Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 70 din 15 aprilie 2020  privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2017 pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă şi pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 70 din 15 aprilie 2020 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2017 pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă şi pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 344 din 28 aprilie 2020
    Având în vedere prevederile art. 53 alin. (2) şi art. 56 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2017 pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă şi pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 6 martie 2017, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.

    ART. 2
    Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., operatorii de distribuţie a energiei electrice şi furnizorii de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iunie 2020.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 15 aprilie 2020.
    Nr. 70.
    ANEXA 1

    (Anexa la Ordinul nr. 12/2017)
    REGULAMENT
    de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă obligaţi a locurilor de consum
    ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte situaţiile în care are loc preluarea de către furnizorii de ultimă instanţă obligaţi a locurilor de consum ale clienţilor finali pentru care nu este asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, termenele/condiţiile aplicabile şi etapele parcurse în procesul de preluare, precum şi drepturile şi obligaţiile fiecăreia dintre părţile implicate în acest proces.

    ART. 2
    (1) Regulamentul se aplică:
    a) furnizorilor de energie electrică;
    b) operatorilor de reţea;
    c) clienţilor finali.

    (2) Regulamentul nu se aplică:
    a) în cazul preluării de către un furnizor de ultimă instanţă obligat a clienţilor finali din portofoliul unui alt furnizor de ultimă instanţă;
    b) în cazul clienţilor finali racordaţi la reţeaua electrică a unui operator de distribuţie, altul decât operatorul de distribuţie concesionar, care se află într-o situaţie în care nu poate încheia contract pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice cu furnizorul de ultimă instanţă obligat;
    c) în cazul clienţilor finali din portofoliul unui furnizor, care notifică schimbarea furnizorului, fără ca această acţiune să se finalizeze; în acest caz, notificarea privind denunţarea contractelor de furnizare şi a contractelor de reţea corespunzătoare se consideră anulată, furnizarea energiei electrice la locul/locurile de consum al/ale respectivilor clienţi finali fiind asigurată în continuare de furnizor, conform condiţiilor contractuale.


    ART. 3
    (1) Termenii folosiţi în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În înţelesul prezentului regulament, abrevierile şi termenii specifici utilizaţi au următoarele semnificaţii:
    a) abrevieri:

┌─────────────┬────────────────────────┐
│ │- Autoritatea Naţională │
│- ANRE │de Reglementare în │
│ │Domeniul Energiei; │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │- contract pentru │
│ │serviciul de distribuţie│
│ │a energiei electrice, │
│- CD │încheiat între OD şi FA │
│ │pentru unul sau mai │
│ │multe locuri de consum │
│ │racordate la reţeaua OD;│
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │- contract pentru │
│ │prestarea serviciului de│
│ │transport al energiei │
│- CT │electrice şi a │
│ │serviciului de sistem, │
│ │încheiat între OTS şi │
│ │FA; │
├─────────────┼────────────────────────┤
│- CR │- contract de reţea; │
├─────────────┼────────────────────────┤
│- FA │- furnizor actual; │
├─────────────┼────────────────────────┤
│- FUIob │- furnizor de ultimă │
│ │instanţă obligat; │
├─────────────┼────────────────────────┤
│- FC │- furnizor concurenţial;│
├─────────────┼────────────────────────┤
│- OD │- operator de │
│ │distribuţie; │
├─────────────┼────────────────────────┤
│- OD │- operator de │
│concesionar │distribuţie concesionar;│
├─────────────┼────────────────────────┤
│- OD │- operator de │
│neconcesionar│distribuţie │
│ │neconcesionar; │
├─────────────┼────────────────────────┤
│- OR │- operator de reţea; │
├─────────────┼────────────────────────┤
│- OTS │- operatorul de │
│ │transport şi de sistem; │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │- parte responsabilă cu │
│- PRE │echilibrarea, │
│ │înregistrată la OTS; │
└─────────────┴────────────────────────┘    b) definiţii:

┌─────────────┬────────────────────────┐
│ │- ansamblul documentelor│
│ │încheiate de FA cu o │
│ │PRE, aferente delegării │
│- Acord PRE │responsabilităţii │
│ │echilibrării pentru tot │
│ │sau o parte din │
│ │portofoliul de clienţi │
│ │finali deserviţi; │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │- persoană fizică sau │
│ │juridică ce deţine sau │
│ │reprezintă legal unul │
│- client │sau mai multe dintre │
│final preluat│locurile de consum │
│ │prevăzute în lista │
│ │locurilor de consum │
│ │preluate; │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │- contract încheiat │
│ │între OR şi FA/FUIob/ │
│ │client final, după caz, │
│ │pentru prestarea │
│ │serviciului de │
│- contract de│distribuţie a energiei │
│reţea │electrice (CD) sau │
│ │pentru prestarea │
│ │serviciului de transport│
│ │al energiei electrice şi│
│ │a serviciului de sistem │
│ │(CT); │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │- convenţia de asumare a│
│ │responsabilităţii │
│- Convenţie │echilibrării, încheiată │
│PRE │de FA cu OTS, pentru tot│
│ │sau o parte din │
│ │portofoliul de clienţi │
│ │finali deserviţi; │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │- furnizor de energie │
│ │electrică, altul decât │
│ │FUIob, care furnizează │
│- furnizor │energie electrică la un │
│actual │loc de consum până la │
│ │data la care acesta este│
│ │preluat de FUIob sau │
│ │trece la un FC; │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │- furnizor de energie │
│ │electrică, altul decât │
│- furnizor │FUIob şi FA, cu │
│concurenţial │activitate pe piaţa │
│ │concurenţială cu │
│ │amănuntul de energie │
│ │electrică; │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │- documentul prin care │
│ │FUIob informează │
│ │clienţii finali preluaţi│
│ │asupra motivului şi │
│- informare │termenelor/condiţiilor │
│de preluare │de preluare a locurilor │
│ │de consum care nu mai au│
│ │asigurată furnizarea │
│ │energiei electrice din │
│ │nicio altă sursă; │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │- licenţă pentru │
│- licenţă de │activitatea de furnizare│
│furnizare │a energiei electrice, │
│ │emisă de ANRE; │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │- cuprinde datele de │
│ │identificare a locurilor│
│ │de consum din │
│ │portofoliul FA, │
│ │racordate la reţeaua OR,│
│ │care trebuie să fie │
│- lista │preluate de FUIob │
│locurilor de │deoarece nu mai au │
│consum │asigurată furnizarea │
│preluate │energiei electrice din │
│ │nicio altă sursă │
│ │(inclusiv locurile de │
│ │consum pentru care FA a │
│ │transmis solicitare de │
│ │deconectare, dar │
│ │contractul de furnizare │
│ │nu a fost reziliat); │
├─────────────┼────────────────────────┤
│- operator │- OD concesionar şi OD │
│de │neconcesionar; │
│distribuţie │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │- persoana juridică, │
│ │titulară a licenţei de │
│ │distribuţie şi care are │
│- operator de│calitatea de concesionar│
│distribuţie │într-un contract de │
│concesionar │concesiune pentru │
│ │prestarea serviciului │
│ │public de distribuţie a │
│ │energiei electrice; │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │- operatorul de │
│ │distribuţie, altul decât│
│ │operatorul de │
│ │distribuţie concesionar,│
│- operator de│care prestează pentru │
│distribuţie │utilizatori serviciul de│
│neconcesionar│distribuţie a energiei │
│ │electrice prin reţelele │
│ │electrice deţinute în │
│ │proprietate sau în │
│ │folosinţă; │
├─────────────┼────────────────────────┤
│- operator de│- OD şi OTS; │
│reţea │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │- registru întocmit şi │
│ │actualizat de fiecare │
│- Registrul │OR, care conţine │
│de serviciu │informaţii specifice │
│pe sistem │despre utilizatorii de │
│ │reţea electrică │
│ │înregistraţi; │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │- registru întocmit şi │
│- Registrul │actualizat de OTS, care │
│PRE │conţine informaţii │
│ │specifice despre PRE │
│ │înregistrate; │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │- valoarea care trebuie │
│ │plătită OR de către FA │
│ │din suma datorată │
│ │aferentă facturilor │
│ │scadente emise în baza │
│ │CR, pentru a nu se │
│ │proceda la trecerea │
│ │clienţilor finali ai FA │
│- suma minimă│la FUI ca urmare a │
│de plată │rezilierii CR de către │
│ │OR; este stabilită de OR│
│ │în aplicarea │
│ │prevederilor │
│ │Regulamentului de │
│ │furnizare a energiei │
│ │electrice la clienţii │
│ │finali, aprobat prin │
│ │ordin al preşedintelui │
│ │ANRE; │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │- zona definită în │
│- zonă de │Condiţiile specifice │
│activitate │asociate licenţei │
│ │acordate unui OR. │
└─────────────┴────────────────────────┘

    CAP. II
    Desfăşurarea procesului de preluare
    SECŢIUNEA 1
    Condiţii de preluare
    ART. 4
    (1) Un loc de consum al unui client final, deservit de un FA, poate ajunge în situaţia de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice:
    a) în cazul în care FA pierde calitatea de furnizor ca urmare a:
    (i) retragerii licenţei de furnizare a energiei electrice, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare;
    (ii) expirării licenţei de furnizare a energiei electrice şi neîndeplinirii condiţiilor prevăzute de reglementările în vigoare pentru prelungirea duratei de valabilitate a acesteia sau pentru acordarea unei licenţe noi până la data expirării licenţei de furnizare existente;

    b) în cazul suspendării licenţei de furnizare a energiei electrice a FA, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, dacă în decizia de suspendare nu este prevăzut dreptul FA de a continua activitatea de furnizare a energiei electrice în regim controlat;
    c) în cazul încetării CR încheiat de către FA cu OR, ca urmare a denunţării unilaterale/rezilierii acestuia de către OR, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare;
    d) în cazul în care FA nu mai îndeplineşte condiţia de asumare a responsabilităţii financiare pentru plata dezechilibrelor;
    e) în cazul încetării contractului de furnizare încheiat de FA cu clientul final.

    (2) Un loc de consum al unui client final poate fi în situaţia de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice şi în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1). Astfel de cazuri sunt identificate de ANRE ca urmare a unor sesizări primite de la participanţii la piaţa de energie electrică (clienţi finali, furnizori, OR etc.).

    ART. 5
    Data de preluare de către FUIob a locurilor de consum ale clienţilor finali care ajung în situaţia de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă este, după caz:
    a) data expirării licenţei de furnizare a FA, în situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (ii);
    b) data la care intră în vigoare decizia de suspendare/retragere a licenţei de furnizare a FA, în situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (i) sau lit. b);
    c) data încetării CR încheiat între OR şi FA, în situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c);
    d) data la care FA nu mai îndeplineşte condiţia de asumare a responsabilităţii financiare pentru plata dezechilibrelor, în situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d);
    e) data încetării contractului de furnizare încheiat între FA şi clientul final sau data solicitată de clientul final în condiţiile prevăzute la art. 13, în situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e);
    f) data identificată de ANRE, în cazul clienţilor finali aflaţi întro situaţie care se încadrează în prevederile art. 4 alin. (2).


    ART. 6
    FUIob publică pe pagina de internet proprie, într-o secţiune dedicată, cu acces direct de pe pagina de start, lista locurilor de consum preluate, la aceeaşi dată la care transmite informarea de preluare către clienţii finali.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Etape de preluare în cazul expirării/retragerii/suspendării licenţei de furnizare a FA
    ART. 7
    (1) Pentru preluarea de către FUIob a locurilor de consum ale clienţilor finali ai căror FA se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), cel mai târziu în prima zi lucrătoare după data expirării licenţei/emiterii deciziei de retragere/suspendare a licenţei de furnizare a FA, ANRE transmite OTS, OD concesionari şi FUIob, precum şi spre ştiinţă FA o informare cu privire la expirarea/retragerea/suspendarea licenţei de furnizare a FA şi data la care FA pierde/a pierdut calitatea de furnizor, respectiv, după caz, data la care începe perioada de suspendare a licenţei de furnizare a FA (şi perioada de suspendare, dacă aceasta este determinată).
    (2) OD concesionar are obligaţia de a transmite către OD neconcesionari din zona sa de activitate informarea primită de la ANRE, prevăzută la alin. (1), în prima zi lucrătoare de la primire.
    (3) În cel mult două zile lucrătoare de la data primirii informării prevăzute la alin. (1) sau, după caz, alin. (2), OTS/OD în zona căruia sunt amplasate locuri de consum ale clienţilor finali ai FA întocmeşte lista locurilor de consum preluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, şi o transmite FUIob desemnat pentru zona de reţea în care acestea sunt amplasate şi spre ştiinţă ANRE.
    (4) În cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de la OTS/OD a listei prevăzute la alin. (3), FUIob transmite clienţilor finali preluaţi informarea de preluare, care trebuie să conţină cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 8
    (1) În cazul unui FA aflat în situaţia prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b), în cel mult două zile lucrătoare după data încetării suspendării, ANRE transmite fiecărui FUIob, OTS, OD concesionar, precum şi FA o informare privind reluarea activităţii de furnizare a FA şi data la care încetează suspendarea licenţei de furnizare a acestuia.
    (2) OD concesionar are obligaţia de a transmite informarea prevăzută la alin. (1) OD neconcesionar din zona sa de activitate în prima zi lucrătoare de la primire.
    (3) În cel mult două zile lucrătoare de la primirea informării prevăzute la alin. (1), FA transmite clienţilor finali din portofoliul său ale căror locuri de consum au fost preluate de către FUIob pe perioada suspendării şi care, în această perioadă, nu au încheiat un contract de furnizare a energiei electrice în condiţii negociate cu un FC o informare privind reluarea relaţiei contractuale de la data încetării suspendării. FUIob pune la dispoziţia FA, la solicitarea acestuia, lista clienţilor finali preluaţi de la FA care în perioada suspendării nu au încheiat un alt contract de furnizare cu un FC.
    (4) OR stabileşte, pe baza citirii contoarelor sau, în cazul în care citirea contoarelor nu este posibilă, în conformitate cu procedurile specifice, şi comunică FUIob şi FA indexul contoarelor de decontare de la locurile de consum ale clienţilor finali prevăzuţi la alin. (3), amplasate în zona sa de activitate, aferent datei de încetare a suspendării licenţei de furnizare a FA, în vederea emiterii de către FUIob şi FA a facturilor pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data încetării suspendării licenţei FA.

    ART. 9
    (1) În cazul în care FA cu licenţa de furnizare suspendată pierde calitatea de furnizor în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), ca urmare a retragerii sau expirării licenţei în perioada de suspendare, ANRE transmite, în cel mult două zile lucrătoare de la data de la care FA a pierdut calitatea de furnizor, fiecărui FUIob, OTS, OD concesionar, precum şi spre ştiinţă FA o informare referitoare la pierderea calităţii de furnizor a FA şi data retragerii/expirării licenţei de furnizare a acestuia.
    (2) OD concesionar are obligaţia de a transmite informarea prevăzută la alin. (1) OD neconcesionari din zona sa de activitate în prima zi lucrătoare de la primire.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), FUIob are obligaţia ca, în cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea informării ANRE prevăzută la alin. (1), să informeze clienţii finali preluaţi de la FA, care între timp nu au încheiat un alt contract de furnizare a energiei electrice în condiţii negociate cu un FC, în legătură cu pierderea de către FA a calităţii de furnizor, având ca efect încetarea de drept a contractelor de furnizare încheiate de aceştia cu FA.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Etape de preluare în situaţia încetării CR încheiat de FA cu OR
    ART. 10
    (1) În cazul neîndeplinirii de către FA a obligaţiilor de plată aferente CR încheiat cu OR, acesta poate demara procesul de reziliere a CR, conform prevederilor contractuale. În acest sens, OR transmite către FA şi spre ştiinţă ANRE notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor de plată aferente CR încheiat cu FA, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. Această notificare se transmite la aceeaşi dată la care OR transmite FA notificarea asupra intenţiei de executare a garanţiei financiare constituite de FA în favoarea sa, conform reglementărilor în vigoare.
    (2) Dacă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării privind neîndeplinirea obligaţiilor de plată aferente CR încheiat cu FA, prevăzută la alin. (1), FA nu achită în contul OR cel puţin suma minimă de plată, inclusiv prin executarea de către OR a garanţiei financiare constituite de FA în favoarea sa, OR transmite:
    a) către clienţii finali din portofoliul FA cu locuri de consum aferente CR pentru care s-a transmis notificarea prevăzută la alin. (1);
    b) către FA;
    c) spre ştiinţă ANRE şi FUIob desemnat pentru zona/zonele de reţea în care locurile de consum prevăzute la lit. a) sunt amplasate o notificare privind rezilierea CR încheiat cu FA, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

    (3) În cazul rezilierii CT aferent unor locuri de consum racordate la reţeaua OD, notificarea prevăzută la alin. (2) va fi transmisă de OTS şi către OD, iar obligaţia de transmitere a acesteia către clienţii finali şi spre ştiinţă FUIob, conform alin. (2) lit. a) şi c), revine OD.
    (4) Dacă în termen de 21 de zile de la data transmiterii notificării prevăzute la alin. (2) nu este achitată integral în contul OR suma minimă de plată care face obiectul rezilierii CR, rezilierea îşi produce efectele în a 22-a zi lucrătoare de la data transmiterii notificării prevăzute la alin. (2).

    ART. 11
    În cazul încetării CR încheiat de FA cu OR se procedează, după caz, astfel:
    a) în cel mult două zile lucrătoare după data încetării CD încheiat cu FA pentru locurile de consum racordate la reţeaua proprie, OD transmite FUIob din zona sa de activitate şi spre ştiinţă ANRE o informare cu privire la încetarea contractului, care va conţine şi data încetării CD, împreună cu lista locurilor de consum preluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;
    b) în cel mult două zile lucrătoare după data încetării CT încheiat cu FA, OTS transmite:
    (i) în cazul locurilor de consum racordate la reţeaua OD, către toţi OD concesionari, toţi FUIob şi spre ştiinţă ANRE o informare cu privire la încetarea contractului, în care precizează data de încetare a CT şi denumirea FA; OD concesionar are obligaţia de a transmite această informare OD neconcesionari din zona sa de activitate în prima zi lucrătoare de la primire;
    (ii) în cazul locurilor de consum racordate la reţeaua OTS, către FUIob desemnat pentru zona de reţea în care locurile de consum sunt amplasate şi spre ştiinţă ANRE lista locurilor de consum preluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

    c) în cel mult două zile lucrătoare de la data primirii informării prevăzute la lit. b) pct. (i), OD în zona căruia sunt amplasate locuri de consum ale FA întocmeşte lista locurilor de consum preluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, pe care o transmite FUIob din zona sa de activitate şi spre ştiinţă ANRE;
    d) în cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de la OR a listei locurilor de consum preluate, FUIob transmite clienţilor finali preluaţi informarea de preluare, care trebuie să conţină cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 1.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Etape de preluare în situaţia în care FA nu mai îndeplineşte condiţia de asumare a responsabilităţii financiare pentru plata dezechilibrelor
    ART. 12
    (1) În cazul în care prin aplicarea de către OTS a prevederilor procedurilor/convenţiilor specifice este retrasă/revocată înregistrarea ca PRE a FA sau încetează delegarea responsabilităţii echilibrării FA către un PRE, fără ca acesta să îşi delege responsabilitatea echilibrării unui alt PRE, în cel mult două zile lucrătoare după încetarea convenţiei PRE/acordului PRE pentru respectivul FA, OTS transmite:
    a) în cazul locurilor de consum racordate la reţeaua OD, către toţi OD concesionari, FUIob şi spre ştiinţă ANRE o informare care va conţine denumirea FA care nu mai îndeplineşte condiţia de asumare a responsabilităţii financiare pentru plata dezechilibrelor, precum şi confirmarea datei de la care FA nu mai figurează în Registrul PRE; OD concesionar are obligaţia de a transmite această informare OD neconcesionari din zona sa de activitate în prima zi lucrătoare de la primire;
    b) în cazul locurilor de consum racordate la reţeaua OTS, către FUIob desemnat/desemnaţi pentru zona/zonele de reţea în care locurile de consum sunt amplasate şi spre ştiinţă ANRE lista locurilor de consum preluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, dacă este cazul.

    (2) În cel mult două zile lucrătoare de la primirea informării prevăzute la alin. (1) lit. a), OD în zona căruia sunt amplasate locuri de consum ale FA întocmeşte lista locurilor de consum preluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, pe care o transmite FUIob din zona sa de activitate şi spre ştiinţă ANRE.
    (3) În cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de la OR a listei locurilor de consum preluate, FUIob transmite clienţilor finali preluaţi informarea de preluare care va conţine cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 1.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Etape de preluare în situaţia încetării contractului de furnizare încheiat între FA şi clientul final
    ART. 13
    În situaţia încetării contractului de furnizare încheiat între FA şi un client final, preluarea locurilor de consum ale clientului final care fac obiectul contractului şi care se află în situaţia de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice se poate face:
    a) la solicitarea clientului final;
    b) în cazul clienţilor casnici, ca urmare a notificării transmise FUIob de către OD, ca urmare a notificării primite de OD de la FA, referitoare la încetarea contractului de furnizare încheiat între FA şi client, dacă încetarea contractului a intervenit:
    (i) prin ajungere la termen;
    (ii) prin reziliere de către FA.    ART. 14
    (1) În situaţia prevăzută la art. 13 lit. a), în vederea preluării, cu cel puţin 5 zile lucrătoare anterior datei de încetare a contractului de furnizare/datei de la care solicita preluarea, clientul final transmite FUIob desemnat pentru zona de reţea în care este amplasat locul de consum o solicitare de preluare. În acest scop, FUIob pune la dispoziţia clientului final pe pagina proprie de internet un model de solicitare de preluare care conţine cel puţin următoarele elemente: denumirea clientului, tipul de client (casnic, noncasnic, beneficiar de serviciu universal), adresa locului de consum, denumirea FA, data încetării contractului cu FA, data de la care se solicită preluarea, motivul încetării contractului cu FA.
    (2) Data de la care se solicită preluarea nu poate fi anterioară datei de încetare a contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu FA.
    (3) Data de la care se solicită preluarea poate fi ulterioară datei de încetare a contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu FA, caz în care FUIob informează clientul final cu privire la faptul că, în lipsa unui contract de furnizare, locul de consum va fi deconectat pe toată perioada cuprinsă între data încetării contractului cu FA şi data de la care locul de consum se preia de către FUIob, precum şi cu privire la costurile aferente.
    (4) În cel mult două zile lucrătoare de la data primirii solicitării de preluare, FUIob:
    a) informează OD concesionar cu privire la solicitarea clientului final, în vederea asigurării continuităţii în alimentarea cu energie electrică; în cazul în care locul de consum este racordat la reţeaua unui OD neconcesionar, OD concesionar informează OD neconcesionari în prima zi lucrătoare după data primirii solicitării de preluare;
    b) transmite:
    (i) către FA o solicitare de transmitere a unui punct de vedere cu privire la încetarea contractului de furnizare;
    (ii) către OD concesionar o solicitare de transmitere a informaţiilor aferente locului de consum, precum şi informaţii referitoare la starea locului de consum care se solicită a fi preluat, respectiv dacă este deconectat sau alimentat. În cazul în care locul de consum este racordat la reţeaua unui OD neconcesionar, OD concesionar transmite solicitarea FUIob către OD neconcesionar în prima zi lucrătoare după data primirii.


    (5) Informaţiile solicitate de FUIob se transmit de către FA şi OD în termen de cel mult două zile lucrătoare de la primirea solicitării.
    (6) În cazul în care FA nu transmite un punct de vedere în termenul prevăzut la alin. (5) sau punctul de vedere transmis nu exprimă dezacordul cu privire la preluarea de către FUIob, în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea informaţiilor solicitate FUIob transmite către clientul final, OD şi FA informarea de preluare care va conţine cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 1.
    (7) FUIob informează ANRE cu privire la preluare în termen de două zile de la transmiterea informării de preluare către clientul final.
    (8) În cazul în care punctul de vedere transmis de FA exprimă dezacordul cu privire la preluarea de către FUIob, procesul de preluare se suspendă şi FUIob informează clientul final, OD şi ANRE cu privire la această situaţie.
    (9) În baza informării transmise de către FUIob conform alin. (8), ANRE analizează dacă sunt îndeplinite condiţiile necesare preluării clientului final de către FUIob şi comunică rezultatul analizei FUIob, FA şi OD, în vederea conformării.
    (10) În cadrul analizei prevăzute la alin. (9), ANRE poate solicita participanţilor la piaţa de energie electrică orice informaţii pe care le consideră necesare.

    ART. 15
    (1) În situaţia prevăzută la art. 13 lit. b) pct. (i), în cel mult două zile lucrătoare de la data încetării contractului de furnizare încheiat de clientul final cu FA, OD transmite FUIob şi spre ştiinţă ANRE lista locurilor de consum preluate conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.
    (2) Modalitatea de încetare a contractului, în vederea stabilirii încadrării în situaţia prevăzută la art. 13 lit. b) pct. (i), se comunică de către FA odată cu solicitarea transmisă OD de încetare a contractului de distribuţie.
    (3) Lista locurilor de consum preluate transmisă conform alin. (1) conţine şi locurile de consum pentru care FUIob a primit din partea clientului final solicitare de preluare, comunicate de FUIob către OD concesionar conform alin. (1), evidenţiate separat.
    (4) În cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de la OD a listei locurilor de consum preluate, FUIob transmite clientului final preluat informarea de preluare care va conţine cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 1.
    (5) În cazul în care în termenul prevăzut la art. 31 alin. (1), clientul final îşi exprimă dezacordul faţă de preluarea de către FUIob, FUIob informează OD şi ANRE cu privire la această situaţie.
    (6) În baza informării transmise de către FUIob conform alin. (5), ANRE analizează informaţiile primite şi comunică rezultatul analizei FUIob, FA şi OD, în vederea conformării.
    (7) În cadrul analizei prevăzute la alin. (6), ANRE poate solicita participanţilor la piaţa de energie electrică orice informaţii pe care le consideră necesare.

    ART. 16
    (1) În situaţia prevăzută art. 13 lit. b) pct. (ii), în cazul în care contractul de furnizare încetează prin reziliere de către FA, OD transmite către ANRE o informare referitoare la această situaţie.
    (2) În baza informării transmise de către OD conform alin. (1), ANRE analizează informaţiile primite şi comunică FUIob, FA şi OD rezultatul analizei, în vederea conformării, precum şi, dacă este cazul, notificarea prin care se solicită preluarea locurilor de consum, precizând termenele şi condiţiile specifice de preluare a acestora de către FUIob.
    (3) În cadrul analizei prevăzute la alin. (2), ANRE poate solicita participanţilor la piaţa de energie electrică orice informaţii pe care le consideră necesare.

    ART. 17
    (1) În cazul locurilor de consum pentru care încetează contractul de furnizare încheiat cu FA şi:
    a) pentru care nu s-a încheiat un contract de furnizare cu un FC cu intrare în vigoare de la data încetării contractului cu FA;
    b) nu a fost transmisă de către clientul final o solicitare de preluare de către FUIob de la data încetării contractului cu FA; sau
    c) data de la care se solicită preluarea de către FUIob este ulterioară datei încetării contractului de furnizare cu FA;
    d) nu a fost transmisă de către ANRE o dispoziţie de conformare, OR întreprinde măsurile necesare în vederea întreruperii alimentării cu energie electrică la locul de consum de la data încetării contractului cu FA până la data la care locul de consum se preia de către FUIob sau se încheie un contract cu un FC.

    (2) În vederea întreruperii alimentării cu energie electrică, OR comunică clienţilor finali, cu cel puţin 3 zile lucrătoare anterior datei deconectării, un preaviz de deconectare în care se va menţiona şi motivul deconectării, precum şi costurile deconectării şi reconectării locurilor de consum de la/la reţeaua electrică. Pentru comunicare OR va utiliza o cale de comunicare care să asigure informarea clientului.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), în cazul în care până la data deconectării clientul final face dovada transmiterii unei solicitări de preluare către FUIob, OR asigură continuitatea în alimentarea cu energie electrică.
    (4) În cazul în care solicitarea de preluare este transmisă la o dată ulterioară încetării contractului cu FA, preluarea de către FUIob se va realiza începând cu data de la care se solicită preluarea, care nu poate fi anterioară datei solicitării.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Alte situaţii de preluare
    ART. 18
    (1) În cazul unui loc de consum aflat într-o situaţie care se încadrează în prevederile art. 4 alin. (2), în cel mai scurt timp după identificarea situaţiei, ANRE transmite către FUIob şi OR din zona de reţea în care se află locul de consum, precum şi FA, dacă este cazul, o notificare prin care se solicită preluarea locului de consum, precizând termenele şi condiţiile specifice de preluare a acestuia de către FUIob.
    (2) FUIob are obligaţia de a transmite informarea de preluare către clienţii finali preluaţi, în conformitate cu precizările ANRE din notificarea transmisă conform alin. (1).

    CAP. III
    Trecerea la un FC a clienţilor finali aflaţi în situaţia de a fi preluaţi sau care au fost preluaţi de FUIob
    ART. 19
    (1) În perioada cuprinsă între data preluării de către FUIob şi data-limită până la care clientul final preluat trebuie să încheie contractul de furnizare cu FUIob, stabilită conform prevederilor art. 22 alin. (1), respectivul client final poate trece la un FC cu o notificare transmisă FUIob cu cel puţin două zile lucrătoare înaintea datei la care contractul încheiat cu FC intră în vigoare, trecerea fiind condiţionată de semnarea contractului cu FUIob pentru perioada pentru care furnizarea energiei electrice a fost asigurată de către FUIob.
    (2) După data-limită până la care clientul final preluat trebuie să încheie contractul de furnizare cu FUIob, stabilită conform prevederilor art. 22 alin. (1), trecerea respectivului client final la un FC se face cu notificarea FUIob, în termenele şi condiţiile prevăzute în procedura de schimbare a furnizorului aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE.
    (3) Contractele încheiate între clienţii finali preluaţi şi FC în condiţiile prevăzute la alin. (1) trebuie să intre în vigoare până la data-limită de încheiere a contractului de furnizare cu FUIob, stabilită conform prevederilor art. 22 alin. (1).
    (4) În cazul trecerii la un FC a unui loc de consum preluat de FUIob în condiţiile prezentului regulament, la care a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică ca urmare a emiterii de către FUIob a unui ordin de deconectare, reluarea alimentării cu energie electrică se face de către OR numai ulterior confirmării de către FUIob a achitării la zi, de către clientul final, a sumelor datorate pentru întreaga perioadă de preluare. FUIob are obligaţia transmiterii acestei confirmări către OR în cel mult o zi lucrătoare de la data înregistrării plăţilor efectuate în acest sens de respectivul client.

    CAP. IV
    Condiţii de prestare de către FUIob a activităţii de furnizare a energiei electrice pentru clienţii finali preluaţi
    ART. 20
    Prestarea de către FUIob a activităţii de furnizare a energiei electrice pentru clienţii finali preluaţi se face în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile şi cu datele/informaţiile din documentele transmise de aceştia respectivilor clienţi.

    ART. 21
    Clienţii finali preluaţi, din categoria clienţi noncasnici care solicită să beneficieze de serviciul universal, trebuie să depună, în termen de maximum 5 zile de la primirea informării de preluare, documentele prevăzute de legislaţia aplicabilă, care fac dovada dreptului de a beneficia de serviciu universal.

    ART. 22
    (1) Contractul de furnizare între clientul final preluat şi FUIob, pentru locul/locurile de consum ale clientului final preluat, se încheie în maximum 21 de zile de la data transmiterii de către FUIob a informării de preluare, cu excepţia următoarelor cazuri:
    a) dacă în notificarea prin care se solicită preluarea locurilor de consum transmisă de către ANRE se specifică un alt termen-limită de încheiere a contractului, caz în care acesta se încheie în termenul specificat;
    b) dacă după transmiterea de către FUIob a informării de preluare una dintre părţi contestă preluarea, caz în care contractul se încheie în termenul specificat de ANRE în informarea transmisă părţilor după soluţionarea contestaţiei;
    c) locul/locurile de consum ale clientului final preluat are/au o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare mai mare sau egală cu 1 MVA, caz în care contractul se încheie în cel mult 3 zile lucrătoare de la data transmiterii de către FUIob a informării de preluare.

    (2) În perioada cuprinsă între data preluării clientului final de către FUIob şi data încheierii contractului de furnizare între clientul final preluat şi FUIob, dar nu mai târziu de data-limită prevăzută la alin. (1), se admite prestarea de către FUIob a activităţii de furnizare a energiei electrice pentru locurile de consum ale clientului final preluat fără existenţa unui contract încheiat cu acesta.

    ART. 23
    Dacă, pentru un loc de consum, clientul final preluat nu încheie contractul de furnizare a energiei electrice cu FUIob până la data-limită stabilită conform prevederilor art. 22 alin. (1), FUIob poate să solicite OR întreruperea alimentării cu energie electrică la respectivul loc de consum, numai după transmiterea către clientul final, cu minimum 5 zile înaintea datei de întrerupere, a unui preaviz de deconectare, care să conţină data şi motivele întreruperii. În cazul în care clientul încheie contractul de furnizare a energiei electrice până cu cel puţin o zi lucrătoare anterior datei prevăzute pentru deconectare, procesul de deconectare se anulează.

    ART. 24
    (1) FUIob are obligaţia să asigure furnizarea energiei electrice clienţilor finali preluaţi, pentru locurile de consum amplasate în zona/zonele de reţea pentru care a fost desemnat, astfel:
    a) de la data preluării până la revenirea acestora la FA, dacă este cazul, conform prevederilor art. 8;
    b) de la data preluării până la intrarea în vigoare a unor contracte de furnizare încheiate de aceştia cu un FC, pentru respectivele locuri de consum, în condiţiile prevăzute la art. 19.

    (2) În cazul clienţilor finali la ale căror locuri de consum a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică pentru neplată, FUIob are obligaţia de a presta activitatea de furnizare a energiei electrice ulterior prezentării de către clienţii finali respectivi a dovezii achitării la zi a sumelor datorate. FUIob poate solicita FA confirmarea sumei pentru care clienţii finali au prezentat dovada achitării, în termen de 5 zile de la transmiterea solicitării. Lipsa unui răspuns din partea FA în termenul stabilit se consideră confirmare a achitării la zi a sumelor datorate de clienţi.
    (3) FUIob are dreptul să solicite clienţilor finali prevăzuţi la alin. (2) constituirea unei garanţii financiare, în favoarea sa, conform prevederilor procedurii specifice aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.

    ART. 25
    (1) Preţurile aplicate de FUIob clienţilor finali preluaţi sunt cele stabilite în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile.
    (2) FUIob este îndreptăţit ca, pentru toată perioada cuprinsă între data preluării şi data revenirii clientului final preluat la FA sau, după caz, data de la care intră în vigoare un contract de furnizare încheiat de clientul final preluat cu un FC, să factureze şi să recupereze de la clientul final preluat contravaloarea energiei electrice furnizate, în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile şi datele/informaţiile din documentele transmise respectivului client.
    (3) În cazul în care clientul final preluat nu achită la termen facturile emise de FUIob pentru un loc de consum conform prevederilor alin. (2), FUIob are dreptul să solicite OR întreruperea alimentării cu energie electrică la respectivul loc de consum, conform prevederilor contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE şi datelor/informaţiilor din preavizul transmis clientului final preluat.
    (4) Prestarea activităţii de furnizare a energiei electrice în perioada cuprinsă între data preluării şi data-limită stabilită conform prevederilor art. 22 alin. (1), fără contract de furnizare încheiat între FUIob şi clientul final preluat, nu îl exonerează pe acesta din urmă de obligaţia achitării facturilor emise de FUIob conform alin. (2).

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 26
    (1) Fiecare OR trebuie să asigure continuitatea în alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum ale clienţilor finali preluaţi, care sunt amplasate în zona sa de activitate. Costurile energiei electrice livrate şi ale serviciilor de reţea aferente clienţilor finali preluaţi vor fi suportate de aceştia, prin intermediul preţurilor aplicate de FUIob. În cazul în care CR este încheiat între OR şi clientul final preluat, costurile serviciilor de reţea sunt suportate de către clientul final preluat prin intermediul tarifelor aplicate de OR.
    (2) În toate situaţiile de preluare a clienţilor finali de către FUIob, OR stabileşte, pe baza citirii contoarelor sau, în cazul în care citirea contoarelor nu este posibilă, în conformitate cu procedurile specifice, şi comunică FUIob şi, după caz, FA, respectiv FC indexul contoarelor de decontare de la locurile de consum ale clienţilor finali preluaţi, amplasate în zona sa de activitate:
    a) aferent datei de preluare a acestora de către FUIob, în vederea emiterii de către FA şi FUIob a facturilor pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data preluării de către FUIob;
    b) aferent datei de trecere a acestora la un FC, în vederea emiterii de către FUIob şi FC a facturilor pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data trecerii la FC.


    ART. 27
    (1) În situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi d), contractele de furnizare încheiate de FA cu clienţii finali, precum şi contractele de reţea încheiate de acesta cu OR încetează de drept la data preluării respectivelor locuri de consum de către FUIob, cu asumarea de către părţi a obligaţiilor ce decurg din aplicarea clauzelor contractuale până la momentul încetării.
    (2) În situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), contractele de furnizare încheiate de FA cu clienţii finali, precum şi contractele de reţea încheiate de acesta cu OR:
    a) se suspendă de drept pe perioada de suspendare a licenţei de furnizare a FA;
    b) încetează de drept, cu asumarea de către părţi a obligaţiilor ce decurg din aplicarea clauzelor contractuale până la momentul încetării:
    (i) la data de la care intră în vigoare contractul de furnizare încheiat cu un FC de către clientul final preluat de FUIob de la FA, pe perioada de suspendare a licenţei FA;
    (ii) la data de la care FA pierde calitatea de furnizor în condiţiile art. 4 alin. (1) lit. a), ca urmare a retragerii sau expirării licenţei în perioada de suspendare.    ART. 28
    (1) Contractul/Contractele de reţea încheiate de FUIob cu OR pentru locurile de consum preluate de la FA intră în vigoare de la data la care încetează/se suspendă contractul/contractele de reţea încheiate de FA cu OR.
    (2) CR încheiat între OR şi clientul final preluat se derulează în continuare conform clauzelor contractuale şi cu respectarea reglementărilor în vigoare.

    ART. 29
    Fiecare OR are obligaţia completării şi actualizării Registrului de serviciu pe sistem cu datele şi informaţiile prevăzute în anexa nr. 4, pentru toate locurile de consum amplasate în zona sa de activitate, precum şi cu informaţiile aferente fiecărui loc de consum referitoare la:
    a) furnizorii care l-au deservit şi perioadele de timp corespunzătoare fiecărui furnizor;
    b) PRE-urile în care a fost înregistrat şi perioadele de timp corespunzătoare fiecărei PRE;
    c) dacă a fost/este preluat de către FUIob datorită faptului că nu mai avea asigurată furnizarea energiei electrice de către FA.


    ART. 30
    Fiecare FUIob transmite ANRE raportări referitoare la clienţii finali preluaţi, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare aplicabile.

    ART. 31
    (1) În cel mult 10 zile de la data informării de preluare, clienţii finali pot transmite FUIob dezacordul cu privire la preluare, în scris, prin oricare dintre modalităţile menţionate în informarea de preluare, cu excepţia situaţiilor în care preluarea s-a realizat ca urmare a solicitării clientului final.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), în prima zi lucrătoare după primirea dezacordului, FUIob solicită OR deconectarea locului de consum şi facturează clientului final consumul de energie electrică înregistrat până la data deconectării.

    ART. 32
    Lista locurilor de consum preluate se transmite de către OR către FUIob şi spre ştiinţă ANRE, în format scris şi în format electronic prelucrabil (fişier Excel).

    ART. 33
    ANRE publică pe pagina proprie de internet o informare privind preluarea de către FUIob a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, după primirea de la FUIob a informării privind preluarea, cu excepţia situaţiei prevăzute la cap. II secţiunea a 4-a.

    ART. 34
    (1) Preluarea de către FUIob a clienţilor finali din portofoliul FA în cazurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) constituie motiv de declanşare a procedurii de suspendare a licenţei de furnizare a FA, în condiţiile reglementărilor în vigoare.
    (2) Suspendarea prevăzută la alin. (1) poate începe după data preluării de către FUI a clienţilor finali din portofoliul FA şi poate înceta numai după ce FA face dovada că a remediat cauzele ce au condus la această situaţie.
    (3) Suspendarea prevăzută la alin. (1) vizează:
    a) dreptul FA de a desfăşura activitatea de furnizare a energiei electrice la locuri de consum amplasate în zona de activitate a OR care a reziliat CR, în cazul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. c);
    b) dreptul FA de a desfăşura activitatea de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, indiferent de amplasamentul locurilor de consum ale acestora, în cazul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. d).

    (4) Prevederile cap. II secţiunea a 2-a nu se aplică în cazul clienţilor finali preluaţi de FUIob din portofoliul FA înainte de emiterea unei decizii de suspendare a licenţei de furnizare a FA conform alin. (1)-(3).

    ART. 35
    Obligaţiile OD concesionar de a informa OD neconcesionari, prevăzute în regulament, sunt aplicabile doar în relaţia cu OD neconcesionari cu care OD concesionar a încheiat convenţii multipartite, respectiv în cazul în care în zona de reţea a OD neconcesionar există clienţi aflaţi în portofoliul FA.

    ART. 36
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    Conţinutul minim al informării de preluare transmise de către FUIob clienţilor finali preluaţi
    a) data şi motivul preluării (inclusiv, dacă este cazul, precizarea referitoare la încetarea de drept a contractelor de furnizare încheiate cu FA);
    b) condiţiile referitoare la plata datoriilor şi, după caz, constituirea de garanţii, pe care trebuie să le îndeplinească clienţii finali cu locuri de consum la care a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică în urma aplicării prevederilor actelor normative în vigoare, pentru a beneficia de serviciile FUIob;
    c) documentele care trebuie depuse pentru încheierea contractului de furnizare cu FUIob;
    d) documentele care trebuie depuse şi condiţiile de furnizare a energiei electrice, în cazul clienţilor finali care au dreptul la serviciul universal;
    e) data-limită pentru încheierea contractului de furnizare cu FUIob, cu precizarea modalităţilor de încheiere a contractului, puse la dispoziţia clientului final, conform legislaţiei în vigoare;
    f) clauzele contractului de furnizare cu FUIob referitoare la preţul/tariful aplicat şi la termenele şi condiţiile de plată;
    g) în cazul suspendării licenţei de furnizare a FA:
    (i) perioada de suspendare (dacă este determinată);
    (ii) dreptul clienţilor finali de schimbare a furnizorului în perioada de suspendare a licenţei de furnizare a FA şi, în cazul în care nu uzează de acest drept, trecerea înapoi la FA odată cu încetarea suspendării licenţei de furnizare a acestuia, dacă FA nu a pierdut calitatea de furnizor;

    h) dreptul clienţilor finali de a încheia contracte de furnizare a energiei electrice în condiţii negociate cu un FC:
    (i) data-limită până la care pot încheia contract cu un FC, conform regulamentului, fără respectarea termenelor şi condiţiilor din Procedura de schimbare a furnizorului;
    (ii) termenele şi condiţiile din Procedura de schimbare a furnizorului care trebuie respectate pentru încheierea contractului cu un FC după data menţionată la pct. (i);

    i) posibilitatea clienţilor finali de a-şi exprima dezacordul privind preluarea de către FUIob, în termen de 10 zile de la data informării de preluare transmisă de FUIob, urmată de deconectarea locului de consum, în cazul în care nu se încheie un contract de furnizare cu un furnizor concurenţial.

    ANEXA 2

    la regulament
    Model de întocmire a notificării privind neîndeplinirea obligaţiilor de plată aferente CR
    Către: [FURNIZOR]
    Fax: ……………………….
    Spre ştiinţă: ANRE
    NOTIFICARE 1*)
    privind neîndeplinirea de către [Furnizor] a obligaţiilor de plată aferente Contractului de [transport/distribuţie] nr. ………..
    Subscrisa [OPERATOR REŢEA], cu sediul în judeţul ..…......…, municipiul .......………., str. …..........… nr. ……, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ....…/…..../…...., CUI RO ….......…, cont RO ……...…………. deschis la Banca ………….. - Sucursala …………….. - ………..,
    în temeiul art. 35 alin. (8) lit. a) din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 235/2019,
    având în vedere valoarea de ……………. lei rămasă neachitată din facturile emise de [OPERATOR REŢEA] în baza Contractului de [transport/distribuţie] nr. …….. încheiat între [OPERATOR REŢEA] în calitate de operator de [transport/distribuţie] şi [FURNIZOR] în calitate de furnizor de energie electrică, pentru care a fost depăşit termenul de plată prevăzut în contract [se va detalia într-o anexă], faptul că aceasta este mai mare decât suma de ………. lei reprezentând valoarea datoriilor corespunzătoare locurilor de consum aferente contractului, pentru care aţi transmis solicitare de deconectare pentru neplată,
    vă punem în vedere ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data prezentei, să achitaţi în beneficiul subscrisei cel puţin suma de …………. lei [suma minimă de plată].
    În caz contrar, vom notifica:
    - clienţii dumneavoastră finali cu locuri de consum aferente Contractului de [transport/distribuţie] nr. …..................…… să procedeze la alegerea unui alt furnizor de energie electrică;
    – încetarea Contractului de [transport/distribuţie] nr. …….….. prin reziliere, conform prevederilor art. ……. din contract.

    Pentru a elimina orice neplăcere ce ar decurge din punerea în aplicare a celor enunţate mai sus, vă rugăm sa transmiteţi dovada efectuării plăţii până la data de ……, la numărul de fax …………. .
    Cu stimă,
    [Reprezentant legal] ...........................
    *) Prezenta notificare se transmite la aceeaşi dată cu notificarea asupra intenţiei de executare a garanţiei financiare.

    ANEXA 3

    la regulament
    Model de întocmire a notificării privind rezilierea CR
    Către: [FURNIZOR]
    Fax: ...............................
    [Client final]
    [OPERATOR DISTRIBUŢIE]
    Spre ştiinţă: ANRE, [FUI]
    NOTIFICARE 2
    privind rezilierea Contractului de [transport/distribuţie] nr. ………
    Subscrisa [OPERATOR REŢEA], cu sediul în judeţul ..……, municipiul ………., str. …...… nr. ……, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J…/…/…, CUI RO……, cont RO………………………. deschis la …………………………………,
    având în vedere faptul că până la data de ........... [a 5-a zi lucrătoare de la data Notificării 1], [FURNIZOR] nu a achitat integral, în beneficiul subscrisei, conform Notificării 1 nr. ....... din data …….., suma de ............. lei [suma minimă de plată], inclusiv prin executarea garanţiei financiare,
    în temeiul:
    • art. …….. din Contractul de [transport/distribuţie] nr. …………. încheiat între [OPERATOR REŢEA] în calitate de operator de [transport/distribuţie] şi [FURNIZOR] în calitate de furnizor de energie electrică;
    • art. 35 alin. (8) lit. a) din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 235/2019,

    prin prezenta notificăm:
    1. [FURNIZOR] rezilierea contractului de [transport/distribuţie] a energiei electrice nr. ......................... cu încetare de la data de ............. [a 22-a zi lucrătoare de la data prezentei notificări], în cazul in care [FURNIZOR] nu achită integral suma de ……………lei [suma minimă de plată] până la data de …………… [a 21-a zi de la data prezentei notificări];
    2. clienţii finali ai [FURNIZOR] să îşi aleagă un alt furnizor pentru că altfel, în cazul prevăzut la pct. 1, începând cu data de .............[a 22-a zi lucrătoare de la data prezentei notificări] nu vor mai avea asigurată furnizarea energiei electrice şi vor fi transferaţi la furnizorul de ultimă instanţă [FUI];
    3. clienţii finali ai [FURNIZOR] pentru care a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică fără rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice trecerea lor la [FUI] în cazul prevăzut la pct. 1 şi obligativitatea de a prezenta acestuia dovada achitării la zi a debitelor aferente consumului de energie electrică realizat până la data întreruperii alimentării cu energie electrică, în vederea realimentării.

    Cu stimă,
    Director.................................

    ANEXA 4

    la regulament
    Lista locurilor de consum preluate
    (Model de întocmire)
    Date de identificare a locurilor de consum racordate la reţeaua [denumire operator de reţea], care la data de [zz.ll.aa] se aflau în portofoliul [denumire furnizor actual] şi care începând cu data de [(zz+1).ll.aa] sunt preluate de către [denumire furnizor de ultimă instanţă obligat] deoarece nu mai au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă:

┌────┬──────────┬───────┬───────┬────────────┬────────────┬──────┬──────────┬───────┬─────────────┐
│ │ │ │Date de│ │ │ │Data de la│ │ │
│ │Denumirea │Adresa │contact│Cod de │Cod de │Consum│care nu │ │ │
│Nr. │clientului│locului│(tel. │identificare│identificare│mediu │mai este │Stare*)│Observaţii**)│
│crt.│final │de │fax, │a locului de│a punctului │lunar │asigurată │ │ │
│ │ │consum │e-mail)│consum │de măsurare │[MWh] │furnizarea│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │e.e. │ │ │
├────┼──────────┼───────┼───────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼───────┼─────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────┼──────────┼───────┼───────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼───────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼───────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼───────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼───────┼────────────┼────────────┼──────┼──────────┼───────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴───────┴───────┴────────────┴────────────┴──────┴──────────┴───────┴─────────────┘


    Reprezentant operator de reţea .........................................
    NOTĂ:
    Listele se completează şi se transmit şi în format electronic.

    *) În această coloană se va menţiona obligatoriu dacă la locul de consum a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică, fără rezilierea contractului (stare = I).
    **) În această coloană se va menţiona obligatoriu dacă contractul de reţea este încheiat de clientul final direct cu OR (observaţii = D).
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016