Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 65 din 31 martie 2020  privind modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale  de Reglementare în Domeniul Energiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 65 din 31 martie 2020 privind modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 274 din 1 aprilie 2020
    Având în vedere prevederile art. 3 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică precum şi ale art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 49/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 29 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) participanţilor la piaţa centralizată cu negociere dublă continuă de energie electrică;"

    2. La articolul 3, litera c) se abrogă.
    3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile folosite, altele decât cele prevăzute la alin. (2), au semnificaţiile definite în Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică (reformare) (în continuare Regulamentul 943/2019) şi în Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În prezentele reguli, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) autoritatea competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) convenţie de participare la piaţa centralizată cu negociere dublă continuă de energie electrică - acord standardizat stabilit de operatorul pieţei centralizate cu negociere dublă continuă de energie electrică, ce prevede drepturile şi obligaţiile reciproce dintre acesta şi fiecare participant la piaţa centralizată cu negociere dublă continuă de energie electrică;
    c) formular de confirmare a tranzacţiilor - document conţinând tranzacţiile efectuate în conformitate cu rezultatele sesiunii de tranzacţionare, transmis în format electronic participantului de către operatorul pieţei centralizate cu negociere dublă continuă;
    d) listă de eligibilitate - listă pe care fiecare participant o va menţine şi actualiza pe platforma de tranzacţionare care cuprinde partenerii eligibili, distinct pe vânzare/cumpărare şi produs; lista de eligibilitate va cuprinde un număr minim de 8 (opt) parteneri eligibili cu limita de creditare diferită de zero;
    e) negociere dublă continuă - modalitate de negociere în care atât vânzătorul, cât şi cumpărătorul îşi pot actualiza ofertele în timp real;
    f) oferte de energie electrică - oferte cu caracteristici bine definite privind profilul livrărilor, perioada de livrare, puterea şi preţul oferite spre cumpărare/vânzare, ferm asumate în momentul introducerii lor pe platformă;
    g) operator al pieţei centralizate cu negociere dublă continuă de energie electrică - persoană juridică titulară de licenţă care asigură organizarea şi administrarea pieţei centralizate cu negociere dublă continuă de energie electrică în conformitate cu reglementările emise de autoritatea competentă;
    h) participant la piaţa centralizată cu negociere dublă continuă de energie electrică - participant la piaţă, potrivit prevederii art. 2 pct. 25 din Regulamentul 943/2019, care se înscrie la această piaţă şi respectă convenţia de participare aferentă acestei pieţe, precum şi reglementările aplicabile;
    i) piaţa centralizată cu negociere dublă continuă de energie electrică - cadrul organizat de desfăşurare a tranzacţiilor de energie electrică între participanţii la piaţă, în timp real, organizat şi administrat de operatorul pieţei centralizate cu negociere dublă continuă de energie electrică, pe baza unor reguli specifice, ce permite încheierea de tranzacţii cu energie electrică conform criteriilor de eligibilitate proprii participanţilor la piaţă şi subscrise contractelor bilaterale semnate între părţi; tranzacţionarea se poate realiza printr-un ansamblu de modalităţi, având ca bază tranzacţionarea continuă a energiei electrice pe termen determinat, la un preţ ferm, transparent, rezultat din echilibrul cererii şi al ofertei;
    j) platformă de tranzacţionare - sistem informatic realizat şi administrat de operatorul pieţei centralizate cu negociere dublă continuă de energie electrică în scopul realizării tranzacţiilor pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă de energie electrică;
    k) preţul de referinţă - preţul rezultat ca medie aritmetică a propunerilor participanţilor la PC-OTC, transmise prin e-mail pe adresa administratorului platformei de tranzacţionare (pcotc@opcom.ro), până la ora 18,00 a zilei lucrătoare anterioare zilei de tranzacţionare;
    l) intermediere - procedura de identificare a unui al treilea (3) partener care să accepte intermedierea tranzacţiei între doi (2) parteneri aflaţi în imposibilitatea tranzacţionării în mod direct, conform listelor de eligibilitate;
    m) raport tranzacţii - raport generat de platforma de tranzacţionare ce afişează detaliile complete ale tranzacţiilor încheiate pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică şi cele referitoare la tranzacţiile anulate;
    n) agregator - participant la piaţă implicat în agregare, aşa cum este definită la art. 2 pct. 43 din Regulamentul 943/2019."

    4. Articolul 12^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12^1
    (1) Un participant la piaţă poate efectua tranzacţii cu energie electrică pe PC-OTC în mod individual sau agregat.
    (2) Agregarea participanţilor la piaţă se realizează separat pentru activitatea de producţie, respectiv pentru consum.
    (3) În cazul participării agregate, agregatorul este participantul care tranzacţionează energia electrică şi căruia îi revin integral toate responsabilităţile şi drepturile prevăzute în convenţia de participare la PC-OTC, precum şi cele prevăzute în reglementări naţionale şi/sau ale Uniunii Europene corespunzătoare participării la piaţa de energie electrică.
    (4) Agregatorul comunică OPC-OTC lista clienţilor finali/producătorilor agregaţi, iar OPC-OTC o include, ca anexă, în Convenţia de participare la PC-OTC; agregatorul notifică OPC-OTC ori de câte ori intervin modificări ale listei."

    5. După articolul 12^1 se introduce un nou articol, articolul 12^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 12^2
    (1) În cazul înregistrării agregatorului care combină energia electrică produsă din mai multe instalaţii de producere, aplicarea componentei de administrare a tarifului practicat de OPC-OTC se realizează pe baza puterii instalate însumate a capacităţilor de producere agregate.
    (2) În cazul înregistrării agregatorului care combină sarcinile mai multor clienţi finali, aplicarea componentei de administrare a tarifului practicat de OPC-OTC se realizează pe baza sumei puterilor aprobate ale locurilor de consum ale clienţilor finali agregaţi."

    6. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    Fiecare participant la PC-OTC este obligat să dea curs solicitării primite de la orice participant la PC-OTC, respectiv de la orice solicitant care doreşte să se înscrie ca participant la PC-OTC, de a negocia un contract de vânzare/cumpărare de energie electrică."    ART. II
    Regulamentul privind modalităţile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi negociere continuă şi prin contracte de procesare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 25 august 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Prezentul regulament se aplică:
    a) participanţilor la piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică;
    b) operatorului pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică."

    2. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile folosite, altele decât cele prevăzute la alin. (2), au semnificaţiile definite în Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică (reformare) (în continuare Regulamentul 943/2019) şi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare."

    3. La articolul 4 alineatul (2), litera f) va avea următorul cuprins:
    "f) agregator - participant la piaţă implicat în agregare, aşa cum este definită la art. 2 pct. 43 din Regulamentul 943/2019;"

    4. La articolul 4 alineatul (2), litera o) va avea următorul cuprins:
    "o) participant la piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - participant la piaţă, în înţelesul art. 2 pct. 25 din Regulamentul 943/2019, care se înscrie la această piaţă şi respectă convenţia de participare la modalitatea respectivă de tranzacţionare aferentă PCCB, precum şi reglementările aplicabile;"

    5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Înregistrarea participanţilor la piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică se face la solicitarea acestora, adresată OPCCB, conform procedurilor operaţionale specifice şi prin semnarea convenţiei de participare la modalitatea respectivă de tranzacţionare aferentă PCCB.
    (2) Un participant la piaţă poate efectua tranzacţii cu energie electrică pe PCCB în mod individual sau agregat.
    (3) Agregarea participanţilor la piaţă se realizează separat pentru activitatea de producţie, respectiv pentru consum.
    (4) În cazul participării agregate, agregatorul este participantul care tranzacţionează energia electrică şi căruia îi revin integral toate responsabilităţile şi drepturile prevăzute în convenţia de participare la PCCB, precum şi cele prevăzute în reglementări naţionale şi/sau ale Uniunii Europene corespunzătoare participării la piaţa de energie electrică."

    6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Participanţii la PCCB au obligaţia să plătească OPCCB contravaloarea tarifelor aferente participării la modalitatea de tranzacţionare respectivă, conform reglementărilor în vigoare şi prevederilor convenţiei de participare la PCCB.
    (2) În cazul înregistrării agregatorului care combină energia electrică produsă din mai multe instalaţii de producere, aplicarea componentei de administrare a tarifului practicat de OPCCB se realizează pe baza puterii instalate însumate a capacităţilor de producere agregate.
    (3) În cazul înregistrării agregatorului care combină sarcinile mai multor clienţi finali, aplicarea componentei de administrare a tarifului practicat de OPCCB se realizează pe baza sumei puterilor aprobate ale locurilor de consum ale clienţilor finali agregaţi."

    7. La articolul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Agregatorul comunică OPCCB lista clienţilor finali/producătorilor agregaţi, iar OPCCB o include, ca anexă, în Convenţia de participare la PCCB; agregatorul notifică OPCCB ori de câte ori intervin modificări ale listei."    ART. III
    Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 11 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) participanţilor la piaţa pentru ziua următoare;"

    2. La articolul 5, punctele 42 şi 65 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "42. participant la PZU - participant la piaţă, în înţelesul art. 2 pct. 25 din Regulamentul 943/2019, care se înscrie la această piaţă şi respectă convenţia de participare aferentă acestei modalităţi de tranzacţionare, precum şi reglementările aplicabile;
    ....................................................
agregator - participant la piaţă implicat în agregare, aşa cum este definită la art. 2 pct. 43 din Regulamentul 943/2019."

    3. La articolul 5, punctele 39 şi 60  se abrogă.
    4. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile folosite, altele decât cele prevăzute la alin. (1), au semnificaţiile definite în Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică (reformare) (în continuare Regulamentul 943/2019) şi în Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare."

    5. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    Participarea la PZU este voluntară, fiind permisă participanţilor la piaţă care au fost înregistraţi ca participanţi la PZU."

    6. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    Pentru a deveni participant la PZU, un participant la piaţă trebuie să fie înregistrat de OPEE conform prevederilor unei proceduri publice, elaborate de OPEE în acest scop, în urma unui proces de consultare publică."

    7. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    (1) Un participant la piaţă poate efectua tranzacţii cu energie electrică pe PZU în mod individual sau agregat.
    (2) Agregarea participanţilor la piaţă se realizează separat pentru activitatea de producţie, respectiv pentru consum.
    (3) În cazul participării agregate, agregatorul este participantul care tranzacţionează energia electrică şi căruia îi revin integral toate responsabilităţile şi drepturile prevăzute în convenţia de participare la PZU, precum şi cele prevăzute în reglementări naţionale şi/sau ale Uniunii Europene corespunzătoare participării la piaţa de energie electrică.
    (4) Agregatorul comunică OPEE lista clienţilor finali/producătorilor agregaţi, iar OPEE o include, ca anexă, în Convenţia de participare la PZU; agregatorul notifică OPEE ori de câte ori intervin modificări ale listei.
    (5) Un participant la piaţă care doreşte să devină participant la PZU are obligaţia să achite tarifele aplicabile stabilite în conformitate cu reglementările în vigoare.
    (6) În cazul înregistrării agregatorului care combină energia electrică produsă din mai multe surse, aplicarea componentei de administrare a tarifului practicat de OPEE se realizează pe baza puterii instalate însumate a capacităţilor de producere agregate.
    (7) În cazul înregistrării agregatorului care combină sarcinile mai multor clienţi finali, aplicarea componentei de administrare a tarifului practicat de OPEE se realizează pe baza sumei puterilor aprobate ale locurilor de consum ale clienţilor finali agregaţi."

    8. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    Un participant la piaţă este înregistrat ca participant la PZU ulterior înregistrării sale ca PRE sau transferării responsabilităţii echilibrării către o PRE, în cazul clienţilor finali participanţi la piaţă."

    9. Articolul 155 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 155
    Fiecare solicitant care doreşte să fie înregistrat în calitate de participant la PZU, inclusiv OTS în calitate de participant implicit, trebuie să deschidă un cont în numerar la o bancă comercială care îndeplineşte criteriile prevăzute într-o procedură publică elaborată de OPEE, denumită în continuare bancă de decontare."

    10. Articolul 158 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 158
    Un solicitant care doreşte să devină participant la PZU depune la OPEE, înainte de a transmite oferte de vânzare cu preţ negativ/oferte de cumpărare energie electrică cu preţ pozitiv, mandatul privind plata prin debitare directă încheiat cu banca sa de decontare care să permită OPEE încasarea sumelor la care este îndreptăţit conform notelor de decontare."

    11. Articolul 183 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 183
    Pentru derularea licitaţiilor-umbră pentru ziua următoare pe interconexiunea care este inclusă în mecanismul de cuplare a pieţelor, participanţii la PZU care doresc realizarea de schimburi transfrontaliere introduc/modifică/retrag oferte pentru alocarea de capacitate pe interconexiunea respectivă, în termenele indicate de procedura aplicabilă."

    12. Articolul 184 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 184
    Participanţii la PZU care doresc să participe la licitaţia-umbră se înregistrează la aceasta conform procedurilor publice elaborate de OTS care o derulează, înainte de începerea sesiunii de cuplare a PZU pentru ziua de tranzacţionare respectivă, independent de înregistrarea la PZU, devenind de drept parte semnatară a contractului de alocare a capacităţii de interconexiune împreună cu OTS care o derulează."

    13. Articolul 186 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 186
    Ofertele introduse de participanţii la PZU înregistraţi pentru alocarea explicită a capacităţii de interconexiune prin licitaţia-umbră pentru o zi de livrare nu sunt active decât în cazul aplicării procedurii de ultimă instanţă pentru ziua respectivă."    ART. IV
    Regulile de transparentizare a decontării în cadrul părţilor responsabile cu echilibrarea, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 76/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 17 august 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) În înţelesul prezentelor reguli, termenii şi expresiile folosite, altele decât cele prevăzute la alin. (2), au semnificaţiile definite în Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică (reformare) (în continuare, Regulamentul 943/2019) şi în Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare."

    2. La articolul 2 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
    "b) ID - Interval de decontare;"

    3. La articolul 2 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
    "c) notificare - informaţie care cuprinde programul privind producţia netă, consumul, tranzacţiile de vânzare, respectiv tranzacţiile de cumpărare ale unui participant la piaţă, importul, exportul şi tranzitele de energie electrică pe fiecare ID, transmisă de participantul la piaţă către partea responsabilă cu echilibrarea, în vederea determinării notificării fizice a acesteia;"

    4. La articolul 2 alineatul (2), litera e) se abrogă.
    5. La articolul 2 alineatul (2), litera f) va avea următorul cuprins:
    "f) agregator - participant la piaţă implicat în agregare, aşa cum este definită la art. 2 pct. 43 din Regulamentul 943/2019."

    6. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Fiecare PRE aplică unitar regula de alocare internă a dezechilibrelor pentru toţi participanţii la piaţă membri ai PRE respective, în conformitate cu prevederile art. 5.
    (2) Fiecare PRE are obligaţia asigurării accesului necondiţionat, pentru fiecare participant la piaţă membru al PRE, la volumul şi valoarea dezechilibrelor rezultate în urma alocării interne a costurilor/veniturilor cu dezechilibrele înregistrate pe fiecare ID, corespunzătoare fiecărui membru al PRE, precum şi la valoarea costului/venitului suplimentar, atribuită în urma alocării interne a dezechilibrelor, corespunzătoare oricărui membru al PRE respective."

    7. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Participanţii la piaţă membri ai PRE transmit PRE notificările proprii în termenele stabilite şi conform prevederilor Regulamentului de programare a unităţilor de producţie dispecerizabile, consumatorilor dispecerizabili şi instalaţiilor de stocare dispecerizabile. Agregatorul transmite PRE şi participanţilor la piaţă cu care realizează transferuri de energie conform prevederilor Regulamentului de programare a unităţilor de producţie, consumatorilor dispecerizabili şi instalaţiilor de stocare dispecerizabile informaţiile specificate în acesta, la termene care să le permită acestora încadrarea în cele prevăzute în reglementările aplicabile.
    (2) PRE verifică dacă notificările transmise de membrii PRE sunt în echilibru.
    (3) În situaţia în care PRE constată existenţa notificării în dezechilibru a unui membru al său, aceasta atenţionează membrul respectiv, în vederea corectării situaţiei, prin modificarea producţiei şi/sau contractarea energiei electrice pe piaţa intrazilnică.
    (4) Dacă mai mulţi membri ai PRE sunt agregaţi, agregatorul transmite o singură notificare aferentă întregii agregări, conform prevederilor alin. (1).
    (5) În situaţia prevăzută la alin. (4), prevederile art. 5 se aplică pentru conturul agregării."

    8. La articolul 5, partea introductivă va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Modul de alocare între membrii unei PRE a costurilor/veniturilor generate de dezechilibrele nete ale PRE se realizează pentru fiecare ID, în conformitate cu următorul algoritm:"

    9. La articolul 5 punctul 1, partea introductivă va avea următorul cuprins:
    "1. Calculul valorii dezechilibrului pentru fiecare membru al PRE se determină considerând înregistrarea ca PRE individuală, virtuală:"

    10. La articolul 5 punctul 1, litera d) va avea următorul cuprins:
    "d) valoarea dezechilibrului PRE(i) se determină:
    VDEZ(i) = DEZ(i) x Pdef dacă DEZ(i) < 0 [lei]
    VDEZ(i) = DEZ(i) x Pex dacă DEZ(i) > 0 [lei],
    unde:
    DEZ(i) reprezintă dezechilibrul PRE(i);
    Pdef, Pex reprezintă preţul de deficit, respectiv preţul de excedent corespunzător ID respectiv din luna de livrare, determinat de către Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A.;"

    11. La articolul 5 punctul 2, partea introductivă va avea următorul cuprins:
    "2. Din calculul valorii dezechilibrului pentru PRE care şi-a asumat responsabilitatea echilibrării pentru mai mulţi membri ai PRE, realizat de operatorul de decontare, Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A., se identifică, pentru fiecare ID, următoarele informaţii:"

    12. La articolul 5, punctul 3 va avea următorul cuprins:
    "3. Suma algebrică a valorii dezechilibrelor tuturor PRE(i) se determină astfel:

┌──────────────┬──┬────────────────────┐
│ │ │n │
│Vtotal │= │Σ VDEZ(i) │
│ │ │i │
└──────────────┴──┴────────────────────┘

    unde n este numărul membrilor PRE."

    13. La articolul 5 punctul 5, partea introductivă va avea următorul cuprins:
    "5. Costurile/Veniturile fiecărui participant la piaţă i, membru al PRE, rezultate în urma redistribuirii interne a costurilor/ veniturilor aferente dezechilibrelor, se calculează astfel:"

    14. La articolul 5, punctul 6 va avea următorul cuprins:
    "6. Redistribuirea costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului aferente PRE către membrii PRE se determină pe baza aportului fiecărui membru al PRE şi al fiecărei PRE, în fiecare ID, la reducerea dezechilibrului sistemului, respectiv la creşterea dezechilibrului sistemului."

    15. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Fiecare PRE care îşi asumă responsabilitatea echilibrării pentru alţi participanţi la piaţă întocmeşte o procedură privind derularea activităţilor conexe acestui proces, care va conţine inclusiv elementele de ordin financiar privind preluarea responsabilităţii echilibrării unui participant la piaţă. Procedura se aplică în mod nediscriminatoriu tuturor membrilor PRE respective şi se publică pe pagina de internet a PRE."

    16. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Informaţiile aferente dezechilibrelor cantitative pentru fiecare ID ale PRE şi ale fiecărui membru al PRE, valorile revizuite ale preţurilor aferente dezechilibrelor negative, respectiv dezechilibrelor pozitive şi valoarea costului/venitului suplimentar alocat în urma redistribuirii interne fiecărui participant la PRE se păstrează de PRE cel puţin 5 ani."    ART. V
    Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A. şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. actualizează procedurile operaţionale şi/sau convenţiile în concordanţă cu prevederile prezentului ordin, pe care le publică pe pagina proprie de internet şi le aplică de la 1 septembrie 2020.

    ART. VI
    (1) Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A. actualizează procedurile necesare funcţionării pieţei intrazilnice de energie electrică cu prevederile specifice referitoare la participarea agregatorului la pieţele intrazilnice, prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică.
    (2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu data de 1 septembrie 2020.

    ART. VII
    În aplicarea prevederilor art. 3 lit. o) din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică (reformare), prin contract de furnizare pe termen lung se înţelege contractul cu perioada de livrare mai mare de 1 an.

    ART. VIII
    Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. IX
    Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. X
    (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, intră în vigoare la data publicării şi se aplică de la data de 1 septembrie 2020.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), art. VII intră în vigoare şi se aplică de la data publicării.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 31 martie 2020.
    Nr. 65.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016