Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 63 din 3 aprilie 2020  pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2019    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 63 din 3 aprilie 2020 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2019

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 371 din 8 mai 2020
    Văzând Referatul de aprobare nr. 501 din 3.02.2020, întocmit de Direcţia economică din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
    având în vedere prevederile art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 şi 611 bis din 18 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, în urma actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2019*), se modifică după cum urmează:
    1. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    2. La anexa nr. 2, literele B şi C vor avea următorul cuprins:
    "B. TARIF pentru controalele veterinare executate asupra operaţiunilor de export la punctele de trecere a frontierei de stat, asupra mărfurilor supuse controlului veterinar

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│ │ │Tarif/ │
│Nr. │Acţiunea efectuată │mijloc de│
│crt.│ │transport│
│ │ │- lei - │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Verificarea │ │
│ │documentelor sanitare │ │
│ │veterinare însoţitoare │ │
│ │şi a îndeplinirii │ │
│1 │condiţiilor sanitare │47 │
│ │veterinare de export al│ │
│ │mărfurilor supuse │ │
│ │controalelor sanitare │ │
│ │veterinare de frontieră│ │
└────┴───────────────────────┴─────────┘


C. TARIF pentru asistenţa sanitară veterinară acordată în posturile de trecere a frontierei

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│Nr. │ │Tarif/ │
│crt.│Acţiunea efectuată │acţiune│
│ │ │- lei -│
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Acordarea asistenţei │ │
│ │veterinare animalelor de │ │
│1 │companie, în timpul │68 │
│ │călătoriei, la │ │
│ │solicitarea │ │
│ │proprietarului │ │
└────┴─────────────────────────┴───────┘

"

    3. La anexa nr. 3, literele B, C şi D  vor avea următorul cuprins:
    "B. TARIF pentru cheltuielile de personal care desfăşoară activitatea de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală

┌────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────┐
│ │Etapele │ │ │ │
│ │aferente │Cheltuieli│Cheltuieli │Total │
│Nr. │realizării │pentru │necesare │cheltuieli│
│crt.│unui control │salariu/ │perfecţionării│/h │
│ │oficial în │persoană/h│/persoană/h │(lei) │
│ │domeniul │(lei) │(lei) │ │
│ │alimentar │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Pregătirea │ │ │ │
│ │controlului, │ │ │ │
│ │studierea │ │ │ │
│ │facilităţilor│ │ │ │
│ │şi │ │ │ │
│ │documentaţiei│ │ │ │
│ │deţinute de │ │ │ │
│ │operatorii │ │ │ │
│1 │economici, │23 │1 │24 │
│ │astfel încât │ │ │ │
│ │să fie │ │ │ │
│ │capabili să │ │ │ │
│ │îşi │ │ │ │
│ │îndeplinească│ │ │ │
│ │atribuţiile │ │ │ │
│ │în mod │ │ │ │
│ │adecvat │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│2 │Realizarea │23 │1 │24 │
│ │controlului │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Analiza │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │
│3 │de control şi│23 │1 │24 │
│ │stabilirea │ │ │ │
│ │concluziilor │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│ │TOTAL │69 │3 │72 │
└────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────┘


    *) Inflaţia a fost calculată pentru perioada ianuarie-decembrie 2019 sau data intrării în vigoare a tarifului - decembrie 2019 pentru tarifele intrate în vigoare în anul 2019.
C. TARIF pentru acţiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală

┌────────────────┬──────────┬──────────┐
│ │Loturi ≤ │Loturi > │
│ │15 tone │15 tone │
│ │lei │lei │
│ │(indexat*)│(indexat*)│
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│Distanţa până la│ │ │
│locul de │72 lei │85 lei │
│prelevare ≤ 80 │ │ │
│km │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│Distanţa până la│ │ │
│locul de │100 lei │107 lei │
│prelevare > 80 │ │ │
│km │ │ │
└────────────────┴──────────┴──────────┘


D. TARIF pentru înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor de vânzare directă sau vânzare cu amănuntul

┌────┬────────────────────┬────────────┐
│ │ │Tariful de │
│Nr. │Unitatea │înregistrare│
│crt.│ │- lei/ │
│ │ │unitate - │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Carne, lapte şi │ │
│ │produse din lapte: │ │
│ │Carmangerie, │ │
│ │măcelărie, centru de│ │
│ │sacrificare a │ │
│ │păsărilor şi/sau a │376 │
│ │lagomorfelor la │ │
│ │nivelul fermei sau │ │
│ │al exploataţiei, │ │
│1. │centru de prelucrare│ │
│ │a laptelui │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Exploataţie de │10 │
│ │producţie a laptelui│ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Automat de vânzare a│50 │
│ │laptelui │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Centru de colectare │250 │
│ │a vânatului sălbatic│ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Peşte şi produse din│ │
│ │pescuit, miere şi │ │
│ │alte produse din │ │
│ │miere şi ouă de │ │
│ │consum: Centru de │ │
│ │prelucrare a │ │
│ │peştelui integrat în│ │
│ │ferma de │ │
│ │acvacultură, magazin│ │
│ │de desfacere a │ │
│ │peştelui, pescărie, │250 │
│ │centru de colectare │ │
│ │a batracienilor, │ │
│2. │gasteropodelor, │ │
│ │crustaceelor, punct │ │
│ │de debarcare, centru│ │
│ │de extracţie, │ │
│ │colectare a mierii │ │
│ │şi a altor produse │ │
│ │apicole, centru de │ │
│ │colectare a ouălor │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Ambarcaţiune de │ │
│ │pescuit, stupină, │ │
│ │magazin de desfacere│126 │
│ │a mierii de albine │ │
│ │şi a altor produse │ │
│ │apicole │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi de │ │
│ │alimentaţie publică │ │
│ │şi unităţi de │ │
│ │comercializare a │ │
│ │alimentelor şi │ │
│ │unităţi care │ │
│ │desfăşoară alte │ │
│ │activităţi în │ │
│ │domeniu: │ │
│ │Restaurant, │ │
│ │indiferent de │376 │
│ │specific, laborator │ │
│ │de cofetărie şi/sau │ │
│ │patiserie, pensiuni │ │
│ │turistice, unităţi │ │
│ │de vânzare prin │ │
│ │internet, staţie de │ │
│ │spălare şi │ │
│ │dezinfecţie a │ │
│ │mijloacelor de │ │
│ │transport │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Pizzerie, cantină, │ │
│ │cofetărie/patiserie,│ │
│ │magazin alimentar, │250 │
│ │depozit alimentar, │ │
│ │catering │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Automate de vânzare │ │
│ │a produselor │ │
│ │alimentare │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│3. │a) înregistrare │360 │
│ │pentru 1-50 automate│ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │b) înregistrare │ │
│ │pentru 51-100 │493 │
│ │automate │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │c) înregistrare │ │
│ │pentru 101-500 │625 │
│ │automate │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │d) înregistrare │ │
│ │pentru 501-1.000 │809 │
│ │automate │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │e) înregistrare │ │
│ │pentru mai mult de │1.071 │
│ │1.000 automate │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Târg/Expoziţie de │ │
│ │produse alimentare, │357 │
│ │piaţa angro de │ │
│ │legume-fructe │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Puncte gastronomice │110 │
│ │locale │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi mobile de │ │
│ │comercializare a │250 │
│ │alimentelor │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Hipermarket/ │629 │
│ │Supermarket │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Activităţi de │ │
│ │prelucrare şi │ │
│ │conservare a │ │
│ │fructelor şi │ │
│ │legumelor │ │
│ │Unităţi de │250 │
│ │prelucrare a │ │
│ │cartofilor şi de │ │
│ │producţie a │ │
│ │produselor din │ │
│ │cartofi în scop │ │
│ │alimentar │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│4. │Unităţi de │ │
│ │conservare şi │ │
│ │fabricare a │250 │
│ │sucurilor/ │ │
│ │concentratelor de │ │
│ │fructe şi legume │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi de fabricare│ │
│ │a produselor │ │
│ │alimentare din │ │
│ │fructe şi legume │250 │
│ │(inclusiv gemuri, │ │
│ │marmelade şi │ │
│ │jeleuri) │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Activităţi de │ │
│ │fabricare a │ │
│ │uleiurilor şi a │ │
│ │grăsimilor vegetale │ │
│ │şi animale │376 │
│ │Unităţi pentru │ │
│ │producţia şi │ │
│ │prelucrarea │ │
│ │uleiurilor vegetale │ │
│ │brute şi rafinate │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│5. │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea │ │
│ │margarinei, a │ │
│ │amestecurilor pentru│ │
│ │tartine şi a │ │
│ │grăsimilor de gătit │ │
│ │combinate │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │ │
│ │producţia făinei │376 │
│ │oleaginoase │ │
│ │nedegresate │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Activităţi de │ │
│ │fabricare a │ │
│ │produselor de │ │
│ │morărit, amidonului │250 │
│ │şi produselor din │ │
│ │amidon - unităţi de │ │
│ │morărit şi măcinat │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea │ │
│ │cerealelor pentru │ │
│6. │micul dejun şi a │ │
│ │premixurilor │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea │ │
│ │amidonului, │ │
│ │glutenului, a │376 │
│ │glucozei, siropului │ │
│ │de glucoză şi a │ │
│ │maltozei │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │250 │
│ │măcinarea legumelor │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Activităţi de │ │
│ │fabricare a altor │ │
│ │produse alimentare │ │
│ │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea pâinii, │ │
│ │produselor proaspete│ │
│ │şi conservate de │ │
│ │patiserie, │ │
│ │produselor proaspete│ │
│ │şi uscate de │ │
│ │panificaţie, │376 │
│ │plăcintelor, │ │
│ │checurilor, │ │
│ │tartelor, │ │
│ │biscuiţilor, │ │
│ │pişcoturilor, │ │
│ │prăjiturilor │ │
│ │conservate, │ │
│ │fabricarea │ │
│ │produselor pentru │ │
│ │gustări dulci sau │ │
│ │sărate etc. │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea │ │
│ │zahărului, a │ │
│ │produselor │ │
│ │zaharoase, gumei de │376 │
│ │mestecat, a │ │
│ │ciocolatei şi │ │
│ │produselor din cacao│ │
│ │etc. │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea │ │
│ │macaroanelor, │ │
│ │tăiţeilor, │250 │
│ │cuşcuşului, pastelor│ │
│ │făinoase şi a altor │ │
│ │produse făinoase │ │
│ │similare │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│7. │Unităţi pentru │ │
│ │prelucrarea cafelei,│ │
│ │ceaiului şi │376 │
│ │fabricarea │ │
│ │condimentelor │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea │ │
│ │preparatelor │ │
│ │alimentare │376 │
│ │omogenizate şi │ │
│ │alimentelor │ │
│ │dietetice │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea │250 │
│ │produselor │ │
│ │alimentare congelate│ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea altor │ │
│ │produse alimentare │ │
│ │de origine │250 │
│ │nonanimală │ │
│ │neclasificate în │ │
│ │altă parte │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi de fabricare│ │
│ │a produselor │ │
│ │alimentare confiate/│ │
│ │deshidratate │ │
│ │(legume, fructe, │ │
│ │coji de fructe şi │250 │
│ │alte părţi de plante│ │
│ │- confiate, │ │
│ │deshidratate, │ │
│ │uscate, glasate sau │ │
│ │cristalizate) │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │ │
│ │producţia, │ │
│ │procesarea şi │250 │
│ │comercializarea │ │
│ │ciupercilor │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Activităţi de │ │
│ │fabricare a │ │
│ │băuturilor │ │
│ │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea │376 │
│ │alcoolului etilic de│ │
│ │fermentaţie şi a │ │
│ │băuturilor alcoolice│ │
│ │distilate │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea vinului, │376 │
│ │cidrului şi a altor │ │
│8. │vinuri din fructe │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea berii, a │ │
│ │malţului şi a altor │376 │
│ │băuturi nedistilate │ │
│ │obţinute prin │ │
│ │fermentaţie │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea de ape │ │
│ │minerale şi băuturi │376 │
│ │răcoritoare │ │
│ │nealcoolice │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Alte activităţi │ │
│ │Unităţi de ambalare │ │
│ │şi/sau îmbuteliere a│250 │
│ │produselor │ │
│ │alimentare de │ │
│ │origine nonanimală │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi de fabricare│250 │
│ │a îngheţatei │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi de fabricare│250 │
│ │a gheţii alimentare │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Depozit alimentar/ │ │
│ │frigorific pentru │376 │
│ │produse de origine │ │
│ │nonanimală │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│9. │Depozit pentru │250 │
│ │seminţe de consum │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi de │ │
│ │comercializare a │ │
│ │produselor │376 │
│ │alimentare de │ │
│ │origine nonanimală │ │
│ │congelate │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi de producere│ │
│ │a ambalajelor pentru│ │
│ │produsele alimentare│250 │
│ │ce vin în contact cu│ │
│ │alimentele │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Mijloc de transport │ │
│ │al produselor de │126 │
│ │origine nonanimală │ │
└────┴────────────────────┴────────────┘

"

    4. Anexele nr. 4-6 se înlocuiesc cu anexele nr. 2-4 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
    *) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
                    Robert Viorel Chioveanu

    Bucureşti, 3 aprilie 2020.
    Nr. 63.
    ANEXA 1-4

    ANEXE

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016