Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 700 din 28 februarie 2020  privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 218/2006 pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea persoanelor aflate la bordul navelor de pasageri care operează spre sau dinspre porturi maritime româneşti    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 700 din 28 februarie 2020 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 218/2006 pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea persoanelor aflate la bordul navelor de pasageri care operează spre sau dinspre porturi maritime româneşti

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 220 din 18 martie 2020
    Văzând Referatul Direcţiei transport naval nr. 2.415/98/20.01.2020 de aprobare a Ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 218/2006 pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea persoanelor aflate la bordul navelor de pasageri care operează spre sau dinspre porturi maritime româneşti,
    luând în considerare prevederile art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, precum şi ale art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prevederilor art. 57 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,
    ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 218/2006 pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea persoanelor aflate la bordul navelor de pasageri care operează spre sau dinspre porturile maritime româneşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 22 februarie 2006, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului European 98/41/CE din 18 iunie 1998 privind înregistrarea persoanelor aflate la bordul navelor de pasageri care operează spre sau dinspre porturi ale statelor membre ale Comunităţii, publicată în Jurnalul Oficial, seria L, nr. 188 din 2 iulie 1998, p. 0035-0039, Directiva 2002/84/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 noiembrie 2002 de modificare a directivelor privind siguranţa şi prevenirea poluării de către nave, publicată în Jurnalul Oficial, seria L, nr. 324 din 29 noiembrie 2002, p. 0053-0058, precum şi articolele 1 şi 3 din Directiva nr. 2017/2109 din 15 noiembrie 2017 de modificare a Directivei 98/41/CE a Consiliului privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinaţie sau de plecare din statele membre ale Comunităţii şi a Directivei 2010/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile statelor membre, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 315 din 30 noiembrie 2017, p. 52-60."

    2. Anexa se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    (1) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor comunică textul prezentului ordin Comisiei Europene.
    (2) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor comunică textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezentul ordin Comisiei Europene.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

    Prezentul ordin transpune articolele 1 şi 3 din Directiva 2017/2109 din 15 noiembrie 2017 de modificare a Directivei 98/41/CE a Consiliului privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinaţie sau de plecare din statele membre ale Comunităţii şi a Directivei 2010/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile statelor membre, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 315 din 30 noiembrie 2017, p. 52-60.


                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode

    Bucureşti, 28 februarie 2020.
    Nr. 700.
    ANEXA 1

    (Anexa la Ordinul nr. 218/2006)
    NORME
    privind înregistrarea persoanelor aflate la bordul navelor de pasageri
    care operează spre sau dinspre porturile maritime româneşti
    ART. 1
    Scopul prezentelor norme este de a spori siguranţa şi posibilităţile de salvare a pasagerilor şi a echipajului de la bordul navelor de pasageri care operează spre sau dinspre porturile maritime româneşti şi de a asigura o gestionare mai eficientă a acţiunilor de căutare şi salvare şi a consecinţelor oricărui tip de accident.

    ART. 2
    Termenii folosiţi în prezentele norme au următoarele înţelesuri:
    a) autoritatea desemnată în România - Autoritatea Navală Română, autoritatea centrală de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în sectorul siguranţei navigaţiei şi al securităţii navelor, căreia i se deleagă competenţele privind coordonarea activităţilor de asistenţă, căutare şi salvare pe mare şi în apele naţionale navigabile, elaborează planurile de acţiune de căutare şi salvare şi care are acces la informaţiile necesare în conformitate cu prezentele norme, denumită în continuare ANR;
    b) Codul ISM - Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională (IMO) prin Rezoluţia A. 741(18) din 4 noiembrie 1993, acceptat de România prin Legea nr. 85/1997;
    c) companie - proprietarul unei nave de pasageri sau oricare persoană juridică sau fizică cum ar fi operatorul sau navlositorul navei în contract de bareboat, care şi-a asumat responsabilitatea exploatării navei de pasageri de la proprietar;
    d) iaht de agrement sau ambarcaţiune de agrement - o navă neangajată în activităţi comerciale, indiferent de modul său de propulsie;
    e) navă de mare viteză - o navă de mare viteză, aşa cum este definită în Convenţia SOLAS, 1974 capitolul X regula I, împreună cu protocoalele şi amendamentele la această convenţie, în vigoare;
    f) navă de pasageri - o navă sau o navă de mare viteză care transportă mai mult de 12 pasageri;
    g) o milă - 1.852 metri;
    h) persoane - toate persoanele de la bordul unei nave de pasageri, indiferent de vârstă;
    i) registratorul de pasageri - o persoană desemnată de companie să îndeplinească obligaţiile prevăzute în Codul ISM sau o persoană desemnată de companie să fie responsabilă cu transmiterea informaţiilor privind persoanele care s-au îmbarcat la bordul unei nave de pasageri a companiei;
    j) serviciu regulat - o serie de curse ale navelor organizate astfel încât să deservească traficul între aceleaşi două sau mai multe porturi sau o serie de curse de la şi către acelaşi port fără escale intermediare, fie după un orar publicat, fie prin efectuarea unor curse cu o astfel de regularitate ori frecvenţă încât să constituie o serie sistematică ce poate fi recunoscută ca atare;
    k) SOLAS 74 - Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la care România a aderat prin Decretul nr. 80/1979;
    l) stat terţ - orice stat care nu este stat membru al Uniunii Europene (UE);
    m) zonă portuară - o zonă în înţelesul art. 2 lit. w) din Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 422/2011 privind normele tehnice de siguranţă pentru navele maritime de pasageri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 14 iulie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 3
    Prezentele norme se aplică navelor de pasageri, cu excepţia:
    a) navelor de război şi de transport trupe;
    b) iahturilor de agrement sau ambarcaţiunilor de agrement;
    c) navelor care navighează exclusiv în zone portuare sau pe căi navigabile interioare.


    ART. 4
    (1) Toate persoanele de la bordul oricărei nave de pasageri care pleacă dintr-un port românesc trebuie numărate înaintea plecării acesteia.
    (2) Înainte de plecarea navei de pasageri, numărul persoanelor de la bord trebuie comunicat comandantului navei şi se raportează prin mijloace tehnice adecvate în interfaţa electronică unică instituită în temeiul art. 6 alin. (1) din Legea nr. 162/2013 privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile româneşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 17 mai 2013, cu completările ulterioare.
    (3) Pentru o perioadă de tranziţie de 6 ani de la 20 decembrie 2017, ANR acceptă ca aceste informaţii să fie comunicate în continuare registratorului de pasageri al companiei însărcinat cu înregistrarea pasagerilor sau transmise sistemului companiei aflat la ţărm care îndeplineşte aceeaşi funcţie, în loc să fie raportate ANR-ului în interfaţa electronică unică sau prin intermediul Sistemului de identificare automată.

    ART. 5
    (1) Următoarele informaţii trebuie înregistrate atunci când o navă de pasageri care pleacă dintr-un port maritim românesc pentru a efectua o cursă, în cazul în care distanţa parcursă de la punctul de plecare până la portul de escală următor depăşeşte 20 de mile marine:
    a) numele de familie ale persoanelor de la bord, prenumele, genul acestora, naţionalitatea, data naşterii;
    b) necesităţile de îngrijiri speciale sau de asistenţă în situaţii de urgenţă, dacă acestea sunt comunicate în mod voluntar de către un pasager;
    c) datele de contact în caz de urgenţă, dacă acestea sunt comunicate în mod voluntar de către un pasager.

    (2) Aceste date trebuie colectate înainte de plecarea navei de pasageri şi se raportează prin mijloace tehnice adecvate în interfaţa electronică unică instituită în temeiul art. 6 alin. (1) din Legea nr. 162/2013, cu completările ulterioare, la plecarea navei de pasageri, dar în niciun caz mai târziu de 15 minute de la plecarea acesteia.
    (3) Pentru o perioadă de tranziţie de 6 ani de la 20 decembrie 2017, ANR permite ca aceste informaţii să fie comunicate în continuare registratorului de pasageri al companiei însărcinat cu înregistrarea pasagerilor sau transmise sistemului companiei aflat la ţărm care îndeplineşte aceeaşi funcţie, în loc să fie raportate în interfaţa electronică unică.
    (4) Fără a aduce atingere altor obligaţii juridice în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor de la nivelul Uniunii Europene şi de la nivel naţional, datele cu caracter personal colectate în scopurile prezentelor norme nu sunt prelucrate şi utilizate în alte scopuri. Datele cu caracter personal se prelucrează întotdeauna în conformitate cu dreptul Uniunii Europene privind protecţia datelor şi a vieţii private şi sunt şterse în mod automat şi fără întârzieri nejustificate odată ce nu mai sunt necesare.

    ART. 6
    (1) Orice companie care operează nave de pasageri şi care arborează pavilionul român, care pleacă dintrun port situat într-un stat terţ, având ca destinaţie un port maritim românesc sau un port dintr-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să furnizeze informaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi art. 5 alin. (1), conform celor stabilite la art. 4 alin. (2) şi art. 5 alin. (2).
    (2) Pentru fiecare navă de pasageri care navighează sub pavilionul unui stat terţ şi care pleacă dintr-un port situat în afara Uniunii Europene spre un port maritim românesc, compania care operează nava se asigură că informaţiile menţionate la art. 4 alin. (1) şi la art. 5 alin. (1) sunt furnizate în conformitate cu art. 4 alin. (2) şi cu art. 5 alin. (2).
    (3) Atunci când, în conformitate cu dispoziţiile aplicabile ale Convenţiei SOLAS, ANR acordă unei nave de pasageri care arborează pavilion român şi soseşte într-un port românesc sau într-un port situat în Uniunea Europeană dintr-un port situat întrun stat terţ scutiri sau derogări privind informaţiile referitoare la pasageri, ANR trebuie să respecte procedura de la art. 9 alin. (4) şi (5).

    ART. 7
    Înainte ca o navă de pasageri să plece dintr-un port maritim românesc, comandantul său trebuie să se asigure că numărul persoanelor de la bord nu depăşeşte numărul de persoane pe care nava de pasageri este autorizată să îl transporte.

    ART. 8
    (1) Fiecare companie care şi-a asumat responsabilitatea operării unei nave de pasageri numeşte, în conformitate cu prevederile art. 4 şi 5, un registrator de pasageri însărcinat cu înregistrarea pasagerilor, care să raporteze informaţiile menţionate în aceste dispoziţii către ANR în interfaţa electronică unică instituită în temeiul art. 6 alin. (1) din Legea nr. 162/2013, cu completările ulterioare, ori prin intermediul Sistemului de identificare automată.
    (2) Datele cu caracter personal colectate în conformitate cu art. 5 nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru realizarea scopului acestor norme şi în orice caz numai până în momentul în care cursa în cauză a navei a fost terminată în condiţii de siguranţă, iar datele au fost raportate în interfaţa electronică unică instituită în temeiul art. 6 alin. (1) din Legea nr. 162/2013, cu completările ulterioare. Fără a aduce atingere altor obligaţii juridice specifice prevăzute de legislaţia Uniunii Europene sau de legislaţia naţională, inclusiv în scopuri statistice, odată ce informaţiile nu mai sunt necesare în acest scop, ele se şterg automat şi fără întârzieri nejustificate.
    (3) Compania trebuie să se asigure că informaţiile referitoare la persoanele care au declarat că au nevoie de îngrijiri speciale sau asistenţă în situaţii de urgenţă sunt corect înregistrate şi comunicate comandantului înainte de plecarea navei de pasageri.

    ART. 9
    (1) Atunci când o navă de pasageri pleacă dintr-un port maritim românesc, ANR poate să reducă pragul de 20 de mile prevăzut la art. 5. Orice decizie a ANR cu privire la micşorarea acestui prag în cazul curselor între un port maritim românesc şi un port aparţinând unui stat membru al Uniunii Europene se va lua de comun acord cu acel stat.
    (2) ANR poate scuti o navă de pasageri care pleacă dintr-un port maritim românesc de obligaţia de a raporta numărul de persoane aflate la bord în interfaţa electronică unică instituită în temeiul art. 6 alin. (1) din Legea nr. 162/2013, cu completările ulterioare, cu condiţia ca nava în cauză să nu fie o navă de mare viteză, să asigure servicii regulate de mai puţin de o oră între escale, exclusiv în zona maritimă D stabilită în conformitate cu art. 4 din Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 422/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi proximitatea centrelor de căutare şi salvare să fie asigurată în zona maritimă respectivă.
    (3) ANR poate scuti de obligaţiile prevăzute la art. 5 din prezentele norme navele de pasageri care efectuează curse între două porturi sau curse care au ca punct de plecare şi de destinaţie acelaşi port, fără escală, cu condiţia ca navele în cauză să navigheze exclusiv în zona maritimă D stabilită în conformitate cu art. 4 din Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 422/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi proximitatea centrelor de căutare şi salvare să fie asigurată în zona maritimă respectivă.
    (4) Pentru cazurile menţionate la alin. (2) şi (3) se respectă procedura următoare:
    a) ANR notifică fără întârziere Comisiei Europene decizia sa de a acorda o scutire de la obligaţiile prevăzute la art. 5, indicând motivele de fond pentru aceasta. Această notificare se efectuează prin intermediul unei baze de date create şi gestionate de către Comisia Europeană în acest scop, la care Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene au acces. Măsurile adoptate de Comisia Europeană sunt puse la dispoziţie pe un site web accesibil publicului;
    b) în cazul în care, în termen de 6 luni de la notificare, Comisia Europeană consideră că scutirea nu se justifică sau ar putea avea efecte negative asupra concurenţei, va solicita ANR să îşi modifice sau să îşi anuleze decizia. Solicitarea se face prin adoptarea unui act de punere în aplicare.

    (5) Se pot acorda derogări pentru servicii efectuate cu regularitate într-o zonă unde probabilitatea anuală de a se produce valuri cu o înălţime mai mare de 2 metri este sub 10% şi:
    a) atunci când cursa nu depăşeşte aproximativ 30 de mile de la punctul de plecare; sau
    b) atunci când obiectivul prioritar al serviciului este de a crea legături regulate cu comunităţile periferice.

    (6) ANR, pentru navele care navighează în apele naţionale, sau ANR şi autoritatea competentă dintr-un alt stat membru UE între porturile cărora navighează navele de pasageri pot solicita Comisiei Europene, dacă estimează că este imposibil pentru companii să înregistreze informaţiile menţionate la art. 5 alin. (1), să obţină derogări totale sau parţiale de la această cerinţă. În acest scop, imposibilitatea practică trebuie să fie dovedită. De asemenea, trebuie demonstrat că în zona în care navighează aceste nave există la ţărm un sistem de ghidaj al navigaţiei, sunt furnizate previziuni meteorologice sigure şi sunt disponibile centre de căutare şi salvare suficiente. Derogările acordate conform prezentului alineat nu trebuie să aibă efecte adverse asupra concurenţei.
    (7) ANR înaintează Comisiei Europene decizia sa de a acorda o derogare prin intermediul bazei de date menţionate în alin. (4). În cazul în care, în termen de 6 luni de la cerere, Comisia Europeană consideră că derogarea nu se justifică sau ar putea avea efecte negative asupra concurenţei, va solicita ANR să îşi modifice sau să îşi anuleze decizia. Solicitarea se face prin adoptarea unui act de punere în aplicare.

    ART. 10
    (1) ANR se asigură că toate companiile dispun de o procedură pentru înregistrarea datelor care garantează că informaţiile necesare în conformitate cu prezentele norme sunt raportate în mod exact şi la timp.
    (2) ANR este autoritatea care are acces la informaţiile necesare în conformitate cu prezentele norme. În situaţii de urgenţă sau ca urmare a unui accident, ANR are acces imediat la informaţiile necesare în conformitate cu prezentele norme.
    (3) Datele cu caracter personal colectate în conformitate cu dispoziţiile art. 5 nu se păstrează mai mult decât este necesar pentru scopurile prezentelor norme şi în orice caz numai:
    a) până în momentul în care cursa în cauză a navei a fost încheiată în condiţii de siguranţă, dar, în orice caz, nu mai mult de 60 de zile de la plecarea navei; sau
    b) în caz de urgenţă ori în urma unui accident, până la finalizarea oricărei anchete sau proceduri judiciare.

    (4) Fără a aduce atingere altor obligaţii juridice specifice prevăzute de dreptul Uniunii Europene sau de legislaţia internă, inclusiv obligaţiilor în scopuri statistice, odată ce informaţiile nu mai sunt necesare în scopul prezentelor norme, ele se şterg automat şi fără întârzieri nejustificate.

    ART. 11
    (1) În scopul prezentelor norme, datele necesare sunt colectate şi înregistrate în aşa fel încât să se evite orice întârziere inutilă în momentul îmbarcării şi/sau al debarcării pasagerilor.
    (2) Trebuie evitată multiplicarea colectării datelor pe rute identice sau similare.

    ART. 12
    Prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentelor norme se efectuează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016