Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 645 din 10 mai 2021  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 645 din 10 mai 2021 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 490 din 11 mai 2021
    Ţinând cont de Referatul de aprobare nr. IM 1.074 din 10.05.2021 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.442 din 6.05.2021 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
    având în vedere dispoziţiile:
    - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii;
    – Hotărârii Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor:
    - art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 29 ianuarie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Plata personalului medico-sanitar şi a registratorilor medicali, cu excepţia personalului delegat sau detaşat, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate de către unităţile sanitare aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru activitatea realizată în etapele a II-a şi a III-a de vaccinare, se face în baza unui contract distinct, de natură civilă, încheiat cu casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al unităţii sanitare.
    (2) Plata medicilor de familie aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru serviciile prevăzute la art. 3 alin. (4)-(5^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru activitatea realizată începând cu data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, se face în baza unui contract distinct, de natură civilă, încheiat cu casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al unităţii sanitare sau al furnizorului de servicii medicale în asistenţa medicală primară."

    2. Articolele 2-9 se abrogă.
    3. După capitolul II „Reglementări privind activitatea de informare, programare la vaccinare, monitorizare, raportare a reacţiilor adverse şi, după caz, vaccinare realizată în cabinete medicale din asistenţa medicală primară aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate“ se introduce un nou capitol, capitolul II^1 „Reglementări privind activitatea de vaccinare realizată în cabinete medicale din asistenţa medicală primară aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate“, conţinând articolele 9^1-9^8, cu următorul cuprins:
    "    CAP. II^1
    Reglementări privind activitatea de vaccinare realizată în cabinete medicale din asistenţa medicală primară aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate
    ART. 9^1
    (1) Activitatea de vaccinare se realizează în cadrul cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară de către medicii de familie cu liste proprii, inclusiv medicii de familie nou-veniţi într-o localitate, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară şi cuprinde: consultaţia medicală, administrarea vaccinului potrivit schemei complete de vaccinare (inocularea), raportarea şi monitorizarea reacţiilor adverse postvaccinale.
    (2) În vederea încheierii contractului, reprezentantul legal al furnizorului transmite o cerere casei de asigurări de sănătate cu care are încheiat contract pentru furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară, asumată prin semnătură electronică extinsă calificată.
    (3) Activitatea de vaccinare prevăzută la alin. (1) se realizează la cabinet, în cadrul programului de activitate prevăzut în contractul încheiat de medicii de familie pentru acordarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară sau în afara acestuia. În situaţia în care este necesară prelungirea programului, numărul de ore suplimentare nu va influenţa programul în care medicul furnizează servicii medicale în asistenţa medicală primară în cadrul contractului cu casa de asigurări de sănătate.
    ART. 9^2
    (1) De activităţile prevăzute la art. 9^1 alin. (1) beneficiază toate persoanele înscrise pe lista proprie a medicului de familie, eligibile la vaccinare, precum şi persoanele eligibile la vaccinare care nu au un medic de familie sau sunt înscrise pe lista altui medic de familie care nu le asigură aceste servicii.
    (2) Activităţile prevăzute la art. 9^1 alin. (1) se acordă indiferent de statutul de asigurat al persoanei, fără a fi necesară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate.
    (3) Persoanele eligibile la vaccinare îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) au vârsta corespunzătoare rezumatului caracteristicilor produsului, respectiv al vaccinului;
    b) nu sunt raportate în Registrul electronic naţional de vaccinare, denumit în continuare RENV.
    ART. 9^3
    (1) Activitatea de vaccinare a pacienţilor desfăşurată în cabinetele medicilor de familie se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, de la capitolul 66.01 «Sănătate», titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», alineatul 51.01.11 «Transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate».
    (2) Finanţarea activităţii de la alin. (1) se realizează în limita sumelor aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale.
    ART. 9^4
    Documentele necesare desfăşurării activităţii de vaccinare sunt următoarele:
    a) registrul de consultaţii al cabinetului medical, în care se vor consemna activităţile ce fac obiectul contractului;
    b) fişele de consultaţii în care se consemnează activităţile realizate;
    c) chestionar triaj vaccinare adulţi, potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 1 la Normele privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) formularul pentru consimţământ informat prevăzut la cap. IV pct. 2 subpct. 2.3 din Normele privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) fişă raportare RAPI, pentru cazurile apariţiei unei reacţii adverse postvaccinale indezirabile (RAPI), acestea fiind investigate şi raportate în conformitate cu metodologia de supraveghere RAPI - http://www.cnscbt.ro/index.php/metodologii/rapi, potrivit anexei nr. 2 la Normele privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020, cu modificările şi completările ulterioare, la semnalarea acestora de către persoana vaccinată;
    f) fişa de declarare a profesionistului în domeniul sănătăţii pentru raportarea RAPI la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), potrivit modelului din anexa nr. 4 la Normele privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul autosesizării privind posibile reacţii adverse asociate administrării vaccinurilor;
    g) registrul de vaccinare;
    h) adeverinţa de vaccinare pe format hârtie, pentru cazurile în care aceasta nu poate fi generată automat din RENV.
    ART. 9^5
    Datele înregistrate în Registrul electronic naţional de vaccinare se transmit Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de către Institutul Naţional de Sănătate Publică pe bază de protocol de transmitere de date.
    ART. 9^6
    (1) Validarea şi decontarea de către casele de asigurări de sănătate a activităţii de vaccinare se realizează pentru fiecare persoană care a fost raportată în RENV cu schema de vaccinare completă.
    (2) În cazul în care nu a fost posibilă introducerea datelor în RENV, adeverinţa de vaccinare este completată pe format hârtie de către medicul de familie, care păstrează o copie, în vederea validării serviciului.
    (3) Serviciul se consideră validat la finalizarea schemei de vaccinare, potrivit rezumatului caracteristicilor produsului, respectiv al vaccinului.
    (4) Modelul centralizatorului persoanelor care îndeplinesc condiţiile de plată este prevăzut la pct. 1 din anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    ART. 9^7
    Modalitatea de plată a activităţii de vaccinare realizată de medicii de familie este tarif pe serviciu exprimat în lei, potrivit reglementărilor art. 3 alin. (4)-(5^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 9^8
    Modelul de contract prevăzut la art. 1 care se încheie între furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară şi casele de asigurări de sănătate este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin."

    4. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    5. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Măsurile prevăzute de prezentul ordin cu privire la administrarea vaccinului de către medicii de familie aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în cabinetele proprii, se aplică până la data de 30 septembrie 2021.

    ART. III
    (1) Contractele încheiate de medicii de familie cu casele de asigurări de sănătate, potrivit Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021, cu modificările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, cu privire la informare, programarea la vaccinare, monitorizare şi raportare a reacţiilor adverse, îşi încetează valabilitatea cu data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2021.
    (2) Activitatea desfăşurată conform contractelor prevăzute la alin. (1) se decontează potrivit dispoziţiilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2021.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul sănătăţii,
                    Ioana Mihăilă
                    Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Adrian Gheorghe

    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 68/101/2021)
    CONTRACT
    pentru activităţile prevăzute la art. 3 alin. (4)-(5^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri
    pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19
    şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare
     - model -
    I. Părţile contractante
    Casa de Asigurări de Sănătate .........................., cu sediul în municipiul/oraşul ..........................., str. ....................... nr. ....., judeţul/sectorul ..............................., tel./fax ..................., adresă de email ............................., reprezentată prin director general ........................,
    şi
    Cabinetul medical de asistenţă medicală primară ......................................., organizat astfel:
    - cabinet individual ................................, cu sau fără punct secundar de lucru .............................., reprezentat prin medicul titular ...............................;
    – cabinet asociat sau grupat ......................., cu sau fără punct secundar de lucru ..........................., reprezentat prin medicul delegat .................................;
    – societate civilă medicală ........................., cu sau fără punct secundar de lucru ........................, reprezentată prin administratorul ...............................;
    – unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ........................., reprezentată prin .............................;
    – cabinet care funcţionează în structura sau în coordonarea unei unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie ..........................., cu sau fără punct secundar de lucru ........................., reprezentat prin ..............................,

    având sediul cabinetului medical în municipiul/oraşul/comuna ............................, str. ....................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......................., telefon fix/mobil ......................., adresă de e-mail ..........................., şi sediul punctului secundar de lucru în localitatea ......................., str. ........................ nr. ...., telefon fix/mobil .........................., adresă de e-mail .................................

    II. Obiectul contractului
    ART. 1
    Obiectul prezentului contract îl constituie realizarea activităţilor prevăzute la art. 3 alin. (4)-(5^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, astfel:
    a) consultaţia, administrarea vaccinului potrivit schemei complete de vaccinare în cabinetul propriu, raportarea şi monitorizarea reacţiilor adverse postvaccinale pentru persoanele aflate pe listele proprii;
    b) consultaţia, administrarea vaccinului potrivit schemei complete de vaccinare în cabinetul propriu, raportarea şi monitorizarea reacţiilor adverse pentru persoanele care nu au un medic de familie sau pentru care medicul de familie nu asigură aceste servicii.


    ART. 2
    Activităţile ce fac obiectul prezentului contract se realizează de către următorii medici de familie:
    a) Medic de familie
    Numele ........................, prenumele ........................
    Cod numeric personal ..............................................
    Codul de parafă al medicului ......................................

    b) Medic de familie ...............................................
    Numele ............................, prenumele ....................
    Cod numeric personal ..............................................
    Codul de parafă al medicului ......................................

    c) ................................................................    III. Durata contractului
    ART. 3
    Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de 30 septembrie 2021.


    IV. Obligaţiile părţilor
    ART. 4
    Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii:
    a) să încheie contracte distincte cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară pentru plata activităţilor prevăzute la art. 3 alin. (4)-(5^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în limita sumelor alocate cu această destinaţie potrivit legii;
    b) să deconteze furnizorilor cu care are încheiate contracte, în termen de 20 de zile calendaristice de la data depunerii facturii, contravaloarea activităţii desfăşurate, raportate şi validate;
    c) să efectueze controlul activităţii, împreună cu direcţiile de sănătate publică, după caz, în limita competenţelor;
    d) să înmâneze, la momentul efectuării controlului, procesele-verbale sau, după caz, să comunice medicilor de familie titulari/reprezentanţilor legali ai cabinetelor de medicină de familie notele de constatare, ca urmare a efectuării controlului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării controlului;
    e) să afişeze pe site-ul casei de asigurări de sănătate programul şi datele de contact ale cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară cu care au încheiat contract pentru realizarea activităţilor prevăzute la art. 3 alin. (4)-(5^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 5
    (1) Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii:
    a) să realizeze activităţile prevăzute la art. 3 alin. (4)-(5^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi să respecte prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare;
    b) să completeze documentele medicale prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare;
    c) să respecte legislaţia în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
    d) să transmită casei de asigurări de sănătate, până la data prevăzută în contract, pentru luna precedentă, documentele necesare decontării activităţii - factura însoţită de centralizatorul persoanelor care îndeplinesc condiţiile de plată;
    e) să solicite, în cazul administrării vaccinului în cabinetul medical, atunci când starea pacientului o impune, prin intermediul dispeceratului de urgenţă 112, trimiterea unei ambulanţe;
    f) să pună la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ale caselor de asigurări de sănătate şi/sau ale direcţiilor de sănătate publică, după caz, documentele medicale şi administrative existente la nivelul entităţii controlate, care sunt în strânsă legătură cu obiectul prezentului contract;
    g) să transmită caselor de asigurări de sănătate, la termenele stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, documentele necesare în vederea decontării din fonduri europene a cheltuielilor generate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, atât pe perioada derulării prezentului contract, cât şi ulterior încetării valabilităţii acestuia, până la recuperarea sumelor alocate în acest sens în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii;
    h) să aducă la cunoştinţa casei de asigurări de sănătate orice modificare cu privire la condiţiile care au stat la baza încheierii contractului, cel târziu în ziua în care modificarea produce efecte, şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului.

    (2) În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii au următoarele drepturi:
    a) să primească la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii, contravaloarea activităţii efectuate şi validate;
    b) să fie informaţi de către casele de asigurări de sănătate cu privire la condiţiile de contractare, precum şi despre eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare în termen de maximum 3 zile lucrătoare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate şi/sau prin poşta electronică;
    c) să fie îndrumaţi în vederea aplicării corecte şi unitare a prevederilor legale incidente contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.    V. Modalităţi de plată
    ART. 6
    (1) Medicii de familie aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate beneficiază, pentru serviciile de administrare a vaccinului în cabinetele proprii, de un tarif de 40 de lei/ inoculare.
    (2) Serviciile de administrare a vaccinului în cabinetele proprii se acordă:
    a) persoanelor înscrise pe listele proprii;
    b) persoanelor care nu sunt înscrise pe lista unui medic de familie;
    c) persoanelor pentru care medicul de familie nu asigură aceste servicii.

    (3) Tariful prevăzut la alin. (1) se aplică pentru serviciile de administrare a vaccinului validate ca servicii de vaccinare în Registrul electronic naţional de vaccinare, potrivit schemei complete de vaccinare.
    (4) Tariful prevăzut la alin. (1) include şi consultaţia medicală, precum şi raportarea şi monitorizarea reacţiilor adverse postvaccinale.
    (5) Decontarea activităţii realizate de la data prevăzută la art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 se face lunar, în termen de 20 de zile calendaristice de la data primirii facturii şi a centralizatorului persoanelor care îndeplinesc condiţiile de plată asumate de către reprezentantul legal al furnizorului.


    VI. Controlul activităţii
    ART. 7
    (1) Controlul privind activitatea realizată de către medicii de familie se exercită de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), casele de asigurări de sănătate sau, după caz, de comisii mixte formate din reprezentanţi ai direcţiilor de sănătate publică şi ai CNAS/caselor de asigurări de sănătate, în funcţie de domeniul de competenţă.
    (2) Controlul prevăzut la alin. (1) va urmări respectarea obligaţiilor de către furnizorii de servicii medicale ce le revin potrivit prezentului contract.


    VII. Clauză specială
    ART. 8
    (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca fiind forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo.
    (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, prin care să certifice realitatea şi exactitatea faptelor care au condus la invocarea forţei majore, şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
    (3) Dacă nu procedează la anunţarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.


    VIII. Condiţii de suspendare şi încetare a contractului
    ART. 9
    (1) Contractul se suspendă în situaţia în care contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară a fost suspendat; suspendarea operează pentru aceeaşi perioadă.
    (2) Contractul încetează începând cu data de la care contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară a încetat sau a fost reziliat, după caz.
    (3) Contractul încetează de drept la data expirării duratei contractului prevăzută la art. 3.
    (4) Contractul poate înceta prin acordul părţilor.


    IX. Corespondenţa
    ART. 10
    (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris sau prin poşta electronică.
    (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în situaţia în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită cel târziu în ziua producerii modificării.


    X. Modificarea contractului
    ART. 11
    În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi, care devine anexă la prezentul contract.

    ART. 12
    Dacă o clauză a acestui contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printro altă clauză, care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului, cu acordul părţilor.

    ART. 13
    Prezentul contract se poate modifica la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare prin încheierea unui act adiţional.

    ART. 14
    (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
    (2) Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluţionează de către Comisia Centrală de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare, sau de către instanţele de judecată, după caz.


    Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ............., în două exemplare a câte ........ pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
    Casa de asigurări de sănătate
    Director general,
    ..............................
    Director executiv al Direcţiei economice,
    ..............................
    Director executiv al Direcţiei relaţii contractuale,
    ...............................
    Vizat
    Juridic, contencios
    ..............................
    Furnizor de servicii medicale
    Reprezentant legal,
    ..........................

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 68/101/2021)
    Furnizor ...............................................
    Medic ..................................................
                             (numele şi prenumele)
    CNP ....................................................
    Luna ......................../an .......................
    1. Centralizatorul persoanelor care îndeplinesc condiţiile de plată
     - model -

    Tabelul 1.1. - pentru persoanele înscrise pe lista medicului de familie

┌─────┬─────────┬───┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │Data la │ │ │
│ │ │ │ │Data │care │ │ │
│ │ │ │Data │celei │schema de│ │Suma de │
│Nr. │Numele şi│CNP│primei │de-a doua│vaccinare│Tarif/ │plată/ │
│crt. │prenumele│ │inoculări│inoculări│este │inoculare│persoană │
│ │ │ │ │(după │completă │ │- lei - │
│ │ │ │ │caz) │(din │ │ │
│ │ │ │ │ │RENV) │ │ │
├─────┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │C8 = 1 │
│ │ │ │ │ │ │ │inoculare│
│c1 │c2 │c3 │c4 │c5 │c6 │c7 = 40 │x 40 lei │
│ │ │ │ │ │ │lei │sau 2 │
│ │ │ │ │ │ │ │inoculări│
│ │ │ │ │ │ │ │x 40 lei │
├─────┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL│x │x │x │x │x │x │ │
└─────┴─────────┴───┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


    Tabelul se completează numai pentru persoanele înscrise pe lista medicului de familie care au schema de vaccinare completă (în RENV) în luna pentru care se face raportarea.

    Tabelul 1.2. - pentru persoanele care nu sunt înscrise pe lista medicului de familie

┌─────┬─────────┬───┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │Data la │ │ │
│ │ │ │ │Data │care │ │ │
│ │ │ │Data │celei │schema de│ │Suma de │
│Nr. │Numele şi│CNP│primei │de-a doua│vaccinare│Tarif/ │plată/ │
│crt. │prenumele│ │inoculări│inoculări│este │inoculare│persoană │
│ │ │ │ │(după │completă │ │- lei - │
│ │ │ │ │caz) │(din │ │ │
│ │ │ │ │ │RENV) │ │ │
├─────┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │C8 = 1 │
│ │ │ │ │ │ │ │inoculare│
│c1 │c2 │c3 │c4 │c5 │c6 │c7 = 40 │x 40 lei │
│ │ │ │ │ │ │lei │sau 2 │
│ │ │ │ │ │ │ │inoculări│
│ │ │ │ │ │ │ │x 40 lei │
├─────┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL│x │x │x │x │x │x │ │
└─────┴─────────┴───┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


    Tabelul se completează numai pentru persoanele care nu sunt înscrise pe lista medicului de familie care au schema de vaccinare completă (în RENV) în luna pentru care se face raportarea.

    2. Centralizatorul serviciilor de vaccinare realizate de medicii de familie
     - model -

    Tabelul 2.1.

┌────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┐
│ │Nr. total │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│ │persoane │ │ │Nr. de │ │
│ │vaccinate │ │ │inoculări│ │
│ │de medicii│ │ │din │Suma │
│Nr. │de │Nr. de │Tarif/ │schema │de │
│crt.│familie, │persoane│inoculare│completă │plată│
│ │cu schemă │ │ │de │ │
│ │completă │ │ │vaccinare│ │
│ │de │ │ │ │ │
│ │vaccinare,│ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │c6 = │
│c1 │c2 │c3 │c4 │c5 │c3 * │
│ │ │ │ │ │c4 * │
│ │ │ │ │ │c5 │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ │Nr. de │ │ │ │ │
│ │persoane │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │care │ │ │ │ │
│1. │schema │ │40 lei │1 │ │
│ │completă │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│ │vaccinare │ │ │ │ │
│ │cuprinde 1│ │ │ │ │
│ │inoculare │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ │Nr. de │ │ │ │ │
│ │persoane │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │care │ │ │ │ │
│2. │schema │ │40 lei │2 │ │
│ │completă │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│ │vaccinare │ │ │ │ │
│ │cuprinde 2│ │ │ │ │
│ │inoculări │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ │TOTAL │ │X │X │ │
└────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┘


    Suma din coloana c6 se decontează pentru luna în care schema de vaccinare este completă; raportarea în vederea decontării se face în luna următoare celei în care schema de vaccinare este completă.

    NOTĂ:
    Total col. c6 din tabelul 2.1 = total col. c8 din tabelul 1.1 + total col. c8 din tabelul 1.2

    Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.
    Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale,
    .............................................................
    (numele şi prenumele)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016