Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 64 din 27 februarie 2020  privind modificarea Procedurii de emitere a certificatului de origine pentru biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 46/2012     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 64 din 27 februarie 2020 privind modificarea Procedurii de emitere a certificatului de origine pentru biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 46/2012

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 306 din 13 aprilie 2020
    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 241.493 din 24 februarie 2020,
    în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
    ART. I
    Procedura de emitere a certificatului de origine pentru biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 46/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 12 martie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4, litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) producători de biomasă obţinută din culturi energetice, denumiţi în continuare producători de culturi energetice - fermieri/fermieri activi care desfăşoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafeţelor de teren agricol, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi care înfiinţează culturile energetice prevăzute la art. 2 lit. a);"

    2. La articolul 6 alineatul (3), litera c) va avea următorul cuprins:
    "c) adeverinţă de la centrul judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură din care să rezulte numărul de înregistrare al producătorului de culturi energetice în registrul unic de identificare, suprafaţa ocupată de culturile energetice pentru care a solicitat sprijin în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă şi/sau ajutoare naţionale tranzitorii (ANT), precum şi datele de identificare a parcelelor de pe care se recoltează culturile energetice prevăzute la art. 2 lit. a);"

    3. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    4. Anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Certificatele de origine pentru biomasa provenită din culturi energetice, precum şi certificatele de origine pentru biomasa provenită din deşeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, aflate în perioada de valabilitate la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pot fi utilizate pentru comercializarea biomasei către producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie până la expirarea termenului de valabilitate al acestora.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros

    Bucureşti, 27 februarie 2020.
    Nr. 64.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 5 la procedură)
    MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură Judeţeană (DAJ) ............................
    CERTIFICAT DE ORIGINE
    pentru biomasa provenită din culturi energetice, utilizată drept combustibil sau materie primă
    pentru producţia de energie electrică Nr. ..........^1)/...................^2)
    ^1) Numărul de ordine din registrul unic al certificatelor de origine, existent la DAJ.
    ^2) Data emiterii certificatului de origine.
    Se certifică^3) prin prezentul că ......(denumirea persoanei juridice)...., cu sediul social în localitatea .........................., str. ...........
    ^3) Modelul certificatului de origine pentru persoane juridice.

    nr. ....., judeţul ................., tel. ..............., fax ................, e-mail ......................., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ..........., CUI ..................., sau Hotărârea judecătorească definitivă nr. .............. din data de .............. sau cod de identificare fiscală (CIF) .............., reprezentată de domnul/doamna ............................, în calitate de ...........................,
    Se certifică^4) prin prezentul că .........(numele şi prenumele persoanei fizice)..............., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ....... nr. ...............,
    ^4) Modelul certificatului de origine pentru persoane fizice.

    eliberat/ă de................................ la data de............, CNP .................., cu domiciliul în localitatea ........................., str. ......................... nr. ....., judeţul ..................., este producătorul următoarelor cantităţi de biomasă, provenită din culturi energetice, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică din surse regenerabile de energie:

┌────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────────────────┬────────────┬─────────────────┐
│ │Categoria de│ │ │ │ │ │
│ │culturi │ │ │Producţie │Producători │ │
│ │energetice, │ │ │- t - │de energie │ │
│Nr. │conform │Suprafaţa│Producţie│ │electrică │Nr./dată contract│
│crt.│prevederilor│- ha - │medie - t├──────┬──────────────┤din surse │vânzare-cumpărare│
│ │art. 2 lit. │ │/ha - │ │ │regenerabile│ │
│ │a) │ │ │Totală│din care │de energie │ │
│ │din │ │ │ │comercializată│ │ │
│ │procedură │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │C1 │D1 │E1 │
│ │Exemplu: │ │ │ ├──────────────┼────────────┼─────────────────┤
│1. │Salcie │A │B │C │C2 │D2 │E2 │
│ │energetică │ │ │ ├──────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │C3 │D3 │E3 │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────┴─────────┴──────┴──────────────┴────────────┴─────────────────┘


    Certificatul de origine se eliberează astfel:
    - două certificate de origine pentru cantitatea totală de culturi energetice, din care un exemplar rămâne la DAJ, iar cel de al doilea se predă producătorului de culturi energetice;
    – .......................... certificate de origine, câte un certificat de origine pentru fiecare cantitate de culturi energetice comercializată (coloana 5) către producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie (coloana 6), conform contractelor de vânzare-cumpărare (coloana 7).

    Certificatul/Certificatele de origine, în număr de ........., se predă/predau producătorului de culturi energetice ........................, reprezentat de domnul/doamna ................................, care se legitimează cu BI/CI seria ....... nr. ..............., eliberat/ă de ..................... la data de ....................., tel. ...................., fax ................., e-mail ............................. .
    Director executiv,
    ............................................................
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 6 la procedură)
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură Judeţeană (DAJ) ...................
    CERTIFICAT DE ORIGINE
    pentru biomasa provenită din deşeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă
    pentru producţia de energie electrică Nr. ..........^1)/..................^2)
    ^1) Numărul de ordine din registrul unic al certificatelor de origine, existent la DAJ.
    ^2) Data emiterii certificatului de origine.
    Se certifică prin prezentul că ...........(denumirea persoanei juridice)..........., cu sediul social în localitatea ..............................,
    str. ......................... nr. ....., judeţul ....................., tel. ..............., fax ......................, e-mail ............................., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ...................., CUI ......................, sau Hotărârea judecătorească definitivă nr. ..................... din data de ....................... sau cod de identificare fiscală (CIF) ................., reprezentată de domnul/doamna ................................., în calitate de ..............................., este producătorul următoarelor cantităţi de biomasă, provenită din deşeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică din surse regenerabile de energie:

┌────┬────────────┬─────────────────────┬────────────┬─────────────────┐
│ │Categoria de│ │ │ │
│ │deşeuri, │Cantitatea de deşeuri│Producători │ │
│ │conform │- t - │de energie │ │
│Nr. │prevederilor│ │electrică │Nr./dată contract│
│crt.│art. 2 lit. ├──────┬──────────────┤din surse │vânzare-cumpărare│
│ │b) │ │ │regenerabile│ │
│ │din │Totală│din care │de energie │ │
│ │procedură │ │comercializată│ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │A1 │B1 │C1 │
│ │Exemplu: │ ├──────────────┼────────────┼─────────────────┤
│1. │Paie │A │A2 │B2 │C2 │
│ │ │ ├──────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │A3 │B3 │C3 │
├────┼────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │Exemplu: │ ├──────────────┼────────────┼─────────────────┤
│2. │Coarde │ │ │ │ │
│ │viţă-de-vie │ ├──────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │Exemplu: │ ├──────────────┼────────────┼─────────────────┤
│3. │Dejecţii │ │ │ │ │
│ │animaliere │ ├──────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴──────┴──────────────┴────────────┴─────────────────┘


    Certificatul de origine se eliberează astfel:
    - două certificate de origine pentru cantitatea totală de deşeuri, din care un exemplar rămâne la DAJ, iar cel de al doilea se predă generatorului de deşeuri;
    – ............................ certificate de origine, câte un certificat de origine pentru fiecare cantitate de deşeuri comercializată (coloana 3) către producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie (coloana 4), conform contractelor de vânzare-cumpărare (coloana 5).
    Certificatul/Certificatele de origine, în număr de .............., se predă/predau generatorului de deşeuri ............................., reprezentat de domnul/doamna ......................................, care se legitimează cu BI/CI seria ....... nr. ..............., eliberat/ă de ....................... la data de .................., tel. ..........., fax .........., e-mail .....................
    Prezentul certificat de origine s-a eliberat în ......... exemplare, din care un exemplar rămâne la DAJ şi ....... exemplar/exemplare se predă/predau generatorului de deşeuri .................................. .
    Director executiv,
    ............................................................
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016