Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 614 din 10 aprilie 2020  pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 614 din 10 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 306 din 13 aprilie 2020
    Văzând Referatul de aprobare nr. NT 941 din 10.04.2020 al Agenţiei Naţionale de Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii,
    având în vedere prevederile:
    - art. 17 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;
    – art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României,

    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
    ART. I
    Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 şi 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Finanţarea testării de laborator prin metoda RT-PCR a persoanelor suspecte de infectare cu virusul 2019-nCOV în cadrul Programului naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare se realizează pe baza cererilor fundamentate ale unităţilor de specialitate, întocmite distinct şi însoţite de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 8^1 la prezentele norme tehnice."

    2. La anexa nr. 1, punctul 4 „Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020

┌──────────────────────────────────────────┐
│- mii lei - │
├──────────────────────┬───────────────────┤
│ │Buget de stat │
│ ├──────────┬────────┤
│Programele naţionale │Credite de│Credite │
│de sănătate publică │angajament│bugetare│
│ │aprobate │aprobate│
│ │2020 │2020 │
├──────────────────────┼──────────┼────────┤
│I. Programul naţional │ │ │
│de boli transmisibile,│367.707 │295.664 │
│din care: │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼────────┤
│Programul naţional de │183.078 │111.035 │
│vaccinare │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼────────┤
│Programul naţional de │ │ │
│supraveghere şi │ │ │
│control al bolilor │36.212 │36.212 │
│transmisibile │ │ │
│prioritare │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼────────┤
│Programul naţional de │ │ │
│supraveghere şi │137.833 │137.833 │
│control al infecţiei │ │ │
│HIV │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼────────┤
│Programul naţional de │ │ │
│supraveghere şi │10.329 │10.329 │
│control al │ │ │
│tuberculozei │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼────────┤
│Programul naţional de │ │ │
│supraveghere şi │ │ │
│control al infecţiilor│ │ │
│nosocomiale şi │255 │255 │
│monitorizarea │ │ │
│utilizării │ │ │
│antibioticelor şi a │ │ │
│antibioticorezistenţei│ │ │
├──────────────────────┼──────────┼────────┤
│II. Programul naţional│ │ │
│de monitorizare a │ │ │
│factorilor │607 │607 │
│determinanţi din │ │ │
│mediul de viaţă şi │ │ │
│muncă │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼────────┤
│III. Programul │ │ │
│naţional de securitate│23.936 │23.936 │
│transfuzională │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼────────┤
│IV. Programele │ │ │
│naţionale de boli │31.081 │31.081 │
│netransmisibile, din │ │ │
│care: │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼────────┤
│Programul naţional de │ │ │
│depistare precoce │3.341 │3.341 │
│activă a cancerului de│ │ │
│col uterin │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼────────┤
│Programul naţional de │ │ │
│sănătate mintală şi │652 │652 │
│profilaxie în │ │ │
│patologia psihiatrică │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼────────┤
│Programul naţional de │ │ │
│transplant de organe, │18.685 │18.685 │
│ţesuturi şi celule de │ │ │
│origine umană │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│transplant de celule │5.597 │5.597 │
│stem hematopoietice │ │ │
│periferice şi centrale│ │ │
├──────────────────────┼──────────┼────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│fertilizare in vitro │2.120 │2.120 │
│şi embriotransfer │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼────────┤
│Programul naţional de │ │ │
│evaluare a statusului │417 │417 │
│vitaminei D │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼────────┤
│Programul naţional de │ │ │
│tratament pentru boli │183 │183 │
│rare │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼────────┤
│Programul naţional de │ │ │
│management al │86 │86 │
│registrelor naţionale │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼────────┤
│V. Programul naţional │ │ │
│de evaluare şi │ │ │
│promovare a sănătăţii │416 │416 │
│şi educaţiei pentru │ │ │
│sănătate │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼────────┤
│VI. Programul naţional│ │ │
│de sănătate a femeii │5.084 │5.084 │
│şi copilului │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼────────┤
│Total buget programe │ │ │
│naţionale de sănătate │428.831 │356.788 │
│publică 2020 │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼────────┤
│MS - acţiuni │ │ │
│centralizate │293.520 │365.563 │
│nerepartizate │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼────────┤
│Reţinere 10% │80.262 │80.262 │
├──────────────────────┼──────────┼────────┤
│TOTAL BUGET AN 2020 │802.613 │802.613 │
└──────────────────────┴──────────┴────────┘

"

    3. În anexa nr. 2, la capitolul I „Programele naţionale de boli transmisibile“, titlul I.2 „Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare“, litera E „Indicatori de evaluare“, la punctul 1 „Indicatori fizici“, subpunctul 1.3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1.3.1. număr testări RT-PCR pentru identificarea 2019nCOV efectuate: 145.165;"

    4. În anexa nr. 2, la capitolul I „Programele naţionale de boli transmisibile“, titlul I.2 „Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare“, litera G „Unităţi de specialitate care implementează“, după subpunctul 4.43 se introduc unsprezece noi subpuncte, subpunctele 4.44-4.54, cu următorul cuprins:
    "4.44. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Galaţi;
4.45. Direcţia de Sănătate Publică Prahova;
4.46. Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti;
4.47. S.C. Bioclinica - S.A., Bucureşti;
4.48. Direcţia de Sănătate Publică Bistriţa-Năsăud;
4.49. Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central «Carol Davila» Bucureşti;
4.50. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;
4.51. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu;
4.52. S.C. Lotus-Med - S.R.L., Bucureşti;
4.53. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino», Bucureşti;
4.54. Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare.
    NOTĂ:
    Unităţile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru stabilirea diagnosticului de sindrom respirator acut sever determinat de noul coronavirus COVID-19 au obligaţia de a asigura prelucrarea probelor recoltate de către personalul de specialitate din cadrul: direcţiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanţă judeţene, Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov sau din cadrul unităţilor sanitare, după caz, conform metodologiei de supraveghere, pe baza arondării teritoriale realizate de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, prin Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile. Indicaţia testării prin metoda de laborator RT-PCR a persoanelor suspecte de infectare cu virusul 2019-nCOV se realizează de către orice medic care depistează un caz suspect."

    5. După anexa nr. 8 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 8^1, al cărei cuprins este prevăzut în anexa la prezentul ordin.

    ART. II
    Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Horaţiu Moldovan,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 10 aprilie 2020.
    Nr. 614.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 8^1 la normele tehnice)
    UNITATEA DE SPECIALITATE * ….........................................
    JUDEŢUL ….........................................
    CERERE DE FINANŢARE FUNDAMENTATĂ
    pentru Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare - testare RT-PCR
    Sursa de finanţare: buget de stat, titlul de cheltuieli**.................... pentru luna ............... Nr. .....….. din …...........

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- mii lei - │
├─────────────┬─────────┬────────────┬─────────┬────────────┬──────────┬────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│ │ │ │ │Plăţi │ │ │Sume necesare pentru luna │
│ │ │ │ │efectuate │ │Disponibil │curentă │
│ │ │Prevedere │Sume │(cumulat de │ │ │ │
│ │ │bugetară │finanţate│la 1 │Gradul de ├────────────┬───────────┼────────┬───────────┬─────────┤
│ │Prevedere│aprobată în │(cumulat │ianuarie │utilizare │Total │ │ │ │ │
│Denumirea │bugetară │trimestrul │de la 1 │până în │a │disponibil │Se │Total │ │ │
│programului/ │aprobată │……, inclusiv│ianuarie,│ultima zi a │fondurilor│din cont │utilizează │necesar │ │ │
│activităţii │pentru │disponibilul│inclusiv │lunii │puse la │rămas │în luna │pentru │Se acoperă │Necesar │
│ │anul 2020│din │luna │precedente │dispoziţie│neutilizat │pentru care│luna │din │de │
│ │ │trimestrele │curentă) │celei pentru│anterior │la data │se solicită│curentă,│disponibil.│alimentat│
│ │ │anterioare │ │care se face│ │solicitării,│finanţarea.│din │ │ │
│ │ │ │ │solicitarea)│ │din care: │ │care: │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 = 4/3 │6 = 3 – 4 │7 │8 = 9 + │9 = 7 │10 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10 │ │ │
├─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Programul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naţional de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│supraveghere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi control al│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bolilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│transmisibile│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prioritare - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│testare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│RT-PCR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴────────────┴──────────┴────────────┴───────────┴────────┴───────────┴─────────┘


    Răspundem de realitatea, regularitatea şi exactitatea datelor raportate.
    Reprezentant legal
    Numele şi prenumele ...........
    Funcţia ...........................
    Semnătura ..........
    Responsabil financiar
    Numele şi prenumele ...........
    Funcţia ............................
    Semnătura .....................
    * Unitatea de specialitate este, după caz:
    a) direcţia de sănătate publică (DSP);
    b) furnizorii publici de servicii medicale din subordinea Ministerului Sănătăţii;
    c) furnizorii publici de servicii medicale din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale;
    d) furnizorii publici de servicii medicale din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii;
    e) furnizorii privaţi de servicii medicale;
    f) Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP);
    g) alte instituţii publice aflate în relaţie contractuală cu direcţiile de sănătate publică.

    ** Se consemnează titlul de cheltuieli:
    a) „Bunuri şi servicii - AAPL“ - pentru activitatea implementată de furnizorii publici de servicii medicale din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale;
    b) „Bunuri şi servicii - DSP“ - pentru programele naţionale de sănătate publică implementate de direcţiile de sănătate publică, furnizorii publici de servicii medicale din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii, furnizori privaţi de servicii medicale sau Institutul Naţional de Sănătate Publică;
    c) „Transferuri’“ pentru programele naţionale de sănătate publică implementate de furnizorii publici de servicii medicale din subordinea Ministerului Sănătăţii.

    NOTE:
    1. Macheta se va completa distinct, pentru fiecare titlu de cheltuieli cu încadrarea în bugetul aprobat, în două exemplare, din care unul se depune la DSP, situaţia în care unitatea de specialitate a încheiat contract cu direcţia de sănătate publică şi, respectiv, la unităţi de asistenţă tehnică şi management (UATM) din cadrul INSP, după caz.
    2. Cererea de finanţare fundamentată va fi însoţită de anexele:
    2.1. borderou centralizator al testelor RT-PCR realizate şi raportate;
    2.2. desfăşurător privind evidenţa persoanelor testate RT-PCR, însoţit de exemplarele validate de direcţiile de sănătate publică;
    2.3. factură pentru contravaloarea testării RT-PCR realizate şi raportate, în situaţia în care unitatea de specialitate a încheiat contract cu direcţia de sănătate publică.


    În situaţia în care recoltarea probelor se realizează în sistem comunitar, validarea numărului de teste RT-PCR realizate şi raportate de o unitate de specialitate pentru care se solicită finanţarea lunară se efectuează de către direcţia de sănătate publică care a transmis probele recoltate pentru depistarea persoanelor suspecte de infecţia cu noul coronavirus SARS-CoV-2. Documentul care atestă validarea numărului de teste RT-PCR realizate şi raportate este „Desfăşurătorul privind evidenţa persoanelor testate RT-PCR“ semnat de reprezentanţii direcţiei de sănătate publică care a transmis probele recoltate, care se anexează cererii de finanţare fundamentată.

    Unitate de specialitate .....................
    BORDEROU CENTRALIZATOR
    al testelor RT-PCR realizate şi raportate
    Raportare pentru luna ......................

┌──────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┐
│ │ │Număr │ │ │
│ │Testare │teste │Tarif/│Sumă de │
│ │RT-PCR │RT-PCR │test │decontat│
│ │pentru │realizate│RT-PCR│(lei) │
│ │ │şi │(lei) │ │
│ │ │raportate│ │ │
│ ├──────────┼─────────┼──────┼────────┤
│ │C0 │C1 │C2 │C3 = C1 │
│ │ │ │ │x C2 │
│ ├──────────┼─────────┼──────┼────────┤
│ │Direcţia │ │ │ │
│RECOLTARE │de │ │ │ │
│ÎN SISTEM │Sănătate │ │200 │ │
│COMUNITAR:│Publică │ │ │ │
│ │1…… │ │ │ │
│ ├──────────┼─────────┼──────┼────────┤
│ │Direcţia │ │ │ │
│ │de │ │ │ │
│ │Sănătate │ │200 │ │
│ │Publică 2 │ │ │ │
│ │…… │ │ │ │
│ ├──────────┼─────────┼──────┼────────┤
│ │…… │ │ │ │
│ ├──────────┼─────────┼──────┼────────┤
│ │TOTAL 1: │ │200 │ │
├──────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┤
│ │ │Număr │ │ │
│ │Testare │teste │Tarif/│Suma de │
│ │RT-PCR │RT-PCR │test │decontat│
│ │pentru │realizate│RT-PCR│(lei) │
│ │ │şi │(lei) │ │
│RECOLTARE │ │raportate│ │ │
│PENTRU ├──────────┼─────────┼──────┼────────┤
│PERSONALUL│C0 │C1 │C2 │C3 = C1 │
│ŞI │ │ │ │x C2 │
│BOLNAVII ├──────────┼─────────┼──────┼────────┤
│PROPRII: │Personalul│ │200 │ │
│ │propriu │ │ │ │
│ ├──────────┼─────────┼──────┼────────┤
│ │Bolnavii │ │200 │ │
│ │proprii │ │ │ │
│ ├──────────┼─────────┼──────┼────────┤
│ │TOTAL 2: │ │200 │ │
└──────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┘┌───────────────────────────────┬┬────┬┐
│TOTAL = TOTAL 1 + TOTAL 2 ││200 ││
└───────────────────────────────┴┴────┴┘


    Răspundem de realitatea, regularitatea şi exactitatea datelor raportate.
    Reprezentant legal
    Numele şi prenumele ...........
    Funcţia ............................
    Semnătura ......................
    Responsabil financiar
    Numele şi prenumele ................
    Funcţia ..................
    Semnătura .....................
    Coordonatorul activităţii/şef laborator
    Numele şi prenumele .......................
    Funcţia .........................
    Semnătura .............
    Unitate de specialitate ....................
    Desfăşurător
    PRIVIND EVIDENŢA PERSOANELOR TESTATE RT-PCR*
    * În situaţia în care recoltarea probelor se realizează în sistem comunitar, validarea numărului de teste RT-PCR realizate şi raportate de o unitate de specialitate pentru care se solicită finanţarea lunară se efectuează de către direcţia de sănătate publică care a transmis probele recoltate pentru depistarea persoanelor suspecte de infecţia cu noul coronavirus SARS-CoV-2. Documentul care atestă validarea numărului de teste RT-PCR realizate şi raportate este „Desfăşurătorul privind evidenţa persoanelor testate RT-PCR“ semnat de reprezentanţii direcţiei de sănătate publică care a transmis probele recoltate, care se anexează cererii de finanţare fundamentată.
    RAPORTARE PENTRU LUNA ......................

┌──────────┬─────────────────┬─────┬─────────┬──────┬────────┐
│ │ │ │ │Tarif/│Suma de │
│ │Nr. crt. │Codul│Numele şi│test │decontat│
│ │ │ │prenumele│RT-PCR│(lei) │
│ │ │ │ │(lei) │ │
│ ├─────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┤
│ │C0 │C1 │C2 │C3 │C4 = 1 x│
│ │ │ │ │ │C3 │
│ ├─────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┤
│ │1 │ │ │200 │ │
│ ├─────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┤
│ │2 │ │ │200 │ │
│ ├─────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┤
│A. │... │ │ │ │ │
│RECOLTARE ├─────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┤
│ÎN SISTEM │TOTAL 1 DSP │X │X │X │ │
│COMUNITAR:│.................│ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┤
│ │1 │ │ │200 │ │
│ ├─────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┤
│ │2 │ │ │200 │ │
│ ├─────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┤
│ │... │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┤
│ │TOTAL 2 DSP │X │X │X │ │
│ │.................│ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┤
│ │TOTAL A = Total 1│X │X │X │ │
│ │+ Total 2 + ... │ │ │ │ │
└──────────┴─────────────────┴─────┴─────────┴──────┴────────┘┌──────────┬──────────┬─────┬─────────┬──────┬────────┐
│ │ │ │ │Tarif/│Suma de │
│ │Nr. crt. │Codul│Numele şi│test │decontat│
│ │ │ │prenumele│RT-PCR│(lei) │
│ │ │ │ │(lei) │ │
│ ├──────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┤
│ │C0 │C1 │C2 │C3 │C4 = 1 x│
│ │ │ │ │ │C3 │
│ ├──────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┤
│ │1 │ │ │200 │ │
│ ├──────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┤
│ │2 │ │ │200 │ │
│ ├──────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┤
│B. │... │ │ │ │ │
│RECOLTARE ├──────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┤
│PENTRU │TOTAL 1 │ │ │ │ │
│PERSONALUL│PERSONALUL│X │X │X │ │
│ŞI │PROPRIU │ │ │ │ │
│BOLNAVII ├──────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┤
│PROPRII: │1 │ │ │200 │ │
│ ├──────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┤
│ │2 │ │ │200 │ │
│ ├──────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┤
│ │... │ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┤
│ │TOTAL 2 │ │ │ │ │
│ │BOLNAVI │X │X │X │ │
│ │PROPRII │ │ │ │ │
│ ├──────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┤
│ │TOTAL B = │ │ │ │ │
│ │Total 1 + │ │ │X │ │
│ │Total 2 + │ │ │ │ │
│ │... │ │ │ │ │
└──────────┴──────────┴─────┴─────────┴──────┴────────┘┌───────────────────────────────┬─┬─┬─┬┐
│TOTAL = TOTAL A + TOTAL B │X│X│X││
└───────────────────────────────┴─┴─┴─┴┘


    Răspundem de realitatea, regularitatea şi exactitatea datelor raportate.
    Reprezentant legal
    Numele şi prenumele ...........
    Funcţia ............................
    Semnătura .....................
    Responsabil financiar
    Numele şi prenumele ...........
    Funcţia ............................
    Semnătura .....................
    Coordonatorul activităţii/şef laborator
    Numele şi prenumele ...........
    Funcţia ............................
    Semnătura .....................
    Direcţia de Sănătate Publică .....................
    BORDEROU CENTRALIZATOR
    al testelor RT-PCR realizate şi raportate
    Raportare pentru luna ......................
    pentru sursa buget de stat, titlul bunuri şi servicii DSP

┌─────────────┬─────────┬──────┬────────┐
│ │Număr │ │ │
│ │teste │Tarif/│Sumă de │
│Testare │RT-PCR │test │decontat│
│RT-PCR pentru│realizate│RT-PCR│(lei) │
│ │şi │(lei) │ │
│ │raportate│ │ │
├─────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│C0 │C1 │C2 │C3= C1 x│
│ │ │ │C2 │
├─────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│A. Direcţia │ │ │ │
│de Sănătate │ │200 │ │
│Publică …… │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│1. furnizor │ │ │ │
│public de │ │ │ │
│servicii │ │ │ │
│medicale din │ │ │ │
│subordinea │ │ │ │
│ministerelor │ │200 │ │
│şi │ │ │ │
│instituţiilor│ │ │ │
│cu reţele │ │ │ │
│sanitare │ │ │ │
│proprii │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│2. furnizor │ │ │ │
│public de │ │ │ │
│servicii │ │ │ │
│medicale din │ │ │ │
│subordinea │ │ │ │
│ministerelor │ │200 │ │
│şi │ │ │ │
│instituţiilor│ │ │ │
│cu reţele │ │ │ │
│sanitare │ │ │ │
│proprii │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│..... │ │200 │ │
├─────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│B. Total │ │ │ │
│furnizori │ │ │ │
│publici de │ │ │ │
│servicii │ │ │ │
│medicale din │ │ │ │
│subordinea │ │ │ │
│ministerelor │ │200 │ │
│şi │ │ │ │
│instituţiilor│ │ │ │
│cu reţele │ │ │ │
│sanitare │ │ │ │
│proprii = 1 +│ │ │ │
│2 + ... │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│1. Furnizor │ │ │ │
│privat de │ │ │ │
│servicii │ │200 │ │
│medicale │ │ │ │
│......... │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│2. Furnizor │ │ │ │
│privat de │ │ │ │
│servicii │ │200 │ │
│medicale │ │ │ │
│......... │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│...... │ │200 │ │
├─────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│C. Total │ │ │ │
│furnizori │ │ │ │
│privaţi de │ │200 │ │
│servicii │ │ │ │
│medicale = 1 │ │ │ │
│+ 2 + ... │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│1. UMF.... │ │200 │ │
├─────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│2. IML...... │ │200 │ │
├─────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│....... │ │200 │ │
├─────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│D. Total alte│ │ │ │
│instituţii = │ │200 │ │
│1 + 2 + .... │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│TOTAL = A + B│ │200 │ │
│+ C + D │ │ │ │
└─────────────┴─────────┴──────┴────────┘


    Răspundem de realitatea, regularitatea şi exactitatea datelor raportate.
    Reprezentant legal
    Numele şi prenumele ...........
    Funcţia ............................
    Semnătura ...........
    Responsabil financiar
    Numele şi prenumele ...........
    Funcţia ............................
    Semnătura ...........
    Coordonatorul activităţii/şef laborator
    Numele şi prenumele ...........
    Funcţia ............................
    Semnătura ...........
    Direcţia de Sănătate Publică .....................
    BORDEROU CENTRALIZATOR
    al testelor RT-PCR realizate şi raportate
    Raportare pentru luna ......................
    pentru sursa buget de stat, titlul bunuri şi servicii AAPL

┌────────────┬─────────┬──────┬────────┐
│ │Număr │ │ │
│Testare │teste │Tarif/│Sumă de │
│RT-PCR │RT-PCR │test │decontat│
│pentru │realizate│RT-PCR│(lei) │
│ │şi │(lei) │ │
│ │raportate│ │ │
├────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│C0 │C1 │C2 │C3 = C1 │
│ │ │ │x C2 │
├────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│1. Furnizor │ │ │ │
│public de │ │ │ │
│servicii │ │ │ │
│medicale din│ │200 │ │
│subordinea │ │ │ │
│AAPL │ │ │ │
│......... │ │ │ │
├────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│2. Furnizor │ │ │ │
│public de │ │ │ │
│servicii │ │ │ │
│medicale din│ │200 │ │
│subordinea │ │ │ │
│AAPL │ │ │ │
│......... │ │ │ │
├────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│...... │ │200 │ │
├────────────┼─────────┼──────┼────────┤
│Total │ │ │ │
│furnizori │ │ │ │
│publici de │ │ │ │
│servicii │ │200 │ │
│medicale din│ │ │ │
│subordinea │ │ │ │
│AAPL = 1 + 2│ │ │ │
│+ ... │ │ │ │
└────────────┴─────────┴──────┴────────┘


    Răspundem de realitatea, regularitatea şi exactitatea datelor raportate.
    Reprezentant legal
    Numele şi prenumele ...........
    Funcţia ............................
    Semnătura ...............
    Responsabil financiar
    Numele şi prenumele ...........
    Funcţia ............................
    Semnătura ...............
    Coordonatorul activităţii/şef laborator
    Numele şi prenumele ...........
    Funcţia ............................
    Semnătura ...............
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016