Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.659.950 din 16 noiembrie 2020  privind instituirea carantinei zonale în localitatea Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.659.950 din 16 noiembrie 2020 privind instituirea carantinei zonale în localitatea Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov

EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1087 din 16 noiembrie 2020
    Luând în considerare situaţia epidemiologică din localitatea Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, generată de coronavirusul SARS-CoV-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 12,65 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,
    ţinând cont de Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Braşov nr. 44 din 15.11.2020 emisă pe baza Analizei de risc a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Braşov nr. 1.767 din 14.11.2020 şi a Avizului Institutului Naţional de Sănătate Publică nr. 144 din 15.11.2020,
    în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a)-d) şi f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2,
    şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 17.11.2020, ora 00,00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru localitatea Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov.
    (2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) este delimitat de următoarele coordonate geografice:
    Satul Sâmbăta de Sus:
    N 45°45'50.01'/E 24°49'48.78' - DC 77 - spre Voivodeni
    N 45°46'01.70'/E 24°49'24.83' - DJ 105B - spre Sâmbăta de Jos
    N 45°45'37.692'/E 24°48'48.78' - DJ 104A - spre Drăguş
    N 45°45'18.72'/E 24°49'31.50' - DJ 105B - spre Staţiunea Climaterică Sâmbăta
    N 45°45'15.63'/E 24°50'01.88' - DJ 104A - spre Lisa;

    Staţiunea Climaterică Sâmbăta de Sus:
    N 45°45'15.64'/E 24°50'01.89' - DJ 104A - spre Lisa
    N 45°41'59.16'/E 24°48'30.65' - DJ 105B - spre Sâmbăta de Sus
    N 45°41'17.80'/E 24°47'31.39' - DJ102G - spre Victoria
    N 45°41'20.62'/E 24°48'28.38' - drum fără nume - spre Lisa
    N 45°42'03.56'/E 24°47'30.39' - DC 76 - spre Drăguş.    ART. 2
    În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menţionată la art. 1:
    1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona menţionată la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;
    2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri;
    3. evaluarea de către Direcţia de Sănătate Publică Braşov a oportunităţii şi prioritizării de testare a persoanelor şi transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii;
    4. stabilirea, prin grija administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială menţionată la art. 1 şi a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov, a rutelor ocolitoare, a căilor de circulaţie prin care se poate tranzita zona şi aducerea la cunoştinţa populaţiei a acestora;
    5. asigurarea măsurilor de ordine publică de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Braşov sau Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov, după caz;
    6. interzicerea desfăşurării următoarelor activităţi:
    a) organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, zile aniversare, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;
    b) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor, cu excepţia activităţilor de livrare la domiciliu şi/sau activităţilor de genul take and go sau similare;
    c) activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;
    d) activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepţia persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional pentru operatorii economici de pe raza localităţii carantinate;
    e) organizarea şi desfăşurarea de activităţi în cinematografe şi ale instituţiilor organizatoare de spectacole şi/sau concerte;
    f) organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă, spaţii de tip after school etc.;
    g) activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumuseţare, cu excepţia sesiunilor programate şi desfăşurate în formula „un prestator/un beneficiar“ pentru un salon;
    h) organizarea târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi a pieţelor de vechituri;
    i) activităţile şi competiţiile sportive;

    7. oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepţia celor la care participă personalul bisericesc. Sunt permise în interiorul clădirilor şi slujbele religioase cu caracter privat (cununie religioasă, botez, înmormântări) cu prezenţa a maximum 16 persoane şi cu respectarea regulilor de protecţie sanitară;
    8. accesul credincioşilor în lăcaşurile de cult, pentru rugăciuni cu caracter individual, să se realizeze astfel încât să fie asigurată o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă de minimum 2 metri între persoane;
    9. oficierea căsătoriilor la starea civilă se realizează cu prezenţa a maximum 20 de persoane în exteriorul clădirilor şi, respectiv, 8 persoane în interiorul clădirilor, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    10. se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise.


    ART. 3
    (1) În/Din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru:
    a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi pentru aprovizionarea populaţiei;
    b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, veterinar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor, în baza ordinului de serviciu sau delegaţiei;
    c) persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
    d) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
    e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
    f) deplasarea pentru obţinerea unor drepturi care, potrivit legii, nu pot fi amânate;
    g) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
    h) urgenţe medicale.

    (2) Toate persoanele prevăzute la alin. (1) vor prezenta autorităţilor competente un document din care să rezulte calitatea de elev, legitimaţie de serviciu valabilă, adeverinţă de salariat eliberată de angajator sau alt document care să ateste activitatea profesională. Pentru deplasarea din alte motive decât profesionale se va prezenta o declaraţie din care să rezulte motivul justificat al deplasării.
    (3) Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/ locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.
    (4) Se permite tranzitarea localităţii Sâmbăta de Sus de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în localitate.

    ART. 4
    Este strict interzisă intrarea/ieşirea în/din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere.

    ART. 5
    (1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Braşov (telefon: 0268 428 888, e-mail: cjcci.brasov@gmail.com).

    ART. 7
    Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Braşov, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Braşov şi a Direcţiei de Sănătate Publică Braşov, şi spre informare la Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.

    ART. 8
    Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 17.11.2020, ora 00,00, pentru o perioadă de 14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 18.11.2020, ora 12,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.

    ART. 9
    Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

    ART. 10
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă,
                    Raed Arafat,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 16 noiembrie 2020.
    Nr. 4.659.950.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016