de inspectori fiscali şi se aprobă de conducătorul structurii cu atribuţii de verificare fiscală, din care:
    - exemplarul 1 se comunică persoanei verificate potrivit prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    – exemplarul 2 va rămâne la organul fiscal care efectuează verificarea, exemplar care cuprinde şi numele, prenumele şi semnătura persoanelor care au întocmit formularul, precum şi numele, prenumele şi semnătura şefului serviciului care avizează formularul;
    – exemplarul 3 va fi transmis organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei verificate."

    23. La anexa nr. 12.b, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "8. Formularul se întocmeşte de către echipa de inspectori fiscali care efectuează verificarea situaţiei fiscale personale, se avizează de către şeful serviciului coordonator al echipei de inspectori fiscali şi se aprobă de către conducătorul structurii cu atribuţii de verificare fiscală."

    24. După anexa nr. 13.c se introduc 3 noi anexe, anexele nr. 14.a, 14.b şi 14.c, prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu

    Bucureşti, 11 mai 2021.
    Nr. 758.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 14.a la Ordinul nr. 2.117/2018)

┌─────┬──────────────────────────────────┬────────────┐
│ │AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE │Data ……../…/│
│SIGLA│FISCALĂ │……. │
│ANAF/│DIRECŢIA │Nr. │
│DGRFP│..................................│înregistrare│
│ │ │………. │
└─────┴──────────────────────────────────┴────────────┘


    ÎNŞTIINŢARE PENTRU DISCUŢIA FINALĂ
    Domnului/Doamnei: ....................................., CIF: ..................................…….,
    Adresa: localitatea: ....................., bd./str. .......................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ...., judeţul/sectorul ............., cod poştal ................
    Stimate domn/doamnă,
    În vederea finalizării verificării situaţiei fiscale personale, vă înştiinţăm că la data de ............, ora ........., va avea loc discuţia finală cu privire la constatările şi consecinţele fiscale cuprinse în proiectul Raportului de verificare fiscală, pe care îl anexăm la prezenta înştiinţare.
    În baza prevederilor art. 9 şi art. 145 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi posibilitatea de a vă exprima punctul de vedere cu privire la constatările şi consecinţele fiscale cuprinse în proiectul Raportului de verificare fiscală, în scris, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data prezentării concluziilor, cu excepţia cazului în care baza de impozitare nu a suferit nicio modificare în urma verificării.
    În situaţia în care doriţi să renunţaţi la discuţia finală vă rugăm să notificaţi, în scris, acest fapt organului fiscal anterior datei programate pentru discuţia finală. În acest caz, data încheierii verificării situaţiei fiscale personale este data notificării, potrivit prevederilor art. 130 alin. (4) coroborat cu prevederile art. 147 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Prezentarea orală a concluziilor cu privire la constatările din proiectul Raportului de verificare fiscală în cadrul discuţiei finale poate avea loc fie prin prezentarea dumneavoastră la sediul nostru din ……….., fie prin intermediul sistemelor electronice de comunicare la distanţă care asigură conexiunea audiovideo, în funcţie de modalitatea aleasă de dumneavoastră.
    În situaţia în care veţi opta pentru realizarea discuţiei finale prin intermediul sistemelor electronice de comunicare la distanţă, anterior datei programate se vor stabili detaliile tehnice ale întâlnirii, de comun acord cu reprezentantul desemnat din cadrul organului fiscal.
    Pentru solicitarea/comunicarea oricăror informaţii în legătură cu această solicitare, persoana desemnată care poate fi contactată este doamna/domnul ………., număr de telefon ……., adresa de e-mail ……, camera ……… .
    Dacă până la data de mai sus nu aţi prezentat în scris notificarea privind renunţarea la discuţia finală şi nici nu aţi dat curs niciuneia dintre opţiuni cu privire la modalitatea de realizare a discuţiei finale, vă informăm că următorul termen stabilit pentru discuţia finală este în data de ……………..
    Vă precizăm că, potrivit prevederilor în vigoare, audierea este considerată îndeplinită în situaţia în care refuzaţi explicit sau nu v-aţi exercitat dreptul de participare la discuţia finală, prin una dintre opţiuni, la niciunul dintre termenele de mai sus stabilite pentru audiere.
    Punctul dumneavoastră de vedere faţă de constatările şi consecinţele fiscale cuprinse în proiectul Raportului de verificare fiscală poate fi transmis prin mijloace electronice de comunicare la distanţă (în situaţia în care sunteţi înrolat în SPV), prin e-mail la adresa ……….., prin poştă sau prin depunere la registratura organului fiscal din …………. .
    Inspectori fiscali,
    ...........................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 14.b la Ordinul nr. 2.117/2018)
    Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului „Înştiinţare pentru discuţia finală“
    Înştiinţarea pentru discuţia finală reprezintă documentul prin care persoana fizică este înştiinţată cu privire la data, ora şi locul prezentării concluziilor rezultate în cadrul procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale, cu privire la constatările şi consecinţele fiscale cuprinse în proiectul de raport de verificare fiscală, care se transmite obligatoriu împreună cu înştiinţarea.
    Înştiinţarea pentru discuţia finală se întocmeşte de către echipa de inspectori fiscali, în două exemplare, la finalizarea verificării situaţiei fiscale personale, din care:
    - exemplarul 1 se comunică persoanei fizice în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – exemplarul 2 se reţine de echipa de inspectori fiscali şi se va anexa la Raportul de verificare.

    Formularul prevede exercitarea dreptului persoanei fizice de a fi ascultată, precum şi precizări privind îndeplinirea procedurii de audiere în conformitate cu prevederile art. 9 şi art. 145 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    La stabilirea termenelor din cuprinsul formularului, echipa de inspectori fiscali trebuie să fie rezonabilă, pentru a da posibilitatea persoanei fizice verificate să îşi exercite dreptul, astfel cum este prevăzut la art. 6 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Documentul „Înştiinţare pentru discuţia finală“ conţine următoarele informaţii:
    - denumirea organului fiscal emitent: se completează cu denumirea exactă a organului fiscal şi a structurii care emite formularul;
    – numărul şi data înregistrării formularului: se completează numărul şi data emiterii formularului;
    – numele şi prenumele persoanei fizice supuse verificării;
    – codul de identificare fiscală: codul numeric personal (CNP) sau numărul de identificare fiscală (NIF, pentru persoanele care nu deţin CNP);
    – domiciliul fiscal al persoanei fizice supuse verificării.

    Înştiinţarea pentru discuţia finală cuprinde şi informaţii privind:
    - data şi ora la care este programată discuţia finală;
    – locul unde se va desfăşura discuţia finală, precum şi modalităţile prin care se poate realiza întâlnirea;
    – numele şi prenumele unuia dintre membrii echipei de inspectori fiscali şi datele de contact.


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 14.c la Ordinul nr. 2.117/2018)
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Înştiinţare pentru discuţia finală“
    1. Denumire: Înştiinţare pentru discuţia finală
    2. Format: A4
    3. Caracteristici de tipărire: se poate tipări pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.
    4. Se difuzează gratuit.
    5. Se utilizează de către organele fiscale competente pentru înştiinţarea persoanei fizice cu privire la data, ora şi locul prezentării concluziilor rezultate în cadrul verificării situaţiei fiscale personale.
    6. Se întocmeşte în două exemplare, de către echipa de inspectori fiscali.
    7. Circulă astfel:
    - exemplarul 1 la persoana verificată;
    – exemplarul 2 la organul fiscal care efectuează verificarea situaţiei fiscale personale.

    8. Se arhivează astfel:
    - exemplarul 2 la organul fiscal emitent.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016