Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.660.512 din 28 decembrie 2020  privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Cuza Vodă, judeţul Galaţi    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.660.512 din 28 decembrie 2020 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Cuza Vodă, judeţul Galaţi

EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1305 din 29 decembrie 2020
    Luând în considerare situaţia epidemiologică din comuna Cuza Vodă, judeţul Galaţi, generată de coronavirusul SARSCoV2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 7,84 la 1.000 de locuitori în comuna Cuza Vodă, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,
    ţinând cont de Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi nr. 935 din 28.12.2020 emisă pe baza Analizei de risc a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi nr. 27.517 din 28.12.2020 şi a Avizului Institutului Naţional de Sănătate Publică nr. 21.078 din 28.12.2020,
    în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a)-d) şi f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2,
    şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Începând cu data de 29.12.2020, ora 20,00, se instituie, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 12.01.2021, ora 20,00, măsura de carantină zonală în comuna Cuza Vodă, judeţul Galaţi.
    (2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1), denumit în continuare zonă carantinată, este delimitat de următoarele coordonate geografice:
    - N 45°35'24,3"; E 27°46'51,2"
    – N 45°36'09,6"; E 27° 47'17,4"
    – N 45°36'21,3"; E 27° 47'31,1"
    – N 45°36'14.5"; E 27° 48'08,4"
    – N 45°35'02.0"; E 27° 47'35,5".


    ART. 2
    (1) Este strict interzisă intrarea/ieşirea în/din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere.
    (2) Se recomandă ca rute ocolitoare:
    - DJ 251 - DJ 254 Pechea-Iveşti;
    – DJ 255 intersecţie cu DN25 Slobozia Conachi-Piscu;
    – DJ 251 Slobozia Conachi-Schela;
    – DJ 255 Pechea-Suhurlui.


    ART. 3
    În zona menţionată la art. 1 alin. (2) se aplică în mod corespunzător toate interdicţiile şi restricţiile stabilite în perioada stării de alertă, prevăzute în Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

    ART. 4
    În/Din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru:
    a) tranzitarea fără oprire de către mijloacele de transport auto destinate pentru transportul călătorilor/pasagerilor din autovehicule proprietate personală/de marfă, care se deplasează în alte localităţi decât cea carantinată, având ca itinerar DJ 255 Slobozia Conachi-Pechea;
    b) mijloacele de transport al călătorilor, ce pot opri în zona filtrelor instituite de către forţele de ordine, fiind interzisă cu desăvârşire oprirea în zona carantinată;
    c) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice, precum şi aprovizionării populaţiei, pe baza documentelor justificative care să indice scopul şi destinaţia transportului;
    d) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, sanitar veterinar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, comunicaţiilor, transporturilor şi activităţilor cu caracter religios;
    e) voluntarii ce vor asigura alimente, medicamente şi bunuri de strictă necesitate, pe baza unei adeverinţe eliberate de către Primăria Comunei Cuza Vodă; lista de voluntari va avea un număr de maximum 15 persoane şi va fi întocmită de către Primăria Comunei Cuza Vodă, componenţa acesteia rămânând neschimbată pe toată durata instituirii măsurii şi avizată de către Centrul Judeţean pentru Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Galaţi;
    f) persoanele ce desfăşoară activităţi agricole, sau deplasarea pentru comercializarea produselor agroalimentare, prin completarea declaraţiei pe propria răspundere.


    ART. 5
    (1) În/Din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea, respectiv ieşirea persoanelor care locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, sanitar veterinar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, comunicaţiilor, transporturilor şi activităţilor cu caracter religios, doar pentru situaţii excepţionale care ţin de menţinerea serviciilor publice sau operaţionale.
    (2) Persoanele care locuiesc în zona carantinată, aflate în alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1), vor putea părăsi zona carantinată numai după ce obţin aprobarea scrisă, semnată de către şeful Centrului Judeţean pentru Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Galaţi, pe baza completării declaraţiei pe propria răspundere, care va fi vizată de către preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Cuza Vodă şi transmisă Centrului Judeţean pentru Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Galaţi spre aprobare.

    ART. 6
    (1) Pentru verificarea motivului deplasării persoanele prevăzute la art. 4 şi 5 sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa de salariat eliberată de angajator, ştampilată şi semnată de către acesta, ori după caz, declaraţia pe propria răspundere.
    (2) În conţinutul adeverinţei eliberate de către angajator se vor specifica în clar următoarele aspecte: datele de contact şi de identificare ale angajatorului, datele de contact şi de identificare ale persoanei angajate/salariate, itinerariul de deplasare al acesteia între domiciliu şi locaţia în care acesta îşi desfăşoară activitatea de lucru, precum şi necesitatea argumentată a prezenţei angajatului la locul de muncă şi faptul că persoana în cauză a fost instruită cu privire la obligativitatea respectării măsurilor de prevenire a riscului epidemiologic.

    ART. 7
    În zona menţionată la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii:
    a) în toate spaţiile publice, închise şi deschise, este obligatorie purtarea măştii de protecţie astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani;
    b) intrarea/ieşirea persoanelor şi vehiculelor în/din zona carantinată se va efectua doar prin filtrele instituite de forţele de ordine din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
    c) se interzice cu desăvârşire deplasarea persoanelor aflate în izolare/carantină în afara domiciliului, reşedinţei, ori adresei declarate pentru izolare/carantină în comuna Cuza Vodă; monitorizarea respectării acestei măsuri se va efectua permanent prin structurile Ministerului Afacerilor Interne, în baza Planului integrat de acţiune elaborat de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi;
    d) este interzisă circulaţia persoanelor şi a vehiculelor în intervalul orar 23,00-5,00; excepţie fac bolnavii cronici aflaţi în evidenţele unităţilor sanitare, femeile gravide, urgenţele medicale;
    e) este permisă deplasarea pentru aprovizionare cu marfă a operatorilor economici de pe raza comunei carantinate în intervalul orar 5,00-23,00 pe baza declaraţiei pe propria răspundere, însoţită după caz, de copie a certificatului de înregistrare fiscală, adeverinţă de la angajator (în situaţia în care nu efectuează administratorul societăţii comerciale deplasarea) şi respectiv de documente justificative de achiziţie/transport;
    f) este interzisă intrarea în zona carantinată a operatorilor economici ce desfăşoară activităţi de curierat şi care livrează/preiau comenzi la/de la cetăţenii unităţii administrativ-teritoriale carantinate; în acest caz, predarea-preluarea coletelor se va efectua în zonele unde sunt amplasate filtrele structurilor Ministerului Afacerilor Interne;
    g) administratorii sau deţinătorii spaţiilor comerciale din zona carantinată vor asigura triajul observaţional, măsurarea temperaturii şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru persoanele care intră/ies din spaţiul comercial;
    h) se permite oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepţia celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta norma de 4 metri pătraţi/persoană, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare:
    i) se permite oficierea slujbelor de înmormântare doar în exteriorul clădirilor, cu participarea a maximum 20 de persoane;
    j) se permite oficierea evenimentelor de stare civilă cu prezenţa a maximum 20 de persoane în exteriorul clădirilor şi respectiv 8 persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 8
    Direcţia de Sănătate Publică Galaţi va stabili asigurarea continuităţii actului medical prin medicii de familie din comuna Cuza Vodă şi va întocmi lista cu diferitele categorii de persoane cu risc medical, cum ar fi: bolnavi cronici, femei gravide, persoane dializate, pacienţi oncologici etc.; un exemplar al listei va fi pus la dispoziţia forţelor de ordine aflate în dispozitiv prin Centrul Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei Galaţi.

    ART. 9
    Centrul Judeţean pentru Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Galaţi, pe baza datelor furnizate de către Direcţia de Sănătate Publică Galaţi, va difuza în dinamică către forţele de ordine şi Primăria Cuza Vodă lista actualizată cu persoanele aflate in izolare/carantină, pentru verificarea respectării de către aceştia a măsurilor impuse de izolare/carantină;

    ART. 10
    Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) şi măsurile de ordine publică vor fi organizate şi coordonate de către Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Galaţi, cu sprijinul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, poliţiei locale (după caz), efective din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Galaţi, direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Galaţi, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier sau alţi funcţionari anume desemnaţi prin dispoziţie a primarului unităţii administrativ-teritoriale.

    ART. 11
    Direcţia de Sănătate Publică Galaţi va evalua şi prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor şi va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/ Ministerul Sănătăţii.

    ART. 12
    Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Eremia Grigorescu“ al judeţului Galaţi asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.

    ART. 13
    (1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 14
    Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Galaţi.

    ART. 15
    Primăria Comunei Cuza Vodă va întreprinde demersuri, prin grija comitetului local pentru situaţii de urgenţă, pentru:
    1. respectarea pe teritoriul acesteia a măsurilor pentru prevenirea răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2, în conformitate cu prezentul ordin;
    2. aducerea la cunoştinţa cetăţenilor din zona carantinată a informaţiilor detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală ce trebuie respectate în contextul epidemiologic existent şi regulile de prevenire a răspândirii virusului COVID-19, prin: distribuirea de pliante şi difuzarea de mesaje prin instalaţii de sonorizare (inclusiv montate pe autovehicule), prin care se vor mediatiza inclusiv prezentele măsuri;
    3. asigurarea funcţionării continue a serviciilor de utilităţi publice (apă curentă, electricitate etc.), iar în cazul persoanelor infectate cu COVID-19, deşeurile rezultate din imobilele acestora vor fi colectate, eliminate şi neutralizate de către o firmă specializată autorizată;
    4. asigurarea de materiale dezinfectante şi personal care va efectua triajul observaţional, măsurarea temperaturii şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru toate persoanele care intră/ies în/din localitatea carantinată prin filtrele instituite de forţele de ordine;
    5. asigurarea dezinfecţiei spaţiilor indicate de către Direcţia de Sănătate Publică Galaţi;
    6. asigurarea continuităţii aprovizionării cu alimente, medicamente şi bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susţinători sau fără posibilităţi de asigurare a subzistenţei, prin intermediul voluntarilor precizaţi la art. 4 lit. e).


    ART. 16
    Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Galaţi, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi şi a Direcţiei de Sănătate Publică Galaţi, şi spre informare la Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.

    ART. 17
    Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 29.12.2020, ora 20,00, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 12.01.2021, ora 20,00, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 30.12.2020, ora 15,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.

    ART. 18
    Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

    ART. 19
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă,
                    Raed Arafat,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 28 decembrie 2020.
    Nr. 4.660.512.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016