Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.6 din 20 ianuarie 2020  pentru modificarea şi completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare  a domeniului managementului resurselor umane    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. M.6 din 20 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 46 din 23 ianuarie 2020
    Pentru aplicarea prevederilor art. 41^1 alin. 1-4, 6 şi 8, art. 74, art. 75^1 şi ale art. 91 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a dispoziţiilor art. 5, 8 şi 28 din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările ulterioare,
    ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Normele privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.69/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) În sensul prezentelor norme, prin promovarea în funcţie se înţelege:
    a) eliberarea cadrelor militare din funcţiile deţinute şi numirea în funcţii de execuţie sau de comandă/conducere, prevăzute în statele de organizare cu grade superioare gradelor funcţiilor din care au fost eliberate;
    b) eliberarea cadrelor militare din funcţiile în care sunt încadrate şi numirea în funcţii cu coeficienţi superiori sau situate la niveluri ierarhice superioare, prevăzute în statele de organizare cu aceleaşi grade;
    c) eliberarea cadrelor militare din funcţii cu atribuţii de execuţie şi numirea în funcţii cu atribuţii de comandă/conducere.
    (2) Comisiile de selecţie analizează, ierarhizează şi selecţionează inclusiv cadrele militare care optează să fie numite în funcţii vacante, publicate în vederea încadrării, echivalente sau inferioare celor deţinute din punctul de vedere al gradului, coeficienţilor şi al nivelului ierarhic.
    (3) În sensul prezentelor norme, noţiunea de «funcţii» este aceeaşi cu cea de «post"

    2. La articolul 4 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) Comisia de selecţie nr. 1 are următoarele competenţe: de a analiza, ierarhiza şi selecţiona ofiţerii în vederea promovării în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar; de a analiza şi aviza ofiţerii propuşi să li se acorde gradul de general de brigadă/similar - cu o stea, precum şi generali/similari propuşi pentru înaintare în gradul următor;"

    3. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Comisia de selecţie nr. 1 are şi competenţa de a analiza, ierarhiza şi selecţiona ofiţerii pentru încadrarea funcţiilor prevăzute cu grade de general/similar, în cadrul structurilor naţionale dislocate în afara teritoriului statului român, precum şi a funcţiilor prevăzute cu grade de general/similar alocate Ministerului Apărării Naţionale în cadrul structurilor internaţionale, indiferent de dislocarea acestora."

    4. La articolul 4, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) Comisia de selecţie nr. 5 are şi competenţa de a analiza, ierarhiza şi selecţiona ofiţerii pentru încadrarea funcţiilor prevăzute cu grade de până la locotenent-colonel/căpitan-comandor inclusiv, alocate României, din cadrul structurilor militare multinaţionale dislocate pe teritoriul statului român, cu excepţia celor din cadrul Modulului NATO de comunicaţii şi informatică dislocabil DCM «E».
(6) Comisia de selecţie nr. 8 are şi competenţa de a analiza, ierarhiza şi selecţiona maiştrii militari şi subofiţerii pentru încadrarea funcţiilor alocate României, din cadrul structurilor militare multinaţionale dislocate pe teritoriul statului român, cu excepţia celor din cadrul Modulului NATO de comunicaţii şi informatică dislocabil DCM «E"

    5. La articolul 4, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:
    "(6^1) Comisia de selecţie nr. 12 are şi competenţa de a analiza, ierarhiza şi selecţiona cadre militare pentru încadrarea funcţiilor prevăzute cu grade de până la locotenent-colonel/căpitan-comandor inclusiv, alocate României, din cadrul Modulului NATO de comunicaţii şi informatică dislocabil DCM «E», structură militară internaţională dislocată pe teritoriul statului român."

    6. La articolul 4, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Comisiile de selecţie menţionate la alin. (3^1)-(6^1) au şi competenţa de a analiza şi aviza cadrele militare încadrate în funcţiile alocate României în cadrul structurilor militare multinaţionale dislocate pe teritoriul statului român, care îndeplinesc condiţiile pentru înaintarea în gradul următor."

    7. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Candidaţii nu pot participa la şedinţele comisiilor de selecţie."

    8. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 15^1
    (1) Şedinţele comisiilor de selecţie se pot desfăşura în sistem informatizat, cu respectarea condiţiilor şi a termenelor prevăzute în prezentele norme.
    (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se utilizează un program informatic acreditat şi omologat potrivit reglementărilor în vigoare.
    (3) Cerinţele, procedura de lucru cu programul informatic prevăzut la alin. (1) şi detaliile tehnice se stabilesc prin dispoziţie a şefului Direcţiei generale management resurse umane."

    9. La articolul 33, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), pentru încadrarea funcţiilor vacante de comandanţi/şefi de unităţi/mari unităţi şi de locţiitori ai acestora/similare aflate în coordonarea comandantului/şefului altei structuri, interviul se organizează de structura al cărei şef/comandant asigură coordonarea."

    10. La articolul 34, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    (1) Comisia pentru desfăşurarea interviului este desemnată de către comandatul/şeful structurii la care se desfăşoară acesta şi are în compunere 3-5 membri, ofiţeri care sunt încadraţi în funcţii egale/similare cu funcţia vacantă şi care au gradul cel puţin egal cu gradul funcţiei vacante sau gradul cel mai mare al candidaţilor, după caz; pentru funcţiile vacante prevăzute cu grade de maistru militar sau subofiţer, din cadrul comisiei poate face parte şi subofiţerul de comandă al structurii unde se regăseşte funcţia vacantă."

    11. La articolul 34, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Pentru încadrarea funcţiilor vacante prevăzute cu grade de general/similari din cadrul structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale şi ale celorlalte structuri subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, componenţa comisiei pentru desfăşurarea interviului şi locul desfăşurării acestuia se aprobă de către ministrul apărării naţionale, la propunerea şefului structurii în care se află funcţia vacantă. Pentru structurile aflate în coordonarea altor structuri, propunerile se înaintează de către comandantul/şeful structurii coordonatoare."

    12. La articolul 34, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:
    "(7^1) Pentru încadrarea funcţiilor vacante prevăzute cu grade de general/similari de şefi ai structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale şi ai celor subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, cu excepţia celor de şef al Statului Major al Apărării şi director general al Direcţiei generale de informaţii a apărării, componenţa comisiei pentru desfăşurarea interviului se aprobă de către ministrul apărării naţionale, la propunerea şefului Direcţiei generale management resurse umane."

    13. După articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 40^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 40^1
    Prevederile prezentelor norme nu se aplică în situaţia emiterii ordinelor de numire a personalului în aceeaşi funcţie ca urmare a ieşirii din vigoare a fişelor anexă la statele de organizare prin care au fost modificate temporar prevederile de grad, studii şi/sau coeficient, după caz, ale funcţiilor."

    14. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 42
    Analizarea, ierarhizarea şi selecţia cadrelor militare pentru promovarea în funcţii din domeniile financiar-contabil, psihologie, audit, relaţii publice, muzici militare, securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor şi operaţii speciale se realizează după obţinerea avizului de specialitate de la structurile care sunt responsabile de coordonarea profesională a domeniilor respective."

    15. După articolul 42^1 se introduc două noi articole, articolele 42^2 şi 42^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 42^2
    (1) Cadrele militare detaşate la misiuni temporare în afara teritoriului naţional pot participa la selecţie în condiţii similare cu cele aflate în ţară.
    (2) Cadrele militare care încheie misiunile permanente în străinătate se numesc în funcţii corespunzătoare pregătirii profesionale şi experienţei dobândite pe timpul executării misiunii, în baza prevederilor art. 75^1 alin. 1 teza a doua din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, la propunerea şefilor structurilor centrale care, potrivit reglementărilor în vigoare, gestionează posturile permanente în străinătate, conform următorului algoritm:
    a) identificarea funcţiilor vacante corespunzătoare;
    b) solicitarea opţiunilor cadrelor militare privind încadrarea în funcţiile respective;
    c) emiterea actelor administrative pentru încadrarea în funcţii.
    (3) În situaţia în care mai multe cadre militare care încheie misiunile permanente în străinătate optează pentru încadrarea aceleiaşi funcţii, selecţia acestora se realizează prin aplicarea prevederilor art. 12.
    (4) În situaţiile prevăzute la alin. (2), data numirii în noile funcţii a cadrelor militare care finalizează misiunea permanentă este data imediat următoare celei la care se încheie mandatul.
    ART. 42^3
    Pentru ocuparea posturilor militare vacante prevăzute cu nivel de competenţă lingvistică 2.2.2.2. conform descriptorilor STANAG 6001 şi superior acestuia sunt admişi la selecţie şi candidaţii care deţin certificat de competenţă lingvistică cu nivel mai mic cu o treaptă la cel mult două deprinderi."

    16. La anexa nr. 11 punctul A, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) are vechimea de cel puţin 12 luni în funcţia actuală, împlinită în luna analizei în comisia de selecţie, cu excepţia cazurilor în care a fost numit în funcţie ca urmare a reorganizării, redimensionării, redislocării sau transformării structurilor militare, ori încadrarea funcţiei pentru care candidează necesită obţinerea avizului Consiliului Suprem de Apărare a Ţării"

    17. La anexa nr. 11 punctul A, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:
    "n) are vechime de cel puţin 48 de luni în cadrul unităţii militare în care a fost chemat/rechemat în activitate, împlinită în luna analizei în comisia de selecţie, cu excepţia situaţiilor de numire în funcţie ca urmare a reorganizării, redimensionării, redislocării sau transformării structurilor militare (criteriul se aplică doar cadrelor militare care au declarat pe propria răspundere că îşi vor desfăşura activitatea timp de cel puţin 4 ani în cadrul unităţii militare în care au fost numite în funcţiile pentru care au concurat şi doar în situaţia în care acestea solicită încadrarea într-o funcţie din cadrul altei unităţi militare)"    ART. II
    Normele privind încheierea contractelor în vederea exercitării profesiei de cadru militar în activitate, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.161/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 21 august 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Persoanele admise la cursurile Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» sau la cursurile instituţiilor civile de învăţământ superior, şcolarizate pentru nevoile Ministerului Apărării Naţionale, încheie cu acest minister, reprezentat de şeful Direcţiei generale management resurse umane, contracte prin care se obligă să îşi desfăşoare activitatea în structurile armatei timp de 8 ani de la numirea în prima funcţie."

    2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), contractele studenţilor înmatriculaţi în cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza», şcolarizaţi pentru nevoile Ministerului Apărării Naţionale, se încheie astfel:
    a) promoţia 2017-2021, în termen de 3 zile lucrătoare de la data repartiţiei în funcţii;
    b) promoţia 2019-2023, până la data de 1 martie 2020."

    3. La articolul 16, litera b) se abrogă.


    ART. III
    Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, până la data de 31 iulie 2020, se suspendă aplicarea prevederilor art. 22 din Normele privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.59/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 1 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. IV
    (1) În perioada suspendării dispoziţiilor prevăzute la art. III se aplică regulile temporare prevăzute la alin. (2) şi (3).
    (2) În vederea extinderii bazei de selecţie şi asigurării personalului pentru încadrarea posturilor permanente sunt declaraţi „admis“ la selecţia iniţială şi pot participa la următoarele probe din concurs/examen:
    a) pentru ocuparea posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională, candidaţii cu nivel de competenţă lingvistică la cele 4 deprinderi inferior cu o treaptă faţă de nivelul specificat în fişa postului permanent ce urmează a fi ocupat, dar nu mai mic de nivelul 2;
    b) pentru ocuparea posturilor permanente din structurile internaţionale la care România este parte, prevăzute cu nivelul 4 de competenţă lingvistică, candidaţii cu nivel de competenţă lingvistică la cele 4 deprinderi inferior cu o treaptă;
    c) pentru ocuparea posturilor permanente din structurile internaţionale la care România este parte, prevăzute cu nivelul 3 de competenţă lingvistică, candidaţii cu nivel 2 de competenţă lingvistică la oricare două deprinderi şi nivel 2+ de competenţă lingvistică la celelalte două deprinderi sau superioare acestora;
    d) pentru ocuparea posturilor permanente din structurile internaţionale la care România este parte, prevăzute cu nivelul 4 de competenţă lingvistică la 1-3 deprinderi şi cu nivelul 3 la cealaltă/celelalte deprindere/deprinderi, candidaţii cu nivel 3 de competenţă lingvistică la deprinderea/deprinderile prevăzută/prevăzute cu nivel 4 de competenţă lingvistică şi cu nivel 2+ de competenţă lingvistică la deprinderea/deprinderile prevăzută/prevăzute cu nivel 3 de competenţă lingvistică sau superioare acestora.

    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică pentru ocuparea posturilor permanente din comandamentele structurilor de operaţii speciale.

    ART. V
    (1) Analiza, ierarhizarea şi selecţia candidaţilor pentru promovarea în funcţiile vacante publicate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se realizează şi se finalizează în conformitate cu dispoziţiile legale aflate în vigoare la data publicării funcţiilor respective.
    (2) Procesul de selecţie pentru încadrarea posturilor permanente în străinătate început până la data de 31 iulie 2020 se realizează şi se finalizează în conformitate cu dispoziţiile legale aflate în vigoare la data demarării acestuia.

    ART. VI
    Cadrelor militare chemate în activitate li se aplică regulile privind evoluţia în carieră specifice cadrelor militare formate pe filiera indirectă, reglementate prin Instrucţiunile privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. VII
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul apărării naţionale,
                    Ionel Nicolae Ciucă

    Bucureşti, 20 ianuarie 2020.
    Nr. M.6.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016