Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.659.831 din 4 noiembrie 2020  privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Moşniţa Nouă, judeţul Timiş    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.659.831 din 4 noiembrie 2020 privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Moşniţa Nouă, judeţul Timiş

EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1035 din 5 noiembrie 2020
    Luând în considerare situaţia epidemiologică din localitatea Moşniţa Nouă cu satele aparţinătoare Moşniţa Veche, Albina, Urseni, Rudicica, judeţul Timiş, generată de coronavirusul SARS-CoV-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 07,32 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,
    ţinând cont de Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş nr. 64 din 4.11.2020 emisă pe baza Analizei de risc a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Timiş nr. 29.928 din 4.11.2020 şi a Avizului Institutului Naţional de Sănătate Publică nr. 17.578 din 4.11.2020,
    în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, ale art. 5 alin. (3) lit. a)-d) şi f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2,
    şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 5.11.2020, ora 5,00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru localitatea Moşniţa Nouă cu satele aparţinătoare Moşniţa Veche, Albina, Urseni şi Rudicica, judeţul Timiş.
    (2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) este delimitat de următoarele coordonate geografice:
    latitudine: N 45°45'56.5', longitudine: E 21°20'25.4'
    latitudine: N 45°42'26.8', longitudine: E 21°16'12.4'
    latitudine: N 45°40'16.5', longitudine: E 21°17'14.6'
    latitudine: N 45°40'36.8', longitudine: E 21°20'13.4'
    latitudine: N 45°43'13.3', longitudine: E 21°24'47.7'
    latitudine: N 45°44'30.7', longitudine: E 21°22'17.2'.


    ART. 2
    Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere.

    ART. 3
    (1) Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator.
    (2) Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) cuprinde numele şi prenumele, data naşterii, adresa de domiciliu, motivul deplasării, adresa spre care se deplasează, data completării şi semnătura, pentru situaţiile prevăzute la art. 4 pct. 3 lit. c)-f) şi cele de la art. 7 alin. (1) lit. d)-g).

    ART. 4
    În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menţionată la art. 1:
    1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona menţionată la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;
    2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri;
    3. în intervalul orar 22,00-5,00, în zona menţionată la art. 1 alin. (2), este permisă circulaţia pentru circulaţia pentru:
    a) persoanele care desfăşoară activităţi în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, situaţiilor de urgenţă, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, alimentării cu apă, comunicaţiilor, transporturilor şi aprovizionării populaţiei, reprezentanţii mass-mediei, cu legitimaţie de serviciu;
    b) persoanele care desfăşoară activitate profesională, altele decât cele prevăzute la lit. a), cu prezentarea unei adeverinţe de la angajator cu precizarea intervalului orar pentru desfăşurarea activităţii, sau oricare alt document care să ateste activitatea profesională;
    c) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare, cu prezentarea certificatului de producător sau a unei declaraţii pe propria răspundere;
    d) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie. Aceste persoane vor prezenta o declaraţie pe propria răspundere;
    e) deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei legate de nevoile animalelor de companie/domestice;
    f) urgenţe medicale;
    g) elevii/studenţii care locuiesc în zona carantinată şi care urmează cursurile unor unităţi de învăţământ din alte unităţi administrativ-teritoriale, pentru care nu este dispusă măsura de carantină zonală;

    4. prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiş se vor stabili căile de circulaţie pentru tranzitarea zonei respective şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin intermediul mass-mediei a acestei măsuri;
    5. oficializarea slujbelor religioase de cununie, botez şi înmormântare cu prezenţa unui număr maxim de 8 persoane;
    6. se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise;
    7. se suspendă desfăşurarea cursurilor şcolare care presupun prezenţa „faţă în faţă“ pentru toate unităţile de învăţământ, cursurile urmând a se desfăşura online.

    ART. 5
    În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activităţi:
    1. organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;
    2. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor;
    3. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;
    4. activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice;
    5. organizarea şi desfăşurarea de activităţi în cinematografe şi în instituţii organizatoare de spectacole şi/sau concerte.


    ART. 6
    Direcţia de Sănătate Publică Timiş va întreprinde următoarele:
    1. analizarea oportunităţilor şi prioritizarea testării persoanelor, transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii;
    2. stabilirea unui calendar pentru dezinfectarea periodică a spaţiilor publice şi urmărirea îndeplinirii acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în cauză;
    3. îndrumarea şi implicarea medicilor de familie de pe raza localităţilor în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate la domiciliu şi acordarea asistenţei medicale a populaţiei din zona respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienţi oncologici etc.);
    4. supravegherea colectării deşeurilor medicale şi asigurarea respectării normelor specifice acestei activităţi.


    ART. 7
    (1) În/Din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru:
    a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în zona carantinată, precum şi aprovizionării populaţiei;
    b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi profesionale în zona carantinată;
    c) persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitate profesională în afara zonei carantinate;
    d) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
    e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
    f) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
    g) urgenţe medicale;
    h) elevii/studenţii care locuiesc în zona carantinată şi care urmează cursurile unor unităţi de învăţământ din alte unităţi administrativ-teritoriale, pentru care nu este dispusă măsura de carantină zonală.

    (2) Toate persoanele prevăzute la alin. (1) vor prezenta autorităţilor competente un document din care să rezulte calitatea de elev/student, legitimaţie de serviciu valabilă, adeverinţă de salariat eliberată de angajator sau alt document care să ateste activitatea profesională, iar pentru deplasarea din alte motive decât profesionale vor prezenta declaraţia prevăzută la art. 3 alin. (2).
    (3) Dacă nu a fost stabilită o rută ocolitoare este permisă tranzitarea localităţilor din zona carantinată de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestora, fiind interzisă oprirea în aceste localităţi.

    ART. 8
    Măsurile stabilite potrivit prevederilor prezentului ordin vor fi comunicate autorităţilor publice locale şi vor fi aduse la cunoştinţa populaţiei, prin utilizarea sistemului RO-ALERT, precum şi prin alte mijloace.

    ART. 9
    Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat“ al Judeţului Timiş asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.

    ART. 10
    Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Timiş (telefon 0256.434.870, e-mail: cjccitimis@gmail.com).

    ART. 11
    Prezentul ordin se pune în aplicare în conformitate cu prevederile Planului-cadru integrat de acţiune pentru instituirea carantinei zonale, în scopul limitării răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României nr. S/85.887 din 23.07.2020, elaborat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.

    ART. 12
    Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Timiş, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş şi a Direcţiei de Sănătate Publică Timiş, şi spre informare la Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică, Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

    ART. 13
    Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 5.11.2020, ora 05,00, pentru o perioadă de 14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 5.11.2020, ora 12,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.

    ART. 14
    Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

    ART. 15
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă,
                    Raed Arafat,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 4 noiembrie 2020.
    Nr. 4.659.831.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016