Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN  nr. 676 din 21 aprilie 2021  pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 676 din 21 aprilie 2021 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 433 din 23 aprilie 2021
    Luând în considerare Referatul Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 153/ST din 20.04.2021 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 3 martie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (1), literele o)-q) şi x)-cc) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "o) dosar de acceptare - dosar cuprinzând documentele şi informaţiile obligatorii care se transmit la Autoritate, în vederea acceptării în program, de către solicitantul definit la lit. cc) pct. 2;
p) dosar de participare - dosar constituit de solicitant, cuprinzând documentele şi informaţiile prevăzute în ghid, care se depune la producătorul validat, în vederea achiziţionării autovehiculului nou;
q) dosar de validare - dosar cuprinzând documentele şi informaţiile obligatorii care se transmit la Autoritate de către producător, în vederea validării în program;
    ….............................................................................................
x) proprietar - proprietarul autovehiculului uzat, care poate fi:
    1. persoana fizică având domiciliul sau reşedinţa în România, care deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său, ori, după caz, moştenitorii săi;
    2. persoana juridică română, de drept public ori de drept privat, ori entitatea fără personalitate juridică sau organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, cu sediul profesional în România, care deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său;
y) solicitant acceptat - solicitantul prevăzut la lit. cc) pct. 2, al cărui dosar de acceptare a fost aprobat de Autoritate;
z) solicitant înscris - solicitantul care a obţinut nota de înscriere de la producătorul validat;
aa) notă de înscriere - documentul generat de aplicaţia PSIPAN, eliberat de către producătorul validat cu ocazia înscrierii în program a solicitantului, conform formularului prevăzut în anexa nr. 4.1, respectiv anexa la contractul de finanţare nerambursabilă;
bb) sesiune de înscriere - perioadă de timp determinată în interiorul căreia: producătorul poate transmite la Autoritate dosarul de validare; solicitantul prevăzut la lit. cc) pct. 2 poate transmite la Autoritate dosarul de acceptare;
cc) solicitant - orice persoană eligibilă, care intenţionează să achiziţioneze unul sau mai multe autovehicule noi sub beneficiul primei de casare şi al eventualelor ecobonusuri, prin depunerea documentelor prevăzute în ghid; solicitantul poate fi:
    1. persoana fizică, proprietar al autovehiculului uzat menţionat la lit. x) pct. 1, ori persoana fizică în favoarea căreia proprietarul cedent se obligă să predea spre distrugere şi să radieze din circulaţie propriul autovehiculului uzat;
    2. persoana juridică ori entitatea fără personalitate juridică sau organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, proprietar al autovehiculului uzat ori în favoarea căreia proprietarul cedent se obligă să predea spre distrugere şi să radieze din circulaţie propriul autovehicul uzat;"

    2. La articolul 2 alineatul (1), după litera x) se introduce o nouă literă, litera x^1), cu următorul cuprins:
    "x^1) cedent - proprietarul autovehicului uzat prevăzut la lit. x), care nu doreşte să beneficieze de prima de casare acordată prin program şi care se obligă să predea spre distrugere şi să radieze din circulaţie propriul autovehicul uzat, în favoarea solicitantului;"

    3. La articolul 2 alineatul (5), litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "n) RNTR 2 - Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 2.224/2020;"

    4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Sursa de finanţare şi bugetul alocat pentru derularea programului
    (1) Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, în limita bugetului total alocat programului.
    (2) Bugetul total al programului se suplimentează cu valoarea creditelor de angajament prevăzute în bugetele anuale ale Fondului pentru mediu, aprobate conform legii."

    5. La articolul 6, alineatele (1), (3), (6) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Cuantumul primei de casare este de 7.500 lei, exceptând motocicletele, pentru care prima de casare este de 5.500 lei.
    ….............................................................................................
(3) La prima de casare se poate adăuga un ecobonus, în următoarele condiţii:
    a) la achiziţionarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie care generează o cantitate de emisii de maximum 96 g CO_2/km NEDC în regim de funcţionare mixt, conform informaţiilor înscrise în COC, sau echipat cu motorizare GPL/GNC, se acordă un ecobonus în valoare de 1.500 lei, în perioada 2020-2024;
    b) în cazul în care în COC este înscrisă şi cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 105 g CO_2/km NEDC în regim de funcţionare mixt sau echipat cu motorizare GPL/GNC, se acordă un ecobonus în valoare de 1.500 lei, în perioada 2020-2024;
    c) în cazul în care în COC este înscrisă doar cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 124 g CO_2/km WLTP în regim de funcţionare mixt, se acordă un ecobonus în valoare de 1.500 lei, în perioada 2020-2024;
    d) la achiziţionarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid, se acordă un ecobonus în valoare de 3.000 lei, în perioada 2020-2024.
    ….............................................................................................
(6) Prima de casare nu se cumulează cu alte programe care finanţează achiziţionarea autovehiculelor noi. Prin excepţie, prima de casare poate fi cumulată cu ecotichetul acordat prin Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic şi/sau cu operaţiunile finanţate prin fonduri europene aferente politicii de coeziune.
    ….............................................................................................
(10) Lista colectorilor se publică pe pagina de internet a ANPM sau a agenţiilor teritoriale pentru protecţia mediului."

    6. La articolul 6 alineatul (2), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) în perioada 2020-2024 se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO_2/km NEDC în regim de funcţionare mixt, conform informaţiilor înscrise în COC;
    ….............................................................................................
c) în perioada 2020-2024 se acordă pentru autovehiculul nou motocicletă, al cărui sistem de propulsie generează maximum 125 g CO_2/km WMTC, conform informaţiilor înscrise în COC, dar nu mai mult de 50% din preţul de comercializare, calculat conform alin. (11)."

    7. La articolul 7, alineatele (2), (3), alineatul (4) litera e^1) şi alineatul (5) se abrogă.
    8. La articolul 8, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Pe perioada desfăşurării programului, Autoritatea poate organiza una sau mai multe sesiuni de înscriere în vederea validării producătorilor şi acceptării solicitanţilor persoane juridice, de drept public ori de drept privat, entităţi juridice fără personalitate juridică sau organizaţii profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale.
    ….............................................................................................
(3) Perioada de organizare a sesiunii de înscriere în vederea acceptării, precum şi sumele destinate finanţării în cadrul programului se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii."

    9. La articolul 8, alineatul (7) se abrogă.
    10. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    Conţinutul dosarului de validare
    Dosarul de validare a producătorului trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de validare a producătorului, completat integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicirea notarială, pentru cazul în care cererea de validare este semnată de către persoana împuternicită;
    c) certificatul constatator/furnizare informaţii emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social producătorul, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare;
    d) actul doveditor al calităţii de constructor de autovehicule, importator de autovehicule noi sau de reprezentant autorizat al constructorului/importatorului. În cazul în care acesta este redactat într-o limbă străină, trebuie prezentată traducerea autorizată;
    e) documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 «Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului»; prin excepţie, acest document poate fi prezentat cel mai târziu la data perfectării contractului de participare cu Autoritatea, conform celor declarate în cererea de validare."

    11. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    Depunerea dosarului de validare
    Procedura cuprinzând modul de transmitere a dosarului de validare, precum şi alte instrucţiuni şi informaţii relevante se elaborează şi se aprobă la nivelul Administraţiei Fondului pentru Mediu şi se aduce la cunoştinţa persoanelor interesate prin publicarea pe site-ul instituţiei."

    12. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    Rezervarea unităţilor de către solicitanţii persoane fizice
    (1) Rezervarea unităţilor de către solicitantul persoană fizică se face prin înscrierea la unul dintre producătorii validaţi care au încheiat contract de participare cu Autoritatea, în condiţiile prevăzute la art. 21, în limita bugetului total alocat acestei categorii de solicitanţi, prevăzut în aplicaţia PSIPAN cu această destinaţie, pe toată durata de desfăşurare a programului, cu excepţia anului 2024, când data-limită de înscriere la unul dintre producătorii validaţi este 20 noiembrie.
    (2) Finanţarea unităţilor rezervate se face numai în limita fondurilor alocate de către Autoritate solicitanţilor persoane fizice.
    (3) Unităţile pentru care nu s-au introdus în aplicaţia PSIPAN facturi în termenul de valabilitate a notei de înscriere sunt anulate."

    13. Titlul articolului 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    Rezervarea unităţilor de către solicitanţii persoane juridice, de drept public ori de drept privat, entităţi fără personalitate juridică şi solicitanţii organizaţii profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale"

    14. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Rezervarea unităţilor de către solicitanţii persoane juridice, de drept public ori de drept privat, entităţi fără personalitate juridică sau solicitanţii organizaţii profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale se face prin înscrierea la unul dintre producătorii validaţi care au încheiat contract de participare cu Autoritatea, în limita bugetului total alocat acestei categorii de solicitanţi, prevăzut în aplicaţia PSIPAN cu această destinaţie, pe toată durata de desfăşurare a programului, cu excepţia anului 2024, când data-limită de înscriere la unul dintre producătorii validaţi este 20 noiembrie."

    15. La articolul 16, alineatele (2), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Înscrierea proprietarului persoană fizică constă în:
    a) identificarea solicitantului şi constatarea eligibilităţii acestuia, în baza documentelor prezentate;
    b) identificarea autovehiculului uzat şi constatarea condiţiilor privind vechimea şi înmatricularea acestuia, în baza documentelor prezentate;
    c) introducerea în aplicaţia PSIPAN a următoarelor date:
    1. atributele de identificare a solicitantului: numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul, seria şi numărul actului de identitate, emitentul şi data eliberării acestuia, localitatea sau reşedinţa de judeţ, numărul de telefon/fax, e-mail;
    2. datele de identificare a autovehiculului uzat: categoria de folosinţă: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca şi modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare, seria, puterea şi capacitatea cilindrică a motorului, anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România, norma de poluare şi cantitatea de emisii de CO_2 NEDC/WLTP, exprimată în g/km; numărul, emitentul şi data eliberării certificatului de înmatriculare; seria, numărul, emitentul şi data eliberării cărţii de identitate;
    3. numărul de înregistrare şi data de eliberare a certificatului de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autorităţii publice locale emitente în raza căreia are domiciliul solicitantul;
    4. datele privind documentele prevăzute la art. 21 alin. (3), dacă este cazul;
    d) generarea automată a notei de înscriere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 4.1 la prezentul ghid, şi eliberarea acesteia solicitantului.
    ….............................................................................................
(6) Nota de înscriere se întocmeşte câte una pentru fiecare autovehicul uzat, în două exemplare: unul pentru producătorul validat şi unul pentru solicitantul înscris, persoană fizică. Pentru solicitantul persoană juridică, contractul de finanţare şi nota de înscriere se întocmesc câte una pentru fiecare autovehicul uzat, în trei exemplare: unul pentru producătorul validat, unul pentru solicitantul înscris şi unul pentru Autoritate.
(7) Nota de înscriere este valabilă 150 de zile de la data emiterii, cu excepţia anului 2024, când valabilitatea acesteia nu poate depăşi 25 noiembrie, atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru persoanele juridice."

    16. La articolul 17, alineatele (4) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) În situaţia confirmării, la data confirmării sau în următoarea zi lucrătoare, producătorul validat comunică rezultatul solicitantului înscris, precum şi faptul că are la dispoziţie un termen de maximum 60 de zile de la data emiterii notei de înscriere, în cazul solicitantului persoană fizică, şi, respectiv, un termen de maximum 150 de zile de la data emiterii contractului de finanţare şi notei de înscriere pentru solicitantul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate fără personalitate juridică sau solicitantul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, pentru a proceda la distrugerea şi radierea autovehiculului uzat, potrivit prevederilor ghidului.
    ….............................................................................................
(7) În termen de maximum 60 de zile de la data emiterii notei de înscriere pentru proprietarul persoană fizică şi, respectiv, în termen de maximum 150 de zile de la data emiterii contractului de finanţare şi notei de înscriere pentru proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate fără personalitate juridică sau proprietarul, organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, însă numai după confirmarea de către aplicaţia PSIPAN a informaţiilor prevăzute la alin. (1), producătorul validat introduce în aplicaţia PSIPAN:
    a) data casării autovehiculului uzat şi colectorul autorizat unde s-a realizat operaţiunea;
    b) data radierii."

    17. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Cererea de decontare se semnează prin utilizarea semnăturii electronice calificate a reprezentantului legal al producătorului validat sau a împuternicitului acestuia, se înregistrează şi se transmite la Autoritate la data stipulată prin contract, la aceasta anexându-se următoarele documente:
    a) lista beneficiarilor, semnată electronic de către reprezentantul legal al producătorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta;
    b) facturile emise beneficiarilor la achiziţionarea autovehiculelor noi;
    c) contractul de finanţare, după caz;
    d) certificatul de conformitate al autovehiculului nou, la solicitarea Autorităţii."

    18. La articolul 18 alineatul (5) litera a), punctul 1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1.2. numărului de înregistrare şi datei de eliberare a certificatului de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autorităţii publice locale emitente, cu menţionarea faptului că autovehiculul uzat se află înregistrat pe numele solicitantului în evidenţele fiscale ale autorităţii publice locale emitente;"

    19. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    Criterii de eligibilitate
    Poate participa în cadrul programului persoana fizică care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi amenzilor către bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare."

    20. La articolul 21 alineatul (2), literele a) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) actul de identitate al solicitantului care atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în România, eliberat de către autorităţile române, în termen de valabilitate, în copie certificată «conform cu originalul»;
    ............
e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa solicitantul, în termen de valabilitate la data prezentării la producătorul validat, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;"

    21. La articolul 21 alineatul (2), litera f) se abrogă.
    22. La articolul 21 alineatul (3), literele a)-c) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) certificatul de moştenitor sau, în situaţia succesiunii pe cale judecătorească, sentinţa civilă definitivă, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat; atunci când certificatul de moştenitor ori sentinţa civilă atestă existenţa mai multor moştenitori, este necesară prezentarea unei împuterniciri notariale, în original, prin care persoana reprezentantă este expres mandatată să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul tuturor comoştenitorilor, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei şi achiziţionării autovehiculului nou;
b) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat; în cazul moştenitorului/comoştenitorului minor, din care să rezulte că reprezentantul legal al minorului, părinte sau tutore, este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul minorului, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei şi achiziţionării autovehiculului nou;
c) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat, în cazul persoanei puse sub interdicţie sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela, potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul persoanei ocrotite, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei şi achiziţionării autovehiculului nou;
    ….............................................................................................
f) împuternicirea notarială, în original, prin care solicitantul mandatează în mod expres o altă persoană să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul său, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, achiziţionării autovehiculului nou; în această situaţie se va prezenta şi actul care atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în România a persoanei împuternicite, eliberat de către autorităţile române, în termen de valabilitate, în copie certificată «conform cu originalul"

    23. La articolul 21, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Înscrierea persoanelor fizice potrivit prevederilor prezentului articol se realizează în mod continuu, pe toată durata de desfăşurare a programului, în limita bugetului alocat acestuia."

    24. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) În termenul prevăzut la art. 17 alin. (7), însă numai după confirmarea de către aplicaţia PSIPAN a informaţiilor prevăzute la art. 17 alin. (1), solicitantul înscris se poate prezenta la orice operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare, dezmembrare şi/sau tratare a vehiculelor scoase din uz, care se regăseşte în lista operatorilor economici autorizaţi, publicată pe pagina de internet a ANPM şi/sau a agenţiilor teritoriale pentru protecţia mediului, în vederea predării autovehiculului uzat pentru distrugere."

    25. Articolul 25 se abrogă.
    26. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) În termenul prevăzut la art. 16 alin. (7), producătorul validat şi beneficiarul persoană fizică efectuează formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din preţul de comercializare a acestuia cuantumul primei de casare."

    27. La articolul 26, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:
    "(4) Este interzisă persoanelor fizice înstrăinarea autovehiculelor nou-achiziţionate în cadrul programului, pe o perioadă de un an de la data achiziţiei, respectiv pe perioada derulării leasingului, în situaţia în care autovehiculele noi sunt achiziţionate în sistem leasing.
(5) Beneficiarul este obligat la restituirea finanţării, dacă, în perioada în care operează condiţiile prevăzute la alin. (3) şi (4), autovehiculele noi, achiziţionate prin program, sunt supuse unor proceduri legale de urmărire, recuperare sau valorificare.
(6) În orice situaţie care poate conduce la scoaterea din patrimoniul beneficiarului a autovehiculelor noi, achiziţionate prin program, beneficiarul este obligat să aducă la cunoştinţa organelor de urmărire/recuperare/executare, în scris, precum şi potenţialilor terţi dobânditori sau creditori, după caz, interdicţia de înstrăinare prevăzută la alin. (3) şi (4), precum şi obligativitatea plăţii integrale către Autoritate a sumelor de care a beneficiat în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, cu titlu de primă de casare şi/sau ecobonusuri."

    28. La articolul 27, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (6) din prezentul ghid;"

    29. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
    c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    g) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ghid. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
    h) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, semnată de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, completată prin tehnoredactare, care trebuie să conţină activitatea principală, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice)."

    30. La articolul 29, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (6) din prezentul ghid;"

    31. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
    c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    g) actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziţia, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul unităţii/instituţiei de învăţământ;
    h) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
    i) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, semnată de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, completată prin tehnoredactare, care trebuie să conţină activitatea principală, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice)."

    32. La articolul 31, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (6) din prezentul ghid;"

    33. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
    c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    g) actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziţia, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul instituţiei publice; având în vedere caracterul secret al actului administrativ de numire a conducătorului instituţiei din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, se depune extras din ordinul de numire/adeverinţă din care să rezulte conducătorul instituţiei;
    h) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
    i) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, semnată de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, completată prin tehnoredactare, care trebuie să conţină activitatea principală, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice)."

    34. La articolul 33, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (6) din prezentul ghid;"

    35. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire notarială, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
    c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    g) documentul prin care a fost ales/numit reprezentantul legal;
    h) adeverinţă/extras din registrul în care este înscris solicitantul, după caz, eliberată/eliberat de autoritatea competentă, nu mai veche/vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare, din care să rezulte că organizaţia nu a fost radiată şi nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare; în situaţia în care solicitantul nu se supune înscrierii în niciun registru, se va depune actul normativ prin care a fost înfiinţat;
    i) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
    j) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, semnată de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, completată prin tehnoredactare, care trebuie să conţină activitatea principală, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice);
    k) actul de înfiinţare (lege/hotărâre a Guvernului/hotărâre judecătorească, actul constitutiv, statut etc., după caz)."

    36. La articolul 35, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (6) din prezentul ghid;"

    37. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 36
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire notarială, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
    c) actul de identitate al reprezentantului legal;
    d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite;
    e) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    f) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    h) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    i) actul administrativ (decretul/hotărârea/ordinul/decizia/ dispoziţia, după caz) prin care a fost recunoscut/numit conducătorul unităţii de cult;
    j) hotărârea Guvernului pentru recunoaşterea cultului (extras din Monitorul Oficial al României, Partea I) şi actul de înfiinţare/ statutul sau alt document din care să reiasă personalitatea juridică a solicitantului;
    k) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
    l) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, semnată de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, completată prin tehnoredactare, care trebuie să conţină activitatea principală, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice)."

    38. La articolul 37, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (6) din prezentul ghid;"

    39. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 38
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia; în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către directorul general al solicitantului, se va prezenta actul juridic/administrativ din care rezultă că acesta are atribuţii de reprezentare a societăţii în relaţia cu terţii;
    b) împuternicire notarială, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
    c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    g) certificatul constatator/de furnizare de informaţii emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social solicitantul, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;
    h) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
    i) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, semnată de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, completată prin tehnoredactare, care trebuie să conţină activitatea principală, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice)."

    40. La articolul 39, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (6) din prezentul ghid;"

    41. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 40
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire notarială, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
    c) decizia emisă de către consiliul baroului în a cărui rază teritorială se află sediul principal al societăţii;
    d) certificat de înregistrare a societăţii profesionale de avocaţi cu răspundere limitată, eliberat de baroul în a cărui rază teritorială se află sediul principal al societăţii;
    e) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    f) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    h) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    i) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
    j) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, semnată de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, completată prin tehnoredactare, care trebuie să conţină activitatea principală, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice)."

    42. La articolul 42, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (6) din prezentul ghid;"

    43. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 43
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire notarială, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
    c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    g) certificatul constatator/de furnizare de informaţii emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social solicitantul, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;
    h) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
    i) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, semnată de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, completată prin tehnoredactare, care trebuie să conţină activitatea principală, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice)."

    44. La articolul 44, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (6) din prezentul ghid;"

    45. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 45
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire notarială, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
    c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    g) adeverinţă eliberată de către organul competent, care atestă dreptul de a exercita profesia liberală, nu mai veche de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;
    h) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
    i) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, semnată de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, completată prin tehnoredactare, care trebuie să conţină activitatea principală, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice)."

    46. La articolul 46, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (6) din prezentul ghid;"

    47. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 47
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire notarială, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
    c) documentul prin care a fost ales/numit reprezentantul legal;
    d) actul de identitate al reprezentantului legal;
    e) actul de identitate al persoanei împuternicite;
    f) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    g) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    i) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    j) actul administrativ (hotărârea/ordinul/decizia/dispoziţia etc., după caz) prin care a fost înregistrată persoana juridică, conform dispoziţiilor legale speciale;
    k) adeverinţă/extras din registrul în care este înscris solicitantul, după caz, eliberată/eliberat de autoritatea competentă, nu mai veche/vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare, din care să rezulte că organizaţia nu a fost radiată şi nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare; în situaţia în care solicitantul nu se supune înscrierii în niciun registru, se va depune actul normativ prin care a fost înfiinţat;
    l) actul de înfiinţare (lege/hotărâre a Guvernului/hotărâre judecătorească etc., după caz);
    m) actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziţia, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul instituţiei publice; extras din ordinul de numire/adeverinţă, din care rezultă numirea în funcţie a conducătorului instituţiei (unde este cazul);
    n) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
    o) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, semnată de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, completată prin tehnoredactare, care trebuie să conţină activitatea principală, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice)."

    48. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 48
    Depunerea dosarului de acceptare
    Procedura cuprinzând modul de transmitere a dosarului de acceptare, precum şi alte instrucţiuni şi informaţii relevante se elaborează şi se aprobă la nivelul Administraţiei Fondului pentru Mediu şi se aduce la cunoştinţa persoanelor interesate prin publicarea pe site-ul instituţiei."

    49. La articolul 49, alineatele (3), (7), (10) şi (21)-(23) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Comisia de acceptare verifică îndeplinirea conformităţii documentelor şi a criteriilor de eligibilitate, completând, în funcţie de categoria solicitantului, grilele de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitanţilor, prevăzute în cuprinsul anexelor nr. 8 şi 9 la prezentul ghid.
    ….............................................................................................
(7) În situaţia prevăzută la alin. (6), AFM publică săptămânal, în vederea remedierii, pe pagina proprie de internet, lista solicitanţilor propuşi spre respingere cu posibilitatea de remediere; de asemenea, comunică acestora posibilitatea remedierii.
    ….............................................................................................
(10) În vederea remedierii motivelor care pot duce la respingerea cererii de finanţare, documentele necesare completării/clarificării dosarului de acceptare vor fi transmise către Autoritate conform procedurii elaborate şi aprobate la nivelul AFM, publicată pe site-ul instituţiei.
    ….............................................................................................
(21) Lista solicitanţilor acceptaţi, precum şi sumele aprobate acestora se publică pe pagina de internet a Autorităţii; de asemenea, se comunică solicitanţilor rezultatele evaluării.
(22) Lista solicitanţilor respinşi se publică pe pagina de internet a Autorităţii; de asemenea, se comunică acestora rezultatele evaluării.
(23) Lista persoanelor juridice acceptate care se supun Regulamentului (UE) 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind ajutoarele de minimis, în baza documentelor depuse la dosar, se publică pe pagina de internet a Autorităţii; de asemenea, se comunică solicitanţilor rezultatele evaluării."

    50. La articolul 49, după alineatul (23) se introduce un nou alineat, alineatul (24), cu următorul cuprins:
    "(24) Dosarele de acceptare se aprobă potrivit prevederilor prezentului articol, în mod continuu, pe toată durata de desfăşurare a programului, în limita bugetului alocat acestuia."

    51. La articolul 51, alineatul (2) şi litera g) a alineatului (3) se abrogă.
    52. La articolul 51 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei împuternicite/delegate/desemnate să înscrie solicitantului, să predea spre casare autovehiculul uzat, să radieze autovehiculul uzat şi să achiziţioneze autovehiculul nou, în termen de valabilitate, în copie;"

    53. Articolul 53^1 se abrogă.
    54. La articolul 54, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:
    "(3) Este interzisă persoanelor juridice înstrăinarea autovehiculelor nou-achiziţionate în cadrul programului, pe o perioadă de un an de la data achiziţiei, inclusiv în situaţia în care autovehiculele sunt achiziţionate în sistem leasing, iar înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului a intervenit înainte de împlinirea termenului de un an.
(4) Beneficiarul este obligat la restituirea finanţării, dacă în perioada în care operează condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), autovehiculele noi, achiziţionate prin program, sunt supuse unor proceduri legale de urmărire, recuperare sau valorificare.
(5) În orice situaţie, care poate conduce la scoaterea din patrimoniul beneficiarului a autovehiculelor noi, achiziţionate prin program, beneficiarul este obligat să aducă la cunoştinţa organelor de urmărire/recuperare/executare, în scris, precum şi potenţialilor terţi dobânditori sau creditori, după caz, interdicţia de înstrăinare prevăzută la alin. (2) şi (3), precum şi obligativitatea plăţii integrale către Autoritate a sumelor de care au beneficiat în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, cu titlu de primă de casare şi/sau ecobonusuri."

    55. La articolul 55, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Producătorul/Solicitantul al cărui dosar de validare/acceptare a fost respins în condiţiile art. 12 alin. (6) sau ale art. 49 alin. (16) poate depune contestaţie la decizia Autorităţii.
(2) Contestaţia formulată de către producător se transmite la Autoritate în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorităţii a listei producătorilor respinşi. Pentru solicitanţi, contestaţia se transmite la Autoritate în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorităţii a listei solicitanţilor respinşi. Termenul se calculează fără a se ţine cont de prima şi ultima zi.
(3) Contestaţia poate fi transmisă către Autoritate conform procedurii elaborate şi aprobate la nivelul AFM, publicată pe siteul instituţiei."

    56. La articolul 55, alineatul (4) se abrogă.
    57. După articolul 56 se introduce un nou articol, articolul 56^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 56^1
    Asumarea de către cedent în favoarea solicitantului
    (1) În cadrul programului, solicitantul care nu deţine un autovehicul uzat se poate înscrie la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehicul nou, sub beneficiul primei de casare, sub condiţia asumării în favoarea sa de către cedent, a obligaţiilor de predare spre distrugere şi radiere din circulaţie a autovehiculului uzat.
    (2) Asumarea de către cedent în favoarea solicitantului se realizează prin semnarea declaraţiei din nota de înscriere, prevăzută în anexa nr. 4.1 la prezentul ghid pentru solicitantul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. cc) pct. 1 şi în anexa la contractul de finanţare pentru solicitantul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. cc) pct. 2.
    (3) Anterior semnării declaraţiei prevăzute la alin. (2), cedentul depune la producătorul validat documentele care se adaugă la dosarul de participare al solicitantului, prevăzute în prezentul ghid, specifice categoriei din care face parte.
    (4) Solicitantul şi cedentul se supun condiţiilor şi termenelor prezentului ghid.
    (5) Asumarea cedării în favoarea solicitantului este irevocabilă. Cedentul nu are niciun drept spre a obţine prima de casare sau spre a emite pretenţii de orice natură Autorităţii sau producătorului validat. Autoritatea şi producătorul validat nu răspund faţă de solicitant pentru eventualele prejudicii aduse acestuia de către cedent.
    (6) Este exclusă asumarea de către cedent în favoarea a doi sau mai mulţi solicitanţi, cu acelaşi autovehicul uzat. Nerespectarea acestei condiţii atrage anularea tuturor contractelor de finanţare şi a notelor de înscriere astfel obţinute şi excluderea solicitanţilor din program, fără posibilitatea reînscrierii acestora.
    (7) Solicitantul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. cc) pct. 1 depune la producătorul validat dosarul de participare conţinând documentele prevăzute la art. 21 alin. (2), cu excepţia celor de la lit. b), c) şi d), în situaţia în care nu participă la program cu propriul autovehicul uzat. În acest caz, menţiunile cu privire la autovehiculul uzat evidenţiate în documentul prevăzut la art. 21 alin. (2) lit. e) nu sunt necesare.
    (8) Solicitantul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. cc) pct. 2 depune la producătorul validat dosarul de participare conţinând documentele prevăzute la art. 51 alin. (3), cu excepţia celor de la lit. d), e) şi f), în situaţia în care nu participă la program cu propriul autovehicul uzat. În acest caz, menţiunile cu privire la autovehiculul uzat evidenţiate în documentul prevăzut la art. 51 alin. (3) lit. b) nu sunt necesare."

    58. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 62
    Anexe
    Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ghid."

    59. Anexa nr. 2 „Grilă de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii producătorului“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    60. În anexa nr. 3 „Contract de participare în vederea decontării“, la articolul 1 punctul 1.4, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) în perioada 2020-2024 se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO_2/km NEDC în regim de funcţionare mixt, conform informaţiilor înscrise în COC;
    ….............................................................................................
c) în perioada 2020-2024 se acordă pentru autovehiculul nou motocicletă, al cărui sistem de propulsie generează maximum 125 g CO_2/km WMTC, conform informaţiilor înscrise în COC, dar nu mai mult de 50% din preţul de comercializare."

    61. În anexa nr. 3 „Contract de participare în vederea decontării“, la articolul 1, punctul 1.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1.5. La prima de casare se poate adăuga un ecobonus, în următoarele condiţii:
    a) la achiziţionarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie care generează o cantitate de emisii de maximum 96 g CO_2/km NEDC în regim de funcţionare mixt, conform informaţiilor înscrise în COC, sau echipat cu motorizare GPL/GNC, se acordă un ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru perioada 2020-2024;
    b) în cazul în care în COC este înscrisă şi cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 105 g CO_2/km NEDC în regim de funcţionare mixt, sau echipat cu motorizare GPL/GNC, se acordă un ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru perioada 2020-2024;
    c) în cazul în care în COC este înscrisă doar cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, se acordă ecobonus în valoare de 1.500 lei pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 124 g CO_2/km WLTP în regim de funcţionare mixt;
    d) la achiziţionarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid, se acordă un ecobonus în valoare de 3.000 lei, pentru perioada 2020-2024."

    62. La anexa nr. 3 „Contract de participare în vederea decontării“, la articolul 4 punctul 4.1, literele j) şi t) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "j) să prezinte, în perioada 10 ianuarie-10 februarie, anii 2021-2024, certificatul constatator/de furnizare de informaţii în original, în copie legalizată sau eliberat online, în vederea verificării respectării criteriilor de eligibilitate îndeplinite la momentul validării;
    ….............................................................................................
t) să răspundă pentru implicaţiile, de orice natură, generate de neîndeplinirea obligaţiei de informare a solicitantului înscris cu privire la rezultatul verificării informaţiilor, termenul stabilit pentru achiziţionarea autovehiculului nou, precum şi pentru implicaţiile de orice natură, generate de refuzul efectuării formalităţilor de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou;"

    63. Anexa nr. 4.1. „Nota de înscriere a proprietarului persoană fizică“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    64. Anexa la anexa nr. 4.2 „Nota de înscriere“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    65. La anexa nr. 5 „Cerere de decontare“, literele a), b), d şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) lista beneficiarilor, semnată electronic de către reprezentantul legal al producătorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta;
b) facturile emise beneficiarilor la achiziţionarea autovehiculelor noi;
    ….............................................................................................
d) contractul de finanţare, după caz;
e) certificatul de conformitate al autovehiculului nou, la solicitarea Autorităţii."

    66. La anexa nr. 6 „Cerere de finanţare“, la punctul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) o finanţare nerambursabilă în sumă totală de …........ lei, formată din:
    a) suma de ………………….................. lei, reprezentând prime de casare*);
    *) 7.500 lei pentru autovehicul, exceptând motocicleta, sau 5.500 lei pentru motocicletă.
    b) suma de ......... lei, reprezentând ecobonusuri, după cum urmează:
    - un număr de ....... ecobonusuri, acordate în funcţie de cantitatea de emisii de CO_2/km NEDC/WLTP, în regim de funcţionare mixt, sau motorizare GPL/GNC a autovehiculului/autovehiculelor nou/noi pe care îl/le voi achiziţiona prin program (1.500 lei/ecobonus);
    – un număr de ...... ecobonusuri pentru achiziţionarea de autovehicule noi cu sistem de propulsie hibrid (3.000 lei/ecobonus)."

    67. La anexa nr. 6 „Cerere de finanţare“, la punctul 2 alineatul (3), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) solicitantul finanţării nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (6) din ghid;"

    68. La anexa nr. 6 „Cerere de finanţare“, la punctul 2 alineatul (3), după litera o) se introduc două noi litere, literele p) şi q), cu următorul cuprins:
    "p) în situaţia în care intervin cauze obiective, care pot conduce la scoaterea din patrimoniul solicitantului a autovehiculelor noi achiziţionate în cadrul programului, mă oblig să aduc la cunoştinţa organelor de urmărire, recuperare sau executare, organelor care aplică procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, procedurile de dizolvare/lichidare, inclusiv de dizolvare voluntară, precum şi potenţialilor terţi dobânditori sau creditori, după caz, interdicţia de înstrăinare, să le comunic temeiul inalienabilităţii, precum şi obligativitatea plăţii integrale către AFM a sumelor de care am beneficiat în cadrul programului, cu titlu de primă de casare/ecobonus;
q) autovehiculele noi, achiziţionate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, nu vor fi înstrăinate timp de un an de la data dobândirii ori pe durata integrală a contractului de leasing."

    69. Anexa nr. 8 „Grilă de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitanţilor în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 pentru sesiunea aferentă anului...“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    70. După anexa nr. 8 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 9 „Grilă de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului în cadrul Programului de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2020-2024“, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    71. Anexele nr. 9^1-9^9 se abrogă.
    72. În cuprinsul ghidului, cu excepţia articolului 2 alineatul (1), noţiunea „proprietar“ se modifică şi se înlocuieşte cu noţiunea „solicitant“.
    73. În cuprinsul ghidului, sintagma „proprietar/ solicitant“ se modifică şi se înlocuieşte cu termenul „solicitant“.
    74. În cuprinsul ghidului, sintagma „proprietarul/ solicitantul“ se modifică şi se înlocuieşte cu termenul „solicitantul“.
    75. În cuprinsul ghidului, sintagma „proprietarului/ solicitantului“ se modifică şi se înlocuieşte cu termenul „solicitantului“.
    76. În cuprinsul ghidului, sintagma „entitate juridică cu personalitate juridică“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „entitate cu personalitate juridică“.
    77. În cuprinsul ghidului, sintagma „entitate juridică fără personalitate juridică“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „entitate fără personalitate juridică“.


    ART. II
    Valorile primei de casare şi ale ecobonusurilor, astfel cum au fost modificate prin prezentul ordin, nu se aplică solicitanţilor înscrişi în anul 2020.

    ART. III
    (1) Modificările şi completările prevăzute la art. I pct. 60-62 se consideră asumate de către producătorii validaţi, în calitate de părţi ale contractelor de participare în vederea decontării aflate în vigoare la data publicării prezentului ordin, fără a fi necesară încheierea de acte adiţionale.
    (2) Modificările contractelor de participare în vederea decontării, în condiţiile alin. (1), devin aplicabile în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, dacă respectivele modificări nu au fost denunţate de către producători prin notificarea Administraţiei Fondului pentru Mediu sau, prin acceptare tacită, la momentul săvârşirii de acte/fapte în acest sens.

    ART. IV
    Sumele alocate în anul 2020 Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, rămase disponibile pentru aprobarea dosarelor de acceptare şi pentru înscrierea persoanelor fizice şi solicitanţilor acceptaţi, vor putea fi utilizate cu aceleaşi destinaţii în anul 2021, după intrarea în vigoare a prezentului ordin.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna

    Bucureşti, 21 aprilie 2021.
    Nr. 676.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la ghid)
    GRILĂ
    de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii producătorului
    Denumirea producătorului solicitant: .......................................................
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de validare: ............................................................

┌────┬────────────────┬──┬──┬──────────┐
│Nr. │I. Conformitatea│Da│Nu│Comentarii│
│crt.│documentelor │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Dosarul de │ │ │ │
│ │validare a fost │ │ │ │
│ │depus în cadrul │ │ │ │
│ │sesiunii de │ │ │ │
│1. │înscriere, │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │
│ │dispoziţiilor │ │ │ │
│ │art. 11 din │ │ │ │
│ │ghid. │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Dosarul de │ │ │ │
│2. │validare al │ │ │ │
│ │producătorului │ │ │ │
│ │cuprinde: │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Formularul │ │ │ │
│ │cererii de │ │ │ │
│ │validare, │ │ │ │
│ │conform anexei │ │ │ │
│ │nr. 1 la ghid, │ │ │ │
│ │completat │ │ │ │
│2.1.│integral prin │ │ │ │
│ │tehnoredactare, │ │ │ │
│ │semnat de către │ │ │ │
│ │reprezentantul │ │ │ │
│ │legal sau de │ │ │ │
│ │către │ │ │ │
│ │împuternicitul │ │ │ │
│ │acestuia │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Împuternicirea │ │ │ │
│2.2.│notarială, dacă │ │ │ │
│ │este cazul │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul │ │ │ │
│ │constatator/de │ │ │ │
│ │furnizare de │ │ │ │
│ │informaţii emis │ │ │ │
│ │de către oficiul│ │ │ │
│ │registrului │ │ │ │
│ │comerţului de pe│ │ │ │
│ │lângă tribunalul│ │ │ │
│2.3.│în a cărui rază │ │ │ │
│ │teritorială îşi │ │ │ │
│ │are sediul │ │ │ │
│ │social │ │ │ │
│ │producătorul, nu│ │ │ │
│ │mai vechi de 30 │ │ │ │
│ │de zile la data │ │ │ │
│ │depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │validare │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Actul doveditor │ │ │ │
│ │al calităţii de │ │ │ │
│ │constructor de │ │ │ │
│ │autovehicule, │ │ │ │
│ │importator de │ │ │ │
│ │autovehicule noi│ │ │ │
│ │sau de │ │ │ │
│ │reprezentant │ │ │ │
│ │autorizat al │ │ │ │
│2.4.│constructorului/│ │ │ │
│ │importatorului. │ │ │ │
│ │În cazul în care│ │ │ │
│ │acesta este │ │ │ │
│ │redactat într-o │ │ │ │
│ │limbă străină, │ │ │ │
│ │trebuie │ │ │ │
│ │prezentată │ │ │ │
│ │traducerea │ │ │ │
│ │autorizată. │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Documentul │ │ │ │
│ │doveditor al │ │ │ │
│ │deschiderii │ │ │ │
│ │contului │ │ │ │
│ │50.70.24 │ │ │ │
│ │„Disponibil din │ │ │ │
│ │sume alocate din│ │ │ │
│ │Fondul pentru │ │ │ │
│ │mediu │ │ │ │
│ │reprezentând │ │ │ │
│ │finanţare sau │ │ │ │
│ │cofinanţare │ │ │ │
│ │nerambursabilă a│ │ │ │
│2.5.│proiectelor │ │ │ │
│ │pentru protecţia│ │ │ │
│ │mediului“; prin │ │ │ │
│ │excepţie, acest │ │ │ │
│ │document poate │ │ │ │
│ │fi prezentat cel│ │ │ │
│ │mai târziu la │ │ │ │
│ │data perfectării│ │ │ │
│ │contractului de │ │ │ │
│ │participare cu │ │ │ │
│ │AFM, conform │ │ │ │
│ │celor declarate │ │ │ │
│ │în cererea de │ │ │ │
│ │validare. │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │II. │Da│Nu│Comentarii│
│ │Eligibilitate │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Este operator │ │ │ │
│3. │economic cu │ │ │ │
│ │personalitate │ │ │ │
│ │juridică română.│ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Are ca obiect de│ │ │ │
│ │activitate │ │ │ │
│ │comerţul cu │ │ │ │
│ │autoturisme şi │ │ │ │
│ │autovehicule │ │ │ │
│ │uşoare (sub 3,5 │ │ │ │
│4. │tone), conform │ │ │ │
│ │CAEN rev. 2, cod│ │ │ │
│ │4511, şi/sau │ │ │ │
│ │comercializarea │ │ │ │
│ │motocicletelor, │ │ │ │
│ │conform CAEN │ │ │ │
│ │rev. 2, cod │ │ │ │
│ │4540. │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, nu se│ │ │ │
│ │află în stare de│ │ │ │
│ │insolvenţă sau │ │ │ │
│ │faliment, nu se │ │ │ │
│ │află în │ │ │ │
│ │procedură de │ │ │ │
│ │reorganizare │ │ │ │
│ │judiciară, │ │ │ │
│ │dizolvare, │ │ │ │
│ │lichidare, │ │ │ │
│ │închidere │ │ │ │
│ │operaţională, │ │ │ │
│ │administrare │ │ │ │
│5. │specială, nu are│ │ │ │
│ │suspendate ori │ │ │ │
│ │restricţionate │ │ │ │
│ │activităţile │ │ │ │
│ │economice, nu se│ │ │ │
│ │află într-o altă│ │ │ │
│ │situaţie │ │ │ │
│ │similară legal │ │ │ │
│ │reglementată; nu│ │ │ │
│ │face obiectul │ │ │ │
│ │unei proceduri │ │ │ │
│ │legale în │ │ │ │
│ │justiţie pentru │ │ │ │
│ │situaţiile mai │ │ │ │
│ │sus menţionate │ │ │ │
│ │şi nici pentru │ │ │ │
│ │orice altă │ │ │ │
│ │situaţie │ │ │ │
│ │similară. │ │ │ │
└────┴────────────────┴──┴──┴──────────┘


    NOTE:
    1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de validare, cu excepţia documentului prevăzut la pct. 2.5 din grilă, dacă prin cererea de validare producătorul s-a angajat la depunerea acestuia până cel mai târziu la data perfectării contractului de participare.
    2. Se bifează, după caz, cu „Da“ sau „Nu“ conformitatea/neconformitatea documentelor, respectiv îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate, şi se înscriu comentariile de rigoare.
    3. Neîndeplinirea unuia dintre criteriile de eligibilitate atrage respingerea cererii de validare.
    4. Neîndeplinirea condiţiei referitoare la paginaţie şi opis din cadrul criteriului prevăzut la pct. 1 din grilă nu atrage respingerea cererii de validare.
    5. Grila este evaluată de către consilierul juridic.


┌──────────────────┬───────────────────┐
│Concluzii │ │
├──────────────────┴───────────────────┤
│REZULTATUL EVALUĂRII CONFORMITĂŢII │
│DOCUMENTELOR/ELIGIBILITĂŢII │
│PRODUCĂTORULUI │
├──────────────────┬───────────────────┤
│PROPUS SPRE │PROPUS SPRE │
│VALIDARE │RESPINGERE │
└──────────────────┴───────────────────┘


    Consilier juridic,
    .............................................
    Data .............................................................
    Semnătura ...................................................
    Preşedintele comisiei de validare,
    ..........................................
    Data ................................
    Semnătura .................................

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 4.1 la ghid)
    Nr. de înregistrare ……....................../................................
    (Se completează la eliberarea notei de înscriere cu numărul şi data generate de aplicaţia PSIPAN.)
    NOTA DE ÎNSCRIERE
    a solicitantului persoană fizică
    I. ÎNSCRIERE
    Prin prezenta notă de înscriere, denumită în cele ce urmează notă,
    Societatea ......................... - S.R.L./S.A., cu sediul social în România, localitatea ..................., str. .................. nr. ......, bl. ….., sc. …...., et. ...., ap. ..., judeţul/sectorul .................., cod poştal .........., telefon (fix şi mobil) ..........., fax .................., e-mail ......................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ...................... cu nr. ...../..../................., cod de identificare fiscală .............., cont nr. ................., deschis la Trezoreria .................., prin reprezentant legal^1) ........................., având calitatea de producător validat în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, denumit în continuare program, titular al Contractului de participare nr. ....../....../.............. încheiat cu Administraţia Fondului pentru Mediu, denumită în continuare AFM,
    confirmă înscrierea, în cadrul programului, a domnului/doamnei ............................., cod numeric personal ..................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ..…....., seria ......... nr. ........, eliberat de către ................. la data de ..............., având domiciliul/reşedinţa în România, localitatea ..................., str. .................... nr. ......, bl. ......., sc. ......., et. .…......, ap. ........, judeţul/sectorul ..........., cod poştal ..........., telefon (fix şi mobil) .............., fax ............, e-mail ..................., denumit/denumită în continuare solicitant înscris,
    cu concursul cedentului/nu este cazul:
    • domnului/doamnei ................................, cod numeric personal ...................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ....., seria ........... nr. ...., eliberat de către .............. la data de ............., cu domiciliul/reşedinţa în România, localitatea ................, str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........, cod poştal ........., telefon (fix şi mobil) ............., fax .........., e-mail ................., reprezentat/reprezentată prin împuternicire de .................................^1), cod numeric personal ...................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ....., seria .... nr. ...., eliberat de către .............. la data de .................., cu domiciliul/reşedinţa în România, localitatea ................, str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ............., cod poştal ........., telefon (fix şi mobil) ............., fax ..........., e-mail ................./nu este cazul;
    • ......................................., înregistrat/înregistrată la ................. cu nr. .............., cod de identificare fiscală ......................., cu sediul/sediul social/sediul profesional în România, localitatea .............................., str. .............................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ..........................., cod poştal .........., telefon (fix şi mobil) ................, fax ...................., e-mail ........................, reprezentat/reprezentată de către ..................................^ 1), cod numeric personal ........................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ....., seria .... nr. ...., eliberat de către .............. la data de ............., cu domiciliul/reşedinţa în România, localitatea ...................., str. ...................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..........., cod poştal ........., telefon (fix şi mobil) ............., fax ..........., e-mail ................., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal/desemnat/delegat/nu este cazul.

    În baza dosarului de participare constituit şi înregistrat cu nr. …......./......... şi care cuprinde următoarele documente:
    a) actul de identitate al solicitantului, tip ....., seria ...... nr. .........., eliberat de către .......... la data de .........., în termen de valabilitate, în copie;
    b) act de identitate tip .........., seria ...... nr. ........., eliberat de către .......... la data de .........., pe numele împuternicitului solicitantului ..................................., având domiciliul/reşedinţa în România, localitatea ........................, str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..........., cod poştal ..........., telefon (fix şi mobil) ........, fax ........, e-mail ........../nu este cazul;
    c) actul de identitate al cedentului sau al reprezentantului legal/împuternicit/delegat/desemnat al cedentului, tip ....., seria ...... nr. .........., eliberat de către .......... la data de .........., în termen de valabilitate, în copie/nu este cazul;
    d) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care reprezintă cedentul/nu este cazul;
    e) actul de înfiinţare a cedentului/certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerţului, în copie certificată „conform cu originalul“/nu este cazul;
    f) certificatul de înmatriculare nr. ................., eliberat de către ............... la data de .........., în original sau în copie simplă, care va fi certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat (după verificarea conformităţii se va restitui originalul);
    g) cartea de identitate a vehiculului seria ......, nr. ........., eliberată de către ......... la data de .........., în original sau în copie simplă, care va fi certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat (după verificarea conformităţii se va restitui originalul);
    h) actul doveditor cu titlul ........., înregistrat cu nr. ......./........, eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor ..................., în copie certificată „conform cu originalul“/actul doveditor cu titlul ............., înregistrat cu nr. ...../.............., eliberat de către structura proprie de specialitate .......... (în cazul instituţiei din sistemul de apărare, ordine publică sau siguranţă naţională al cărei autovehicul uzat este înregistrat în sistem propriu)/nu este cazul;
    i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, înregistrat cu nr. ………………......../.........., eliberat de către ……………………..........., în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa solicitantul, în termen de valabilitate la data prezentării, în original sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;
    j) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, înregistrat cu nr. ........./......................., eliberat de către ............, în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa/sediul/sediul social/sediul profesional cedentul, în termen de valabilitate la data prezentării, în original sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă/nu este cazul;
    k) certificatul de moştenitor/sentinţa civilă (în cazul succesiunii pe cale judecătorească) seria ...... nr. ......, emis/emisă de către ........... la data de ..............., în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat, care atestă calitatea de moştenitor/comoştenitori al/ai autovehiculului uzat a următoarei/următoarelor persoane (numele şi prenumele, cod numeric personal): ........./ nu este cazul;
    l) Împuternicirea notarială autentificată cu nr. …....../....................... de către Biroul Notarului Public ......................., cu sediul în localitatea ....................., în copie, din care rezultă că solicitantul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul tuturor comoştenitorilor, în vederea: înscrierii la un producător validat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei şi achiziţionării autovehiculului nou/nu este cazul;
    m) Împuternicirea notarială autentificată cu nr. ................../.................... de către Biroul Notarului Public ......................., cu sediul în localitatea ..................., în copie, din care rezultă că cedentul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului în numele, pe seama şi în interesul tuturor comoştenitorilor, în vederea: casării autovehiculului uzat şi radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei/nu este cazul;
    n) Decizia nr. ......./........., emisă de către Autoritatea tutelară de pe lângă ................, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat, privindu-l pe moştenitorul/comoştenitorul minor ............................, în vârstă de ....... ani, cod numeric personal ................., reprezentat legal de către părinte/tutore ......................, cod numeric personal ........................., act de identitate tip ......., seria ........ nr. ..........., eliberat de către .......... la data de .........., acesta din urmă fiind expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului în numele, pe seama şi în interesul minorului, în vederea: înscrierii la un producător validat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei şi achiziţionării autovehiculului nou/nu este cazul;
    o) Decizia nr. ....../..........., emisă de către Autoritatea tutelară de pe lângă .............., în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat, privindu-l pe moştenitorul/comoştenitorul minor ..........................., în vârstă de ....... ani, cod numeric personal ............................, reprezentat legal de către părinte/tutore .............................................., cod numeric personal ........................., act de identitate tip ......., seria ........ nr. ..........., eliberat de către .......... la data de .........., acesta din urmă fiind expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice pe seama şi în interesul minorului, în vederea: casării autovehiculului uzat şi radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei/nu este cazul;
    p) certificat de căsătorie/act administrativ, în copie legalizată, seria ....... nr. .............., eliberat de către .........., care atestă schimbarea/modificarea numelui şi/sau prenumelui din .......... în ......... - solicitant/cedent/nu este cazul;
    q) documentul doveditor, în copie, nr. ....../........., eliberat de către ............. şi care atestă modificarea/schimbarea adresei de domiciliu/reşedinţă sau declaraţie pe propria răspundere - solicitant/cedent/nu este cazul;
    r) Împuternicire notarială autentificată cu nr. ......./.......... de către Biroul Notarului Public ............., cu sediul în localitatea ..........., în copie, din care rezultă calitatea de împuternicit a persoanei care, în numele, pe seama şi în interesul solicitantului, procedează la înscrierea la un producător validat, casarea autovehiculului uzat şi radierea acestuia din evidenţa circulaţiei şi achiziţionarea autovehiculului nou/numai achiziţionarea autovehiculului nou/nu este cazul;
    s) Împuternicire notarială autentificată cu nr. ......./.......... de către Biroul Notarului Public ............., cu sediul în localitatea ..........., în copie, din care rezultă calitatea de împuternicit a persoanei care, în numele, pe seama şi în interesul cedentului, procedează la casarea autovehiculului uzat şi radierea acestuia din evidenţa circulaţiei/nu este cazul.
    Modalitatea de comunicare a rezultatului verificării^2) şi a etapelor de urmat a fost stabilită de comun acord, astfel: ..................................
    Valabilitatea prezentei note de înscriere încetează la data de ................. .
    ^1) Poate fi completată şi semnată de către împuternicitul reprezentantului legal, în condiţiile în care la nota de înscriere se ataşează documentul de împuternicire.
    ^2) În termen de cel mult 5 zile de la data introducerii în aplicaţia PSIPAN, AFM verifică informaţiile privind solicitantul/cedentul autovehiculului uzat şi confirmă sau infirmă corectitudinea şi realitatea acestora, cu afişarea datei confirmării ori infirmării; în cazul infirmării se afişează şi motivul care stă la baza acesteia.


    Declaraţia solicitantului
    Subsemnatul/Subsemnata, ................., în calitate de solicitant înscris/reprezentant legal/împuternicit al solicitantului înscris, declar că informaţiile prevăzute în prezenta notă sunt verificate şi corespund celor prezentate de mine.
    Declar, de asemenea, că:
    a) îmi exprim în mod ferm opţiunea de a achiziţiona un autovehicul nou, sub beneficiul primei de casare, de la producătorul validat emitent al prezentei note;
    b) mă oblig la înmatricularea permanentă, pe numele meu, a autovehiculului nou-achiziţionat, în termen de 90 de zile de la emiterea facturii de către producătorul validat;
    c) în cazul în care autovehiculul nou este achiziţionat în sistem leasing, mă oblig să îl înmatriculez permanent pe numele meu la finalul perioadei de leasing;
    d) nu voi înstrăina autovehiculul nou-achiziţionat în cadrul programului pe o perioadă de un an de la data achiziţiei, respectiv pe perioada derulării leasingului, în situaţia în care autovehiculul nou este achiziţionat în sistem leasing;
    e) în situaţia în care, pe durata în care operează condiţiile impuse prin prevederile de la lit. b), c) şi d), autovehiculul nou-achiziţionat prin program este supus unor proceduri de urmărire, recuperare sau valorificare, mă oblig la restituirea finanţării;
    f) în orice situaţie care poate conduce la scoaterea din patrimoniu a autovehiculului nou-achiziţionat în cadrul programului, mă oblig să aduc la cunoştinţa organelor de urmărire, recuperare sau executare, în scris, precum şi potenţialilor terţi dobânditori sau creditori, după caz, interdicţia de înstrăinare prevăzută la lit. b), c) şi d), precum şi obligativitatea plăţii integrale către Autoritate a sumelor de care am beneficiat în cadrul programului;
    g) am fost informat cu privire la condiţiile cumulative şi termenele pe care trebuie să le îndeplinesc pentru a beneficia de facilităţile Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, precum şi asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul de a beneficia de prima de casare;
    h) doresc să beneficiez de concursul cedentului, în vederea atingerii scopului menţionat la lit. a)/nu este cazul;
    i) sunt de acord că neîndeplinirea celor asumate în favoarea mea de către cedent, din cauze imputabile acestuia, este pe riscul meu, AFM şi producătorul validat fiind exoneraţi de orice responsabilitate/nu este cazul;
    j) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM şi producătorul validat a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghidul de finanţare al programului sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.

    Cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că nu m-am înscris la un alt producător validat cu documentele aferente autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct.
    Data ...........
    Semnăturile autorizate ale producătorului validat
    .....................................................................
    Solicitant,
    ..........................

    Declaraţia cedentului
    Subsemnatul/Subsemnata, ………………………….., în calitate de cedent/împuternicit al cedentului/reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal/delegat/desemnat al cedentului, declar că informaţiile prevăzute în prezenta notă sunt verificate şi corespund celor prezentate de mine.
    Declar, de asemenea, că:
    a) îmi exprim în mod ferm asumarea predării spre casare şi radierii din circulaţie a autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct, în favoarea solicitantului înscris;
    b) recunosc caracterul irevocabil al asumării predării spre casare şi radierii din circulaţie a autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct, în favoarea solicitantului înscris;
    c) am fost informat cu privire la condiţiile cumulative şi termenele pe care trebuie să le îndeplinesc pentru ca solicitantul să poată beneficia de facilităţile Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, precum şi asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul acestuia de a beneficia de prima de casare;
    d) sunt de acord că neîndeplinirea imputabilă a obligaţiilor asumate este în sarcina mea, AFM şi producătorul validat fiind exoneraţi de orice responsabilitate;
    e) prin asumarea voluntară, în favoarea solicitantului, a predării spre casare şi radierii din circulaţie a autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct, nu am dreptul de a obţine prima de casare şi/sau ecobonusuri de la solicitant, producătorul validat sau AFM şi nu pot emite pretenţii, de orice natură, în sarcina acestora;
    f) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM şi producătorul validat a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghidul de finanţare al programului sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.

    Cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că nu mi-am asumat predarea spre casare şi radierea din circulaţie a autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct, în favoarea altui solicitant, şi nici nu am susţinut solicitantul actual în faţa altui producător validat.
    Data ………………………
    Semnăturile autorizate ale producătorului validat
    .....................................................................
    Cedent,
    ..........................

    II. VERIFICAREA ÎNSCRIERII
    La data de ..............................., aplicaţia PSIPAN a verificat datele înscrise la pct. I şi a generat rezultatul ...................................
    Observaţii: ..................................................
    Data ...........
    Semnăturile autorizate ale producătorului validat
    .....................................................................
    Solicitant,
    ……………….
    Cedent,
    ..........................
    NOTĂ:
    În urma corectării datelor, la data de .............., aplicaţia PSIPAN a verificat datele înscrise la pct. I şi a generat rezultatul ...........................

    Observaţii: ..........................................................................................................................................
    Data ...........
    Semnăturile autorizate ale producătorului validat
    .....................................................................
    Solicitant,
    ……………….
    Cedent,
    ..........................

    III. COMPLETAREA DOSARULUI DE PARTICIPARE
    Societatea .............................. - S.R.L./S.A. confirmă că solicitantul/cedentul a transmis următoarele informaţii cu privire la autovehiculul uzat care are datele de identificare prevăzute la pct. I:
    a) data casării autovehiculului uzat şi colectorul autorizat unde s-a realizat operaţiunea;
    b) data radierii autovehiculului uzat.

    Modalitatea de comunicare a rezultatului verificării şi a etapelor de urmat a fost stabilită de comun acord, astfel: .....................................
    Subsemnatul/Subsemnata ………………………….., în calitate de:
    solicitant înscris/împuternicit al solicitantului înscris/reprezentant legal al solicitantului înscris;
    reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal/delegat/desemnat al cedentului, declar că informaţiile înscrise în cadrul prezentului punct sunt verificate şi corespund celor prezentate de mine.
    Data ................
    Semnăturile autorizate ale producătorului validat
    .....................................................................
    Solicitant,
    ...............
    Cedent,
    ..........................

    IV. VERIFICAREA COMPLETĂRII DOSARULUI DE PARTICIPARE
    La data de ................., aplicaţia PSIPAN a verificat înscrierea datelor prevăzute la pct. III şi a generat rezultatul ......................................
    Observaţii: ..........................................................................................................................................
    Data ………………………
    Semnăturile autorizate ale producătorului validat
    .....................................................................
    Solicitant,
    ……………….
    Cedent,
    ..........................
    Prezenta notă de înscriere a fost realizată în (2) două/(3) trei exemplare originale, un exemplar pentru producătorul validat, unul pentru solicitantul înscris, iar, după caz, unul pentru cedent.


    ANEXA 3

    (Anexă la contractul de finanţare nr. ..............)
    NOTA DE ÎNSCRIERE
    I. ÎNSCRIERE
    Societatea .............. - S.R.L./S.A., cu sediul social în România, localitatea ....................., str. ................................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ......................., cod poştal .........., telefon (fix şi mobil) ................, fax ...................., e-mail: ........................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ...................... cu nr. ...../..../.........., cod de identificare fiscală ...................., cont nr. ..................., deschis la Trezoreria .................., prin reprezentant legal^1) ....................... - , având calitatea de producător validat în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, denumit în continuare program, titular al Contractului de participare nr. ..../..../....... încheiat cu Administraţia Fondului pentru Mediu, denumită în continuare AFM,
    confirmă înscrierea în cadrul programului a ............. (denumirea persoanei juridice sau a entităţii juridice fără personalitate juridică) înregistrat/înregistrată la ..................... cu nr. .........., cod de identificare fiscală ..........., cu sediul/sediul social/sediul profesional în România, localitatea ............................., str. ................................. nr. .........., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ................, cod poştal ........., telefon (fix şi mobil) ............, fax ............., e-mail ...................., reprezentat/reprezentată de către .......^1), cod numeric personal ......................., posesor al actului de identitate tip ......, seria ......... nr. .........., eliberat de către ............ la data de ..............., domiciliat/cu reşedinţa în România, localitatea ................, str. ................... nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..........., cod poştal ........., telefon (fix şi mobil) ............, fax ............, e-mail ....................., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, denumit în continuare solicitant înscris,
    cu concursul cedentului/nu este cazul:
    • domnului/doamnei ................................, cod numeric personal ...................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ....., seria .... nr. ...., eliberat de către .............. la data de ............., cu domiciliul/reşedinţa în România, localitatea ................, str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........, cod poştal ........., telefon (fix şi mobil) ............., fax ..........., e-mail ................., reprezentat/reprezentată prin împuternicire de …………………....................…………^1), cod numeric personal ..............................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ....., seria .... nr. ...., eliberat de către .............. la data de ............., cu domiciliul/reşedinţa în România, localitatea ............................, str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........, cod poştal ........., telefon (fix şi mobil) ............., fax ..........., e-mail ................./nu este cazul;
    • ......................................., înregistrat/înregistrată la …………….. sub nr. ………….., cod de identificare fiscală …………………………, cu sediul/sediul social/sediul profesional în România, localitatea .................................., str. ........................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ..................................., cod poştal .........., telefon (fix şi mobil) ................, fax ...................., e-mail: ........................, reprezentat/reprezentată de către ………………^1), cod numeric personal ……………………., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ....., seria .... nr. ...., eliberat de către .............. la data de ............., cu domiciliul/reşedinţa în România, localitatea ................, str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........, cod poştal ........., telefon (fix şi mobil) ............., fax ..........., e-mail ................., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal/desemnat/delegat/nu este cazul.

    În baza dosarului de participare constituit şi înregistrat sub nr. ....../......... şi care cuprinde următoarele documente:
    a) actul de înfiinţare a solicitantului/certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerţului, în copie certificată „conform cu originalul“;
    b) actul de identitate al reprezentantului legal/împuternicitului reprezentantului legal/delegat/desemnat al solicitantului, tip ....., seria ...... nr. .........., eliberat de către .................. la data de .........., în termen de valabilitate, în copie;
    c) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care reprezintă solicitantul/nu este cazul;
    d) actul de identitate al reprezentantului legal al solicitantului, în copie, în cazul prezentării actului de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care reprezintă solicitantul/nu este cazul;
    e) certificatul de înmatriculare nr. ................., eliberat de către ............... la data de .........., în original sau în copie simplă, care va fi certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat (după verificarea conformităţii se va restitui originalul);
    f) cartea de identitate a vehiculului seria ...... nr. ........., eliberată de către ......... la data de.........., în original sau în copie simplă, care va fi certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat (După verificarea conformităţii se va restitui originalul.);
    g) actul doveditor cu titlul ........., înregistrat cu nr. ......./........, eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor ..................., în copie certificată „conform cu originalul“/actul doveditor cu titlul ............., înregistrat cu nr. .../...., eliberat de către structura proprie de specialitate ......... (în cazul instituţiei din sistemul de apărare, ordine publică sau siguranţă naţională al cărei autovehicul uzat este înregistrat în sistem propriu)/nu este cazul;
    h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, înregistrat cu nr. ......./.........., eliberat de către .........., în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa solicitantul, în termen de valabilitate la data prezentării, în original sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;
    i) actul de înfiinţare a cedentului/certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerţului, în copie certificată „conform cu originalul“/nu este cazul;
    j) actul de identitate al cedentului sau al reprezentantului legal al cedentului, tip .............., seria ...... nr. ............, eliberat de către .............. la data de .........., în termen de valabilitate, în copie/nu este cazul;
    k) actul de identitate al împuternicitului cedentului/împuternicitului reprezentantului legal al cedentului/persoana delegată/desemnată, tip .........., seria ...... nr. ........., eliberat de către .......... la data de .........., cu domiciliul/reşedinţa în România, localitatea ........................, str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..............................., cod poştal ..........., telefon (fix şi mobil) ........, fax ........, e-mail ........../nu este cazul;
    l) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care reprezintă cedentul/nu este cazul;
    m) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, înregistrat cu nr. ......./.........., eliberat de către .........., în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa/sediul/sediul social/sediul profesional cedentul, în termen de valabilitate la data prezentării, în original sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă/nu este cazul;
    n) certificatul de moştenitor/sentinţa civilă (în cazul succesiunii pe cale judecătorească) seria ........ nr. ........, emis/emisă de către ............. la data de .................., în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat, care atestă calitatea de moştenitor/comoştenitori al/ai autovehiculului uzat a următoarei/următoarelor persoane (numele şi prenumele, cod numeric personal): ............./nu este cazul;
    o) Împuternicirea notarială autentificată cu nr. ................/..................... de către Biroul Notarului Public ......................., cu sediul în localitatea ..................., în copie, din care rezultă că solicitantul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului în numele, pe seama şi în interesul tuturor comoştenitorilor, în vederea: înscrierii la un producător validat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei şi achiziţionării autovehiculului nou/nu este cazul;
    p) Împuternicirea notarială autentificată cu nr. ................../...................... de către Biroul Notarului Public ......................., cu sediul în localitatea ..................., în copie, din care rezultă că cedentul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în numele, pe seama şi în interesul tuturor comoştenitorilor, în vederea: casării autovehiculului uzat şi radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei/nu este cazul;
    q) Decizia nr. ......./........., emisă de către Autoritatea tutelară de pe lângă ................, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat, privindu-l pe moştenitorul/comoştenitorul minor ............................, în vârstă de ....... ani, cod numeric personal ............................, reprezentat legal de către părinte/tutore .............................................., cod numeric personal ........................., act de identitate tip ......., seria ........ nr. ..........., eliberat de către .......... la data de .........., acesta din urmă fiind expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului în numele, pe seama şi în interesul minorului, în vederea: înscrierii la un producător validat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei şi achiziţionării autovehiculului nou/nu este cazul;
    r) Decizia nr. ....../..........., emisă de către Autoritatea tutelară de pe lângă .............., în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat, privindu-l pe moştenitorul/comoştenitorul minor ..........................., în vârstă de ....... ani, cod numeric personal ............................, reprezentat legal de către părinte/tutore .............................................., cod numeric personal ........................., act de identitate tip ......., seria ........ nr. ..........., eliberat de către .......... la data de .........., acesta din urmă fiind expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice, pe seama şi în interesul minorului, în vederea: casării autovehiculului uzat şi radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei/nu este cazul;
    s) certificat de căsătorie/act administrativ, în copie legalizată, seria ............ nr. ................, eliberat de către .........., care atestă schimbarea/modificarea numelui şi/sau prenumelui, din .......... în ......... - solicitant/cedent/nu este cazul;
    ş) documentul doveditor, în copie, nr. ....../........., eliberat de către ............. şi care atestă modificarea/schimbarea adresei de domiciliu/reşedinţă/sediu/sediu social/sediu profesional sau declaraţie pe propria răspundere - solicitant/cedent/nu este cazul;
    t) Împuternicire notarială autentificată cu nr. ......./.......... de către Biroul Notarului Public ............., cu sediul în localitatea ..........., în copie, din care rezultă calitatea de împuternicit a persoanei care, în numele, pe seama şi în interesul cedentului, procedează la casarea autovehiculului uzat şi radierea acestuia din evidenţa circulaţiei/nu este cazul..

    Modalitatea de comunicare a rezultatului verificării^2) şi a etapelor de urmat a fost stabilită de comun acord, astfel: .............................................................................................
    Valabilitatea prezentei note de înscriere încetează la data de ................. .
    ^1) Poate fi completată şi semnată de către împuternicitul reprezentantului legal, în condiţiile în care la nota de înscriere se ataşează documentul de împuternicire.
    ^2) În termen de cel mult 5 zile de la data introducerii în aplicaţia PSIPAN, AFM verifică informaţiile privind solicitantul/cedentul şi autovehiculul uzat şi confirmă sau infirmă corectitudinea şi realitatea acestora, cu afişarea datei confirmării ori infirmării; în cazul infirmării se afişează şi motivul care stă la baza acesteia.

    Declaraţia solicitantului
    Subsemnatul/Subsemnata, ………………………….., în calitate de reprezentant legal al solicitantului/împuternicit al reprezentantului legal al solicitantului/persoană delegată/desemnată a solicitantului înscris, declar că informaţiile prevăzute în prezenta notă sunt verificate şi corespund celor prezentate de mine.
    Declar, de asemenea, că:
    a) îmi exprim în mod ferm opţiunea de a achiziţiona un autovehicul nou, sub beneficiul primei de casare, de la producătorul validat emitent al prezentei note;
    b) mă oblig la înmatricularea permanentă, pe numele solicitantului, a autovehiculul nou achiziţionat, în termen de 90 de zile de la emiterea facturii de către producătorul validat;
    c) în cazul în care autovehiculul nou este achiziţionat în sistem leasing, mă oblig să îl înmatriculez permanent pe numele solicitantului la finalul perioadei de leasing;
    d) nu voi înstrăina autovehiculul nou-achiziţionat în cadrul programului pe o perioadă de un an de la data achiziţiei, respectiv pe perioada derulării leasingului, în situaţia în care autovehiculul nou este achiziţionat în sistem leasing;
    e) în situaţia în care, pe durata în care operează condiţiile impuse prin prevederile de la lit. b), c) şi d), autovehiculul nou achiziţionat prin program este supus unor proceduri de urmărire, mă oblig la restituirea finanţării;
    f) în orice situaţie care poate conduce la scoaterea din patrimoniu a autovehiculului nou achiziţionat în cadrul programului, mă oblig să aduc la cunoştinţa organelor de urmărire, recuperare sau executare, în scris, precum şi potenţialilor terţi dobânditori sau creditori, după caz, interdicţia de înstrăinare prevăzută la lit. b), c) şi d), precum şi obligativitatea plăţii integrale către Autoritate a sumelor de care am beneficiat în cadrul programului;
    g) am fost informat cu privire la condiţiile cumulative şi termenele pe care trebuie să le îndeplinesc pentru a beneficia de facilităţile Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, precum şi asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul de a beneficia de prima de casare;
    h) doresc ca solicitantul să beneficieze de concursul cedentului, în vederea atingerii scopului menţionat la lit. a)/nu este cazul;
    i) sunt de acord că neîndeplinirea celor asumate în favoarea solicitantului de către cedent, din cauze imputabile acestuia, este pe riscul solicitantului, AFM şi producătorul validat fiind exoneraţi de orice responsabilitate/nu este cazul;
    j) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM şi producătorul validat a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghidul de finanţare al programului sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.

    Cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că solicitantul nu s-a înscris la un alt producător validat cu documentele aferente autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct.
    Data ......
    Semnăturile autorizate ale producătorului validat
    .....................................................................
    Solicitant,
    ..........................

    Declaraţia cedentului
    Subsemnatul/Subsemnata, ………………………….., în calitate de cedent/împuternicit al cedentului/reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal/delegat/desemnat al cedentului, declar că informaţiile prevăzute în prezenta notă sunt verificate şi corespund celor prezentate de mine.
    Declar, de asemenea, că:
    a) îmi exprim în mod ferm asumarea predării spre casare şi radierii din circulaţie a autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct, în favoarea solicitantului înscris;
    b) recunosc caracterul irevocabil al asumării predării spre casare şi radierii din circulaţie a autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct, în favoarea solicitantului înscris;
    c) am fost informat cu privire la condiţiile cumulative şi termenele pe care trebuie să le îndeplinesc pentru ca solicitantul să poată beneficia de facilităţile Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, precum şi asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul acestuia de a beneficia de prima de casare;
    d) sunt de acord că neîndeplinirea imputabilă a obligaţiilor asumate este în sarcina mea/cedentului, AFM şi producătorul validat fiind exoneraţi de orice responsabilitate;
    e) prin asumarea voluntară, în favoarea solicitantului, a predării spre casare şi radierii din circulaţie a autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct, nu am dreptul/cedentul nu are dreptul de a obţine prima de casare şi/sau ecobonusuri de la solicitant, producătorul validat sau AFM şi nu pot/nu poate emite pretenţii, de orice natură, în sarcina acestora;
    f) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM şi producătorul validat a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghidul de finanţare al programului sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.

    Cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că nu mi-am asumat predarea spre casare şi radierea din circulaţie a autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct, în favoarea altui solicitant, şi nici nu am susţinut solicitantul actual în faţa altui producător validat.
    Data ......
    Semnăturile autorizate ale producătorului validat
    .....................................................................
    Cedent,
    ..........................

    II. VERIFICAREA ÎNSCRIERII
    La data de .............., aplicaţia PSIPAN a verificat datele înscrise la pct. I şi a generat rezultatul ................
    Observaţii: ...................................................
    Data …………………….…
    Semnăturile autorizate ale producătorului validat
    .....................................................................
     Solicitant,
    ..........................
    Cedent,
    .............................
    NOTĂ:
    În urma corectării datelor, la data de .............., aplicaţia PSIPAN a verificat datele înscrise la pct. I şi a generat rezultatul .......................


    Observaţii: ....................................................................
    Data ………………………
    Semnăturile autorizate ale producătorului validat
    .....................................................................
    Solicitant,
    ……………….
    Cedent,
    ..........................

    III. COMPLETAREA DOSARULUI DE PARTICIPARE
    Societatea .............................. - S.R.L./S.A. confirmă că solicitantul/cedentul a transmis următoarele informaţii cu privire la autovehiculul uzat care are datele de identificare prevăzute la pct. I:
    a) data casării autovehiculului uzat şi colectorul autorizat unde s-a realizat operaţiunea;
    b) data radierii autovehiculului uzat.

    Modalitatea de comunicare a rezultatului verificării şi a etapelor de urmat a fost stabilită de comun acord, astfel: ..........................................
    Subsemnatul/Subsemnata ………………………….. în calitate de:
    reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal/persoană delegată/persoană desemnată a solicitantului;
    cedent/împuternicit al cedentului/reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal/persoană delegată/persoană desemnată a cedentului,
    declar că informaţiile înscrise în cadrul prezentului punct sunt verificate şi corespund celor prezentate de mine.
    Data ………………………
    Semnăturile autorizate ale producătorului validat
    .....................................................................
    Solicitant,
    ……………….
    Cedent,
    ..........................

    IV. VERIFICAREA COMPLETĂRII DOSARULUI DE PARTICIPARE
    La data de ..................., aplicaţia PSIPAN a verificat înscrierea datelor prevăzute la pct. III şi a generat rezultatul ......................................
    Observaţii: ...................................................
    Data .........
    Semnăturile autorizate ale producătorului validat
    .....................................................................
    Solicitant,
    ……………….
    Cedent,
    ..........................
    Prezenta notă de înscriere a fost realizată în 2 (două)/3 (trei) exemplare originale, un exemplar pentru producătorul validat, unul pentru solicitantul înscris, iar, după caz, unul pentru cedent.


    ANEXA 4

    (Anexa nr. 8 la ghid)
    GRILĂ
    de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitanţilor
    în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024
    Denumirea solicitantului: ......................................................
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de finanţare: ........................................
    Suma solicitată prin cererea de finanţare: ...................................................

    Etapa I

┌─────────────────────┬────────────────┐
│Conformitate │Îndeplinirea │
│administrativă şi │criteriului de │
│criterii de │eligibilitate │
│eligibilitate ├──┬──┬──────────┤
│ │Da│Nu│Comentarii│
├─────────────────────┴──┴──┴──────────┤
│I. CONFORMITATE │
├───┬─────────────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Dosarul de │ │ │ │
│ │finanţare al │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │cuprinde: │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │
│ │cazier fiscal, │ │ │ │
│ │emis pe numele │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │persoană juridică│ │ │ │
│ │de către organul │ │ │ │
│ │teritorial de │ │ │ │
│1. │specialitate al │ │ │ │
│ │Ministerului │ │ │ │
│ │Finanţelor, în │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │
│ │data transmiterii│ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │acceptare │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │
│ │atestare fiscală │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │obligaţiile de │ │ │ │
│ │plată către │ │ │ │
│ │bugetul de stat, │ │ │ │
│ │emis pe numele │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │persoană juridică│ │ │ │
│2. │de către organul │ │ │ │
│ │teritorial de │ │ │ │
│ │specialitate al │ │ │ │
│ │Ministerului │ │ │ │
│ │Finanţelor, în │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │
│ │data transmiterii│ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │acceptare │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │
│ │atestare fiscală │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │impozitele şi │ │ │ │
│ │taxele locale şi │ │ │ │
│ │alte venituri ale│ │ │ │
│ │bugetului local, │ │ │ │
│ │emis pe numele │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │persoană juridică│ │ │ │
│3. │de către │ │ │ │
│ │autoritatea │ │ │ │
│ │publică locală în│ │ │ │
│ │a cărei rază │ │ │ │
│ │teritorială îşi │ │ │ │
│ │are sediul │ │ │ │
│ │solicitantul, în │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │
│ │data transmiterii│ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │acceptare │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │
│ │atestare privind │ │ │ │
│ │obligaţiile la │ │ │ │
│ │Fondul pentru │ │ │ │
│ │mediu, emis pe │ │ │ │
│ │numele │ │ │ │
│4. │solicitantului │ │ │ │
│ │persoană juridică│ │ │ │
│ │de către AFM, în │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │
│ │data transmiterii│ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │acceptare │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Declaraţia pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │ajutoarele de │ │ │ │
│ │minimis obţinute │ │ │ │
│ │în ultimii 3 ani,│ │ │ │
│ │respectiv 2 ani │ │ │ │
│ │fiscali │ │ │ │
│ │precedenţi şi │ │ │ │
│5. │anul fiscal în │ │ │ │
│ │cursul căruia │ │ │ │
│ │solicitantul se │ │ │ │
│ │înscrie în │ │ │ │
│ │program, conform │ │ │ │
│ │anexei nr. 7 la │ │ │ │
│ │ghid, semnată de │ │ │ │
│ │către │ │ │ │
│ │reprezentantul │ │ │ │
│ │legal sau │ │ │ │
│ │împuternicitul │ │ │ │
│ │acestuia │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Declaraţia pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere, │ │ │ │
│ │conform anexei │ │ │ │
│ │nr. 10 la ghid, │ │ │ │
│ │semnată de către │ │ │ │
│ │reprezentantul │ │ │ │
│ │legal sau │ │ │ │
│ │împuternicitul │ │ │ │
│ │acestuia, care │ │ │ │
│ │trebuie să │ │ │ │
│ │conţină │ │ │ │
│ │activitatea │ │ │ │
│6. │principală, │ │ │ │
│ │sectoarele în │ │ │ │
│ │care solicitantul│ │ │ │
│ │îşi desfăşoară │ │ │ │
│ │efectiv │ │ │ │
│ │activitatea, │ │ │ │
│ │precum şi │ │ │ │
│ │activitatea │ │ │ │
│ │pentru care va fi│ │ │ │
│ │utilizat │ │ │ │
│ │autovehiculul nou│ │ │ │
│ │ce urmează a fi │ │ │ │
│ │achiziţionat în │ │ │ │
│ │cadrul │ │ │ │
│ │programului │ │ │ │
├───┴─────────────────┴──┴──┴──────────┤
│II. ELIGIBILITATE │
├───┬─────────────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Are îndeplinite │ │ │ │
│ │obligaţiile de │ │ │ │
│ │plată a taxelor, │ │ │ │
│ │impozitelor, │ │ │ │
│ │amenzilor şi │ │ │ │
│ │contribuţiilor │ │ │ │
│7. │către bugetul de │ │ │ │
│ │stat, bugetele │ │ │ │
│ │locale, bugetul │ │ │ │
│ │Fondului pentru │ │ │ │
│ │mediu, conform │ │ │ │
│ │prevederilor │ │ │ │
│ │legale în │ │ │ │
│ │vigoare. │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Nu figurează cu │ │ │ │
│8. │fapte înscrise în│ │ │ │
│ │certificatul de │ │ │ │
│ │cazier fiscal. │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei │ │ │ │
│ │prevăzute în │ │ │ │
│ │anexa nr. 7 la │ │ │ │
│ │ghid, valoarea │ │ │ │
│ │totală a │ │ │ │
│ │ajutoarelor de │ │ │ │
│ │minimis de care a│ │ │ │
│ │beneficiat │ │ │ │
│ │solicitantul pe o│ │ │ │
│ │perioadă de 3 ani│ │ │ │
│ │consecutivi (2 │ │ │ │
│ │ani fiscali │ │ │ │
│ │precedenţi şi │ │ │ │
│ │anul fiscal în │ │ │ │
│ │cursul căruia │ │ │ │
│ │depune dosar de │ │ │ │
│ │acceptare în │ │ │ │
│9. │program), │ │ │ │
│ │cumulată cu │ │ │ │
│ │valoarea alocării│ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│ │acordate în baza │ │ │ │
│ │schemei de │ │ │ │
│ │minimis, nu │ │ │ │
│ │depăşeşte │ │ │ │
│ │echivalentul în │ │ │ │
│ │lei, la data │ │ │ │
│ │depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │acceptare, a │ │ │ │
│ │200.000 euro (sau│ │ │ │
│ │100.000 euro, │ │ │ │
│ │dacă activează în│ │ │ │
│ │sectorul │ │ │ │
│ │transporturilor │ │ │ │
│ │rutiere de │ │ │ │
│ │mărfuri). │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei │ │ │ │
│ │prevăzute în │ │ │ │
│ │anexa nr. 10 la │ │ │ │
│ │ghid, ajutorul de│ │ │ │
│ │minimis solicitat│ │ │ │
│ │sub forma primei │ │ │ │
│10.│de casare nu │ │ │ │
│ │urmează a fi │ │ │ │
│ │utilizat pentru │ │ │ │
│ │achiziţionarea │ │ │ │
│ │autovehiculelor │ │ │ │
│ │noi destinate │ │ │ │
│ │transportului │ │ │ │
│ │rutier de │ │ │ │
│ │mărfuri. │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei │ │ │ │
│ │prevăzute în │ │ │ │
│ │anexa nr. 10 la │ │ │ │
│ │ghid, │ │ │ │
│ │solicitantul nu │ │ │ │
│ │activează în unul│ │ │ │
│ │dintre sectoarele│ │ │ │
│ │prevăzute în │ │ │ │
│11.│cuprinsul anexei │ │ │ │
│ │1 la Tratatul │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │funcţionarea │ │ │ │
│ │Uniunii Europene │ │ │ │
│ │- Regulamentul │ │ │ │
│ │(UE) nr. 1.407/ │ │ │ │
│ │2013 al Comisiei │ │ │ │
│ │din 18 decembrie │ │ │ │
│ │2013. │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│ │solicitantul nu a│ │ │ │
│ │obţinut şi nu │ │ │ │
│ │este pe cale să │ │ │ │
│ │obţină finanţare │ │ │ │
│ │prin proiecte ori│ │ │ │
│ │programe │ │ │ │
│ │finanţate din │ │ │ │
│ │alte fonduri │ │ │ │
│ │publice, inclusiv│ │ │ │
│ │fonduri │ │ │ │
│ │comunitare, │ │ │ │
│12.│pentru │ │ │ │
│ │achiziţionarea │ │ │ │
│ │aceluiaşi/ │ │ │ │
│ │aceloraşi │ │ │ │
│ │autovehicul/ │ │ │ │
│ │autovehicule care│ │ │ │
│ │urmează a fi │ │ │ │
│ │achiziţionat/ │ │ │ │
│ │achiziţionate │ │ │ │
│ │prin Programul de│ │ │ │
│ │stimulare a │ │ │ │
│ │înnoirii Parcului│ │ │ │
│ │auto naţional, cu│ │ │ │
│ │excepţia │ │ │ │
│ │situaţiilor │ │ │ │
│ │prevăzute la art.│ │ │ │
│ │6 alin. (6) din │ │ │ │
│ │ghidul de │ │ │ │
│ │finanţare. │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│ │solicitantul │ │ │ │
│13.│finanţării are │ │ │ │
│ │sediul │ │ │ │
│ │profesional în │ │ │ │
│ │România şi │ │ │ │
│ │desfăşoară │ │ │ │
│ │activităţi pe │ │ │ │
│ │teritoriul │ │ │ │
│ │României. │ │ │ │
└───┴─────────────────┴──┴──┴──────────┘    Etapa II
    Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 49 alin. (6) din ghid

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Propus spre remediere ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Motive ││
└─────────────────────────────────────┴┘┌────────────────────────────┬─────────┐
│Referent de specialitate │Semnătura│
│(numele şi prenumele) │şi data │
├────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Preşedintele comisiei de │Semnătura│
│acceptare (numele şi │şi data │
│prenumele) │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │
└────────────────────────────┴─────────┘    Etapa III
    Analiza remedierii motivelor în baza art. 49 alin. (6) din ghid

┌───────────────────────────┬──────────┐
│Documente prezentate pentru│ │
│remedierea motivelor de │Observaţii│
│respingere evidenţiate în │ │
│etapa I │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│1 │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│2 │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│3 │ │
└───────────────────────────┴──────────┘    Etapa IV
    Propunere înaintare Comitet director

┌┬─────────────────────────────────────┐
││Propus spre acceptare pentru suma │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Propus spre respingere │
└┴─────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────┬─────────┐
│Referent de specialitate │Semnătura│
│(numele şi prenumele) │şi data │
├────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Preşedintele comisiei de │Semnătura│
│acceptare (numele şi │şi data │
│prenumele) │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │
└────────────────────────────┴─────────┘    ANEXA 5

    (Anexa nr. 9 la ghid)
    GRILĂ
    de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului în cadrul Programului de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2020-2024
    Denumirea solicitantului: ...........................
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de finanţare: .......................
    Grilă pentru analiza juridică

    Etapa I

┌──────────────────────────┬────────────────┐
│Conformitate │Evaluator │
│administrativă şi criterii├──┬──┬──────────┤
│de eligibilitate │Da│Nu│Comentarii│
├─────┬────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Solicitantul │ │ │ │
│ │I. CONFORMITATE │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Dosarul de acceptare│ │ │ │
│ │a fost transmis în │ │ │ │
│ │cadrul sesiunii de │ │ │ │
│ │înscriere organizate│ │ │ │
│ │de AFM, în │ │ │ │
│1. │condiţiile prevăzute│ │ │ │
│ │de art. 48 din │ │ │ │
│ │Ghidul de finanţare │ │ │ │
│ │a Programului de │ │ │ │
│ │stimulare a înnoirii│ │ │ │
│ │parcului auto │ │ │ │
│ │naţional 2020-2024 │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Dosarul de finanţare│ │ │ │
│2. │al solicitantului │ │ │ │
│ │cuprinde: │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Formularul cererii │ │ │ │
│ │de finanţare │ │ │ │
│ │prevăzut în anexa │ │ │ │
│ │nr. 6 la ghid, │ │ │ │
│ │completat integral │ │ │ │
│2.1. │prin tehnoredactare,│ │ │ │
│ │semnat de către │ │ │ │
│ │reprezentantul legal│ │ │ │
│ │sau de către │ │ │ │
│ │împuternicitul │ │ │ │
│ │acestuia │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Împuternicirea │ │ │ │
│ │notarială/Documentul│ │ │ │
│ │administrativ de │ │ │ │
│ │împuternicire, │ │ │ │
│ │pentru situaţia în │ │ │ │
│2.2. │care cererea de │ │ │ │
│ │finanţare este │ │ │ │
│ │semnată de către o │ │ │ │
│ │persoană │ │ │ │
│ │împuternicită, după │ │ │ │
│ │caz │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Actul administrativ │ │ │ │
│ │(ordinul/decizia/ │ │ │ │
│ │dispoziţia, după │ │ │ │
│ │caz) prin care a │ │ │ │
│ │fost numit/validat │ │ │ │
│ │conducătorul │ │ │ │
│ │unităţii/instituţiei│ │ │ │
│ │de învăţământ/ │ │ │ │
│ │instituţiei publice/│ │ │ │
│ │Extras din ordinul │ │ │ │
│ │de numire/ │ │ │ │
│ │Adeverinţă, din care│ │ │ │
│ │rezultă numirea în │ │ │ │
│ │funcţie a │ │ │ │
│ │conducătorului │ │ │ │
│ │instituţiei din │ │ │ │
│2.3. │sistemul de apărare,│ │ │ │
│ │ordine publică şi │ │ │ │
│ │siguranţă naţională/│ │ │ │
│ │Documentul prin care│ │ │ │
│ │a fost ales/numit │ │ │ │
│ │reprezentantul legal│ │ │ │
│ │(pentru organizaţii │ │ │ │
│ │neguvernamentale)/ │ │ │ │
│ │Actul administrativ │ │ │ │
│ │(decretul/hotărârea/│ │ │ │
│ │ordinul/decizia/ │ │ │ │
│ │dispoziţia, după │ │ │ │
│ │caz) prin care a │ │ │ │
│ │fost recunoscut/ │ │ │ │
│ │numit conducătorul │ │ │ │
│ │unităţii de cult │ │ │ │
│ │(pentru unităţi de │ │ │ │
│ │cult) │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Extras din registrul│ │ │ │
│ │în care este înscris│ │ │ │
│ │solicitantul, după │ │ │ │
│ │caz, eliberat de │ │ │ │
│ │autoritatea │ │ │ │
│ │competentă, nu mai │ │ │ │
│ │vechi de 30 de zile │ │ │ │
│ │la data depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │acceptare, din care │ │ │ │
│ │să rezulte că │ │ │ │
│ │organizaţia nu a │ │ │ │
│2.4. │fost radiată şi nu │ │ │ │
│ │se află în procedură│ │ │ │
│ │de dizolvare sau │ │ │ │
│ │lichidare; în │ │ │ │
│ │situaţia în care │ │ │ │
│ │solicitantul nu se │ │ │ │
│ │supune înscrierii în│ │ │ │
│ │niciun registru, se │ │ │ │
│ │va depune actul │ │ │ │
│ │normativ prin care a│ │ │ │
│ │fost înfiinţat │ │ │ │
│ │(pentru organizaţii │ │ │ │
│ │neguvernamentale) │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Actul de înfiinţare,│ │ │ │
│ │(lege/hotărâre a │ │ │ │
│ │Guvernului/hotărâre │ │ │ │
│ │judecătorească, │ │ │ │
│2.5. │actul constitutiv, │ │ │ │
│ │statutul etc., după │ │ │ │
│ │caz), pentru │ │ │ │
│ │organizaţii │ │ │ │
│ │neguvernamentale │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Actul de identitate │ │ │ │
│2.6. │al reprezentantului │ │ │ │
│ │legal, pentru │ │ │ │
│ │unităţi de cult │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Actul de identitate │ │ │ │
│ │al persoanei │ │ │ │
│2.7. │împuternicite, │ │ │ │
│ │pentru unităţi de │ │ │ │
│ │cult │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Actul de înfiinţare/│ │ │ │
│ │Statutul sau alt │ │ │ │
│ │document din care să│ │ │ │
│ │reiasă │ │ │ │
│ │personalitatea │ │ │ │
│ │juridică a │ │ │ │
│2.8. │solicitantului şi │ │ │ │
│ │hotărârea Guvernului│ │ │ │
│ │pentru recunoaşterea│ │ │ │
│ │cultului (extras din│ │ │ │
│ │Monitorul Oficial al│ │ │ │
│ │României, Partea I) │ │ │ │
│ │pentru unităţi de │ │ │ │
│ │cult │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul │ │ │ │
│ │constatator/de │ │ │ │
│ │furnizare de │ │ │ │
│ │informaţii, emis de │ │ │ │
│ │către oficiul │ │ │ │
│ │registrului │ │ │ │
│ │comerţului de pe │ │ │ │
│ │lângă tribunalul în │ │ │ │
│ │a cărui rază │ │ │ │
│ │teritorială îşi are │ │ │ │
│ │sediul social │ │ │ │
│ │solicitantul, nu mai│ │ │ │
│ │vechi de 30 de zile │ │ │ │
│2.9. │la data depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │acceptare (pentru │ │ │ │
│ │solicitantul │ │ │ │
│ │operator economic cu│ │ │ │
│ │personalitate │ │ │ │
│ │juridică, inclusiv │ │ │ │
│ │institutul de │ │ │ │
│ │cercetare-dezvoltare│ │ │ │
│ │care îşi desfăşoară │ │ │ │
│ │activitatea în regim│ │ │ │
│ │economic/entitate │ │ │ │
│ │fără personalitate │ │ │ │
│ │juridică/unitate │ │ │ │
│ │medico-sanitară) │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Decizia emisă de │ │ │ │
│ │către consiliul │ │ │ │
│ │baroului în a cărui │ │ │ │
│ │rază teritorială se │ │ │ │
│ │află sediul │ │ │ │
│2.10.│principal al │ │ │ │
│ │societăţii, pentru │ │ │ │
│ │solicitantul │ │ │ │
│ │societate │ │ │ │
│ │profesională cu │ │ │ │
│ │răspundere limitată │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificat de │ │ │ │
│ │înregistrare a │ │ │ │
│ │societăţii │ │ │ │
│ │profesionale de │ │ │ │
│ │avocaţi cu │ │ │ │
│ │răspundere limitată,│ │ │ │
│ │eliberat de baroul │ │ │ │
│2.11.│în a cărui rază │ │ │ │
│ │teritorială se află │ │ │ │
│ │sediul principal al │ │ │ │
│ │societăţii, pentru │ │ │ │
│ │solicitantul │ │ │ │
│ │societate │ │ │ │
│ │profesională cu │ │ │ │
│ │răspundere limitată │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Adeverinţă eliberată│ │ │ │
│ │de către organul │ │ │ │
│ │competent, care │ │ │ │
│ │atestă dreptul de a │ │ │ │
│ │exercita profesia │ │ │ │
│ │liberală, nu mai │ │ │ │
│ │veche de 30 de zile │ │ │ │
│ │la data depunerii │ │ │ │
│2.12.│dosarului de │ │ │ │
│ │acceptare (pentru │ │ │ │
│ │organizaţia │ │ │ │
│ │profesională care │ │ │ │
│ │este organizată şi │ │ │ │
│ │îşi desfăşoară │ │ │ │
│ │activitatea în una │ │ │ │
│ │dintre formele de │ │ │ │
│ │exercitare a │ │ │ │
│ │profesiei liberale) │ │ │ │
├─────┴────────────────────┴──┴──┴──────────┤
│II. ELIGIBILITATE │
├─────┬────────────────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Potrivit declaraţiei│ │ │ │
│ │pe propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│3. │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│ │solicitantul │ │ │ │
│ │acţionează în nume │ │ │ │
│ │propriu. │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit declaraţiei│ │ │ │
│ │pe propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│ │solicitantul │ │ │ │
│ │finanţării nu se │ │ │ │
│ │află în stare de │ │ │ │
│ │insolvenţă sau │ │ │ │
│ │faliment, în │ │ │ │
│ │procedură de │ │ │ │
│ │reorganizare │ │ │ │
│ │judiciară, │ │ │ │
│ │dizolvare, │ │ │ │
│ │lichidare, radiere, │ │ │ │
│ │desfiinţare, │ │ │ │
│ │închidere, inclusiv │ │ │ │
│ │închidere │ │ │ │
│4. │operaţională, sub │ │ │ │
│ │administrare │ │ │ │
│ │specială, nu are │ │ │ │
│ │suspendate ori │ │ │ │
│ │restricţionate │ │ │ │
│ │activităţile, │ │ │ │
│ │inclusiv cele │ │ │ │
│ │economice, nu se │ │ │ │
│ │află într-o altă │ │ │ │
│ │situaţie similară │ │ │ │
│ │legal reglementată. │ │ │ │
│ │Nu face obiectul │ │ │ │
│ │unei proceduri │ │ │ │
│ │legale în justiţie │ │ │ │
│ │pentru situaţiile │ │ │ │
│ │prevăzute mai sus şi│ │ │ │
│ │nici pentru orice │ │ │ │
│ │altă situaţie │ │ │ │
│ │similară. │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit declaraţiei│ │ │ │
│ │pe propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│5. │solicitantul nu a │ │ │ │
│ │fost condamnat │ │ │ │
│ │pentru infracţiuni │ │ │ │
│ │împotriva mediului │ │ │ │
│ │prin hotărâre │ │ │ │
│ │judecătorească │ │ │ │
│ │definitivă. │ │ │ │
└─────┴────────────────────┴──┴──┴──────────┘    Etapa II
    Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 49 alin. (6) din ghid

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Propus spre remediere ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Motive ││
└─────────────────────────────────────┴┘┌────────────────────────────┬─────────┐
│Consilier juridic (numele şi│Semnătura│
│prenumele) │şi data │
├────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Preşedintele comisiei de │Semnătura│
│acceptare (numele şi │şi data │
│prenumele) │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │
└────────────────────────────┴─────────┘    Etapa III
    Analiza remedierii motivelor în baza art. 49 alin. (6) din ghid

┌───────────────────────────┬──────────┐
│Documente prezentate pentru│ │
│remedierea motivelor de │Observaţii│
│respingere evidenţiate în │ │
│etapa I │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│1. │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│2. │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│3. │ │
└───────────────────────────┴──────────┘    Etapa IV
    Propunere înaintare Comitet director

┌┬─────────────────────────────────────┐
││Propus spre acceptare │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Propus spre respingere │
└┴─────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────┬─────────┐
│Consilier juridic (numele şi│Semnătura│
│prenumele) │şi data │
├────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Preşedintele comisiei de │Semnătura│
│acceptare (numele şi │şi data │
│prenumele) │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │
└────────────────────────────┴─────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016