Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 6.199 din 16 decembrie 2020  pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3.845/2009 privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidenţă a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare şi a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 6.199 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3.845/2009 privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidenţă a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare şi a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 13 din 7 ianuarie 2021
    Având în vedere prevederile art. 77 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare,
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3.845/2009 privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidenţă a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare şi a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2009, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Direcţia Infrastructuri de Cercetare, Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, precum şi persoanele juridice executante vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin."

    2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    3. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 90 de zile de data publicării.                    p. Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Dragoş Mihael Ciuparu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 16 decembrie 2020.
    Nr. 6.199.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.845/2009)
    REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
    a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare
    Anul ...........
    Denumirea persoanei juridice executante: ....................................
    Cod fiscal ............................
    Director general
    .............................................................
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila unităţii)
    Pag. .........../.............................
    Director economic
    .............................................................
    (numele, prenumele, semnătura)
    FIŞA DE EVIDENŢĂ
    a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare
    Nr. ...........
    A. Date generale

┌───────────┬────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────┐
│Denumirea │...................... │Categoria de proiect │................│
│proiectului│ │ │ │
├───────────┼─────────┬──────────────────┼─────────────────┬────┴─────┬──────────┤
│Contract de│nr. .....│Dată începere │.................│Plan/ │ │
│finanţare │/........├──────────────────┼─────────────────┤Program/ │..........│
│ │ │Dată finalizare │.................│Competiţie│ │
├───────────┼─────────┴──────────────────┼─────────────────┴────┬─────┴──────────┤
│Valoarea │ │ │ │
│totală a │ │Valoarea contractului │................│
│proiectului│................... lei │de finanţare (buget de│lei │
│(include şi│ │stat) │ │
│alte surse)│ │ │ │
├───────────┴─────────┬──────────────────┼──────────────────────┴────────────────┤
│ │1. │ │
│Rezultatul cercetării│..................│Conform art. ........ din contractul de│
│aparţine │^1 │parteneriat │
│ │2. │nr. ................. │
│ │..................│ │
└─────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────────────────────┘    B. Date specifice

┌──────────────────────────────────┬───┐
│1. Denumirea rezultatului │ │
└──────────────────────────────────┴───┘┌─────────────┬────────┬────────────┬────────────────────────────────────────┐
│2. Categoria │ │ │ │
│rezultatului │ │ │ │
│(conform art.│ │ │ │
│74 din │ │ │ │
│Ordonanţa │ │ │ │
│Guvernului │ │ │ │
│nr. 57/2002 │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│cercetarea │ │ │ │
│ştiinţifică │ │ │ │
│şi │Rezultat│Rezultate │ │
│dezvoltarea │final │intermediare│Caracteristici ale rezultatului final │
│tehnologică, │ │^2 │ │
│aprobată cu │ │ │ │
│modificări şi│ │ │ │
│completări │ │ │ │
│prin Legea │ │ │ │
│nr. 324/2003,│ │ │ │
│cu │ │ │ │
│modificările │ │ │ │
│şi │ │ │ │
│completările │ │ │ │
│ulterioare) │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┬─────────────────────┤
│2.1. │ │ │ │ │
│Documentaţii,│[ ] │[ ] │..................│.....................│
│studii, │ │ │^3 │^4 │
│lucrări │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│2.2. Planuri,│[ ] │[ ] │ │ │
│scheme │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────────┤ │ │
│2.3. │[ ] │[ ] │ │ │
│Tehnologii │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────────┤ │ │
│2.4. │ │ │ │ │
│Procedee, │[ ] │[ ] │ │ │
│metode │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────────┤ │ │
│2.5. Produse │[ ] │[ ] │ │ │
│informatice │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────────┤ │ │
│2.6. Reţete, │[ ] │[ ] │ │ │
│formule │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────────┤ │ │
│2.7. Obiecte │ │ │ │ │
│fizice/ │[ ] │[ ] │ │ │
│Produse │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────────┤ │ │
│2.8. Brevet │ │ │ │ │
│invenţie/ │[ ] │[ ] │ │ │
│altele │ │ │ │ │
│asemenea │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────────┤ │ │
│2.9. Colecţii│ │ │ │ │
│şi baze de │[ ] │[ ] │ │ │
│date │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────────┤ │ │
│2.10. Creaţii│ │ │ │ │
│biologice noi│ │ │ │ │
│în domeniul │ │ │ │ │
│producţiei │[ ] │[ ] │ │ │
│vegetale şi │ │ │ │ │
│producţiei │ │ │ │ │
│animale │ │ │ │ │
└─────────────┴────────┴────────────┴──────────────────┴─────────────────────┘┌───────────┬────────────────────────┬─┐
│ │TRL 1 - Principii de │[│
│ │bază observate │]│
│ ├────────────────────────┼─┤
│ │TRL 2 - Formularea │[│
│ │conceptului tehnologic │]│
│ ├────────────────────────┼─┤
│ │TRL 3 - Demonstrarea │ │
│ │conceptului privind │ │
│ │funcţionalităţile │[│
│ │critice sau │]│
│ │caracteristicile la │ │
│ │nivel analitic sau │ │
│ │experimental │ │
│ ├────────────────────────┼─┤
│ │TRL 4 - Validarea │ │
│ │componentelor şi/sau a │[│
│ │ansamblului în condiţii │]│
│ │de laborator │ │
│ ├────────────────────────┼─┤
│3. Nivel de│TRL 5 - Validarea │ │
│maturitate │componentelor şi/sau a │[│
│tehnologică│ansamblului în condiţii │]│
│(TRL) │relevante de funcţionare│ │
│ │(mediul industrial) │ │
│ ├────────────────────────┼─┤
│ │TRL 6 - Demonstrarea │ │
│ │funcţionalităţii │[│
│ │modelului în condiţii │]│
│ │relevante de funcţionare│ │
│ │(mediul industrial) │ │
│ ├────────────────────────┼─┤
│ │TRL 7 - Demonstrarea │ │
│ │funcţionalităţii │[│
│ │prototipului în condiţii│]│
│ │relevante de funcţionare│ │
│ ├────────────────────────┼─┤
│ │TRL 8 - Sisteme │[│
│ │finalizate şi calificate│]│
│ ├────────────────────────┼─┤
│ │TRL 9 - Sisteme a căror │ │
│ │funcţionalitate a fost │ │
│ │demonstrată în mediul │ │
│ │operaţional │ │
└───────────┴────────────────────────┴─┘┌─────────┬──────────────┬─────────────────────────────┐
│ │4.1. │ │
│ │Tehnologiile │[ ] │
│ │societăţii │ │
│ │informaţionale│ │
│ ├──────────────┼─────────────────────────────┤
│ │4.2. Energie │[ ] │
│ ├──────────────┼─────────────────────────────┤
│ │4.3. Mediu │[ ] │
│ ├──────────────┼─────────────────────────────┤
│ │4.4. Sănătate │[ ] │
│ ├──────────────┼─────────────────────────────┤
│ │4.5. │ │
│ │Agricultură, │ │
│ │securitatea şi│[ ] │
│ │siguranţa │ │
│4. │alimentară │ │
│Domeniul ├──────────────┼─────────────────────────────┤
│de │4.6. │[ ] │
│cercetare│Biotehnologii │ │
│ ├──────────────┼─────────────────────────────┤
│ │4.7. │ │
│ │Materiale, │ │
│ │procese şi │[ ] │
│ │produse │ │
│ │inovative │ │
│ ├──────────────┼─────────────────────────────┤
│ │4.8. Spaţii şi│[ ] │
│ │securitate │ │
│ ├──────────────┼─────────────────────────────┤
│ │4.9. Cercetări│ │
│ │socioeconomice│[ ] │
│ │şi umaniste │ │
│ ├──────────────┼─────────────────────────────┤
│ │4.10. Altele │.............................│
│ │ │^5 │
└─────────┴──────────────┴─────────────────────────────┘┌──────────────────────┬───────────────┐
│5. Domenii de │[ ][ ]; [ ][ ];│
│aplicabilitate^6 │[ ][ ] │
└──────────────────────┴───────────────┘┌──────────┬─────────────────┬─┬──────────────────────────────────────────┐
│ │6.1. Produs nou │[│..........................................│
│ │ │]│^7 │
│ ├─────────────────┼─┼──────────────────────────────────────────┤
│ │6.2. Produs │[│ │
│ │modernizat │]│ │
│ ├─────────────────┼─┼──────────────────────────────────────────┤
│ │6.3. Tehnologie │[│ │
│ │nouă │]│ │
│6. ├─────────────────┼─┼──────────────────────────────────────────┤
│Caracterul│6.4. Tehnologie │[│ │
│inovativ │modernizată │]│ │
│ ├─────────────────┼─┼──────────────────────────────────────────┤
│ │6.5. Serviciu nou│[│ │
│ │ │]│ │
│ ├─────────────────┼─┼──────────────────────────────────────────┤
│ │6.6. Serviciu │[│ │
│ │modernizat │]│ │
│ ├─────────────────┼─┼──────────────────────────────────────────┤
│ │6.7. Altele │[│ │
│ │.................│]│ │
└──────────┴─────────────────┴─┴──────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│7. Denumirea rezultatului cercetării valorificat^8 │
├────┬──────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬───────────┬──────────┬──────┬──────────┤
│ │Valoarea │ │ │Actul prin │ │ │ │ │
│Nr. │de la care│Proces-verbal│Mod de │care s-a │Valoarea │Beneficiar│Impact│Persoane │
│crt.│începe │nr./data^10 │valorificare│realizat │finală │^13 │^14 │autorizate│
│ │negocierea│ │^11 │valorificarea│(negociată)│ │ │^15 │
│ │(VPN)^9 │ │ │^12 │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼──────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴──────────┴──────┴──────────┘    C. Informaţii privind proprietatea intelectuală

┌───────────────────────┬─┬────────────┐
│Documentaţie │[│ │
│tehnico-economică │]│ │
├───────────────────────┼─┼────────────┤
│Cerere înregistrare │[│nr. …. data │
│brevet de invenţie │]│…….......…….│
├───────────────────────┼─┼────────────┤
│Brevet de invenţie │ │ │
│înregistrat (naţional, │[│nr. …. data │
│european, │]│…….......…….│
│internaţional) │ │ │
├───────────────────────┼─┼────────────┤
│Cerere înregistrare │[│nr. …. data │
│modele şi desene │]│…….......…….│
│industriale protejate │ │ │
├───────────────────────┼─┼────────────┤
│Modele şi desene │ │ │
│industriale protejate │[│nr. …. data │
│înregistrate (naţional,│]│…….......…….│
│european, │ │ │
│internaţional) │ │ │
├───────────────────────┼─┼────────────┤
│Cerere înregistrare │[│nr. …. data │
│marcă înregistrată │]│…….......…….│
├───────────────────────┼─┼────────────┤
│Mărci înregistrate │[│nr. …. data │
│(naţional, european, │]│…….......…….│
│internaţional) │ │ │
├───────────────────────┼─┼────────────┤
│Cerere înregistrare │[│nr. …. data │
│copyright │]│…….......…….│
├───────────────────────┼─┼────────────┤
│Înregistrare copyright │[│nr. …. data │
│(naţional, european, │]│…….......…….│
│internaţional) │ │ │
├───────────────────────┼─┼────────────┤
│Cerere înregistrare: │ │ │
│reţete, indicaţii │[│nr. …. data │
│geografice, specii │]│…….......…….│
│vegetale şi animale │ │ │
│etc. │ │ │
├───────────────────────┼─┼────────────┤
│Înregistrare: reţete, │ │ │
│indicaţii geografice, │ │ │
│specii vegetale şi │[│nr. …. data │
│animale etc. (naţional,│]│…….......…….│
│european, │ │ │
│internaţional) │ │ │
└───────────────────────┴─┴────────────┘    D. Informaţii privind documentaţiile, colecţiile şi bazele de date de interes naţional

┌──────────┬─────────────────┬─┬───────────┐
│1. │………………………………………….│ │ │
│Denumire │ │ │ │
├──────────┼─────────────────┼─┼───────────┤
│ │2.1. Documentaţie│[│……………………………│
│ │ │]│^16 │
│ ├─────────────────┼─┼───────────┤
│2. │2.2. Colecţie │[│ │
│Categorie │ │]│ │
│ ├─────────────────┼─┼───────────┤
│ │2.3. Bază de date│[│ │
│ │ │]│ │
├──────────┼─────────────────┼─┼───────────┤
│ │3.1. Fondul │[│ │
│ │Arhivistic │]│ │
│3. │Naţional │ │ │
│Arhivare ├─────────────────┼─┼───────────┤
│ │3.2. Patrimoniul │ │ │
│ │cultural mobil │ │ │
├──────────┼─────────────────┴─┴───────────┤
│4. Alte │…………………………………………. │
│informaţii│ │
└──────────┴───────────────────────────────┘    ^1 Se completează denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obţinerea rezultatului.
    ^2 Se trec acele rezultate ale cercetării din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate şi valorificate independent de includerea în rezultatul final.
    ^3 Se prezintă structura, datele tehnice, parametrii de funcţionare specifici rezultatului final.
    ^4 Se inserează poza rezultatului/produsului final.
    ^5 Conform Strategiei naţionale de cercetare, inovare şi specializare inteligentă.
    ^6 Conform CAEN revizuit 2008, 2 cifre.
    ^7 Justificare (Se explică, în maximum 100 de caractere, în ce constă noutatea.).
    ^8 Se va trece denumirea rezultatului final sau, după caz, a rezultatului/rezultatelor intermediar(e).
    ^9 Conform procedurii proprii, elaborată în baza Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.242/2020 privind Procedura-cadru privind stabilirea valorii rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare în vederea valorificării acestora.
    ^10 Se vor trece numărul şi data la care a fost încheiat procesul-verbal al comisiei de evaluare a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare, în vederea valorificării acestora.
    ^11 Vânzare produs/tehnologie; furnizare servicii; închiriere; concesionare; preluare în producţia proprie; transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate intelectuală, în conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 6.125/2020 pentru aprobarea Ghidului de proprietate intelectuală.
    ^12 Se vor trece numărul şi data semnării actului (de exemplu, contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetării.
    ^13 Se completează denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetării (date de contact operator economic, adresă, oraş, judeţ, telefon, fax, e-mail, website).
    ^14 Se vor completa efectele economice, sociale şi de mediu obţinute de beneficiar, asociate aplicării rezultatelor cercetării, anual, pe o perioadă de 5 ani.
    ^15 Numele şi semnătura directorului de proiect şi ale managerului de inovare/directorului entităţii de ITT responsabil cu verificarea datelor.
    ^16 Se va face o scurtă prezentare.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3.845/2009)
    METODOLOGIE
    de înregistrare a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare
    I. Dispoziţii generale
    ART. 1
    Înregistrarea şi valorificarea rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    Prin rezultatele activităţilor de cercetare-dezvoltare obţinute în baza unui contract finanţat din fonduri publice, denumite în continuare rezultatele cercetării, se înţelege:
    a) documentaţii, studii, lucrări, planuri, scheme şi altele asemenea;
    b) brevete de invenţie, certificate de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale şi altele asemenea;
    c) tehnologii, procedee, produse informatice, reţete, formule, metode şi altele asemenea;
    d) obiecte fizice şi produse realizate în cadrul derulării contractului respectiv;
    e) colecţii şi baze de date conţinând înregistrări analogice sau digitale, izvoare istorice, eşantioane, specimene, fotografii, observaţii, roci, fosile şi altele asemenea, împreună cu informaţiile necesare arhivării, regăsirii şi precizării contextului în care au fost obţinute;
    f) creaţii biologice noi în domeniul producţiei vegetale şi producţiei animale - soiuri, hibrizi, linii, populaţii, cu performanţe superioare şi rezistente la condiţiile climatice şi la boli, verigi tehnologice.


    ART. 3
    Prin persoană juridică executantă se înţelege persoana juridică care a obţinut oricare dintre rezultatele cercetării, în mod direct şi nemijlocit.


    II. Înregistrarea rezultatelor cercetării
    ART. 4
    Toate rezultatele cercetării se înregistrează într-un registru de evidenţă a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare, special constituit, denumit în continuare registru, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la ordin.

    ART. 5
    (1) Pentru fiecare rezultat al unui proiect de cercetare-dezvoltare se întocmeşte, în termen de 30 de zile de la aprobarea raportului final de activitate, Fişa de evidenţă a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare, denumită în continuare fişă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la ordin.
    (2) Pentru fiecare rezultat valorificat al unui proiect de cercetare-dezvoltare se completează secţiunea dedicată în termen de 10 zile de la data finalizării activităţilor de valorificare şi se actualizează pentru fiecare activitate de valorificare.
    (3) Fişa se completează în sistem electronic, pe platforma BrainMap, în cadrul unei secţiuni dedicate, prin utilizarea unui sistem informatic specializat pentru înregistrarea şi evidenţa rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare.
    (4) Accesarea sistemului informatic se va face cu respectarea drepturilor de acces şi a instrucţiunilor de completare ale platformei BrainMap.
    (5) Introducerea datelor se realizează de către directorul de proiect sau managerul de inovare/directorul entităţii de inovare şi transfer tehnologic al persoanei juridice executante.

    ART. 6
    (1) Registrul se păstrează în format electronic şi cuprinde totalitatea fişelor de evidenţă a rezultatelor arhivate şi indexate corespunzător.
    (2) Registrul este disponibil în vederea vizualizării pe pagina web a persoanei juridice executante, într-o secţiune special prevăzută pentru acest scop.

    ART. 7
    Registrul are caracter anual şi se trece pe lista documentelor cu regim special a persoanei juridice executante.

    ART. 8
    (1) Persoana juridică executantă are obligaţia să elaboreze norme şi proceduri interne în vederea valorificării rezultatelor cercetării cu privire la:
    a) aprobarea constituirii comisiilor de evaluare a rezultatelor cercetării, în vederea valorificării acestora;
    b) aprobarea unor proceduri specifice de evaluare.

    (2) Persoana juridică executantă poate dispune şi alte măsuri în vederea valorificării rezultatelor cercetării, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

    ART. 9
    Direcţia infrastructuri de cercetare din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării poate verifica existenţa registrului la nivelul persoanei juridice executante şi modul de înregistrare a rezultatelor cercetării, precum şi respectarea reglementărilor în vigoare privind valorificarea acestora.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016