Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.659.941 din 15 noiembrie 2020  privind instituirea carantinei zonale în satele Valea Mare, Valea Caselor şi Gârleni  din comuna Valea Mare, judeţul Dâmboviţa    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.659.941 din 15 noiembrie 2020 privind instituirea carantinei zonale în satele Valea Mare, Valea Caselor şi Gârleni din comuna Valea Mare, judeţul Dâmboviţa

EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1085 din 16 noiembrie 2020
    Luând în considerare situaţia epidemiologică din satele Valea Mare, Valea Caselor şi Gârleni din comuna Valea Mare, judeţul Dâmboviţa, generată de coronavirusul SARS-CoV-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 5,70 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,
    ţinând cont de Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa nr. 92 din 15.11.2020 emisă pe baza Analizei de risc a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Dâmboviţa nr. 26.898 din 14.11.2020 şi a Avizului Institutului Naţional de Sănătate Publică nr. 18.355/128 din 14.11.2020,
    în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a)-d) şi f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2,
    şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 16.11.2020, ora 5,00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru satele Valea Mare, Valea Caselor şi Gârleni din comuna Valea Mare, judeţul Dâmboviţa.
    (2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) este delimitat de următoarele coordonate geografice:
    A. Satul Valea Mare:
    1. 44°47'08.01228'N 25°14'23.98520'E
    2. 44°46'48.17633'N 25°14'37.92369'E
    3. 44°46'41.91804'N 25°14'34.09868'E
    4. 44°46'28.09760'N 25°14'55.37317'E
    5. 44°46'13.25943'N 25°15'06.74264'E
    6. 44°46'05.68387'N 25°14'50.63475'E
    7. 44°46'07.89115'N 25°14'46.00591'E
    8. 44°46'06.09380'N 25°14'15.45699'E
    9. 44°46'13.31026'N 25°13'47.88380'E
    10. 44°46'55.30515'N 25°13'13.31952'E
    11. 44°46'51.00568'N 25°14'14.39990'E
    12. 44°47'08.00103'N 25°14'23.66622'E
    13. 44°47'07.71110'N 25°14'23.50812'E

    B. Satul Valea Caselor:
    1. 44°48'48.66759'N 25°14'56.11961'E
    2. 44°48'26.92230'N 25°15'00.34485'E
    3. 44°47'55.92983'N 25°15'06.36567'E
    4. 44°47'23.03675'N 25°14'31.34535'E
    5. 44°47'08.00103'N 25°14'23.66622'E
    6. 44°47'23.50380'N 25°14'06.47953'E
    7. 44°47'46.06140'N 25°14'15.09706'E
    8. 44°48'09.11197'N 25°14'36.02184'E
    9. 44°48'29.48302'N 25°14'45.53160'E

    C. Satul Gârleni:
    1. 44°48'22.50039'N 25°15'22.01064'E
    2. 44°48'06.56471'N 25°15'31.19742'E
    3. 44°47'32.93786'N 25°15'28.21630'E
    4. 44°47'56.51845'N 25°15'09.60197'E
    5. 44°48'10.46786'N 25°15'08.64809'E.    ART. 2
    Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zonele carantinate prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere.

    ART. 3
    Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza declaraţiei pe proprie răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator.

    ART. 4
    Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zonele menţionate la art. 1:
    1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona menţionată la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;
    2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe propria răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz;
    3. în intervalul orar 5,00-23,00, în interiorul zonei menţionată la art. 1 alin. (2) se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:
    a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă, gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
    b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;
    c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
    d) deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), precum şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
    e) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
    f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
    g) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
    h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
    i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate, eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi;
    j) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
    k) pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
    l) alte motive justificative precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;
    m) servicii de îngrijire personală;
    n) revenirea persoanelor la domiciliu din călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport persoane şi care poate fi dovedită prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
    o) participarea la activităţi religioase;

    4. în intervalul orar 23,00-5,00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c), d), l) şi n);
    5. în/din zona menţionată la art. 1. alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru:
    a) transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi pentru aprovizionarea populaţiei;
    b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, veterinar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, comerţului şi alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor;
    c) persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
    d) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
    e) persoane care au domiciliul în zona carantinată şi care urmează cursurile unor unităţi de învăţământ din alte unităţi administrativ-teritoriale pentru care nu sunt dispuse măsuri de carantină zonală;
    f) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie, obţinerea unor documente de identitate, paşapoarte, pentru înmatriculări autovehicule, pentru examinare în vederea obţinerii permisului auto;
    g) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
    h) urgenţe medicale;

    6. pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, documente din care să reiasă calitatea de elev/student, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere;
    7. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil;
    8. declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/ gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării dintre cele prevăzute la art. 4 pct. 3, data completării şi semnătura;
    9. în interiorul localităţilor se interzice circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;
    10. se permite tranzitarea satelor Valea Mare, Valea Caselor şi Gârleni din comuna Valea Mare de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestora, fiind interzisă oprirea în satele menţionate;
    11. prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa se vor stabili căile de circulaţie prin care se poate tranzita zona respectivă şi aducerea acestora la cunoştinţa populaţiei;
    12. slujbele religioase cu caracter colectiv se pot oficia în lăcaşurile de cult, fără accesul publicului, putând fi transmise în mass-media sau online;
    13. slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări) se pot oficia în lăcaşurile de cult, cu participarea a maximum 16 persoane (numărul ce include şi persoanele care oficiază slujba religioasă);
    14. este permis accesul credincioşilor în lăcaşurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă de minimum 2 m între persoane;
    15. slujbele religioase se vor oficia în aer liber şi se vor desfăşura cu menţinerea distanţei de 1,5 m între persoane;
    16. la toate slujbele religioase trebuie respectate regulile de protecţie sanitară stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    17. se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise;
    18. controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din satele Valea Mare, Valea Caselor şi Gârleni din comuna Valea Mare, judeţul Dâmboviţa, şi asigurarea ordinii publice se va realiza de către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa sau Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa, după caz. În vederea controlului respectării măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din satele propuse pentru carantinare se vor organiza filtre în următoarele puncte:
    a) intersecţia DN 7 cu DC 109;
    b) intersecţia DN 7 cu DJ 702 A;
    c) intersecţia DJ 702 A cu DC 110.    ART. 5
    În zona prevăzută la art. 1. alin. (2) se interzic următoarele activităţi:
    1. organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;
    2. organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise/deschise;
    3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor;
    4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;
    5. activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepţia cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional;
    6. organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată;
    7. organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor;
    8. organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment în spaţii închise sau deschise;
    9. toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spaţii închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil;
    10. organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi pieţelor de vechituri;
    11. desfăşurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private.


    ART. 6
    (1) Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, în intervalul orar 5,00-21,00.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile farmaceutice, benzinăriile şi operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.
    (3) În intervalul orar 21,00-5,00 operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
    (4) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor astfel încât să fie respectate normele de distanţare fizică.

    ART. 7
    Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanţare fizică.

    ART. 8
    Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Dâmboviţa va evalua şi prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor şi va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii.

    ART. 9
    (1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 10
    Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Dâmboviţa.

    ART. 11
    Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Dâmboviţa, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa şi a Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, şi spre informare la Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.

    ART. 12
    Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 16.11.2020, ora 5,00, pentru o perioadă de 14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 16.11.2020, ora 18,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.

    ART. 13
    Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

    ART. 14
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă,
                    Raed Arafat,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 15 noiembrie 2020.
    Nr. 4.659.941.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016