Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 73 din 29 ianuarie 2021  pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 73 din 29 ianuarie 2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 103 din 1 februarie 2021
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. VVV976 din 29.01.2021,
    în temeiul prevederilor:
    - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii;
    – Hotărârii Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 privind stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei,

    ministrul sănătăţii şi ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei emit următorul ordin:
    ART. 1
    Plata personalului medico-sanitar şi a registratorilor medicali, cu excepţia personalului delegat sau detaşat, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate de către autorităţile publice locale sau judeţene, în alte locaţii decât cele organizate de către unităţile sanitare care se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru serviciile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, pentru activitatea realizată în etapele a II-a şi a III-a ale companiei de vaccinare, se face în baza unui contract distinct, de prestări servicii, încheiat între personalul medico-sanitar, respectiv registratorul medical şi reprezentantul legal al autorităţii publice locale sau judeţene.

    ART. 2
    (1) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în centrele de vaccinare împotriva COVID-19 este reprezentat de medici, asistenţi medicali, care îşi exercită profesia în condiţiile legii, precum şi de registratori medicali. Responsabilitatea privind asigurarea personalului, precum şi a programului de activitate în cadrul centrelor de vaccinare revine autorităţii publice care a organizat centrul de vaccinare.
    (2) Personalul care desfăşoară activitate medicală la un furnizor care are încheiat un contract de furnizare de servicii medicale cu o casă de asigurări de sănătate poate desfăşura activitate în cadrul unui centru de vaccinare împotriva COVID-19, numai în afara programului de activitate stabilit şi prevăzut în cadrul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.

    ART. 3
    (1) Activitatea de informare, vaccinare, monitorizare şi raportare a reacţiilor adverse a persoanelor, desfăşurată în centrele de vaccinare organizate în alte locaţii decât cele organizate în unităţi sanitare, se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, de la capitolul 66.01 „Sănătate“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“.
    (2) Finanţarea activităţilor de la alin. (1) se realizează în limita sumelor aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale.
    (3) Durata prezentului contract se poate întrerupe înainte de 31 decembrie 2021 ca urmare a încheierii campaniei de vaccinare împotriva COVID-19.

    ART. 4
    Documentele necesare desfăşurării activităţii de informare, vaccinare, monitorizare şi raportare a reacţiilor adverse a persoanelor în cadrul centrelor de vaccinare organizate în alte locaţii decât cele din cadrul unităţilor sanitare sunt următoarele:
    a) chestionar triaj vaccinare adulţi, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/ M.223/4.380/2020 privind stabilirea normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, pentru pacienţii vaccinaţi în cabinetul medicului de familie;
    b) formularul pentru consimţământ informat prevăzut la art. IV pct. 2 subpct. 2.3 din Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 privind stabilirea normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, pentru pacienţii vaccinaţi în cabinetul medicului de familie;
    c) fişă raportare RAPI, pentru cazurile apariţiei unei reacţii adverse postvaccinale indezirabile (RAPI), acestea fiind investigate şi raportate în conformitate cu metodologia de supraveghere RAPI - http://www.cnscbt.ro/index.php/metodologii/rapi potrivit anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 privind stabilirea normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, la semnalarea acestora de către persoana vaccinată;
    d) fişa de declarare a profesionistului în domeniul sănătăţii pentru raportarea RAPI la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) potrivit modelului din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 privind stabilirea normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, în cazul autosesizării privind posibile reacţii adverse asociate administrării vaccinurilor;
    e) registrul de vaccinare (Registrul electronic naţional de vaccinare);
    f) adeverinţa de vaccinare în format hârtie, pentru cazurile în care aceasta nu poate fi generată automat din RENV, pentru pacienţii vaccinaţi în cabinetul medicului de familie.


    ART. 5
    Modelul de contract care se încheie între personalul medico-sanitar şi registratorii medicali şi unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este prevăzut în anexa la prezentul ordin şi face parte integrantă din acesta.

    ART. 6
    Pentru plata activităţilor de vaccinare desfăşurate de către personalul medico-sanitar, reprezentantul legal al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale care a organizat centre de vaccinare împotriva COVID-19 încheie un contract de prestări servicii cu personalul medico-sanitar şi registratorii medicali care îşi manifestă disponibilitatea de a lucra în centrele de vaccinare împotriva COVID-19, în baza următoarelor documente:
    a) cerere pentru intrare în relaţie contractuală cu autoritatea locală pentru realizarea activităţii de vaccinare împotriva COVID-19;
    b) documente care atestă înscrierea în una dintre categoriile de personal necesar desfăşurării activităţii de vaccinare - medic, asistent medical, registrator medical.


    ART. 7
    (1) Pentru plata activităţii personalului medico-sanitar şi a registratorilor medicali care deservesc centrele de vaccinare organizate de unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, reprezentantul legal al acesteia solicită direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti încheierea contractului de finanţare, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului sănătăţii pentru aprobarea modelului de contract prevăzut la art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii.
    (2) Reprezentantul legal al unităţii/subdiviziunii administrativ- teritoriale care a organizat centrul de vaccinare împotriva COVID-19 este direct răspunzător de corectitudinea datelor cuprinse în cererea de finanţare fundamentată, care se întocmeşte pe baza foii colective de prezenţă, pentru fiecare centru de vaccinare.

    ART. 8
    Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi personalul medical implicat în asigurarea activităţii de vaccinare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 9
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul sănătăţii,
                    Vlad Vasile Voiculescu
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila

    ANEXA 1

    CONTRACT
    pentru activitatea prevăzută la art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021
    privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19
    şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii
    I. Părţile contractante
    Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială .................., cu sediul în municipiul/oraşul/comuna ................., str. ........... nr. ........., judeţul/sectorul ........, tel./fax ...................., adresă de e-mail ......................., reprezentată prin ..................... în calitate de reprezentant legal .......................................,
    şi
    - persoana fizică, în calitate de medic/asistent/registrator, numele ..................., prenumele ..............., CNP ......................,

    cont nr. .........................., deschis la ............., tel. .........................., în calitate de prestator,
    sau
    - cabinet individual ………........, cu sau fără punct secundar de lucru .............., reprezentat prin medicul titular ................;
    – cabinet asociat sau grupat ........, cu sau fără punct secundar de lucru ........, reprezentat prin medicul delegat ..............;
    – societate civilă medicală ................................., cu sau fără punct secundar de lucru ........................................., reprezentată prin administratorul ...................................;
    – unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ........................................., reprezentată prin .............................................................;
    – cabinet care funcţionează în structura sau în coordonarea unei unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie .........................., cu sau fără punct secundar de lucru .............., reprezentat prin ................,

    având sediul cabinetului medical în municipiul/oraşul/comuna ....................., str. ........................ nr. ….., bl. ….., sc. ….., et. ......., ap. ....., judeţul/sectorul ............................., telefon fix/mobil ......................................, adresă de e-mail ................................., şi sediul punctului secundar de lucru în localitatea ............................, str. .............................. nr. ......, telefon fix/mobil ..................., adresă de e-mail ............................................. .

    II. Obiectul contractului
    ART. 1
    Obiectul prezentului contract îl constituie realizarea activităţilor prevăzute la art. 4 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii.

    ART. 2
    Activităţile ce fac obiectul prezentului contract se realizează de către medici/asistenţi/registratori.


    III. Durata contractului
    ART. 3
    (1) Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de 31 decembrie 2021.
    (2) Durata prezentului contract se poate prelungi pe toată durata de aplicabilitate a prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, prin încheierea unui act adiţional semnat de ambele părţi.


    IV. Obligaţiile părţilor
    ART. 4
    Autorităţile publice locale au următoarele obligaţii:
    a) să încheie contracte distincte cu entităţile prevăzute la art. 1 din prezentul contract în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, în limita sumelor alocate cu această destinaţie potrivit legii;
    b) să deconteze furnizorilor cu care are încheiate contracte, în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor necesare decontării, contravaloarea activităţii desfăşurate de aceştia;
    c) să efectueze controlul activităţii, împreună cu direcţiile de sănătate publică, în limita competenţelor;
    d) să înmâneze la momentul efectuării controlului sau, după caz, să comunice reprezentanţilor legali procesele-verbale şi/sau notele de constatare ca urmare a efectuării controalelor în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării controlului;
    e) să afişeze pe site-ul autorităţii contractante şi datele de contact ale centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate în cadrul unităţilor sanitare;
    f) să asigure furnizorului executarea serviciilor medicale contractate, urmărind în permanenţă respectarea calităţii actului medical şi în condiţii de maximă securitate a sănătăţii;
    g) să asigure echipament corespunzător personalului medical desemnat să efectueze activitatea de vaccinare;
    h) să respecte programările stabilite pentru activitatea de vaccinare, conform instrucţiunilor transmise de Comitetul naţional de coordonare a activităţilor de vaccinare împotriva SARS-CoV-2 (CNCAV).


    ART. 5
    (1) Furnizorul de servicii are următoarele obligaţii:
    a) să realizeze activităţile de vaccinare a populaţiei în conformitate cu strategia naţională de vaccinare împotriva COVID-19 şi a instrucţiunilor emise de CNCAV, în cadrul programului de activitate asumat prin prezentul contract;
    b) personalul medico-sanitar şi registratorii medicali ce îşi desfăşoară activitatea în centrele de vaccinare care are încheiat un contract de furnizare de servicii medicale cu o casă de asigurări de sănătate, poate desfăşura activitate în cadrul centrului de vaccinare împotriva COVID-19 în afara programului de activitate stabilit şi prevăzut în cadrul contractului încheiat cu aceasta, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    c) să respecte legislaţia privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
    d) să transmită autorităţii locale, până la data prevăzută în contract, pentru luna precedentă, documentele necesare decontării activităţii - factura însoţită de borderoul centralizator al prezenţei personalului în centrul de vaccinare;
    e) să utilizeze, să completeze şi să păstreze, potrivit legii, la nivelul centrului de vaccinare foaia colectivă de prezenţă a personalului care îşi desfăşoară activitatea în centrul de vaccinare.    V. Modalităţi de plată
    ART. 6
    (1) Pentru activitatea realizată în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 personalul medico-sanitar şi registratorii medicali, cu excepţia personalului delegat sau detaşat, beneficiază de plată pentru timpul efectiv lucrat la un tarif orar diferenţiat în baza contractului de prestări servicii, după cum urmează:
    a) 90 lei/oră pentru medici;
    b) 45 lei/oră pentru asistenţi medicali;
    c) 20 lei/oră pentru registratori medicali.

    (2) Lunar, până la data de 5 a lunii curente furnizorul transmite autorităţii administraţiei publice locale borderoul centralizator al prezenţei personalului în centrul de vaccinare pentru luna precedentă.
    (3) Decontarea sumelor cuvenite conform activităţii prestate se face lunar în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii documentelor necesare decontării prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezentul contract, care fac parte integrantă din acesta.
    (4) Decontarea sumelor de către autorităţile administraţiei publice locale se face în limita sumelor primite de acestea de la bugetul de stat, cu această destinaţie.


    VI. Controlul activităţii
    ART. 7
    (1) Controlul privind activitatea care face obiectul prezentului contract se exercită de către direcţiile de sănătate publică, precum şi de către împuterniciţii autorităţii administraţiei publice locale, în funcţie de domeniul de competenţă.
    (2) Controlul prevăzut la alin. (1) va urmări respectarea obligaţiilor de către furnizorii de servicii medicale ce le revin potrivit prezentului contract;

    ART. 8
    (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi, pe toată perioada de valabilitate a contractului şi trei ani după expirarea sa:
    a) de a face cunoscut informaţii despre contract sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului sau instituţii ale statului care trebuie informate, conform legii;
    b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale şi obligaţiile legale conform reglementărilor în vigoare.

    (2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face strict numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului.
    (3) O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract dacă:
    a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante în acest sens; sau
    b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

    (4) Nerespectarea obligaţiei de confidenţialitate asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese, în condiţiile legii.


    VII. Clauză specială
    ART. 9
    (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca fiind forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo.
    (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, prin care să certifice realitatea şi exactitatea faptelor care au condus la invocarea forţei majore, şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
    (3) Dacă nu procedează la anunţarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.


    VIII. Condiţii de suspendare şi încetare a contractului
    ART. 10
    Contractul se suspendă în situaţia în care se suspendă/se anulează autorizaţia de funcţionare a centrului de vaccinare sau la finalul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19.

    IX. Corespondenţa
    ART. 11
    (1) Orice modificare adusă de către părţi cu privire la adresă, nr. telefon/fax , cont bancar va fi comunicată celeilalte părţi în termen de 3 zile de la modificare.
    (2) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris la adresele specificate în prezentul contract. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
    (3) Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.


    X. Modificarea contractului
    ART. 12
    (1) În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi, care devine anexă la prezentul contract.
    (2) În condiţiile modificării listei personalului, reprezentantul legal anunţă direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti despre aceste situaţii cel târziu în ziua producerii modificării şi se încheie act adiţional la contractul iniţial.

    ART. 13
    Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză, care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului, cu acordul părţilor.

    ART. 14
    (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
    (2) Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre furnizori şi autoritatea administraţiei publice locale conform alin. (1) se soluţionează de către instanţele de judecată competente, după caz.

    ART. 15
    (1) Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă cu condiţia ca cealaltă parte contractantă să fie informată în termen de 5 zile de la data la care un astfel de eveniment a apărut şi face imposibilă îndeplinirea obligaţiilor sale.
    (2) Durata prezentului contract se prelungeşte cu perioada în care subzistă evenimentul de forţă majoră făcând imposibilă îndeplinirea obligaţiilor de către părţi. În cazul în care un eveniment de forţă majoră se prelungeşte pe o durată mai mare de 2 luni, părţile vor conveni fie încetarea prezentului contract, fie să renegocieze termenii acestuia, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
    (3) Executarea contractului va fi suspendată pe perioada de existenţă a evenimentului de forţă majoră, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia, iar partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acesteia.
    Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ............., în două exemplare a câte ........ pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.


    Comuna/Oraşul/Municipiul/Judeţul/ Sectorul Municipiului Bucureşti
    Reprezentant legal,
    .........................
    Furnizor de servicii medicale
    Reprezentant legal,
    .........................
    ANEXA 1

    la contract
    Lista cu personalul care îşi desfăşoară activitatea
    în cadrul centrului de vaccinare .................... pe luna ....................
     - model -

┌────┬─────────┬───┬────────────┬────────┬─────┐
│ │ │ │Categorie │ │Număr│
│Nr. │Numele şi│ │personal* │Cod │de │
│crt.│prenumele│CNP│(medic/ │parafă**│ore/ │
│ │ │ │asistent/ │ │lună │
│ │ │ │registrator)│ │ │
├────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼────────────┼────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───┴────────────┴────────┴─────┘


     * Cu excepţia personalului delegat sau detaşat.
    ** Se completează numai pentru medici.

    ANEXA 2

    la contract
    Centrul de vaccinare ……………………….
    Judeţul: .......................................................
    Medic coordonator ......................................
    Reprezentant legal: ……………………....…
    BORDEROU CENTRALIZATOR
    al prezenţei personalului în centrul de vaccinare
    Luna ………………………………... /anul 2021

┌─────┬─────────┬────────────┬───────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────────────┐
│ │ │ │ │ │Număr ore │Tarif orar │Contravaloarea │
│ │ │Numele şi │Numele şi │ │efectuate* │(lei/oră) │orelor efectuate │
│Nr. │Numele şi│prenumele │prenumele │Data ├─────┬──┬──┼───┬───┬───┼─────┬──────┬──────┤
│crt. │prenumele│asistentului│registratorului│desfăşurării│ │ │ │M │As │Rm │ │ │ │
│ │medicului│medical │medical │activităţii │Medic│As│Rm├───┼───┼───┤M │As │Rm │
│ │ │ │ │ │ │ │ │90 │45 │20 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │lei│lei│lei│ │ │ │
├─────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼─────┼──┼──┼───┼───┼───┼─────┼──────┼──────┤
│C1 │C2 │C3 │C4 │C5 │C6 │C7│C8│C9 │C10│C11│C12= │C13= │C14= │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C6XC9│C7XC10│C8XC11│
├─────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼─────┼──┼──┼───┼───┼───┼─────┼──────┼──────┤
│1. │ │ │ │…… │ │ │ │90 │45 │20 │ │ │ │
├─────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼─────┼──┼──┼───┼───┼───┼─────┼──────┼──────┤
│2. │ │ │ │…… │ │ │ │90 │45 │20 │ │ │ │
├─────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼─────┼──┼──┼───┼───┼───┼─────┼──────┼──────┤
│3. │ │ │ │…… │ │ │ │90 │45 │20 │ │ │ │
├─────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼─────┼──┼──┼───┼───┼───┼─────┼──────┼──────┤
│4. │ │ │ │…… │ │ │ │90 │45 │20 │ │ │ │
├─────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼─────┼──┼──┼───┼───┼───┼─────┼──────┼──────┤
│5. │........ │........ │............. │…… │ │ │ │90 │45 │20 │ │ │ │
├─────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼─────┼──┼──┼───┼───┼───┼─────┼──────┼──────┤
│n. │ │ │ │…… │ │ │ │90 │45 │20 │ │ │ │
├─────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼─────┼──┼──┼───┼───┼───┼─────┼──────┼──────┤
│TOTAL│X │X │X │X │ │ │ │X │X │X │ │ │ │
└─────┴─────────┴────────────┴───────────────┴────────────┴─────┴──┴──┴───┴───┴───┴─────┴──────┴──────┘


    * Conform documentelor de prezenţă existente la nivelul centrului de vaccinare.
    Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.
    Medic coordonator centru de vaccinare
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016