Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 63 din 31 martie 2020  privind aprobarea programului de implementare a măsurilor necesare în scopul asigurării condiţiilor de decontare la un interval de 15 minute    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 63 din 31 martie 2020 privind aprobarea programului de implementare a măsurilor necesare în scopul asigurării condiţiilor de decontare la un interval de 15 minute

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 269 din 31 martie 2020
    Având în vedere prevederile art. 53 alin. (1) al Regulamentului (UE) 2017/2.195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică, ale art. 8 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică, ale art. 36 alin. (7) lit. n) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi d) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă programul de implementare a măsurilor necesare în scopul asigurării condiţiilor de decontare la un interval de 15 minute, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    (1) Entităţile responsabile prevăzute în anexa la prezentul ordin, altele decât operatorul de transport şi de sistem, transmit operatorului de transport şi de sistem, în 5 zile de la data împlinirii termenelor prevăzute în sarcina lor în programul prevăzut în anexă, o informare privind gradul de realizare a sarcinilor respective, care cuprinde justificări în cazul nerealizării sau realizării parţiale a acestora.
    (2) Operatorul de transport şi de sistem transmite lunar Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, până în ziua a 10-a a fiecărei luni, un raport privind stadiul realizărilor măsurilor din programul prevăzut în anexă.

    ART. 3
    Entităţile responsabile prevăzute în programul din anexă duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 31 martie 2020.
    Nr. 63.
    ANEXA 1

    PROGRAM
    de implementare a măsurilor necesare în scopul asigurării condiţiilor de decontare la un interval de 15 minute

┌────┬───────────────┬─────────────────┬──────────┬────────────┐
│Nr. │Entitatea │ │Termenul │ │
│crt.│responsabilă │Măsura │de │Observaţii │
│ │ │ │finalizare│ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Transmiterea spre│ │ │
│ │ │aprobare a │ │ │
│ │ │procedurilor │ │ │
│ │ │revizuite de │ │ │
│ │ │operatorii de │ │ │
│ │Operatorii de │distribuţie │ │ │
│1. │distribuţie │privind │ │ │
│ │(OD) │elaborarea şi │ │ │
│ │ │aplicarea │ │ │
│ │ │profilurilor │ │ │
│ │ │specifice de │ │ │
│ │ │consum din zona │ │ │
│ │ │de licenţă │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤ │ │
│ │Delgaz Grid - │ │ │ │
│ │S.A., │ │ │ │
│ │EDistribuţie │ │ │ │
│ │Muntenia - │ │ │ │
│ │S.A., │ │ │ │
│ │E-Distribuţie │ │ │ │
│ │Banat - S.A., │ │ │ │
│ │Distribuţie │ │ │ │
│ │Energie Oltenia│ │ │ │
│ │- S.A., SDEE │Testare schimb de│ │ │
│ │Transilvania │date cu datele │ │ │
│ │Nord - S.A., │aferente unei │30.04.2020│ │
│2. │SDEE Muntenia │luni │ │ │
│ │Nord - S.A. şi │calendaristice cu│ │ │
│ │OD │OMEPA şi cu OD │ │ │
│ │neconcesionari │neconcesionari │ │ │
│ │din zonele lor │ │ │ │
│ │de activitate; │ │ │ │
│ │CNTEE │ │ │ │
│ │Transelectrica │ │ │ │
│ │- S.A. │ │ │ │
│ │(Operatorul de │ │ │ │
│ │măsurare a │ │ │ │
│ │energiei pe │ │ │ │
│ │piaţa angro - │ │ │ │
│ │OMEPA) │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤ │ │
│ │ │Elaborare │ │ │
│ │ │specificaţii │ │ │
│ │ │tehnice pentru │ │ │
│ │CNTEE │modificare soft │ │ │
│3. │Transelectrica │şi pentru │ │ │
│ │- S.A. │înlocuire │ │ │
│ │ │hardware │ │ │
│ │ │platforma │ │ │
│ │ │existentă PE │ │ │
│ │ │(DAMAS) │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │SDEE │Testare schimb de│ │ │
│ │Transilvania │date cu datele │ │ │
│ │Sud - S.A. şi │aferente unei │ │ │
│4. │OD │luni │31.05.2020│ │
│ │neconcesionari │calendaristice cu│ │ │
│ │din zona sa de │OMEPA şi cu OD │ │ │
│ │activitate, │neconcesionari │ │ │
│ │OMEPA │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Testare schimb de│ │ │
│ │ │date cu datele │ │ │
│ │E-Distribuţie │aferente unei │ │ │
│ │Dobrogea - │luni │ │ │
│5. │S.A., OD │calendaristice cu│30.06.2020│ │
│ │neconcesionari,│OMEPA şi cu OD │ │ │
│ │OMEPA │neconcesionari: │ │ │
│ │ │OMV Petrom │ │ │
│ │ │(PTRM), Liberty │ │ │
│ │ │Galaţi (AMGL) │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Reprogramare │ │ │
│ │ │contoare, │ │ │
│ │ │modificare │ │ │
│ │ │sisteme │ │ │
│ │ │informatice │ │ │
│ │Delgaz Grid - │destinate │ │ │
│6. │S.A. │prelucrărilor de │30.06.2020│ │
│ │ │date, dezvoltarea│ │ │
│ │ │interfeţelor, │ │ │
│ │ │redefinirea │ │ │
│ │ │proceselor şi │ │ │
│ │ │procedurilor │ │ │
│ │ │interne │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Reprogramare │ │ │
│ │E-Distribuţie │grupuri de │ │ │
│ │Banat - S.A., │măsurare aferente│ │ │
│ │EDistribuţie │schimburilor OD/ │ │ │
│7. │Muntenia - │CNTEE │31.07.2020│ │
│ │S.A., │Transelectrica - │ │ │
│ │E-Distribuţie │S.A. şi OD/OD şi │ │ │
│ │Dobrogea - S.A.│grupuri de │ │ │
│ │ │măsurare aferente│ │ │
│ │ │producătorilor │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Modificare SGCOS │ │ │
│ │ │MyIVIC: │ │ │
│ │ │a) modificarea │ │ │
│ │ │modulului de │ │ │
│ │ │interfaţare; │ │ │
│ │ │b) modificarea │ │ │
│ │ │algoritmilor de │ │ │
│ │ │procesare a │ │ │
│ │ │curbelor de │ │ │
│ │ │sarcină; │ │ │
│ │ │c) modificarea │ │ │
│ │ │algoritmului de │ │ │
│ │ │calcul al │ │ │
│ │ │pierderilor şi al│ │ │
│ │ │factorului de │ │ │
│ │ │putere mediu │ │ │
│ │ │realizat, pe │ │ │
│ │ │curbe de sarcină;│ │ │
│ │ │d) modificarea │ │ │
│ │ │celor două metode│ │ │
│ │ │ale serviciului │ │ │
│ │SDEE │web care permite │ │ │
│8. │Transilvania │interfaţarea cu │31.07.2020│ │
│ │Sud - S.A. │alte sisteme │ │ │
│ │ │informatice; │ │ │
│ │ │e) modificarea │ │ │
│ │ │interfeţei de │ │ │
│ │ │utilizator; │ │ │
│ │ │f) modificarea │ │ │
│ │ │machetei de │ │ │
│ │ │introducere date,│ │ │
│ │ │modificarea │ │ │
│ │ │funcţiilor de │ │ │
│ │ │export/import │ │ │
│ │ │machetă de date; │ │ │
│ │ │g) modificarea │ │ │
│ │ │funcţiilor │ │ │
│ │ │automate ce │ │ │
│ │ │rulează periodic │ │ │
│ │ │în sistem pentru │ │ │
│ │ │procesarea │ │ │
│ │ │datelor │ │ │
│ │ │(prelucrare │ │ │
│ │ │curbe, calcul │ │ │
│ │ │pierderi, │ │ │
│ │ │validare date) │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Reprogramare │ │ │
│ │E-Distribuţie │grupuri de │ │ │
│ │Banat - S.A., │măsurare aferente│ │ │
│ │EDistribuţie │clienţilor │ │ │
│9. │Muntenia - │racordaţi la │31.08.2020│ │
│ │S.A., │înaltă tensiune │ │ │
│ │E-Distribuţie │şi a celor care │ │ │
│ │Dobrogea - S.A.│au contorizare de│ │ │
│ │ │tip Smart Meter │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│10. │SDEE Muntenia │Upgrade SAP la │31.08.2020│ │
│ │Nord - S.A. │versiunea EHP8 │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Implementare din │ │ │
│ │ │punct de vedere │ │ │
│ │ │tehnic, │ │ │
│ │ │procedural şi │ │ │
│ │ │contractual: │ │ │
│ │ │a) modificare │ │ │
│ │ │interval de │ │ │
│ │ │decontare (ID) de│ │ │
│ │ │la 1 oră la 15 │ │ │
│ │ │minute; │ │ │
│ │ │b) modificare │ │ │
│ │ │webform │ │ │
│ │ │notificări; │ │ │
│ │ │c) modificare │ │ │
│ │ │webform │ │ │
│ │ │disponibilitate; │ │ │
│ │ │d) modificare │ │ │
│ │ │webform oferta │ │ │
│ │CNTEE │zilnică (inclusiv│ │ │
│11. │Transelectrica │trecerea la │30.09.2020│ │
│ │- S.A. │ofertare pe tip │ │ │
│ │ │de reglaj/ │ │ │
│ │ │produs); │ │ │
│ │ │e) modificare │ │ │
│ │ │algoritm ordine │ │ │
│ │ │de merit │ │ │
│ │ │(inclusiv │ │ │
│ │ │trecerea la │ │ │
│ │ │selectarea │ │ │
│ │ │reglajului │ │ │
│ │ │secundar bazată │ │ │
│ │ │pe ordine de │ │ │
│ │ │merit); │ │ │
│ │ │f) calcule │ │ │
│ │ │energie angajată;│ │ │
│ │ │g) calcule │ │ │
│ │ │energie livrată; │ │ │
│ │ │h) calcule │ │ │
│ │ │dezechilibre; │ │ │
│ │ │i) rapoarte. │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Implementarea │ │ │
│ │ │modificărilor │ │ │
│ │ │pentru │ │ │
│ │ │determinarea │ │ │
│ │ │preţului unic de │ │ │
│ │ │decontare a │ │ │
│ │ │dezechilibrelor │ │ │
│ │ │PRE şi pentru │ │ │
│ │ │stabilirea │ │ │
│ │ │obligaţiilor de │ │ │
│ │ │plată/drepturilor│ │ │
│ │ │de încasare, la │ │ │
│ │ │nivel naţional, │ │ │
│ │ │aferente: │ │ │
│ │ │a) tranzacţiilor │ │ │
│ │ │cu energie │ │ │
│ │ │electrică │ │ │
│ │ │realizate de │ │ │
│ │ │furnizorii de │ │ │
│ │ │servicii de │ │ │
│ │ │echilibrare; │ │ │
│ │ │b) penalităţilor │ │ │
│ │ │pentru livrarea │ │ │
│ │ │parţială a │ │ │
│ │ │energiei de │ │ │
│ │OPCOM - S.A. şi│echilibrare de │ │ │
│ │CNTEE │către furnizorii │ │ │
│12. │Transelectrica │de servicii de │30.09.2020│ │
│ │- S.A. │echilibrare; │ │ │
│ │ │c) │ │ │
│ │ │dezechilibrelor │ │ │
│ │ │de la notificare │ │ │
│ │ │ale unităţilor/ │ │ │
│ │ │grupurilor de │ │ │
│ │ │furnizare a │ │ │
│ │ │rezervelor; │ │ │
│ │ │d) │ │ │
│ │ │dezechilibrelor │ │ │
│ │ │cantitative şi │ │ │
│ │ │valorice ale │ │ │
│ │ │părţilor │ │ │
│ │ │responsabile cu │ │ │
│ │ │echilibrarea; │ │ │
│ │ │e) redistribuirii│ │ │
│ │ │veniturilor/ │ │ │
│ │ │costurilor │ │ │
│ │ │suplimentare │ │ │
│ │ │rezultate din │ │ │
│ │ │echilibrarea │ │ │
│ │ │sistemului. │ │ │
│ │ │Modificarea │ │ │
│ │ │corespunzătoare a│ │ │
│ │ │notelor de │ │ │
│ │ │informare pentru │ │ │
│ │ │decontare │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Implementare din │ │ │
│ │ │punct de vedere │ │ │
│ │ │tehnic şi │ │ │
│ │ │procedural a │ │ │
│ │ │noilor reguli │ │ │
│ │ │privind │ │ │
│ │ │notificările │ │ │
│13. │OPCOM - S.A. │fizice ale │30.09.2020│ │
│ │ │schimburilor-bloc│ │ │
│ │ │aferente │ │ │
│ │ │tranzacţiilor │ │ │
│ │ │realizate pe │ │ │
│ │ │piaţa │ │ │
│ │ │intrazilnică şi │ │ │
│ │ │pe piaţa pentru │ │ │
│ │ │ziua următoare │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Modificări în │ │ │
│ │ │sistemele │ │ │
│ │Distribuţie │informatice │ │ │
│14. │Energie Oltenia│privind │1.10.2020 │ │
│ │- S.A. │prelucrarea │ │ │
│ │ │datelor │ │ │
│ │ │achiziţionate la │ │ │
│ │ │15 minute │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │SDEE │ │ │ │
│ │Transilvania │ │ │ │
│ │Nord - S.A. │Reprogramare │31.10.2020│ │
│ │SDEE │contoare pe │ │ │
│15. │Transilvania │interval de │ │ │
│ │Sud - S.A. │decontare la 15 │ │ │
│ ├───────────────┤minute ├──────────┼────────────┤
│ │SDEE Muntenia │ │30.11.2020│ │
│ │Nord - S.A. │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Pentru │
│ │ │ │ │grupurile de│
│ │ │ │ │măsurare │
│ │ │ │ │care au │
│ │ │ │ │contoare cu │
│ │E-Distribuţie │ │ │posibilitate│
│ │Banat - S.A., │Reprogramare │ │de │
│ │E-Distribuţie │grupuri de │ │înregistrare│
│16. │Muntenia - │măsurare aferente│30.11.2020│a curbei de │
│ │S.A., │clienţilor de │ │sarcină, dar│
│ │E-Distribuţie │medie tensiune │ │care nu vor │
│ │Dobrogea - S.A.│ │ │putea fi │
│ │ │ │ │reprogramate│
│ │ │ │ │până la │
│ │ │ │ │31.12.2020, │
│ │ │ │ │se va aplica│
│ │ │ │ │un algoritm │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┤de │
│ │ │ │ │determinare │
│ │ │ │ │a │
│ │ │ │ │cantităţilor│
│ │ │ │ │la sferturi │
│ │ │ │ │de oră. │
│ │ │Reprogramare │ │Pentru │
│ │ │grupuri de │ │grupurile de│
│ │E-Distribuţie │măsurare aferente│ │măsurare │
│ │Banat - S.A., │clienţilor de │ │care nu au │
│ │E-Distribuţie │joasă tensiune │ │contoare cu │
│17. │Muntenia - │care au contoare │30.11.2020│posibilitate│
│ │S.A., │cu posibilitate │ │de │
│ │E-Distribuţie │de înregistrare a│ │înregistrare│
│ │Dobrogea - S.A.│curbei de │ │a curbei de │
│ │ │sarcină, altele │ │sarcină se │
│ │ │decât smart meter│ │vor aloca │
│ │ │ │ │profile de │
│ │ │ │ │consum la │
│ │ │ │ │sfert de │
│ │ │ │ │oră. │
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Modificare SGCOS,│ │ │
│ │ │EDM şi schimb de │ │ │
│ │ │date: │ │ │
│ │ │a) modificarea │ │ │
│ │ │algoritmilor de │ │ │
│ │ │procesare │ │ │
│ │ │(rotunjiri │ │ │
│ │ │cantităţi pe ID) │ │ │
│ │ │a curbelor de │ │ │
│ │ │sarcină primite │ │ │
│ │ │din sistemele AMR│ │ │
│ │ │interfaţate; │ │ │
│ │ │b) modificarea │ │ │
│ │ │interfeţei de │ │ │
│ │ │utilizator care │ │ │
│ │ │asigură afişarea,│ │ │
│ │ │corectarea, │ │ │
│ │ │actualizarea │ │ │
│ │ │informaţiilor │ │ │
│ │ │primite din │ │ │
│ │ │sistemele AMR: │ │ │
│ │ │(i) curba de │ │ │
│ │ │sarcină primită/ │ │ │
│ │ │prelucrată, cu │ │ │
│ │ │valori rotunjite │ │ │
│ │ │sau nu; │ │ │
│ │ │(ii) curbe de │ │ │
│ │ │sarcină agregate │ │ │
│ │ │(curba de consum │ │ │
│ │ │trimisă în SAP, │ │ │
│ │ │curbe de energie │ │ │
│ │SDEE │activă, curbe de │ │ │
│ │Transilvania │energie reactivă │ │ │
│18. │Nord - S.A., │etc.); │30.11.2020│ │
│ │SDEE Muntenia │(iii) matrice │ │ │
│ │Nord - S.A. │timp de │ │ │
│ │ │funcţionare │ │ │
│ │ │(pentru calcul │ │ │
│ │ │pierderi); │ │ │
│ │ │(iv) detalii │ │ │
│ │ │calcul pierderi; │ │ │
│ │ │c) modificarea │ │ │
│ │ │machetei de │ │ │
│ │ │introducere date │ │ │
│ │ │în SAP SGCOS, │ │ │
│ │ │modificarea │ │ │
│ │ │funcţiilor de │ │ │
│ │ │export/import │ │ │
│ │ │machetă de date; │ │ │
│ │ │d) modificarea │ │ │
│ │ │modulelor de │ │ │
│ │ │interfaţare cu │ │ │
│ │ │alte sisteme │ │ │
│ │ │informatice; │ │ │
│ │ │e) modificare │ │ │
│ │ │algoritm de │ │ │
│ │ │calcul al │ │ │
│ │ │pierderilor şi al│ │ │
│ │ │factorului de │ │ │
│ │ │putere mediu │ │ │
│ │ │realizat pe curbe│ │ │
│ │ │de sarcină; │ │ │
│ │ │f) modificare │ │ │
│ │ │joburi automate │ │ │
│ │ │ce rulează │ │ │
│ │ │periodic pentru │ │ │
│ │ │procesarea │ │ │
│ │ │datelor. │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Modificări SAP │ │ │
│ │ │IS-U: │ │ │
│ │ │A. Modificări/ │ │ │
│ │ │Dezvoltări │ │ │
│ │ │funcţionalităţi │ │ │
│ │ │SAP IS-U: │ │ │
│ │ │a) modificări │ │ │
│ │ │gestiune profile;│ │ │
│ │ │b) modificări │ │ │
│ │ │settlement │ │ │
│ │ │(decontare); │ │ │
│ │ │c) dezvoltări │ │ │
│ │ │procese de schimb│ │ │
│ │ │de date; │ │ │
│ │ │d) modificări │ │ │
│ │ │interfaţa SAP │ │ │
│ │ │IS-U - Portal │ │ │
│ │ │(ePayment); │ │ │
│ │SDEE │e) modificări de │ │ │
│19. │Transilvania │rapoarte SAP │30.11.2020│ │
│ │Sud - S.A. │pentru │ │ │
│ │ │gestionarea │ │ │
│ │ │profilelor cu │ │ │
│ │ │intervalul de │ │ │
│ │ │decontare de 15 │ │ │
│ │ │minute; │ │ │
│ │ │f) modificări │ │ │
│ │ │tranzacţii │ │ │
│ │ │corecţii/ │ │ │
│ │ │monitorizare │ │ │
│ │ │upload pentru │ │ │
│ │ │curbele de │ │ │
│ │ │sarcină cu │ │ │
│ │ │intervalul de │ │ │
│ │ │decontare de 15 │ │ │
│ │ │minute; │ │ │
│ │ │g) migrare │ │ │
│ │ │(instrumente de │ │ │
│ │ │migrare). │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │B. Extindere │ │ │
│ │ │funcţionalităţi │ │ │
│ │ │EDM pentru │ │ │
│ │ │gestionarea │ │ │
│ │ │curbelor de │ │ │
│ │ │sarcină pe punct │ │ │
│ │ │de măsură şi │ │ │
│ │ │interval de │ │ │
│ │ │decontare de 15 │ │ │
│ │ │minute: │ │ │
│ │ │a) importul │ │ │
│ │ │curbelor de │ │ │
│ │ │sarcină pe │ │ │
│ │ │interval de 15 │ │ │
│ │ │minute şi pe │ │ │
│ │ │punct de măsură; │ │ │
│ │ │b) corecţie/ │ │ │
│ │ │validare curbă de│ │ │
│ │ │sarcină pe punct │ │ │
│ │ │de măsură cu │ │ │
│ │ │diferenţa de │ │ │
│ │ │indecşi; │ │ │
│ │ │c) agregare curbe│ │ │
│ │ │de sarcină în SAP│ │ │
│ │ │pe loc de consum;│ │ │
│ │ │d) modificări │ │ │
│ │ │suplimentare │ │ │
│ │ │interfaţă │ │ │
│ │ │SAP-MyIvic şi │ │ │
│ │ │SAPOpen; │ │ │
│ │ │e) modificări │ │ │
│ │ │suplimentare │ │ │
│ │ │settlement. │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Modificări SAP │ │ │
│ │ │IS-U: │ │ │
│ │ │a) modificări │ │ │
│ │ │gestiune profile;│ │ │
│ │ │b) modificări │ │ │
│ │ │settlement │ │ │
│ │ │(decontare); │ │ │
│ │ │c) dezvoltări │ │ │
│ │ │procese de schimb│ │ │
│ │ │de date; │ │ │
│ │ │d) modificări │ │ │
│ │ │interfaţa SAP │ │ │
│ │ │IS-U - Portal │ │ │
│ │ │acces la date de │ │ │
│ │ │măsurare; │ │ │
│ │ │e) importul │ │ │
│ │ │curbelor de │ │ │
│ │ │sarcină pe │ │ │
│ │ │interval de 15 │ │ │
│ │ │minute şi pe │ │ │
│ │ │punct de măsură; │ │ │
│ │ │f) modificări de │ │ │
│ │ │rapoarte SAP │ │ │
│ │ │pentru │ │ │
│ │ │gestionarea │ │ │
│ │ │profilelor cu │ │ │
│ │ │intervalul de │ │ │
│ │ │decontare de 15 │ │ │
│ │ │minute; │ │ │
│ │ │g) modificări │ │ │
│ │SDEE │tranzacţii │ │ │
│ │Transilvania │corecţii/ │ │ │
│20. │Nord - S.A., │monitorizare │30.11.2020│ │
│ │SDEE Muntenia │încărcare pentru │ │ │
│ │Nord - S.A. │curbele de │ │ │
│ │ │sarcină cu │ │ │
│ │ │intervalul de │ │ │
│ │ │decontare de 15 │ │ │
│ │ │minute; │ │ │
│ │ │h) corecţie/ │ │ │
│ │ │validare curbă de│ │ │
│ │ │sarcină pe punct │ │ │
│ │ │de măsură cu │ │ │
│ │ │diferenţa de │ │ │
│ │ │indecşi; │ │ │
│ │ │i) migrare │ │ │
│ │ │(instrumente de │ │ │
│ │ │migrare) profile │ │ │
│ │ │la 15 minute; │ │ │
│ │ │j) modificare │ │ │
│ │ │profile sintetice│ │ │
│ │ │ale │ │ │
│ │ │consumatorilor cu│ │ │
│ │ │grup de măsurare │ │ │
│ │ │fără CS; │ │ │
│ │ │k) modificări │ │ │
│ │ │programe calcul │ │ │
│ │ │profil rezidual │ │ │
│ │ │şi CPT; │ │ │
│ │ │l) agregare curbe│ │ │
│ │ │de sarcină în SAP│ │ │
│ │ │pe loc de consum;│ │ │
│ │ │m) implementare │ │ │
│ │ │regularizare pe │ │ │
│ │ │curba de │ │ │
│ │ │producţie. │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │SDEE │ │ │ │
│ │Transilvania │ │ │ │
│ │Nord - S.A., │Upgrade Data │ │ │
│21. │SDEE │Center şi │30.11.2020│ │
│ │Transilvania │Disaster Recovery│ │ │
│ │Sud - S.A., │ │ │ │
│ │SDEE Muntenia │ │ │ │
│ │Nord - S.A. │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Realizare sistem │ │ │
│ │ │propriu pentru │ │ │
│ │ │achiziţia de │ │ │
│ │ │mărimi electrice,│ │ │
│ │ │prelucrare date, │ │ │
│ │ │telegestiune. │ │ │
│ │Participanţii │Upgrade soft │ │ │
│ │la piaţa angro/│existent sau │ │ │
│22. │părţile │achiziţie soft │30.11.2020│ │
│ │responsabile cu│nou pentru │ │ │
│ │echilibrarea │calculul │ │ │
│ │ │dezechilibrelor │ │ │
│ │ │participant la │ │ │
│ │ │piaţă de │ │ │
│ │ │echilibrare/parte│ │ │
│ │ │responsabilă cu │ │ │
│ │ │echilibrarea │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Testare simultană│ │ │
│ │ │schimb de date cu│ │ │
│23. │OD, OMEPA │date actualizate │30.10.2020│ │
│ │ │pe o perioadă de │ │ │
│ │ │3 luni │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │Participanţi la│ │ │ │
│ │piaţa angro, │ │ │ │
│24. │OD, CNTEE │Teste cu toate │15.12.2020│ │
│ │Transelectrica │părţile implicate│ │ │
│ │- S.A., OPCOM -│ │ │ │
│ │S.A. │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │Intrare în │ │ │ │
│25. │efectivitate │ │31.12.2020│ │
│ │decontare la 15│ │ │ │
│ │minute │ │ │ │
└────┴───────────────┴─────────────────┴──────────┴────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016