Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 6.265 din 21 decembrie 2020  privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare  şi numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat din instituţiile  de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2020-2021    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 6.265 din 21 decembrie 2020 privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2020-2021

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1306 din 29 decembrie 2020
    Având în vedere:
    - prevederile art. 119 alin. (1), art. 140 alin. (4^1) şi (4^2), art. 150 alin. (5), art. 155 alin. (4), art. 160 alin. (2) şi (3), art. 205 alin. (6) şi art. 222 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile Hotărârii Guvernului nr. 327/2020 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2020-2021;
    – prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.116/2020 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2020;
    – prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare;
    – prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile Hotărârii Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, cu modificările ulterioare;
    – prevederile Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat;
    – prevederile Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare,
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
    ART. 1
    (1) Se aprobă corelarea prin transfer a locurilor - granturilor de studii disponibile de la ciclul de studii universitare de licenţă şi master, după cum urmează:
    a) 175 de locuri - granturi de studii de la ciclul de studii universitare de licenţă se transformă în 55 de locuri - granturi de studii pentru ciclul de studii universitare de doctorat fără bursă pentru formele de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă;
    b) 104 locuri - granturi de studii de la ciclul de studii universitare de licenţă cu bursă se transformă în 52 de locuri - granturi de studii pentru ciclul de studii universitare de masterat cu bursă pentru formele de învăţământ cu frecvenţă;
    c) 46 de locuri - granturi de studii de la ciclul de studii universitare de licenţă fără bursă se transformă în 23 de locuri - granturi de studii pentru ciclul de studii universitare de masterat fără bursă pentru formele de învăţământ cu frecvenţă;
    d) 10 locuri - granturi de studii de la ciclul de studii universitare de master se transformă în 6 locuri - granturi de studii pentru ciclul de studii universitare de doctorat fără bursă pentru formele de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă.

    (2) Transformarea se realizează raportat la costul mediu per student echivalent pe cicluri şi domenii de studii.

    ART. 2
    (1) Numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licenţă, la forma de învăţământ cu frecvenţă, din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2020-2021, este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de master, la forma de învăţământ cu frecvenţă, din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2020-2021, este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (3) Numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de doctorat, cu bursă pentru forma de învăţământ cu frecvenţă şi fără bursă pentru formele de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă, din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2020-2021, este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3
    Direcţia generală învăţământ universitar, Direcţia generală economică şi Direcţia generală relaţii internaţionale şi afaceri europene din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, precum şi toate instituţiile de învăţământ superior de stat duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 21 decembrie 2020.
    Nr. 6.265.
    ANEXA 1

    Numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licenţă,
    la forma de învăţământ cu frecvenţă, din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2020-2021

┌────┬───────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ │ │ │Pentru tineri de origine română │
│ │ │Pentru tineri cu cetăţenie │din Republica Moldova, ţări învecinate │
│ │ │română, │şi diasporă │
│ │ │UE şi SEE │şi cetăţeni străini, conform │
│ │ │ │documentelor unilaterale şi cooperare │
│ │ │ │bilaterală │
│ │Instituţia de ├──────┬──────────┬──────────┬────┼───────────┬─────┬──────────┬──────────┤
│Nr. │învăţământ │ │ │ │ │TOTAL │ │ │ │
│crt.│superior │ │ │ │ │(inclusiv │ │ │ │
│ │ │ │ │pentru │ │bursierii │ │Din care │Din care │
│ │ │TOTAL,│pentru │absolvenţi│ │care au │cu │an │an │
│ │ │din │domenii │de licee │romi│urmat anul │bursă│pregătitor│pregătitor│
│ │ │care: │prioritare│din mediul│ │pregătitor │ │TOTAL │cu bursă │
│ │ │ │ │rural │ │în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │2019-2020),│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │POLITEHNICA DIN│4484 │576 │134 │2 │217 │141 │65 │54 │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │TEHNICĂ DE │965 │88 │6 │0 │45 │34 │29 │23 │
│ │CONSTRUCŢII DIN│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE ARHITECTURĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │ŞI URBANISM │355 │53 │2 │1 │13 │8 │0 │0 │
│ │„ION MINCU“ DIN│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE ŞTIINŢE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │AGRONOMICE ŞI │1330 │148 │46 │5 │6 │6 │0 │0 │
│ │MEDICINĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │VETERINARĂ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│5. │UNIVERSITATEA │4415 │76 │71 │38 │141 │138 │77 │74 │
│ │DIN BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE MEDICINĂ ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6. │FARMACIE „CAROL│1189 │212 │0 │1 │80 │62 │23 │20 │
│ │DAVILA“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │ACADEMIA DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7. │STUDII │2760 │198 │71 │27 │142 │100 │29 │29 │
│ │ECONOMICE DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8. │NAŢIONALĂ DE │160 │0 │0 │0 │18 │18 │0 │0 │
│ │MUZICĂ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9. │NAŢIONALĂ DE │200 │0 │1 │1 │17 │17 │1 │1 │
│ │ARTE DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ARTĂ TEATRALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10. │ŞI │170 │0 │1 │0 │4 │3 │0 │0 │
│ │CINEMATOGRAFICĂ│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │„I. L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CARAGIALE“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11. │EDUCAŢIE FIZICĂ│210 │8 │5 │1 │4 │4 │0 │0 │
│ │ŞI SPORT DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │ŞCOALA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12. │STUDII POLITICE│790 │18 │10 │9 │25 │17 │0 │0 │
│ │ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIVE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DIN BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13. │„1 DECEMBRIE │710 │29 │5 │3 │115 │81 │28 │28 │
│ │1918“ DIN ALBA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │IULIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14. │„AUREL VLAICU“ │500 │32 │50 │4 │22 │22 │0 │0 │
│ │DIN ARAD │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15. │„VASILE │500 │47 │20 │5 │61 │55 │0 │0 │
│ │ALECSANDRI“ DIN│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BACĂU │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│16. │„TRANSILVANIA“ │2850 │266 │40 │8 │59 │59 │19 │19 │
│ │DIN BRAŞOV │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│17. │TEHNICĂ DIN │3400 │368 │40 │5 │89 │79 │42 │42 │
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE ŞTIINŢE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│18. │AGRICOLE ŞI │820 │106 │15 │1 │21 │19 │0 │0 │
│ │MEDICINĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │VETERINARĂ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│19. │„BABEŞ-BOLYAI“ │4878 │179 │53 │25 │140 │102 │32 │32 │
│ │DIN CLUJ-NAPOCA│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE MEDICINĂ ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│20. │FARMACIE „IULIU│660 │121 │1 │0 │41 │40 │0 │0 │
│ │HAŢIEGANU“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │ACADEMIA DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│21. │MUZICĂ │160 │0 │0 │0 │13 │6 │0 │0 │
│ │„GHEORGHE DIMA“│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DIN CLUJ-NAPOCA│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│22. │DE ARTĂ ŞI │160 │0 │0 │0 │10 │7 │0 │0 │
│ │DESIGN DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│23. │„OVIDIUS“ DIN │1350 │113 │53 │6 │48 │38 │7 │7 │
│ │CONSTANŢA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│24. │MARITIMĂ DIN │145 │20 │7 │2 │36 │36 │0 │0 │
│ │CONSTANŢA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│25. │UNIVERSITATEA │2844 │190 │91 │20 │207 │180 │63 │59 │
│ │DIN CRAIOVA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│26. │DE MEDICINĂ ŞI │403 │75 │0 │3 │17 │11 │0 │0 │
│ │FARMACIE DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CRAIOVA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│27. │„DUNĂREA DE │1500 │159 │51 │14 │471 │448 │33 │25 │
│ │JOS“ DIN GALAŢI│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TEHNICĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│28. │„GHEORGHE │2350 │302 │60 │1 │219 │212 │0 │0 │
│ │ASACHI“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │IAŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE ŞTIINŢE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │AGRICOLE ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│29. │MEDICINĂ │650 │83 │25 │2 │14 │13 │0 │0 │
│ │VETERINARĂ „ION│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │IONESCU DE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BRAD“ DIN IAŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│30. │„ALEXANDRU IOAN│3500 │122 │77 │15 │472 │434 │12 │12 │
│ │CUZA“ DIN IAŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE MEDICINĂ ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│31. │FARMACIE „GR. │760 │142 │18 │3 │52 │42 │0 │0 │
│ │T. POPA“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │IAŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│32. │ARTE „GEORGE │265 │0 │0 │2 │38 │29 │0 │0 │
│ │ENESCU“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │IAŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│33. │UNIVERSITATEA │1750 │140 │150 │10 │125 │92 │8 │7 │
│ │DIN ORADEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│34. │UNIVERSITATEA │600 │56 │14 │0 │59 │59 │3 │3 │
│ │DIN PETROŞANI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│35. │UNIVERSITATEA │850 │50 │54 │23 │22 │19 │8 │6 │
│ │DIN PITEŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│36. │„PETROL-GAZE“ │930 │78 │23 │6 │25 │25 │12 │12 │
│ │DIN PLOIEŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│37. │„EFTIMIE MURGU“│217 │8 │4 │1 │3 │1 │0 │0 │
│ │DIN REŞIŢA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│38. │„LUCIAN BLAGA“ │1700 │120 │10 │4 │42 │29 │1 │1 │
│ │DIN SIBIU │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│39. │„ŞTEFAN CEL │1180 │94 │50 │5 │297 │259 │6 │6 │
│ │MARE“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SUCEAVA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│40. │„VALAHIA“ DIN │975 │60 │34 │9 │6 │6 │0 │0 │
│ │TÂRGOVIŞTE │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│41. │„CONSTANTIN │400 │35 │13 │7 │4 │4 │0 │0 │
│ │BRÂNCUŞI“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TÂRGU JIU │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE MEDICINĂ, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │FARMACIE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│42. │ŞTIINŢE ŞI │1010 │141 │15 │2 │38 │38 │15 │15 │
│ │TEHNOLOGIE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │„GEORGE EMIL │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │PALADE“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TÂRGU MUREŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│43. │DE ARTE DIN │70 │0 │0 │1 │0 │0 │0 │0 │
│ │TÂRGU MUREŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│44. │POLITEHNICA │2250 │249 │100 │4 │81 │53 │0 │0 │
│ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼────┬┴──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE ŞTIINŢE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │AGRICOLE ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │MEDICINĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│45. │VETERINARĂ A │650 │80 │29 │2 │9 │9 │0 │0 │
│ │BANATULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │„REGELE MIHAI I│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │AL ROMÂNIEI“ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DIN TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│46. │DE VEST DIN │2210 │42 │86 │7 │225 │153 │38 │25 │
│ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE MEDICINĂ ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│47. │FARMACIE │600 │116 │5 │1 │43 │35 │0 │0 │
│ │„VICTOR BABEŞ“ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DIN TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼──────────┤
│ │ACADEMIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│48. │TEHNICĂ │266 │0 │0 │0 │ │ │ │ │
│ │MILITARĂ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│49. │APĂRARE „CAROL │15 │0 │0 │0 │ │ │ │ │
│ │I“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼──────────┤
│ │ACADEMIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│50. │INFORMAŢII │77 │0 │0 │0 │ │ │ │ │
│ │„MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │VITEAZUL“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼──────────┤
│ │ACADEMIA DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │POLIŢIE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│51. │„ALEXANDRU IOAN│483 │0 │0 │0 │ │ │ │ │
│ │CUZA“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼──────────┤
│ │ACADEMIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │FORŢELOR │ │ │ │ │ │ │ │ │
│52. │AERIENE „HENRI │180 │0 │0 │0 │ │ │ │ │
│ │COANDĂ“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BRAŞOV │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼──────────┤
│ │ACADEMIA NAVALĂ│ │ │ │ │ │ │ │ │
│53. │„MIRCEA CEL │119 │0 │0 │0 │ │ │ │ │
│ │BĂTRÂN“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CONSTANŢA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼──────────┤
│ │ACADEMIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │FORŢELOR │ │ │ │ │ │ │ │ │
│54. │TERESTRE │322 │0 │0 │0 │ │ │ │ │
│ │„NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BĂLCESCU“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SIBIU │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼──────────┤
│55. │INSTITUTUL │48 │0 │0 │0 │ │ │ │ │
│ │MEDICO-MILITAR │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼──────────┤
│ │TOTAL │62335 │5000 │1540 │286 │3836 │3243│551 │500 │
└────┴───────────────┴──────┴──────────┴──────────┴────┴───────────┴────┴───────────┴──────────┘    ANEXA 2

    Numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de master,
    la forma de învăţământ cu frecvenţă, din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2020-2021

┌────┬───────────────┬─────────────────────────────┬────────────┐
│ │ │ │Pentru │
│ │ │ │tineri de │
│ │ │ │origine │
│ │ │ │română din │
│ │ │ │Republica │
│ │ │ │Moldova, │
│ │ │ │ţări │
│ │ │Pentru tineri cu cetăţenie │învecinate │
│ │Instituţia de │română, UE şi SEE │şi diasporă │
│Nr. │învăţământ │ │şi cetăţeni │
│crt.│superior │ │străini, │
│ │ │ │conform │
│ │ │ │documentelor│
│ │ │ │unilaterale │
│ │ │ │şi cooperare│
│ │ │ │bilaterală │
│ │ ├──────┬──────────┬────┬──────┼────────────┤
│ │ │TOTAL,│pentru │ │TOTAL,│ │
│ │ │din │domenii │romi│din │cu bursă │
│ │ │care: │prioritare│ │care: │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│1. │POLITEHNICA DIN│4050 │755 │2 │45 │22 │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│2. │TEHNICĂ DE │535 │116 │0 │14 │7 │
│ │CONSTRUCŢII DIN│ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│ │DE ARHITECTURĂ │ │ │ │ │ │
│3. │ŞI URBANISM │35 │14 │0 │0 │0 │
│ │„ION MINCU“ DIN│ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│ │DE ŞTIINŢE │ │ │ │ │ │
│4. │AGRONOMICE ŞI │860 │140 │0 │4 │3 │
│ │MEDICINĂ │ │ │ │ │ │
│ │VETERINARĂ DIN │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│5. │UNIVERSITATEA │3200 │85 │4 │44 │16 │
│ │DIN BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│ │DE MEDICINĂ ŞI │ │ │ │ │ │
│6. │FARMACIE „CAROL│56 │15 │0 │1 │1 │
│ │DAVILA“ DIN │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │ACADEMIA DE │ │ │ │ │ │
│7. │STUDII │1830 │327 │3 │25 │17 │
│ │ECONOMICE DIN │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│8. │NAŢIONALĂ DE │80 │0 │0 │7 │3 │
│ │MUZICĂ DIN │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│9. │NAŢIONALĂ DE │150 │0 │0 │1 │1 │
│ │ARTE DIN │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │
│ │ARTĂ TEATRALĂ │ │ │ │ │ │
│10. │ŞI │110 │0 │0 │1 │1 │
│ │CINEMATOGRAFICĂ│ │ │ │ │ │
│ │„I. L. │ │ │ │ │ │
│ │CARAGIALE“ DIN │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │
│11. │EDUCAŢIE FIZICĂ│130 │15 │0 │1 │1 │
│ │ŞI SPORT DIN │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │ŞCOALA │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │
│12. │STUDII POLITICE│825 │12 │5 │51 │29 │
│ │ŞI │ │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIVE │ │ │ │ │ │
│ │DIN BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│13. │„1 DECEMBRIE │250 │17 │3 │24 │14 │
│ │1918“ DIN ALBA │ │ │ │ │ │
│ │IULIA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│14. │„AUREL VLAICU“ │250 │30 │1 │13 │4 │
│ │DIN ARAD │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│15. │„VASILE │330 │45 │5 │34 │19 │
│ │ALECSANDRI“ DIN│ │ │ │ │ │
│ │BACĂU │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│16. │„TRANSILVANIA“ │1350 │216 │0 │10 │10 │
│ │DIN BRAŞOV │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│17. │TEHNICĂ DIN │1920 │355 │0 │21 │17 │
│ │CLUJ–NAPOCA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│ │DE ŞTIINŢE │ │ │ │ │ │
│18. │AGRICOLE ŞI │425 │79 │0 │8 │6 │
│ │MEDICINĂ │ │ │ │ │ │
│ │VETERINARĂ DIN │ │ │ │ │ │
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│19. │„BABEŞ-BOLYAI“ │3501 │262 │5 │73 │34 │
│ │DIN CLUJ-NAPOCA│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│ │DE MEDICINĂ ŞI │ │ │ │ │ │
│20. │FARMACIE „IULIU│75 │14 │0 │0 │0 │
│ │HAŢIEGANU“ DIN │ │ │ │ │ │
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │ACADEMIA DE │ │ │ │ │ │
│21. │MUZICĂ │80 │0 │0 │5 │3 │
│ │„GHEORGHE DIMA“│ │ │ │ │ │
│ │DIN CLUJ-NAPOCA│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│22. │DE ARTĂ ŞI │90 │0 │0 │4 │2 │
│ │DESIGN DIN │ │ │ │ │ │
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│23. │„OVIDIUS“ DIN │650 │49 │1 │17 │5 │
│ │CONSTANŢA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│24. │MARITIMĂ DIN │100 │23 │1 │12 │8 │
│ │CONSTANŢA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│25. │UNIVERSITATEA │1720 │189 │5 │42 │15 │
│ │DIN CRAIOVA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│26. │DE MEDICINĂ ŞI │40 │8 │0 │0 │0 │
│ │FARMACIE DIN │ │ │ │ │ │
│ │CRAIOVA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│27. │„DUNĂREA DE │860 │153 │0 │428 │355 │
│ │JOS“ DIN GALAŢI│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│ │TEHNICĂ │ │ │ │ │ │
│28. │„GHEORGHE │1529 │371 │0 │88 │38 │
│ │ASACHI“ DIN │ │ │ │ │ │
│ │IAŞI │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│ │DE ŞTIINŢE │ │ │ │ │ │
│ │AGRICOLE ŞI │ │ │ │ │ │
│29. │MEDICINĂ │440 │49 │0 │8 │3 │
│ │VETERINARĂ „ION│ │ │ │ │ │
│ │IONESCU DE LA │ │ │ │ │ │
│ │BRAD“ DIN IAŞI │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│30. │„ALEXANDRU IOAN│2150 │154 │0 │241 │205 │
│ │CUZA“ DIN IAŞI │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│ │DE MEDICINĂ ŞI │ │ │ │ │ │
│31. │FARMACIE „GR. │120 │28 │0 │2 │2 │
│ │T. POPA“ DIN │ │ │ │ │ │
│ │IAŞI │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │
│32. │ARTE „GEORGE │150 │0 │1 │14 │4 │
│ │ENESCU“ DIN │ │ │ │ │ │
│ │IAŞI │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│33. │UNIVERSITATEA │800 │99 │1 │35 │16 │
│ │DIN ORADEA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│34. │UNIVERSITATEA │220 │41 │0 │38 │29 │
│ │DIN PETROŞANI │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│35. │UNIVERSITATEA │470 │46 │3 │11 │10 │
│ │DIN PITEŞTI │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│36. │„PETROL-GAZE“ │330 │62 │0 │7 │5 │
│ │DIN PLOIEŞTI │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│37. │„EFTIMIE MURGU“│149 │16 │0 │3 │1 │
│ │DIN REŞIŢA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│38. │„LUCIAN BLAGA“ │940 │86 │0 │10 │4 │
│ │DIN SIBIU │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│39. │„ŞTEFAN CEL │600 │90 │2 │195 │160 │
│ │MARE“ DIN │ │ │ │ │ │
│ │SUCEAVA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│40. │„VALAHIA“ DIN │400 │49 │4 │7 │6 │
│ │TÂRGOVIŞTE │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│41. │„CONSTANTIN │125 │16 │2 │11 │9 │
│ │BRÂNCUŞI“ DIN │ │ │ │ │ │
│ │TÂRGU JIU │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│ │DE MEDICINĂ, │ │ │ │ │ │
│ │FARMACIE, │ │ │ │ │ │
│42. │ŞTIINŢE ŞI │300 │41 │0 │12 │10 │
│ │TEHNOLOGIE │ │ │ │ │ │
│ │„GEORGE EMIL │ │ │ │ │ │
│ │PALADE“ DIN │ │ │ │ │ │
│ │TÂRGU MUREŞ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│43. │DE ARTE DIN │65 │0 │0 │0 │0 │
│ │TÂRGU MUREŞ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│44. │POLITEHNICA │1500 │292 │0 │18 │3 │
│ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│ │DE ŞTIINŢE │ │ │ │ │ │
│ │AGRICOLE ŞI │ │ │ │ │ │
│ │MEDICINĂ │ │ │ │ │ │
│45. │VETERINARĂ A │375 │60 │0 │5 │4 │
│ │BANATULUI │ │ │ │ │ │
│ │„REGELE MIHAI I│ │ │ │ │ │
│ │AL ROMÂNIEI“ │ │ │ │ │ │
│ │DIN TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│46. │DE VEST DIN │1290 │74 │3 │85 │54 │
│ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│ │DE MEDICINĂ ŞI │ │ │ │ │ │
│47. │FARMACIE │35 │7 │0 │0 │0 │
│ │„VICTOR BABEŞ“ │ │ │ │ │ │
│ │DIN TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │ACADEMIA │ │ │ │ │ │
│48. │TEHNICĂ │109 │0 │0 │ │ │
│ │MILITARĂ DIN │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │
│49. │APĂRARE „CAROL │110 │0 │0 │ │ │
│ │I“ DIN │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │ACADEMIA │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │
│50. │INFORMAŢII │32 │0 │0 │ │ │
│ │„MIHAI │ │ │ │ │ │
│ │VITEAZUL“ DIN │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │ACADEMIA DE │ │ │ │ │ │
│ │POLIŢIE │ │ │ │ │ │
│51. │„ALEXANDRU IOAN│106 │0 │0 │ │ │
│ │CUZA“ DIN │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │ACADEMIA │ │ │ │ │ │
│ │FORŢELOR │ │ │ │ │ │
│52. │AERIENE „HENRI │0 │0 │0 │ │ │
│ │COANDĂ“ DIN │ │ │ │ │ │
│ │BRAŞOV │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │ACADEMIA NAVALĂ│ │ │ │ │ │
│53. │„MIRCEA CEL │0 │0 │0 │ │ │
│ │BĂTRÂN“ DIN │ │ │ │ │ │
│ │CONSTANŢA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│ │ACADEMIA │ │ │ │ │ │
│ │FORŢELOR │ │ │ │ │ │
│54. │TERESTRE │173 │0 │0 │ │ │
│ │„NICOLAE │ │ │ │ │ │
│ │BĂLCESCU“ DIN │ │ │ │ │ │
│ │SIBIU │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│55. │INSTITUTUL │0 │0 │0 │ │ │
│ │MEDICO-MILITAR │ │ │ │ │ │
├────┴───────────────┼──────┼──────────┼────┼──────┼────────────┤
│TOTAL │36020 │4500 │51 │1675 │1156 │
└────────────────────┴──────┴──────────┴────┴──────┴────────────┘    ANEXA 3

    Numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de doctorat,
    cu bursă pentru forma de învăţământ cu frecvenţă şi fără bursă pentru formele de învăţământ cu frecvenţă
    şi cu frecvenţă redusă, din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2020-2021

┌────┬───────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ │ │ │Pentru tineri de origine română din │
│ │ │Pentru tineri cu cetăţenie │Republica Moldova, ţări învecinate şi │
│ │ │română, UE şi SEE │diasporă şi cetăţeni străini, conform │
│ │ │ │documentelor unilaterale şi cooperare │
│Nr. │Instituţia de │ │bilaterală │
│crt.│învăţământ ├──────┬──────────┬────┬─────┼─────┬──────┬────────────┬────────────┤
│ │superior │ │ │ │ │IF/ │ │fără plata │fără plata │
│ │ │TOTAL,│pentru │ │IF, │IFR, │TOTAL,│taxelor de │taxelor de │
│ │ │din │domenii │romi│cu │fără │din │şcolarizare,│şcolarizare,│
│ │ │care: │prioritare│ │bursă│bursă│care: │dar cu bursă│dar fără │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │bursă │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │POLITEHNICA DIN│470 │77 │0 │220 │250 │3 │1 │2 │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │TEHNICĂ DE │41 │7 │0 │25 │16 │0 │0 │0 │
│ │CONSTRUCŢII DIN│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE ARHITECTURĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │ŞI URBANISM │16 │2 │0 │8 │8 │0 │0 │0 │
│ │„ION MINCU“ DIN│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE ŞTIINŢE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │AGRONOMICE ŞI │92 │10 │0 │45 │47 │2 │2 │0 │
│ │MEDICINĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │VETERINARĂ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│5. │UNIVERSITATEA │355 │3 │0 │175 │180 │8 │6 │2 │
│ │DIN BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE MEDICINĂ ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6. │FARMACIE „CAROL│108 │24 │0 │54 │54 │0 │0 │0 │
│ │DAVILA“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │ACADEMIA DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7. │STUDII │117 │10 │0 │55 │62 │5 │4 │1 │
│ │ECONOMICE DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8. │NAŢIONALĂ DE │17 │0 │0 │8 │9 │4 │2 │2 │
│ │MUZICĂ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9. │NAŢIONALĂ DE │12 │0 │0 │6 │6 │1 │1 │0 │
│ │ARTE DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ARTĂ TEATRALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10. │ŞI │12 │0 │0 │6 │6 │1 │1 │0 │
│ │CINEMATOGRAFICĂ│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │„I. L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CARAGIALE“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11. │EDUCAŢIE FIZICĂ│10 │0 │1 │5 │5 │1 │1 │0 │
│ │ŞI SPORT DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │ŞCOALA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12. │STUDII POLITICE│52 │0 │1 │26 │26 │3 │3 │0 │
│ │ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIVE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DIN BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13. │„1 DECEMBRIE │19 │0 │0 │8 │11 │3 │3 │0 │
│ │1918“ DIN ALBA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │IULIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14. │„AUREL VLAICU“ │6 │0 │0 │3 │3 │2 │1 │1 │
│ │DIN ARAD │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15. │„VASILE │4 │1 │0 │2 │2 │0 │0 │0 │
│ │ALECSANDRI“ DIN│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BACĂU │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│16. │„TRANSILVANIA“ │60 │5 │0 │30 │30 │0 │0 │0 │
│ │DIN BRAŞOV │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│17. │TEHNICĂ DIN │195 │28 │0 │97 │98 │1 │1 │0 │
│ │CLUJ–NAPOCA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE ŞTIINŢE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│18. │AGRICOLE ŞI │78 │11 │0 │39 │39 │0 │0 │0 │
│ │MEDICINĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │VETERINARĂ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│19. │„BABEŞ-BOLYAI“ │334 │7 │2 │165 │169 │6 │4 │2 │
│ │DIN CLUJ-NAPOCA│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE MEDICINĂ ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│20. │FARMACIE „IULIU│77 │13 │0 │37 │40 │0 │0 │0 │
│ │HAŢIEGANU“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │ACADEMIA DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│21. │MUZICĂ │12 │0 │0 │6 │6 │0 │0 │0 │
│ │„GHEORGHE DIMA“│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DIN CLUJ-NAPOCA│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│22. │DE ARTĂ ŞI │12 │0 │0 │6 │6 │0 │0 │0 │
│ │DESIGN DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│23. │„OVIDIUS“ DIN │20 │2 │0 │10 │10 │3 │1 │2 │
│ │CONSTANŢA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│24. │MARITIMĂ DIN │3 │1 │0 │2 │1 │1 │1 │0 │
│ │CONSTANŢA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│25. │UNIVERSITATEA │51 │6 │1 │23 │28 │3 │3 │0 │
│ │DIN CRAIOVA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│26. │DE MEDICINĂ ŞI │30 │4 │0 │15 │15 │0 │0 │0 │
│ │FARMACIE DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CRAIOVA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│27. │„DUNĂREA DE │45 │5 │0 │23 │22 │13 │9 │4 │
│ │JOS“ DIN GALAŢI│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TEHNICĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│28. │„GHEORGHE │130 │22 │0 │60 │70 │3 │1 │2 │
│ │ASACHI“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │IAŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE ŞTIINŢE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │AGRICOLE ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│29. │MEDICINĂ │40 │5 │0 │20 │20 │0 │0 │0 │
│ │VETERINARĂ „ION│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │IONESCU DE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BRAD“ DIN IAŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│30. │„ALEXANDRU IOAN│155 │5 │0 │77 │78 │5 │5 │0 │
│ │CUZA“ DIN IAŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE MEDICINĂ ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│31. │FARMACIE „GR. │60 │11 │0 │30 │30 │0 │0 │0 │
│ │T. POPA“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │IAŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│32. │ARTE „GEORGE │17 │0 │1 │8 │9 │1 │1 │0 │
│ │ENESCU“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │IAŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│33. │UNIVERSITATEA │20 │2 │0 │10 │10 │2 │1 │1 │
│ │DIN ORADEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│34. │UNIVERSITATEA │6 │1 │0 │3 │3 │7 │4 │3 │
│ │DIN PETROŞANI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│35. │UNIVERSITATEA │10 │1 │0 │5 │5 │2 │1 │1 │
│ │DIN PITEŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│36. │„PETROL-GAZE“ │10 │2 │0 │5 │5 │0 │0 │0 │
│ │DIN PLOIEŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│37. │„EFTIMIE MURGU“│1 │0 │0 │1 │0 │2 │1 │1 │
│ │DIN REŞIŢA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│38. │„LUCIAN BLAGA“ │43 │4 │0 │21 │22 │2 │2 │0 │
│ │DIN SIBIU │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│39. │„ŞTEFAN CEL │39 │3 │0 │20 │19 │14 │12 │2 │
│ │MARE“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SUCEAVA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│40. │„VALAHIA“ DIN │10 │1 │0 │5 │5 │3 │2 │1 │
│ │TÂRGOVIŞTE │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│41. │„CONSTANTIN │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │BRÂNCUŞI“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TÂRGU JIU │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE MEDICINĂ, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │FARMACIE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│42. │ŞTIINŢE ŞI │42 │5 │0 │21 │21 │1 │1 │0 │
│ │TEHNOLOGIE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │„GEORGE EMIL │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │PALADE“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TÂRGU MUREŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│43. │DE ARTE DIN │4 │0 │0 │2 │2 │0 │0 │0 │
│ │TÂRGU MUREŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│44. │POLITEHNICA │85 │10 │0 │42 │43 │1 │1 │0 │
│ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE ŞTIINŢE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │AGRICOLE ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │MEDICINĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│45. │VETERINARĂ A │26 │5 │0 │13 │13 │0 │0 │0 │
│ │BANATULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │„REGELE MIHAI I│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │AL ROMÂNIEI“ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DIN TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│46. │DE VEST DIN │90 │2 │1 │45 │45 │1 │1 │0 │
│ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE MEDICINĂ ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│47. │FARMACIE │25 │5 │0 │13 │12 │0 │0 │0 │
│ │„VICTOR BABEŞ“ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DIN TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │ACADEMIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│48. │TEHNICĂ │6 │0 │0 │6 │0 │ │ │ │
│ │MILITARĂ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│49. │APĂRARE „CAROL │0 │0 │0 │0 │0 │ │ │ │
│ │I“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │ACADEMIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│50. │INFORMAŢII │4 │0 │0 │4 │0 │ │ │ │
│ │„MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │VITEAZUL“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │ACADEMIA DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │POLIŢIE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│51. │„ALEXANDRU IOAN│0 │0 │0 │0 │0 │ │ │ │
│ │CUZA“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │ACADEMIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │FORŢELOR │ │ │ │ │ │ │ │ │
│52. │AERIENE „HENRI │0 │0 │0 │0 │0 │ │ │ │
│ │COANDĂ“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BRAŞOV │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │ACADEMIA NAVALĂ│ │ │ │ │ │ │ │ │
│53. │„MIRCEA CEL │0 │0 │0 │0 │0 │ │ │ │
│ │BĂTRÂN“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CONSTANŢA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │ACADEMIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │FORŢELOR │ │ │ │ │ │ │ │ │
│54. │TERESTRE │0 │0 │0 │0 │0 │ │ │ │
│ │„NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BĂLCESCU“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SIBIU │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│55. │INSTITUTUL │0 │0 │0 │0 │0 │ │ │ │
│ │MEDICO-MILITAR │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL │3071 │300 │7 │1510 │1561 │104 │77 │27 │
└────────────────────┴──────┴──────────┴────┴─────┴─────┴──────┴────────────┴────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016