Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 68 din 29 ianuarie 2021  pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 68 din 29 ianuarie 2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 100 din 29 ianuarie 2021
    Ţinând cont de:
    - Referatul de aprobare nr. VVV 960 din 29 ianuarie 2021 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 312 din 28 ianuarie 2021 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

    având în vedere dispoziţiile:
    - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii;
    – Hotărârii Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor:
    - art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Plata personalului medico-sanitar şi a registratorilor medicali, cu excepţia personalului delegat sau detaşat, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate de către unităţile sanitare aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum şi plata medicilor de familie pentru serviciile prevăzute la art. 3 alin. (2)-(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, pentru activitatea realizată în etapele a II-a şi a III-a de vaccinare, se face în baza unui contract distinct, de natură civilă, încheiat cu casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al unităţii sanitare sau al furnizorului de servicii medicale în asistenţa medicală primară.

    CAP. II
    Reglementări privind activitatea de informare, programare la vaccinare, monitorizare, raportare a reacţiilor adverse şi, după caz, vaccinare realizată în cabinete medicale din asistenţa medicală primară aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate
    ART. 2
    (1) Activitatea de informare, programare la vaccinare, monitorizare, raportare a reacţiilor adverse şi, după caz, vaccinare a persoanelor eligibile la vaccinare se realizează de către medicii de familie cu liste proprii, inclusiv medicii de familie nou-veniţi într-o localitate, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară, precum şi de către medicii de familie care îşi desfăşoară activitatea în unităţi aflate în structura Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (2) În vederea încheierii contractului, reprezentantul legal al furnizorului transmite o cerere casei de asigurări de sănătate cu care are încheiat contract pentru furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară, asumată prin semnătură electronică extinsă calificată.
    (3) Activităţile prevăzute la alin. (1) se acordă în cadrul programului de activitate prevăzut în contractul încheiat de medicii de familie pentru acordarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară sau în afara acestuia. În situaţia în care este necesară prelungirea programului, numărul de ore suplimentare nu va influenţa programul în care medicul furnizează servicii medicale în asistenţa medicală primară în cadrul contractului cu casa de asigurări de sănătate.

    ART. 3
    (1) Activităţile de informare, programare la vaccinare, monitorizare, raportare a reacţiilor adverse de către medicul de familie pentru persoanele eligibile la vaccinare sunt furnizate la distanţă sau la cabinet, după caz.
    (2) De activităţile de informare, programare la vaccinare, monitorizare, raportare a reacţiilor adverse beneficiază toate persoanele înscrise pe lista proprie a medicului de familie, eligibile la vaccinare, precum şi persoanele eligibile la vaccinare care nu au un medic de familie sau sunt înscrise pe lista altui medic de familie, dacă acesta nu le asigură în termen de maximum 20 de zile de la demararea fiecărei etape de vaccinare, stabilită prin instrucţiunile emise de preşedintele Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19.
    (3) Activităţile prevăzute la alin. (1) se acordă indiferent de statutul de asigurat al persoanei eligibile la vaccinare, fără a fi necesară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate.
    (4) Medicul de familie încheie contract cu casa de asigurări de sănătate, prin reprezentatul legal, pentru persoanele eligibile din lista proprie, care la data demarării etapei a II-a de vaccinare îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) au vârsta de 16 ani şi peste;
    b) nu sunt programate la vaccinare;
    c) nu sunt raportate în Registrul electronic naţional de vaccinare, denumit în continuare RENV.

    (5) Medicul de familie ori unitatea sanitară cu profil de medicină de familie, organizată într-o formă prevăzută de lege, care urmare a preluării unui praxis de medicină de familie încheie contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară cu casa de asigurări de sănătate, poate încheia contract, prin reprezentatul legal, pentru persoanele eligibile la vaccinare din lista proprie, care la data încheierii contractului îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) au vârsta de 16 ani şi peste;
    b) nu sunt programate la vaccinare;
    c) nu sunt raportate în RENV.

    (6) În situaţia preluării unui praxis de către un medic aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, se pot încheia acte adiţionale la contractul pentru plata medicilor de familie pentru activităţile prevăzute la art. 3 alin. (2)-(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii.

    ART. 4
    (1) Activitatea de informare, programare la vaccinare, monitorizare, raportare a reacţiilor adverse şi, după caz, vaccinare a pacienţilor desfăşurată în cabinetele medicilor de familie se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, de la capitolul 66.01 „Sănătate“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, alineatul 51.01.11 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate“.
    (2) Finanţarea activităţilor de la alin. (1) se realizează în limita sumelor aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale.

    ART. 5
    Documentele necesare desfăşurării activităţii de informare, programare la vaccinare, monitorizare, raportare a reacţiilor adverse şi, după caz, vaccinare în cabinetul medicului de familie a pacienţilor sunt următoarele:
    a) registrul de consultaţii al cabinetului medical, în care se vor consemna activităţile ce fac obiectul contractului, pentru pacienţii vaccinaţi în cabinetul medicului de familie;
    b) fişele de consultaţii în care se consemnează activităţile realizate, pentru pacienţii vaccinaţi în cabinetul medicului de familie;
    c) chestionar triaj vaccinare adulţi, potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 1 la Normele privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/ 4.380/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pentru pacienţii vaccinaţi în cabinetul medicului de familie;
    d) formularul pentru consimţământ informat prevăzut la cap. IV pct. 2 subpunctul 2.3 din Normele privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pentru pacienţii vaccinaţi în cabinetul medicului de familie;
    e) fişă raportare RAPI, pentru cazurile apariţiei unei reacţii adverse postvaccinale indezirabile (RAPI), acestea fiind investigate şi raportate în conformitate cu metodologia de supraveghere RAPI - http://www.cnscbt.ro/index.php/ metodologii/rapi potrivit anexei nr. 2 la Normele privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020, cu modificările şi completările ulterioare, la semnalarea acestora de către persoana vaccinată;
    f) fişa de declarare a profesionistului în domeniul sănătăţii pentru raportarea RAPI la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) potrivit modelului din anexa nr. 4 la Normele privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/ M.223/4.380/2020, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul autosesizării privind posibile reacţii adverse asociate administrării vaccinurilor;
    g) registrul de vaccinare, pentru pacienţii vaccinaţi în cabinetul medicului de familie;
    h) adeverinţa de vaccinare pe format hârtie, pentru cazurile în care aceasta nu poate fi generată automat din RENV, pentru pacienţii vaccinaţi în cabinetul medicului de familie.


    ART. 6
    (1) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pe baza datelor înregistrate în platforma de programare la vaccinare, a celor din Registrul electronic naţional de vaccinare şi a celor din Platforma informatică a asigurărilor de sănătate, generează listele persoanelor eligibile prin raportare la data demarării etapei a II-a de vaccinare şi le transmite medicilor de familie cu liste proprii, prin intermediul caselor de asigurări de sănătate.
    (2) Datele înregistrate în platforma de programare la vaccinare şi cele din Registrul electronic naţional de vaccinare se transmit Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de către instituţiile care le gestionează conform prevederilor legale în vigoare, pe bază de protocol de transmitere de date.

    ART. 7
    (1) Validarea şi decontarea de către casele de asigurări de sănătate a activităţii de informare, programare la vaccinare, monitorizare, raportare a reacţiilor adverse şi, după caz, vaccinare în cabinet a persoanelor eligibile la vaccinare înscrise pe lista proprie a medicului de familie se realizează pentru fiecare persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) a fost programată în platforma de programare de medicul de familie;
    b) a fost raportată în RENV cu schema de vaccinare completă.

    (2) Validarea şi decontarea de către casele de asigurări de sănătate a activităţii de informare, programare la vaccinare, monitorizare, raportare a reacţiilor adverse şi, după caz, vaccinare în cabinet a persoanelor eligibile la vaccinare care nu au un medic de familie sau sunt înscrise pe lista altui medic de familie, dacă acesta nu le asigură în termen de maximum 20 de zile de la demararea fiecărei etape de vaccinare, stabilită prin instrucţiunile emise de preşedintele Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19, se fac pentru fiecare persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) a fost programată în platforma de programare de medicul de familie;
    b) a fost raportată în RENV cu schema de vaccinare completă.

    (3) Pentru pacienţii vaccinaţi în cabinetul medicului de familie, în cazul în care nu a fost posibilă introducerea datelor în RENV, adeverinţa de vaccinare este completată pe format hârtie de către medicul de familie care păstrează o copie, în vederea validării serviciului.
    (4) Serviciul se consideră validat la finalizarea schemei de vaccinare, potrivit rezumatului caracteristicilor produsului, respectiv al vaccinului.
    (5) Modelul centralizatorului persoanelor care îndeplinesc condiţiile de plată transmis de către casele de asigurări de sănătate în vederea verificării şi asumării de către reprezentantul legal al furnizorului, este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

    ART. 8
    Modalitatea de plată a activităţii prestate de medicii de familie în vederea informării, programării la vaccinare, monitorizării şi raportării reacţiilor adverse şi, după caz, a administrării vaccinului potrivit schemei complete de vaccinare în cabinetul propriu este tarif pe serviciu exprimat în lei, potrivit reglementărilor art. 3 alin. (2)-(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021.

    ART. 9
    Modelul de contract prevăzut la art. 1 care se încheie între furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea medicii de familie şi casele de asigurări de sănătate este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

    CAP. III
    Reglementări privind activitatea de vaccinare realizată în centre de vaccinare organizate de către unităţile sanitare aflate în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate
    ART. 10
    Centrele de vaccinare se organizează, autorizează şi funcţionează în una dintre formele de organizare a activităţii de vaccinare prevăzute de Ordinul ministrului sănătăţii, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 privind stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 11
    (1) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în centrele de vaccinare împotriva COVID-19 este reprezentat de medici, asistenţi medicali, care îşi exercită profesia cu respectarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de registratori medicali. Responsabilitatea privind lista personalului, precum şi a programului de activitate în cadrul centrelor de vaccinare revine unităţii sanitare.
    (2) Personalul care desfăşoară activitate medicală la un furnizor care are încheiat un contract de furnizare de servicii medicale cu o casă de asigurări de sănătate poate desfăşura activitate în cadrul unui centru de vaccinare împotriva COVID-19, numai în afara programului de activitate stabilit şi prevăzut în cadrul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale va anunţa casa de asigurări de sănătate despre aceste situaţii cel târziu în ziua în care personalul medico-sanitar începe activitatea în cadrul centrului de vaccinare.

    ART. 12
    (1) Cheltuielile privind plata personalului medico-sanitar şi registratorilor medicali care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate de către unităţile sanitare, cu excepţia personalului delegat sau detaşat, se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, prin transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de la capitolul 66.01 „Sănătate“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, alineatul 51.01.11 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate“.
    (2) Finanţarea cheltuielilor privind plata personalului medico-sanitar şi registratorilor medicali care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate de către unităţile sanitare se realizează în limita sumelor aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale.

    ART. 13
    (1) Pentru plata activităţii prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021, reprezentantul legal al unităţii sanitare care a organizat centrul de vaccinare împotriva COVID-19 încheie contract distinct cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care are încheiat contract de furnizare de servicii, în baza următoarelor documente asumate prin semnătură electronică extinsă calificată:
    a) cerere pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate;
    b) decizie de înfiinţare;
    c) lista personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrului de vaccinare şi programul de activitate al acestuia, conform anexei nr. 4 la prezentul ordin.

    (2) În situaţia în care după încheierea contractului prevăzut la alin. (1) lista personalului se modifică, reprezentantul legal anunţă casa de asigurări de sănătate despre aceste situaţii cel târziu în ziua producerii modificării şi se încheie act adiţional la contract.

    ART. 14
    (1) Casa de asigurări de sănătate decontează întreaga activitate realizată conform art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021, pe baza facturii însoţite de borderoul centralizator al prezenţei personalului prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ordin.
    (2) Borderoul prevăzut la alin. (1) se transmite în format electronic, asumat pentru realitatea şi exactitatea datelor prin semnătură electronică extinsă calificată a reprezentantului legal al unităţii sanitare care a organizat centrul de vaccinare împotriva COVID-19.
    (3) Reprezentantul legal al unităţii sanitare care a organizat centrul de vaccinare împotriva COVID-19 este direct răspunzător de corectitudinea datelor cuprinse în borderoul centralizator, care se întocmeşte pe baza foii colective de prezenţă. În caz contrar se aplică prevederile legale în vigoare.

    ART. 15
    Pentru activitatea prestată de către personalul medico-sanitar şi registratorii medicali, cu excepţia personalului delegat sau detaşat, în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate de unităţile sanitare se utilizează tariful orar, prevăzut la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021.

    ART. 16
    Modelul de contract prevăzut la art. 1 care se încheie între unităţile sanitare care au organizate centre de vaccinare împotriva COVID-19 şi casele de asigurări de sănătate este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

    ART. 17
    Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, direcţiile medicale ori structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, precum şi personalul implicat în asigurarea activităţii prevăzute la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 18
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 19
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul sănătăţii,
                    Vlad Vasile Voiculescu
                    Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Adrian Gheorghe

    ANEXA 1

    CONTRACT
    pentru activităţile prevăzute la art. 3 alin. (2)-(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021
    privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare
    împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii
     - model -
    I. Părţile contractante
    Casa de Asigurări de Sănătate .........................., cu sediul în municipiul/oraşul .............................., str. ............................ nr. ......, judeţul/sectorul ............................, tel./fax ..............., adresă de e-mail ................................., reprezentată prin director general .............................,
    şi
    Cabinetul medical de asistenţă medicală primară ............................................, organizat astfel:
    - cabinet individual ..................................., cu sau fără punct secundar de lucru .............................., reprezentat prin medicul titular .................................;
    – cabinet asociat sau grupat ......................., cu sau fără punct secundar de lucru .............................., reprezentat prin medicul delegat .................................;
    – societate civilă medicală ........................., cu sau fără punct secundar de lucru ........................, reprezentată prin administratorul ...............................;
    – unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ..............................., reprezentată prin ....................................;
    – cabinet care funcţionează în structura sau în coordonarea unei unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie ..........................., cu sau fără punct secundar de lucru ........................., reprezentat prin ..............................,

    având sediul cabinetului medical în municipiul/oraşul/comuna ................................., str. ........................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......................., telefon fix/mobil ......................., adresă de e-mail ..........................., şi sediul punctului secundar de lucru în localitatea ......................., str. ........................ nr. ...., telefon fix/mobil .........................., adresă de e-mail .................................

    II. Obiectul contractului
    ART. 1
    Obiectul prezentului contract îl constituie realizarea activităţilor prevăzute la art. 3 alin. (2)-(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, după caz, astfel:
    a) informarea, programarea la vaccinare, monitorizarea şi raportarea reacţiilor adverse pentru persoanele aflate pe listele proprii;
    b) informarea, programarea la vaccinare, administrarea vaccinului potrivit schemei complete de vaccinare în cabinetul propriu, monitorizarea şi raportarea reacţiilor adverse pentru persoanele aflate pe listele proprii;
    c) informarea, programarea la vaccinare, monitorizarea şi raportarea reacţiilor adverse pentru persoanele care nu au un medic de familie sau pentru care medicul de familie nu asigură aceste servicii în termen de maximum 20 de zile de la demararea fiecărei etape de vaccinare;
    d) informarea, programarea la vaccinare, administrarea vaccinului potrivit schemei complete de vaccinare în cabinetul propriu, monitorizarea şi raportarea reacţiilor adverse pentru persoanele care nu au un medic de familie sau pentru care medicul de familie nu asigură aceste servicii în termen de maximum 20 de zile de la demararea fiecărei etape de vaccinare.


    ART. 2
    Activităţile ce fac obiectul prezentului contract se realizează de către următorii medici de familie:
    a) Medic de familie
    Numele ................................., prenumele .............................
    Cod numeric personal ...........................................................
    Codul de parafă al medicului .................................................

    b) Medic de familie ................................................................
    Numele ................................, prenumele ..............................
    Cod numeric personal ............................................................
    Codul de parafă al medicului .................................................

    c) ...........................................................................................    III. Durata contractului
    ART. 3
    (1) Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de 31 decembrie 2021.
    (2) Durata prezentului contract se poate prelungi pe toată durata derulării procesului de vaccinare împotriva COVID-19, potrivit Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările şi completările ulterioare, prin încheierea unui act adiţional semnat de ambele părţi.


    IV. Obligaţiile părţilor
    ART. 4
    Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii:
    a) să încheie contracte distincte cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară pentru plata activităţilor prevăzute la art. 3 alin. (2)-(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, în limita sumelor alocate cu această destinaţie potrivit legii;
    b) să pună la dispoziţia medicilor de familie listele persoanelor eligibile din listele proprii ale medicilor de familie, pentru activităţile prevăzute la art. 3 alin. (2)-(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii;
    c) să stabilească pragurile corespunzătoare procentelor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021;
    d) să întocmească şi să transmită lunar medicilor de familie centralizatorul persoanelor care îndeplinesc condiţiile de plată;
    e) să deconteze furnizorilor cu care are încheiate contracte, în termen de 20 de zile calendaristice de la data depunerii facturii, contravaloarea activităţii desfăşurate de aceştia;
    f) să efectueze controlul activităţii, împreună cu direcţiile de sănătate publică, după caz, în limita competenţelor;
    g) să înmâneze la momentul efectuării controlului procesele-verbale sau, după caz, să comunice medicilor de familie titulari/reprezentanţilor legali ai cabinetelor de medicină de familie notele de constatare, ca urmare a efectuării controlului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării controlului;
    h) să afişeze pe site-ul casei de asigurări de sănătate programul şi datele de contact ale cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară cu care au încheiat contract pentru realizarea activităţilor prevăzute la art. 3 alin. (2)-(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021.


    ART. 5
    (1) Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii:
    a) să realizeze activităţile prevăzute la art. 3 alin. (2)-(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii şi să respecte prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii;
    b) să verifice şi să îşi asume prin semnătură electronică extinsă calificată centralizatorul persoanelor care îndeplinesc condiţiile de plată, transmis lunar de către casa de asigurări de sănătate;
    c) să completeze documentele medicale prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii;
    d) să respecte legislaţia în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
    e) să transmită casei de asigurări de sănătate, până la data prevăzută în contract, pentru luna precedentă, documentele necesare decontării activităţii - factura însoţită de centralizatorul persoanelor care îndeplinesc condiţiile de plată;
    f) să solicite, în cazul administrării vaccinului în cabinetul medical, atunci când starea pacientului o impune, prin intermediul dispeceratului de urgenţă 112, trimiterea unei ambulanţe;
    g) să pună la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ale caselor de asigurări de sănătate şi/sau ale direcţiilor de sănătate publică, după caz, documentele medicale şi administrative existente la nivelul entităţii controlate, care sunt în strânsă legătură cu obiectul prezentului contract;
    h) să transmită caselor de asigurări de sănătate, la termenele stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, documentele necesare în vederea decontării din fonduri europene a cheltuielilor generate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, atât pe perioada derulării prezentului contract, cât şi ulterior încetării valabilităţii acestuia, până la recuperarea sumelor alocate în acest sens în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, prin transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii.

    (2) În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii au următoarele drepturi:
    a) să primească la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii, contravaloarea activităţii efectuate şi validate;
    b) să fie informaţi de către casele de asigurări de sănătate cu privire la condiţiile de contractare, precum şi despre eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare în termen de maximum 5 zile lucrătoare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate şi/sau prin poşta electronică;
    c) să fie îndrumaţi în vederea aplicării corecte şi unitare a prevederilor legale incidente contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.    V. Modalităţi de plată
    ART. 6
    (1) Pentru activitatea realizată de medicii de familie cu liste proprii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate în vederea informării, programării la vaccinare, monitorizării şi raportării reacţiilor adverse pentru persoanele aflate pe listele proprii beneficiază de un tarif pe serviciu după cum urmează:
    a) pentru primii 50% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 30 lei/serviciu;
    b) peste pragul de 50,001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 50 lei/serviciu;
    c) peste pragul de 60,001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 60 lei/serviciu.

    (2) Tarifele prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile exclusiv pentru serviciile acordate persoanelor de pe lista medicilor de familie, înscrise de către medicii de familie pe platforma de programare şi validate ca servicii de vaccinare în Registrul electronic naţional de vaccinare, potrivit schemei complete de vaccinare.
    Pe baza listei de persoane eligibile la vaccinare, asumată de reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale din asistenţa medicală primară, se stabilesc pragurile în funcţie de care se utilizează tarifele/serviciu, astfel:
    Npe = numărul total de persoane eligibile
    1. Npe1 = Npe x 50% - primul prag
    2. Npe2 = Npe x 60,001% - al doilea prag
    3. Npe3 = maximum ultima poziţie din numărul total de persoane eligibile:
    - pentru persoanele de la poziţia 1 şi până la valoarea calculată egală cu Npe1 inclusiv se utilizează tariful de 30 lei/serviciu;
    – pentru persoanele de la poziţia Npe1+1 şi până la valoarea calculată egală cu Npe2 inclusiv se utilizează tariful de 50 lei/serviciu;
    – pentru persoanele de la poziţia Npe2+1 şi până la ultima poziţie din listă se utilizează tariful de 60 lei/serviciu, funcţie de numărul de persoane vaccinate.


    Pragurile stabilite la contractare rămân valabile pe toată durata de valabilitate contractului, cu excepţia situaţiilor de preluare a unui praxis.
    a) Medic de familie .............................., CNP ..........................
    Npe = numărul total de persoane eligibile = .....
    Npe1 = intervalul de persoane pentru care se utilizează tariful de 30 lei = ..........
    Npe2 = intervalul de persoane pentru care se utilizează tariful de 50 lei = ..........
    Npe3 = intervalul de persoane pentru care se utilizează tariful de 60 lei = ..........

    b) Medic de familie ..........................., CNP ...........................
    Npe = numărul total de persoane eligibile = .....
    Npe1 = intervalul de persoane pentru care se utilizează tariful de 30 lei = ..........
    Npe2 = intervalul de persoane pentru care se utilizează tariful de 50 lei = ..........
    Npe3 = intervalul de persoane pentru care se utilizează tariful de 60 lei = ..........

    c) ......................................


    (3) Tarifele prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile inclusiv pentru administrarea vaccinului, potrivit schemei complete de vaccinare, de către medicul de familie, în cabinetul propriu, în condiţiile stabilite prin Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Medicii de familie beneficiază pentru serviciile acordate persoanelor care nu au un medic de familie sau pentru care medicul de familie nu asigură aceste servicii în termen de maximum 20 de zile de la demararea fiecărei etape de vaccinare, stabilită prin instrucţiunile emise de preşedintele Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV), de următoarele tarife:
    a) pentru activitatea prestată de medicii de familie în vederea informării, programării la vaccinare, monitorizării şi raportării reacţiilor adverse - 15 lei/serviciu;
    b) în cazul in care medicul de familie realizează în cabinetul propriu activităţile prevăzute la lit. a) şi vaccinarea propriu-zisă - 30 lei/serviciu.

    (5) Tarifele prevăzute la alin. (4) sunt aplicabile exclusiv pentru serviciile acordate persoanelor înscrise pe platforma de programare de către medicul de familie şi validate ca servicii de vaccinare în Registrul electronic naţional de vaccinare, potrivit schemei complete de vaccinare.
    (6) Lunar, casa de asigurări de sănătate, până la data de .............., comunică centralizatorul persoanelor care îndeplinesc condiţiile de plată.
    (7) Decontarea activităţii se face lunar, în termen de 20 de zile calendaristice de la data primirii facturii şi a centralizatorului persoanelor care îndeplinesc condiţiile de plată asumate de către reprezentantul legal al furnizorului.


    VI. Controlul activităţii
    ART. 7
    (1) Controlul privind activitatea realizată de către medicii de familie se exercită de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), casele de asigurări de sănătate sau, după caz, de comisii mixte formate din reprezentanţi ai direcţiilor de sănătate publică şi ai CNAS/caselor de asigurări de sănătate, în funcţie de domeniul de competenţă.
    (2) Controlul prevăzut la alin. (1) va urmări respectarea obligaţiilor de către furnizorii de servicii medicale ce le revin potrivit prezentului contract.


    VII. Clauză specială
    ART. 8
    (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca fiind forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo.
    (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, prin care să certifice realitatea şi exactitatea faptelor care au condus la invocarea forţei majore, şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
    (3) Dacă nu procedează la anunţarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.


    VIII. Condiţii de suspendare şi încetare a contractului
    ART. 9
    (1) Contractul se suspendă în situaţia în care contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară a fost suspendat; suspendarea operează pentru aceeaşi perioadă.
    (2) Contractul încetează începând cu data de la care contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară a încetat sau a fost reziliat, după caz.
    (3) Contractul încetează de drept la data expirării duratei contractului prevăzută la art. 3.
    (4) Contractul poate înceta prin acordul părţilor.


    IX. Corespondenţa
    ART. 10
    (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris sau prin poşta electronică.
    (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în situaţia în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită cel târziu în ziua producerii modificării.


    X. Modificarea contractului
    ART. 11
    În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi, care devine anexă la prezentul contract.

    ART. 12
    Dacă o clauză a acestui contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză, care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului, cu acordul părţilor.

    ART. 13
    Prezentul contract se poate modifica la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare prin încheierea unui act adiţional.

    ART. 14
    (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
    (2) Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluţionează de către Comisia Centrală de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare, sau de către instanţele de judecată, după caz.


    Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ............., în două exemplare a câte ........ pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
    Casa de Asigurări de Sănătate
    Director general,
    ..............................
    Director executiv al Direcţiei economice,
    ..............................
    Director executiv al Direcţiei relaţii contractuale,
    ..............................
    Vizat
    Juridic, contencios
    ..............................
    Furnizor de servicii medicale
    Reprezentant legal,
    .............................

    ANEXA 2

    CONTRACT
    pentru activitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021
    privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare
    împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii
     - model -
    I. Părţile contractante
    Casa de Asigurări de Sănătate .........................., cu sediul în municipiul/oraşul .............................., str. ............................ nr. ......, judeţul/sectorul ..........................................., tel./fax ..............., adresă de e-mail ......................, reprezentată prin director general .............................,
    şi
    Unitatea sanitară ...................., cu sediul în ...................., str. ................................ nr. ...., telefon: fix/mobil ...................., fax .................... e-mail ...................., reprezentată prin ....................

    II. Obiectul contractului
    ART. 1
    Obiectul prezentului contract îl constituie plata activităţii prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii.


    ART. 2
    Activităţile ce fac obiectul prezentului contract se realizează de către personalul medico-sanitar şi registratorii medicali, conform listei anexate care face parte integrantă din prezentul contract.

    III. Durata contractului
    ART. 3
    (1) Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de 31 decembrie 2021.
    (2) Durata prezentului contract se poate prelungi pe toată durata derulării procesului de vaccinare împotriva COVID-19, potrivit Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările şi completările ulterioare, prin încheierea unui act adiţional semnat de ambele părţi.


    IV. Obligaţiile părţilor
    ART. 4
    Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii:
    a) să încheie contracte distincte cu unităţile sanitare pentru activităţile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, în limita sumelor alocate cu această destinaţie potrivit legii;
    b) să deconteze furnizorilor cu care are încheiate contracte, în termen de 20 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor necesare decontării, contravaloarea activităţii desfăşurate în centrele de vaccinare;
    c) să efectueze controlul activităţii, împreună cu direcţiile de sănătate publică, după caz, în limita competenţelor;
    d) să înmâneze la momentul efectuării controlului procesele-verbale sau, după caz, să comunice reprezentanţilor legali notele de constatare, ca urmare a efectuării controlului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării controlului;
    e) să afişeze pe site-ul casei de asigurări de sănătate programul şi datele de contact ale centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate în cadrul unităţilor sanitare.


    ART. 5
    (1) Unitatea sanitară are următoarele obligaţii:
    a) să realizeze activităţile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, în cadrul programului de activitate asumat prin prezentul contract;
    b) să înştiinţeze casa de asigurări de sănătate cu privire la schimbarea personalului sau a programului de lucru al personalului care desfăşoară activitate în centrele de vaccinare cel târziu în ziua în care modificarea produce efecte; schimbarea personalului se consemnează printr-un act adiţional la contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru plata personalului care îşi desfăşoară activitatea în centre de vaccinare împotriva COVID-19;
    c) să respecte legislaţia privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
    d) să transmită casei de asigurări de sănătate, până la data prevăzută în contract, pentru luna precedentă, documentele necesare decontării activităţii - factura însoţită de borderoul centralizator al prezenţei personalului în centrul de vaccinare;
    e) să utilizeze, să completeze şi să păstreze, potrivit legii, la nivelul centrului de vaccinare foaia colectivă de prezenţă a personalului care îşi desfăşoară activitatea în centrul de vaccinare;
    f) să pună la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ale caselor de asigurări de sănătate şi/sau ale direcţiilor de sănătate publică, după caz, documentele justificative necesare decontării, documentele medicale şi administrative existente la nivelul entităţii controlate, care sunt în strânsă legătură cu obiectul prezentului contract;
    g) să transmită caselor de asigurări de sănătate, la termenele stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, documentele necesare în vederea decontării din fonduri europene a cheltuielilor generate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, atât pe perioada derulării prezentului contract, cât şi ulterior încetării valabilităţii acestuia, până la recuperarea sumelor alocate în acest sens în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, prin transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii.

    (2) În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii au următoarele drepturi:
    a) să primească la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de formularele de raportare a activităţii specifice, contravaloarea activităţii contractate, efectuate şi raportate;
    b) să fie informaţi de către casele de asigurări de sănătate cu privire la condiţiile de contractare, precum şi despre eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare în termen de maximum 5 zile lucrătoare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate şi/sau prin poşta electronică;
    c) să fie îndrumaţi în vederea aplicării corecte şi unitare a prevederilor legale incidente contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.    V. Modalităţi de plată
    ART. 6
    (1) Pentru activitatea realizată în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 personalul medico-sanitar şi registratorii medicali, cu excepţia personalului delegat sau
    detaşat, beneficiază de plată pentru timpul efectiv lucrat la un tarif orar diferenţiat în baza contractului de prestări servicii, după cum urmează:
    a) 90 lei/oră pentru medici;
    b) 45 lei/oră pentru asistenţi medicali;
    c) 20 lei/oră pentru registratori medicali.


    (2) Lunar, până la data de…………., furnizorul transmite casei de asigurări de sănătate factura şi borderoul centralizator al prezenţei personalului în centrul de vaccinare pentru luna precedentă.
    (3) Decontarea activităţii se face lunar în termen de 20 de zile calendaristice de la data primirii documentelor necesare decontării.


    VI. Controlul activităţii
    ART. 7
    (1) Controlul privind activitatea care face obiectul prezentului contract se exercită de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate sau, după caz, de comisii mixte formate din reprezentanţi ai direcţiilor de sănătate publică şi ai CNAS/caselor de asigurări de sănătate, în funcţie de domeniul de competenţă.
    (2) Controlul prevăzut la alin. (1) va urmări respectarea obligaţiilor de către furnizorii de servicii medicale ce le revin potrivit prezentului contract.
    (3) În cazul în care în derularea contractului se constată de către structurile de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate neconcordanţe între borderoul centralizator al prezenţei personalului în centrul de vaccinare şi foaia colectivă de prezenţă de la nivelul centrului de vaccinare, se calculează şi se reţin sumele necuvenite.
    (4) Reţinerea sumei potrivit prevederilor alin. (3) se face prin plată directă sau executare silită.
    (5) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (3) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare cu aceeaşi destinaţie.
    (6) Pentru cazurile prevăzute la alin. (3), casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare furnizor.


    VII. Clauză specială
    ART. 8
    (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca fiind forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo.
    (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, prin care să certifice realitatea şi exactitatea faptelor care au condus la invocarea forţei majore, şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
    (3) Dacă nu procedează la anunţarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.


    VIII. Condiţii de suspendare şi încetare a contractului
    ART. 9
    (1) Contractul se suspendă în situaţia în care contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale a fost suspendat; suspendarea operează pentru aceeaşi perioadă.
    (2) Contractul încetează începând cu data de la care contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale a încetat sau a fost reziliat, după caz, sau de la data la care centrul de vaccinare a fost desfiinţat.
    (3) Contractul încetează de drept la data expirării duratei contractului prevăzută la art. 3.
    (4) Contractul poate înceta prin acordul părţilor.


    IX. Corespondenţa
    ART. 10
    (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris sau prin poşta electronică.
    (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în situaţia în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită cel târziu în ziua produceri modificării.


    X. Modificarea contractului
    ART. 11
    (1) În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi, care devine anexă la prezentul contract.
    (2) În condiţiile modificării listei personalului, reprezentantul legal anunţă casa de asigurări de sănătate despre aceste situaţii cel târziu în ziua producerii modificării şi se încheie act adiţional la contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate.

    ART. 12
    Dacă o clauză a acestui contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză, care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului, cu acordul părţilor.

    ART. 13
    (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
    (2) Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluţionează de către Comisia Centrală de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare, sau de către instanţele de judecată, după caz.


    Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ............., în două exemplare a câte ........ pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
    Casa de Asigurări de Sănătate
    Director general,
    ..............................
    Director executiv al Direcţiei economice,
    ..............................
    Director executiv al Direcţiei relaţii contractuale,
    ..............................
    Vizat
    Juridic, contencios
    ..............................
    Furnizor de servicii medicale
    Reprezentant legal,
    .............................

    ANEXA 3

    Furnizor ...................................
    Medic ..............................., CNP .......................
                        (nume, prenume)
    Luna ............................/an .........
    Centralizatorul persoanelor care îndeplinesc condiţiile de plată
     - model -
    Tabelul 1 - pentru persoanele înscrise pe lista medicului de familie

┌─────┬───────┬───┬──────────┬─────────┬───────┬────────┐
│ │ │ │ │Data la │ │ │
│ │ │ │Data │care │ │ │
│ │ │ │înscrierii│schema de│ │Suma de │
│Nr. │Nume şi│CNP│în │vaccinare│Valoare│plată/ │
│crt. │prenume│ │platforma │este │prag │serviciu│
│ │ │ │de │completă │ │(lei) │
│ │ │ │programare│(din │ │ │
│ │ │ │ │RENV) │ │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼────────┤
│c0 │c1 │c2 │c3 │c4 │c5 │c6 │
├─────┼───────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼────────┤
│1. │ │ │ │ │P1 │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼────────┤
│2. │ │ │ │ │P1 │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼────────┤
│3. │ │ │ │ │P1 │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼────────┤
│.... │ │ │ │ │P1 │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼────────┤
│.....│ │ │ │ │P1 │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼────────┤
│500 │ │ │ │ │P1 │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼────────┤
│501 │ │ │ │ │P2 │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼────────┤
│.... │ │ │ │ │P2 │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼────────┤
│.... │ │ │ │ │P2 │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼────────┤
│600 │ │ │ │ │P2 │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼────────┤
│601 │ │ │ │ │P3 │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │P3 │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │P3 │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼────────┤
│1000 │ │ │ │ │P3 │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼────────┤
│TOTAL│x │x │x │x │x │ │
└─────┴───────┴───┴──────────┴─────────┴───────┴────────┘


    Coloanele c1-c4 se completează pentru persoanele înscrise pe lista medicului de familie şi programate de către acesta la vaccinare, care au schema de vaccinare completă (în RENV) în luna pentru care se face raportarea.
    Coloana c6 se completează în funcţie de codul prevăzut în coloana c5.

    Tabelul 2

┌────────────────┬────────┬───┬────────┐
│ │Număr │ │Tarif/ │
│ │persoane│COD│serviciu│
│ │ │ │(lei) │
├────────────────┼────────┼───┼────────┤
│Nr. total de │ │ │ │
│persoane │Exemplu:│ │ │
│eligibile │1000 │P0 │ │
│conform │ │ │ │
│contractului │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───┼────────┤
│Valoare prag 1 │Exemplu:│P1 │30 │
│(interval) │1-500 │ │ │
├────────────────┼────────┼───┼────────┤
│Valoare prag 2 │Exemplu:│P2 │50 │
│(interval) │501-600 │ │ │
├────────────────┼────────┼───┼────────┤
│Valoare prag 3 │Exemplu:│P3 │60 │
│(interval) │601-1000│ │ │
├────────────────┼────────┼───┼────────┤
│Număr total │ │ │ │
│persoane │ │ │ │
│înscrise pe │ │ │ │
│lista medicului │ │ │ │
│de familie şi │ │ │ │
│programate la │ │ │ │
│vaccinare de │ │ │ │
│către acesta, │ │ │ │
│vaccinate cu │ │ │ │
│schemă completă │ │x │x │
│(cumulat pentru │ │ │ │
│perioada de la │ │ │ │
│demararea etapei│ │ │ │
│a II-a de │ │ │ │
│vaccinare până │ │ │ │
│în ultima zi a │ │ │ │
│lunii pentru │ │ │ │
│care se face │ │ │ │
│raportarea), din│ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────┼────────┼───┼────────┤
│Număr total │ │ │ │
│persoane │ │ │ │
│înscrise pe │ │ │ │
│lista medicului │ │ │ │
│de familie şi │ │ │ │
│programate la │ │ │ │
│vaccinare de │ │x │x │
│către acesta │ │ │ │
│vaccinate cu │ │ │ │
│schemă completă,│ │ │ │
│în luna pentru │ │ │ │
│care se face │ │ │ │
│raportarea │ │ │ │
└────────────────┴────────┴───┴────────┘    Tabelul 3 - pentru persoanele care nu sunt înscrise pe lista medicului de familie

┌─────┬───────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┐
│ │ │ │ │Data la │ │ │
│ │ │ │ │care │Data la │ │
│ │ │ │ │schema de │care │ │
│ │ │ │ │vaccinare │schema de │ │
│ │ │ │Data │este │vaccinare │ │
│ │ │ │înscrierii│completă │este │Suma de │
│Nr. │Nume şi│CNP│în │(din RENV)│completă │plată/ │
│crt. │prenume│ │platforma │- pentru │(din RENV)│serviciu│
│ │ │ │de │persoanele│- pentru │(lei) │
│ │ │ │programare│vaccinate │persoanele│ │
│ │ │ │ │în │vaccinate │ │
│ │ │ │ │centrele │în cabinet│ │
│ │ │ │ │de │ │ │
│ │ │ │ │vaccinare │ │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│c0 │c1 │c2 │c3 │c4 │c5 │c6 │
├─────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│.... │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│.....│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│TOTAL│x │x │x │x │x │ │
└─────┴───────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┘


    Coloanele c1, c2, c3 se completează pentru persoanele înscrise în platforma de vaccinare şi/sau vaccinate de către medicul de familie pentru persoanele care nu au un medic de familie sau pentru care medicul de familie nu asigură aceste servicii în termen de maximum 20 de zile de la demararea fiecărei etape de vaccinare, care au schema de vaccinare completă (în RENV) în luna pentru care se face raportarea.
    Coloana c4 se completează pentru persoanele programate la vaccinare de către medicul de familie şi vaccinate în centre de vaccinare.
    Coloana c5 se completează pentru persoanele programate la vaccinare de către medicul de familie şi vaccinate în cabinetul acestuia.
    Coloana c6 se completează cu 15 lei/serviciu pentru fiecare persoană pentru care s-a completat coloana c4 şi cu 30 lei/serviciu pentru fiecare persoană pentru care s-a completat coloana c5.

    Casa de Asigurări de Sănătate
    ................................
    Furnizor
    Reprezentant legal,
    ............................

    ANEXA 4

    LISTA
    personalului care îşi desfăşoară activitatea
    în cadrul centrului de vaccinare organizat de către unităţile sanitare
     - model -

┌────┬───────┬───┬────────────┬────────┬─────┐
│ │ │ │Categorie │ │Număr│
│Nr. │Nume şi│ │personal* │Cod │de │
│crt.│prenume│CNP│(medic/ │parafă**│ore/ │
│ │ │ │asistent/ │ │lună │
│ │ │ │registrator)│ │ │
├────┼───────┼───┼────────────┼────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼────────────┼────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼────────────┼────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼────────────┼────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼────────────┼────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴───┴────────────┴────────┴─────┘


     * Cu excepţia personalului delegat sau detaşat.
    ** Se completează numai pentru medici.

    ANEXA 5

    Centrul de vaccinare din cadrul unităţii sanitare ...................
    Judeţul: .................................................................................
    Medic coordonator ...............................................................
    Reprezentant legal: ..............................................................
    BORDEROU CENTRALIZATOR
    al prezenţei personalului în centrul de vaccinare
     - model -
    Luna ........./anul ......

┌─────┬────────┬────────┬───────────┬────────────┬───────────┬───────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │ │Număr ore │Tarif orar │Contravaloarea│
│ │ │ │ │ │efectuate* │(lei/oră) │orelor │
│ │Nume şi │Nume şi │Nume şi │Data │ │ │efectuate │
│Nr. │prenume │prenume │prenume │desfăşurării├───┬───┬───┼───┬───┬───┼───┬────┬─────┤
│crt. │medic │asistent│registrator│activităţii │ │ │ │M │A │R │ │ │ │
│ │ │medical │medical │ │M │A │R ├───┼───┼───┤M │A │R │
│ │ │ │ │ │ │ │ │90 │45 │20 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │lei│lei│lei│ │ │ │
├─────┼────────┼────────┼───────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C12│C13 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= │= C7│C14 =│
│C1 │C2 │C3 │C4 │C5 │C6 │C7 │C8 │C9 │C10│C11│C6 │X │C8 X │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X │C10 │C11 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C9 │ │ │
├─────┼────────┼────────┼───────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┤
│1. │ │ │ │........ │ │ │ │90 │45 │20 │ │ │ │
├─────┼────────┼────────┼───────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┤
│2. │ │ │ │........ │ │ │ │90 │45 │20 │ │ │ │
├─────┼────────┼────────┼───────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┤
│3. │ │ │ │........ │ │ │ │90 │45 │20 │ │ │ │
├─────┼────────┼────────┼───────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┤
│4. │ │ │ │........ │ │ │ │90 │45 │20 │ │ │ │
├─────┼────────┼────────┼───────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┤
│5. │........│........│........ │........ │ │ │ │90 │45 │20 │ │ │ │
├─────┼────────┼────────┼───────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┤
│n. │ │ │ │........ │ │ │ │90 │45 │20 │ │ │ │
├─────┼────────┼────────┼───────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼─────┤
│TOTAL│X │X │X │X │ │ │ │X │X │X │M │A │R │
├─────┴────────┼────────┼───────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┴────┴─────┤
│TOTAL GENERAL │X │X │X │X │X │X │X │X │X │M + A + R │
└──────────────┴────────┴───────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──────────────┘


    * Conform documentelor de prezenţă existente la nivelul unităţii sanitare.
    M = medic
    A = asistent medical
    R = registrator medical
    Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.
    Reprezentant legal unitate sanitară

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016