Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 726 din 30 octombrie 2020  privind stabilirea atribuţiilor compartimentelor Autorităţii Electorale Permanente    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 726 din 30 octombrie 2020 privind stabilirea atribuţiilor compartimentelor Autorităţii Electorale Permanente

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1127 din 24 noiembrie 2020
    Având în vedere prevederile titlului II din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,
    văzând Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 4/2020,
    ţinând cont de propunerile formulate de compartimentele Autorităţii Electorale Permanente, în baza Notei nr. 25.062 din 27.10.2020,
    în temeiul art. 102 alin. (14) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Electorale Permanente emite prezentul ordin.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentul ordin reglementează atribuţiile compartimentelor Autorităţii Electorale Permanente, denumită în continuare Autoritatea, prevăzute la art. 102 alin. (1)-(1^2) şi (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. 13-15 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea Birourilor Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 4/2020.

    ART. 2
    Compartimentele Autorităţii îndeplinesc în domeniul lor de activitate următoarele atribuţii comune:
    a) elaborează, avizează şi supun spre aprobare preşedintelui Autorităţii metodologii, norme, instrucţiuni şi proceduri de lucru din sfera lor de competenţă;
    b) avizează, potrivit competenţelor ce le revin, proiectele hotărârilor, deciziilor şi instrucţiunilor Autorităţii, precum şi ordinele preşedintelui Autorităţii;
    c) întocmesc proiectele de ordine ale preşedintelui Autorităţii în domeniile lor de competenţă;
    d) formulează propuneri fundamentate privind îmbunătăţirea legislaţiei în domeniile de competenţă ale Autorităţii, pe care le transmit Departamentului legislaţie, contencios electoral, relaţia cu Parlamentul şi Uniunea Europeană;
    e) elaborează proiecte de strategii şi planuri de acţiune în domeniile lor de competenţă sau contribuie la elaborarea acestora, după caz;
    f) transmit, în termenele stabilite de preşedintele Autorităţii, observaţii şi propuneri privind proiectele de acte normative şi proiectele documentelor de politici publice în domeniile de competenţă ale Autorităţii;
    g) elaborează contribuţiile proprii la raportările obligatorii prevăzute de lege, conform domeniului lor de competenţă, pe care le transmit în termen util compartimentelor responsabile;
    h) realizează sau contribuie la realizarea publicaţiilor de specialitate şi informare ale Autorităţii;
    i) propun emiterea comunicatelor de presă ale Autorităţii;
    j) întocmesc documentele necesare desfăşurării şi îmbunătăţirii activităţii proprii şi a condiţiilor de lucru;
    k) fac propuneri în vederea elaborării regulamentului intern;
    l) soluţionează petiţiile şi cererile de informaţii de interes public adresate Autorităţii, repartizate potrivit domeniului lor de competenţă;
    m) publică informaţii şi documente, potrivit domeniului lor de competenţă, pe pagina proprie de internet/intranet a Autorităţii;
    n) asigură protecţia datelor cu caracter personal în sfera lor de competenţă;
    o) întocmesc corespondenţa proprie şi asigură circuitul documentelor proprii;
    p) întocmesc, păstrează şi pregătesc pentru arhivare, potrivit Nomenclatorului arhivistic, documentele proprii, pe care le gestionează până la data predării la arhiva instituţiei;
    q) colaborează între ele în vederea îndeplinirii obiectivelor proprii şi ale Autorităţii;
    r) sprijină activitatea birourilor şi a oficiilor electorale, în condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii;
    s) participă la lucrările comisiilor/grupurilor de lucru ale Autorităţii;
    t) participă la comitetele şi grupurile de lucru interinstituţionale, constituite în ţară, în domeniile lor de competenţă;
    u) participă la reuniuni, conferinţe, seminare, congrese naţionale şi internaţionale, în domeniile lor de competenţă;
    v) îndeplinesc orice alte sarcini dispuse, în condiţiile legii, de către preşedintele sau secretarul general al Autorităţii, după caz, în domeniile lor de competenţă.


    CAP. II
    Atribuţiile departamentelor de specialitate
    SECŢIUNEA 1
    Departamentul legislaţie, contencios electoral, relaţia cu Parlamentul şi Uniunea Europeană
    ART. 3
    Departamentul legislaţie, contencios electoral, relaţia cu Parlamentul şi Uniunea Europeană îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) elaborează sau avizează, după caz, proiecte de legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului în sfera de competenţă a Autorităţii, cu consultarea compartimentelor de specialitate ale Autorităţii şi a autorităţilor ce au competenţe în domeniul supus reglementării;
    b) întocmeşte proiecte de hotărâri şi instrucţiuni ale Autorităţii care au caracter normativ, cu consultarea compartimentelor Autorităţii şi a autorităţilor ce au competenţe în domeniul supus reglementării, şi urmăreşte adoptarea acestora; avizează, pentru legalitate, proiectele de hotărâri şi decizii cu caracter individual ale Autorităţii referitoare la aplicarea legislaţiei privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor, elaborate de alte compartimente ale Autorităţii;
    c) propune constituirea comisiilor de elaborare a proiectelor de coduri ce interesează domeniile de competenţă ale Autorităţii şi coordonează lucrările acestora;
    d) elaborează sau avizează proiectele de acte normative privind transpunerea şi/sau implementarea legislaţiei Uniunii Europene în domeniile de competenţă ale Autorităţii;
    e) primeşte şi transmite spre avizare proiectele de acte normative iniţiate de Autoritate şi asigură avizarea actelor normative primite de la alţi iniţiatori;
    f) transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative iniţiate de Autoritate, pentru a fi discutate în şedinţa Guvernului;
    g) urmăreşte şi asigură finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost iniţiate de Autoritate;
    h) îndeplineşte rolul şi atribuţiile structurii unice prevăzute la art. 18 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, cu modificările ulterioare;
    i) asigură transparenţa decizională şi consultarea structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative din sfera de competenţă a Autorităţii;
    j) participă, de la caz la caz şi potrivit sferei sale de competenţă, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative din domeniul de activitate al altor ministere sau autorităţi publice;
    k) elaborează rapoartele Autorităţii către Parlament, pe baza contribuţiilor celorlalte compartimente;
    l) urmăreşte interpretarea şi aplicarea unitară a legislaţiei privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor şi respectarea drepturilor electorale, prin mijloacele şi procedurile stabilite de lege;
    m) formulează puncte de vedere privind interpretarea şi aplicarea unitară a legislaţiei din domeniile de competenţă ale Autorităţii;
    n) urmăreşte evoluţia jurisprudenţei electorale şi formulează propuneri pentru unificarea practicii electorale sau propuneri de promovare a recursului în interesul legii, după caz;
    o) elaborează proiecte de hotărâri şi decizii cu caracter individual ale Autorităţii referitoare la aplicarea legislaţiei privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor şi urmăreşte adoptarea acestora; avizează, pentru legalitate, proiecte de hotărâri şi decizii cu caracter individual ale Autorităţii referitoare la aplicarea legislaţiei privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor, elaborate de alte compartimente ale Autorităţii;
    p) elaborează, prin personalul desemnat, proiectele hotărârilor, deciziilor şi ale oricăror alte acte ale Biroului Electoral Central;
    q) întocmeşte punctele de vedere ale Autorităţii referitoare la sesizările şi excepţiile privind neconstituţionalitatea unor legi sau ordonanţe iniţiate de către Autoritate;
    r) întocmeşte răspunsurile şi punctele de vedere ale Autorităţii privind plângerile prealabile care au ca obiect revocarea sau modificarea ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a hotărârilor, deciziilor şi instrucţiunilor Autorităţii privind aplicarea legislaţiei privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor;
    s) elaborează sau avizează, după caz, documentele de politici publice din sfera de competenţă a Autorităţii, cu consultarea celorlalte compartimente, şi monitorizează implementarea acestora;
    t) monitorizează implementarea Strategiei naţionale anticorupţie la nivelul Autorităţii;
    u) pregăteşte sau contribuie la elaborarea documentelor necesare privind participarea la grupurile de lucru ale organizaţiilor internaţionale sau ale instituţiilor Uniunii Europene în domeniul de competenţă al departamentului şi asigură, după caz, participarea la acestea;
    v) întocmeşte elemente de poziţie, note, informări, rapoarte şi puncte de vedere în domeniile de competenţă ale Autorităţii, în relaţia cu organizaţiile internaţionale şi instituţiile Uniunii Europene;
    w) formulează propuneri şi observaţii privind proiectele de acte normative ale Uniunii Europene în sfera de competenţă a Autorităţii;
    x) întocmeşte punctele de vedere ale Autorităţii referitoare la iniţiativele legislative ale parlamentarilor privind domeniile de competenţă ale Autorităţii;
    y) formulează răspunsurile Autorităţii la întrebările şi interpelările parlamentarilor;
    z) urmăreşte ordinea de zi a comisiilor de specialitate ale Parlamentului şi a plenului celor două Camere ale Parlamentului şi informează conducerea Autorităţii ori de câte ori se dezbat sau se votează propuneri ori proiecte în domeniul de activitate al acesteia;
    aa) realizează analize, evaluări, studii, puncte de vedere, note privind diverse probleme de drept din sfera de competenţă;
    bb) asigură protecţia juridică a actelor normative adoptate în domeniile sale de competenţă, a actelor organismelor electorale, precum şi a hotărârilor şi deciziilor Autorităţii privind alegerile şi referendumurile în faţa instanţelor judecătoreşti, de toate gradele, la organele de urmărire penală şi la alte organe cu atribuţii jurisdicţionale, prin funcţionarii publici cu atribuţii de consilier juridic din cadrul departamentului, desemnaţi pe baza împuternicirii de reprezentare semnate de preşedintele Autorităţii sau de înlocuitorul legal;
    cc) îndeplineşte formalităţile necesare validării membrilor din România în Parlamentul European;
    dd) îndeplineşte procedurile prevăzute la art. 3-5 din Legea nr. 206/2019 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene;
    ee) propune măsuri normative, tehnice şi organizatorice pentru protecţia prelucrării datelor cu caracter personal efectuată în contextul îndeplinirii atribuţiilor Autorităţii, în conformitate cu prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi ale legislaţiei naţionale referitoare la protecţia datelor cu caracter personal, şi urmăreşte aplicarea lor;
    ff) asigură, la cerere, însoţirea demnitarilor la şedinţele pregătitoare ale Guvernului, la şedinţele Guvernului, la şedinţele comisiilor parlamentare şi la şedinţele plenului Camerelor Parlamentului;
    gg) asigură secretariatul Reţelei electorale naţionale;
    hh) îndeplineşte orice alte atribuţii în legătură cu atribuţiile prevăzute la lit. a)-gg).


    ART. 4
    (1) Direcţia reglementări, contencios electoral şi coordonarea aplicării unitare a legislaţiei îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) propune elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative din domeniile de competenţă ale Autorităţii;
    b) îndeplineşte pentru proiectele prevăzute la lit. a) procedurile prevăzute de Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, cu modificările ulterioare;
    c) participă, din dispoziţia şefului departamentului, la lucrările comisiilor/grupurilor de lucru constituite pentru elaborarea actelor normative;
    d) asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârilor şi instrucţiunilor emise de Autoritate;
    e) asigură supunerea spre consultare publică a proiectelor de acte normative iniţiate de Autoritate, conform legii;
    f) participă la dezbaterile publice organizate în cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative iniţiate de Autoritate;
    g) întocmeşte minutele dezbaterilor publice, centralizează recomandările scrise privind proiectele de acte normative iniţiate de Autoritate şi formulează răspunsurile la acestea;
    h) întocmeşte raportul anual privind transparenţa decizională;
    i) întocmeşte note de raportare şi informare a Guvernului cu privire la evoluţia procesului de soluţionare a unor probleme specifice, la stadiul implementării documentelor de politici publice şi/sau a actelor normative;
    j) urmăreşte aplicarea unitară a legislaţiei privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor şi respectarea drepturilor electorale, prin mijloacele şi procedurile stabilite de lege;
    k) ţine evidenţa unităţilor administrativ-teritoriale şi a subdiviziunilor acestora în care sunt vacante, după caz, mandatele de preşedinte al consiliului judeţean sau de primar ori în care au fost dizolvate consiliile judeţene sau consiliile locale;
    l) elaborează sau avizează punctele de vedere ale Autorităţii privind aplicarea legislaţiei în materie electorală;
    m) realizează analize, evaluări, studii şi informări privind diverse probleme de drept din sfera de competenţă a direcţiei;
    n) elaborează adrese, propuneri, informări şi memorandumuri privind aplicarea legislaţiei în materie electorală;
    o) la solicitarea compartimentelor Autorităţii, elaborează şi transmite puncte de vedere privind interpretarea şi aplicarea legislaţiei în materie electorală;
    p) elaborează sau avizează, după caz, proiectele de hotărâri şi decizii cu caracter individual ale Autorităţii referitoare la aplicarea legislaţiei privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor şi urmăreşte adoptarea acestora;
    q) urmăreşte evoluţia jurisprudenţei electorale şi formulează propuneri pentru unificarea practicii birourilor electorale şi a instanţelor judecătoreşti;
    r) întocmeşte puncte de vedere referitoare la sesizările şi excepţiile privind neconstituţionalitatea unor legi sau ordonanţe, în domeniile de competenţă ale Autorităţii;
    s) întocmeşte răspunsurile şi punctele de vedere ale Autorităţii privind plângerile prealabile care au ca obiect revocarea sau modificarea ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a hotărârilor, deciziilor şi instrucţiunilor Autorităţii privind aplicarea legislaţiei privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor;
    t) întocmeşte actele de procedură şi reprezintă Autoritatea în faţa instanţelor judecătoreşti, a Curţii Constituţionale, a altor organe jurisdicţionale, precum şi a organelor de urmărire penală în litigiile privind actele cu caracter normativ adoptate de către Autoritate, actele adoptate de către organismele electorale şi hotărârile şi deciziile Autorităţii referitoare la aplicarea legislaţiei privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor;
    u) întocmeşte rapoartele Autorităţii privind petiţiile;
    v) întocmeşte răspunsuri la cererile de acces la informaţii de interes public ce au ca obiect activitatea departamentului;
    w) întocmeşte răspunsurile Autorităţii la solicitările organelor de poliţie şi ale parchetelor cu privire la contravenţiile şi infracţiunile electorale;
    x) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, prin personalul împuternicit, în cazul nerespectării hotărârilor, deciziilor şi instrucţiunilor Autorităţii, precum şi al nerespectării hotărârilor şi deciziilor Biroului Electoral Central;
    y) gestionează registrul de transparenţă decizională, prin persoana desemnată de către director.

    (2) Serviciul drepturi şi proceduri electorale îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte răspunsurile Autorităţii la solicitările organelor de poliţie şi parchetelor cu privire la contravenţiile şi infracţiunile electorale;
    b) întocmeşte sesizările Autorităţii către organele de poliţie şi parchete cu privire la contravenţiile şi infracţiunile electorale;
    c) eliberează adeverinţe privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de vot;
    d) întocmeşte sau avizează proiectele deciziilor Autorităţii privind soluţionarea întâmpinărilor împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori din Registrul electoral;
    e) întocmeşte proiecte de hotărâri şi instrucţiuni referitoare la aplicarea legislaţiei privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor;
    f) asigură înregistrarea, evidenţa, difuzarea şi depozitarea exemplarelor originale ale hotărârilor, deciziilor şi instrucţiunilor Autorităţii pentru aplicarea legislaţiei privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor; gestionează registrul hotărârilor, deciziilor şi instrucţiunilor Autorităţii, adoptate pentru aplicarea legislaţiei privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor;
    g) întocmeşte documentaţia necesară pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie la nivelul Autorităţii.

    (3) Compartimentul protecţia datelor cu caracter personal îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) informează şi consiliază celelalte compartimente ale Autorităţii cu privire la obligaţiile care le revin potrivit legislaţiei Uniunii Europene şi legislaţiei naţionale referitoare la protecţia datelor cu caracter personal;
    b) monitorizează respectarea prevederilor legislaţiei Uniunii Europene şi ale legislaţiei naţionale referitoare la protecţia datelor cu caracter personal, la nivelul Autorităţii;
    c) cooperează cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi îndeplineşte rolul de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrarea datelor cu caracter personal.


    ART. 5
    Direcţia afaceri europene şi relaţia cu Parlamentul îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) elaborează sau avizează proiecte de acte normative pentru transpunerea şi implementarea legislaţiei Uniunii Europene în domeniile de competenţă ale Autorităţii;
    b) participă, din dispoziţia şefului departamentului, la lucrările comisiilor/grupurilor de lucru constituite pentru elaborarea actelor normative;
    c) îndeplineşte pentru proiectele prevăzute la lit. a) procedurile de consultare şi de avizare prevăzute de actele normative în vigoare, de Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, cu modificările ulterioare;
    d) formulează propuneri şi observaţii privind proiecte de acte normative ale Uniunii Europene în sfera de competenţă a Autorităţii;
    e) la solicitarea compartimentelor Autorităţii, elaborează şi transmite puncte de vedere privind interpretarea şi aplicarea legislaţiei europene în materie electorală;
    f) realizează analize, evaluări, studii şi informări privind probleme de drept internaţional şi european, precum şi din sfera de activitate a direcţiei;
    g) elaborează rapoartele Autorităţii către Parlament, pe baza contribuţiilor celorlalte compartimente;
    h) întocmeşte sau avizează, după caz, adresele şi informările Autorităţii către Camerele Parlamentului, comisiile acestora şi parlamentari, precum şi către instituţiile Uniunii Europene;
    i) întocmeşte elemente de poziţie, note, informări, rapoarte şi puncte de vedere în relaţia cu organizaţiile internaţionale şi instituţiile Uniunii Europene;
    j) pregăteşte sau contribuie la elaborarea documentelor necesare privind participarea la grupurile de lucru ale organizaţiilor internaţionale sau ale instituţiilor Uniunii Europene în domeniul de competenţă al departamentului şi asigură, după caz, participarea la acestea;
    k) întocmeşte punctele de vedere ale Autorităţii referitoare la iniţiativele legislative ale parlamentarilor privind domeniile de competenţă ale Autorităţii;
    l) formulează răspunsurile Autorităţii la întrebările şi interpelările parlamentarilor;
    m) urmăreşte ordinea de zi a comisiilor de specialitate ale Parlamentului şi a plenului celor două Camere ale Parlamentului şi informează conducerea Autorităţii ori de câte ori se dezbat sau se votează propuneri ori proiecte în domeniul de activitate al acesteia;
    n) asigură, la cerere, însoţirea demnitarului la prezentarea şi susţinerea propunerilor legislative şi a proiectelor de legi în domeniul de activitate al Autorităţii, precum şi a rapoartelor Autorităţii în plenul celor două Camere ale Parlamentului şi al comisiilor de specialitate ale Parlamentului;
    o) asigură întocmirea formalităţilor necesare validării membrilor din România în Parlamentul European;
    p) elaborează răspunsurile Autorităţii la cererile organizaţiilor străine, organizaţiilor internaţionale şi ale cetăţenilor străini privind aplicarea legislaţiei privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor.


    ART. 6
    Serviciul politici publice îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) asigură consultanţă, sprijin şi îndrumare metodologică compartimentelor Autorităţii în ceea ce priveşte elaborarea documentelor de politici publice;
    b) elaborează şi avizează strategii, programe, proiecte şi planuri de acţiune în domeniile de competenţă ale Autorităţii, pe baza contribuţiilor celorlalte compartimente;
    c) centralizează şi analizează rapoartele de monitorizare şi evaluare cu privire la politicile publice iniţiate şi implementate la nivelul Autorităţii;
    d) organizează şedinţe de informare şi dezbatere, precum şi seminare cu entităţile şi persoanele interesate în procesul de formulare, implementare, monitorizare şi evaluare a documentelor de politici publice, precum şi a proiectelor de acte normative, în domeniile de competenţă ale Autorităţii;
    e) elaborează analize şi studii privind sistemele electorale; contribuie la redactarea publicaţiilor de specialitate ale Autorităţii;
    f) participă la activitatea de analiză şi avizare, în condiţiile legii, a propunerilor de proiecte cu finanţare externă, din perspectiva asigurării corelării obiectivelor acestora cu nevoile şi obiectivele strategice instituţionale.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Departamentul informatizarea proceselor electorale
    ART. 7
    Departamentul informatizarea proceselor electorale îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) administrează şi asigură suportul tehnic necesar funcţionării Registrului electoral şi Registrului secţiilor de votare;
    b) elaborează şi adoptă instrucţiuni privind măsurile de securitate în legătură cu gestionarea şi utilizarea Registrului electoral;
    c) adoptă măsuri tehnice, operative şi de procedură privind Registrul electoral;
    d) ia măsuri pentru prevenirea pierderii informaţiilor din Registrul electoral şi asigurarea recuperării acestora în cazuri fortuite sau de forţă majoră;
    e) asigură actualizarea Registrului electoral, prin mijloacele şi procedurile prevăzute de lege;
    f) asigură, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, funcţionarea infrastructurii informatice a Biroului Electoral Central;
    g) asigură, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al Institutului Naţional de Statistică, implementarea şi gestionarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;
    h) coordonează Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;
    i) asigură, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al Institutului Naţional de Statistică, implementarea şi gestionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal;
    j) coordonează Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal;
    k) organizează şi implementează sistemele de colectare de date şi de informare periodică a opiniei publice privind prezenţa populaţiei la vot;
    l) certifică aplicaţiile informatice ce vor fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării şi le pune la dispoziţia partidelor politice şi a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, la cererea scrisă a acestora;
    m) asigură aplicaţiile necesare constituirii bazelor de date şi a evidenţelor informatizate cuprinzând rezultatele alegerilor şi referendumurilor, participarea la vot, Corpul experţilor electorali, evidenţa operatorilor de calculator, mandatarii financiari, candidaţii la alegeri, precum şi orice alte evidenţe informatizate necesare desfăşurării activităţii Autorităţii şi organismelor electorale;
    n) asigură aplicaţiile informatice necesare desemnării preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, precum şi a operatorilor de calculator;
    o) întocmeşte lista cu personalul de specialitate atestat de Institutul Naţional de Statistică care participă la centralizarea, prelucrarea datelor şi constatarea rezultatelor alegerilor;
    p) asigură schimbul de date privind alegătorii români şi europeni cu autorităţile similare din alte state membre ale Uniunii Europene;
    q) constituie baza materială specifică alegerilor şi referendumurilor, prin asigurarea serviciilor, aplicaţiilor şi a produselor informatice necesare;
    r) elaborează propuneri privind programele operaţionale în domeniul informaticii electorale, coordonează şi urmăreşte aplicarea acestor programe la nivelul instituţiei;
    s) defineşte lista proiectelor şi stabileşte prioritatea acestora, în limita bugetului aprobat şi în baza necesităţilor Autorităţii;
    t) avizează din punct de vedere tehnic documentele specifice activităţii de investiţii, respectiv studii de fezabilitate şi proiecte tehnice care sunt realizate în domeniul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor, respectiv echipamente hardware, licenţe software şi servicii externe;
    u) aprobă din punct de vedere tehnic toate achiziţiile de resurse specifice domeniului tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor, respectiv echipamente hardware, licenţe software şi servicii externe;
    v) participă, prin specialiştii din cadrul departamentului, în comisiile care au ca scop sau includ achiziţia de resurse specifice domeniului tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor, respectiv echipamente hardware, licenţe software şi servicii externe.


    ART. 8
    Direcţia evidenţe electorale informatizate îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) administrează şi asigură suportul tehnic necesar funcţionării Registrului electoral şi Registrului secţiilor de votare şi dezvoltării acestora;
    b) elaborează şi adoptă instrucţiuni privind măsurile de securitate în legătură cu gestionarea şi utilizarea Registrului electoral;
    c) adoptă măsuri tehnice, operative şi de procedură privind Registrul electoral;
    d) ia măsuri pentru prevenirea pierderii informaţiilor din Registrul electoral şi asigurarea recuperării acestora în cazuri fortuite sau de forţă majoră;
    e) asigură actualizarea Registrului electoral, prin mijloacele şi procedurile prevăzute de lege;
    f) asigură, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, funcţionarea infrastructurii informatice a Biroului Electoral Central;
    g) asigură, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al Institutului Naţional de Statistică, implementarea şi gestionarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;
    h) coordonează Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;
    i) asigură, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al Institutului Naţional de Statistică, implementarea şi gestionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal;
    j) coordonează Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal;
    k) organizează şi implementează sistemele de colectare de date şi de informare periodică a opiniei publice privind prezenţa populaţiei la vot;
    l) certifică aplicaţiile informatice ce vor fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării şi le pune la dispoziţia partidelor politice şi a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, la cererea scrisă a acestora;
    m) constituie baze de date şi evidenţe informatizate cuprinzând rezultatele alegerilor şi referendumurilor, participarea la vot, Corpul experţilor electorali, evidenţa operatorilor de calculator, mandatarii financiari, candidaţii la alegeri, precum şi orice alte evidenţe informatizate necesare desfăşurării activităţii Autorităţii şi organismelor electorale;
    n) asigură aplicaţiile informatice necesare desemnării preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, precum şi a operatorilor de calculator;
    o) întocmeşte lista cu personalul de specialitate atestat de Institutul Naţional de Statistică care participă la centralizarea, prelucrarea datelor şi constatarea rezultatelor alegerilor;
    p) asigură schimbul de date privind alegătorii români şi europeni cu autorităţile similare din alte state membre ale Uniunii Europene;
    q) constituie baza materială specifică, prin asigurarea serviciilor, aplicaţiilor şi a produselor informatice necesare;
    r) monitorizează şi controlează actualizarea Registrului electoral;
    s) monitorizează întocmirea şi tipărirea listelor electorale permanente;
    t) înregistrează, în condiţiile legii, în Registrul electoral cu adresa din străinătate cu opţiunea pentru votul la secţia de votare sau cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă, alegătorii cu domiciliul în ţară şi cu reşedinţa în străinătate, precum şi pe cei cu domiciliul în străinătate;
    u) întocmeşte listele electorale pentru votul prin corespondenţă;
    v) asigură, pe toată durata votării, publicitatea datelor privind numărul alegătorilor prezenţi la vot, respectiv a informaţiilor rezultate în urma verificării corelaţiilor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, obţinute prin Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal;
    w) asigură rezilienţa sistemului informatic electoral românesc;
    x) asigură accesul departamentelor de specialitate ale Autorităţii la evidenţele informatizate deţinute, precum şi la datele din Registrul electoral, în limitele competenţelor ce le revin.


    ART. 9
    Direcţia dezvoltare software şi aplicaţii îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) elaborează cerinţele specifice şi specificaţiile tehnice, prin resurse proprii sau împreună cu entităţi specializate, pentru achiziţionarea serviciilor de realizare a aplicaţiilor informatice complexe, precum şi pentru redefinirea arhitecturii informatice care să le susţină din punctul de vedere al echipamentelor şi sistemelor hardware de comunicaţii şi securitate necesare;
    b) coordonează activităţile de proiectare, dezvoltare, testare şi implementare a aplicaţiilor informatice necesare atât în procesul electoral, cât şi în desfăşurarea activităţii de susţinere a acestor procese;
    c) monitorizează dezvoltarea şi implementarea proiectelor în domeniul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor, semnalează situaţiile de întârziere/apariţie a unor factori neprevăzuţi şi elaborează propuneri de modificare referitoare la sarcinile şi/sau planul/calendarul de implementare;
    d) dezvoltă şi implementează efectiv proiectele în domeniul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor sau intermediază relaţia cu entitatea care va dezvolta şi va implementa proiectele în domeniul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor, după caz;
    e) raportează rezultatele în domeniul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor şi urmăreşte finalizarea acestora;
    f) urmăreşte contractele specifice domeniului tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor din punctul de vedere al realizărilor tehnice cantitative şi calitative;
    g) urmăreşte comportarea în exploatare a aplicaţiilor informatice realizate;
    h) analizează incidentele cauzate de funcţionarea eronată a aplicaţiilor informatice;
    i) evaluează cererile celorlalte compartimente privind modificarea sistemelor şi/sau aplicaţiilor informatice şi formulează propuneri de soluţionare;
    j) administrează sistemele şi subsistemele software şi hardware din cadrul instituţiei, cu toate componentele acestora, astfel încât acestea să furnizeze servicii conform legislaţiei aplicabile domeniului de competenţă al Autorităţii;
    k) promovează, unde este posibil, sisteme şi tehnologii independente de infrastructura informatică de bază [echipament (server/PC) + sistem de operare] şi utilizarea acestora pe platforme scalabile;
    l) aplică programe de corecţie de tip service-pack, patch-uri de securitate, upgrade-uri de versiune software şi altele asemenea, pentru toate componentele software ale sistemelor şi subsistemelor informatice din cadrul instituţiei, individual şi/sau împreună cu instituţiile de specialitate;
    m) urmăreşte creşterea nivelului de pregătire profesională a personalului de specialitate din cadrul structurii;
    n) asigură gestionarea informaţiilor deţinute în condiţii de confidenţialitate, integritate şi disponibilitate, conform standardelor de securitate în vigoare;
    o) asigură coordonarea fluxului informaţional din cadrul direcţiei în corelaţie cu sistemul informaţional al instituţiei;
    p) asigură dotarea cu infrastructură IT (computere, imprimante, scannere, videoproiectoare, piese şi accesorii, pachete software antivirus, sisteme de operare, de tehnoredactare computerizată) a personalului din structurile Autorităţii;
    q) asigură contractarea unor programe/baze de date legislative pentru activităţile curente ale Autorităţii;
    r) administrează pagina de internet/intranet a Autorităţii.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale
    ART. 10
    Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) verifică aplicarea legii în sfera sa de competenţă şi propune aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege, unde este cazul;
    b) monitorizează şi controlează, conform legii, finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, desfăşoară activităţi de prevenţie privind finanţarea activităţii partidelor politice;
    c) urmăreşte şi controlează, potrivit legii, subvenţiile de la bugetul de stat acordate partidelor politice, propune suspendarea acordării subvenţiilor, unde este cazul;
    d) dispune măsuri pentru restabilirea legalităţii şi/sau aplicarea corectă a legii sau pentru remedierea unei situaţii existente neconforme;
    e) efectuează controlul finanţării activităţii curente a structurilor şi organizaţiilor partidelor politice, conform legii şi normelor metodologice, în baza planului de control anual;
    f) întocmeşte proiectele de decizii şi hotărâri privind sancţionarea contravenţională a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, a candidaţilor independenţi, precum şi a altor persoane;
    g) întocmeşte proiectele de decizii privind suspendarea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat către partidele politice;
    h) analizează, verifică, gestionează şi arhivează rapoartele detaliate anuale ale partidelor politice;
    i) analizează, verifică, gestionează şi arhivează rapoartele, declaraţiile şi documentele aferente campaniilor electorale;
    j) asigură publicarea raportărilor prevăzute de lege pe site-ul Autorităţii şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform legii, normelor metodologice aplicabile şi prezentului ordin;
    k) efectuează controlul finanţării campaniilor electorale şi a campaniilor pentru referendum, potrivit legii şi normelor aplicabile;
    l) înregistrează mandatarii financiari;
    m) asigură instruirea şi îndrumarea persoanelor responsabile cu administrarea fondurilor partidului politic, la nivel naţional şi judeţean, precum şi a mandatarilor financiari;
    n) verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru rambursarea cheltuielilor electorale efectuate de către partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi;
    o) verifică şi avizează pentru control financiar preventiv operaţiunile privind rambursarea cheltuielilor electorale efectuate de către partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi;
    p) colaborează cu celelalte compartimente ale Autorităţii în vederea bunei desfăşurări a controlului finanţării partidelor politice, a campaniilor electorale şi a campaniilor pentru referendum;
    q) elaborează proceduri operaţionale, inclusiv pentru prevenirea neregulilor în finanţarea partidelor politice, a campaniilor electorale şi a campaniilor pentru referendum, şi urmăreşte aplicarea acestora.


    ART. 11
    Direcţia prevenţie şi monitorizare îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) efectuează controlul finanţării activităţii curente a organizaţiilor centrale ale partidelor politice şi a organizaţiilor teritoriale, conform legii, normelor metodologice şi procedurilor interne;
    b) elaborează rapoarte de control în urma verificărilor efectuate şi asigură aprobarea acestora de către directorul general al departamentului;
    c) întocmeşte, dacă este cazul, proiectele de decizii şi hotărâri privind sancţionarea contravenţională a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi;
    d) analizează, verifică, gestionează şi arhivează rapoartele de control emise în urma verificărilor;
    e) efectuează controlul finanţării partidelor politice, la sesizarea oricăror persoane interesate sau din oficiu;
    f) efectuează controlul finanţării campaniilor electorale, la sesizarea oricăror persoane interesate sau din oficiu;
    g) analizează, verifică, gestionează şi arhivează rapoartele detaliate privind finanţarea campaniilor electorale;
    h) verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru rambursarea cheltuielilor electorale efectuate de către partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi;
    i) verifică şi avizează rapoartele întocmite de filiale şi birourile judeţene privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru rambursarea cheltuielilor electorale efectuate de către partidele politice, alianţele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi, atunci când situaţiile o impun, la solicitarea directorului general al departamentului;
    j) participă la comitetele şi grupurile de lucru interinstituţionale care au ca obiect probleme în legătură cu domeniul de competenţă al departamentului, la propunerea şi solicitarea directorului general;
    k) participă în comisiile sau grupurile de lucru constituite la nivelul Autorităţii, la propunerea directorului general;
    l) coordonează înregistrarea, gestionarea şi arhivarea rapoartelor de venituri şi cheltuieli realizate anual la partide politice, rezultate în urma controlului;
    m) colaborează cu filialele şi birourile judeţene ale Autorităţii în vederea bunei desfăşurări a controlului finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale;
    n) propune sesizarea organelor abilitate pentru posibilele fapte de natură penală, rezultate în urma verificărilor efectuate în exercitarea atribuţiilor din prezentul ordin;
    o) formulează propuneri privind îmbunătăţirea legislaţiei finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale;
    p) gestionează registrul proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor în domeniul de competenţă al departamentului, registrul deciziilor şi hotărârilor privind sancţiunile în domeniul de competenţă al departamentului şi registrul petiţiilor repartizate departamentului;
    q) elaborează şi propune spre aprobare Planul anual al activităţilor de control al finanţării partidelor politice şi a campaniei electorale;
    r) elaborează documentele cu caracter strategic de planificare şi de raportare, precum bugetul anual de activitate, planul anual de pregătire profesională a personalului, situaţia anuală a solicitărilor de informaţii, a sesizărilor şi a autosesizărilor, evaluarea planului de integritate aferent activităţilor desfăşurate, precum şi raportul anual de activitate al departamentului, în colaborare cu serviciile din cadrul departamentului;
    s) elaborează analizele şi evaluările cu privire la obiectivele şi indicatorii de performanţă specifici pentru activitatea departamentului, autoevaluarea anuală a controlului intern managerial în activitatea departamentului, documentele de gestionare a riscurilor şi monitorizarea riscurilor aferente activităţii departamentului;
    t) analizează şi evaluează măsurile şi recomandările din cuprinsul rapoartelor de control şi din situaţia sancţiunilor întocmite la nivelul departamentului şi propune/implementează măsuri/instrumente de prevenţie/monitorizare şi îndrumare;
    u) analizează şi evaluează respectarea Codului de conduită etică şi integritate de către personalul cu atribuţii în domeniul controlului finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, examinează sesizările referitoare la nerespectarea Codului de conduită etică şi integritate de către personalul departamentului şi propune conducătorului direcţiei măsurile necesare;
    v) soluţionează cererile, sesizările şi solicitările de informaţii care îi sunt repartizate spre competentă soluţionare;
    w) elaborează documentele necesare pentru reuniuni interne/internaţionale în domeniul său de competenţă, inclusiv în cadrul grupurilor de lucru interinstituţionale, comitetelor şi comisiilor de specialitate, la solicitarea directorului general al departamentului.


    ART. 12
    Serviciul îndrumare şi instruire îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) efectuează controlul finanţării activităţii curente a organizaţiilor centrale ale partidelor politice şi a organizaţiilor teritoriale, conform legii, normelor metodologice şi procedurilor interne;
    b) elaborează rapoarte de control în urma verificărilor efectuate şi asigură aprobarea acestora de către directorul general al departamentului;
    c) întocmeşte, dacă este cazul, proiectele de decizii şi hotărâri privind sancţionarea contravenţională a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi;
    d) efectuează controlul finanţării campaniilor electorale, la sesizarea oricăror persoane interesate sau din oficiu;
    e) efectuează controlul finanţării partidelor politice, la sesizarea oricăror persoane interesate sau din oficiu;
    f) verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru rambursarea cheltuielilor electorale;
    g) participă la comitetele şi grupurile de lucru interinstituţionale care au ca obiect probleme în legătură cu domeniul de competenţă al departamentului, la propunerea şi solicitarea directorului general;
    h) elaborează toate documentele necesare din aria îndrumării şi a instruirii în materia activităţilor de finanţare a partidelor politice şi a campaniilor electorale;
    i) participă la/organizează activităţile cu caracter de îndrumare şi instruire pe problematica aflată în aria de competenţă a departamentului, la solicitarea directorului general al acestuia;
    j) elaborează şi revizuieşte procedurile operaţionale din aria de competenţă a departamentului;
    k) colaborează cu filialele şi birourile judeţene ale Autorităţii în vederea bunei desfăşurări a controlului finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale;
    l) participă la instruirea şi îndrumarea persoanelor responsabile de administrarea fondurilor partidului politic, la nivel naţional şi judeţean, precum şi a mandatarilor financiari, la solicitarea directorului general al Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale;
    m) asigură înregistrarea şi publicarea datelor privind mandatarii financiari şi a altor informaţii sau documente aferente campaniilor electorale;
    n) publică raportările şi documentele aferente finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, prevăzute de lege, pe site-ul Autorităţii şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform legii şi normelor metodologice aplicabile;
    o) gestionează registrul rapoartelor detaliate anuale de venituri şi cheltuieli ale partidelor politice, registrul rapoartelor, declaraţiilor şi documentele aferente campaniilor electorale, precum şi registrul mandatarilor financiari;
    p) elaborează documentele necesare pentru reuniuni interne/internaţionale în domeniul său de competenţă, inclusiv în cadrul grupurilor de lucru interinstituţionale, comitetelor şi comisiilor de specialitate, la solicitarea directorului general al departamentului.


    ART. 13
    Serviciul Registrul fiscal îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) efectuează controlul finanţării activităţii curente a organizaţiilor centrale ale partidelor politice şi a organizaţiilor teritoriale, conform legii, normelor metodologice şi procedurilor interne;
    b) elaborează rapoarte de control în urma verificărilor efectuate şi asigură aprobarea acestora de către directorul general al departamentului;
    c) întocmeşte, dacă este cazul, proiectele de decizii şi hotărâri privind sancţionarea contravenţională a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi;
    d) efectuează controlul finanţării partidelor politice, la sesizarea oricăror persoane interesate sau din oficiu;
    e) efectuează controlul finanţării campaniilor electorale, la sesizarea oricăror persoane interesate sau din oficiu;
    f) verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru rambursarea cheltuielilor electorale efectuate de către partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi;
    g) participă la comitetele şi grupurile de lucru interinstituţionale care au ca obiect probleme în legătură cu domeniul de competenţă al departamentului, la propunerea şi solicitarea directorului general;
    h) participă în comisiile sau grupurile de lucru constituite la nivelul Autorităţii, la propunerea directorului general;
    i) colaborează cu filialele şi birourile judeţene ale Autorităţii în vederea bunei desfăşurări a controlului finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale;
    j) elaborează toate documentele necesare din aria îndrumării şi instruirii în materia Registrului fiscal;
    k) elaborează şi revizuieşte procedurile operaţionale din aria de competenţă a departamentului;
    l) participă la instruirea şi îndrumarea persoanelor responsabile de administrarea fondurilor partidului politic, la nivel naţional şi judeţean, precum şi a mandatarilor financiari, la solicitarea directorului general al Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale;
    m) gestionează şi actualizează registrul fiscal al partidelor politice pe baza datelor din Registrul partidelor politice, a informaţiilor transmise de partidele politice potrivit legii, precum şi a rezultatelor verificărilor din rapoartele de control;
    n) gestionează şi actualizează registrul fiscal al alianţelor politice pe baza datelor din Registrul partidelor politice, a informaţiilor transmise de alianţele politice şi a rezultatelor verificărilor din rapoartele de control;
    o) gestionează şi actualizează registrul fiscal al candidaţilor independenţi pe baza datelor obţinute de la Biroul Electoral Central, a proceselor-verbale întocmite de birourile electorale de circumscripţie în cazul alegerilor parţiale, precum şi a rezultatelor verificărilor din rapoartele de control;
    p) răspunde solicitărilor Direcţiei prevenţie şi monitorizare, Serviciului îndrumare şi instruire şi Serviciului urmărirea respectării destinaţiilor subvenţiilor din cadrul departamentului şi pune la dispoziţia acestora toate informaţiile solicitate care se regăsesc în Registrul fiscal;
    q) primeşte de la direcţia şi serviciile din cadrul departamentului raportările obligatorii prevăzute de lege şi documentele aferente finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în vederea introducerii acestora în Registrul fiscal;
    r) asigură obţinerea datelor necesare completării Registrului fiscal de la Tribunalul Bucureşti cu privire la partidele politice.


    ART. 14
    Serviciul urmărirea respectării destinaţiilor subvenţiilor îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) efectuează controlul finanţării activităţii curente a organizaţiilor centrale ale partidelor politice şi a organizaţiilor teritoriale, conform legii, normelor metodologice şi procedurilor interne;
    b) elaborează rapoarte de control în urma verificărilor efectuate şi asigură aprobarea acestora de către directorul general al departamentului;
    c) întocmeşte, dacă este cazul, proiectele de decizii şi hotărâri privind sancţionarea contravenţională a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi;
    d) efectuează controlul finanţării partidelor politice, la sesizarea oricăror persoane interesate sau din oficiu;
    e) efectuează controlul finanţării campaniilor electorale, la sesizarea oricăror persoane interesate sau din oficiu;
    f) verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru rambursarea cheltuielilor electorale efectuate de către partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi;
    g) întocmeşte, dacă este cazul, proiectele de decizii privind suspendarea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat către partidele politice, la propunerea echipelor de control;
    h) participă la comitetele şi grupurile de lucru interinstituţionale care au ca obiect probleme în legătură cu domeniul de competenţă al departamentului, la propunerea şi solicitarea directorului general;
    i) participă în comisiile sau grupurile de lucru constituite la nivelul Autorităţii, la propunerea directorului general;
    j) colaborează cu filialele şi birourile judeţene ale Autorităţii în vederea bunei desfăşurări a controlului finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale;
    k) propune sesizarea organelor abilitate pentru posibilele fapte de natură penală rezultate în urma verificărilor efectuate în exercitarea atribuţiilor din prezentul ordin;
    l) elaborează toate documentele necesare din aria îndrumării şi instruirii în materia respectării destinaţiilor subvenţiilor;
    m) elaborează şi revizuieşte procedurile operaţionale din aria de competenţă a departamentului;
    n) participă la instruirea şi îndrumarea persoanelor responsabile cu administrarea fondurilor partidului politic, la nivel naţional şi judeţean, precum şi a mandatarilor financiari, la solicitarea directorului general al departamentului;
    o) gestionează şi monitorizează baza de date privind respectarea destinaţiilor subvenţiilor;
    p) răspunde solicitărilor Direcţiei prevenţie şi monitorizare, Serviciului îndrumare şi instruire şi Serviciului Registrul fiscal din cadrul Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale şi pune la dispoziţia acestora toate informaţiile solicitate cu privire la subvenţiile de la bugetul de stat;
    q) verifică concordanţa dintre datele încărcate de formaţiunea politică în baza de date şi rezultatele controalelor privind respectarea destinaţiilor subvenţiilor;
    r) elaborează note de informare către directorul general cu privire la neconcordanţele identificate;
    s) verifică îndeplinirea măsurilor trasate prin Planul de măsuri de către echipele de control cu ocazia controlului finanţării partidelor politice cu privire la subvenţiile de la bugetul de stat;
    t) elaborează note de informare către directorul general cu privire la stadiul de implementare a măsurilor dispuse prin Planul de măsuri;
    u) asigură corespondenţa cu reprezentanţii Curţii de Conturi cu privire la subvenţiile de la bugetul de stat;
    v) urmăreşte implementarea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi cu privire la subvenţiile de la bugetul de stat.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Departamentul logistică electorală
    ART. 15
    Departamentul logistică electorală îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) elaborează standarde, strategii, politici şi programe privind logistica electorală şi monitorizează starea acesteia;
    b) asigură coordonarea metodologică privind administrarea Registrului secţiilor de votare, stabilirea condiţiilor pe care trebuie să le asigure sediile secţiilor de votare, precum şi avizarea modificărilor delimitărilor şi a sediilor secţiilor de votare;
    c) asigură realizarea estimărilor necesare întocmirii bugetului procesului electoral, precum şi transparenţa cheltuielilor efectuate cu organizarea şi desfăşurarea alegerilor;
    d) asigură coordonarea şi monitorizarea operaţiunilor prin care se asigură evidenţa şi verificarea îndeplinirii condiţiilor de admitere a experţilor electorali, de încetare a calităţii ori de excludere a acestora, a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, precum şi a operatorilor de calculator;
    e) analizează, evaluează, documentează şi, după caz, asigură tehnologii şi alte instrumente tehnice necesare asigurării exercitării drepturilor electorale, pe baza promovării de analize, studii, programe şi proiecte;
    f) supune aprobării, în limitele competenţelor, modalităţi de îmbunătăţire a condiţiilor materiale şi logistice de exercitare a drepturilor electorale, a procedurilor şi operaţiunilor electorale;
    g) asigură, în limitele dispoziţiilor primite, sprijinirea activităţii organismelor electorale.


    ART. 16
    Direcţia resurse electorale îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) elaborează propuneri referitoare la asigurarea logisticii necesare desfăşurării alegerilor, pe care le transmite, spre însuşire, Guvernului şi autorităţilor administraţiei publice locale, şi urmăreşte modul de îndeplinire a acestora;
    b) urmăreşte realizarea din timp de o manieră unitară a dotărilor specifice secţiilor de votare: urne şi cabine tipizate, ştampile, tuşiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot şi altele asemenea;
    c) urmăreşte modul de păstrare a logisticii electorale între perioadele electorale şi poate dispune măsuri pentru înlocuirea logisticii electorale care nu respectă standardele stabilite de legislaţia în vigoare;
    d) ia măsuri pentru constituirea arhivei care rezultă din alegeri şi referendumuri, precum şi pentru constituirea unui fond arhivistic constând din specimene de buletine de vot şi ştampile utilizate în alegeri şi referendumuri;
    e) elaborează standarde, strategii, politici şi programe privind logistica electorală şi monitorizează starea acesteia;
    f) stabileşte, în condiţiile legii, numărul buletinelor de vot care vor fi tipărite pentru alegeri sau referendumuri, după caz;
    g) realizează monografii privind unităţile administrativ-teritoriale, constând în evidenţe, situaţii, statistici, nomenclatoare, documentare foto, hărţi şi altele asemenea, necesare pentru evaluarea, monitorizarea şi planificarea operaţiunilor electorale;
    h) ţine evidenţa centralizată a secţiilor de votare din ţară şi a sediilor acestora; administrează Registrul secţiilor de votare;
    i) urmăreşte modul de delimitare a secţiilor de votare, de stabilire a localurilor secţiilor de vot şi a sediilor birourilor electorale; avizează pentru conformitate delimitarea secţiilor de votare şi schimbarea sediilor acestora, precum şi înfiinţarea şi desfiinţarea secţiilor de votare;
    j) propune înfiinţarea secţiilor de votare noi sau schimbarea sediilor secţiilor de votare în cazurile în care nu se asigură respectarea prevederilor legale în vigoare;
    k) stabileşte un set de condiţii minimale pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile în care vor fi organizate secţiile de votare, precum şi privind dotarea minimală a acestora;
    l) monitorizează securitatea secţiilor de votare, a buletinelor de vot şi a celorlalte documente şi materiale specifice perioadei electorale, pe baza informărilor furnizate de autorităţile publice competente;
    m) asigură managementul operaţiunilor prin care se realizează verificarea, evidenţa şi actualizarea datelor şi informaţiilor privind experţii electorali, operatorii de calculator, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitorii acestora;
    n) propune modalităţile de evaluare a activităţii preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, a locţiitorilor acestora şi a operatorilor de calculator;
    o) realizează procedurile de eliberare a adeverinţelor pentru preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare, locţiitorii acestora şi operatorii de calculator privind activitatea desfăşurată în vederea acordării zilei libere prevăzute de lege şi ţine evidenţa acestora;
    p) gestionează evidenţa centralizată a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, precum şi a membrilor birourilor electorale de circumscripţie desemnaţi din Corpul experţilor electorali;
    q) ţine evidenţa centralizată a persoanelor admise în Corpul experţilor electorali, a celor care au fost excluse, s-au retras ori cărora le-a încetat calitatea de expert electoral;
    r) propune admiterea în Corpul experţilor electorali a persoanelor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi de normele aplicabile;
    s) propune excluderea din Corpul experţilor electorali şi constatarea încetării calităţii de expert electoral, potrivit legii şi normelor aplicabile;
    t) asigură aducerea la cunoştinţa publică, conform legii, a datelor de identificare ale persoanelor înscrise în Corpul experţilor electorali;
    u) ţine evidenţa centralizată a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare;
    v) urmăreşte modul de asigurare a fondurilor necesare realizării eşalonate, din timp, a logisticii necesare desfăşurării procesului electoral, pe baza informărilor furnizate de autorităţile publice competente;
    w) realizează estimări ale cheltuielilor cu procesul electoral necesare întocmirii bugetului; centralizează cheltuielile efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi referendumurilor şi asigură transparenţa acestora;
    x) asigură accesul departamentelor de specialitate ale Autorităţii la evidenţele deţinute, în limitele competenţelor ce le revin.


    ART. 17
    Serviciul tehnologii electorale îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) analizează modalităţi corespunzătoare de confecţionare şi standardizare a logisticii electorale prin utilizarea de tehnologii moderne;
    b) elaborează şi supune spre aprobare planul de documentare şi cercetare privind resursele electorale şi tehnologiile electorale;
    c) elaborează programe şi proiecte-pilot privind exercitarea dreptului de vot de către persoanele cu dizabilităţi; în acest sens colaborează cu instituţiile, asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale de profil;
    d) asigură dezvoltarea unor modalităţi de integrare a datelor şi informaţiilor privind monografiile unităţilor administrativ-teritoriale, constând în evidenţe, situaţii, statistici, nomenclatoare, documentare foto, hărţi şi altele asemenea, necesare pentru evaluarea, monitorizarea şi planificarea operaţiunilor electorale;
    e) analizează şi propune modalităţi de realizare a designului logisticii electorale, a buletinelor de vot şi a formularisticii electorale, precum şi a materialelor adecvate;
    f) elaborează şi implementează, în colaborare cu Departamentul informatizarea proceselor electorale, proiecte şi programe de cercetare-dezvoltare privind utilizarea noilor tehnologii în alegeri şi referendumuri;
    g) dezvoltă instrumente şi modalităţi pentru monitorizarea, analiza, evaluarea şi planificarea strategică a operaţiunilor electorale, necesare realizării unui management integrat al alegerilor şi referendumurilor;
    h) asigură documentarea, participă la seminare şi conferinţe, realizează vizite de studiu şi schimburi de experienţă, în ţară şi în străinătate, prin care analizează evoluţia şi trendurile noilor tehnologii, precum şi posibilitatea implementării acestora în sistemul electoral românesc;
    i) analizează modalităţi şi tehnologii privind securitatea secţiilor de votare, a buletinelor de vot şi a celorlalte documente şi materiale specifice perioadei electorale şi propune soluţii de îmbunătăţire a acestora, adaptate la diferite categorii de alegători;
    j) identifică strategii care pot asigura sustenabilitatea introducerii unor noi tehnologii în alegeri şi monitorizează implementarea corespunzătoare a acestora;
    k) analizează noi tehnologii în vederea adoptării şi implementării acestora în procesul electoral.


    SECŢIUNEA a 5-a
    Departamentul coordonarea şi monitorizarea activităţilor în teritoriu
    ART. 18
    Departamentul coordonarea şi monitorizarea activităţilor în teritoriu îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) coordonează, îndrumă, monitorizează şi evaluează activitatea filialelor şi a birourilor judeţene ale Autorităţii, potrivit ordinului preşedintelui Autorităţii;
    b) asigură legătura funcţională între filiale şi birouri judeţene, pe de o parte, şi conducerea Autorităţii şi compartimentele Autorităţii, pe de altă parte;
    c) asigură informarea departamentelor de specialitate ale Autorităţii cu privire la graficul activităţilor efectuate de birourile judeţene şi filialele Autorităţii;
    d) întocmeşte, la solicitarea conducerii, informări, sinteze, note, analize şi rapoarte pe diverse teme în materie electorală, pe baza datelor transmise de către filiale şi birourile judeţene;
    e) furnizează, la cererea celorlalte compartimente, date şi statistici relevante din domeniul său de activitate.


    ART. 19
    Direcţia pentru managementul structurilor teritoriale îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) coordonează, îndrumă, monitorizează şi evaluează modalitatea de îndeplinire a atribuţiilor legale în pregătirea şi organizarea alegerilor şi referendumurilor de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale;
    b) asigură aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege, când situaţia o impune, autorităţilor administraţiei publice centrale;
    c) organizează întâlniri de lucru şi instruiri ale personalului filialelor şi birourilor judeţene;
    d) coordonează din punct de vedere logistic activităţile de îndrumare şi instruire a prefecţilor, primarilor, secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a altor categorii de persoane din administraţia publică centrală şi locală cu privire la atribuţiile care le revin, potrivit legii, pentru organizarea alegerilor şi referendumurilor;
    e) coordonează activităţile de organizare a examenelor de admitere în Corpul experţilor electorali;
    f) coordonează activităţile de organizare a sesiunilor de instruire a experţilor electorali, a operatorilor de calculator, a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi a locţiitorilor acestora;
    g) coordonează activităţile de organizare a procedurilor de desemnare a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi a locţiitorilor acestora;
    h) coordonează activităţile de implementare a procedurilor de selecţie şi desemnare a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară.


    ART. 20
    Serviciul recrutare experţi electorali şi operatori de calculator organizează şi monitorizează implementarea strategiilor şi programelor de recrutare a experţilor electorali şi a operatorilor de calculator de la nivelul structurilor teritoriale.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Departamentul coordonarea organismelor electorale
    ART. 21
    Departamentul coordonarea organismelor electorale îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) coordonează activităţile tehnico-organizatorice ale birourilor electorale centrale;
    b) coordonează activităţile tehnico-organizatorice ale personalului tehnic auxiliar desemnat în cadrul birourilor electorale centrale;
    c) propune desemnarea persoanelor care operează cererile pentru înscriere cu adresa de domiciliu sau reşedinţă din străinătate ale alegătorilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate în Registrul electoral;
    d) face propuneri privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii în birourile şi oficiile electorale şi în comisiile tehnice;
    e) coordonează activitatea reprezentanţilor Autorităţii în oficiile electorale şi birourile electorale;
    f) elaborează ghiduri, instrucţiuni, materiale de informare sau instruire pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, experţii electorali, membrii birourilor electorale şi ai oficiilor electorale şi operatorii de calculator;
    g) elaborează instrucţiunile şi materialele de informare pentru alegătorii prin corespondenţă;
    h) coordonează activităţile de organizare a votului în străinătate, aflate în competenţa Autorităţii.


    ART. 22
    Direcţia instruire, îndrumare şi suport pentru organismele electorale îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) monitorizează şi sprijină activitatea reprezentanţilor Autorităţii în birourile şi oficiile electorale, precum şi a personalului din cadrul aparatului tehnic auxiliar al birourilor şi oficiilor electorale;
    b) organizează întâlniri de lucru şi instruiri cu reprezentanţii Autorităţii în birourile şi oficiile electorale, precum şi cu personalul din cadrul aparatului tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie;
    c) elaborează ghiduri, instrucţiuni, materiale de informare sau instruire pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi autorităţile locale implicate în pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor;
    d) elaborează ghiduri, instrucţiuni, materiale de informare sau instruire pentru membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare;
    e) elaborează proceduri sau metodologii privind selecţia şi formarea experţilor electorali şi a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare;
    f) organizează, împreună cu instituţiile competente, procedurile de selecţie, instruire şi desemnare a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, a locţiitorilor acestora şi a operatorilor de calculator ai acestora şi ai birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă;
    g) elaborează proceduri privind selecţia şi formarea experţilor electorali din străinătate şi a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate;
    h) emite avize privind admiterea în Corpul experţilor electorali din străinătate, conform legii şi metodologiilor aplicabile;
    i) face propuneri privind admiterea în Corpul experţilor electorali din străinătate a persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cărora le-a acordat aviz favorabil pentru activitatea anterioară ca preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau locţiitor al acestuia, precum şi a celor care nu au mai participat la alegeri, dar au promovat un examen;
    j) face propuneri de excludere din Corpul experţilor electorali din străinătate, pe baza comunicărilor primite privind săvârşirea de contravenţii în legătură cu alegerile sau referendumurile, în cazul în care o persoană este urmărită penal, trimisă în judecată sau condamnată penal, precum şi în cazul constatării săvârşirii de erori grave în procesul de consemnare a rezultatelor votării în procesele-verbale;
    k) realizează activităţile de selecţie şi instruire a experţilor electorali din străinătate;
    l) organizează procedurile de desemnare a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate;
    m) organizează, împreună cu instituţiile competente, activităţile de selecţie şi instruire a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate;
    n) elaborează ghiduri, instrucţiuni, pliante şi materiale de informare şi instruire pentru reprezentanţii misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate şi operatorii de calculator ai acestora.


    ART. 23
    Serviciul pentru votul în ţară şi străinătate îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) asigură monitorizarea acţiunilor îndeplinite de Autoritate, în perioada electorală, privind pregătirea şi organizarea proceselor electorale, pe baza informaţiilor transmise de departamentele Autorităţii;
    b) elaborează informări privitoare la stadiul pregătirii şi organizării alegerilor şi referendumurilor;
    c) elaborează raportări referitoare la activitatea desfăşurată în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor şi referendumurilor;
    d) operează în Registrul electoral cererile pentru înscriere cu adresa de domiciliu sau reşedinţă din străinătate ale alegătorilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate;
    e) propune desemnarea persoanelor autorizate să efectueze operaţiuni în Registrul electoral cuprinzând cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate;
    f) înregistrează, în condiţiile legii, în Registrul electoral cu adresa din străinătate, cu opţiunea pentru votul la secţia de votare, alegătorii cu domiciliul în ţară şi cu reşedinţa în străinătate, precum şi pe cei cu domiciliul în străinătate;
    g) înregistrează, în condiţiile legii, în Registrul electoral cu adresa din străinătate, cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă, alegătorii cu domiciliul în ţară şi cu reşedinţa în străinătate, precum şi pe cei cu domiciliul în străinătate;
    h) gestionează petiţiile primite prin intermediul portalului pentru înregistrarea alegătorilor din străinătate;
    i) propune stabilirea sediilor secţiilor de votare din străinătate, pe baza cererilor de înregistrare ale alegătorilor cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate;
    j) verifică nota logistică transmisă de Ministerul Afacerilor Externe privind fiecare local de vot din străinătate, conform modelului stabilit de Autoritate;
    k) propune stabilirea sediilor secţiilor de votare din străinătate, pe baza propunerilor Ministerului Afacerilor Externe;
    l) propune numărul buletinelor de vot pentru secţiile de votare organizate în străinătate, după consultarea Ministerului Afacerilor Externe;
    m) gestionează contractele privind votul prin corespondenţă încheiate de Autoritate cu Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A.;
    n) întocmeşte machetele electronice ale buletinelor de vot prin corespondenţă şi asigură postarea acestora pe site-ul Autorităţii, în condiţiile legii;
    o) propune modelele, dimensiunile şi condiţiile de confecţionare a documentelor de vot prin corespondenţă.


    SECŢIUNEA a 7-a
    Departamentul cooperare internaţională
    ART. 24
    Departamentul cooperare internaţională îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) promovează în plan intern şi internaţional imaginea Autorităţii;
    b) face propuneri de colaborare şi cooperare internaţională cu organisme care au activitate în domeniul electoral; asigură stabilirea şi menţinerea legăturii cu acestea;
    c) face propuneri de monitorizare/observare a proceselor electorale din alte state, precum şi la misiuni de asistenţă electorală sub egida unor organizaţii internaţionale sau în nume propriu;
    d) întocmeşte documentaţia, inclusiv programul, delegaţiilor străine şi asigură însoţirea acestora pe toată durata şederii lor în România, potrivit legii;
    e) organizează conferinţe, seminare, congrese naţionale şi internaţionale în materie electorală;
    f) gestionează relaţia Autorităţii cu mass-media;
    g) asigură accesul la informaţiile de interes public, conform legii şi normelor aplicabile;
    h) acreditează, în cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, observatorii electorali şi reprezentanţii mass-mediei, precum şi organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile mass-media, conform legii;
    i) la solicitarea cetăţenilor români care doresc să candideze la alegerile pentru Parlamentul European sau la alegerile locale în alt stat membru al Uniunii Europene, eliberează adeverinţe care atestă că nu au fost lipsiţi de dreptul de a fi aleşi în România sau că o asemenea interdicţie nu este cunoscută de autorităţile române;
    j) asigură realizarea traducerilor privind diferite aspecte ale problematicii electorale ce urmează a fi utilizate în activitatea Autorităţii;
    k) asigură legătura cu mediul academic şi societatea civilă în vederea stabilirii de către Autoritate a unor parteneriate pentru realizarea de proiecte, studii, programe, campanii naţionale şi internaţionale vizând educaţia electorală, promovarea participării la vot, dezvoltarea studiilor electorale şi îmbunătăţirea capacităţii administrative a organismelor electorale prin adecvarea la practicile şi standardele internaţionale.


    ART. 25
    Direcţia comunicare îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) promovează imaginea Autorităţii în spaţiul public naţional şi internaţional;
    b) gestionează relaţia Autorităţii cu mass-media;
    c) asigură accesul la informaţiile de interes public, conform legii şi normelor aplicabile; îndeplineşte rolul compartimentului de relaţii publice prevăzut de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) organizează conferinţe, seminare, congrese naţionale şi internaţionale în materie electorală;
    e) asigură realizarea traducerilor unor analize şi sinteze documentare privind diferite aspecte ale problematicii electorale ce urmează a fi utilizate în activitatea Autorităţii;
    f) asigură legătura cu mediul academic şi societatea civilă în vederea stabilirii de către Autoritate a unor parteneriate pentru realizarea de studii, proiecte, programe, campanii naţionale şi internaţionale vizând educaţia electorală, promovarea participării la vot, dezvoltarea studiilor electorale şi îmbunătăţirea capacităţii administrative a organismelor electorale prin adecvarea la standardele şi practicile internaţionale;
    g) acreditează, în cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, observatorii electorali şi reprezentanţii mass-mediei, precum şi organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile mass-media, conform legii;
    h) acreditează, în cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, observatorii electorali internaţionali şi reprezentanţii mass-mediei externe;
    i) la solicitarea cetăţenilor români care doresc să candideze la alegerile pentru Parlamentul European sau la alegerile locale în alt stat membru al Uniunii Europene, eliberează adeverinţe care atestă că aceştia nu au fost lipsiţi de dreptul de a fi aleşi în România sau că o asemenea interdicţie nu este cunoscută de autorităţile române;
    j) organizează şi participă la cursuri sau seminare pentru perfecţionarea continuă a personalului în domeniul comunicării.


    ART. 26
    Serviciul relaţii externe îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) face propuneri de colaborare şi cooperare internaţională cu organisme care au activitate în domeniul electoral; asigură stabilirea şi menţinerea legăturii Autorităţii cu acestea;
    b) întocmeşte documentaţia pentru încheierea de parteneriate bilaterale cu organizaţii internaţionale care au responsabilităţi în domeniul electoral;
    c) face propuneri de participare la activităţi de monitorizare/observare a proceselor electorale din alte state, precum şi la misiuni de asistenţă electorală sub egida unor organizaţii internaţionale sau în nume propriu;
    d) asigură informarea electoratului din diaspora prin organizarea de întrevederi cu asociaţiile de români din afara ţării;
    e) participă la diferite evenimente internaţionale precum: conferinţe, seminare, misiuni de observare;
    f) întocmeşte documentaţia pentru deplasările internaţionale în domeniul cooperării internaţionale ale personalului Autorităţii;
    g) gestionează şi arhivează rapoartele de deplasare în străinătate în domeniul cooperării internaţionale a personalului Autorităţii;
    h) întocmeşte documentaţia, inclusiv programul delegaţiilor străine, şi asigură însoţirea acestora pe toată perioada şederii lor în România, conform legii;
    i) organizează şi gestionează proiecte de asistenţă electorală internaţională;
    j) organizează şi participă la cursuri sau seminare pentru perfecţionarea continuă a personalului în domeniul cooperării internaţionale;
    k) asigură condiţiile necesare desfăşurării activităţii reprezentanţilor permanenţi ai Autorităţii pe lângă organizaţii internaţionale.


    SECŢIUNEA a 8-a
    Corpul reprezentanţilor permanenţi ai Autorităţii pe lângă organizaţii internaţionale
    ART. 27
    Reprezentanţii permanenţi ai Autorităţii pe lângă organizaţii internaţionale îndeplinesc următoarele atribuţii:
    a) promovează bunele practici ale României în materia organizării alegerilor şi referendumurilor, precum şi în domeniul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale;
    b) gestionează relaţia Autorităţii cu organizaţia internaţională pe lângă care au fost detaşaţi;
    c) elaborează şi implementează proiecte şi programe comune în domeniile de competenţă ale Autorităţii;
    d) întocmesc note şi informări privind activitatea în domeniul electoral a organizaţiei internaţionale pe lângă care au fost detaşaţi, pe care le înaintează Departamentului cooperare internaţională;
    e) reprezintă Autoritatea la conferinţele, seminarele şi reuniunile în domeniul electoral ale organizaţiei internaţionale pe lângă care au fost detaşaţi şi întocmesc rapoarte în acest sens, pe care le înaintează Departamentului cooperare internaţională;
    f) asigură legătura Autorităţii cu membrii organizaţiei internaţionale pe lângă care au fost detaşaţi şi propun proiecte comune cu aceasta.


    CAP. III
    Atribuţiile compartimentelor funcţionale cu rol de suport
    SECŢIUNEA 1
    Direcţia financiară şi salarizare
    ART. 28
    Direcţia financiară şi salarizare îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) asigură păstrarea în arhiva proprie a tuturor registrelor de contabilitate şi a documentelor justificative ce stau la baza înregistrărilor în contabilitate timp de 10 ani, cu excepţia statelor de salarii, care se păstrează 50 de ani;
    b) asigură respectarea normelor privind stocarea şi păstrarea sub forma suporturilor tehnice şi controlul datelor înregistrate în contabilitate în toate situaţiile în care sunt utilizate sisteme de prelucrare automată a datelor;
    c) asigură organizarea şi exercitarea controlului intern asupra activităţii financiar-contabile;
    d) elaborează şi/sau actualizează procedurile formalizate pe activităţi financiar-contabile şi aplicarea acestora;
    e) fundamentează şi elaborează proiectul bugetului Autorităţii, având ca sursă de finanţare credite bugetare, pe baza propunerilor compartimentelor Autorităţii;
    f) răspunde de respectarea dispoziţiilor legale privind utilizarea fondurilor cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli;
    g) solicită de la compartimentele operaţionale informaţii necesare întocmirii proiectelor de buget;
    h) întocmeşte bugete previzionale pe baza propunerilor înaintate de compartimentele operaţionale ale Autorităţii;
    i) asigură raportarea angajamentelor bugetare şi legale la departamentul de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;
    j) publică pe pagina de internet a Autorităţii subvenţiile acordate lunar partidelor politice;
    k) instruieşte membrii comisiei de inventariere;
    l) respectă Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
    m) avizează pentru control financiar preventiv operaţiunile privind deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare;
    n) avizează pentru controlul financiar preventiv, în faza de angajare, lichidare, ordonanţare şi de plată, toate documentele care cuprind sau din care derivă operaţiuni patrimoniale privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondurilor prevăzute în bugetul Autorităţii, evoluţia şi modul de administrare a patrimoniului, utilizarea şi gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti, cele din care derivă drepturi şi obligaţii faţă de persoane juridice sau fizice;
    o) înregistrează documentele primite pentru acordarea vizei de control financiar preventiv propriu în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu;
    p) întocmeşte refuzul de viză, în scris şi motivat, conform prevederilor legale;
    q) asigură obţinerea vizei de control financiar preventiv delegat pentru operaţiunile ce fac obiectul acesteia;
    r) asigură raportarea activităţii de control financiar preventiv propriu la departamentul de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice;
    s) actualizează bugetul Autorităţii cu toate influenţele intervenite, respectiv virări de credite, rectificări bugetare, suplimentări din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului;
    t) asigură analiza permanentă a soldurilor din balanţa de verificare;
    u) asigură întocmirea rapoartele periodice solicitate de ordonatorul de credite, Ministerul Finanţelor Publice şi Institutul Naţional de Statistică;
    v) asigură organizarea evidenţei execuţiei bugetare pe surse de finanţare, conform prevederilor legale şi procedurilor interne;
    w) asigură contabilizarea cronologică şi sistematică a tuturor documentelor contabile legate de intrările şi ieşirile din patrimoniu pe surse de finanţare, efectuarea operaţiunilor de evidenţă contabilă ale Autorităţii în strictă concordanţă cu prevederile legale;
    x) asigură evidenţa analitică a activelor fixe, materialelor de natura obiectelor de inventar şi a materialelor pe locuri de folosinţă;
    y) asigură evidenţa cheltuielilor pe surse de finanţare;
    z) asigură evidenţa creditelor bugetare primite de la bugetul de stat pe capitole şi surse de finanţare;
    aa) asigură evidenţa disponibilităţilor băneşti din conturile deschise la trezorerie şi la alte bănci comerciale prin verificarea şi prelucrarea zilnică a extraselor de cont în lei şi valută;
    bb) asigură evidenţa patrimoniului public şi privat al Autorităţii, contabilizarea corespunzătoare a acestuia conform prevederilor legale;
    cc) asigură evidenţierea debitorilor, creditorilor şi a furnizorilor;
    dd) asigură evidenţierea sintetică şi analitică a obiectivelor de investiţii;
    ee) asigură întocmirea jurnalelor prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: registrul-jurnal, registrul-inventar şi cartea mare;
    ff) asigură organizarea evidenţei extracontabile pentru operaţiunile supuse acestui regim de evidenţă, a conturilor în afara bilanţului, conform prevederilor legale;
    gg) asigură plata cheltuielilor din bugetul Autorităţii pe baza documentelor de angajare, lichidare şi ordonanţare aprobate de persoanele împuternicite; întocmeşte instrumentele de plată aferente şi le depune în termenele legale pentru efectuarea plăţii;
    hh) asigură verificarea zilnică a registrului de casă şi inventarierea lunară a soldului de casă;
    ii) asigură, în cadrul procedurilor de finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare, activităţile specifice de natură economico-financiară, conform prevederilor legale;
    jj) calculează şi înregistrează în contabilitate amortizarea capitalului imobilizat;
    kk) certifică disponibilul de credite bugetare pe angajamentele bugetare pe tipuri de cheltuieli;
    ll) certifică disponibilul de credite bugetare pe ordonanţările de plată pe tipuri de cheltuieli;
    mm) elaborează documentul privind virarea de credite bugetare conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    nn) elaborează documentul privind repartizarea/modificarea repartizării pe trimestre a bugetului aprobat;
    oo) evidenţiază rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului, consemnate în procese-verbale de inventariere care se înregistrează atât în evidenţa tehnico-operativă, cât şi în contabilitate; toate elementele de activ şi de pasiv inventariate şi grupate după natura lor, conform posturilor din bilanţul contabil, se înregistrează în registrul-inventar; datele înregistrate în contabilitate şi în bilanţul contabil sunt puse de acord cu situaţia reală a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarierii anuale;
    pp) fundamentează deschiderile de credite lunare la titluri şi servicii, elaborează documentaţia necesară şi asigură depunerea acesteia la Ministerul Finanţelor Publice;
    qq) fundamentează deschiderile de credite lunare la titlul cheltuieli de capital, întocmeşte documentaţia necesară şi asigură depunerea acesteia la Ministerul Finanţelor Publice;
    rr) fundamentează deschiderile de credite lunare la titlul fonduri externe nerambursabile, întocmeşte documentaţia necesară şi asigură depunerea acesteia la Ministerul Finanţelor Publice;
    ss) introduce angajamentele bugetare şi legale pe titluri de cheltuieli, defalcate pe articole şi alineate, în modulul ALOP al programului informatic de evidenţă financiar-contabilă;
    tt) introduce creditele bugetare şi de angajament, defalcate pe titluri, articole şi alineate bugetare, în modulul Bugete al sistemului informatic de evidenţă financiar-contabilă;
    uu) introduce ordonanţările de plată pe tipuri de cheltuieli în modulul ALOP al programului informatic de evidenţă financiar-contabilă;
    vv) înregistrează operaţiunile patrimoniale în evidenţa contabilă sintetică şi analitică privind cheltuielile curente şi de capital;
    ww) întocmeşte bilanţul contabil şi contul anual de execuţie a bugetului Autorităţii;
    xx) întocmeşte documentaţia de retragere a creditelor bugetare;
    yy) întocmeşte documentaţia privind propunerile de rectificare bugetară;
    zz) întocmeşte notele contabile pentru operaţiunile patrimoniale, precum şi balanţe de verificare sintetice şi analitice pentru operaţiunile aferente activităţilor finanţate din buget;
    aaa) întocmeşte şi transmite în sistemul de evidenţă ForExeBug situaţiile financiare, trimestriale şi anuale;
    bbb) întocmeşte zilnic, listează şi predă registrul de casă împreună cu documentele aferente, pentru înregistrarea operaţiunilor în modulul Financiar-contabilitate din programul informatic de evidenţă financiar-contabilă;
    ccc) operează în sistemul de evidenţă ForExeBug datele privind utilizarea bugetului;
    ddd) organizează activitatea casieriei în conformitate cu prevederile legale, asigură efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi în lei şi în valută prin casieria Autorităţii şi asigură legătura cu băncile;
    eee) organizează şi conduce evidenţa şi actualizarea angajamentelor bugetare şi legale;
    fff) răspunde de respectarea dispoziţiilor legale privind utilizarea fondurilor cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli;
    ggg) răspunde de ţinerea corectă şi la zi a evidenţei primare privind activităţile de încasări şi plăţi prin casierie;
    hhh) transmite în sistemul de evidenţă ForExeBug datele privind bugetul iniţial, modificări, rectificări şi corectare erori materiale;
    iii) urmăreşte execuţia bugetului, întocmeşte rapoarte periodice cu privire la aceasta şi elaborează contul anual de execuţie a bugetului, în vederea prezentării spre aprobare ordonatorului principal de credite, potrivit legii;
    jjj) urmăreşte reflectarea în contabilitate a debitelor create şi provenite din drepturi de personal, bunuri şi servicii, active nefinanciare şi se ocupă de lichidarea acestora;
    kkk) vizualizează şi descarcă din sistemul de evidenţă ForExeBug extrasele de cont de la trezorerie, rapoartele lunare de execuţie COFOG 3, notificări/recipise, balanţe şi bilanţ întocmite de sistemul ForExeBug;
    lll) întocmeşte şi depune raportarea financiară lunară cu execuţia veniturilor şi cheltuielilor determinate de pandemia de COVID-19, conform reglementărilor aplicabile.


    ART. 29
    Biroul salarizare şi decontări îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) acordă în avans, conform legii, drepturile cuvenite personalului pentru deplasările în ţară sau în străinătate;
    b) actualizează bugetul Autorităţii cu toate influenţele intervenite, respectiv virări de credite, rectificări bugetare, suplimentări din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului;
    c) analizează şi avizează, pentru a fi supuse spre aprobare, propunerile compartimentelor operaţionale iniţiatoare privind scoaterea din funcţiune a unor active fixe, casarea şi declasarea activelor fixe sau a altor bunuri materiale, potrivit reglementărilor legale;
    d) asigură analiza permanentă a soldurilor din balanţa de verificare;
    e) asigură comunicarea cu Direcţia generală juridică şi resurse umane pentru înregistrarea în contabilitate a cauzelor cu implicaţii financiare aflate pe rolul instanţei;
    f) asigură contabilizarea cronologică şi sistematică a tuturor documentelor contabile legate de intrările şi ieşirile din patrimoniu pe surse de finanţare, efectuarea operaţiunilor de evidenţă contabilă ale Autorităţii în strictă concordanţă cu prevederile legale;
    g) asigură depunerea dosarului pentru recuperarea sumelor din concediul medical la casa de sănătate;
    h) asigură efectuarea punctajului lunar în evidenţa contabilă şi tehnico-operativă şi corectarea neconcordanţelor;
    i) asigură estimarea programării cheltuielilor cu salariile aprobate anual, pe trimestre şi luni, respectiv monitorizarea lunară a acestor cheltuieli, inclusiv a numărului de posturi utilizate în raport cu cele aprobate;
    j) asigură evidenţa cheltuielilor pe surse de finanţare;
    k) asigură evidenţa creditelor bugetare primite de la bugetul de stat pe capitole şi surse de finanţare;
    l) asigură întocmirea rapoartelor periodice solicitate de ordonatorul de credite, Ministerul Finanţelor Publice şi Institutul Naţional de Statistică;
    m) asigură monitorizarea lunară a acestor cheltuieli de personal, inclusiv a numărului de posturi utilizate în raport cu cele aprobate;
    n) asigură organizarea evidenţei execuţiei bugetare pe surse de finanţare, conform prevederilor legale şi procedurilor interne;
    o) asigură plata cheltuielilor din bugetul Autorităţii pe baza documentelor de angajare, lichidare şi ordonanţare aprobate de persoanele împuternicite; întocmeşte instrumentele de plată aferente şi le depune în termenele legale pentru efectuarea plăţii;
    p) asigură plata pentru deconturile de cheltuieli materiale şi de deplasare în ţară şi în străinătate;
    q) asigură raportarea lunară a cheltuielilor de personal către Ministerul Finanţelor Publice;
    r) asigură transmiterea, primirea şi prelucrarea confirmărilor de sold la inventarierea soldurilor şi luarea tuturor măsurilor pentru a evita prescrierea sumelor de încasat;
    s) calculează şi plăteşte decadal, cu titlu de avans, indemnizaţiile de concediu de odihnă şi primele de concediu cuvenite, în baza aprobărilor date de cei în drept şi a programului lunar de plăţi stabilit;
    t) calculează şi virează la bugetul de stat, la bugetul asigurărilor sociale de stat, la fondurile speciale sau la terţi sumele reţinute de la salariaţi, precum şi obligaţiile financiar-fiscale ale Autorităţii;
    u) certifică disponibilul de credite bugetare pe angajamentele bugetare pe tipuri de cheltuieli;
    v) certifică disponibilul de credite bugetare pe ordonanţările de plată pe tipuri de cheltuieli;
    w) elaborează documentul privind virarea de credite bugetare conform prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    x) elaborează documentul privind repartizarea/modificarea repartizării pe trimestre a bugetului aprobat;
    y) fundamentează deschiderile de credite lunare la titlul cheltuieli de personal, întocmeşte documentaţia necesară şi asigură depunerea acesteia la Ministerul Finanţelor Publice;
    z) gestionează fondul de salarii aprobat anual în baza legii bugetului de stat; întocmeşte documentele necesare calculului şi acordării drepturilor salariale legale;
    aa) gestionează acordarea indemnizaţiilor membrilor Biroului Electoral Central şi personalului tehnic auxiliar;
    bb) introduce angajamentele bugetare şi legale pe titluri de cheltuieli, defalcate pe articole şi alineate, în modulul ALOP al programului informatic de evidenţă financiar-contabilă;
    cc) introduce creditele bugetare şi de angajament, defalcate pe titluri, articole şi alineate bugetare, în modulul Bugete al programului informatic de evidenţă financiar-contabilă;
    dd) introduce ordonanţările de plată pe tipuri de cheltuieli în modulul ALOP al programului informatic de evidenţă financiar-contabilă;
    ee) întocmeşte documentaţia de retragere a creditelor bugetare;
    ff) întocmeşte documentaţia privind propunerile de rectificare bugetară;
    gg) întocmeşte notele contabile pentru operaţiunile patrimoniale, precum şi balanţele de verificare sintetice şi analitice pentru operaţiunile aferente activităţilor finanţate din buget;
    hh) întocmeşte operativ ordonanţare de plată privind avansuri sau sume cuvenite titularului de decont, care se aprobă prin casierie;
    ii) întocmeşte ordinele de inventariere anuală şi metodologia de desfăşurare a inventarierii;
    jj) întocmeşte situaţii statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind fondul de salarii, structura personalului şi alţi indicatori de muncă şi salarii;
    kk) întocmeşte situaţiile privind acordarea drepturilor rezultate din efectuarea de către funcţionarii publici şi personalul contractual a orelor suplimentare şi a orelor de noapte şi le include în statele de plată;
    ll) întocmeşte statele de plată pentru indemnizaţiile preşedintelui şi vicepreşedinţilor Autorităţii şi statele de plată pentru salariile şi alte drepturi băneşti ale înalţilor funcţionari publici, funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul compartimentelor Autorităţii;
    mm) întocmeşte centralizatorul statelor de salarii, situaţia recapitulativă şi stabileşte suma netă de plată cuvenită preşedintelui, vicepreşedinţilor Autorităţii, înalţilor funcţionari publici, funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul compartimentelor Autorităţii;
    nn) întocmeşte şi depune online, în termenul legal, Declaraţia 112, Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, conform normelor aplicabile;
    oo) întocmeşte şi depune online, în termenul legal, Declaraţia 100 şi Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat;
    pp) organizează şi conduce evidenţa şi actualizarea angajamentelor bugetare şi legale;
    qq) răspunde de respectarea dispoziţiilor legale privind utilizarea fondurilor cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli;
    rr) ţine evidenţa individuală a drepturilor salariale şi de personal acordate în cursul anului funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul compartimentelor Autorităţii şi elaborează, la cerere, adeverinţe cu veniturile realizate de aceştia;
    ss) urmăreşte ducerea la îndeplinire a măsurilor aprobate, potrivit competenţelor, privind valorificarea rezultatelor inventarierii;
    tt) urmăreşte execuţia bugetului, întocmeşte rapoarte periodice cu privire la aceasta şi elaborează contul anual de execuţie a bugetului, în vederea prezentării spre aprobare ordonatorului principal de credite, potrivit legii;
    uu) urmăreşte reflectarea în contabilitate a debitelor create şi provenite din drepturi de personal, bunuri şi servicii, active nefinanciare şi se ocupă de lichidarea acestora;
    vv) urmăreşte reflectarea în contabilitate a rezultatelor casării bunurilor, potrivit reglementărilor legale;
    ww) urmăreşte stingerea debitelor din avansuri acordate în numerar;
    xx) valorifică inventarierile periodice şi anuale prin stabilirea diferenţelor dintre situaţia faptică şi cea scriptică; urmăreşte ducerea la îndeplinire a măsurilor aprobate, potrivit competenţelor, privind valorificarea rezultatelor inventarierii;
    yy) întocmeşte monitorizarea trimestrială a drepturilor salariale pe categorii de personal;
    zz) întocmeşte fişele fiscale anuale ale angajaţilor Autorităţii;
    aaa) eliberează adeverinţe de salariat personalului intern şi extern al Autorităţii;
    bbb) întocmeşte şi depune lunar raportarea financiară lunară conform normelor aplicabile;
    ccc) verifică şi înregistrează în evidenţa contabilă operaţiunile consemnate de Trezoreria Statului în extrasele de cont;
    ddd) întocmeşte şi depune la Trezoreria Statului documentele de plată pentru operaţiunile financiare, potrivit reglementărilor legale în vigoare.


    ART. 30
    Biroul alocare subvenţii şi rambursări cheltuieli electorale îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) actualizează bugetul Autorităţii cu toate influenţele intervenite, respectiv virări de credite, rectificări bugetare, suplimentări din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului;
    b) asigură analiza permanentă a soldurilor din balanţa de verificare;
    c) asigură contabilizarea cronologică şi sistematică a tuturor documentelor contabile legate de intrările şi ieşirile din patrimoniu pe surse de finanţare, efectuarea operaţiunilor de evidenţă contabilă ale Autorităţii în strictă concordanţă cu prevederile legale;
    d) asigură evidenţa cheltuielilor pe surse de finanţare;
    e) asigură evidenţa creditelor bugetare primite de la bugetul de stat pe capitole şi surse de finanţare;
    f) asigură întocmirea rapoartelor periodice solicitate de ordonatorul de credite, Ministerul Finanţelor Publice şi Institutul Naţional de Statistică;
    g) asigură organizarea evidenţei execuţiei bugetare pe surse de finanţare, conform prevederilor legale şi procedurilor interne;
    h) asigură plata cheltuielilor din bugetul Autorităţii pe baza documentelor de angajare, lichidare şi ordonanţare aprobate de persoanele împuternicite; întocmeşte instrumentele de plată aferente şi le depune în termenele legale pentru efectuarea plăţii;
    i) calculează cuantumul subvenţiei de la bugetul de stat, pe baza dispoziţiilor legale în vigoare;
    j) certifică disponibilul de credite bugetare pe angajamentele bugetare pe tipuri de cheltuieli;
    k) certifică disponibilul de credite bugetare pe ordonanţările de plată pe tipuri de cheltuieli;
    l) colaborează cu Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în vederea suspendării temporare a acordării subvenţiei de la bugetul de stat ca urmare a neregulilor constatate în urma controlului şi cu privire la ridicarea suspendării tranşelor lunare în urma remedierii acestora;
    m) colaborează cu Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în vederea rambursării cheltuielilor electorale pentru competitorii electorali, pe baza documentelor justificative primite;
    n) elaborează documentul privind virarea de credite bugetare conform prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    o) elaborează documentul privind repartizarea/modificarea repartizării pe trimestre a bugetului aprobat;
    p) fundamentează deschiderile de credite lunare la titlul alte cheltuieli, finanţare partide politice şi rambursări, întocmeşte documentaţia necesară şi asigură depunerea acesteia la Ministerul Finanţelor Publice;
    q) introduce angajamentele bugetare şi legale pe titluri de cheltuieli, defalcate pe articole şi alineate, în modulul ALOP al programului informatic de evidenţă financiar-contabilă;
    r) introduce creditele bugetare şi de angajament, defalcate pe titluri, articole şi alineate bugetare, în modulul Bugete al programului informatic de evidenţă financiar-contabilă;
    s) introduce ordonanţările de plată pe tipuri de cheltuieli în modulul ALOP al programului informatic de evidenţă financiar-contabilă;
    t) îndeplineşte atribuţiile specifice pe linie de subvenţii prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    u) întocmeşte documentaţia de retragere a creditelor bugetare;
    v) întocmeşte documentaţia privind propunerile de rectificare bugetară;
    w) întocmeşte notele contabile pentru operaţiunile patrimoniale, precum şi balanţele de verificare sintetice şi analitice pentru operaţiunile aferente activităţilor finanţate din buget;
    x) întocmeşte şi depune lunar la Ministerul Finanţelor Publice cererea privind deschiderea creditelor bugetare necesare acordării subvenţiilor pentru luna următoare;
    y) întocmeşte şi depune la Ministerul Finanţelor Publice cererea privind deschiderea creditelor bugetare necesare rambursării cheltuielilor electorale ale competitorilor electorali;
    z) organizează şi conduce evidenţa şi actualizarea angajamentelor bugetare şi legale;
    aa) răspunde de respectarea dispoziţiilor legale privind utilizarea fondurilor cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli;
    bb) urmăreşte execuţia bugetului, întocmeşte rapoarte periodice cu privire la aceasta şi elaborează contul anual de execuţie a bugetului, în vederea prezentării spre aprobare ordonatorului principal de credite, potrivit legii;
    cc) urmăreşte reflectarea în contabilitate a debitelor create şi provenite din drepturi de personal, bunuri şi servicii, active nefinanciare şi se ocupă de lichidarea acestora;
    dd) verifică şi înregistrează în evidenţa contabilă operaţiunile consemnate de Trezoreria Statului în extrasele de cont;
    ee) întocmeşte şi depune la Trezoreria Statului documentele de plată pentru operaţiunile financiare, potrivit reglementărilor legale în vigoare.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Direcţia generală juridică şi resurse umane
    ART. 31
    Direcţia generală juridică şi resurse umane îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) asigură apărarea patrimoniului Autorităţii şi a intereselor sale legitime în faţa instanţelor de judecată, de toate gradele, la organele de urmărire penală şi la alte organe cu atribuţii jurisdicţionale, prin funcţionarii publici cu atribuţii de consilier juridic, desemnaţi pe baza împuternicirii de reprezentare semnate de preşedintele Autorităţii sau de către persoana căreia i s-a delegat dreptul de semnătură ori dreptul de reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti;
    b) propune exercitarea căilor de atac sau renunţarea motivată la exercitarea acestora în litigiile în care Autoritatea este parte;
    c) verifică şi avizează sub aspectul legalităţii actele administrative individuale şi actele administrative asimilate acestora emise de către preşedintele Autorităţii;
    d) elaborează proiecte de contracte, precum şi proiecte de regulamente, de ordine şi instrucţiuni cu caracter intern;
    e) face demersurile necesare în vederea recuperării debitelor înregistrate în evidenţa contabilă;
    f) transmite spre executare Direcţiei financiare şi salarizare hotărârile judecătoreşti definitive privind obligaţiile stabilite în sarcina Autorităţii în dosarele având ca obiect acţiuni promovate de personalul din aparatul propriu;
    g) asigură managementul resurselor umane în cadrul Autorităţii, conform legii;
    h) exercită atribuţiile ce îi revin privind recrutarea, numirea, promovarea şi eliberarea din funcţie a personalului Autorităţii şi a altor categorii de personal care, potrivit legii, este numit prin ordin al preşedintelui, precum şi privind gestionarea carierei acestuia;
    i) efectuează formalităţile necesare realizării procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului Autorităţii;
    j) întocmeşte planul de pregătire profesională a personalului Autorităţi;
    k) gestionează aplicaţia informatică REVISAL;
    l) întocmeşte statul de funcţii şi statul de personal ale Autorităţii;
    m) alcătuieşte, gestionează, păstrează şi arhivează dosarele profesionale ale personalului Autorităţii, asigurând confidenţialitatea datelor cuprinse în acestea;
    n) îndeplineşte formalităţile necesare privind declaraţiile de avere şi interese ale personalului Autorităţii, ale membrilor din România în Parlamentul European, precum şi ale comisarului european din partea României;
    o) întocmeşte şi transmite raportări statistice potrivit obligaţiilor legale în materia resurselor umane;
    p) păstrează şi arhivează, potrivit legii şi Nomenclatorului arhivistic, dosarele de competenţa sa, registrele şi documentele proprii.


    ART. 32
    (1) Direcţia juridică îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) sprijină activitatea compartimentelor Autorităţii şi a cabinetelor demnitarilor prin elaborarea de puncte de vedere, note, adrese, informări de specialitate;
    b) întocmeşte proiecte de dispoziţii specifice domeniului său de activitate;
    c) reprezintă interesele Autorităţii în faţa judecătoriilor, tribunalelor, curţilor de apel şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
    d) asigură redactarea şi promovarea acţiunilor în justiţie, conform Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din dispoziţia preşedintelui Autorităţii;
    e) asigură formularea apărărilor prin redactarea şi susţinerea întâmpinărilor, conform Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza documentaţiei întocmite de compartimentele Autorităţii conform competenţelor ce le revin, în litigiile care nu sunt de competenţa Departamentului legislaţie, contencios electoral, legătura cu Parlamentul şi Uniunea Europeană;
    f) asigură promovarea căilor de atac ordinare şi extraordinare împotriva hotărârilor judecătoreşti defavorabile Autorităţii, pronunţate în dosarele de competenţa direcţiei;
    g) asigură înregistrarea citaţiilor şi a actelor de procedură conform Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) înscrie în registrul de evidenţă a dosarelor hotărârile judecătoreşti executorii intrate şi înregistrate conform procedurii privind circuitul documentelor din cadrul Autorităţii şi întocmeşte, de îndată, nota privind modalitatea de executare sau de contestare, după caz, în termen legal, a dispoziţiilor din titlurile executorii;
    i) formulează răspunsuri la interogatorii, face tranzacţii şi recunoaşteri în numele Autorităţii şi are competenţa de a retrage acţiuni, apeluri, recursuri şi contestaţii, în baza delegaţiei speciale acordate consilierului juridic de către preşedintele Autorităţii;
    j) solicită direcţiilor sau serviciilor de specialitate ale Autorităţii documentaţie completă sau alte informaţii de specialitate necesare susţinerii intereselor acestei autorităţi publice în faţa organelor de justiţie;
    k) informează ordonatorul principal de credite cu privire la hotărârile judecătoreşti definitive ce au stabilit obligaţii de plată, în vederea dispunerii măsurilor de plată şi de recuperare a acestor sume în termenele legale, pe baza referatelor întocmite în acest sens;
    l) formulează răspunsurile la plângerile prealabile privind actele administrative ale Autorităţii, cu excepţia celor de competenţa Departamentului legislaţie, contencios electoral, relaţia cu Parlamentul şi Uniunea Europeană.

    (2) Biroul avizare documente şi întocmire contracte îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte/revizuieşte/avizează contractele pentru folosinţa spaţiilor în vederea desfăşurării activităţii instituţiei; întocmeşte/revizuieşte/avizează alte tipuri de contracte în care Autoritatea este parte; întocmeşte/revizuieşte/avizează actele adiţionale de prelungire a acestora;
    b) acordă, la cererea preşedintelui Autorităţii/ordonatorului principal de credite sau ori de câte ori legea o dispune în mod expres, avize consultative de specialitate asupra legalităţii măsurilor ce urmează a fi luate de Autoritate în desfăşurarea activităţii acesteia, precum şi a actelor care pot angaja răspunderea sa patrimonială, respectiv contractele civile, contractele privind achiziţiile publice, actele administrative individuale privind funcţia publică, contractele individuale de muncă şi altele asemenea. Avizele se acordă numai pe baza documentaţiei întocmite şi/sau avizate de compartimentele competente ale Autorităţii;
    c) la solicitarea preşedintelui Autorităţii/ordonatorului principal de credite sau ori de câte ori legea o dispune în mod expres, acordă avize juridice consultative asupra legalităţii actelor juridice prin care urmează a fi utilizate fonduri bugetare prevăzute prin legi sau hotărâri ale Guvernului pentru realizarea obiectului de activitate al compartimentelor Autorităţii. Documentaţia tehnică, economică şi financiară va fi asigurată de compartimentele competente ale Autorităţii, purtând viza controlului financiar preventiv;
    d) întocmeşte sau avizează din punct de vedere al legalităţii actele administrative individuale emise de preşedintele Autorităţii;
    e) formulează puncte de vedere, adrese şi note;
    f) comunică compartimentelor din cadrul Autorităţii actele normative publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, care au legătură cu activitatea Autorităţii.


    ART. 33
    (1) Direcţia resurse umane îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) urmăreşte aplicarea strategiei privind resursele umane la nivelul aparatului de specialitate;
    b) participă/iniţiază acţiuni de îndrumare şi control pe linia respectării reglementărilor privind resursele umane;
    c) constituie şi administrează baza de date privind resursele umane;
    d) promovează propuneri privind politica de salarizare şi motivare a personalului şi urmăreşte aplicarea acesteia;
    e) fundamentează bugetul pentru activitatea de resurse umane şi urmăreşte încadrarea cheltuielilor în bugetul aprobat;
    f) asigură gestiunea posturilor, respectiv stabileşte bugetul de personal şi urmăreşte ocuparea posturilor în conformitate cu bugetele şi statele de funcţii aprobate;
    g) întocmeşte raportări statistice, potrivit dispoziţiilor legale, cu privire la numărul de personal şi fondul de salarii;
    h) urmăreşte aplicarea politicilor şi strategiilor privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate;
    i) întocmeşte proiectele actelor administrative şi celelalte documente referitoare la numirea sau încadrarea în funcţii, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu/muncă pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate;
    j) întocmeşte, gestionează şi actualizează dosarul profesional al personalului din cadrul aparatului de specialitate;
    k) întocmeşte şi gestionează contractele individuale de muncă;
    l) întocmeşte actele necesare formalităţilor de pensionare ale personalului din cadrul aparatului de specialitate;
    m) gestionează organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituţiei, conform prevederilor legale;
    n) elaborează, promovează şi verifică utilizarea metodelor şi instrumentelor de gestiune a carierei angajaţilor;
    o) primeşte periodic de la Biroul protecţia informaţiilor clasificate, în formă actualizată, „Lista funcţiilor care necesită acces la informaţii clasificate“, înscrie/actualizează în baza de date privind resursele umane nivelurile de secretizare ale funcţiilor şi comunică operativ Biroului protecţia informaţiilor clasificate orice modificare intervenită în ocuparea acestora;
    p) centralizează şi comunică Direcţiei financiare şi salarizare documentele cuprinzând datele necesare calculării drepturilor salariale pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate;
    q) eliberează adeverinţe cu privire la raportul de serviciu/muncă pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate;
    r) realizează demersurile necesare eliberării legitimaţiilor;
    s) ţine registrul cu ordinele emise de preşedintele Autorităţii, precum şi evidenţa ordinelor în original;
    t) transmite electronic Registrul de evidenţă a personalului contractual către inspectoratul teritorial de muncă, în conformitate cu prevederile legale;
    u) întocmeşte trimestrial şi supune spre aprobare conducerii Autorităţii ancheta locurilor de muncă vacante solicitată de Institutul Naţional de Statistică;
    v) asigură înregistrarea şi păstrarea în original a declaraţiilor de avere şi de interese şi comunicarea acestora către compartimentele de specialitate, pentru a fi publicate pe pagina de internet a Autorităţii, asigurând totodată şi asistenţă şi îndrumare în acest domeniu;
    w) coordonează activitatea de întocmire şi centralizare a fişelor de post pentru aparatul propriu, asigurând totodată şi asistenţă în acest domeniu;
    x) pune la dispoziţia compartimentelor din cadrul Autorităţii cu atribuţii în domeniul relaţiilor publice, la solicitarea acestora, informaţii privind activitatea proprie, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
    y) organizează arhivarea documentelor gestionate în cadrul direcţiei şi predarea acestora la arhiva instituţiei;
    z) acordă consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Autorităţii cu privire la respectarea normelor de conduită;
    aa) monitorizează aplicarea prevederilor codului de conduită în cadrul instituţiei;
    bb) întocmeşte rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Autorităţii;
    cc) elaborează chestionare de evaluare a nivelului de cunoştinţe al personalului Autorităţii cu privire la respectarea normelor prevăzute de Codul de conduită etică şi profesională;
    dd) îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea Autorităţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în domeniul de competenţă al direcţiei.

    (2) Biroul dezvoltare profesională îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) centralizează solicitările privind formarea profesională şi dezvoltarea carierei personalului Autorităţii;
    b) elaborează proiectul planului de formare profesională a personalului Autorităţii, pe baza propunerilor întocmite de conducătorii compartimentelor instituţiei;
    c) informează şi consiliază asupra aspectelor privind cariera;
    d) analizează periodic stadiul de realizare a planului de formare profesională şi ia măsuri pentru îndeplinirea acestuia sau adaptarea lui în funcţie de situaţie;
    e) analizează şi consiliază în legătură cu documentaţia referitoare la organizarea cursurilor de formare profesională;
    f) realizează formalităţile necesare pentru participarea personalului din cadrul aparatului de specialitate la cursuri de formare profesională;
    g) îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea Autorităţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în domeniul de competenţă al biroului.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Direcţia generală administrativă şi achiziţii publice
    ART. 34
    Direcţia generală administrativă şi achiziţii publice îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) achiziţionează, în numele Autorităţii, produse, servicii sau lucrări necesare bunei desfăşurări a activităţilor şi proiectelor instituţiei;
    b) elaborează Strategia anuală de achiziţii publice a Autorităţii şi Programul anual al achiziţiilor publice pe baza referatelor de necesitate anuală ale tuturor structurilor Autorităţii;
    c) întocmeşte şi transmite diferite rapoarte privind achiziţiile publice realizate sau care sunt planificate a se realiza într-un anumit interval de timp;
    d) întocmeşte, pentru achiziţiile ce urmează a fi derulate, note justificative, strategii de contractare, invitaţii de participare, documentaţii de atribuire şi proiecte de ordine ale preşedintelui Autorităţii pentru numirea membrilor comisiilor de evaluare a ofertelor;
    e) realizează achiziţiile directe;
    f) asigură legătura funcţională, în spiritul legii, cu instituţiile abilitate în domeniul achiziţiilor publice;
    g) publică în sistemul electronic de achiziţii publice anunţul de intenţie/participare/participare simplificat/atribuire, după caz;
    h) publică în sistemul electronic de achiziţii publice documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie publică şi solicitările de clarificări, însoţite de răspunsurile aferente;
    i) asigură, potrivit legii, preşedinţia comisiilor de evaluare a ofertelor economico-financiare depuse de operatorii economici în cadrul derulării procedurilor de achiziţie publică;
    j) identifică oferte economico-financiare de pe piaţă sau prin utilizarea catalogului de produse/servicii/lucrări disponibil în cadrul sistemului electronic de achiziţii publice în vederea achiziţionării de produse/servicii/lucrări necesare bunei desfăşurări a activităţilor şi proiectelor instituţiei;
    k) asigură procurarea documentelor de călătorie pentru deplasările externe - bilete de transport, vouchere de cazare, asigurări de călătorie;
    l) constituie şi păstrează dosarele de achiziţie publică;
    m) urmăreşte modul de executare a contractelor;
    n) întocmeşte referatele de necesitate în vederea achiziţionării de bunuri şi servicii cu caracter de regularitate, articole consumabile de birou şi pentru terminalele informatice, servicii de curăţenie, de spălătorie auto, de telecomunicaţii, de pază, de service auto, precum şi pentru oricare activitate care are legătură cu funcţionarea în condiţii optime a instituţiei;
    o) organizează activitatea de dotare, de întreţinere a sediului Autorităţii şi a bunurilor sale şi stabileşte măsuri pentru folosirea acestora;
    p) organizează activitatea de protecţie, de securitate a muncii - SSM, precum şi de prevenire şi stingere a incendiilor - PSI;
    q) gestionează magazia Autorităţii;
    r) organizează activitatea de protocol la nivelul Autorităţii;
    s) ia măsuri pentru asigurarea pazei;
    t) urmăreşte modul de utilizare şi integritatea bunurilor achiziţionate pentru activitatea compartimentelor Autorităţii;
    u) răspunde de recepţionarea, gestionarea, depozitarea şi păstrarea bunurilor din magazia Autorităţii;
    v) asigură distribuirea bunurilor achiziţionate pentru activitatea compartimentelor Autorităţii, controlează integritatea acestora şi urmăreşte casarea sau declasarea acestora;
    w) asigură organizarea logistică a întâlnirilor de lucru şi a sesiunilor de instruire ale personalului Autorităţii;
    x) asigură coordonarea eficientă a activităţii parcului auto din dotarea instituţiei, în funcţie de nevoile departamentelor Autorităţii.


    ART. 35
    Direcţia administrativă îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) organizează activitatea de dotare, de întreţinere a sediului Autorităţii şi a bunurilor sale şi stabileşte măsuri pentru folosirea acestora;
    b) întocmeşte referatele de necesitate în vederea achiziţionării de bunuri şi servicii cu caracter de regularitate, precum articole consumabile de birou şi pentru terminalele informatice, servicii de curăţenie, de spălătorie auto, de telecomunicaţii, de pază, de service auto, precum şi pentru oricare activitate care are legătură cu funcţionarea în condiţii optime a instituţiei;
    c) organizează activitatea de protecţie, de securitate a muncii, precum şi de prevenire şi stingere a incendiilor;
    d) gestionează magazia Autorităţii;
    e) asigură organizarea activităţii de protocol la nivelul Autorităţii;
    f) urmăreşte modul de utilizare şi integritatea bunurilor achiziţionate pentru activitatea compartimentelor Autorităţii;
    g) răspunde de recepţionarea, gestionarea, depozitarea şi păstrarea bunurilor din magazia Autorităţii;
    h) asigură distribuirea bunurilor achiziţionate pentru activitatea compartimentelor Autorităţii, controlează integritatea acestora şi urmăreşte casarea sau declasarea acestora;
    i) asigură organizarea logistică a întâlnirilor de lucru şi a sesiunilor de instruire ale personalului Autorităţii;
    j) urmăreşte modul de executare a contractelor din sfera domeniului administrativ;
    k) asigură coordonarea eficientă a activităţii parcului auto din dotarea instituţiei, în funcţie de nevoile departamentelor Autorităţii;
    l) gestionează activităţile de întocmire a fişelor de activitate zilnică - FAZ şi de colectare a foilor de parcurs;
    m) face propuneri pentru dotarea corespunzătoare a parcului auto;
    n) face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţilor şi a procedurilor de gestionare a parcului auto;
    o) organizează, îndrumă şi controlează folosirea, întreţinerea, depozitarea, conservarea, mânuirea, păstrarea, repararea şi aprovizionarea cu piese de schimb, materiale, carburanţi şi lubrifianţi, astfel ca aceste activităţi să fie realizate cu randament maxim şi să se prevină consumurile peste normă ale pieselor de schimb, obiectelor de inventar şi ale materialelor;
    p) asigură schimbarea pieselor şi materialelor autovehiculelor ajunse la uzura normală;
    q) coordonează, îndrumă şi controlează încadrarea în prevederile legale a modului de folosire a mijloacelor de transport din dotarea Autorităţii.


    ART. 36
    Serviciul achiziţii publice îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) achiziţionează, în numele Autorităţii, produse, servicii sau lucrări necesare bunei desfăşurări a activităţilor şi proiectelor instituţiei;
    b) elaborează, dacă este cazul, Strategia anuală de achiziţii publice a Autorităţii şi elaborează Programul anual al achiziţiilor publice pe baza şi după transmiterea referatelor de necesitate anuală de către toate structurile Autorităţii;
    c) întocmeşte şi transmite diferite rapoarte privind achiziţiile publice realizate sau care sunt planificate a se realiza într-un anumit interval de timp;
    d) întocmeşte, pentru achiziţiile ce urmează a fi derulate, note justificative, strategii de contractare, invitaţii de participare, documentaţii de atribuire şi proiecte de ordine ale preşedintelui Autorităţii pentru numirea membrilor comisiilor de evaluare a ofertelor;
    e) realizează achiziţiile directe;
    f) asigură legătura funcţională, în spiritul legii, cu instituţiile abilitate în domeniul achiziţiilor publice;
    g) publică în sistemul electronic de achiziţii publice anunţul de intenţie/participare/participare simplificată/atribuire, după caz;
    h) publică în sistemul electronic de achiziţii publice documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie publică, solicitările de clarificări, însoţite de răspunsurile aferente;
    i) asigură preşedinţia comisiilor de evaluare a ofertelor economico-financiare depuse de operatorii economici în cadrul derulării procedurilor de achiziţie publică;
    j) identifică oferte economico-financiare de pe piaţă sau prin utilizarea catalogului de produse/servicii/lucrări disponibil în cadrul sistemului electronic de achiziţii publice în vederea achiziţionării de produse/servicii/lucrări necesare bunei desfăşurări a activităţilor şi proiectelor instituţiei;
    k) asigură procurarea documentelor de călătorie pentru deplasările externe/interne - bilete de transport, vouchere de cazare şi asigurări de călătorie;
    l) transmite contractele, acordurile-cadru sau orice acord contractual rezultat în urma finalizării achiziţiilor, în vederea derulării şi urmăririi acestora de către compartimentele solicitante/beneficiari;
    m) constituie şi păstrează dosarele de achiziţie publică.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Direcţia generală registratură
    ART. 37
    Direcţia generală registratură îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) înregistrează şi predă corespondenţa primită direct sau prin poştă preşedintelui, vicepreşedinţilor, secretarului general sau compartimentelor Autorităţii, după caz, în funcţie de domeniul şi nivelul de competenţă vizate;
    b) primeşte de la compartimentele Autorităţii corespondenţa, pentru a fi expediată prin poşta specială sau civilă, potrivit procedurilor interne privind circuitul documentelor şi normelor tehnice privind împachetarea, colectarea, transportul, mânuirea şi distribuirea acesteia;
    c) asigură predarea telegramelor, coletelor, notelor telefonice preşedintelui Autorităţii, vicepreşedinţilor Autorităţii, secretarului general sau compartimentelor Autorităţii, după caz, în funcţie de domeniul şi nivelul de competenţă vizate;
    d) gestionează registrul de intrare-ieşire a corespondenţei;
    e) răspunde solicitărilor telefonice din partea cetăţenilor, organizaţiilor, instituţiilor, partidelor politice, în limita ariei de competenţă;
    f) coordonează şi răspunde de activitatea arhivistică din cadrul Autorităţii, în conformitate cu prevederile legislaţiei arhivistice în vigoare;
    g) iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului arhivistic al Autorităţii şi îl actualizează periodic;
    h) pune documente din arhiva Autorităţii - pe care o gestionează - la dispoziţia solicitanţilor, în condiţiile legii;
    i) propune, organizează şi dezvoltă procedura privind circuitul documentelor în cadrul Autorităţii, în format fizic şi electronic;
    j) asigură suportul logistic pentru organizarea, înregistrarea, evidenţa şi arhivarea documentelor la nivelul compartimentelor Autorităţii;
    k) preia şi gestionează arhiva Biroului Electoral Central, după finalizarea alegerilor şi referendumurilor, conform legii.


    SECŢIUNEA a 5-a
    Direcţia secretariat general şi pregătirea lucrărilor Colegiului consultativ
    ART. 38
    Direcţia secretariat general şi pregătirea lucrărilor Colegiului consultativ îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) realizează activităţile necesare pentru pregătirea şi organizarea şedinţelor Colegiului consultativ, asigurând întocmirea ordinii de zi, a proceselor-verbale şi a altor documente, în caz de nevoie;
    b) gestionează activităţile de protocol ale Autorităţii;
    c) organizează activitatea de primire în audienţă la nivelul conducerii Autorităţii;
    d) gestionează apelurile telefonice primite direct la nivelul cabinetului preşedintelui şi/sau secretarului general;
    e) se ocupă de gestionarea activităţilor/acţiunilor specifice de conferire a distincţiilor şi însemnelor onorifice de către preşedintele Autorităţii;
    f) asigură realizarea corespondenţei către compartimentele funcţionale prin transmiterea documentelor de interes către acestea, la solicitarea preşedintelui sau a secretarului general al Autorităţii;
    g) monitorizează îndeplinirea sarcinilor dispuse în şedinţele colegiului şi urmăreşte aplicarea corespunzătoare a procedurilor operaţionale şi de sistem la nivelul compartimentelor din subordinea secretarului general şi a secretarilor generali adjuncţi;
    h) contribuie la corelarea strategiilor şi a politicilor publice ale Autorităţii;
    i) contribuie la fundamentarea şi planificarea strategiilor şi la stabilirea direcţiilor de acţiune la nivelul Autorităţii;
    j) susţine activităţile de accesare şi implementare a proiectelor şi programelor cu finanţare externă.


    SECŢIUNEA a 6-a
    Serviciul audit public intern
    ART. 39
    (1) Serviciul audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
    a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;
    b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fonduri comunitare;
    c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;
    d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;
    e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
    f) alocarea creditelor bugetare;
    g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
    h) sistemul de luare a deciziilor;
    i) sistemele de conducere şi de control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
    j) sistemele informatice.

    (2) Serviciul audit public intern îndeplineşte şi următoarele atribuţii:
    a) elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI);
    b) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
    c) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
    d) informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
    e) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activitatea de audit intern;
    f) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
    g) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate;
    h) respectă normele, instrucţiunile, precum şi Codul privind conduita etică a auditorului intern.


    SECŢIUNEA a 7-a
    Biroul protecţia informaţiilor clasificate
    ART. 40
    Biroul protecţia informaţiilor clasificate îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) elaborează şi supune aprobării conducerii unităţii normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;
    c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
    d) asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
    f) consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
    g) informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
    h) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
    i) organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
    j) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
    k) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;
    l) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;
    m) prezintă conducătorului unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;
    n) efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
    o) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.


    CAP. IV
    Atribuţiile structurilor teritoriale
    ART. 41
    Filialele Autorităţii îndeplinesc următoarele atribuţii:
    a) coordonează, îndrumă, monitorizează şi evaluează activitatea birourilor judeţene din subordine;
    b) efectuează activităţi de control şi coordonează activităţile de control desfăşurate de personalul din birourile judeţene, conform legii;
    c) realizează activităţile de selecţie şi instruire a experţilor electorali, a operatorilor de calculator, a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora în judeţul unde îşi au sediul sau în municipiul Bucureşti, în cazul filialei Bucureşti-Ilfov, după caz;
    d) îndrumă şi coordonează activităţile de îndrumare a autorităţilor locale efectuate de birourile judeţene din subordine;
    e) realizează şi coordonează activităţile de desemnare şi înlocuire a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, realizate de birourile judeţene, conform legii şi normelor aplicabile;
    f) asigură desemnarea şi înlocuirea operatorilor de calculator şi coordonează activităţile de desemnare şi înlocuire a operatorilor de calculator realizate de birourile judeţene, conform legii şi normelor aplicabile;
    g) realizează documentaţia necesară emiterii avizelor conforme privind delimitarea secţiilor de votare din ţară şi stabilirea sediilor acestora;
    h) realizează monografii privind unităţile administrativ-teritoriale, constând în evidenţe, situaţii, statistici, nomenclatoare, documentare foto, hărţi etc., necesare în evaluarea, monitorizarea şi planificarea operaţiunilor electorale, pe care le pun la dispoziţia compartimentelor de specialitate ale Autorităţii;
    i) asigură legătura funcţională între birourile judeţene aflate în coordonare, pe de o parte, şi Departamentul coordonarea şi monitorizarea activităţilor în teritoriu, pe de altă parte;
    j) organizează întâlniri de lucru şi instruiri ale personalului din cadrul birourilor judeţene aflate în coordonarea filialei;
    k) sprijină, coordonează, îndrumă, monitorizează şi evaluează desfăşurarea activităţilor specifice de îndrumare şi control electoral la nivelul birourilor judeţene aflate în coordonare;
    l) realizează, coordonează, îndrumă, monitorizează şi sprijină activităţi specifice de instruire a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare;
    m) coordonează, îndrumă, monitorizează şi evaluează modalitatea de îndeplinire a atribuţiilor legale în pregătirea şi organizarea alegerilor şi referendumurilor de către autorităţile administraţiei publice locale din aria de competenţă;
    n) efectuează şi coordonează în aria de competenţă teritorială activităţile de îndrumare şi instruire a prefecţilor, primarilor, secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a altor categorii de persoane din administraţia locală cu privire la atribuţiile care le revin potrivi legii pentru organizarea alegerilor şi referendumurilor;
    o) întocmesc referatele de necesitate în vederea achiziţionării de bunuri şi servicii pentru activitatea proprie, precum şi a birourilor judeţene aflate în coordonare şi urmăresc executarea contractelor de către furnizori;
    p) îndrumă, monitorizează şi controlează autorităţile administraţiei publice locale cu privire la actualizarea Registrului electoral şi la modul de îndeplinire a atribuţiilor privind pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi referendumurilor, ce le revin potrivit legii;
    q) organizează activităţile de selecţie şi instruire a experţilor electorali, a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi a locţiitorilor acestora, precum şi a operatorilor de calculator;
    r) asigură desemnarea şi înlocuirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, conform legii şi normelor aplicabile;
    s) desfăşoară activităţile de îndrumare, monitorizare şi control, stabilite de lege în competenţa Autorităţii, prin personalul stabilit prin ordin al preşedintelui Autorităţii;
    t) implementează la nivel local programele Autorităţii de formare, instruire şi educaţie în materie electorală;
    u) monitorizează starea logisticii electorale şi a sediilor secţiilor de votare;
    v) furnizează filialelor informaţii pentru elaborarea documentaţiilor necesare emiterii avizelor conforme privind delimitarea secţiilor de votare din ţară şi stabilirea sediilor acestora;
    w) furnizează filialelor date, evidenţe, situaţii, statistici, nomenclatoare, documente foto pentru realizarea de monografii ale unităţilor administrativ-teritoriale;
    x) monitorizează întocmirea şi tipărirea listelor electorale;
    y) gestionează evidenţele experţilor electorali, ale operatorilor de calculator, ale preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi ale locţiitorilor acestora, la nivelul la care funcţionează;
    z) urmăresc modul de delimitare a secţiilor de votare, de stabilire a localurilor secţiilor de vot şi a sediilor birourilor electorale;
    aa) propun înfiinţarea secţiilor de votare noi sau schimbarea sediilor secţiilor de votare în cazurile în care nu se asigură respectarea prevederilor art. 20-22^1 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    bb) controlează modul de păstrare a logisticii electorale între perioadele electorale şi pot propune proiecte de decizii pentru înlocuirea logisticii electorale care nu respectă standardele stabilite de lege;
    cc) eliberează adeverinţe pentru operatorii de calculator privind activitatea desfăşurată în vederea acordării zilei libere prevăzute de lege;
    dd) urmăresc modalitatea de arondare a alegătorilor la secţiile de votare;
    ee) gestionează evidenţa secţiilor de votare şi a sediilor acestora din raza teritorială de competenţă;
    ff) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, în condiţiile legii;
    gg) desfăşoară activitatea de relaţii cu publicul şi de registratură la nivelul la care funcţionează;
    hh) sprijină Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în ceea ce priveşte activitatea de control al finanţării campaniilor electorale şi al activităţii partidelor politice.


    ART. 42
    Birourile Autorităţii îndeplinesc următoarele atribuţii:
    a) îndrumă, monitorizează autorităţile administraţiei publice locale cu privire la actualizarea Registrului electoral şi la modul de îndeplinire a atribuţiilor privind pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi referendumurilor, ce le revin potrivit legii;
    b) organizează activităţile de selecţie şi instruire a experţilor electorali şi a operatorilor de calculator;
    c) asigură desemnarea şi înlocuirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, conform legii şi normelor aplicabile;
    d) desfăşoară activităţile de îndrumare, monitorizare şi control, stabilite de lege în competenţa Autorităţii, prin personalul stabilit prin ordin al preşedintelui Autorităţii;
    e) implementează la nivel local programele Autorităţii de formare, instruire şi educaţie în materie electorală;
    f) monitorizează starea logisticii electorale şi a sediilor secţiilor de votare;
    g) furnizează filialelor informaţii pentru elaborarea documentaţiilor necesare emiterii avizelor conforme privind delimitarea secţiilor de votare din ţară şi stabilirea sediilor acestora;
    h) furnizează filialelor date, evidenţe, situaţii, statistici, nomenclatoare, documentare foto pentru realizarea de monografii ale unităţilor administrativ-teritoriale;
    i) monitorizează întocmirea şi tipărirea listelor electorale;
    j) gestionează evidenţele experţilor electorali, ale operatorilor de calculator, ale preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi ale locţiitorilor acestora la nivelul la care funcţionează;
    k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, în condiţiile legii;
    l) desfăşoară activitatea de relaţii cu publicul şi de registratură la nivelul la care funcţionează.


    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 43
    Funcţionarii publici de specialitate juridică din cadrul Departamentului legislaţie, contencios electoral, relaţia cu Parlamentul şi Uniunea Europeană şi al Direcţiei generale juridice şi resurse umane îndeplinesc atribuţii specifice consilierilor juridici, potrivit fişei postului.

    ART. 44
    Activităţile, metodele, mijloacele, procedeele utilizate şi sarcinile concrete ce revin personalului Autorităţii se stabilesc prin proceduri şi fişele posturilor.

    ART. 45
    Personalul Autorităţii este obligat, în părţile ce îl privesc, să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prezentului ordin, potrivit atribuţiilor specifice.

    ART. 46
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                    Constantin-Florin Mituleţu-Buică


    Bucureşti, 30 octombrie 2020.
    Nr. 726.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016