Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 614 din 3 martie 2020  privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 614 din 3 martie 2020 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 181 din 5 martie 2020
    Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (4) şi art. 123^1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 797.381 din data de 13.02.2020,
    în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 22 ianuarie 2020, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare a formularului 230 «Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii/Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat» şi «Anexa nr. ... la Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii/Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat», prevăzute în anexa nr. 2."

    2. La articolul 2 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) Notificare privind direcţionarea unei sume din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, prevăzut în anexa nr. 3;"

    3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Procedura prevăzută în anexa nr. 1 se aplică pentru direcţionarea de către contribuabili a unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pe veniturile realizate începând cu anul 2019, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.
    (2) Prin excepţie, pentru contribuabilii care au realizat venituri din salarii şi asimilate salariilor, din pensii, precum şi din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, în perioada 1 ianuarie-31 martie 2019, inclusiv, şi solicită direcţionarea unei sume din impozitul datorat aferent acestei perioade, sunt aplicabile prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 50/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare."

    4. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    5. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    (1) În cazul formularelor 230 înregistrate la organul fiscal central competent până la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, opţiunea contribuabililor referitoare la direcţionarea unei sume din impozitul anual datorat, începând cu anul 2019, rămâne valabilă.
    (2) Formularele 230 aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 50/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi, de asemenea, cele prevăzute de prezentul ordin pot fi completate şi depuse la organul fiscal central competent până la data de 25 mai 2020 inclusiv.

    ART. IV
    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu

    Bucureşti, 3 martie 2020.
    Nr. 614.
    ANEXA 1

    *) Formularul din anexa nr. 1 este reprodus în facsimil.
    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 147/2020)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    INSTRUCŢIUNI
    privind completarea formularului 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5%
    din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii/Cerere privind destinaţia sumei
    reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“
    I. Depunerea formularului
    1. Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care dispun direcţionarea unei sume din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, şi care realizează următoarele venituri din România:
    - venituri din salarii şi asimilate salariilor;
    – venituri din pensii;
    – venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit;
    – venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă;
    – venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
    – venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.
    Secţiunea II din formular se completează de contribuabilii care, în anul 2019, au realizat venituri din salarii şi asimilate salariilor, pensii şi/sau din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care impozitul se reţine la sursă şi care dispun direcţionarea unei sume din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, după cum urmează:
    a) pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2019 inclusiv:
    - dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând 2% din impozitul aferent perioadei pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult; sau
    – dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând 2% din impozitul aferent perioadei, pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
    – dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând 3,5% din impozitul aferent perioadei, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii;

    b) pentru perioada 1 aprilie-31 decembrie 2019 dispun direcţionarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul aferent perioadei pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.

    Secţiunea III se completează de către contribuabilii care, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019, au realizat venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit, drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real şi/sau din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit şi care dispun direcţionarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.

    2. Termen de depunere
    - până la data de 25 mai 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

    3. Organul fiscal central competent
    Formularul se completează în două exemplare:
    - originalul se depune, după caz, la:
    a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
    b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România

    – copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.


    4. Modul de completare şi depunere
    4.1. Formularul se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind corect, complet şi cu bună-credinţă informaţiile prevăzute de formular.
    4.2. Persoanele fizice care optează pentru direcţionarea unei sume din impozitul anual pentru susţinerea mai multor entităţi nonprofit/unităţi de cult, precum şi pentru acordarea de burse private completează în mod corespunzător formularul „Anexa nr. ....... la Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii/Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“.
    În această situaţie se completează corespunzător căsuţele prevăzute în formularul 230 cu numărul anexelor completate şi depuse împreună cu acesta.

    4.3. Cererea se depune împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.
    4.4. Formularul „Anexa nr. ....... la Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii/Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“ se depune numai cu formularul 230.
    4.5. Formularul se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului, la solicitarea acestuia.
    4.6. Formularul poate fi depus şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.


    II. Completarea formularului
    5. În rubrica „Anul“ se înscrie anul „2019“.
    6. Secţiunea I „Date de identificare a contribuabilului“
    6.1. În caseta „Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală“ se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
    6.2. În rubricile „Nume“ şi „Prenume“ se înscriu numele şi prenumele contribuabilului.
    6.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

    7. Secţiunea II.A.1 „Destinaţia sumei reprezentând 2% din impozitul datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii“
    7.1. Secţiunea se completează de către persoanele fizice care au realizat în perioada 1 ianuarie-31 martie 2019, inclusiv, venituri din salarii şi asimilate salariilor, pensii şi/sau din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă, în următoarele situaţii, după caz:
    a) solicită virarea sumei reprezentând 2% din impozitul aferent perioadei pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult; sau
    b) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii şi solicită restituirea acestora.

    7.2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult - căsuţa se bifează de către contribuabilii care solicită virarea sumei reprezentând 2% din impozitul aferent perioadei pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult.
    7.2.1. Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult - se înscrie codul de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult pentru care se solicită virarea sumei.
    7.2.2. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se înscrie denumirea completă a entităţii nonprofit/unităţii de cult.
    7.2.3. Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entităţii nonprofit/unităţii de cult.
    7.2.4. Suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult.
    7.2.5. În situaţia în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa rubrica „Suma“, caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.

    7.3. Bursa privată - căsuţa se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private conform legii şi solicită restituirea acestora.
    7.3.1. Contract nr./data - se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei private.
    7.3.2. Sumă plătită (lei) - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.
    7.3.3. Documente de plată nr./data - se înscriu numărul şi data documentelor care atestă plata bursei private.
    7.3.4. Contribuabilii vor prezenta organului fiscal competent, în copie cu menţiunea „conform cu originalul“, contractul privind bursa privată, precum şi documentele de plată pentru aceste burse.


    8. Secţiunea II.A.2 „Destinaţia sumei reprezentând 3,5% din impozitul datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii“
    8.1. Secţiunea se completează de către persoanele fizice care au realizat în perioada 1 ianuarie-31 martie 2019, inclusiv, venituri din salarii şi asimilate salariilor, pensii şi/sau din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă şi care dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând 3,5% din impozitul aferent perioadei pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.
    8.2. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult furnizoare de servicii sociale acreditată cu cel puţin un serviciu social licenţiat - se înscrie denumirea completă a entităţii nonprofit/unităţii de cult care este furnizoare de servicii sociale acreditată cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.
    8.3. Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult - se înscrie codul de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult pentru care se solicită virarea sumei.
    8.4. Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entităţii nonprofit/unităţii de cult.
    8.5. Suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult.
    8.6. În situaţia în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa rubrica „Suma“, caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.

    9. Secţiunea II.B „Destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pentru perioada 1 aprilie-31 decembrie 2019, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii“
    9.1. Secţiunea se completează de către persoanele fizice care au realizat în perioada 1 aprilie-31 decembrie 2019, inclusiv, venituri din salarii şi asimilate salariilor, pensii şi/sau din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă şi care dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul aferent perioadei pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burde private, potrivit legii.
    9.2. Bursa privată - căsuţa se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private conform legii şi solicită restituirea acestora.
    9.2.1. Contract nr./data - se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei private.
    9.2.2. Sumă plătită (lei) - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.
    9.2.3. Documente de plată nr./data - se înscriu numărul şi data documentelor care atestă plata bursei private.
    9.2.4. Contribuabilii vor prezenta organului fiscal competent, în copie cu menţiunea „conform cu originalul“, contractul privind bursa privată, precum şi documentele de plată pentru aceste burse.

    9.3. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult - căsuţa se bifează de către contribuabilii care solicită virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult.
    9.3.1. Căsuţa „Opţiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 1 an“ - se bifează în cazul în care contribuabilul solicită prin cerere distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru acelaşi beneficiar pentru o perioadă de 1 an.
    9.3.2. Căsuţa „Opţiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani“ - se bifează în cazul în care contribuabilul solicită prin cerere distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru acelaşi beneficiar pentru o perioadă de 2 ani. Solicitarea poate fi reînnoită după expirarea perioadei de 2 ani.
    9.3.3. Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult - se înscrie codul de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult pentru care se solicită virarea sumei.
    9.3.4. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se înscrie denumirea completă a entităţii nonprofit/unităţii de cult.
    9.3.5. Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entităţii nonprofit/unităţii de cult.
    9.3.6. Suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult.
    9.3.7. În situaţia în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa rubrica „Suma“, caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.
    9.3.8. Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată, depăşeşte plafonul de 3,5% din impozitul datorat aferent perioadei, atunci suma luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.


    10. Secţiunea III „Opţiunea privind direcţionarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii“
    10.1. Secţiunea se completează de către persoanele fizice care au realizat în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019, inclusiv, venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit, drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real şi/sau din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit şi care dispun direcţionarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.
    10.2. Bursa privată - căsuţa se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private conform legii şi solicită restituirea acestora.
    10.2.1. Contract nr./data - se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei private.
    10.2.2. Sumă plătită (lei) - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.
    10.2.3. Documente de plată nr./data - se înscriu numărul şi data documentelor care atestă plata bursei private.
    10.2.4. Contribuabilii vor prezenta organului fiscal competent, în copie cu menţiunea „conform cu originalul“, contractul privind bursa privată, precum şi documentele de plată pentru aceste burse.

    10.3. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult - căsuţa se bifează de către contribuabilii care solicită virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult.
    10.3.1. Căsuţa „Opţiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 1 an“ - se bifează în cazul în care contribuabilul solicită prin cerere distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru acelaşi beneficiar pentru o perioadă de 1 an.
    10.3.2. Căsuţa „Opţiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani“- se bifează în cazul în care contribuabilul solicită prin cerere distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru acelaşi beneficiar pentru o perioadă de 2 ani. Solicitarea poate fi reînnoită după expirarea perioadei de 2 ani.
    10.3.3. Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult - se înscrie codul de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult pentru care se solicită virarea sumei.
    10.3.4. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se înscrie denumirea completă a entităţii nonprofit/unităţii de cult.
    10.3.5. Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entităţii nonprofit/unităţii de cult.
    10.3.6. Suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult.
    10.3.7. În situaţia în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa rubrica „Suma“, caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.
    10.3.8. Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată, depăşeşte plafonul de 3,5% din impozitul anual, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.


    11. Secţiunea IV „Date de identificare a împuternicitului“
    11.1. Se completează numai în cazul în care direcţionarea unei sume din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private se realizează prin împuternicit, desemnat potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    11.2. În caseta „Cod de identificare fiscală“ se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
    11.3. În rubrica „Nume, prenume/Denumire“ se înscriu, după caz, numele şi prenumele împuternicitului sau denumirea acestuia.
    11.4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.    ANEXA 2

    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 147/2020)

┌──────────────────────────────────────┐
│Sigla*) │
└──────────────────────────────────────┘

     *) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.
    Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
    Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .....................
    Unitatea fiscală ......................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ...............................
    Către**) ....................................................
    **) Se vor înscrie numele, prenumele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală şi domiciliul fiscal ale contribuabilului.

    CNP/NIF........................................................................
    Str. .......................... nr. ...., bl. ...., sc. .....,
    et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ........................,
    localitatea ......................., cod poştal ...................
    Nr. înregistrare ...........................
    Data ............................................
    Notificare privind direcţionarea unei sume din impozitul anual
    datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult
    Stimată(e) doamnă/domn,
    Vă aducem la cunoştinţă că, potrivit evidenţelor noastre, aţi optat pentru virarea unei sume din impozitul pe veniturile realizate în anul ......................, pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult.
    A. Opţiune privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul datorat pe veniturile din salarii, pensii şi/sau activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, aferent perioadei 1 ianuarie-31 martie 2019, inclusiv, pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult
    Din analiza datelor din evidenţa fiscală rezultă că figuraţi cu formularul 230 depus în format hârtie pe bază de borderou \u-3928?
    Formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii/Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“, înregistrat cu nr. ............... din data de ...................., prin care a fost exercitată opţiunea dumneavoastră privind virarea sumei reprezentând ........ din impozitul datorat pe veniturile din salarii, pensii şi/sau activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, aferent perioadei 1 ianuarie-31 martie 2019, inclusiv, în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult ..................................., cod de identificare fiscală ......................, a fost depus în format hârtie, prin intermediul unei alte persoane, pe bază de borderou, prin poştă/direct la registratura organului fiscal.
    În cazul în care nu aţi optat pentru virarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul datorat în contul entităţii beneficiare menţionate, vă rugăm ca, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei, să ne comunicaţi, în scris, acest fapt.
    În situaţia în care nu răspundeţi în termen de 30 de zile de la data primirii acestei notificări, considerăm că opţiunea înregistrată la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu numărul de mai sus, vă aparţine şi urmează să finalizăm procedura legală.
    Dacă aceasta este opţiunea dumneavoastră exprimată prin semnarea formularului 230, atunci nu sunteţi obligat(ă) să răspundeţi la această notificare.

    B. Opţiune privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult
    Vă aducem la cunoştinţă că, potrivit evidenţelor noastre, aţi optat pentru virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pe venitul realizat în anul/anii ......................, pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult.
    Din analiza datelor din evidenţa fiscală rezultă că figuraţi cu formularul 230 depus în format hârtie pe bază de borderou \u-3928?
    Formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii/Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“, înregistrat cu nr. ............... din data de ...................., prin care a fost exercitată opţiunea dumneavoastră privind virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, pentru o perioadă de ..........., în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult ..................................., cod de identificare fiscală ......................, a fost depus în format hârtie, pe bază de borderou, prin poştă/direct la registratura organului fiscal.
    În cazul în care nu aţi optat pentru virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat în contul entităţii beneficiare menţionate sau nu aţi solicitat virarea sumei pentru această entitate nonprofit/unitate de cult pentru perioada de mai sus, vă rugăm ca, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei, să ne comunicaţi, în scris, aceste aspecte.
    În situaţia în care nu răspundeţi în termen de 30 de zile de la data primirii acestei notificări, considerăm că opţiunea înregistrată la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu numărul de mai sus vă aparţine şi urmează să finalizăm procedura legală.
    Dacă aceasta este opţiunea dumneavoastră exprimată prin semnarea formularului 230, atunci nu sunteţi obligat(ă) să răspundeţi la această notificare.

    C. Au fost identificate erori în formularul 230 depus \u-3928?
    În vederea efectuării corecturilor, vă rugăm să vă prezentaţi, în termen de 30 de zile de la primirea prezentei, la sediul unităţii fiscale.

    Pentru informaţii suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este doamna/domnul ..............................., la sediul nostru sau la numărul de telefon ........................., între orele …..-….. .
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele .....................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Popescu Leonica
06 Martie 2020
Multumesc!
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016