Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 675 din 21 aprilie 2021  pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 675 din 21 aprilie 2021 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 432 din 23 aprilie 2021
    Luând în considerare Referatul Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 160/ST din 20.04.2021 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1),(4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 3 martie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (1), literele p) şi r) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "p) dosar de acceptare - dosar cuprinzând documentele şi informaţiile obligatorii care se transmit la Autoritate de către solicitantul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, solicitantul entitate juridică fără personalitate juridică sau de către solicitantul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, în vederea acceptării în program;
    ..................................................................................................
r) dosar de validare - dosar cuprinzând documentele şi informaţiile obligatorii care se transmit la Autoritate de către producător, în vederea validării în program;"

    2. La articolul 2 alineatul (3), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) RNTR 2 - Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 2.224/2020;"

    3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Sursa de finanţare şi bugetul alocat pentru derularea programului
    (1) Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, în limita bugetului total alocat programului.
    (2) Bugetul total al programului se suplimentează cu valoarea creditelor de angajament prevăzute în bugetele anuale ale Fondului pentru mediu, aprobate conform legii."

    4. La articolul 7 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) 5.500 lei, dar nu mai mult de 50% din preţul de comercializare, calculat conform alin. (4), pentru achiziţionarea unei motociclete electrice, conform informaţiilor înscrise în COC."

    5. La articolul 7, alineatele (4), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Ecotichetul se scade din preţul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou pur electric sau autovehiculului nou electric hibrid, denumit în continuare preţ de comercializare, diferenţa fiind asigurată de către solicitant din surse financiare proprii şi/sau surse financiare complementare: credite bancare, finanţare în baza unui contract de leasing financiar şi/sau din fonduri europene aferente politicii de coeziune.
    ..................................................................................................
(6) În cazul în care solicitantul este acceptat în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 şi doreşte să achiziţioneze o motocicletă electrică, ecotichetul se poate cumula cu prima de casare în valoare de 5.500 lei şi/sau cu fondurile europene dintre cele prevăzute la alin. (4). Valoarea cumulată a ecotichetului şi a primei de casare nu va depăşi 50% din valoarea de achiziţie a motocicletei electrice.
(7) Cumulul ecotichetului cu prima de casare se poate efectua doar în cazul în care solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, şi în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024. Programul nu se cumulează cu niciun alt program care finanţează achiziţionarea autovehiculelor noi pur electrice sau autovehiculelor noi electrice hibride cu sursă de alimentare externă, cu excepţia Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional şi a operaţiunilor finanţate prin fonduri europene aferente politicii de coeziune."

    6. La articolul 9, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Pe perioada desfăşurării programului, Autoritatea poate organiza una sau mai multe sesiuni de înscriere în vederea validării producătorilor şi acceptării solicitanţilor persoane juridice, de drept public ori de drept privat, entităţi juridice fără personalitate juridică sau organizaţii profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale.
    ..................................................................................................
(3) Perioada de organizare a sesiunii de înscriere în vederea acceptării, precum şi sumele destinate finanţării în cadrul programului se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii."

    7. La articolul 9, alineatul (7) se abrogă.
    8. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    Conţinutul dosarului de validare
    Dosarul de validare a producătorului trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de validare a producătorului, completat integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicirea notarială, pentru cazul în care cererea de validare este semnată de către persoana împuternicită;
    c) certificatul constatator/de furnizare de informaţii, emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social producătorul, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare;
    d) actul doveditor al calităţii de constructor de autovehicule, importator de autovehicule noi sau de reprezentant autorizat al constructorului/importatorului. În cazul în care acesta este redactat într-o limbă străină, trebuie prezentată traducerea autorizată;
    e) documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 «Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului»; prin excepţie, acest document poate fi prezentat cel mai târziu la data perfectării contractului de participare cu Autoritatea, conform celor declarate în cererea de validare."

    9. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    Depunerea dosarului de validare
    Procedura cuprinzând modul de transmitere a dosarului de validare, precum şi alte instrucţiuni şi informaţii relevante se elaborează şi se aprobă la nivelul Administraţiei Fondului pentru Mediu şi se aduce la cunoştinţa persoanelor interesate prin publicarea pe site-ul instituţiei."

    10. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    Rezervarea unităţilor de către solicitanţii persoane fizice
    (1) Rezervarea unităţilor de către solicitantul persoană fizică se face prin înscrierea la unul dintre producătorii validaţi care au încheiat contract de participare cu Autoritatea, în condiţiile prevăzute la art. 21, în limita bugetului total alocat acestei categorii de solicitanţi, prevăzut în aplicaţia PSIPAN&PVE cu această destinaţie, pe toată durata de desfăşurare a programului, cu excepţia anului 2024, când data-limită de înscriere la unul dintre producătorii validaţi este 20 noiembrie.
    (2) Finanţarea unităţilor rezervate se face numai în limita fondurilor alocate de către Autoritate solicitanţilor persoane fizice.
    (3) Unităţile pentru care nu s-au introdus în aplicaţia PSIPAN&PVE facturi în termenul de valabilitate a notei de înscriere sunt anulate."

    11. Titlul articolului 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    Rezervarea unităţilor de către solicitanţii persoane juridice, de drept public ori de drept privat, entităţi juridice fără personalitate juridică şi solicitanţii organizaţii profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale"

    12. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Rezervarea unităţilor de către persoanele juridice, de drept public ori de drept privat, entităţile juridice fără personalitate juridică sau solicitanţii organizaţii profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale se face prin înscrierea la unul dintre producătorii validaţi care au încheiat contract de participare cu Autoritatea, în limita bugetului total alocat acestei categorii de solicitanţi, prevăzut în aplicaţia PSIPAN&PVE cu această destinaţie, pe toată durata de desfăşurare a programului, cu excepţia anului 2024, când data-limită de înscriere la unul dintre producătorii validaţi este 20 noiembrie."

    13. La articolul 17, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Nota de înscriere este valabilă maximum 240 de zile de la data emiterii, cu excepţia anului 2024, când valabilitatea acesteia nu poate depăşi 25 noiembrie."

    14. La articolul 19, alineatele (2) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Cererea de decontare se semnează prin utilizarea semnăturii electronice calificate a reprezentantului legal sau a împuternicitului acestuia, se înregistrează şi se transmite la Autoritate la data stipulată prin contract, la aceasta anexânduse următoarele documente:
    a) lista beneficiarilor, semnată electronic de către reprezentantul legal al producătorului validat sau de către persoana împuternicită;
    b) facturile emise beneficiarilor la achiziţionarea autovehiculelor noi;
    c) contractul de finanţare, după caz;
    d) certificatul de conformitate al autovehiculului nou, la solicitarea Autorităţii;
    e) cartea de identitate a autovehiculului utilizat pentru activităţi de DRIVE-TEST/DEMO, din care să reiasă că autovehiculul respectiv a fost înmatriculat pentru prima dată pe numele producătorului validat, respectiv al punctului de lucru/agentului/partenerului autorizat care a emis nota de înscriere, pentru cazul reglementat la art. 2 alin. (1^1);
    f) certificatul de înmatriculare tehnică şi documentul de radiere din evidenţele autorităţilor competente, eliberate de statul membru în care autovehiculul nou a fost înmatriculat pentru realizarea operaţiunilor specifice necesare importării acestuia de către producătorul validat, însoţite de traducerea legalizată, pentru cazul reglementat la art. 2 alin. (1^1) lit. c).
    ..................................................................................................
(11) În cazul în care achiziţionarea autovehiculului nou nu se realizează din culpa exclusivă a producătorului validat, acesta are obligaţia de a oferi solicitantului înscris, în maximum 240 de zile de la data expirării notei de înscriere, posibilitatea achiziţionării unui autovehicul nou, din al cărui preţ de comercializare se va scădea cuantumul ecotichetului."

    15. La articolul 22, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Înscrierea persoanelor fizice potrivit prezentului articol se realizează în mod continuu, pe toată durata de desfăşurare a programului, în limita bugetului alocat acestuia."

    16. La articolul 24, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (7) din prezentul ghid;"

    17. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de finanţare, prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
    c) certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    g) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ghid. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
    h) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10 la prezentul ghid, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice)."

    18. La articolul 26, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (7) din prezentul ghid;"

    19. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de finanţare, prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
    c) certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    g) actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziţia, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul unităţii/instituţiei de învăţământ;
    h) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ghid. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
    i) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10 la prezentul ghid, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice)."

    20. La articolul 28, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (7) din prezentul ghid;"

    21. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de finanţare, prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
    c) certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    g) actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziţia, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul instituţiei publice; având în vedere caracterul secret al actului administrativ de numire a conducătorului instituţiei din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, se depune extras din ordinul de numire/adeverinţă din care să rezulte conducătorul instituţiei;
    h) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ghid. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
    i) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10 la prezentul ghid, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice)."

    22. La articolul 30, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (7) din prezentul ghid;"

    23. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de finanţare, prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire notarială, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
    c) certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    g) documentul prin care a fost ales/numit reprezentantul legal;
    h) adeverinţă/extras din registrul în care este înscris solicitantul, după caz, eliberată/eliberat de autoritatea competentă, nu mai veche/vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare, din care să rezulte că organizaţia nu a fost radiată şi nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare; în situaţia în care solicitantul nu se supune înscrierii în niciun registru, se va depune actul normativ prin care a fost înfiinţat;
    i) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ghid. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
    j) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10 la prezentul ghid, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice);
    k) actul de înfiinţare (lege/hotărâre a Guvernului/hotărâre judecătorească, actul constitutiv, statutul etc., după caz)."

    24. La articolul 32, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (7) din prezentul ghid;"

    25. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de finanţare, prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral, prin tehnoredactare, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire notarială, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
    c) actul de identitate al reprezentantului legal;
    d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite;
    e) certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    f) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    h) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    i) actul administrativ (decretul/hotărârea/ordinul/decizia/ dispoziţia, după caz) prin care a fost recunoscut/numit conducătorul unităţii de cult;
    j) actul de înfiinţare/statutul sau alt document din care să reiasă personalitatea juridică a solicitantului şi hotărârea Guvernului pentru recunoaşterea cultului (extras din Monitorul Oficial al României, Partea I);
    k) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ghid. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
    l) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10 la prezentul ghid, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/ împuternicit, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice)."

    26. La articolul 34, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (7) din prezentul ghid;"

    27. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 35
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de finanţare, prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia; în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către directorul general al solicitantului, se va prezenta actul juridic/administrativ din care rezultă că acesta are atribuţii de reprezentare a societăţii în relaţia cu terţii;
    b) împuternicire notarială, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
    c) certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    g) certificatul constatator/de furnizare de informaţii, emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social proprietarul, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;
    h) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ghid. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
    i) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10 la prezentul ghid, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice)."

    28. La articolul 36, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (7) din prezentul ghid;"

    29. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 37
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de finanţare, prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire notarială, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
    c) decizia emisă de către consiliul baroului în a cărui rază teritorială se află sediul principal al societăţii;
    d) certificat de înregistrare a societăţii profesionale de avocaţi cu răspundere limitată, eliberat de baroul în a cărui rază teritorială se află sediul principal al societăţii;
    e) certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    f) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    h) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    i) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ghid. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
    j) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10 la prezentul ghid, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice)."

    30. La articolul 39, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (7) din prezentul ghid."

    31. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 40
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de finanţare, prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire notarială, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
    c) certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    g) certificatul constatator/de furnizare de informaţii, emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social proprietarul, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;
    h) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ghid. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
    i) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10 la prezentul ghid, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice)."

    32. La articolul 41, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (7) din prezentul ghid;"

    33. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 42
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de finanţare, prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire notarială, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
    c) certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    g) adeverinţă eliberată de către organul competent, care atestă dreptul de a exercita profesia liberală, nu mai veche de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;
    h) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ghid. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
    i) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10 la prezentul ghid, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice)."

    34. La articolul 43, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (7) din prezentul ghid;"

    35. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 44
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de finanţare, prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicire notarială, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
    c) documentul prin care a fost ales/numit reprezentantul legal;
    d) actul de identitate al reprezentantului legal;
    e) actul de identitate al persoanei împuternicite;
    f) certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    g) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    i) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    j) actul administrativ (hotărârea/ordinul/decizia/dispoziţia etc., după caz) prin care a fost înregistrată persoana juridică, conform dispoziţiilor legale speciale;
    k) adeverinţă/extras din registrul în care este înscris solicitantul, după caz, eliberată/eliberat de autoritatea competentă, nu mai veche/vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare, din care să rezulte că organizaţia nu a fost radiată şi nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare; în situaţia în care solicitantul nu se supune înscrierii în niciun registru, se va depune actul normativ prin care a fost înfiinţat;
    l) actul de înfiinţare (lege/hotărâre a Guvernului/hotărâre judecătorească etc., după caz);
    m) actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziţia, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul instituţiei publice; extras din ordinul de numire/adeverinţă din care rezultă numirea în funcţie a conducătorului instituţiei (unde este cazul);
    n) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ghid. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
    o) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10 la prezentul ghid, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice)."

    36. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 45
    Depunerea dosarului de acceptare
    Procedura cuprinzând modul de transmitere a dosarului de acceptare, precum şi alte instrucţiuni şi informaţii relevante se elaborează şi se aprobă la nivelul Administraţiei Fondului pentru Mediu şi se aduce la cunoştinţa persoanelor interesate prin publicarea pe site-ul instituţiei."

    37. La articolul 46, alineatele (6), (9), (20)-(22) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(6) În situaţia prevăzută la alin. (5), AFM publică săptămânal, în vederea remedierii, pe pagina proprie de internet, lista solicitanţilor propuşi spre respingere cu posibilitatea de remediere; de asemenea, comunică solicitanţilor posibilitatea remedierii.
    .................................................................................................
(9) În vederea remedierii motivelor care pot duce la respingerea cererii de finanţare, documentele necesare completării/clarificării dosarului de acceptare vor fi transmise către Autoritate conform procedurii elaborate şi aprobate la nivelul AFM, publicată pe site-ul instituţiei.
    .................................................................................................
(20) Lista solicitanţilor acceptaţi, precum şi sumele aprobate acestora se publică pe pagina de internet a Autorităţii; de asemenea, se comunică solicitanţilor rezultatele evaluării.
(21) Lista solicitanţilor respinşi se publică pe pagina de internet a Autorităţii; de asemenea, se comunică solicitanţilor rezultatele evaluării.
(22) Lista persoanelor juridice acceptate care se supun Regulamentului (UE) 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind ajutoarele de minimis, în baza documentelor depuse la dosar, se publică pe pagina de internet a Autorităţii; de asemenea, se comunică solicitanţilor rezultatele evaluării."

    38. La articolul 46, după alineatul (22) se introduce un nou alineat, alineatul (23), cu următorul cuprins:
    "(23) Dosarele de acceptare se aprobă potrivit prevederilor prezentului articol, în mod continuu, pe toată durata de desfăşurare a programului, în limita bugetului alocat acestuia."

    39. La articolul 48, alineatul (2) se abrogă.
    40. La articolul 50, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Producătorul/Solicitantul al cărui dosar de validare/acceptare a fost respins în condiţiile art. 13 alin. (6) sau art. 46 alin. (12) poate depune contestaţie la decizia Autorităţii.
(2) Contestaţia, formulată de către producător, se transmite la Autoritate în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorităţii a listei producătorilor respinşi. Pentru solicitanţi, contestaţia se transmite la Autoritate în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorităţii a listei solicitanţilor respinşi. Termenul se calculează fără a se ţine cont de prima şi ultima zi.
(3) Contestaţia poate fi transmisă către Autoritate conform procedurii elaborate şi aprobate la nivelul AFM, publicată pe siteul instituţiei."

    41. La articolul 50, alineatul (4) se abrogă.
    42. Anexa nr. 2 „Grila de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii producătorului“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    43. La anexa nr. 3 „Contract de participare în vederea decontării“, la articolul 1 punctul 1.3, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) 5.500 lei, dar nu mai mult de 50% din preţul de comercializare, calculat conform art. 7 alin. (4) din ghid, pentru achiziţionarea unei motociclete electrice, conform informaţiilor înscrise în COC;"

    44. La anexa nr. 3 „Contract de participare în vederea decontării“, la articolul 1, punctul 1.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1.4. Ecotichetul se poate cumula cu prima de casare acordată în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, în condiţiile prevăzute prin ghidurile celor două programe. În această situaţie, cumularea ecobonusului acordat pe lângă prima de casare în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 este exclusă. În cazul în care solicitantul este acceptat în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 şi doreşte să achiziţioneze o motocicletă electrică, ecotichetul se poate cumula numai cu prima de casare în valoare de 5.500 lei. Valoarea cumulată a ecotichetului şi a primei de casare nu va depăşi 50% din valoarea de achiziţie a motocicletei electrice."

    45. La anexa nr. 3 „Contract de participare în vederea decontării“, la articolul 4 punctul 4.1, literele j) şi ş) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "j) să prezinte, în perioada 10 ianuarie-10 februarie, anii 2021-2024, certificatul constatator/furnizare informaţii în original, în copie legalizată sau eliberat online, în vederea verificării respectării criteriilor de eligibilitate îndeplinite la momentul validării;
    .................................................................................................
ş) în situaţia în care achiziţionarea autovehiculului nou nu se realizează din culpa sa exclusivă, să ofere proprietarului înscris, în maximum 240 de zile de la data expirării valabilităţii notei de înscriere, posibilitatea achiziţionării unui autovehicul nou, din al cărui preţ de comercializare, cu TVA, se va scădea cuantumul primei de casare şi, dacă este cazul, cuantumul ecobonusului;"

    46. La anexa nr. 5 „Cerere de decontare“, literele a), b), d)-g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) lista beneficiarilor, semnată electronic de către reprezentantul legal al producătorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta;
b) facturile emise beneficiarilor la achiziţionarea autovehiculelor noi;
    .................................................................................................
d) contractul de finanţare, după caz;
e) certificatul de conformitate al autovehiculului nou, la solicitarea Autorităţii;
f) cartea de identitate a autovehiculului utilizat pentru activităţi de DRIVE-TEST/DEMO, din care să reiasă că autovehiculul respectiv a fost înmatriculat pentru prima dată pe numele producătorului validat, respectiv al punctului de lucru/agentului/partenerului autorizat care a emis nota de înscriere, pentru cazul reglementat la art. 2 alin. (1^1) din ghid;
g) certificatul de înmatriculare tehnică şi documentul de radiere din evidenţele autorităţilor competente, eliberate de statul membru în care autovehiculul nou a fost înmatriculat pentru realizarea operaţiunilor specifice necesare importării acestuia de către producătorul validat, însoţit de traducerea legalizată, pentru cazul reglementat la art. 2 alin. (1^1) lit. c) din ghid."

    47. La anexa nr. 6 „Cerere de finanţare“, la punctul 2, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) solicitantul finanţării nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (7) din ghid;"

    48. La anexa nr. 7 „Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal privind ajutoarele de minimis“, la punctul I, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "I. Solicitantul finanţării a beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia a depus dosarul de acceptare) în cadrul programului şi/sau de la alt furnizor de ajutor de stat:
    NU |_| DA |_| după cum urmează:"

    49. Anexa nr. 8 „Grila de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitanţilor în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru sesiunea aferentă anului ...“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    50. Anexa nr. 9 „Grila de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru sesiunea aferentă anului ...“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    51. La anexa nr. 10 „Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal privind domeniul de activitate pentru care se utilizează autovehiculul nou“, ultima liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului este următoarea:
    .................................................................................................
    (Se vor preciza codurile CAEN autorizate şi denumirea acestora.)."    ART. II
    Sumele alocate în anul 2020 Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, rămase disponibile pentru aprobarea dosarelor de acceptare şi pentru înscrierea persoanelor fizice şi solicitanţilor acceptaţi, vor putea fi utilizate cu aceleaşi destinaţii în anul 2021, după intrarea în vigoare a prezentului ordin.

    ART. III
    (1) Modificările şi completările prevăzute la art. I pct. 43-45 se consideră asumate de către producătorii validaţi, în calitate de părţi ale contractelor de participare în vederea decontării aflate în vigoare la data publicării prezentului ordin, fără a fi necesară încheierea de acte adiţionale.
    (2) Modificările contractelor de participare în vederea decontării, în condiţiile alin. (1), devin aplicabile în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, dacă respectivele modificări nu au fost denunţate de către producători prin notificarea Administraţiei Fondului pentru Mediu sau, prin acceptare tacită, la momentul săvârşirii de acte/fapte în acest sens.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna

    Bucureşti, 21 aprilie 2021.
    Nr. 675.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la ghid)
    GRILA
    de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii producătorului
    Denumirea producătorului: ....................
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a cererii de validare: ……………

┌────┬────────────────┬──┬──┬──────────┐
│Nr. │I. Conformitatea│Da│Nu│Comentarii│
│crt.│documentelor │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Dosarul de │ │ │ │
│ │validare a fost │ │ │ │
│ │depus în cadrul │ │ │ │
│ │sesiunii de │ │ │ │
│1. │înscriere, │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │
│ │dispoziţiilor │ │ │ │
│ │art. 12 din │ │ │ │
│ │ghid. │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Dosarul de │ │ │ │
│2. │validare al │ │ │ │
│ │producătorului │ │ │ │
│ │cuprinde: │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Formularul │ │ │ │
│ │cererii de │ │ │ │
│ │validare, │ │ │ │
│ │conform anexei │ │ │ │
│ │nr. 1 la ghid, │ │ │ │
│ │completat │ │ │ │
│2.1.│integral prin │ │ │ │
│ │tehnoredactare, │ │ │ │
│ │semnat de către │ │ │ │
│ │reprezentantul │ │ │ │
│ │legal sau de │ │ │ │
│ │către │ │ │ │
│ │împuternicitul │ │ │ │
│ │acestuia │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Împuternicirea │ │ │ │
│2.2.│notarială, dacă │ │ │ │
│ │este cazul │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul │ │ │ │
│ │constatator/de │ │ │ │
│ │furnizare │ │ │ │
│ │informaţii, emis│ │ │ │
│ │de către oficiul│ │ │ │
│ │registrului │ │ │ │
│ │comerţului de pe│ │ │ │
│ │lângă tribunalul│ │ │ │
│2.3.│în a cărui rază │ │ │ │
│ │teritorială îşi │ │ │ │
│ │are sediul │ │ │ │
│ │social │ │ │ │
│ │producătorul, nu│ │ │ │
│ │mai vechi de 30 │ │ │ │
│ │de zile la data │ │ │ │
│ │depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │validare │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Actul doveditor │ │ │ │
│ │al calităţii de │ │ │ │
│ │constructor de │ │ │ │
│ │autovehicule, │ │ │ │
│ │importator de │ │ │ │
│ │autovehicule noi│ │ │ │
│ │sau de │ │ │ │
│ │reprezentant │ │ │ │
│ │autorizat al │ │ │ │
│2.4.│constructorului/│ │ │ │
│ │importatorului. │ │ │ │
│ │În cazul în care│ │ │ │
│ │acesta este │ │ │ │
│ │redactat într-o │ │ │ │
│ │limbă străină, │ │ │ │
│ │trebuie │ │ │ │
│ │prezentată │ │ │ │
│ │traducerea │ │ │ │
│ │autorizată. │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Documentul │ │ │ │
│ │doveditor al │ │ │ │
│ │deschiderii │ │ │ │
│ │contului │ │ │ │
│ │50.70.24 │ │ │ │
│ │„Disponibil din │ │ │ │
│ │sume alocate din│ │ │ │
│ │Fondul pentru │ │ │ │
│ │mediu │ │ │ │
│ │reprezentând │ │ │ │
│ │finanţare sau │ │ │ │
│ │cofinanţare │ │ │ │
│ │nerambursabilă a│ │ │ │
│ │proiectelor │ │ │ │
│2.5.│pentru protecţia│ │ │ │
│ │mediului“; prin │ │ │ │
│ │excepţie, acest │ │ │ │
│ │document poate │ │ │ │
│ │fi prezentat cel│ │ │ │
│ │mai târziu la │ │ │ │
│ │data perfectării│ │ │ │
│ │contractului de │ │ │ │
│ │participare cu │ │ │ │
│ │Administraţia │ │ │ │
│ │Fondului pentru │ │ │ │
│ │Mediu, conform │ │ │ │
│ │celor declarate │ │ │ │
│ │în cererea de │ │ │ │
│ │validare │ │ │ │
└────┴────────────────┴──┴──┴──────────┘┌────┬────────────────┬──┬──┬──────────┐
│Nr. │II. │Da│Nu│Comentarii│
│crt.│Eligibilitate │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Este operator │ │ │ │
│3. │economic cu │ │ │ │
│ │personalitate │ │ │ │
│ │juridică română.│ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Are ca obiect de│ │ │ │
│ │activitate │ │ │ │
│ │comerţul cu │ │ │ │
│ │autoturisme şi │ │ │ │
│ │autovehicule │ │ │ │
│ │uşoare (sub 3,5 │ │ │ │
│4. │tone), conform │ │ │ │
│ │CAEN rev. 2, cod│ │ │ │
│ │4511, şi/sau │ │ │ │
│ │comercializarea │ │ │ │
│ │motocicletelor, │ │ │ │
│ │conform CAEN │ │ │ │
│ │rev. 2, cod │ │ │ │
│ │4540. │ │ │ │
├────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │validare, nu se │ │ │ │
│ │află în stare de│ │ │ │
│ │insolvenţă sau │ │ │ │
│ │faliment, nu se │ │ │ │
│ │află în │ │ │ │
│ │procedură de │ │ │ │
│ │reorganizare │ │ │ │
│ │judiciară, │ │ │ │
│ │dizolvare, │ │ │ │
│ │lichidare, │ │ │ │
│ │închidere │ │ │ │
│ │operaţională, │ │ │ │
│ │administrare │ │ │ │
│5. │specială, nu are│ │ │ │
│ │suspendate ori │ │ │ │
│ │restricţionate │ │ │ │
│ │activităţile │ │ │ │
│ │economice, nu se│ │ │ │
│ │află într-o altă│ │ │ │
│ │situaţie │ │ │ │
│ │similară legal │ │ │ │
│ │reglementată; nu│ │ │ │
│ │face obiectul │ │ │ │
│ │unei proceduri │ │ │ │
│ │legale în │ │ │ │
│ │justiţie pentru │ │ │ │
│ │situaţiile mai │ │ │ │
│ │sus menţionate │ │ │ │
│ │şi nici pentru │ │ │ │
│ │orice altă │ │ │ │
│ │situaţie │ │ │ │
│ │similară. │ │ │ │
└────┴────────────────┴──┴──┴──────────┘


    NOTE:
    1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de validare, cu excepţia documentului prevăzut la pct. 2.5 din grilă, dacă prin cererea de validare producătorul s-a angajat la depunerea acestuia până cel mai târziu la data perfectării contractului de participare.
    2. Se bifează, după caz, cu „Da“ sau „Nu“ conformitatea/neconformitatea documentelor, respectiv îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate, şi se înscriu comentariile de rigoare.
    3. Neîndeplinirea unuia dintre criteriile de eligibilitate atrage respingerea cererii de validare.
    4. Neîndeplinirea condiţiei referitoare la paginaţie şi opis din cadrul criteriului prevăzut la pct. 1 din grilă nu atrage respingerea cererii de validare.
    5. Grila este evaluată de către consilierul juridic.


┌──────────────────┬───────────────────┐
│Concluzii │ │
├──────────────────┴───────────────────┤
│REZULTATUL EVALUĂRII CONFORMITĂŢII │
│DOCUMENTELOR/ELIGIBILITĂŢII │
│PRODUCĂTORULUI │
├──────────────────┬───────────────────┤
│PROPUS SPRE │PROPUS SPRE │
│VALIDARE │RESPINGERE │
└──────────────────┴───────────────────┘


    Consilier juridic,
    ........................
    Data ...................
    Semnătura ...........
    Preşedintele comisiei de validare,
    ....................................................
    Data ...........................
    Semnătura .................

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 8 la ghid)
    GRILA
    de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitanţilor
    în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi,
    prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024,
    pentru sesiunea aferentă anului ..........
    Denumirea solicitantului: ...........................
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de finanţare: .......................
    Suma solicitată prin cererea de finanţare: ......... lei

    Etapa I

┌──────────────────────┬────────────────┐
│Conformitate │Îndeplinirea │
│administrativă şi │criteriului de │
│criterii de │eligibilitate │
│eligibilitate ├──┬──┬──────────┤
│ │Da│Nu│Comentarii│
├──────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│I. CONFORMITATE │ │ │ │
├─────┬────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Dosarul de │ │ │ │
│ │finanţare al │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │cuprinde: │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │
│ │cazier fiscal, │ │ │ │
│ │emis pe numele │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │persoană │ │ │ │
│ │juridică de │ │ │ │
│ │către organul │ │ │ │
│1. │teritorial de │ │ │ │
│ │specialitate al │ │ │ │
│ │Ministerului │ │ │ │
│ │Finanţelor, în │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │acceptare │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │
│ │atestare fiscală│ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │obligaţiile de │ │ │ │
│ │plată către │ │ │ │
│ │bugetul de stat,│ │ │ │
│ │emis pe numele │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │persoană │ │ │ │
│2. │juridică de │ │ │ │
│ │către organul │ │ │ │
│ │teritorial de │ │ │ │
│ │specialitate al │ │ │ │
│ │Ministerului │ │ │ │
│ │Finanţelor, în │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │acceptare │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │
│ │atestare fiscală│ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │impozitele şi │ │ │ │
│ │taxele locale şi│ │ │ │
│ │alte venituri │ │ │ │
│ │ale bugetului │ │ │ │
│ │local, emis pe │ │ │ │
│ │numele │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │persoană │ │ │ │
│3. │juridică de │ │ │ │
│ │către │ │ │ │
│ │autoritatea │ │ │ │
│ │publică locală │ │ │ │
│ │în a cărei rază │ │ │ │
│ │teritorială îşi │ │ │ │
│ │are sediul │ │ │ │
│ │solicitantul, în│ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │acceptare │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul de │ │ │ │
│ │atestare privind│ │ │ │
│ │obligaţiile la │ │ │ │
│ │Fondul pentru │ │ │ │
│ │mediu, emis pe │ │ │ │
│ │numele │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│4. │persoană │ │ │ │
│ │juridică de │ │ │ │
│ │către AFM, în │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │
│ │valabilitate la │ │ │ │
│ │data depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │acceptare │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Declaraţia │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │ajutoarele de │ │ │ │
│ │minimis obţinute│ │ │ │
│ │în ultimii 3 │ │ │ │
│ │ani, respectiv 2│ │ │ │
│ │ani fiscali │ │ │ │
│ │precedenţi şi │ │ │ │
│5. │anul fiscal în │ │ │ │
│ │cursul căruia │ │ │ │
│ │solicitantul se │ │ │ │
│ │înscrie în │ │ │ │
│ │program, semnată│ │ │ │
│ │de către │ │ │ │
│ │reprezentantul │ │ │ │
│ │legal, conform │ │ │ │
│ │anexei nr. 7 la │ │ │ │
│ │ghid │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Declaraţia pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere a │ │ │ │
│ │reprezentantului│ │ │ │
│ │legal, conform │ │ │ │
│ │anexei nr. 10 la│ │ │ │
│ │ghid, care │ │ │ │
│ │trebuie să │ │ │ │
│ │conţină │ │ │ │
│ │activităţile │ │ │ │
│ │principale, │ │ │ │
│ │sectoarele în │ │ │ │
│ │care │ │ │ │
│ │solicitantul îşi│ │ │ │
│ │desfăşoară │ │ │ │
│ │efectiv │ │ │ │
│6. │activitatea, │ │ │ │
│ │precum şi │ │ │ │
│ │activitatea │ │ │ │
│ │pentru care va │ │ │ │
│ │fi utilizat │ │ │ │
│ │autovehiculul │ │ │ │
│ │nou ce urmează a│ │ │ │
│ │fi achiziţionat │ │ │ │
│ │în cadrul │ │ │ │
│ │programului (se │ │ │ │
│ │vor menţiona │ │ │ │
│ │codurile CAEN │ │ │ │
│ │însoţite de │ │ │ │
│ │denumirea │ │ │ │
│ │acestora), │ │ │ │
│ │semnată de către│ │ │ │
│ │reprezentantul │ │ │ │
│ │legal │ │ │ │
├─────┴────────────────┼──┼──┼──────────┤
│II. ELIGIBILITATE │ │ │ │
├─────┬────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Are îndeplinite │ │ │ │
│ │obligaţiile de │ │ │ │
│ │plată a taxelor,│ │ │ │
│ │impozitelor, │ │ │ │
│ │amenzilor şi │ │ │ │
│ │contribuţiilor │ │ │ │
│7. │către bugetul de│ │ │ │
│ │stat, bugetele │ │ │ │
│ │locale, bugetul │ │ │ │
│ │Fondului pentru │ │ │ │
│ │mediu, conform │ │ │ │
│ │prevederilor │ │ │ │
│ │legale în │ │ │ │
│ │vigoare. │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Nu figurează cu │ │ │ │
│ │fapte înscrise │ │ │ │
│8. │în certificatul │ │ │ │
│ │de cazier │ │ │ │
│ │fiscal. │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei │ │ │ │
│ │prevăzute în │ │ │ │
│ │anexa nr. 7 la │ │ │ │
│ │ghid, valoarea │ │ │ │
│ │totală a │ │ │ │
│ │ajutoarelor de │ │ │ │
│ │minimis de care │ │ │ │
│ │a beneficiat │ │ │ │
│ │solicitantul pe │ │ │ │
│ │o perioadă de 3 │ │ │ │
│ │ani consecutivi │ │ │ │
│ │(2 ani fiscali │ │ │ │
│ │precedenţi şi │ │ │ │
│ │anul fiscal în │ │ │ │
│ │cursul căruia │ │ │ │
│ │depune dosar de │ │ │ │
│ │acceptare în │ │ │ │
│ │program), │ │ │ │
│9. │cumulată cu │ │ │ │
│ │valoarea │ │ │ │
│ │alocării │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│ │acordate în baza│ │ │ │
│ │schemei de │ │ │ │
│ │minimis, nu │ │ │ │
│ │depăşeşte │ │ │ │
│ │echivalentul în │ │ │ │
│ │lei, la data │ │ │ │
│ │depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │acceptare, a │ │ │ │
│ │200.000 euro │ │ │ │
│ │(sau 100.000 │ │ │ │
│ │euro, dacă │ │ │ │
│ │activează în │ │ │ │
│ │sectorul │ │ │ │
│ │transporturilor │ │ │ │
│ │rutiere de │ │ │ │
│ │mărfuri). │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei │ │ │ │
│ │prevăzute în │ │ │ │
│ │anexa nr. 10 la │ │ │ │
│ │ghid, ajutorul │ │ │ │
│ │de minimis │ │ │ │
│ │solicitat sub │ │ │ │
│ │forma │ │ │ │
│10. │ecotichetului nu│ │ │ │
│ │urmează a fi │ │ │ │
│ │utilizat pentru │ │ │ │
│ │achiziţionarea │ │ │ │
│ │autovehiculelor │ │ │ │
│ │noi destinate │ │ │ │
│ │transportului │ │ │ │
│ │rutier de │ │ │ │
│ │mărfuri. │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei │ │ │ │
│ │prevăzute în │ │ │ │
│ │anexa nr. 10 la │ │ │ │
│ │ghid, │ │ │ │
│ │solicitantul nu │ │ │ │
│ │activează în │ │ │ │
│ │unul dintre │ │ │ │
│ │sectoarele │ │ │ │
│ │prevăzute în │ │ │ │
│ │cuprinsul anexei│ │ │ │
│ │nr. 1 la │ │ │ │
│ │Tratatul privind│ │ │ │
│ │funcţionarea │ │ │ │
│10.1.│Uniunii Europene│ │ │ │
│ │şi în │ │ │ │
│ │Regulamentul │ │ │ │
│ │(UE) nr. 1.407/ │ │ │ │
│ │2013 al Comisiei│ │ │ │
│ │din 18 decembrie│ │ │ │
│ │2013 privind │ │ │ │
│ │aplicarea │ │ │ │
│ │articolelor 107 │ │ │ │
│ │şi 108 din │ │ │ │
│ │Tratatul privind│ │ │ │
│ │funcţionarea │ │ │ │
│ │Uniunii Europene│ │ │ │
│ │ajutoarelor de │ │ │ │
│ │minimis. │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│ │solicitantul │ │ │ │
│ │finanţării nu a │ │ │ │
│ │obţinut şi nu │ │ │ │
│ │este pe cale să │ │ │ │
│ │obţină finanţare│ │ │ │
│11. │prin proiecte │ │ │ │
│ │ori programe │ │ │ │
│ │finanţate din │ │ │ │
│ │alte fonduri │ │ │ │
│ │publice, │ │ │ │
│ │inclusiv fonduri│ │ │ │
│ │comunitare, cu │ │ │ │
│ │excepţia │ │ │ │
│ │situaţiilor │ │ │ │
│ │prevăzute la │ │ │ │
│ │art. 7 alin. (7)│ │ │ │
│ │din ghid. │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│ │solicitantul │ │ │ │
│11.1.│finanţării are │ │ │ │
│ │sediul │ │ │ │
│ │profesional în │ │ │ │
│ │România şi │ │ │ │
│ │desfăşoară │ │ │ │
│ │activităţi pe │ │ │ │
│ │teritoriul │ │ │ │
│ │României. │ │ │ │
└─────┴────────────────┴──┴──┴──────────┘    Etapa II
    Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 46 alin. (5) din ghid

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Propus spre remediere ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Motive ││
└─────────────────────────────────────┴┘┌────────────────────────────┬─────────┐
│Referent de specialitate │Semnătura│
│(numele şi prenumele) │şi data │
├────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Preşedintele comisiei de │Semnătura│
│acceptare (numele şi │şi data │
│prenumele) │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │
└────────────────────────────┴─────────┘    Etapa III
    Analiza remedierii motivelor în baza art. 46 alin. (11) din ghid

┌───────────────────────────┬──────────┐
│Documente prezentate pentru│ │
│remedierea motivelor de │Observaţii│
│respingere evidenţiate în │ │
│etapa I │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│1 │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│2 │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│3 │ │
└───────────────────────────┴──────────┘    Etapa IV
    Propunere înaintare Comitet director

┌┬─────────────────────────────────────┐
││Propus spre acceptare pentru suma ...│
├┼─────────────────────────────────────┤
││Propus spre respingere │
└┴─────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────┬─────────┐
│Referent de specialitate │Semnătura│
│(numele şi prenumele) │şi data │
├────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Preşedintele comisiei de │Semnătura│
│acceptare (numele şi │şi data │
│prenumele) │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │
└────────────────────────────┴─────────┘    ANEXA 3

    (Anexa nr. 9 la ghid)
    GRILA
    de evaluare juridică a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului
    în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi,
    prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024,
    pentru sesiunea aferentă anului ..........
    Denumirea solicitantului: ...........................
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de finanţare: .......................

    Etapa I

┌──────────────────────────┬────────────────┐
│Conformitate │Evaluator │
│administrativă şi criterii├──┬──┬──────────┤
│de eligibilitate │Da│Nu│Comentarii│
├──────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│Solicitantul │ │ │ │
│I. CONFORMITATE │ │ │ │
├─────┬────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Dosarul de acceptare│ │ │ │
│ │a fost transmis în │ │ │ │
│ │cadrul sesiunii de │ │ │ │
│ │înscriere organizate│ │ │ │
│ │de AFM, în │ │ │ │
│ │condiţiile prevăzute│ │ │ │
│ │de art. 45 din │ │ │ │
│ │Ghidul de finanţare │ │ │ │
│ │a Programului │ │ │ │
│ │privind reducerea │ │ │ │
│ │emisiilor de gaze cu│ │ │ │
│ │efect de seră în │ │ │ │
│ │transporturi, prin │ │ │ │
│1. │promovarea │ │ │ │
│ │vehiculelor de │ │ │ │
│ │transport rutier │ │ │ │
│ │nepoluante şi │ │ │ │
│ │eficiente din punct │ │ │ │
│ │de vedere energetic,│ │ │ │
│ │2020-2024, aprobat │ │ │ │
│ │prin Ordinul │ │ │ │
│ │ministrului │ │ │ │
│ │mediului, apelor şi │ │ │ │
│ │pădurilor nr. 323/ │ │ │ │
│ │2020, cu │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare (ghid). │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Dosarul de finanţare│ │ │ │
│2. │al solicitantului │ │ │ │
│ │cuprinde: │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Formularul cererii │ │ │ │
│ │de finanţare │ │ │ │
│ │prevăzut în anexa │ │ │ │
│ │nr. 6 la ghid, │ │ │ │
│ │completat integral │ │ │ │
│2.1. │prin tehnoredactare,│ │ │ │
│ │semnat de către │ │ │ │
│ │reprezentantul legal│ │ │ │
│ │sau de către │ │ │ │
│ │împuternicitul │ │ │ │
│ │acestuia │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Împuternicirea │ │ │ │
│ │notarială/Documentul│ │ │ │
│ │administrativ de │ │ │ │
│ │împuternicire, │ │ │ │
│ │pentru situaţia în │ │ │ │
│2.2. │care cererea de │ │ │ │
│ │finanţare este │ │ │ │
│ │semnată de către o │ │ │ │
│ │persoană │ │ │ │
│ │împuternicită, după │ │ │ │
│ │caz │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Actul administrativ │ │ │ │
│ │(ordinul/decizia/ │ │ │ │
│ │dispoziţia, după │ │ │ │
│ │caz) prin care a │ │ │ │
│ │fost numit/validat │ │ │ │
│ │conducătorul │ │ │ │
│ │unităţii/instituţiei│ │ │ │
│ │de învăţământ/ │ │ │ │
│ │instituţiei publice/│ │ │ │
│ │Extras din ordinul │ │ │ │
│ │de numire/Adeverinţă│ │ │ │
│ │din care rezultă │ │ │ │
│ │numirea în funcţie a│ │ │ │
│ │conducătorului │ │ │ │
│ │instituţiei din │ │ │ │
│ │sistemul de apărare,│ │ │ │
│2.3. │ordine publică şi │ │ │ │
│ │siguranţă naţională/│ │ │ │
│ │Documentul prin care│ │ │ │
│ │a fost ales/numit │ │ │ │
│ │reprezentantul legal│ │ │ │
│ │(pentru organizaţii │ │ │ │
│ │neguvernamentale)/ │ │ │ │
│ │Actul administrativ │ │ │ │
│ │(decretul/hotărârea/│ │ │ │
│ │ordinul/decizia/ │ │ │ │
│ │dispoziţia, după │ │ │ │
│ │caz) prin care a │ │ │ │
│ │fost recunoscut/ │ │ │ │
│ │numit conducătorul │ │ │ │
│ │unităţii de cult │ │ │ │
│ │(pentru unităţi de │ │ │ │
│ │cult) │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Extras din registrul│ │ │ │
│ │în care este înscris│ │ │ │
│ │solicitantul, după │ │ │ │
│ │caz, eliberat de │ │ │ │
│ │autoritatea │ │ │ │
│ │competentă, nu mai │ │ │ │
│ │vechi de 30 de zile │ │ │ │
│ │la data depunerii │ │ │ │
│ │dosarului de │ │ │ │
│ │acceptare, din care │ │ │ │
│ │să rezulte că │ │ │ │
│ │organizaţia nu a │ │ │ │
│2.4. │fost radiată şi nu │ │ │ │
│ │se află în procedură│ │ │ │
│ │de dizolvare sau │ │ │ │
│ │lichidare; în │ │ │ │
│ │situaţia în care │ │ │ │
│ │solicitantul nu se │ │ │ │
│ │supune înscrierii în│ │ │ │
│ │niciun registru, se │ │ │ │
│ │va depune actul │ │ │ │
│ │normativ prin care a│ │ │ │
│ │fost înfiinţat │ │ │ │
│ │(pentru organizaţii │ │ │ │
│ │neguvernamentale) │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Actul de înfiinţare │ │ │ │
│ │(lege/hotărâre a │ │ │ │
│ │Guvernului/hotărâre │ │ │ │
│ │judecătorească, │ │ │ │
│2.5. │actul constitutiv, │ │ │ │
│ │statutul etc., după │ │ │ │
│ │caz), pentru │ │ │ │
│ │organizaţii │ │ │ │
│ │neguvernamentale │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Actul de identitate │ │ │ │
│2.6. │al reprezentantului │ │ │ │
│ │legal, pentru │ │ │ │
│ │unităţi de cult │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Actul de identitate │ │ │ │
│ │al persoanei │ │ │ │
│2.7. │împuternicite, │ │ │ │
│ │pentru unităţi de │ │ │ │
│ │cult │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Actul de înfiinţare/│ │ │ │
│ │Statutul sau alt │ │ │ │
│ │document din care să│ │ │ │
│ │reiasă │ │ │ │
│ │personalitatea │ │ │ │
│ │juridică a │ │ │ │
│2.8. │solicitantului şi │ │ │ │
│ │Hotărârea Guvernului│ │ │ │
│ │pentru recunoaşterea│ │ │ │
│ │cultului (extras din│ │ │ │
│ │Monitorul Oficial al│ │ │ │
│ │României, Partea I) │ │ │ │
│ │pentru unităţi de │ │ │ │
│ │cult │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificatul │ │ │ │
│ │constatator/de │ │ │ │
│ │furnizare informaţii│ │ │ │
│ │emis de către │ │ │ │
│ │oficiul registrului │ │ │ │
│ │comerţului de pe │ │ │ │
│ │lângă tribunalul în │ │ │ │
│ │a cărui rază │ │ │ │
│ │teritorială îşi are │ │ │ │
│ │sediul social │ │ │ │
│ │solicitantul, nu mai│ │ │ │
│ │vechi de 30 de zile │ │ │ │
│ │la data depunerii │ │ │ │
│2.9. │dosarului de │ │ │ │
│ │acceptare, pentru │ │ │ │
│ │solicitantul │ │ │ │
│ │operator economic cu│ │ │ │
│ │personalitate │ │ │ │
│ │juridică, inclusiv │ │ │ │
│ │institutul de │ │ │ │
│ │cercetare-dezvoltare│ │ │ │
│ │care îşi desfăşoară │ │ │ │
│ │activitatea în regim│ │ │ │
│ │economic/entitate │ │ │ │
│ │juridică fără │ │ │ │
│ │personalitate │ │ │ │
│ │juridică/unitate │ │ │ │
│ │medico-sanitară │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Decizia emisă de │ │ │ │
│ │către consiliul │ │ │ │
│ │baroului în a cărui │ │ │ │
│ │rază teritorială se │ │ │ │
│ │află sediul │ │ │ │
│2.10.│principal al │ │ │ │
│ │societăţii, pentru │ │ │ │
│ │solicitantul │ │ │ │
│ │societate │ │ │ │
│ │profesională cu │ │ │ │
│ │răspundere limitată │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Certificat de │ │ │ │
│ │înregistrare a │ │ │ │
│ │societăţii │ │ │ │
│ │profesionale de │ │ │ │
│ │avocaţi cu │ │ │ │
│ │răspundere limitată,│ │ │ │
│ │eliberat de baroul │ │ │ │
│2.11.│în a cărui rază │ │ │ │
│ │teritorială se află │ │ │ │
│ │sediul principal al │ │ │ │
│ │societăţii, pentru │ │ │ │
│ │solicitantul │ │ │ │
│ │societate │ │ │ │
│ │profesională cu │ │ │ │
│ │răspundere limitată │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Adeverinţă eliberată│ │ │ │
│ │de către organul │ │ │ │
│ │competent, care │ │ │ │
│ │atestă dreptul de a │ │ │ │
│ │exercita profesia │ │ │ │
│ │liberală, nu mai │ │ │ │
│ │veche de 30 de zile │ │ │ │
│ │la data depunerii │ │ │ │
│2.12.│dosarului de │ │ │ │
│ │acceptare, pentru │ │ │ │
│ │organizaţia │ │ │ │
│ │profesională care │ │ │ │
│ │este organizată şi │ │ │ │
│ │îşi desfăşoară │ │ │ │
│ │activitatea în una │ │ │ │
│ │dintre formele de │ │ │ │
│ │exercitare a │ │ │ │
│ │profesiei liberale │ │ │ │
├─────┴────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│II. ELIGIBILITATE │ │ │ │
├─────┬────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit declaraţiei│ │ │ │
│ │pe propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│3. │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│ │solicitantul │ │ │ │
│ │acţionează în nume │ │ │ │
│ │propriu. │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit declaraţiei│ │ │ │
│ │pe propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│ │solicitantul │ │ │ │
│ │finanţării nu se │ │ │ │
│ │află în stare de │ │ │ │
│ │insolvenţă sau │ │ │ │
│ │faliment, în │ │ │ │
│ │procedură de │ │ │ │
│ │reorganizare │ │ │ │
│ │judiciară, │ │ │ │
│ │dizolvare, │ │ │ │
│ │lichidare, radiere, │ │ │ │
│ │desfiinţare, │ │ │ │
│ │închidere, inclusiv │ │ │ │
│ │închidere │ │ │ │
│4. │operaţională, sub │ │ │ │
│ │administrare │ │ │ │
│ │specială, nu are │ │ │ │
│ │suspendate ori │ │ │ │
│ │restricţionate │ │ │ │
│ │activităţile, │ │ │ │
│ │inclusiv cele │ │ │ │
│ │economice, nu se │ │ │ │
│ │află într-o altă │ │ │ │
│ │situaţie similară │ │ │ │
│ │legal reglementată. │ │ │ │
│ │Nu face obiectul │ │ │ │
│ │unei proceduri │ │ │ │
│ │legale în justiţie │ │ │ │
│ │pentru situaţiile │ │ │ │
│ │prevăzute mai sus şi│ │ │ │
│ │nici pentru orice │ │ │ │
│ │altă situaţie │ │ │ │
│ │similară. │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Potrivit declaraţiei│ │ │ │
│ │pe propria │ │ │ │
│ │răspundere din │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │
│ │finanţare, │ │ │ │
│5. │solicitantul nu a │ │ │ │
│ │fost condamnat │ │ │ │
│ │pentru infracţiuni │ │ │ │
│ │împotriva mediului │ │ │ │
│ │prin hotărâre │ │ │ │
│ │judecătorească │ │ │ │
│ │definitivă. │ │ │ │
└─────┴────────────────────┴──┴──┴──────────┘    Etapa II
    Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 46 alin. (5) din ghid

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Propus spre remediere ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Motive ││
└─────────────────────────────────────┴┘┌────────────────────────────┬─────────┐
│Consilier juridic (numele şi│Semnătura│
│prenumele) │şi data │
├────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Preşedintele comisiei de │Semnătura│
│acceptare (numele şi │şi data │
│prenumele) │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │
└────────────────────────────┴─────────┘    Etapa III
    Analiza remedierii motivelor în baza art. 46 alin. (11) din ghid

┌───────────────────────────┬──────────┐
│Documente prezentate pentru│ │
│remedierea motivelor de │Observaţii│
│respingere evidenţiate în │ │
│etapa I │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│1 │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│2 │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│3 │ │
└───────────────────────────┴──────────┘    Etapa IV
    Propunere înaintare Comitet director

┌┬─────────────────────────────────────┐
││Propus spre acceptare │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Propus spre respingere │
└┴─────────────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Evaluarea documentelor efectuată în etapa a II-a din grilă se raportează la data înregistrării acestora la AFM în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (11) din ghid.


┌────────────────────────────┬─────────┐
│Consilier juridic (numele şi│Semnătura│
│prenumele) │şi data │
├────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Preşedintele comisiei de │Semnătura│
│acceptare (numele şi │şi data │
│prenumele) │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │
└────────────────────────────┴─────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016