Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 72 din 29 ianuarie 2021  privind stabilirea reglementărilor pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1 alin. (8) şi art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 72 din 29 ianuarie 2021 privind stabilirea reglementărilor pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1 alin. (8) şi art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 102 din 29 ianuarie 2021
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. VVV 975/2021 al Direcţiei generale de asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică,
    în temeiul prevederilor:
    - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii;
    – Hotărârii Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 privind stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Coordonarea activităţilor derulate în centrele de vaccinare împotriva COVID-19 organizate de către unităţile sanitare şi autorităţile administraţiei publice locale, după caz, este realizată de un medic coordonator.
    (2) Medicul coordonator este desemnat de conducătorul instituţiei organizatoare, din cadrul personalului medico-sanitar care deserveşte centrul de vaccinare, cu îndeplinirea următoarelor criterii minime:
    a) este medic specialist, în oricare dintre specialităţile din domeniul medicinei umane;
    b) îşi asumă, prin declaraţie pe propria răspundere, disponibilitatea de îndeplinire a activităţilor de coordonare a centrului de vaccinare.

    (3) Conducătorii unităţilor sanitare şi ai autorităţilor publice locale pot stabili şi alte criterii de desemnare a medicului coordonator.

    ART. 2
    Medicul coordonator îndeplineşte următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    1. asigură buna desfăşurare a activităţilor la nivelul centrului;
    2. asigură continuitatea funcţionării centrului, conform programului de lucru al centrului de vaccinare, stabilit de direcţia de sănătate publică în funcţie de numărul de programări şi de disponibilitatea dozelor de vaccin;
    3. informează nucleul local de coordonare sau nucleul de coordonare de la Comitetul judeţean de conducere şi coordonare a intervenţiei (CJCCI), după caz, despre măsurile adoptate în cadrul centrului de vaccinare;
    4. realizează planificarea personalului pentru asigurarea activităţii centrelor de vaccinare;
    5. realizează instruirea personalului pentru activitatea de vaccinare şi activităţile adiacente;
    6. întocmeşte necesarul de vaccinuri în baza programărilor/ înscrierilor populaţiei (on-line, telefonic, medic de familie) şi în funcţie de stocurile centrului de vaccinare înregistrate în Registrul electronic naţional de vaccinare;
    7. transmite periodic necesarul de vaccinuri estimat către nucleul de coordonare judeţean, în conformitate cu cerinţele transmise de Centrul Naţional de Coordonare a Activităţii de Vaccinare (CNCAV) prin instrucţiunile aprobate de preşedintele acestuia;
    8. stabileşte necesarul de materiale medicale şi nemedicale necesare bunei funcţionări a centrului de vaccinare şi îl transmite nucleului local de coordonare sau nucleului de coordonare de la CJCCI, după caz, la care este arondat;
    9. asigură coordonarea procesului de recepţie a cantităţilor de vaccinuri alocate şi se asigură de respectarea lanţului de frig la nivelul centrului de vaccinare;
    10. primeşte materialele medicale şi nemedicale necesare bunei funcţionări a centrului;
    11. adoptă toate măsurile necesare pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei procesului de vaccinare şi pentru respectarea procedurilor de înregistrare, raportare, evidenţă şi analiză a evenimentelor deosebite (incidente, reacţii postvaccinale, efecte adverse);
    12. respectă şi aplică procedurile de vaccinare transmise ierarhic de la nivelul CNCAV;
    13. cooperează cu structurile implicate pentru asigurarea instalării şi funcţionării reţelelor şi aplicaţiei informatice de planificare şi evidenţă electronică şi a Registrului de evidenţă naţional al vaccinării (RENV), respectiv cu direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale;
    14. asigură instruirea persoanelor desemnate pentru înregistrarea datelor în RENV prin participarea la instruirile on-line organizate de către INSP şi prin accesul la manualele de utilizator;
    15. se asigură că toate echipele din centrul de vaccinare cunosc datele de acces în RENV şi vor introduce informaţiile în timp real;
    16. se asigură că toate pierderile de vaccin sunt înregistrate în RENV la sfârşitul programului de lucru sau ori de câte ori este nevoie;
    17. operează personal sau prin persoana desemnată recepţia de vaccin în RENV;
    18. monitorizează personal sau prin persoana desemnată consumul de vaccin şi stocurile proprii înregistrate în RENV;
    19. informează operativ nucleul local de coordonare a vaccinării sau nucleul de coordonare de la CJCCI, după caz, cu privire la problemele apărute în desfăşurarea activităţii.

    ART. 3
    (1) Ministerul Sănătăţii asigură, în vederea operaţionalizării centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, organizate în alte locaţii decât cele din cadrul unităţilor sanitare, prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, decontarea următoarelor tipuri de cheltuieli:
    a) pentru plata personalului medico-sanitar şi a registratorilor care îşi desfăşoară activitatea în centrele de vaccinare;
    b) cheltuieli curente;
    c) cheltuieli de capital.

    (2) Plata personalului medico-sanitar şi a registratorilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate în alte locaţii decât cele din cadrul unităţilor sanitare se face în baza unui contract distinct, de prestări servicii, încheiat cu reprezentantul legal al autorităţii publice locale şi beneficiază pentru timpul efectiv lucrat de un tarif orar diferenţiat, după cum urmează:
    a) 90 lei/oră pentru medici;
    b) 45 lei/oră pentru asistenţi medicali;
    c) 20 lei/oră pentru registratori.

    (3) Normarea pentru plata personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrului de vaccinare va ţine cont de următoarele aspecte:
    a) pentru centrele de vaccinare fixe:
    - registratori medicali: 2 registratori/1-2 fluxuri, 3 registratori/ 3-4 fluxuri, 4 registratori/5-6 fluxuri; 5 registratori/6-8 fluxuri;
    – asistenţi medicali: 1-2 asistenţi medicali/flux;
    – medici: 2 medici/1-4 fluxuri, 3 medici/5-8 fluxuri;

    b) pentru centrele de vaccinare mobile:
    - 1 registrator;
    – 2 asistenţi medicali;
    – 1 medic;

    c) pentru echipele mobile de vaccinare:
    - 1 registrator;
    – 2 asistenţi medicali;
    – 1 medic;

    d) pentru centrele de vaccinare tip drive-through:
    - 1 medic coordonator;
    – 2 medici/4 fluxuri, 4 medici/8 fluxuri ş.a.m.d.;
    – 2 asistente medicale/flux;
    – 2 registratori/4 fluxuri.    ART. 4
    (1) Decontarea prevăzută la art. 3 se acordă, în baza contractelor pentru decontare încheiate între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti cu autorităţile administraţiei publice locale care au organizat centre de vaccinare împotriva COVID-19 în alte locaţii decât cele din cadrul unităţilor sanitare, de la capitolul 66.01 „Sănătate“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“.
    (2) Modelul de contract pentru decontare este prevăzut în anexa la prezentul ordin.
    (3) Decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 3 se face lunar, conform prevederilor din contractul pentru decontare.

    ART. 5
    (1) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în centrele de vaccinare împotriva COVID-19 este reprezentant de medici, asistenţi medicali, care îşi exercită profesia în condiţiile legii, precum şi de registratori medicali.
    (2) Personalul care desfăşoară activitate medicală la un furnizor care are încheiat un contract de furnizare de servicii medicale cu o casă de asigurări de sănătate poate desfăşura activitate în cadrul unui centru de vaccinare împotriva COVID-19, organizat în alte locaţii decât cele organizate un unităţi sanitare, numai în afara programului de activitate stabilit şi prevăzut în cadrul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.

    ART. 6
    Autoritatea publică locală care a organizat centre de vaccinare împotriva COVID-19 încheie contract pentru decontare cu direcţia de sănătate publica judeţeană, în baza următoarelor documente:
    a) cerere pentru intrare în relaţie contractuală cu direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti semnată de reprezentantul legal;
    b) lista centrelor de vaccinare pentru care se solicită decontarea semnată de reprezentantul legal;
    c) decizia de înfiinţare a centrului de vaccinare emisă de directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti;
    d) lista personalului care desfăşoară activitate în cadrul centrului de vaccinare, pentru fiecare centru de vaccinare, conform anexei nr. 1 la contract - Lista cu personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrului de vaccinare organizat de autoritatea publică locală.


    ART. 7
    (1) În vederea decontării activităţii realizate, autoritatea publică locală transmite la direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti în format electronic, asumat prin semnătură electronică sau în original la sediul direcţiilor de sănătate publică, următoarele documente, pentru fiecare centru de vaccinare organizat:
    - borderou centralizator al activităţii desfăşurate în centrul de vaccinare de personalul care deserveşte aceste centre, conform anexei nr. 2 la contract;
    – borderou centralizator cuprinzând documentele justificative ale cheltuielilor eligibile stabilite prin prezentul ordin, însoţit de copii conform cu originalul ale documentelor justificative (facturi).

    (2) Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti transmite Direcţiei generale de asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii un borderou centralizator întocmit pe baza borderourilor asumate de autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) în vederea decontării cheltuielilor efectuate conform obiectului contractului.

    ART. 8
    Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 9
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul sănătăţii,
                    Vlad Vasile Voiculescu

    Bucureşti, 29 ianuarie 2021.
    Nr. 72.
    ANEXA 1

    CONTRACT
    pentru decontarea, din bugetul Ministerului Sănătăţii, a cheltuielilor
    pentru operaţionalizarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate
    de autorităţile administraţiei publice locale în alte locaţii decât cele din cadrul unităţilor sanitare
     - model -
    I. Părţile contractante
    1. Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ...................../Municipiului Bucureşti, cu sediul în municipiul/oraşul ....................., str. ..................... nr. ...., judeţul/sectorul ..................., telefon/fax ......................, cont IBAN nr. ..............................., deschis la Trezoreria ..............................., reprezentată prin ..............................., în calitate de director executiv,
    şi

    2. Autoritatea administraţiei publice locale: Unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială ..............................................., cu sediul în ..................., str. ................. nr. ....., telefon ......................, fax ............., contul nr. .........., deschis la Trezoreria .............., reprezentată prin .........................., în calitate de .....................,
    au convenit la încheierea prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:

    II. Obiectul contractului
    ART. 1
    Obiectul prezentului contract îl constituie decontarea cheltuielilor curente, inclusiv pentru plata personalului medico-sanitar şi a registratorilor medicali, precum şi a cheltuielilor de capital, necesare pentru operaţionalizarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, organizate de autorităţile publice locale în alte locaţii decât cele din cadrul unităţilor sanitare care se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.


    III. Durata contractului
    ART. 2
    (1) Prezentul contract este valabil până la data de 31 decembrie 2021.
    (2) Durata prezentului contract se poate prelungi pe toată durata de aplicabilitate a prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, prin încheierea unui act adiţional semnat de ambele părţi.


    IV. Obligaţiile părţilor
    ART. 3
    (1) Direcţiile de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti au următoarele obligaţii:
    1. să încheie contracte cu autorităţile publice locale sau judeţene pentru desfăşurarea activităţilor de vaccinare împotriva COVID-19, conform strategiei naţionale de vaccinare împotriva COVID-19;
    2. să asigure decontarea lunară a cheltuielilor prevăzute la art. 1 în baza documentelor prevăzute la art. 6 din prezentul contract şi a listei personalului care desfăşoară activitate în cadrul centrului de vaccinare, pentru fiecare centru de vaccinare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul contract, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea creditelor bugetare de la Ministerul Sănătăţii.

    (2) Autorităţile publice locale au următoarele obligaţii:
    1. să asigure organizarea centrelor de vaccinare în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 pentru stabilirea normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. să desemneze un medic coordonator pentru fiecare centru de vaccinare;
    3. să asigure personalul medico-sanitar şi registratorii medicali pentru desfăşurarea activităţilor de vaccinare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    4. să asigure desfăşurarea activităţilor de vaccinare împotriva COVID-19 conform instrucţiunilor transmise de nucleul judeţean de coordonare din cadrul CJCCI sau nucleul local de coordonare a vaccinării;
    5. să asigure respectarea condiţiilor de recepţie, depozitare, manipulare, administrare şi de raportare a vaccinurilor, conform instrucţiunilor transmise de nucleul judeţean de coordonare din cadrul CJCCI sau nucleul local de coordonare a vaccinării;
    6. răspund de utilizarea fondurilor decontate din bugetul Ministerului Sănătăţii potrivit destinaţiei stabilite pentru acestea.    V. Modalitatea de decontare
    ART. 4
    Cheltuielile curente eligibile la decontare sunt:
    a) cheltuieli cu managementul deşeurilor menajere şi al deşeurilor periculoase rezultate din activitatea de vaccinare, inclusiv recipiente pentru depozitare;
    b) cheltuieli cu utilităţile aferente punctelor de vaccinare;
    c) cheltuieli cu curăţenia centrelor de vaccinare, inclusiv dezinfecţie grupuri sanitare;
    d) cheltuieli cu produse pentru igiena mâinilor prin spălare (săpun lichid, prosoape de hârtie);
    e) cheltuieli cu consumabile de birotică (pixuri, hârtie, consumabile pentru imprimante, dosare, bibliorafturi);
    f) cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare, echipamente de protecţie, dezinfectanţi pentru maşini şi suprafeţe, dispozitive medicale (1 termometru contactless/flux), dacă acestea nu au fost furnizate de autorităţile responsabile;
    g) cheltuieli cu dozatoarele de apă (2/centru de vaccinare), cheltuieli cu apa pentru dozatoare şi cu pahare de unică folosinţă;
    h) cheltuieli cu mobilier:
    - 1 birou de primire pentru zona de recepţie/registrator, 1 scaun de birou/registrator, 1 masă şi 6 scaune/flux pentru zona de triaj, 1 scaun de vaccinare/flux, 1 măsuţă pentru depozitarea materialelor sanitare şi a vaccinului/flux, 12 scaune/ flux pentru zona de supraveghere postvaccinare; 1 pat de consultaţie/flux, 1 suport pentru perfuzie/flux, 1 cuier de haine/flux;

    i) 1 frigider dotat cu termometru de monitorizare a temperaturii/centru de vaccinare, cu dimensiuni adaptate la numărul de fluxuri din centru;
    j) cheltuieli cu materiale pentru signalistică;
    k) 1 PC (sau laptop)/flux, 1 imprimantă/flux;
    l) dispensere pentru dezinfectanţi şi pentru prosoape de hârtie (câte 1/flux);
    m) dispensere pentru hârtie igienică, săpun lichid şi prosoape de hârtie (câte 1 pe fiecare grup sanitar);
    n) 1 trusă de urgenţă/flux, dotată cu: tensiometru, stetoscop, ser fiziologic, branule, adrenalină, epipen, HHC, perfuzor;
    o) cheltuieli cu reamenajarea unui spaţiu existent: între 1 şi 3 panouri despărţitoare/flux, 1 chiuvetă (chiuvetă fixă sau chiuvetă mobilă)/flux.


    ART. 5
    Cheltuielile de capital eligibile la decontare sunt cheltuieli cu licenţele pentru PC/laptop.

    ART. 6
    (1) În vederea decontării cheltuielilor prevăzute la art. 1, autorităţile publice locale prezintă până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, următoarele documente:
    - borderou centralizator al activităţii desfăşurate în centrul de vaccinare de personalul angajat în aceste centre, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul contract;
    – borderou centralizator cuprinzând documentele justificative ale cheltuielilor eligibile la decontare stabilite prin prezentul contract, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul contract, însoţit de copii conform cu originalul ale documentelor justificative (facturi), cu încadrarea în limitele bugetare aprobate cu această destinaţie;
    – situaţie centralizată cu privire la numărul de programări/zi, în funcţie de disponibilitatea vaccinului în cadrul centrelor de vaccinare; programul centrelor de vaccinare se adaptează la numărul de programări;
    – evidenţa orelor aferente transportului spre zonele de vaccinare, în cazul echipelor mobile de vaccinare.

    (2) Netransmiterea de către autoritatea publică locală a documentelor prevăzute la alin. (1) către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti atrage amânarea decontării până la următoarea perioadă de raportare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (3) Modalitatea de decontare se realizează în următoarele limite, astfel:
    a) pentru dotarea unui centru cu un flux - maximum 30.000 lei; în cazul operaţionalizării mai multor fluxuri într-un centru, suma maximă decontată va creşte cu câte 8.000 de lei/fiecare flux;
    b) pentru cheltuielile prevăzute la art. 4 lit. a)-g), decontarea se realizează în limita maximă de 20.000 de lei/lună/1 flux.    VI. Soluţionarea litigiilor
    ART. 7
    Litigiile apărute pe perioada derulării contractului se soluţionează de părţi pe cale amiabilă. În situaţia în care părţile nu ajung la o înţelegere pe cale amiabilă, acestea se pot adresa instanţelor judecătoreşti competente.


    VII. Condiţii încetare contract
    ART. 8
    Contractul încetează în următoarele condiţii:
    1. în cazul în care direcţia de sănătate publică constată nerespectarea unei/unor obligaţii asumate de către autoritatea publică locală de natură a prejudicia grav derularea contractului, poate solicita încetarea acestuia; încetarea contractului nu este de natură a înlătura obligaţiile anterioare deja scadente şi neonorate ale părţilor;
    2. prin ajungere la termen;
    3. prin acordul părţilor, prin încetarea definitivă sau temporară a activităţii uneia dintre părţi sau pentru neîndeplinirea clauzelor contractuale. Neîndeplinirea clauzelor contractuale se poate constata de comun acord pe cale amiabilă sau prin adresarea către instanţele judecătoreşti competente;
    4. prin denunţarea unilaterală de către una dintre părţi.


    VIII. Clauze speciale
    ART. 9
    Se pot încheia acte adiţionale la prezentul contract în situaţia în care, prin actele normative în materie care intră în vigoare ulterior datei la care s-a încheiat prezentul contract, au fost aprobate modificări în volumul, structura sau bugetul aprobat, pe parcursul derulării acestuia.

    ART. 10
    Dacă o clauză a acestui contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză, în conformitate cu prevederile legale.


    IX. Forţa majoră
    ART. 11
    Orice împrejurare de fapt independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării prezentului contract şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul prezentei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo.

    ART. 12
    Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

    ART. 13
    Dacă nu se procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea la termen.

    ART. 14
    În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.


    X. Dispoziţii finale
    ART. 15
    Orice modificare poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional.


    Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ..............................., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi se completează conform normelor legale în vigoare.

┌───────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ │Comuna/Oraşul/Municipiul/ │
│Direcţia de Sănătate Publică │Judeţul/ │
│...............................│Sectorul municipiului Bucureşti│
│Semnături autorizate │...............................│
│ │Reprezentant legal, │
│ │...............................│
└───────────────────────────────┴───────────────────────────────┘


    ANEXA 1

    la contract
    LISTA
    cu personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrului de vaccinare
    organizat de autoritatea publică locală

┌────┬─────────┬─────────┬───┬────────────┬───────┬─────┐
│ │Denumirea│ │ │Categoria de│Cod │Număr│
│Nr. │centrului│Numele şi│ │personal │parafă,│de │
│crt.│de │prenumele│CNP│(medic/ │pentru │ore/ │
│ │vaccinare│ │ │asistent/ │medici │lună │
│ │ │ │ │registrator)│ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───┼────────────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────┴───┴────────────┴───────┴─────┘


    Comuna/Oraşul/Municipiul/Judeţul/ Sectorul municipiului Bucureşti
    .......................
    Reprezentant legal
    ..............................

    ANEXA 2

    la contract
    BORDEROU CENTRALIZATOR
    al activităţii desfăşurate în centrul de vaccinare
    Luna .........................................../anul 2021

┌───┬─────────┬──────────────────────┬───────────┬─────┬───────────┬─────────┐
│ │ │Centrul de vaccinare │Funcţie │ │ │C/val. │
│Nr.│Numele şi│în care se desfăşoară │medic/ │Tarif│Nr. ore │ore │
│ │prenumele│activitatea │asistent/ │/oră │efectuate*)│efectuate│
│ │ │ │registrator│ │ │ │
├───┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────────┤
│ │ │Total centru de │ │ │ │ │
│ │ │vaccinare │ │ │ │ │
│ │ │......................│ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────────┤
│ │ │Total centru de │ │ │ │ │
│ │ │vaccinare │ │ │ │ │
│ │ │......................│ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────────┤
│ │ │TOTAL GENERAL │ │ │ │ │
└───┴─────────┴──────────────────────┴───────────┴─────┴───────────┴─────────┘


    Comuna/Oraşul/Municipiul/Judeţul/ Sectorul municipiului Bucureşti
    ...............................
    Reprezentant legal,
    ..............................................
    *) Subsemnatul, ............................................., în calitate de persoană împuternicită de ordonatorul de credite, confirm pe propria răspundere că numărul de ore efectuate înscrise în prezentul borderou corespunde cu orele înscrise în documentele de prezenţă existente la nivelul centrului/centrelor de vaccinare.

    ANEXA 3

    la contract
    Comuna/Oraşul/Municipiul/Judeţul/Sectorul municipiului Bucureşti
    BORDEROU CENTRALIZATOR
    Nr. ………./data ..................
    cuprinzând documentele justificative ale cheltuielilor eligibile la decontare
    pentru luna ........................ an 2021

┌────┬─────────┬───────────────────────────────────────┬───────────┬───────┐
│ │ │Documentul │ │ │
│ ├─────────┼────────────┬────────┬────────┬────────┤Denumirea │ │
│ │ │ │ │ │Data │cheltuielii│ │
│Nr. │Denumirea│ │ │ │emiterii│eligibile │Valoare│
│crt.│centrului│Denumirea │Seria │Numărul │facturii│solicitate │(lei) │
│ │de │furnizorului│facturii│facturii│(ziua/ │la │ │
│ │vaccinare│ │ │ │luna/ │decontare*)│ │
│ │ │ │ │ │anul) │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼───────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼───────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼───────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼───────┤
│ │Total │ │ │ │ │ │ │
│ │centru de│ │ │ │ │ │ │
│ │vaccinare│ │ │ │ │ │ │
│ │.... │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼───────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼───────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼───────┤
│ │Total │ │ │ │ │ │ │
│ │centru de│ │ │ │ │ │ │
│ │vaccinare│ │ │ │ │ │ │
│ │.... │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼───────┤
│ │Total │ │ │ │ │ │ │
│ │general │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────────┴────────┴────────┴────────┴───────────┴───────┘


    Semnături autorizate**)
    Comuna/Oraşul/Municipiul/Judeţul/ Sectorul municipiului Bucureşti
    ...........................
    Reprezentant legal,
    ..............................
    *) Se va specifica clar tipul cheltuielii eligibile (de exemplu, dezinfectant, apă etc., aşa cum sunt stabilite prin Normele privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID 19, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului sănătăţii, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Subsemnatul, ................................, în calitate de persoană împuternicită de ordonatorul de credite, confirm pe propria răspundere că am realizat verificarea documentelor justificative menţionate în prezentul borderou centralizator şi, ca urmare a acestei verificări, confirm că sunt îndeplinite toate condiţiile de legalitate necesare în vederea vizării acestora pentru „Bun de plată“.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016