Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 6.102 din 4 ianuarie 2021  privind instituirea carantinei zonale  pentru localitatea Topliţa, comuna Topliţa, judeţul Hunedoara    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 6.102 din 4 ianuarie 2021 privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Topliţa, comuna Topliţa, judeţul Hunedoara

EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 6 din 5 ianuarie 2021
    Luând în considerare situaţia epidemiologică din comuna Topliţa, judeţul Hunedoara, generată de coronavirusul SARS-CoV-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 27,32 la 1.000 de locuitori în localitatea Topliţa, comuna Topliţa, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,
    ţinând cont de Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara nr. 1 din 4.01.2021 emisă pe baza Analizei de risc a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara nr. 3 din 3.01.2021 şi a Avizului Institutului Naţional de Sănătate Publică nr. 396 din 3.01.2021,
    în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a)-d) şi f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2,
    şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Începând cu data de 5.01.2021, ora 8,00, se instituie, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 19.01.2021, ora 8,00, măsura de carantină zonală în localitatea Topliţa, comuna Topliţa, judeţul Hunedoara.
    (2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1), denumit în continuare zonă carantinată, este delimitat de următoarele coordonate geografice:
    - N 45°40'26,9“; E 22°48'18,5'
    – N 45°41'03,7“; E 22°47'19,4'
    – N 45°40'46,0“; E 22°46'41,1'
    – N 45°41'06,4“; E 22°46'47,7'
    – N 45°41'08,9“; E 22°45'55,4'
    – N 45°41'16,3“; E 22°46'47,9'
    – N 45°41'23,7“; E 22°47'19,3'
    – N 45°41'16,1“; E 22°47'37,2'.


    ART. 2
    (1) Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere.
    (2) Se vor stabili, prin grija administraţiei publice locale Topliţa şi a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, rutele ocolitoare, căile majore de circulaţie care tranzitează zona şi se vor aduce la cunoştinţa populaţiei prin mass-media.

    ART. 3
    În zona menţionată la art. 1 alin. (2), se aplică în mod corespunzător toate interdicţiile şi restricţiile stabilite în perioada stării de alertă, prevăzute în Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

    ART. 4
    În/Din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru:
    a) tranzitarea fără oprire de către mijloacele de transport auto destinate pentru transportul călătorilor/pasagerilor din autovehicule proprietate personală/de marfă, care se deplasează în alte localităţi decât cea carantinată;
    b) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice, precum şi aprovizionării populaţiei, pe baza documentelor justificative care să indice scopul şi destinaţia transportului;
    c) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, sanitar-veterinar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, comunicaţiilor, transporturilor;
    d) persoanele ce desfăşoară activităţi agricole sau deplasarea pentru comercializarea produselor agroalimentare, prin completarea declaraţiei pe propria răspundere;
    e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
    f) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
    g) urgenţe medicale.


    ART. 5
    În/Din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea, respectiv ieşirea persoanelor care locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, sanitar-veterinar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, comunicaţiilor, transporturilor şi activităţilor cu caracter religios, doar pentru situaţii excepţionale care ţin de menţinerea serviciilor publice sau operaţionale.

    ART. 6
    (1) Pentru verificarea motivului deplasării persoanele prevăzute la art. 4 şi 5 sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa de salariat eliberată de angajator, ştampilată şi semnată de către acesta, ori după caz, declaraţia pe propria răspundere.
    (2) În conţinutul adeverinţei eliberate de către angajator se vor specifica în clar următoarele aspecte: datele de contact şi de identificare ale angajatorului, datele de contact şi de identificare ale persoanei angajate/salariate, itinerarul de deplasare al acesteia între domiciliu şi locaţia în care îşi desfăşoară activitatea de lucru, precum şi necesitatea argumentată a prezenţei angajatului la locul de muncă şi faptul că persoana în cauză a fost instruită cu privire la obligativitatea respectării măsurilor de prevenire a riscului epidemiologic.

    ART. 7
    Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanţare fizică, stabilite prin ordinul comun al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 32-37 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 8
    În zona menţionată la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii:
    1. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri;
    2. interzicerea desfăşurării următoarelor activităţi:
    a) organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) atât în spaţii deschise, cât şi închise (saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente etc.);
    b) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor;
    c) activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;
    d) activitatea cu publicul a structurilor de primire turistică, inclusiv a restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul acestora;
    e) organizarea şi desfăşurarea activităţii cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte;
    f) organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, a bâlciurilor, oboarelor şi a talciocurilor;

    3. slujbele religioase cu caracter colectiv se pot oficia în lăcaşurile de cult, fără accesul publicului, putând fi transmise în mass-media sau on-line;
    4. slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări) se pot oficia în lăcaşurile de cult, cu participarea a maximum 16 persoane;
    5. este permis accesul credincioşilor în lăcaşurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă de minimum 2 metri între persoane;
    6. slujbele religioase care se vor oficia în aer liber se vor desfăşura cu menţinerea distanţei de 1,5 m între persoane;
    7. instituirea obligativităţii de purtare a măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani;
    8. în intervalul orar 5,00-23,00, în interiorul zonei menţionate la art. 1 alin. (2) se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:
    a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă, gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
    b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi de bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale, pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani în intervalul orar 10,00-14,00, iar pentru persoanele cu vârsta sub 65 de ani în intervalele orare 6,00-10,00, respectiv 14,00-20,00;
    c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
    d) deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), precum şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
    e) deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină;
    f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
    g) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
    h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
    i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate;
    j) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
    k) pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor;
    l) eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi prevăzute de lege;
    m) alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;
    n) participarea la activităţi religioase;
    o) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei.

    9. în intervalul orar 23,00-5,00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 8 lit. a), c), m) şi o).


    ART. 9
    Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara va evalua şi prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor şi va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii.

    ART. 10
    Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara“ al judeţului Hunedoara asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.

    ART. 11
    (1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 12
    Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Hunedoara.

    ART. 13
    Primăria Comunei Topliţa va întreprinde demersuri, prin grija comitetului local pentru situaţii de urgenţă, pentru:
    1. respectarea pe teritoriul acesteia a măsurilor pentru prevenirea răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2, în conformitate cu prezentul ordin.
    2. aducerea la cunoştinţa cetăţenilor din zona carantinată a informaţiilor detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală ce trebuie respectate în contextul epidemiologic existent şi regulile de prevenire a răspândirii virusului COVID-19, prin: distribuirea de pliante şi difuzarea de mesaje prin instalaţii de sonorizare (inclusiv montate pe autovehicule), prin care se vor mediatiza inclusiv prezentele măsuri.
    3. asigurarea funcţionării continue a serviciilor de utilităţi publice (apă curentă, electricitate etc.), iar în cazul persoanelor infectate cu COVID-19, deşeurile rezultate din imobilele acestora vor fi colectate, eliminate şi neutralizate de către o firmă specializată autorizată.
    4. asigurarea de materiale dezinfectante şi personal care va efectua triajul observaţional, măsurarea temperaturii şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru toate persoanele care intră/ies în/din localitatea carantinată prin filtrele instituite de forţele de ordine.
    5. asigurarea dezinfecţiei spaţiilor indicate de către Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara.


    ART. 14
    Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Hunedoara, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara şi a Direcţiei de Sănătate Publică Hunedoara, şi spre informare la Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.

    ART. 15
    Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 5.01.2021, ora 8,00, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 19.01.2021, ora 8,00, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 5.01.2021, ora 15,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.

    ART. 16
    Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

    ART. 17
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă,
                    Raed Arafat,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 4 ianuarie 2021.
    Nr. 6.102.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016