Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.660.007 din 18 noiembrie 2020  privind prelungirea măsurii carantinei zonale pentru localitatea Dumbrăviţa, din judeţul Timiş    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.660.007 din 18 noiembrie 2020 privind prelungirea măsurii carantinei zonale pentru localitatea Dumbrăviţa, din judeţul Timiş

EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1105 din 19 noiembrie 2020
    Luând în considerare situaţia epidemiologică din localitatea Dumbrăviţa, judeţul Timiş, generată de coronavirusul SARSCoV-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 11,60 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,
    ţinând cont de Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş nr. 74 din 18.11.2020 emisă pe baza Analizei de risc a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Timiş nr. 31.622 din 18.11.2020 şi a Avizului Institutului Naţional de Sănătate Publică nr. 18.600 din 18.11.2020,
    în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a)-d) şi f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2,
    şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Începând cu data de 19.11.2020, ora 5,00, se prelungeşte, pentru o perioadă de 14 zile, măsura de carantină zonală instituită prin Ordinul şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4.659.827 din 4.11.2020, pentru localitatea Dumbrăviţa, judeţul Timiş.
    (2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) sunt delimitate de următoarele coordonate geografice:
    - latitudine: N 45°49'01.6', longitudine: E 21°13'52.6'
    – latitudine: N 45°48'23.2', longitudine: E 21°12'12.0'
    – latitudine: N 45°47'53.2', longitudine: E 21°12'27.9'
    – latitudine: N 45°47'26.4', longitudine: E 21°13'23.0'
    – latitudine: N 45°46'52.6', longitudine: E 21°14'40.2'
    – latitudine: N 45°48'21.0', longitudine: E 21°15'45.5'.


    ART. 2
    Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prevăzută la art. 1 alin. (2) prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere.

    ART. 3
    Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine justificate, prevăzute la art. 4 şi 5, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator.

    ART. 4
    În intervalul orar 6,00-22,00, în zona carantinată este permisă circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei pentru:
    a) activităţi în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, situaţiilor de urgenţă, mass-media, cu prezentarea legitimaţiei de serviciu;
    b) activităţi profesionale, altele decât cele prevăzute la lit. a), cu prezentarea unei adeverinţe de la angajator, legitimaţie de serviciu sau oricare alt document care să ateste activitatea profesională;
    c) asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;
    d) alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/ membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie. Aceste persoane vor prezenta o declaraţie pe propria răspundere care să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa de domiciliu, motivul deplasării, adresa spre care se deplasează, data completării şi semnătura;
    e) deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei legate de nevoile animalelor de companie/domestice;
    f) urgenţe medicale;
    g) tranzitarea zonei carantinate de către persoane care nu au domiciliul pe raza acesteia, dacă nu au fost stabilite rute ocolitoare.


    ART. 5
    În intervalul orar 22,00-6,00, în zona carantinată este permisă circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei pentru:
    a) activităţi în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, situaţiilor de urgenţă, mass-media, cu prezentarea legitimaţiei de serviciu;
    b) activităţi profesionale, altele decât cele prevăzute la lit. a), cu prezentarea unei adeverinţe de la angajator care să ateste activitatea profesională în intervalul orar 22,00-6,00;
    c) urgenţe medicale.


    ART. 6
    În/Din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru:
    a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în zona carantinată, precum şi pentru aprovizionarea populaţiei;
    b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi profesionale în zona carantinată;
    c) persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitate profesională în afara zonei carantinate;
    d) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare, cu prezentarea certificatului de producător;
    e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/ afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
    f) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
    g) urgenţe medicale.


    ART. 7
    În zona prevăzută la art. 1 alin (2) se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru persoanele care se află în tranzit:
    1. se permite tranzitarea localităţii de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în localitate;
    2. prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiş se vor stabili căile de circulaţie care tranzitează zona respectivă, şi vor fi aduse la cunoştinţa populaţiei.


    ART. 8
    (1) Pentru verificarea motivului deplasării, în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea autorităţilor abilitate, atât în interiorul, cât şi la intrarea/ieşirea în/din zona carantinată, legitimaţia de serviciu/adeverinţa eliberată de angajator sau oricare alt document care să ateste activitatea profesională.
    (2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte autorităţilor abilitate, atât în interiorul, cât şi la intrarea/ieşirea în/din zona carantinată, o declaraţie pe propria răspundere care să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, domiciliul/reşedinţa, motivul deplasării, adresa la care se deplasează, data completării şi semnătura.

    ART. 9
    În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activităţi.
    1. organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;
    2. organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise/locuri de joacă;
    3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nonalcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi/sau exteriorul clădirilor. Se permite comercializarea produselor doar în sistem „take-away“ (la pachet) şi/sau catering;
    4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;
    5. organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată;
    6. organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor;
    7. activităţi culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment în spaţii închise sau deschise;
    8. toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spatii închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil, fără spectatori;
    9. organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor şi pieţelor de vechituri.


    ART. 10
     În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii:
    1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori cu adresa declarate în zona menţionată la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;
    2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri;
    3. stabilirea, prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, a rutelor ocolitoare, căilor majore de circulaţie care tranzitează zona şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin mass-media locală a acestei măsuri;
    4. oficierea slujbelor de înmormântare, doar în exteriorul clădirilor, cu participarea a maximum 20 de persoane;
    5. oficializarea slujbelor religioase de cununie şi botez cu prezenţa unui număr maxim de 8 persoane;
    6. oficierea stărilor civile cu prezenţa a maximum 20 de persoane în exteriorul clădirilor şi, respectiv, 8 persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    7. instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţiile publice închise şi deschise;
    8. suspendarea cursurilor şcolare care presupun prezenţa „faţă în faţă“ pentru toate unităţile de învăţământ, cursurile urmând a se desfăşura online.


    ART. 11
    Direcţia de Sănătate Publică Timiş va întreprinde următoarele:
    1. va analiza oportunităţile şi va prioritiza testarea persoanelor, va transmite solicitări de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii;
    2. va stabili un calendar pentru dezinfectarea periodică a spaţiilor publice şi va urmări îndeplinirea acestuia de către unitatea administrativ teritorială în cauză;
    3. va îndruma şi implica medicii de familie de pe raza localităţilor în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate la domiciliul şi acordarea asistenţei medicale a populaţiei din zona respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienţi oncologici etc.);
    4. va supraveghea colectarea deşeurilor medicale şi va asigura respectarea normelor de colectare a deşeurilor medicale.


    ART. 12
    Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat“ al judeţului Timiş asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.

    ART. 13
    (1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 14
    Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Timiş, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş şi a Direcţiei de Sănătate Publică Timiş şi, spre informare, la Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică, Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

    ART. 15
    Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Timiş.

    ART. 16
    Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 19.11.2020, ora 5,00, pentru o perioadă de 14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 20.11.2020, ora 12,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.

    ART. 17
    Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

    ART. 18
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă,
                    Raed Arafat,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 18 noiembrie 2020.
    Nr. 4.660.007.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016