Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.660.338 din 10 decembrie 2020  privind prelungirea carantinei zonale pentru U.A.T. Eforie, judeţul Constanţa    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.660.338 din 10 decembrie 2020 privind prelungirea carantinei zonale pentru U.A.T. Eforie, judeţul Constanţa

EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1209 din 10 decembrie 2020
    Luând în considerare situaţia epidemiologică generată de coronavirusul SARS-CoV-2 pentru U.A.T. Eforie, judeţul Constanţa, unde se înregistrează o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 8,55 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,
    ţinând cont de Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa nr. 105 din data de 10.12.2020, emisă pe baza Analizei de risc a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa nr. 24.031 din 9.12.2020 şi a Avizului Institutului Naţional de Sănătate Publică nr. CNSCBT 313 din 9.12.2020,
    în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a)-d) şi f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2,
    şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Începând cu data de 10.12.2020, ora 20,00, se prelungeşte carantina zonală pentru o perioadă de 14 zile, instituită prin Ordinul şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4.660.116 din 26.11.2020, pentru U.A.T. Eforie, judeţul Constanţa.
    (2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1), denumit în continuare zonă carantinată, este delimitat de următoarele coordonate geografice:
    - N 44°04'31" - E 28°37'34"
    – N 44°00'48" - E 28°38'30"
    – N 44°03'29.46" - E 28°36'58.41"
    – N 44°01'20.61" - E 28°38'16.28"
    – N 44°03'47.66" - E 28°38'37.63"
    – N 44°01'16.86" - E 28°39'38.46".


    ART. 2
    Este strict interzisă intrarea/ieşirea în/din zona carantinată prevăzută la art. 1 alin. (2), prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale şi judeţene.

    ART. 3
    Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine justificate, prevăzute în prezentul ordin, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator.

    ART. 4
    Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menţionată la art. 1 alin. (2):
    1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona menţionată la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;
    2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri; ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe propria răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz;
    3. în intervalul orar 5,00-23,00, în interiorul zonei menţionate la art. 1 alin. (2) se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:
    a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
    b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi de bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;
    c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
    d) deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), precum şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
    e) deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină;
    f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
    g) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
    h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
    i) participare la programe sau proceduri în centrele de tratament;
    j) deplasarea către instituţiile publice şi financiare;
    k) alte motive justificate precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;
    l) participarea la activităţi religioase;

    4. în intervalul orar 23,00-5,00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru următoarele excepţii:
    a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
    b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
    c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
    d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;

    5. în/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru:
    a) transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în zona carantinată, precum şi aprovizionarea populaţiei;
    b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, veterinar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor;
    c) persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
    d) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
    e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
    f) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
    g) urgenţe medicale;
    h) îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate; eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi;
    i) pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;

    6. pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere;
    7. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, declaraţia pe propria răspundere, completată în prealabil;
    8. declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/ gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării conform celor prevăzute în prezentul articol, data completării şi semnătura;
    9. în interiorul zonei carantinate se interzice circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;
    10. se permite oficierea slujbelor de înmormântare, doar în exteriorul clădirilor, cu participarea a maximum 20 de persoane;
    11. la toate slujbele religioase trebuie respectate regulile de protecţie sanitară stabilite prin ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, cu avizul secretarului de stat pentru culte, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    12. se permite oficializarea stării civile cu prezenţa a maximum 20 de persoane în exteriorul clădirilor şi respectiv 8 persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    13. se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise;
    14. controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) şi măsurile de ordine publică vor fi organizate şi coordonate de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa cu sprijinul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, al poliţiei locale (după caz), efectivelor din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa, Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa, Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanţa, Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa, Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier sau altor factori desemnaţi prin dispoziţie a primarului unităţii administrativ-teritoriale;
    15. ocupanţii unui autovehicul, dacă nu sunt membri ai aceleiaşi familii, au obligaţia de a purta mască de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura;
    16. se permite tranzitarea zonei carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestuia, fiind interzisă oprirea în localitate;
    17. prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Politie al Judeţului Constanţa se vor stabili căile de circulaţie care tranzitează zona respectivă şi acestea vor fi aduse la cunoştinţa populaţiei.


    ART. 5
    Se limitează numărul de persoane în cazul magazinelor sau centrelor/parcurilor comerciale astfel încât să se asigure 8 mp/persoană cu respectarea normelor de distanţare.

    ART. 6
    Magazinele sau centrele/parcurile comerciale îşi vor reconfigura, acolo unde este posibil, circuitele, astfel încât să se asigure circuite unice, separate pentru intrare şi pentru ieşire, poziţionate constructiv neadiacent.

    ART. 7
    Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanţare fizică, precum şi pentru purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani.

    ART. 8
    Toate instituţiile publice vor analiza posibilitatea şi vor dispune măsurile necesare pentru organizarea programului cu publicul numai în baza unor programări efectuate în prealabil.

    ART. 9
    Toate instituţiile publice vor desemna din cadrul personalului propriu responsabili pentru organizarea fluxului cu cetăţenii.

    ART. 10
    Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa va evalua şi prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor şi va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii.

    ART. 11
    Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea“ al Judeţului Constanţa va asigura transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.

    ART. 12
    (1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 13
    Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Constanţa.

    ART. 14
    Primăria U.A.T. Eforie va întreprinde demersuri, prin grija comitetului local pentru situaţii de urgenţă, pentru:
    1. respectarea pe teritoriul U.A.T-ului a măsurilor pentru prevenirea răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2, în conformitate cu prezentul ordin;
    2. informarea populaţiei asupra definiţiei de caz privind contactul direct, aşa cum este stabilită de către Institutul Naţional de Sănătate Publică;
    3. asigurarea dezinfecţiei zilnice a spaţiilor publice, conform calendarului stabilit de către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa;
    4. colectarea deşeurilor şi asigurarea funcţionării continue a serviciilor de utilităţi publice;
    5. asigurarea continuităţii aprovizionării cu alimente şi bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susţinători sau fără posibilităţii de asigurare a subzistenţei;
    6. asigurarea continuităţii aprovizionării cu medicamente.


    ART. 15
    Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Constanţa, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa şi a Direcţiei de Sănătate Publică Constanţa, şi spre informare la Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.

    ART. 16
    Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 10.12.2020, ora 20,00, pentru o perioadă de 14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 11.12.2020, ora 10,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.

    ART. 17
    Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

    ART. 18
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă,
                    Raed Arafat,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 10 decembrie 2020.
    Nr. 4.660.338.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016