Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.659.705 din 22 octombrie 2020  privind instituirea carantinei zonale în comuna Fântânele din judeţul Constanţa    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.659.705 din 22 octombrie 2020 privind instituirea carantinei zonale în comuna Fântânele din judeţul Constanţa

EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 975 din 22 octombrie 2020
    Luând în considerare situaţia epidemiologică din comuna Fântânele, judeţul Constanţa, generată de coronavirusul SARSCoV-2, care a dus la înregistrarea unui număr de 14 persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 prin transmitere comunitară, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,
    ţinând cont de Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa nr. 47 din 22.10.2020, emisă la propunerea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa (Adresa nr. 20.761/21.10.2020), în baza evaluării epidemiologice avizate de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, prin care se constată că riscul răspândirii comunitare nu poate fi controlat prin alte metode, iar procentul persoanelor infectate este peste pragul de 3 cazuri/1.000 de locuitori,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2,
    şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 22.10.2020, ora 14,00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru comuna Fântânele, judeţul Constanţa.
    (2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) este delimitat de următoarele coordonate geografice:
    A. N 44°37’28,98“ - E28°34’25,56“;
    B. N 44°37’27,77“ - E28°34’50,88“;
    C. N 44°36’29,78“ - E28°34’54,65“;
    D. N 44°36’4,56“ - E28°34’9,86“;
    E. N 44°36’30,07“ - E28°34’0,31“;


    ART. 2
    În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii:
    1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori cu adresa declarată în zona menţionată la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;
    2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri;
    3. evaluarea de către Direcţia de Sănătate Publică Constanţa a oportunităţii şi prioritizării de testare a persoanelor şi transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii;
    4. stabilirea, prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa a rutelor ocolitoare, căilor majore de circulaţie care tranzitează zona şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin mijloacele mass-media locale a acestei măsuri;
    5. asigurarea ordinii publice se realizează de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa sau Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa, după caz;
    6. interzicerea desfăşurării următoarelor activităţi:
    - organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;
    – activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor;
    – activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;
    – activitatea cu publicul a structurilor de primire turistică;
    – organizarea şi desfăşurarea de activităţi în cinematografe şi ale instituţiilor organizatoare de spectacole şi/sau concerte;

    7. oficializarea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu prezenţa a maximum 20 de persoane;
    8. instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţiile publice închise şi deschise;
    9. suspendarea cursurilor şcolare care presupun prezenţa „faţă în faţă“ pentru toate unităţile de învăţământ, cursurile urmând a se desfăşura online;
    10. stabilirea în şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa a responsabilităţilor privind:
    a) asigurarea dezinfecţiei periodice a spaţiilor publice după un calendar bine stabilit de către Direcţia de Sănătate Publică Constanţa;
    b) implicarea medicilor de familie de pe raza localităţii în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate la domiciliu şi acordarea asistenţei medicale a populaţiei din zona respectivă (femei gravide, persoanele în program de hemodializă, pacienţi oncologici etc.);
    c) colectarea deşeurilor şi asigurarea funcţionării continue a serviciilor de utilităţi publice;
    d) asigurarea continuităţii aprovizionării cu alimente şi bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susţinători sau fără posibilităţi de asigurare a subzistenţei;
    e) asigurarea continuităţii aprovizionării cu medicamente necesare tratamentului uzual al populaţiei prin unitatea farmaceutică specificată în analiza de risc;
    f) stabilirea limitelor de competenţă pentru instituirea normelor derogatorii de la prevederile prezentului ordin de către Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Constanţa, cu aprobarea prefectului sau înlocuitorului de drept al acestuia;
    g) punerea la dispoziţia persoanelor a informaţiilor detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală care trebuie respectate în contextul epidemiologic existent;
    h) controlul măsurilor stabilite privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona de carantină;
    i) stabilirea zonei de protecţie prin extinderea arealului menţionat la art. 1 cu o distanţă minimă de siguranţă în care se introduc restricţii/interziceri de deplasare.    ART. 3
    (1) În/Din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru:
    a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionării populaţiei;
    b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, comunicaţiilor şi transporturilor;
    c) persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitate profesională în afara zonei carantinate;
    d) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
    e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
    f) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
    g) urgenţe medicale;
    h) elevii care au domiciliul în zona menţionată la art. 1 şi care urmează cursurile unor unităţi de învăţământ din alte unităţi administrativ-teritoriale pentru care nu este dispusă măsura de carantină zonală.

    (2) Toate persoanele prevăzute la alin. (1) vor prezenta autorităţilor competente un document din care să rezulte calitatea de elev, legitimaţie de serviciu valabilă, adeverinţă de salariat eliberată de angajator sau alt document care să ateste activitatea profesională, iar pentru deplasarea din alte motive decât profesionale vor prezenta o declaraţie din care să rezulte motivul justificat al deplasării.
    (3) Este permisă tranzitarea localităţilor prevăzute la art. 1 de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestora, fiind interzisă oprirea în aceste localităţi.

    ART. 4
    Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Constanţa (telefon 0241.617.090/0745501793, e-mail: urgenţe@isudobrogea.ro, cjcci@prefecturaconstanta.ro).

    ART. 5
    Măsurile stabilite potrivit prevederilor prezentului ordin, precum şi cele adoptate în aplicare vor fi comunicate autorităţilor locale şi vor fi aduse la cunoştinţa populaţiei inclusiv prin utilizarea sistemului RO-ALERT.

    ART. 6
    Prezentul ordin se pune în aplicare în conformitate cu prevederile Planului-cadru integrat de acţiune pentru instituirea carantinei zonale, în scopul limitării răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României nr. S/85887 din 23.07.2020, elaborat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.

    ART. 7
    Este strict interzisă intrarea/ieşirea în/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile europene, naţionale, judeţene şi comunale.

    ART. 8
    Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Constanţa, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa şi a Direcţiei de Sănătate Publică Constanţa, şi spre informare la Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică, Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

    ART. 9
    Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 22.10.2020, ora 14,00, pentru o perioadă de 14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 22.10.2020, ora 21,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.

    ART. 10
    Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

    ART. 11
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă,
                    Raed Arafat,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 22 octombrie 2020.
    Nr. 4.659.705.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016