Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 753 din 27 mai 2021  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 753 din 27 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 554 din 28 mai 2021
    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii cu nr. IM 2.656 din 27.05.2021,
    având în vedere:
    - prevederile art. 10 şi 15 din cadrul Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) şi b) şi ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile art. 10 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 921/2020 privind aprobarea Listei bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor, la domiciliul acestora, la locaţia declarată de acestea sau, după caz, în unităţi sanitare sau în locaţii alternative ataşate acestora, precum şi a Listei unităţilor sanitare de bază în care se tratează persoanele bolnave,

    în temeiul prevederilor art. 7 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 26 martie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite in continuare DSP, transmit lunar Ministerului Sănătăţii, până în data de 5 a fiecărei luni, la adresa dam-spital@ms.ro, lista actualizată a spitalelor, cu numărul de paturi destinat îngrijirii pacienţilor COVID-19, cu evidenţierea distinctă a paturilor de ATI, psihiatrie şi din maternităţi, precum şi a unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, precum şi nivelul de competenţă actualizat al acestor unităţi."

    2. După articolul 2 se introduc trei noi articole, articolele 2^1-2^3 cu următorul cuprins:
    "ART. 2^1
    (1) Conducerea unităţilor sanitare poate solicita DSP avizarea modificării structurii unităţilor sanitare doar în condiţiile prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Conducerea unităţilor sanitare cuprinse în anexa nr. 2 poate solicita DSP avizarea unui număr mai mic de paturi alocate asistenţei medicale pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, comparativ cu numărul maxim de paturi care au fost avizate pentru acelaşi scop în perioada 1 martie 2020-30 aprilie 2021, în funcţie de criteriile şi conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 3 - Condiţii pentru solicitarea scăderii numărului de paturi avizate pentru îngrijirea pacienţilor confirmaţi cu COVID-19 şi modificării structurii unităţilor sanitare în condiţiile pandemiei de COVID-19, parte integrantă a prezentului ordin.
    (3) DSP pot aviza un număr mai mic de paturi alocate asistenţei medicale pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, comparativ cu numărul maxim de paturi care au fost avizate pentru acelaşi scop în perioada 1 martie 2020-30 aprilie 2021, la solicitarea conducerii unităţilor sanitare şi în funcţie de criteriile şi conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 4 - Condiţii pentru avizarea de către DSP a scăderii numărului de paturi alocate pentru îngrijirea pacienţilor confirmaţi cu COVID-19 şi a modificărilor structurii unităţilor sanitare, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (4) Scăderea numărului de paturi alocate asistenţei medicale pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, trebuie să fie însoţită de o creştere corespunzătoare a numărului de paturi alocate asistenţei medicale pentru pacienţii care nu sunt confirmaţi cu COVID-19, cu încadrarea în numărul de paturi prevăzute în structura organizatorică a spitalului valabilă la data de 1 martie 2020.
    (5) În situaţia în care DSP consideră că solicitările menţionate la alin. (1) respectă condiţiile prevăzute în anexa nr. 4 şi că sunt justificate din perspectiva asigurării nevoilor de îngrijire medicală din judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, informează Ministerul Sănătăţii asupra modificărilor de structură solicitate a fi avizate, în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea avizului.
    (6) În cazul spitalelor care au în componenţă secţii clinice, modificările ce implică schimbări ale structurii acestora pot fi făcute doar cu acordul scris al conducătorului secţiei clinice.
    (7) Odată cu depunerea primei solicitări de scădere a numărului de paturi alocate asistenţei medicale pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conducerea unităţilor sanitare cuprinse în anexa nr. 2 transmite DSP şi un plan de rezilienţă a spitalului faţă de recrudescenţa COVID-19, asumat de manager şi care va conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) ordinea şi modalitatea în care spitalul va atinge numărul maxim de paturi necesare pentru asigurarea asistenţei medicale pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, în funcţie de evoluţia epidemiologică;
    b) propuneri privind necesarul de materiale de protecţie şi materiale sanitare, de medicamente, dispozitive medicale şi aparate medicale pentru asigurarea gestionării episodului de recrudescenţă a COVID-19;
    c) propuneri privind necesarul de personal medical şi modalităţile de asigurare a acestuia pentru gestionarea episodului de recrudescenţă a COVID-19.
    (8) DSP vor corela planurile prevăzute la alin. (7) şi cu nevoile de servicii medicale de la nivelul judeţului, respectiv municipiului Bucureşti şi vor întocmi un plan judeţean de rezilienţă a reţelei sanitare faţă de recrudescenţa COVID-19, care va conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) lista spitalelor care vor creşte numărul paturilor necesare asigurării asistenţei medicale pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19;
    b) ordinea şi modalitatea în care spitalele menţionate la lit. a) vor atinge numărul de paturi necesare pentru asigurarea asistenţei medicale pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, în funcţie de evoluţia epidemiologică;
    c) propuneri privind necesarul de materiale de protecţie şi materiale sanitare, de medicamente, dispozitive medicale şi aparate medicale pentru asigurarea gestionării episodului de recrudescenţă a COVID-19;
    d) propuneri privind necesarul de personal medical şi modalităţile de asigurare a acestuia pentru asigurarea gestionării episodului de recrudescenţă a COVID-19.
    (9) Planul prevăzut la alin. (8), asumat de directorul DSP, va fi transmis Ministerului Sănătăţii în format letric şi electronic la adresa de e-mail: dam-spital@ms.ro, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, precum şi de la orice modificare ulterioară ca urmare a actualizării planurilor de rezilienţă de la nivelul spitalelor.
    (10) În cazul în care, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, o unitate sanitară a depus deja o solicitare pentru scăderea numărului de paturi avizate pentru asistenţa medicală a pacienţilor, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, comparativ cu numărul maxim de paturi care au fost avizate pentru acelaşi scop în perioada 1 martie 2020-30 aprilie 2021, DSP reevaluează solicitarea în vederea verificării îndeplinirii cerinţelor prevăzute în anexa nr. 3, respectiv în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin, şi emite un aviz dacă sunt îndeplinite aceste cerinţe.
    (11) În situaţia prevăzută la alin. (10), în vederea emiterii noului aviz, unitatea sanitară are obligaţia să transmită DSP şi planul de rezilienţă a spitalului faţă de recrudescenţa COVID-19 prevăzut la alin. (7).
    ART. 2^2
    (1) Conducerea unităţilor sanitare cuprinse în anexa nr. 2 solicită DSP avizarea creşterii numărului de paturi alocate asistenţei medicale pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, în funcţie de criteriile şi conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 5 - Condiţii pentru solicitarea creşterii numărului de paturi avizate pentru îngrijirea pacienţilor confirmaţi cu COVID-19 şi modificării structurii unităţilor sanitare în condiţiile recrudescenţei pandemiei de COVID-19.
    (2) DSP avizează creşterea numărului de paturi alocate asistenţei medicale pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, la solicitarea conducerii unităţilor sanitare sau a Ministerului Sănătăţii, în funcţie de criteriile şi conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 6 - Condiţii pentru avizarea creşterii numărului de paturi alocate pentru îngrijirea pacienţilor confirmaţi cu COVID-19 şi a modificării structurii unităţilor sanitare în condiţiile recrudescenţei pandemiei de COVID-19, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2^3
    (1) Paturile prevăzute la art. 2^1 şi 2^2 sunt paturi destinate îngrijirii pacienţilor atât în secţiile de anestezie-terapie intensivă (paturi ATI), cât şi în celelalte tipuri de secţii din cadrul unităţilor sanitare solicitante.
    (2) DSP verifică săptămânal, în fiecare zi de luni, până la ora 17,00, raportările făcute de spitale în platforma electronică a Ministerului Sănătăţii „Alerte MS“, referitoare la următoarele date din ziua respectivă:
    a) numărul de paturi non-ATI avizate pentru asistenţa medicală a pacienţilor, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, per spital;
    b) numărul de paturi ATI avizate pentru asistenţa medicală a pacienţilor, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, per spital;
    c) numărul de paturi non-ATI avizate pentru asistenţa medicală a pacienţilor care nu sunt suspecţi sau confirmaţi cu COVID-19, per spital;
    d) numărul de paturi ATI avizate pentru asistenţa medicală a pacienţilor care nu sunt suspecţi sau confirmaţi cu COVID-19, per spital.
    (3) În cazul în care reprezentantul DSP constată inexactităţi în datele menţionate la alin. (2), va contacta unitatea sanitară respectivă în vederea corectării informaţiilor raportate."

    3. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Spitalele care nu deţin capacităţile de investigaţie şi tratament minime prevăzute în anexa nr. 1 şi nu se regăsesc în anexa nr. 2 au obligaţia să elaboreze planul de rezilienţă a spitalului faţă de recrudescenţa COVID-19, prevăzut la art. 2^1 alin. (7), care să cuprindă măsuri de îmbunătăţire a condiţiilor de asigurare a asistenţei medicale pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, în condiţiile prezentului ordin.
(4) În acord cu prevederile planului de rezilienţă a spitalului faţă de recrudescenţa COVID-19, conducerea spitalelor are obligaţia de a asigura personalul medical şi necesarul de materiale sanitare şi de protecţie, echipamente şi medicamente pentru îndeplinirea cerinţelor planului şi să aprobe proceduri interne pentru consultul multidisciplinar, în situaţia în care acestea lipsesc."

    4. În anexa nr. 1, după punctul II.4 se introduce un nou punct, punctul II.4^1, cu următorul cuprins:
    "II.4^1. (1) Paturile destinate terapiei acute (paturi DTA) pot funcţiona şi în secţiile care asigură asistenţa medicală a pacienţilor non-COVID, inclusiv a celor care au fost diagnosticaţi cu COVID-19, dar s-au negativat pentru SARS-CoV-2 şi necesită continuarea terapiei respiratorii acute.
    (2) Paturile prevăzute la alin. (1) pot funcţiona doar cu respectarea prevederilor subpct. 4.1 şi 4.2 de la pct. II.4.
    (3) Paturile prevăzute la alin. (1) sunt deservite de către personalul medical al secţiei cu paturi în care sunt organizate şi vor funcţiona în regim de spitalizare continuă.
    (4) Spitalele în ale căror spaţii se organizează paturi prevăzute la alin. (1) cu utilizare de dispozitive de suport cu presiune pozitivă (pe mască, cort, coif etc.) şi aparate de ventilaţie mecanică noninvazivă vor asigura operarea acestor aparate doar sub coordonarea unui medic în specialitatea ATI (prin stabilirea unui protocol cu secţia/compartimentul ATI din spital), a unui medic care deţine atestat de pregătire complementară în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii. Ventilaţie noninvazivă, eliberat în condiţiile legii.
    (5) De la prevederile alin. (4) fac excepţie spaţiile care se organizează în unităţile/compartimentele de primiri urgenţe (UPU/CPU), pentru care supravegherea poate să fie realizată de medici în specialitatea ATI sau medicină de urgenţă sau medici de familie cu atestat/competenţă în medicină de urgenţă, angajaţi în UPU/CPU."

    5. În anexa nr. 1, după punctul VI se introduc două noi puncte, punctele VII şi VIII, cu următorul cuprins:
    "VII. Scăderea numărului paturilor avizate pentru asistenţa medicală a pacienţilor, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19
    VII.1. Scăderea numărului paturilor alocate pentru asistenţa medicală a pacienţilor, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, se va face cu păstrarea capacităţii de răspuns la pandemia de COVID-19 a spitalelor prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.
    1.1. Scăderea numărului paturilor alocate pentru asistenţa medicală a pacienţilor, cazuri confirmate şi suspecte de COVID19, se va face etapizat, la nivel de spital şi judeţ, cu păstrarea unor paturi atât pentru pacienţii care se pozitivează pentru SARS-CoV-2 pe parcursul internării pentru alte afecţiuni, cât şi pentru pacienţii pozitivi pentru SARS-CoV-2 care necesită internarea conform nivelului de competenţă al unităţii.
    1.2. Spitalele de nivel I vor trata în continuare pacienţii cu forme clinice severe şi critice de COVID-19, inclusiv pe cei care au fost internaţi pentru o altă patologie în spitalele de nivel II şi III.
    1.3. Spitalele de nivel II sau III vor trata în continuare pacienţii cu forme clinice uşoare şi medii de COVID-19, iar scăderea numărului de paturi alocate pentru asistenţa medicală a pacienţilor, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, nu este un motiv pentru refuzul internării ori transferul pacienţilor.
    VII.2. DSP pot aviza scăderea numărului de paturi alocate pentru asistenţa medicală a pacienţilor, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, astfel încât să fie asigurate atât reluarea tuturor serviciilor medicale spitaliceşti la capacitate cât mai apropiată de cea existentă la 1 martie 2020, în condiţii de siguranţă, cât şi menţinerea capacităţilor şi resurselor umane necesare îngrijirii pacienţilor confirmaţi cu COVID-19.
    2.1. Reluarea serviciilor medicale acordate pacienţilor nonCOVID-19 se va face ca urmare şi în funcţie de scăderea numărului paturilor alocate pentru asistenţa medicală a pacienţilor, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19.
VIII. Creşterea numărului paturilor avizate pentru asistenţa medicală a pacienţilor, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19
    VIII.1. În cazul recrudescenţei cazurilor confirmate de COVID-19, spitalele şi DSP trebuie să ia măsuri urgente de creştere a numărului paturilor avizate pentru asistenţa medicală a pacienţilor, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19.
    1.1. Spitalele de boli infecţioase şi pneumoftiziologie de nivel I vor fi primele spitale care vor creşte numărul paturilor alocate pentru asistenţa medicală a pacienţilor cu forme severe şi critice de COVID-19.
    1.2. DSP vor prioritiza spitalele de nivel II şi III care vor creşte numărul paturilor alocate pentru asistenţa medicală a pacienţilor cu forme uşoare şi medii de COVID-19.
    1.3. În procesul de avizare a creşterii numărului paturilor alocate pentru asistenţa medicală a pacienţilor, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, DSP vor avea în vedere şi o afectare cât mai redusă a îngrijirii medicale acordate pacienţilor non-COVID-19.
    1.4. În cazul în care creşterea numărului paturilor avizate pentru asistenţa medicală a pacienţilor, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, afectează major serviciile medicale spitaliceşti pentru o anumită specialitate sau pentru anumite afecţiuni oferite într-un anumit judeţ, Ministerul Sănătăţii, la propunerea DSP, va decide care vor fi spitalele din alte judeţe ce vor asigura serviciile medicale deficitare."

    6. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    7. După anexa nr. 2 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 3-6, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2-5 care fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    (1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, conducerea unităţilor sanitare transmite DSP un plan de redresare post-COVID a unităţii sanitare, care va conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) prezentarea succintă a problemelor create de gestionarea pandemiei de COVID-19 la nivelul unităţii, din punct de vedere: administrativ, resurse umane, infrastructură;
    b) propuneri în vederea revenirii la situaţia serviciilor medicale oferite de către unitatea sanitară, existentă la data de 1 martie 2020;
    c) propuneri în vederea îmbunătăţirii serviciilor medicale oferite de către unitatea sanitară, pornind de la schimbările impuse de gestionarea pandemiei de COVID-19.

    (2) Unităţile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii au obligaţia să transmită în termen de 30 de zile planul menţionat la alin. (1) şi structurii responsabile de asistenţa medicală din Ministerul Sănătăţii, în format letric şi electronic, la adresa de e-mail: dam-spital@ms.ro.
    (3) În termen de 45 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, în urma centralizării şi corelării planurilor prevăzute la alin. (1), DSP au obligaţia să întocmească şi să transmită Ministerului Sănătăţii un plan judeţean de redresare post-COVID a reţelei sanitare, care va conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) prezentarea succintă a problemelor create de gestionarea pandemiei de COVID-19 în reţeaua de asistenţă medicală spitalicească, la nivel judeţean, din punct de vedere: administrativ, resurse umane, infrastructură;
    b) propuneri în vederea revenirii la situaţia reţelei judeţene de asistenţă medicală spitalicească existentă la data de 1 martie 2020;
    c) propuneri în vederea îmbunătăţirii reţelei judeţene de asistenţă medicală spitalicească, pornind de la schimbările impuse de gestionarea pandemiei de COVID-19.

    (4) Planul prevăzut la alin. (3) va fi transmis Ministerului Sănătăţii în format letric şi electronic, la adresa de e-mail: damspital@ms.ro.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul sănătăţii,
                    Ioana Mihăilă

    Bucureşti, 27 mai 2021.
    Nr. 753.
    ANEXA

    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 434/2021)
    Lista spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi,
    cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19
    A. Lista unităţilor sanitare de bază

┌─────────┬─────────────────────┬──────┐
│Judeţul │Unitatea sanitară de │Nivel │
│ │bază │curent│
├─────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │SPITALUL DE │ │
│ALBA │PNEUMOFTIZIOLOGIE │III │
│ │AIUD │ │
├─────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │SPITALUL DE │ │
│ │PNEUMOFTIZIOLOGIE │III │
│ │CÂMPULUNG │ │
│ ├─────────────────────┼──────┤
│ │SPITALUL DE │ │
│ARGEŞ │PNEUMOFTIZIOLOGIE │III │
│ │VALEA IAŞULUI │ │
│ ├─────────────────────┼──────┤
│ │SPITALUL DE │ │
│ │PNEUMOFTIZIOLOGIE │III │
│ │LEORDENI │ │
├─────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │SPITALUL DE │ │
│BOTOŞANI │PNEUMOFTIZIOLOGIE │III │
│ │BOTOŞANI │ │
├─────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │SPITALUL DE │ │
│BRǍILA │PNEUMOFTIZIOLOGIE │III │
│ │BRĂILA │ │
├─────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │SPITALUL CLINIC DE │II │
│ │BOLI INFECŢIOASE │ │
│BRAŞOV ├─────────────────────┼──────┤
│ │SPITALUL CLINIC DE │III │
│ │PNEUMOFTIZIOLOGIE │ │
├─────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │INSTITUTUL NAŢIONAL │ │
│ │DE BOLI INFECŢIOASE │I │
│ │„PROF. DR. MATEI │ │
│ │BALŞ“ │ │
│ ├─────────────────────┼──────┤
│BUCUREŞTI│SPITALUL CLINIC DE │ │
│ │BOLI INFECŢIOASE DR. │I │
│ │„VICTOR BABEŞ“ │ │
│ ├─────────────────────┼──────┤
│ │INSTITUTUL DE │ │
│ │PNEUMOFTIZIOLOGIE │II │
│ │„MARIUS NASTA“ │ │
├─────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │
│CLUJ │BOLI INFECŢIOASE │I │
│ │CLUJ-NAPOCA │ │
├─────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │
│ │PNEUMOFTIZIOLOGIE │III │
│ │CONSTANŢA │ │
│CONSTANŢA├─────────────────────┼──────┤
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │
│ │BOLI INFECŢIOASE │III │
│ │CONSTANŢA │ │
├─────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │
│ │BOLI INFECŢIOASE ŞI │ │
│DOLJ │PNEUMOFTIZIOLOGIE │II │
│ │„VICTOR BABEŞ“ │ │
│ │CRAIOVA │ │
├─────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │
│ │BOLI INFECŢIOASE │III │
│ │GALAŢI │ │
│GALAŢI ├─────────────────────┼──────┤
│ │SPITALUL DE │ │
│ │PNEUMOFTIZIOLOGIE │III │
│ │GALAŢI │ │
├─────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │SPITALUL DE │ │
│ │PNEUMOFTIZIOLOGIE │ │
│ │„TUDOR VLADIMIRESCU“ │ │
│GORJ │RUNCU - DOBRIŢA - │III │
│ │secţiile de │ │
│ │pneumologie - 65 de │ │
│ │paturi │ │
├─────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │SPITALUL DE │ │
│HUNEDOARA│PNEUMOFTIZIOLOGIE │III │
│ │GEOAGIU │ │
├─────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │
│ │PNEUMOFTIZIOLOGIE │I │
│ │IAŞI │ │
│ ├─────────────────────┼──────┤
│IAŞI │SPITALUL CLINIC DE │ │
│ │BOLI INFECŢIOASE │I │
│ │„SFÂNTA PARASCHEVA“ │ │
│ ├─────────────────────┼──────┤
│ │SPITALUL MILITAR „DR.│III │
│ │IACOB CZIHAC“ IAŞI │ │
├─────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │SPITALUL DE │ │
│ │PNEUMOFTIZIOLOGIE │III │
│ │,,DR. NICOLAE RUSDEA“│ │
│MARAMUREŞ│BAIA MARE │ │
│ ├─────────────────────┼──────┤
│ │SPITALUL DE BOLI │ │
│ │INFECŢIOASE ŞI │III │
│ │PSIHIATRIE │ │
├─────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │SPITALUL DE │ │
│NEAMŢ │PNEUMOFTIZIOLOGIE │III │
│ │BISERICANI │ │
├─────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │SPITALUL DE BOLI │ │
│PRAHOVA │PULMONARE BREAZA - │III │
│ │SECŢIE PNEUMOLOGIE, │ │
│ │COMPARTIMENT ADULŢI │ │
├─────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │SPITALUL DE │ │
│SATU MARE│PNEUMOFTIZIOLOGIE │III │
│ │SATU MARE │ │
├─────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │SPITALUL DE │ │
│SIBIU │PNEUMOFTIZIOLOGIE │III │
│ │SIBIU │ │
├─────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │
│ │BOLI INFECŢIOASE ŞI │ │
│TIMIŞ │PNEUMOFTIZIOLOGIE │II │
│ │„VICTOR BABEŞ“ │ │
│ │TIMIŞOARA │ │
├─────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │SPITALUL DE │ │
│VÂLCEA │PNEUMOFTIZIOLOGIE │III │
│ │„CONSTANTIN │ │
│ │ANASTASATU“ MIHĂEŞTI │ │
└─────────┴─────────────────────┴──────┘    B. Lista spitalelor şi unităţilor de dializă

┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Toate judeţele şi municipiul │Spitalele judeţene/clinice de urgenţă cu secţii de boli │
│Bucureşti │infecţioase │
├────┬───────┬─────────────────┼──────┬──────────────────────┬───────────────┬───────────────┤
│Nr. │Judeţul│Spitalul │Nivel │Obstetrică-ginecologie│Psihiatrie │Unitate dializă│
│crt.│ │ │curent│ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │AB │SPITALUL │I │ │ │ │
│ │ │MUNICIPAL AIUD │ │ │ │ │
│ ├───────┼─────────────────┼──────┤ │ │ │
│ │AB │SPITALUL │I │ │ │ │
│ │ │MUNICIPAL BLAJ │ │ │ │ │
│ ├───────┼─────────────────┼──────┤ │ │ │
│ │AB │SPITALUL │III │ │ │Toate centrele │
│ │ │MUNICIPAL SEBEŞ │ │ │ │- tură │
│ ├───────┼─────────────────┼──────┤ │ │suplimentară │
│ │AB │SPITALUL │III │Spitalul Municipal │Spitalul │Spitalul │
│1 │ │ORĂŞENESC CUGIR │ │Aiud │Municipal Aiud │Judeţean de │
│ ├───────┼─────────────────┼──────┤ │ │Urgenţă Alba │
│ │AB │SPITALUL │III │ │ │Iulia - cazuri │
│ │ │ORĂŞENESC ABRUD │ │ │ │grave şi │
│ ├───────┼─────────────────┼──────┤ │ │critice │
│ │AB │SPITALUL │III │ │ │ │
│ │ │ORĂŞENESC CÂMPENI│ │ │ │ │
│ ├───────┼─────────────────┼──────┤ │ │ │
│ │ │SPITALUL JUDEŢEAN│ │ │ │ │
│ │AB │DE URGENŢĂ ALBA │I │ │ │ │
│ │ │IULIA │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │SPITALUL JUDEŢEAN│ │ │ │Spitalul │
│ │AG │DE URGENŢĂ │I │ │Spitalul de │Judeţean de │
│ │ │PITEŞTI │ │ │Psihiatrie │Urgenţă Piteşti│
│ ├───────┼─────────────────┼──────┤ │Vedea │- cazuri grave │
│ │AG │SPITALUL DE │II │ │ │şi critice │
│ │ │PEDIATRIE PITEŞTI│ │ │ │ │
│ ├───────┼─────────────────┼──────┤ ├───────────────┼───────────────┤
│ │ │SPITALUL │ │Spitalul Municipal │ │ │
│2. │AG │MUNICIPAL │III │Câmpulung │ │ │
│ │ │CÂMPULUNG │ │ │ │ │
│ ├───────┼─────────────────┼──────┤ │Spitalul │Toate centrele │
│ │AG │SPITALUL │I │ │Judeţean de │- tură │
│ │ │ORĂŞENESC MIOVENI│ │ │Urgenţă Piteşti│suplimentară │
│ ├───────┼─────────────────┼──────┤ │ │ │
│ │ │SPITALUL │ │ │ │ │
│ │AG │ORĂŞENESC │III │ │ │ │
│ │ │COSTEŞTI │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Dializa S.C. │
│ │ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │Avitum Braun - │
│ │AR │JUDEŢEAN DE │I │ │ │centrul local │
│ │ │URGENŢĂ ARAD │ │ │ │Arad, tură │
│ │ │ │ │Spitalul Judeţean de │Spitalul │suplimentară │
│3. ├───────┼─────────────────┼──────┤Urgenţă Arad │Judeţean de ├───────────────┤
│ │ │ │ │ │Urgenţă Arad │Spitalul │
│ │ │SPITALUL │ │ │ │Judeţean de │
│ │AR │ORĂŞENESC INEU │III │ │ │Urgenţă Arad - │
│ │ │ │ │ │ │cazuri grave şi│
│ │ │ │ │ │ │critice │
├────┼───────┼─────────────────┼──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │ │
│ │B │DE URGENŢĂ │I │ │ │ │
│ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │
│ ├───────┼─────────────────┼──────┤ │ │ │
│ │ │INSTITUTUL │ │ │ │ │
│ │ │NAŢIONAL DE │ │ │ │ │
│ │B │NEUROLOGIE ŞI │III │ │ │Spitalul Clinic│
│ │ │BOLI │ │ │ │de Nefrologie │
│ │ │NEUROVASCULARE │ │ │ │„Dr. Carol │
│ ├───────┼─────────────────┼──────┤ │ │Davila“ │
│ │ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │ │
│ │B │DE URGENŢĂ „SF. │I │ │ │ │
│ │ │PANTELIMON“ │ │ │ │ │
│ ├───────┼─────────────────┼──────┤ │ │ │
│ │ │SPITALUL DE │ │ │ │ │
│ │B │PNEUMOFTIZIOLOGIE│III │ │ │ │
│ │ │„SF. ŞTEFAN“ │ │ │ │ │
│ ├───────┼─────────────────┼──────┤ │ ├───────────────┤
│ │B │INSTITUTUL CLINIC│III │ │ │ │
│ │ │FUNDENI │ │ │ │ │
│ ├───────┼─────────────────┼──────┤ │ │ │
│ │ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │ │
│ │B │„DR. I. │III │ │ │ │
│ │ │CANTACUZINO“ │ │ │Spitalul clinic│ │
│ ├───────┼─────────────────┼──────┤Spitalul Clinic de │de psihiatrie │ │
│ │ │SPITALUL │ │Urgenţă „Sf. Ioan“- │„Prof. Dr. │ │
│ │B │UNIVERSITAR DE │I │Maternitatea Bucur │Alexandru │ │
│ │ │URGENŢĂ BUCUREŞTI│ │ │Obregia“ │ │
│ ├───────┼─────────────────┼──────┤ │ │ │
│ │ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │ │
│ │B │DE COPII „DR. V. │II │ │ │ │
│ │ │GOMOIU“ │ │ │ │ │
│ ├───────┼─────────────────┼──────┤ │ │Centrul de │
│ │ │SPITALUL DE │ │ │ │Dializă │
│ │B │URGENŢĂ „PROF. │II │ │ │„Diaverum“ - │
│ │ │DR. D. GEROTA“ │ │ │ │tură │
│ ├───────┼─────────────────┼──────┤ │ │suplimentară │
│ │ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │ │
│ │B │DE URGENŢĂ PENTRU│I │ │ │ │
│ │ │COPII „M.S. │ │ │ │ │
│ │ │CURIE“ │ │ │ │ │
│4. ├───────┼─────────────────┼──────┤ │ │ │
│ │ │SPITALUL │ │ │ │ │
│ │B │UNIVERSITAR DE │I │ │ │ │
│ │ │URGENŢĂ „ELIAS“ │ │ │ │ │
│ ├───────┼─────────────────┼──────┤ │ │ │
│ │ │INSTITUTUL DE │ │ │ │ │
│ │ │URGENŢĂ PENTRU │ │ │ │ │
│ │B │BOLI │III │ │ │ │
│ │ │CARDIOVASCULARE │ │ │ │ │
│ │ │„PROF. C.C. │ │ │ │ │
│ │ │ILIESCU“ │ │ │ │ │
│ ├───────┼─────────────────┼──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │B │SPITALUL CLINIC │I │ │ │ │
│ │ │NR. 1 CF WITTING │ │ │ │ │
│ ├───────┼─────────────────┼──────┤ │ │ │
│ │ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │ │
│ │B │DE URGENŢĂ „SF. │I │ │ │ │
│ │ │IOAN“ │ │ │ │ │
│ ├───────┼─────────────────┼──────┤ │ │ │
│ │ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │ │
│ │B │„PROF. DR. │III │ │ │ │
│ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │
│ │ │ANGELESCU“ │ │ │ │ │
│ ├───────┼─────────────────┼──────┤ │ │ │
│ │B │SPITALUL CLINIC │I │INSMC │ │ │
│ │ │COLENTINA │ │„Alessandrescu │Spitalul de │ │
│ ├───────┼─────────────────┼──────┤Rusescu“ - Spital │psihiatrie │Toate centrele │
│ │B │SPITALUL CLINIC │II │Polizu - Unitatea │Titan „Dr. │- tură │
│ │ │„NICOLAE MALAXA“ │ │de Excelenţă │Constantin │suplimentară │
│ ├───────┼─────────────────┼──────┤Materno-Fetală │Gorgos“ │ │
│ │B │SPITALUL CLINIC │II │ │ │ │
│ │ │COLŢEA │ │ │ │ │
│ ├───────┼─────────────────┼──────┤ │ │ │
│ │ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │ │
│ │B │DE NEFROLOGIE │III │ │ │ │
│ │ │„DR. CAROL │ │ │ │ │
│ │ │DAVILA“ │ │ │ │ │
│ ├───────┼─────────────────┼──────┤ │ │ │
│ │ │S.C. POLICLINICO │ │ │ │ │
│ │ │DI MONZA - S.R.L.│ │ │ │ │
│ │B │- MONZA │I │ │ │ │
│ │ │METROPOLITAN │ │ │ │ │
│ │ │HOSPITAL │ │ │ │ │
├────┴┬──────┼─────────────────┴──┬───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │INSMC „ALESSANDRESCU│ │ │ │ │
│ │B │RUSESCU“ - UNITATEA │II │ │ │ │
│ │ │DE EXCELENŢĂ │ │ │ │ │
│ │ │MATERNO-FETALĂ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │ │
│ │B │COPII „GR. │I │ │ │ │
│ │ │ALEXANDRESCU“ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │ │
│ │B │URGENŢĂ „BAGDASAR │I │ │ │ │
│ │ │ARSENI“ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │ │
│ │B │URGENŢĂ „PROF. DR. │II │ │ │ │
│ │ │AGRIPPA IONESCU’“ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │ │
│ │B │„SFÂNTA MARIA“ │III│ │ │ │
│ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │ │SPITALUL UNIVERSITAR│ │ │ │ │
│ │ │DE URGENŢĂ MILITAR │ │ │ │ │
│ │B │CENTRAL „DR. CAROL │I │ │ │ │
│ │ │DAVILA“ - SEDIUL │ │ │ │ │
│ │ │CENTRAL ŞI ROL 2 - │ │ │ │ │
│ │ │MILITAR │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │ │
│ │ │ORTOPEDIE, │ │ │ │ │
│ │B │TRAUMATOLOGIE ŞI TBC│I │ │ │ │
│ │ │OSTEOARTICULAR │ │ │ │ │
│ │ │FOIŞOR │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │ │INSTITUTUL ONCOLOGIC│ │ │ │ │
│ │B │„PROF. DR. ALEXANDRU│II │ │ │ │
│ │ │TRESTIOREANU“ │ │ │ │ │
│ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │BC │SPITALUL JUDEŢEAN DE│I │ │ │ │
│ │ │URGENŢĂ BACĂU │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │Spitalul │
│ │BC │SPITALUL MUNICIPAL │III│ │ │Judeţean de │
│ │ │DE URGENŢĂ MOINEŞTI │ │ │ │Urgenţă Bacău -│
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │cazuri grave şi│
│ │ │SPITALUL MUNICIPAL │ │ │ │critice │
│ │BC │„SF. IERARH DR. │I │ │ │ │
│ │ │LUCA“ ONEŞTI │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │Spitalul ├───────────────┤
│ │ │SPITALUL „PROF. DR. │ │Spitalul Municipal │Municipal „Sf. │ │
│5. │BC │EDUARD APETREI“ │I │„Sf. Ierarh Dr. Luca“ │Ierarh Dr. │ │
│ │ │BUHUŞI │ │Oneşti │Luca“ Oneşti │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │ │SPITALUL DE │ │ │ │ │
│ │BC │PNEUMOFTIZIOLOGIE │III│ │ │Toate centrele │
│ │ │BACĂU │ │ │ │- tură │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │suplimentară │
│ │BC │SPITALUL „IOAN │III│ │ │ │
│ │ │LASCĂR“ COMĂNEŞTI │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │BC │S.C. ELITYS CARE - │III│ │ │ │
│ │ │S.R.L. │ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │ │
│ │BH │JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │I │ │ │ │
│ │ │ORADEA │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │ │
│ │BH │MUNICIPAL „DR. │I │ │ │ │
│ │ │GAVRIL CURTEANU“ │ │ │ │ │
│ │ │ORADEA │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │BH │SPITALUL PELICAN │I │ │ │ │
│ │ │ORADEA │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │Spitalul Clinic│
│ │BH │RECUPERARE BĂILE │III│ │Spitalul Clinic│Municipal „Dr. │
│ │ │FELIX │ │Spitalul Clinic │Municipal „Dr. │Gavril │
│6. ├──────┼────────────────────┼───┤Judeţean de Urgenţă │Gavril │Curteanu“ │
│ │ │SPITALUL MUNICIPAL │ │Oradea │Curteanu“ │Oradea - cazuri│
│ │BH │„EP. NICOLAE │II │ │Oradea │grave şi │
│ │ │POPOVICI“ BEIUŞ │ │ │ │critice │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │ │SPITALUL MUNICIPAL │ │ │ │ │
│ │BH │„DR. POP MIRCEA“ │III│ │ │ │
│ │ │MARGHITA │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │BH │SPITALUL MUNICIPAL │III│ │ │ │
│ │ │SALONTA │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │BH │SPITALUL ORĂŞENESC │III│ │ │ │
│ │ │ŞTEI │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │BH │SPITALUL ORĂŞENESC │III│ │ │ │
│ │ │ALEŞD │ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Centrul de │
│ │ │SPITALUL JUDEŢEAN DE│ │ │ │dializă │
│ │BN │URGENŢĂ BISTRIŢA │I │ │ │„Diaverum“ - │
│ │ │ │ │ │ │tură │
│ │ │ │ │ │Spitalul │suplimentară │
│7. ├──────┼────────────────────┼───┤Spitalul Judeţean de │Judeţean de ├───────────────┤
│ │ │ │ │Urgenţă Bistriţa │Urgenţă │Spitalul │
│ │ │SPITALUL ORĂŞENESC │ │ │Bistriţa │Judeţean de │
│ │BN │„DR. GEORGE TRIFON“ │III│ │ │Urgenţă │
│ │ │NĂSĂUD │ │ │ │Bistriţa - │
│ │ │ │ │ │ │cazuri grave şi│
│ │ │ │ │ │ │critice │
├─────┼──────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Centrul de │
│ │ │ │ │ │ │dializă │
│ │ │ │ │ │ │Diaverum, │
│ │ │ │ │ │Spitalul de │Brăila - tură │
│ │ │SPITALUL JUDEŢEAN DE│ │Spitalul Judeţean de │Psihiatrie „Sf.│suplimentară │
│8. │BR │URGENŢĂ BRĂILA │I │Urgenţă Brăila │Pantelimon“ ├───────────────┤
│ │ │ │ │ │Brăila │Spitalul │
│ │ │ │ │ │ │Judeţean de │
│ │ │ │ │ │ │Urgenţă Brăila │
│ │ │ │ │ │ │- cazuri grave │
│ │ │ │ │ │ │şi critice │
├─────┼──────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │SPITALUL JUDEŢEAN DE│ │ │ │Toate centrele │
│ │BT │URGENŢĂ „MAVROMATI“ │I │ │ │- tură │
│ │ │BOTOŞANI │ │ │ │suplimentară │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │Spitalul ├───────────────┤
│ │ │ │ │Spitalul Judeţean de │Judeţean de │Spitalul │
│9. │ │ │ │Urgenţă „Mavromati“ │Urgenţă │Judeţean de │
│ │ │SPITALUL MUNICIPAL │ │Botoşani │„Mavromati“ │Urgenţă │
│ │BT │DOROHOI │III│ │Botoşani │„Mavromati“ │
│ │ │ │ │ │ │Botoşani - │
│ │ │ │ │ │ │cazuri grave şi│
│ │ │ │ │ │ │critice │
├─────┼──────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Centrul de │
│ │ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │dializă │
│ │BV │JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │I │ │ │Spitalul │
│ │ │BRAŞOV │ │ │ │Municipal │
│ │ │ │ │ │ │Făgăraş │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ ├───────────────┤
│ │BV │SPITALUL GENERAL CF.│III│ │ │ │
│ │ │BRAŞOV │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │Spitalul Clinic│
│ │ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │Judeţean de │
│ │BV │OBSTETRICĂ │I │ │ │Urgenţă Braşov │
│ │ │GINECOLOGIE „DR. I. │ │ │ │- Centrul de │
│ │ │A. SBÂRCEA“ BRAŞOV │ │ │ │dializă - │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │pacienţi gravi │
│ │ │SPITALUL MILITAR DE │ │ │ │şi critici, │
│ │BV │URGENŢĂ „REGINA │I │ │ │compartiment │
│ │ │MARIA“ BRAŞOV │ │ │ │nefrologie │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │BV │SPITALUL MUNICIPAL │III│ │ │ │
│ │ │SĂCELE │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ ├───────────────┤
│ │ │SPITALUL ORĂŞENESC │ │Spitalul Clinic de │Spitalul Clinic│ │
│10. │BV │„DR. CT. SPÂRCHEZ“ │III│Obstetrică Ginecologie│de Psihiatrie │ │
│ │ │ZĂRNEŞTI │ │„Dr. A. I. Sbârcea“ │şi Neurologie │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤Braşov │Braşov │ │
│ │ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │ │
│ │BV │PSIHIATRIE ŞI │II │ │ │ │
│ │ │NEUROLOGIE BRAŞOV │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │BV │SPITALUL MUNICIPAL │II │ │ │ │
│ │ │FĂGĂRAŞ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │BV │SPITALUL MUNICIPAL │III│ │ │Toate centrele │
│ │ │CODLEA │ │ │ │- tură │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │suplimentară │
│ │ │ASOCIAŢIA CENTRUL │ │ │ │ │
│ │BV │REZIDENŢIAL PENTRU │III│ │ │ │
│ │ │VÂRSTNICI „MARIA“ - │ │ │ │ │
│ │ │SÂNPETRU │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │ │
│ │BV │URGENŢĂ PENTRU COPII│II │ │ │ │
│ │ │BRAŞOV │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │BV │SPITALUL ORĂŞENESC │III│ │ │ │
│ │ │RUPEA │ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Centrul de │
│ │ │SPITALUL JUDEŢEAN DE│ │ │ │dializă │
│ │BZ │URGENŢĂ BUZĂU │I │ │ │Diaverum Buzău │
│ │ │ │ │ │ │- tură │
│ │ │ │ │Spitalul Municipal │ │suplimentară │
│11 ├──────┼────────────────────┼───┤Râmnicu Sărat │ ├───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Spitalul │
│ │ │SPITALUL MUNICIPAL │ │ │ │Judeţean de │
│ │BZ │RÂMNICU SĂRAT │III│ │ │Urgenţă Buzău │
│ │ │ │ │ │ │-- cazuri grave│
│ │ │ │ │ │ │şi critice │
├─────┼──────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │CL │SPITALUL MUNICIPAL │III│ │ │ │
│ │ │OLTENIŢA │ │ │ │Centrul de │
│12. ├──────┼────────────────────┼───┤Spitalul Municipal │ │dializă │
│ │ │SPITALUL JUDEŢEAN DE│ │Olteniţa │ │Diaverum │
│ │CL │URGENŢĂ „DR. POMPEI │II │ │ │ │
│ │ │SAMARIAN“ CĂLĂRAŞI │ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │ │
│ │CJ │JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │I │ │ │ │
│ │ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │Toate centrele │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │de dializă │
│ │ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │private │
│ │CJ │RECUPERARE │III│Spitalul Clinic │Spitalul Clinic│ │
│13. │ │CLUJ-NAPOCA │ │Judeţean de Urgenţă │Judeţean de │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤Cluj-Napoca │Urgenţă ├───────────────┤
│ │ │ │ │ │Cluj-Napoca │Secţia de ATI/ │
│ │ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │TI a Spitalului│
│ │CJ │PNEUMOFTIZIOLOGIE │II │ │ │Clinic de Boli │
│ │ │„LEON DANIELLO“ │ │ │ │Infecţioase │
│ │ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │Cluj-Napoca - │
│ │ │ │ │ │ │hemodiafiltrare│
├─────┼──────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │ │
│ │ │MILITAR DE URGENŢĂ │ │ │ │ │
│ │CJ │„DR. CONSTANTIN │I │ │ │ │
│ │ │PAPILIAN“ │ │ │ │ │
│ │ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │ │INSTITUTUL REGIONAL │ │ │ │ │
│ │ │DE GASTROENTEROLOGIE│ │ │ │ │
│ │CJ │ŞI HEPATOLOGIE │II │ │ │ │
│ │ │„PROF. DR. O. FODOR“│ │ │ │ │
│ │ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │Spitalul │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │Municipal │
│ │CJ │SPITALUL ORĂŞENESC │III│ │ │Cluj-Napoca │
│ │ │HUEDIN │ │ │ │pentru │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │pacienţii │
│ │CJ │SPITALUL MUNICIPAL │III│ │Spitalul de │suspecţi de │
│ │ │CÂMPIA TURZII │ │ │boli psihice │COVID-19 cu │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │cronice Borşa │urgenţe │
│ │ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │nefrologie şi │
│ │CJ │MUNICIPAL │I │ │ │pacienţii │
│ │ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │dializaţi │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │cronic şi │
│ │ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │acutizaţi │
│ │CJ │URGENŢĂ PENTRU COPII│I │ │ │ │
│ │ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │CJ │SPITALUL MUNICIPAL │II │ │ │ │
│ │ │DEJ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │CJ │SPITALUL MUNICIPAL │II │ │ │ │
│ │ │TURDA │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │CJ │SPITALUL MUNICIPAL │III│ │ │ │
│ │ │GHERLA │ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Centrul de │
│ │CS │SPITALUL ORĂŞENESC │III│ │ │dializă Avitum │
│ │ │ORAVIŢA │ │ │ │Reşiţa - tură │
│ │ │ │ │ │ │suplimentară │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤Spitalul Municipal de │ ├───────────────┤
│14. │CS │SPITALUL JUDEŢEAN DE│I │Urgenţă Caransebeş │ │Spitalul │
│ │ │URGENŢĂ REŞIŢA │ │ │ │Judeţean │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │Caraş-Severin -│
│ │ │SPITALUL MUNICIPAL │ │ │ │Reşiţa - │
│ │CS │DE URGENŢĂ │I │ │ │pacienţi gravi │
│ │ │CARANSEBEŞ │ │ │ │şi critici │
├─────┼──────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Spitalul Clinic│
│ │ │ │ │ │ │Judeţean de │
│ │ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │Urgenţă │
│ │CT │JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │I │ │ │Constanţa - │
│ │ │„SF. ANDREI“ │ │ │ │Centrul de │
│ │ │CONSTANŢA │ │ │ │dializă pentru │
│ │ │ │ │ │ │pacienţii gravi│
│ │ │ │ │ │ │şi critici │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ ├───────────────┤
│ │ │SPITALUL CLINIC │ │ │Spitalul Clinic│ │
│ │ │JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │ │ │Judeţean de │ │
│15. │CT │„SF. ANDREI“ │III│Spitalul Municipal │Urgenţă „Sf. │ │
│ │ │CONSTANŢA - SECŢIA │ │Medgidia │Andrei“ │ │
│ │ │EXTERIOARĂ AGIGEA │ │ │Constanţa │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │Toate centrele │
│ │CT │SPITALUL MUNICIPAL │II │ │ │de dializă din │
│ │ │MEDGIDIA │ │ │ │judeţ cu tură │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │suplimentară │
│ │CT │SPITALUL MUNICIPAL │III│ │ │ │
│ │ │MANGALIA │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │ │SPITALUL MILITAR │ │ │ │ │
│ │CT │SISTEM MODULAR DE │III│ │ │ │
│ │ │IZOLARE ŞI TRATAMENT│ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Spitalul │
│ │ │ │ │ │ │Judeţean de │
│ │CV │SPITALUL MUNICIPAL │III│ │ │Urgenţă Sfântu │
│ │ │TÂRGU SECUIESC │ │ │ │Gheorghe - │
│ │ │ │ │ │ │pacienţi gravi │
│ │ │ │ │ │ │şi critici │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ ├───────────────┤
│ │ │SPITALUL DE │ │ │ │ │
│ │ │RECUPERARE │ │Spitalul Judeţean de │ │ │
│ │CV │CARDIOVASCULARĂ „DR.│III│Urgenţă „Fogolyán │ │ │
│16. │ │BENEDEK GÉZA“ DIN │ │Kristóf“ Sfântu │ │ │
│ │ │COVASNA │ │Gheorghe │ │Centrul de │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │dializă Sfântu │
│ │ │SPITALUL JUDEŢEAN DE│ │ │ │Gheorghe Avitum│
│ │CV │URGENŢĂ „DR. │I │ │ │- tură │
│ │ │FOGOLYÁN KRISTÓF“ │ │ │ │suplimentară │
│ │ │DIN SFÂNTU GHEORGHE │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │ │SPITALUL ORĂŞENESC │ │ │ │ │
│ │CV │BARAOLT - PAVILION │III│ │ │ │
│ │ │PEDIATRIE │ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │S.C. Fresenius │
│ │ │ │ │ │ │Nefrocare │
│ │ │SPITALUL JUDEŢEAN DE│ │ │ │România punct │
│ │DB │URGENŢĂ TÂRGOVIŞTE │I │ │ │de lucru │
│ │ │ │ │ │ │Târgovişte - │
│ │ │ │ │ │ │tură │
│ │ │ │ │ │SJU Târgovişte │suplimentară │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │- Secţie ├───────────────┤
│ │ │ │ │Spitalul Municipal │exterioară │SJU Târgovişte │
│17. │DB │SPITALUL MUNICIPAL │III│Moreni - Maternitate │Pshiatrie │pentru cazuri │
│ │ │MORENI │ │suport │Cronici Gura │severe şi │
│ │ │ │ │ │Ocniţei - │critice │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │Ochiuri ├───────────────┤
│ │ │SPITALUL ORĂŞENESC │ │ │ │S.C. Diasys │
│ │DB │PUCIOASA │III│ │ │Medical - │
│ │ │ │ │ │ │S.R.L. │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │Târgovişte - │
│ │ │SPITALUL ORĂŞENESC │ │ │ │tură │
│ │DB │GĂEŞTI │III│ │ │suplimentară │
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │SPITALUL ORĂŞENESC │ │ │ │ │
│ │DJ │„AŞEZĂMINTELE │III│ │ │Spitalul Clinic│
│ │ │BRÂNCOVENEŞTI“ │ │ │ │Judeţean de │
│ │ │DĂBULENI │ │ │ │Urgenţă Craiova│
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │- pacienţi │
│ │ │SPITALUL MUNICIPAL │ │ │ │gravi şi │
│ │DJ │„PROF. DR. IRINEL │III│ │ │critici │
│ │ │POPESCU“ BĂILEŞTI │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ ├───────────────┤
│ │DJ │SPITALUL CLINIC CF │III│ │ │ │
│ │ │CRAIOVA │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │ │SPITALUL CLINIC DE │ │Spitalul Clinic │Spitalul de │ │
│18. │DJ │NEUROPSIHIATRIE │III│Municipal Filantropia │Neuropsihiatrie│ │
│ │ │CRAIOVA │ │Craiova │Craiova │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │Toate centrele │
│ │DJ │MUNICIPAL │III│ │ │- tură │
│ │ │FILANTROPIA CRAIOVA │ │ │ │suplimentară │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │ │SPITALUL DE │ │ │ │ │
│ │DJ │PNEUMOFTIZIOLOGIE │III│ │ │ │
│ │ │LEAMNA │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │ │
│ │DJ │JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │I │ │ │ │
│ │ │CRAIOVA │ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │ │
│ │GL │JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │I │ │ │ │
│ │ │„SF. APOSTOL ANDREI“│ │ │ │Spitalul Clinic│
│ │ │GALAŢI │ │ │ │Judeţean de │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │Urgenţă „Sf. │
│ │GL │SPITALUL MUNICIPAL │III│ │ │Apostol Andrei“│
│ │ │„ANTON CINCU“ TECUCI│ │ │ │Galaţi - │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │pacienţi │
│ │ │SPITALUL MILITAR DE │ │ │ │critici şi │
│ │GL │URGENŢĂ „DR. │I │ │ │gravi │
│ │ │ARISTIDE SERFIOTI“ │ │Spitalul Clinic de │Spitalul de │ │
│19. │ │GALAŢI │ │Obstetrică şi │Psihiatrie │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤Ginecologie „Buna │Galaţi ├───────────────┤
│ │GL │SPITALUL GENERAL CĂI│III│Vestire“ Galaţi │ │ │
│ │ │FERATE GALAŢI │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │Centrul de │
│ │GL │URGENŢĂ PENTRU COPII│I │ │ │dializă │
│ │ │„SF. IOAN“ GALAŢI │ │ │ │Diaverum, │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │Galaţi - tură │
│ │ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │suplimentară │
│ │GL │OBSTETRICĂ │II │ │ │ │
│ │ │GINECOLOGIE „BUNA │ │ │ │ │
│ │ │VESTIRE“ GALAŢI │ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │SPITALUL JUDEŢEAN DE│ │ │ │S.C. Fresenius │
│ │GR │URGENŢĂ GIURGIU │I │ │ │Nefrocare │
│ │ │ │ │ │ │România - │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │S.R.L. - punct │
│ │ │SPITALUL DE │ │ │ │de lucru │
│ │GR │PNEUMOFTIZIOLOGIE │III│ │ │Giurgiu - tură │
│ │ │IZVORU │ │ │ │suplimentară │
│20. │ │ │ │Spitalul Orăşenesc │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤Bolintin-Vale │ ├───────────────┤
│ │ │S.C. QUALITY COMPAS │ │ │ │pacienţi gravi │
│ │GR │- S.R.L. OBSERVAŢII │III│ │ │şi critici - │
│ │ │CONTRACT CU MEDIC DE│ │ │ │Spitalul Clinic│
│ │ │BOLI INFECŢIOASE │ │ │ │de Nefrologie │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │„Dr. Carol │
│ │GR │SPITALUL ORĂŞENESC │III│ │ │Davila“ │
│ │ │BOLINTIN-VALE │ │ │ │Bucureşti │
├─────┼──────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │GJ │SPITALUL JUDEŢEAN DE│I │ │ │ │
│ │ │URGENŢĂ TÂRGU JIU │ │ │ │Spitalul │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │Judeţean de │
│ │GJ │SPITALUL DE URGENŢĂ │I │ │ │Urgenţă Târgu │
│ │ │TÂRGU CĂRBUNEŞTI │ │ │ │Jiu - cazuri │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │grave şi │
│ │GJ │SPITALUL MUNICIPAL │III│ │ │critice │
│ │ │MOTRU │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │Spitalul de ├───────────────┤
│21. │GJ │SPITALUL ORĂŞENESC │III│Spitalul de Urgenţă │Urgenţă Târgu │ │
│ │ │ROVINARI │ │Târgu Cărbuneşti │Cărbuneşti │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │GJ │SPITALUL ORĂŞENESC │III│ │ │ │
│ │ │NOVACI │ │ │ │Toate centrele │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │- tură │
│ │GJ │SPITALUL ORĂŞENESC │III│ │ │suplimentară │
│ │ │TURCENI │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │GJ │SPITALUL ORĂŞENESC │III│ │ │ │
│ │ │BUMBEŞTI-JIU │ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Spitalul │
│ │ │SPITALUL MUNICIPAL │ │ │ │Municipal │
│ │HR │ODORHEIU SECUIESC │II │ │ │Odorheiu │
│ │ │ │ │ │ │Secuiesc - │
│ │ │ │ │ │ │centru dedicat │
│22. ├──────┼────────────────────┼───┤Spitalul Municipal │ ├───────────────┤
│ │ │ │ │Odorheiu Secuiesc │ │Spitalul │
│ │ │SPITALUL JUDEŢEAN DE│ │ │ │Judeţean de │
│ │HR │URGENŢĂ │II │ │ │Urgenţă │
│ │ │MIERCUREA-CIUC │ │ │ │Miercurea-Ciuc │
│ │ │ │ │ │ │- cazuri grave │
│ │ │ │ │ │ │şi critice │
├─────┼──────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │HR │SPITALUL MUNICIPAL │III│ │ │ │
│ │ │TOPLIŢA │ │ │ │Toate centrele │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │- tură │
│ │HR │SPITALUL MUNICIPAL │III│ │ │suplimentară │
│ │ │GHEORGHENI │ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │HD │SPITALUL JUDEŢEAN DE│I │ │ │ │
│ │ │URGENŢĂ DEVA │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │ │SPITALUL MUNICIPAL │ │ │ │ │
│ │HD │„DR. ALEXANDRU │I │ │ │ │
│ │ │SIMIONESCU“ │ │ │ │Spitalul │
│ │ │HUNEDOARA │ │ │ │Municipal „Dr. │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │A. Simionescu“ │
│ │HD │SPITALUL DE URGENŢĂ │I │ │ │Hunedoara - │
│ │ │PETROŞANI │ │ │ │cazuri grave şi│
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │critice │
│ │HD │SPITALUL MUNICIPAL │II │ │ │ │
│ │ │ORĂŞTIE │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │HD │SPITALUL MUNICIPAL │II │ │ │ │
│ │ │LUPENI │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤Spitalul Municipal │Spitalul de ├───────────────┤
│23. │HD │SPITALUL ORĂŞENESC │II │Lupeni │Psihiatrie Zam │ │
│ │ │HAŢEG │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │HD │SPITALUL MUNICIPAL │III│ │ │ │
│ │ │VULCAN │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │ │SANATORIUL DE │ │ │ │ │
│ │HD │PNEUMOFTIZIOLOGIE │III│ │ │Toate centrele │
│ │ │BRAD │ │ │ │- tură │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │suplimentară │
│ │HD │SPITALUL GENERAL │III│ │ │ │
│ │ │C.F. SIMERIA │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │HD │SPITALUL MUNICIPAL │III│ │ │ │
│ │ │BRAD │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │HD │SPITALUL DE │III│ │ │ │
│ │ │PSIHIATRIE ZAM │ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │IL │SPITALUL JUDEŢEAN DE│II │ │ │Spitalul │
│ │ │URGENŢĂ SLOBOZIA │ │ │ │Judeţean de │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤Spitalul Judeţean de │ │Urgenţă │
│ │ │SPITALUL MUNICIPAL │ │Urgenţă Slobozia │ │Slobozia - │
│ │IL │„ANGHEL SALIGNY“ │III│ │ │cazuri grave şi│
│ │ │FETEŞTI │ │ │ │critice │
│24. ├──────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┤ ├───────────────┤
│ │ │SPITALUL MUNICIPAL │ │ │ │S.C. Fresenius │
│ │IL │URZICENI │III│ │ │Nephrocare │
│ │ │ │ │Spitalul Municipal │ │România - │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤„Anghel Saligny“ │ │S.R.L. - punct │
│ │ │SPITALUL ORĂŞENESC │ │Feteşti │ │de lucru │
│ │IL │ŢĂNDĂREI │III│ │ │Slobozia - tură│
│ │ │ │ │ │ │suplimentară │
├─────┼──────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │Spitalul Clinic│
│ │IS │URGENŢĂ „PROF. DR. │I │ │ │„Dr. C. I. │
│ │ │N. OBLU“ IAŞI │ │ │ │Parhon“ - │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │centru de │
│ │IS │SPITALUL MUNICIPAL │I │ │ │dializă dedicat│
│ │ │DE URGENŢĂ PAŞCANI │ │ │Institutul de │COVID-19 │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │Psihiatrie ├───────────────┤
│ │ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │Socola │S.C. Fresenius │
│ │IS │RECUPERARE IAŞI │II │ │ │Nephrocare │
│ │ │ │ │ │ │România - │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │S.R.L. - punct │
│ │ │SPITALUL CLINIC C.F.│ │ │ │de lucru Iaşi -│
│ │IS │IAŞI │II │ │ │tură │
│ │ │ │ │ │ │suplimentară │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ ├───────────────┼───────────────┤
│ │IS │SPITALUL GENERAL │III│ │ │ │
│ │ │C.F. PAŞCANI │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │Spitalul Clinic│
│ │ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │de Urgenţă │
│ │IS │OBSTETRICĂ │I │Spitalul Clinic de │ │pentru Copii │
│25. │ │GINECOLOGIE „ELENA │ │Obstetrică şi │ │„Sf. Maria“ │
│ │ │DOAMNA“ │ │Ginecologie „Elena │ │Iaşi - staţia │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤Doamna“ Iaşi │ │de hemodializă │
│ │ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │ │
│ │IS │URGENŢĂ PENTRU COPII│I │ │ │ │
│ │ │„SF. MARIA“ IAŞI │ │ │Spitalul de │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │Psihiatrie şi ├───────────────┤
│ │ │SPITALUL DE │ │ │pentru Măsuri │S.C. Nefrocare │
│ │IS │PSIHIATRIE ŞI PENTRU│III│ │de Siguranţă │MS - S.R.L. cu │
│ │ │MĂSURI DE SIGURANŢĂ │ │ │Pădureni │punctul de │
│ │ │PĂDURENI GRAJDURI │ │ │Grajduri │lucru în Iaşi │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ ├───────────────┤
│ │ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │ │
│ │IS │JUDEŢEAN DE URGENŢE │II │ │ │ │
│ │ │„SF. SPIRIDON“ IAŞI │ │ │ │S.C. Vital │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │Medical Center │
│ │IS │SPITALUL ORĂŞENESC │III│ │ │Memory - S.R.L.│
│ │ │HÂRLĂU │ │ │ │Iaşi - centru │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │de dializă │
│ │ │SPITALUL MILITAR │ │ │ │ │
│ │IS │„DR. IACOB CZIHAC“ │III│ │ │ │
│ │ │IAŞI │ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │SPITALUL CLINIC │ │Spitalul Clinic │ │ │
│26. │IF │JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │II │Judeţean de Urgenţă │ │vezi Bucureşti │
│ │ │ILFOV │ │Ilfov │ │ │
├─────┼──────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Spitalul │
│ │ │SPITALUL JUDEŢEAN DE│ │ │ │Judeţean de │
│ │MM │URGENŢĂ „DR. │I │ │ │Urgenţă Baia │
│ │ │CONSTANTIN OPRIŞ“ │ │Spitalul Judeţean de │Spitalul de │Mare - cazuri │
│ │ │BAIA MARE │ │Urgenţă „Dr. │Boli │grave şi │
│27. │ │ │ │Constantin Opriş“ Baia│Infecţioase şi │critice │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤Mare │Psihiatrie ├───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Toate centrele │
│ │MM │SPITALUL MUNICIPAL │III│ │ │de dializă - │
│ │ │SIGHETU MARMAŢIEI │ │ │ │tură │
│ │ │ │ │ │ │suplimentară │
├─────┼──────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │SPITALUL JUDEŢEAN DE│ │ │ │Toate centrele │
│ │MH │URGENŢĂ │I │ │ │de dializă - │
│ │ │DROBETA-TURNU │ │ │ │tură │
│ │ │SEVERIN │ │Spitalul Municipal │ │suplimentară │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤Orşova │ ├───────────────┤
│28. │ │SPITALUL MUNICIPAL │ │ │ │Spitalul │
│ │MH │ORŞOVA │II │ │ │Judeţean de │
│ │ │ │ │ │ │Urgenţă │
│ ├──────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┤ │Drobeta-Turnu │
│ │ │SPITALUL ORĂŞENESC │ │Spitalul Orăşenesc │ │Severin - │
│ │MH │BAIA DE ARAMĂ │III│Baia de Aramă │ │cazuri grave şi│
│ │ │ │ │ │ │critice │
├─────┼──────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │ │
│ │MS │JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │I │ │ │ │
│ │ │TÂRGU MUREŞ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤Spitalul Clinic │ │ │
│ │MS │SPITALUL MUNICIPAL │II │Judeţean de Urgenţă │ │ │
│ │ │SIGHIŞOARA │ │Târgu Mureş │ │Spitalul │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │Judeţean de │
│ │MS │SPITALUL CLINIC │I │ │ │Urgenţă Târgu │
│ │ │JUDEŢEAN MUREŞ │ │ │ │Mureş - cazuri │
│ ├──────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┤ │grave şi │
│ │ │SPITALUL MUNICIPAL │ │ │ │critice │
│ │MS │„DR. GH. MARINESCU │III│ │Spitalul Clinic│ │
│29. │ │TÂRNĂVENI │ │ │Judeţean Mureş │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │ │INSTITUTUL DE BOLI │ │ │ │ │
│ │MS │CARDIOVASCULARE │II │ │ │ │
│ │ │TÂRGU MUREŞ │ │Spitalul Clinic │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤Judeţean Mureş │ ├───────────────┤
│ │ │SPITALUL MUNICIPAL │ │ │ │ │
│ │MS │„DR. EUGEN NICOARĂ“ │II │ │ │Toate centrele │
│ │ │REGHIN │ │ │ │de dializă - │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │tură │
│ │ │SPITALUL MUNICIPAL │ │ │ │suplimentară │
│ │MS │„DR. VALERIU RUSSU“ │III│ │ │ │
│ │ │LUDUŞ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │NT │SPITALUL JUDEŢEAN DE│I │ │ │Spitalul │
│ │ │URGENŢĂ PIATRA-NEAMŢ│ │ │ │Judeţean de │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │Urgenţă │
│ │ │SPITALUL ORĂŞENESC │ │ │Spitalul │Piatra-Neamţ - │
│ │NT │„SF. DIMITRIE“ TÂRGU│III│Spitalul Judeţean de │Judeţean de │pacienţi gravi │
│30. │ │NEAMŢ │ │Urgenţă Piatra-Neamţ │Urgenţă │şi critici │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │Piatra-Neamţ ├───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Toate centrele │
│ │NT │SPITALUL MUNICIPAL │I │ │ │de dializă - │
│ │ │DE URGENŢĂ ROMAN │ │ │ │tură │
│ │ │ │ │ │ │suplimentară │
├─────┼──────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │OT │SPITALUL JUDEŢEAN DE│I │ │ │ │
│ │ │URGENŢĂ SLATINA │ │ │ │Spitalul │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │Judeţean de │
│ │OT │SPITALUL MUNICIPAL │I │ │ │Urgenţă Slatina│
│ │ │CARACAL │ │ │Spitalul │- cazuri grave │
│31. ├──────┼────────────────────┼───┤Spitalul Municipal │Municipal │şi critice │
│ │OT │SPITALUL ORĂŞENESC │III│Caracal │Caracal │ │
│ │ │CORABIA │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ ├───────────────┤
│ │ │SPITALUL ORĂŞENESC │ │ │ │Toate centrele │
│ │OT │BALŞ │III│ │ │- tură │
│ │ │ │ │ │ │suplimentară │
├─────┼──────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │PH │SPITALUL JUDEŢEAN DE│I │ │ │ │
│ │ │URGENŢĂ PLOIEŞTI │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │ │SPITALUL DE │ │ │ │ │
│ │PH │PNEUMOFTIZIOLOGIE │III│ │ │Spitalul Clinic│
│ │ │DRAJNA │ │ │ │Judeţean de │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤Spitalul Obstetrică │ │Urgenţă │
│ │PH │DENTIRAD HOSPITAL - │III│Ginecologie Ploieşti │ │Ploieşti - │
│ │ │S.R.L. │ │ │ │cazuri grave şi│
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │critice │
│ │PH │SC PATRIK MEDICAL │III│ │ │ │
│ │ │CENTER - S.R.L. │ │ │Spitalul de │ │
│32. ├──────┼────────────────────┼───┤ │Psihiatrie │ │
│ │PH │SPITALUL GENERAL CF │III│ │Voila │ │
│ │ │PLOIEŞTI │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┤ ├───────────────┤
│ │PH │SPITALUL MUNICIPAL │III│ │ │ │
│ │ │CÂMPINA │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │Toate centrele │
│ │ │S.C. SFÂNTA SOFIA │ │Spitalul Municipal │ │de dializă - │
│ │PH │HOSPITAL MED - │III│Câmpina │ │tură │
│ │ │S.R.L. │ │ │ │suplimentară │
│ ├──────┼────────────────────┼───┤ │ │distinctă │
│ │PH │SPITALUL ORĂŞENESC │III│ │ │ │
│ │ │BĂICOI │ │ │ │ │
├─────┴┬─────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │SPITALUL JUDEŢEAN DE│ │ │ │Spitalul Clinic│
│ │SM │URGENŢĂ SATU MARE │I │ │ │Judeţean de │
│ │ │ │ │ │ │Urgenţă Satu │
│ ├─────┼────────────────────┼───┤ │ │Mare - cazuri │
│ │ │SPITALUL MUNICIPAL │ │ │ │grave şi │
│ │SM │CAREI │II │ │ │critice │
│ │ │ │ │ │ │ │
│33. ├─────┼────────────────────┼───┤Spitalul Municipal │Spitalul ├───────────────┤
│ │ │ │ │Carei │Municipal Carei│S.C. Fresenius │
│ │ │ │ │ │ │Nefrocare │
│ │ │ │ │ │ │România - │
│ │SM │SPITALUL ORĂŞENESC │III│ │ │S.R.L. - punct │
│ │ │NEGREŞTI-OAŞ │ │ │ │de lucru Satu │
│ │ │ │ │ │ │Mare - tură │
│ │ │ │ │ │ │suplimentară/ │
│ │ │ │ │ │ │distinctă │
├──────┼─────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │SJ │SPITALUL JUDEŢEAN DE│I │ │ │ │
│ │ │URGENŢĂ ZALĂU │ │ │ │Spitalul │
│ ├─────┼────────────────────┼───┤Spitalul Clinic │ │Judeţean de │
│ │ │SPITALUL ORĂŞENESC │ │Judeţean de Urgenţă │ │Urgenţă Zalău -│
│ │SJ │„PROF. DR. IOAN │III│Zalău │ │cazuri critice │
│ │ │PUŞCAŞ“ ŞIMLEU │ │ │Spitalul Clinic│şi grave │
│34. │ │SILVANIEI │ │ │Judeţean de │ │
│ ├─────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┤Urgenţă Zalău ├───────────────┤
│ │ │SPITALUL ORĂŞENESC │ │ │ │ │
│ │SJ │JIBOU „DR. TRAIAN │III│Spitalul Orăşenesc │ │Nefromed Sălaj │
│ │ │HERŢA“ │ │„Prof. Ioan Puşcaş“ │ │- tură │
│ ├─────┼────────────────────┼───┤Şimleu Silvaniei │ │suplimentară │
│ │SJ │SPITALUL DE BOLI │III│ │ │ │
│ │ │CRONICE CRASNA │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │SB │SPITALUL ORĂŞENESC │III│ │ │ │
│ │ │CISNĂDIE │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │SB │SPITALUL CLINIC DE │I │ │ │Spitalul Clinic│
│ │ │PEDIATRIE SIBIU │ │ │ │Judeţean de │
│ ├─────┼────────────────────┼───┤ │ │Urgenţă Sibiu │
│ │ │SPITALUL MILITAR DE │ │ │ │ │
│ │SB │URGENŢĂ „DR. │III│ │Spitalul Clinic│ │
│ │ │ALEXANDRU AUGUSTIN“ │ │Spitalul Clinic │de Psihiatrie │ │
│35. ├─────┼────────────────────┼───┤Judeţean de Urgenţă │„Dr. Gheorghe ├───────────────┤
│ │ │SPITALUL CLINIC │ │Sibiu │Preda“ Sibiu │ │
│ │SB │JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │I │ │ │ │
│ │ │SIBIU │ │ │ │Toate centrele │
│ ├─────┼────────────────────┼───┤ │ │de dializă - │
│ │SB │SPITALUL MUNICIPAL │I │ │ │tură │
│ │ │MEDIAŞ │ │ │ │suplimentară │
│ ├─────┼────────────────────┼───┤ │ │distinctă │
│ │SB │SPITALUL GENERAL CF │III│ │ │ │
│ │ │SIBIU │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │SV │SPITALUL ORĂŞENESC │III│ │ │ │
│ │ │GURA HUMORULUI │ │ │ │Spitalul │
│ ├─────┼────────────────────┼───┤ │ │Judeţean de │
│ │SV │SPITALUL MUNICIPAL │III│ │ │Urgenţă │
│ │ │VATRA DORNEI │ │ │ │„Sfântul Ioan │
│ ├─────┼────────────────────┼───┤ │ │cel Nou“ │
│ │ │SPITALUL MUNICIPAL │ │ │ │Suceava Secţia │
│ │SV │CÂMPULUNG │III│ │ │de dializă - │
│ │ │MOLDOVENESC │ │Spitalul Judeţean de │ │centru dedicat │
│36. ├─────┼────────────────────┼───┤Urgenţă „Sfântul Ioan │ │- cazuri grave │
│ │ │SPITALUL MUNICIPAL │ │cel Nou“ Suceava │ │şi critice │
│ │SV │„SF. DOCTORI COSMA │III│ │ │ │
│ │ │ŞI DAMIAN“ RĂDĂUŢI │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────────────────┼───┤ │ ├───────────────┤
│ │ │SPITALUL JUDEŢEAN DE│ │ │ │ │
│ │SV │URGENŢĂ „SF. IOAN │I │ │ │Toate centrele │
│ │ │CEL NOU“ SUCEAVA │ │ │ │- tură │
│ ├─────┼────────────────────┼───┤ │ │suplimentară │
│ │SV │SPITALUL DE BOLI │III│ │ │ │
│ │ │CRONICE SIRET │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Spitalul Clinic│
│ │ │ │ │ │ │Judeţean de │
│ │ │ │ │ │ │Urgenţă │
│ │ │ │ │ │ │Constanţa - │
│ │ │ │ │ │ │cazuri grave şi│
│ │ │ │ │ │ │critice │
│37. │TL │SPITALUL JUDEŢEAN DE│I │Spitalul Municipal │ ├───────────────┤
│ │ │URGENŢĂ TULCEA │ │Medgidia │ │S.C. Fresenius │
│ │ │ │ │ │ │Nephrocare │
│ │ │ │ │ │ │România - │
│ │ │ │ │ │ │S.R.L. - punct │
│ │ │ │ │ │ │de lucru Tulcea│
│ │ │ │ │ │ │- tură │
│ │ │ │ │ │ │suplimentară │
├──────┼─────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │ │
│ │TM │JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │I │ │ │ │
│ │ │„PIUS BRÎNZEU“ │ │ │ │ │
│ │ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────────────────┼───┤Spitalul Clinic │ │ │
│ │ │SPITALUL CLINIC │ │Judeţean de Urgenţă │ │ │
│ │TM │MUNICIPAL DE URGENŢĂ│I │„Pius Brînzeu“ │ │ │
│ │ │TIMIŞOARA │ │Timişoara: │ │Spitalul │
│ ├─────┼────────────────────┼───┤- Secţia clinică │ │Judeţean de │
│38. │ │SPITALUL CLINIC DE │ │obstetrică-ginecologie│ │Urgenţă │
│ │TM │URGENŢĂ PENTRU COPII│I │I - Secţia clinică │ │Timişoara - │
│ │ │„LOUIS ŢURCANU“ │ │obstetrică-ginecologie│ │cazuri grave şi│
│ │ │TIMIŞOARA │ │II │ │critice │
│ ├─────┼────────────────────┼───┤- Secţia clinică │ │ │
│ │TM │SPITALUL CLINIC CF │III│neonatologie │ │ │
│ │ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │ │INSTITUTUL DE BOLI │ │ │ │ │
│ │TM │CARDIOVASCULARE │II │ │ │ │
│ │ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │SPITALUL MUNICIPAL │ │ │ │ │
│ │TM │„TEODOR ANDREI“ │III│ │ │ │
│ │ │LUGOJ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────────────────┼───┤ │ │ │
│ │TM │SPITALUL „DR. KARL │III│ │ │ │
│ │ │DIEL“ JIMBOLIA │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────────────────┼───┤ │ │Toate centrele │
│ │TM │SPITALUL ORĂŞENESC │III│ │ │- tură │
│ │ │FĂGET │ │ │ │suplimentară │
│ ├─────┼────────────────────┼───┤ │ │distinctă │
│ │ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │ │
│ │ │MILITAR DE URGENŢĂ │ │ │ │ │
│ │ │„DR. VICTOR POPESCU“│ │ │ │ │
│ │TM │- SISTEMUL MODULAR │I │ │ │ │
│ │ │MEDICAL DE IZOLARE │ │ │ │ │
│ │ │ŞI TRATAMENT │ │ │ │ │
│ │ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Spitalul │
│ │ │SPITALUL MUNICIPAL │ │ │ │Judeţean de │
│ │TR │CARITAS ROŞIORI DE │II │ │ │Urgenţă │
│ │ │VEDE │ │ │ │Alexandria - │
│39. │ │ │ │Spitalul Caritas │ │cazuri grave şi│
│ │ │ │ │Roşiori de Vede │ │critice │
│ ├─────┼────────────────────┼───┤ │ ├───────────────┤
│ │ │SPITALUL MUNICIPAL │ │ │ │Toate centrele │
│ │TR │TURNU MĂGURELE │III│ │ │- tură │
│ │ │ │ │ │ │suplimentară │
├──────┼─────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │VL │SPITALUL JUDEŢEAN DE│I │ │ │ │
│ │ │URGENŢĂ VÂLCEA │ │Spitalul Orăşenesc │ │Spitalul │
│ ├─────┼────────────────────┼───┤Horezu - pentru │ │Judeţean de │
│ │VL │SPITALUL MUNICIPAL │III│ginecologie │ │Urgenţă Vâlcea │
│ │ │DRĂGĂŞANI │ │ │ │- cazuri grave │
│ ├─────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┤ │şi critice │
│ │VL │SPITALUL ORĂŞENESC │III│ │ │ │
│ │ │HOREZU │ │ │Spitalul │ │
│40. ├─────┼────────────────────┼───┤ │Judeţean de ├───────────────┤
│ │ │ │ │ │Urgenţă Vâlcea │S.C. Fresenius │
│ │ │ │ │Spitalul Judeţean de │ │Nefrocare │
│ │ │ │ │Urgenţă Vâlcea - │ │România - │
│ │VL │SPITALUL ORĂŞENESC │III│pentru obstetrică │ │S.R.L. - punct │
│ │ │BREZOI │ │ │ │de lucru │
│ │ │ │ │ │ │Râmnicu Vâlcea │
│ │ │ │ │ │ │- tură │
│ │ │ │ │ │ │suplimentară │
├──────┼─────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Spitalul │
│ │ │SPITALUL JUDEŢEAN DE│ │ │ │Judeţean de │
│ │VN │URGENŢĂ „SF. │I │ │ │Urgenţă Focşani│
│ │ │PANTELIMON“ FOCŞANI │ │ │Spitalul de │- cazuri grave │
│ │ │ │ │Spitalul Municipal │Psihiatrie │şi critice │
│41. ├─────┼────────────────────┼───┤Adjud │Dumbrăveni - ├───────────────┤
│ │ │ │ │ │Sector Cronici │Centrul de │
│ │ │SPITALUL MUNICIPAL │ │ │I │dializă │
│ │VN │ADJUD │III│ │ │Diaverum │
│ │ │ │ │ │ │Focşani - tură │
│ │ │ │ │ │ │suplimentară │
├──────┼─────┼────────────────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Spitalul │
│ │ │ │ │ │ │Municipal de │
│ │ │SPITALUL JUDEŢEAN DE│ │ │ │Urgenţă „Elena │
│ │VS │URGENŢĂ VASLUI │I │ │Spitalul │Beldiman“ │
│ │ │ │ │Spitalul Municipal de │Municipal de │Bârlad - │
│42. │ │ │ │Urgenţă „Elena │Urgenţă „Elena │Centrul de │
│ │ │ │ │Beldiman“ Bârlad │Beldiman“ │hemodializă │
│ ├─────┼────────────────────┼───┤ │Bârlad ├───────────────┤
│ │ │SPITALUL MUNICIPAL │ │ │ │Nefromed │
│ │VS │DE URGENŢĂ „ELENA │I │ │ │Dialysis Center│
│ │ │BELDIMAN“ BÂRLAD │ │ │ │Bârlad │
└──────┴─────┴────────────────────┴───┴──────────────────────┴───────────────┴───────────────┘
    ANEXA

    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 434/2021)
    CONDIŢII
    pentru solicitarea scăderii numărului de paturi avizate pentru îngrijirea pacienţilor
    confirmaţi cu COVID-19 şi modificării structurii unităţilor sanitare în condiţiile pandemiei de COVID-19
    1. Managerii unităţilor sanitare pot solicita direcţiilor de sănătate publică, denumite în continuare DSP, avizarea unui număr mai mic de paturi alocate asistenţei medicale pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, în următoarele condiţii:
    1.1. în etapa 1 de scădere, dacă:
    a) rata de incidenţă la nivelul judeţului, calculată la 2 săptămâni, este mai mică de 1:1000; şi
    b) rata de ocupare a paturilor din unitatea sanitară respectivă avizate de DSP pentru îngrijirea pacienţilor confirmaţi cu COVID-19 scade sub 50% (medie săptămânală, de luni-duminică);

    1.2. în etapa a 2-a de scădere, dacă:
    a) rata de incidenţă la nivelul judeţului, calculată la 2 săptămâni, este mai mică de 0,5:1000, şi
    b) rata de ocupare a paturilor din unitatea sanitară respectivă avizate de DSP pentru îngrijirea pacienţilor confirmaţi cu COVID-19 scade sub 50% (medie săptămânală, de luni-duminică).


    2. Solicitarea unei noi scăderi a numărului de paturi avizate pentru asistenţa medicală a pacienţilor, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, se poate face doar la un interval de cel puţin o lună de la precedenta solicitare.
    3. În situaţii excepţionale, motivate de posibilitatea unităţii sanitare de a oferi servicii medicale deficitare la nivelul judeţului pentru pacienţii non-COVID-19 şi de solicitările în creştere de astfel de servicii, managerii unităţilor sanitare pot solicita avizarea prevăzută la pct. 1 din prezenta anexă mai devreme faţă de termenul menţionat la pct. 2.
    4. În etapa 1 de scădere, prin raportare la numărul maxim de paturi la nivelul unităţii sanitare care au fost avizate pentru COVID-19 în perioada 1 martie 2020-30 aprilie 2021, noul număr de paturi alocate asistenţei medicale pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, pentru care se solicită avizarea trebuie să fie de cel puţin:
    a) 50% - pentru spitalele de boli infecţioase şi pneumoftiziologie de nivel I;
    b) 30% - pentru celelalte spitale.

    5. În etapa a 2-a de scădere, prin raportare la numărul maxim de paturi la nivelul unităţii sanitare care au fost avizate pentru COVID-19 în perioada 1 martie 2020-30 aprilie 2021, noul număr de paturi alocate asistenţei medicale pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, pentru care se solicită avizarea trebuie să fie de cel puţin:
    a) 30% - pentru spitalele de boli infecţioase şi pneumoftiziologie de nivel I;
    b) 15% - pentru celelalte spitale.

    6. În stabilirea noului număr de paturi pentru asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, pentru care se solicită avizul, conducerea spitalului va ţine cont de următoarele aspecte:
    a) obligaţia de tratare a acelor pacienţi internaţi pentru alte afecţiuni decât COVID-19 şi care se pozitivează pentru SARS-CoV-2 pe parcursul internării şi au o formă asimptomatică, uşoară sau medie de COVID-19;
    b) necesitatea de a lua toate măsurile posibile pentru a evita transferul pacienţilor care, fiind internaţi pentru alte afecţiuni decât COVID-19, se pozitivează pentru SARS-CoV-2 şi au forme severe sau critice de COVID-19;
    c) obligaţia spitalelor de nivel I de a interna pacienţii cu forme severe şi critice de COVID-19, inclusiv pe cei transferaţi din spitalele de nivel II şi III ale căror capacităţi de investigaţii şi tratament sunt depăşite;
    d) obligaţia spitalelor de nivel II şi III de a interna pacienţii cu forme uşoare şi medii de COVID-19, inclusiv pe cei transferaţi din spitalele de nivel I în situaţia în care capacităţile acestora sunt depăşite.

    7. Solicitarea unei scăderi a numărului de paturi avizate pentru asistenţa medicală a pacienţilor, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, trebuie să fie însoţită de un plan de creştere rapidă a numărului de paturi în cazul apariţiei unei recrudescenţe a COVID-19 comunicate de DSP.
    8. Managerul unităţii sanitare îşi asumă în scris îndeplinirea imediată a planului menţionat la pct. 7, în urma solicitării făcute de DSP.
    9. Conducerea unităţii sanitare poate solicita DSP avizarea modificării structurii unităţilor sanitare doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) modificarea structurii este motivată de schimbări apărute ca urmare a pandemiei de COVID-19, la nivelul infrastructurii spitalului, al nevoii de servicii medicale noi sau de imposibilitatea oferirii unor servicii medicale disponibile înainte de 1 martie 2020 ori ca urmare a angajării cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată a unor medici ce pot oferi servicii medicale noi pentru unitatea medicală respectivă;
    b) este precizată sursa de finanţare pentru modificările solicitate;
    c) în cazul spitalelor care au în componenţă secţii, există acordul scris al conducătorului secţiei clinice şi al disciplinei corespunzătoare pentru modificările ce implică schimbări ale structurii acestor secţii.


    ANEXA

    (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 434/2021)
    CONDIŢII
    pentru avizarea de către direcţiile de sănătate publică a scăderii numărului de paturi alocate pentru îngrijirea pacienţilor
    confirmaţi cu COVID-19 şi a modificărilor structurii unităţilor sanitare
    1. Direcţiile de sănătate publică (DSP) pot aviza un număr mai mic de paturi alocate asistenţei medicale pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, în unităţile sanitare prevăzute în anexa nr. 2 la ordin, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    1.1. În etapa 1 de scădere, dacă:
    a) la nivelul judeţului sau al municipiului Bucureşti, rata de incidenţă calculată la 2 săptămâni este mai mică de 1:1.000;
    b) la nivelul judeţului sau al municipiului Bucureşti, rata de ocupare a paturilor avizate de DSP pentru îngrijirea pacienţilor confirmaţi cu COVID-19 este mai mică de 70% (medie săptămânală, de luni până duminică);
    c) la nivelul unităţii sanitare, rata de ocupare a paturilor avizate de DSP pentru îngrijirea pacienţilor, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, este mai mică de 50% (medie săptămânală, de luni până duminică).

    1.2. În etapa 2 de scădere, dacă:
    a) la nivelul judeţului sau al municipiului Bucureşti, rata de incidenţă calculată la 2 săptămâni este mai mică de 0,5:1.000;
    b) la nivelul judeţului sau al municipiului Bucureşti, rata de ocupare a paturilor avizate de DSP pentru îngrijirea pacienţilor confirmaţi cu COVID-19 este în scădere: ocupare mai mică de 50% (medie săptămânală, de luni până duminică);
    c) la nivelul unităţii sanitare, rata de ocupare a paturilor avizate de DSP pentru îngrijirea pacienţilor, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, este mai mică de 50% (medie săptămânală, de luni până duminică).


    2. DSP pot aviza o nouă scădere a numărului de paturi alocate pentru asistenţa medicală a pacienţilor, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, dintr-un spital la un interval de cel puţin o lună de la precedenta avizare sau mai devreme, în situaţii excepţionale motivate de serviciile sanitare spitaliceşti deficitare la nivelul judeţului pentru pacienţii nonCOVID-19 şi de solicitările în creştere de astfel de servicii.
    3. DSP vor ţine cont ca, la nivelul întregului judeţ, respectiv al municipiului Bucureşti, să fie avizate în spitalele de nivel I un număr de paturi alocate pentru asistenţa medicală a pacienţilor, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, de cel puţin:
    a) 50% din numărul maxim de paturi care au fost avizate pentru COVID-19 în perioada 1 martie 2020-30 aprilie 2021 la nivelul spitalelor de nivel I din judeţ - în etapa 1;
    b) 30% din numărul maxim de paturi care au fost avizate pentru COVID-19 în perioada 1 martie 2020-30 aprilie 2021 la nivelul spitalelor de nivel I din judeţ - în etapa a 2-a.

    4. DSP vor ţine cont ca, la nivelul întregului judeţ, respectiv al municipiului Bucureşti, să fie avizate în spitalele de nivel II şi III un număr de paturi alocate pentru asistenţa medicală a pacienţilor, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, de cel puţin:
    a) 30% din numărul maxim de paturi care au fost avizate pentru COVID-19 în perioada 1 martie 2020-30 aprilie 2021 la nivelul spitalelor de nivel II şi III din judeţ - în etapa 1;
    b) 15% din numărul maxim de paturi care au fost avizate pentru COVID-19 în perioada 1 martie 2020-30 aprilie 2021 la nivelul spitalelor de nivel II şi III din judeţ - în etapa a 2-a.

    5. Pentru unităţile sanitare prevăzute în anexa nr. 2 la ordin, DSP avizează scăderea numărului de paturi alocate asistenţei medicale pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile următoare:
    a) prin noul număr de paturi se asigură îngrijirea acelor pacienţi internaţi pentru alte afecţiuni decât COVID-19 şi care se pozitivează pentru SARS-CoV-2 pe parcursul internării şi au o formă asimptomatică, uşoară sau medie de COVID-19;
    b) la nivelul spitalelor de nivel I există soluţii pentru a evita transferul pacienţilor care, fiind internaţi pentru alte afecţiuni decât COVID-19, se pozitivează pentru SARS-CoV-2 şi au forme severe sau critice de COVID-19;
    c) spitalele de nivel I au capacitatea de a interna pacienţii cu forme severe şi critice de COVID-19, inclusiv pe cei transferaţi din spitalele de nivel II şi III ale căror capacităţi de investigaţii şi tratament sunt depăşite;
    d) la nivelul spitalelor de nivel II şi III există soluţii de a interna pacienţii cu forme uşoare şi medii de COVID-19, inclusiv pe cei transferaţi din spitalele de nivel I în situaţia în care capacităţile acestora sunt depăşite;
    e) la nivelul spitalului există un plan de creştere rapidă a numărului de paturi în cazul apariţiei unei recrudescenţe a COVID-19, asumat de manager;
    f) există o creştere echivalentă a numărului de paturi alocate asistenţei medicale pentru pacienţii care nu sunt confirmaţi cu COVID-19.

    6. DSP analizează şi verifică dacă solicitările de modificare a structurii unităţilor sanitare transmise de managerii acestora respectă cumulativ următoarele condiţii:
    a) sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în anexa nr. 3 la ordin;
    b) sunt justificate din perspectiva asigurării nevoilor de îngrijire medicală de la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;
    c) nu cresc serviciile de îngrijire medicală deja existente la nivelul judeţului într-o măsură ce nu poate fi justificată de nevoile de servicii medicale.

    7. Stabilirea nevoii de servicii medicale de la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti se va face în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.
    8. În urma analizei şi verificărilor prevăzute la pct. 6 din prezenta anexă, DSP informează Ministerul Sănătăţii asupra modificărilor de structură pe care le avizează, în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea avizului.

    ANEXA

    (Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 434/2021)
    CONDIŢII
    pentru solicitarea creşterii numărului de paturi avizate pentru îngrijirea pacienţilor confirmaţi cu COVID-19
     şi modificării structurii unităţilor sanitare în condiţiile recrudescenţei pandemiei de COVID-19
    1. Managerii unităţilor sanitare solicită direcţiilor de sănătate publică (DSP) avizarea unui număr mai mare de paturi alocate asistenţei medicale pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, dacă rata de ocupare a paturilor din unitatea medicală respectivă, avizate de DSP pentru îngrijirea pacienţilor confirmaţi cu COVID-19, se menţine timp de o săptămână la o medie mai mare de 90% (medie săptămânală, de luni până duminică) sau mai puţin de o săptămână dacă solicitările de internare a pacienţilor confirmaţi cu COVID-19 excedează capacităţii disponibile a spitalului.
    2. Solicitarea creşterii numărului de paturi avizate pentru asistenţa medicală a pacienţilor, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, se face în maximum 3 zile după constatarea tendinţei de creştere a solicitărilor de internare pentru această boală.
    3. În situaţii excepţionale, motivate de posibilitatea unităţii sanitare de a oferi servicii medicale deficitare la nivelul judeţului pentru pacienţii non-COVID-19 şi de solicitările crescute de astfel de servicii, managerii unităţilor sanitare pot întârzia solicitarea avizării prevăzută la pct. 1 din prezenta anexă, dar nu mai mult de 7 zile de la constatarea tendinţei de creştere a solicitărilor de internare pentru această boală.
    4. Numărul paturilor alocate pentru asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, pentru care se solicită avizarea este numărul de paturi corespunzător etapei ce a precedat ultima scădere avizată de DSP.
    5. În stabilirea noului număr de paturi pentru asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, pentru care se solicită avizul, conducerea unităţii sanitare respectă şi prevederile planului de rezilienţă a spitalului faţă de recrudescenţa COVID-19.
    6. Conducerea unităţii sanitare poate solicita DSP avizarea modificării structurii unităţilor sanitare conform prevederilor planului de rezilienţă a spitalului faţă de recrudescenţa COVID-19.

    ANEXA

    (Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 434/2021)
    CONDIŢII
    pentru avizarea creşterii numărului de paturi alocate pentru îngrijirea pacienţilor confirmaţi cu COVID-19
    şi a modificării structurii unităţilor sanitare în condiţiile recrudescenţei pandemiei de COVID-19
    1. Direcţiile de sănătate publică (DSP) avizează un număr mai mare de paturi alocate asistenţei medicale pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, dacă la nivelul judeţului sau al municipiului Bucureşti rata de ocupare a paturilor (ATI sau non-ATI) avizate de DSP pentru îngrijirea pacienţilor confirmaţi cu COVID-19 depăşeşte timp de o săptămână pragul de 70% (medie săptămânală, de luni până duminică).
    2. Avizarea creşterii numărului de paturi avizate pentru asistenţa medicală a pacienţilor, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, se face în maximum 48 de ore de la solicitarea făcută de unitatea sanitară.
    3. Numărul de paturi la care se revine este numărul de paturi corespunzător etapei ce a precedat ultima scădere.
    4. În stabilirea noului număr de paturi pentru asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, pentru care se eliberează avizul, DSP respectă şi prevederile planului judeţean de rezilienţă faţă de recrudescenţa COVID-19.
    5. Conducerea DSP poate solicita managerilor spitalelor atât creşterea numărului de paturi alocate pentru asistenţa medicală a pacienţilor, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, cât şi modificarea structurii unităţilor sanitare conform prevederilor planului judeţean de rezilienţă faţă de recrudescenţa COVID-19.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016