Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN  nr. 72 din 23 aprilie 2020  pentru modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 72 din 23 aprilie 2020 pentru modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 357 din 5 mai 2020
    Având în vedere prevederile art. 179 alin. (4) şi (5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 10 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.109 din 28 decembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 17 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) pentru sfârşitul anului, se calculează cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    BAR_31dec(2019) - valoarea BAR calculată la data de 31 decembrie a anului 2019;
    RI_r(2019) - rata inflaţiei realizate în anul 2019;
    AR_(2019) - valoarea amortizării recunoscute de ANRE în anul 2019, corespunzătoare BAR calculat la data de 31 decembrie a anului 2018;
    INVI_(2019) - valoarea reglementată recunoscută de ANRE pentru anul 2019 a imobilizărilor corporale şi necorporale puse în funcţiune sau recepţionate/date în folosinţă;
    INVE_(2019) - valoarea reglementată rămasă neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale ieşite din BAR în cursul anului 2019;
    AR_INV(2019) - valoarea amortizării recunoscute de ANRE aferentă imobilizărilor corporale şi necorporale puse în funcţiune sau recepţionate/date în folosinţă în anul 2019."

    2. La articolul 19, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) cheltuielile de exploatare de natura costurilor preluate direct aferente imobilizărilor corporale/necorporale a căror folosinţă este cedată terţilor prin contract de închiriere, fie şi parţial, cu excepţia cheltuielilor aferente imobilizărilor corporale de natura clădirilor, utilizate ca sedii şi puncte de lucru pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale;"

    3. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    Pentru fiecare an al perioadei de reglementare, venitul reglementat corectat se determină cu următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    VRC_(i) - venitul reglementat corectat permis de ANRE în anul (i);
    VR_(i) - venitul reglementat permis în anul (i);
    (Delta)VRC_(i-1) - componenta de corecţie a venitului reglementat corectat, aferent anului (i-1);
    (Delta)CPD_(i-1) - componenta de corecţie a costurilor preluate direct aferente anului (i-1);
    (Delta)CT_(i-1) - componenta de corecţie a valorii aferente consumului tehnologic din anul (i-1);
    (Delta)CAPEX_(i-1) - componenta de corecţie pentru costurile de capital investit aferente anului (i-1);
    (Delta)RI_VRC(i-1) - componenta de corecţie a valorii venitului reglementat corectat, datorată diferenţei dintre rata inflaţiei estimate pentru anul (i-1) şi rata inflaţiei realizate în anul (i-1);
    CN_(i-1) - componenta de corecţie a costurilor operaţionale neprevăzute cu caracter nepermanent din anul (i-1);
    RSE_(i) - componenta de redistribuire a sporului de eficienţă economică realizat în perioada anterioară de reglementare şi inclusă în venitul reglementat corectat al anului (i);
    SR_(i) - componenta de corecţie aferentă sumelor de regularizat din perioadele anterioare de reglementare şi/sau din anii precedenţi ai perioadei curente de reglementare, inclusă în venitul reglementat corectat al anului (i);
    (Delta)C_PERS(i-1) - componenta de corecţie a costurilor cu personalul din anul (i-1);
    (Delta)C_SSM(i-1) - componenta de corecţie a costurilor aferente securităţii muncii din anul (i-1);
    VI_(i-1) - venituri realizate în anul (i-1) din închirierea imobilizărilor corporale de natura clădirilor, utilizate ca sedii şi puncte de lucru pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale care fac parte din BAR implicit, inclusiv veniturile pentru acoperirea cheltuielilor operaţionale controlabile şi necontrolabile aferente respectivelor imobilizări;
    RI_e(i) - rata inflaţiei estimate pentru anul (i);
    RI_r(i-1) - rata inflaţiei realizate în anul (i-1)."

    4. La articolul 22, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k) componenta de corecţie aferentă sumelor de regularizat din perioadele anterioare de reglementare şi/sau din anii precedenţi ai perioadei curente de reglementare - SR."

    5. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    (1) (Delta)CPD reprezintă componenta de corecţie a costurilor preluate direct, calculată ca diferenţă între costurile preluate direct realizate în anul precedent şi cele permise, incluse în venitul reglementat în acelaşi an.
    (2) Componenta de corecţie (Delta)CPD_(i-1) care se include în calculul venitului reglementat corectat al anului (i) al perioadei de reglementare se determină astfel: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    (Delta)CPD_(i-1) - componenta de corecţie a costurilor preluate direct aferente anului (i-1) al perioadei de reglementare;
    CPD_r(i-1) - costurile preluate direct realizate în anul (i-1) al perioadei de reglementare;
    CPD_p(i-1) - costurile preluate direct permise, incluse în calculul venitului reglementat în anul (i-1) al perioadei de reglementare."

    6. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    (1) (Delta)CAPEX reprezintă componenta de corecţie pentru costurile de capital, calculată ca diferenţă între costurile de capital realizate în anul de reglementare precedent şi cele incluse în venitul reglementat în acelaşi an.
    (2) Componenta de corecţie (Delta)CAPEX_(i-1) care se include în calculul venitului reglementat corectat al anului (i) al perioadei de reglementare se determină astfel: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    (Delta)CAPEX_(i-1) - componenta de corecţie pentru costurile de capital aferente anului (i-1) al perioadei de reglementare;
    CAPEX_r(i-1) - costurile de capital realizate în anul (i-1) al perioadei de reglementare;
    CAPEX_p(i-1) - costurile de capital prognozate, care au fost incluse în calculul venitului reglementat în anul (i-1) al perioadei de reglementare.
    (3) La sfârşitul fiecărei perioade de reglementare, costurile de capital, incluse în veniturile reglementate, vor fi regularizate ţinând cont de luna de punere în funcţiune şi de luna de ieşire din BAR a imobilizărilor corporale şi necorporale."

    7. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    (1) (Delta)VRC reprezintă componenta de corecţie aferentă venitului reglementat corectat, calculată ca diferenţă între venitul reglementat corectat realizat în anul de reglementare precedent şi cel permis în acelaşi an.
    (2) Componenta de corecţie (Delta)VRC_(i-1) care se include în calculul venitului reglementat corectat al anului (i) al perioadei de reglementare se determină astfel: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    (Delta)VRC_(i-1) - componenta de corecţie a venitului reglementat corectat aferent anului (i-1);
    VRC_r(i-1) - venitul reglementat corectat realizat în anul (i-1) al perioadei de reglementare;
    VRC_p(i-1) - venitul reglementat corectat permis în anul (i-1) al perioadei de reglementare.
    (3) În primul an al perioadei a patra de reglementare, valoarea componentei de corecţie (Delta)VRC este egală cu zero."

    8. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    (1) (Delta)CT reprezintă componenta de corecţie aferentă consumului tehnologic, calculată ca diferenţă între consumul tehnologic realizat şi recunoscut de către ANRE şi cel permis în anul precedent.
    (2) Componenta de corecţie (Delta)CT_(i-1) care se include în calculul venitului reglementat corectat al anului (i) al perioadei de reglementare se determină astfel: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    (Delta)CT_(i-1) - componenta de corecţie a valorii aferente consumului tehnologic din anul (i-1);
    CTr_(i-1) - valoarea aferentă consumului tehnologic realizat şi recunoscut pentru anul (i-1) pe baza reglementărilor elaborate de ANRE;
    CT_p(i-1) - valoarea consumului tehnologic permisă şi inclusă în calculul venitului reglementat în anul (i-1)."

    9. Titlul punctului 4.12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4.12. Componenta de corecţie aferentă sumelor de regularizat din perioadele anterioare de reglementare şi/sau din anii precedenţi ai perioadei curente de reglementare - SR"

    10. La articolul 42, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 42
    (1) SR include toate sumele rămase de regularizat din perioadele anterioare de reglementare şi/sau din anii precedenţi ai perioadei curente de reglementare, de natura costurilor/veniturilor realizate şi recunoscute ca fiind de recuperat/cedat, în valori actualizate cu rata inflaţiei până în anul în care urmează a fi incluse în VRC."

    11. Articolul 89 se abrogă.


    ART. II
    Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi operatorii de distribuţie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 23 aprilie 2020.
    Nr. 72.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016