Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 593 din 20 mai 2021  privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 din bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenţiei privind implementarea Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 593 din 20 mai 2021 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 din bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenţiei privind implementarea "Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia", a modelului Convenţiei de garantare şi plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de risc şi al comisionului de administrare pentru anul 2021

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 548 din 27 mai 2021
    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (17) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 423/2021,
    ministrul finanţelor emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă Mecanismul financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat asociate Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial, din bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Se aprobă Convenţia privind implementarea Programului IMM FACTOR, care se va încheia între Ministerul Finanţelor şi F.N.G.C.I.M.M., prevăzută la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind Programul IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, cu modificările ulterioare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Se aprobă Convenţia de garantare şi plată a granturilor, care se încheie între F.N.G.C.I.M.M. şi instituţiile finanţatoare, prevăzută la art. 2 lit. b) din normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 423/2021, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3.

    ART. 4
    Pentru anul 2021, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia este de 1.000.000.000 lei.

    ART. 5
    Pentru anul 2021 se aprobă comisionul de administrare a garanţiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi contul statului român, în cadrul Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, la nivelul de 0,15% pe an pentru toată perioada de valabilitate a garanţiilor, calculat la valoarea garanţiei de stat.

    ART. 6
    Pentru garanţiile acordate de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi contul statului român, aferente creditelor garantate acordate în anul 2021 în cadrul Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, se aprobă comisionul de risc la nivelul de 0,15% pe an pentru primul an de garantare, de 0,15% pe an pentru anii 2 şi 3 de garantare, respectiv de 0,25% pe an pentru anul 4 de garantare, aplicat la valoarea garanţiei de stat.

    ART. 7
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 8
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul finanţelor,
                    Lucian Ovidiu Heiuş,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 20 mai 2021.
    Nr. 593.
    ANEXA 1

    MECANISMUL FINANCIAR
    de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat asociate Programului IMM Factor - Produs de garantare a creditului comercial
    Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, cu modificările ulterioare, IMM-urile care contractează finanţări de tip factoring în cadrul Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia (Program), beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferente garanţiei acordate şi a valorii rezultate din aplicarea unui procent de 50% la valoarea dobânzii aferentă sumelor avansate de finanţator beneficiarului, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 de euro per întreprindere. Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 800.000 euro este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare.
    Pe durata de derulare a Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, valoarea dobânzii aferente sumelor avansate de finanţator beneficiarului se suportă în procent de 50% de către Ministerul Finanţelor, pe o perioadă de 8 luni, calculată de la data acordării finanţării de instituţia finanţatoare.
    După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, IMMurile achită finanţatorului dobânda datorată.
    Comisionul de risc reprezintă suma datorată Ministerului Finanţelor de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei, aplicat la valoarea garanţiei.
    Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul de stat sub formă de grant primit de beneficiar pentru toată durata de valabilitate a garanţiei.
    Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a finanţării, în funcţie de perioada de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
    După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile facilităţi de factoring contractate sau dacă se majorează/prelungeşte finanţarea contractată iniţial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M. şi se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia. Nivelul comisionului de risc se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor.
    Comisionul de administrare este datorat F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul Programului. Comisionul de administrare este calculat de F.N.G.C.I.M.M. şi este virat de finanţator. Pe durata derulării Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, obligaţia de plată a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul de stat sub formă de grant primit de beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program.
    Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a finanţării, în funcţie de perioada de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar sau F.N.G.C.I.M.M., după caz.
    După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile facilităţi de factoring contractate sau dacă se majorează/prelungeşte finanţarea de tip factoring, suma reprezentând comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul Programului şi este virată de finanţator pe toată perioada de valabilitate a garanţiei şi, după caz, până la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată şi este calculat la valoarea garanţiei. Nivelul comisionului de administrare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor.
    Schema mecanismului de transfer al fondurilor pentru plata granturilor în cadrul Schemei de ajutor de stat este următoarea:

┌────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┬────────────────────────────┐
│Nr. │Activitate │Documente │Responsabil │Termen │
│crt.│ │suport │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │1. Decizia de │ │ │
│ │ │plată │ │ │
│ │ │referitoare la│ │ │
│ │ │sumele de │ │ │
│ │ │virat în │ │ │
│ │ │contul │ │ │
│ │ │F.N.G.C.I.M.M.│ │ │
│ │ │pentru plata │ │ │
│ │ │ajutorului de │ │ │
│ │ │stat aferent │ │ │
│ │ │dobânzilor şi │ │ │
│ │ │comisioanelor │ │ │
│ │ │de │ │ │
│ │ │administrare │ │ │
│ │ │2. Situaţia │ │ │
│ │ │privind │ │ │
│ │ │calculul │ │ │
│ │ │comisionului │ │ │
│ │F.N.G.C.I.M.M.│de risc │ │ │
│ │comunică lunar│acoperit din │ │ │
│ │Ministerului │grant conform │ │ │
│ │Finanţelor │prevederilor │ │ │
│ │(M.F.) suma │Schemei de │ │ │
│ │totală ce │ajutor de stat│ │ │
│ │trebuie │asociate │ │ │
│ │alocată din │Programului │ │ │
│ │grant în │IMM Factor - │ │ │
│ │vederea │Produs de │F.N.G.C.I.M.M.,│Lunar, pe toată perioada de │
│ │acoperirii │garantare a │în calitate de │derulare a schemei de ajutor│
│1. │costului total│creditului │administrator │de stat, până pe data de 15 │
│ │al finanţării,│comercial - │al schemei de │a lunii curente, pentru luna│
│ │după cum │anexa nr. 1 la│ajutor de stat │anterioară │
│ │urmează: 1. │Normele │ │ │
│ │dobânzile │metodologice │ │ │
│ │aferente │de aplicare a │ │ │
│ │finanţării şi │Ordonanţei de │ │ │
│ │comisioanele │urgenţă a │ │ │
│ │de │Guvernului nr.│ │ │
│ │administrare; │146/2020 │ │ │
│ │2. │privind │ │ │
│ │comisioanele │aprobarea │ │ │
│ │de risc. │Programului │ │ │
│ │ │IMM FACTOR - │ │ │
│ │ │Produs de │ │ │
│ │ │garantare a │ │ │
│ │ │creditului │ │ │
│ │ │comercial şi a│ │ │
│ │ │Schemei de │ │ │
│ │ │ajutor de stat│ │ │
│ │ │asociate │ │ │
│ │ │acestuia, │ │ │
│ │ │aprobate prin │ │ │
│ │ │Hotărârea │ │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │ │
│ │ │423/2021, │ │ │
│ │ │pentru │ │ │
│ │ │ajutorul de │ │ │
│ │ │stat aferent │ │ │
│ │ │comisioanelor │ │ │
│ │ │de risc │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤
│ │M.F. virează │ │ │În termen de maximum 10 zile│
│ │lunar în │ │ │lucrătoare de la data │
│ │contul de │ │ │înregistrării on-line a │
│ │tranzit al │ │M.F., în │Deciziei de plată │
│ │F.N.G.C.I.M.M.│Virament │calitate de │referitoare la sumele de │
│2. │deschis la │bancar │furnizor de │virat în contul │
│ │......... │ │ajutor de stat │F.N.G.C.I.M.M., la │
│ │dobânda şi │ │ │Registratura generală a │
│ │comisionul de │ │ │Ministerului Finanţelor, pe │
│ │administrare. │ │ │adresa │
│ │ │ │ │registratura@mfinante.gov.ro│
├────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤
│ │F.N.G.C.I.M.M.│ │ │ │
│ │virează │ │ │ │
│ │fiecărui │ │ │ │
│ │finanţator │ │ │ │
│ │sumele │ │F.N.G.C.I.M.M.,│În termen de maximum 5 zile │
│ │aferente │Virament │în calitate de │de la primirea sumelor de la│
│3. │componentei de│bancar │administrator │pct. 2 în contul │
│ │dobândă din │ │al schemei de │F.N.G.C.I.M.M. │
│ │grantul │ │ajutor de stat │ │
│ │acordat de │ │ │ │
│ │furnizorul de │ │ │ │
│ │ajutor de │ │ │ │
│ │stat. │ │ │ │
└────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┴────────────────────────────┘
    ANEXA 2

    CONVENŢIE
    privind implementarea „Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia“
    Încheiată în temeiul art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, cu modificările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 146/2020, şi al art. 2 lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 423/2021, denumite în continuare Norme metodologice de aplicare a OUG nr. 146/2020,
    între:
    Ministerul Finanţelor, autoritate a administraţiei publice centrale, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Libertăţii nr. 16, sectorul 5, reprezentat de ..........................., în calitate de ............................., denumit în continuare M.F.,
    şi
    Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerţului cu nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN cu nr. RG-PJR-41-110174 şi în Registrul special al IFN cu nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de.................., în calitate de........................, şi de........................, în calitate de.................., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M.
    În scopul derulării „Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia“, părţile convin încheierea prezentei convenţii de implementare, în condiţiile prevăzute în continuare.
    CAP. I
    Obiectul convenţiei
    ART. 1
    Prezenta convenţie reglementează termenii şi condiţiile mandatului acordat F.N.G.C.I.M.M. de către M.F., precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor privind acordarea, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor rezultate din aplicarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, denumit în continuare Programul.

    ART. 2
    (1) Programul este destinat asigurării continuităţii activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, prin acordarea de garanţii de stat pentru facilităţile de factoring acordate de finanţatori întreprinderilor mici şi mijlocii, denumite în continuare Beneficiari.
    (2) Garanţia acoperă maximum 50% din valoarea facilităţii de tip factoring, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi orice alte costuri generate de participarea la Program.
    (3) Valoarea maximă a plafonului de garantare acordat unui beneficiar este de 5.000.000 lei, iar cuantumul total al unei facilităţi de factoring nu trebuie să depăşească:
    (i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii doi ani de activitate;
    sau
    (ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
    sau
    (iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţiile, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

    (4) Durata maximă de valabilitate a facilităţii de factoring este de maximum 12 luni, cu posibilitatea prelungirii facilităţii, de maximum 3 ori, pe perioade de până la 12 luni, fără a depăşi 48 de luni.
    (5) Pentru finanţările prevăzute la alin. (3) M.F. plăteşte granturi constând în procent de 50% din valoarea dobânzii aferente sumelor avansate de finanţator beneficiarului şi în procent de 100% din valoarea comisioanelor de administrare şi de risc, din bugetul Ministerul Finanţelor - Acţiuni generale, în cadrul unei scheme de ajutor de stat asociate acestui program.
    (6) Schema de ajutor de stat prevăzută la alin. (5) este implementată de către M.F., prin F.N.G.C.I.M.M., în conformitate cu atribuţiile ce îi revin prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu legislaţia în materie de ajutor de stat. M.F. are calitatea de furnizor de ajutor de stat, iar calitatea de administrator al acestei scheme de ajutor de stat este delegată F.N.G.C.I.M.M., prin efectul legii.

    ART. 3
    Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din OUG nr. 146/2020, prin prezenta convenţie F.N.G.C.I.M.M. este mandatat să garanteze în numele şi în contul statului facilităţile de factoring acordate de către finanţatori beneficiarilor definiţi conform art. 3 lit. b) din OUG nr. 146/2020, eligibili în cadrul Programului, care respectă prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 146/2020, şi se încadrează în normele şi procedurile interne ale finanţatorilor participanţi în cadrul Programului.

    ART. 4
    (1) Costul total al facilităţii de factoring acordate în cadrul Programului se compune din:
    a) rata dobânzii constând în rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de 2,5% pe an. Această marjă include dobânda, comisionul de factoring, precum şi orice alt comision perceput de finanţator. Nu sunt incluse taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de factoring, respectiv: taxe notariale, costurile legate de evaluare şi înregistrarea garanţiilor şi alte costuri conexe;
    b) comisionul de risc reprezintă suma datorată Ministerului Finanţelor de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei, aplicat la valoarea garanţiei.
    Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul de stat sub formă de grant primit de beneficiar pentru toată durata de valabilitate a garanţiei.
    Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a finanţării, în funcţie de perioada de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
    După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile facilităţi de factoring contractate sau dacă se majorează/prelungeşte finanţarea contractată iniţial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M. şi se virează de către beneficiarii programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia. Nivelul comisionului de risc se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor.
    Formula de calcul al comisionului de risc este următoarea:
 (a se vedea imaginea asociată)
    * Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.

    c) comisionul de administrare este datorat F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul Programului şi este virat de finanţator. Pe durata derulării Schemei de ajutor de stat asociate Programului, obligaţia de plată a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul de stat sub formă de grant primit de beneficiar în cadrul schemei.
    Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a finanţării, în funcţie de perioada de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar sau F.N.G.C.I.M.M., după caz.
    După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile facilităţi de factoring contractate sau dacă se majorează/prelungeşte finanţarea de tip factoring, suma reprezentând comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul Programului şi este virată de instituţia finanţatoare pe toată perioada de valabilitate a garanţiei şi, după caz, până la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată şi este calculat la valoarea garanţiei. Nivelul comisionului de administrare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor.
    Formula de calcul al comisionului de administrare este următoarea:
 (a se vedea imaginea asociată)
    * Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.


    (2) Subvenţiile se plătesc sub formă de granturi acordate beneficiarilor finanţărilor garantate în cadrul Programului prin intermediul unui mecanism de plată reglementat prin convenţiile de garantare şi plată a granturilor încheiate de F.N.G.C.I.M.M. cu instituţiile finanţatoare.
    Plata granturilor se realizează în condiţiile respectării prevederilor legislaţiei din domeniul ajutorului de stat în vigoare. Mecanismul financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 din bugetul M.F. - Acţiuni generale către F.N.G.C.I.M.M. se stabileşte prin prezenta convenţie.

    (3) Sumele rezultate din plata valorii de executare a garanţiilor de stat acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului pentru finanţările de tip factoring obţinute de beneficiarii eligibili în cadrul Programului se plătesc instituţiei finanţatoare de către M.F. de la bugetul de stat, prin bugetul M.F. - Acţiuni generale, titlul „Alte transferuri“, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat“, cod 55.01.50, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M. şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la beneficiarii Programului, în condiţiile legii.
    (4) Perioada de derulare a Programului este determinată de alocarea de către M.F. a plafonului de garanţii de stat.

    CAP. II
    Conţinutul mandatului
    ART. 5
    M.F., în calitate de reprezentant al statului, are următoarele obligaţii:
    a) să propună Guvernului plafonul garanţiilor care pot fi emise conform Programului;
    b) să stabilească anual, prin ordin al ministrului finanţelor, nivelul comisionului de risc cuvenit M.F. şi al comisionului de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M. datorat de beneficiarul Programului;
    c) să transmită acordul prealabil privind propunerea de alocare iniţială către finanţatori a plafonului disponibil în cadrul Programului, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 146/2020;
    d) să transmită acordul prealabil privind propunerile de alocări ulterioare ale plafonului în cadrul Programului în temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 146/2020;
    e) în baza deciziei de aprobare a cererii de plată a garanţiei şi a addendumului, dacă este cazul, transmise de F.N.G.C.I.M.M., să efectueze plata valorii de executare a garanţiei din bugetul de stat în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată transmise de finanţator;
    f) să transmită F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii valorii de executare a garanţiei de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii;
    g) să transmită F.N.G.C.I.M.M. eventuale clarificări necesare pentru executarea operaţiunilor ce decurg din mandatul primit;
    h) să informeze F.N.G.C.I.M.M. despre orice modificare survenită asupra modului de raportare, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data la care F.N.G.C.I.M.M. este obligat să transmită raportarea prevăzută la art. 9 alin. (1) din prezenta convenţie.


    ART. 6
    F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar, are următoarele obligaţii:
    a) să publice pe pagina oficială web a F.N.G.C.I.M.M. lista cu finanţatorii participanţi în cadrul Programului în vederea acordării facilităţilor de tip factoring prevăzute la art. 2 alin. (1) din prezenta convenţie, pentru beneficiarii eligibili, în condiţiile Programului;
    b) să propună M.F. alocările din cadrul plafonului de garantare disponibil în cadrul Programului în vederea obţinerii acordului prealabil al M.F.;
    c) să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către finanţatori a plafonului alocat şi să efectueze realocări între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate şi de ritmul de acordare a garanţiilor, cu acordul prealabil al M.F.;
    d) să încheie convenţii de garantare şi de plată a granturilor cu finanţatorii participanţi în cadrul Programului, conform modelului aprobat;
    e) să predea M.F. un exemplar al convenţiei de garantare şi de plată a granturilor încheiate cu fiecare finanţator;
    f) să verifice îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute prin dispoziţiile OUG nr. 146/2020 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 146/2020, pe baza documentelor şi informaţiilor furnizate de finanţator, în baza analizei efectuate în conformitate cu reglementările proprii;
    g) să analizeze solicitările de garantare formulate de finanţatori, în conformitate cu prevederile convenţiilor de garantare şi plată a granturilor încheiate şi cu reglementările proprii în vigoare;
    h) să notifice finanţatorilor aprobarea/respingerea solicitărilor de acordare a garanţiilor şi să le comunice, după caz, valoarea comisioanelor de administrare şi a comisioanelor de risc;
    i) să semneze şi să transmită finanţatorilor exemplarele originale ale contractului de garantare şi ale acordului de finanţare, în funcţie de numărul semnatarilor;
    j) să comunice M.F. datele şi elementele necesare pentru evaluarea anuală a condiţiilor de acordare a garanţiilor în cadrul mecanismului de garantare, în raport cu riscurile generate de operaţiune, pe baza informaţiilor primite de la finanţatori, în conformitate cu prevederile convenţiei de garantare şi plată a granturilor încheiate cu aceştia;
    k) să organizeze evidenţa contractelor de garantare valabile;
    l) să verifice îndeplinirea de către finanţatori a obligaţiei privind plata de către beneficiar a comisioanelor asumate prin contractul de garantare, la termenele şi în condiţiile prevăzute de acesta, după încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat aferente Programului;
    m) să monitorizeze garanţiile acordate în cadrul Programului, prin urmărirea lunară a stadiului derulării soldului garanţiei, pe baza situaţiilor furnizate de către finanţatori, conform prevederilor convenţiei de garantare şi plată a granturilor;
    n) să transmită M.F. cel mai târziu până în penultima zi lucrătoare a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea, prin intermediul poştei electronice, situaţia garanţiilor aprobate, rezultate din centralizarea datelor colectate conform lit. l) utilizând formularele din anexele nr. 2a-2d la prezenta convenţie;
    o) să aprobe cererea de plată a garanţiei numai în condiţiile expres prevăzute în Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 146/2020, în convenţiile de garantare şi plată a granturilor încheiate cu finanţatorii şi în contractele de garantare încheiate cu finanţatorii şi cu beneficiarii;
    p) să comunice deciziile de aprobare/respingere a cererilor de plată finanţatorilor şi M.F. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    q) să comunice M.F. addendumul la decizia de aprobare a cererilor de plată sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, în ziua aprobării acestuia, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    r) să revoce decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de restanţă a beneficiarului la plata principalului şi să comunice decizia de revocare finanţatorului şi M.F. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    s) să restituie finanţatorului cererea de plată şi documentele care o însoţesc, în cazul în care acestea au fost transmise fără respectarea prevederilor art. 19 alin. (1) din Normele de aplicare a OUG nr. 146/2020;
    t) să întocmească înscrisul prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia şi să îl comunice debitorului beneficiar al finanţării garantate, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii din partea M.F. şi instituţiei finanţatoare prin poştă electronică;
    u) să publice pe pagina oficială web a F.N.G.C.I.M.M. anunţurile în care se menţionează că au fost emise titluri de creanţă bugetară pe numele debitorilor;
    v) să înainteze organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanţelor bugetare rezultate din plata garanţiilor acordate în cadrul Programului, următoarele documente: înscrisul prevăzut la lit. t), împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul beneficiar al finanţării garantate, însoţite de contractul de garantare şi actele adiţionale încheiate la acesta, după caz, în original, şi de extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară;
    w) să ţină o evidenţă a garanţiilor acordate în cadrul Programului, distinctă de evidenţa garanţiilor acordate în nume propriu sau în cadrul altor programe;
    x) să emită acordul de modificare/radiere din Cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c) şi alin. (3) din OUG nr. 146/2020;
    y) să îndeplinească orice alte atribuţii care îi revin în calitate de mandatar al statului român, necesare bunei desfăşurări a Programului, solicitate de M.F.;
    z) să efectueze calculul/regularizarea comisionului de risc şi să verifice dovada virării comisionului de risc, respectiv copia ordinului de plată/a extrasului de cont sau copia chitanţei, după caz, care atestă achitarea de către beneficiarii Programului a comisionului de risc în contul de venituri bugetare distinct deschis la unităţile Trezoreriei Statului în cadrul organelor fiscale la care acesta este luat în evidenţă fiscală, după perioada de derulare a schemei de ajutor asociate Programului IMM FACTOR.


    ART. 7
    M.F., în calitate de furnizor al schemei de ajutor de stat, are următoarele obligaţii:
    a) să vireze lunar subvenţia, aprobată de administratorul schemei, în contul deschis de F.N.G.C.I.M.M. şi înscris în Decizia de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M., prevăzută în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 146/2020;
    b) să transmită F.N.G.C.I.M.M. şi finanţatorului eventuale clarificări necesare pentru executarea operaţiunilor ce decurg din mandatul primit;
    c) să informeze F.N.G.C.I.M.M. despre orice modificare survenită asupra modului de raportare, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data la care F.N.G.C.I.M.M. este obligat să transmită raportarea prevăzută la art. 9 alin. (1) din prezenta convenţie.


    ART. 8
    F.N.G.C.I.M.M., în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat conform atribuţiilor delegate, are următoarele obligaţii:
    a) să publice pe site-ul său textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual/total al schemei, precum şi forma şi conţinutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia;
    b) să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei;
    c) să cuantifice pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate, în vederea verificării respectării criteriilor din reglementările europene în domeniu şi să păstreze documentaţia timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei;
    d) să transmită Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;
    e) să încarce în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) schema de ajutor de stat, acordurile de finanţare, plăţile efectuate şi eventualele recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat;
    f) să monitorizeze întreprinderile beneficiare în cadrul schemei de ajutor de stat, cu respectarea reglementărilor aplicabile instituţiilor de factoring finanţatoare, iar beneficiarul şi finanţatorii care au acordat facilităţi de factoring trebuie să accepte şi să faciliteze controlul F.N.G.C.I.M.M. asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei;
    g) să vireze până la finalul lunii în curs fiecărei instituţii de factoring valoarea cumulată rezultată din aplicarea unui procent de 50% la valoarea dobânzii reprezentând grantul acordat beneficiarului;
    h) să transmită lunar către M.F. notificările de plată aferente comisionului de administrare şi comisionului de risc pentru garanţiile acordate în luna anterioară, în perioada în care aceste comisioane sunt suportate de la bugetul de stat;
    i) în situaţia în care F.N.G.C.I.M.M. constată că beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat şi/sau cele ale acordului de finanţare, să solicite acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementării interne de recuperare aprobate de F.N.G.C.I.M.M.
    Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 1.589/2015 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.
    Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

    j) să efectueze calculul/regularizarea comisionului de risc pe întreaga durată de derulare a finanţării garantate în cadrul Programului conform prevederilor art. 1 alin. (7) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 146/2020 şi să raporteze valoarea acestuia cumulat pe fiecare finanţator;
    k) să regularizeze comisionul de administrare pentru întreaga perioadă de derulare a creditului conform prevederilor art. 1 alin. (7) lit. c) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 146/2020.


    CAP. III
    Raportări
    ART. 9
    (1) Pe parcursul derulării prezentei convenţii, F.N.G.C.I.M.M. va transmite M.F. următoarele raportări:
    a) situaţia utilizării plafoanelor de garantare de către finanţatori, prevăzută în anexa nr. 2a;
    b) situaţia garanţiilor acordate şi a comisionului de risc, prevăzută în anexa nr. 2b;
    c) situaţia scadenţarului estimativ al rambursărilor de capital aferente finanţărilor garantate, prevăzută în anexa nr. 2c;
    d) situaţia rambursărilor de rate de capital efectuate în contul finanţărilor garantate, prevăzută în anexa nr. 2d.

    (2) Anexele nr. 2a-2d, semnate de către reprezentantul F.N.G.C.I.M.M, se transmit lunar în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedentă.
    (3) În cazul în care pentru monitorizarea si raportarea datoriei publice, anexele de raportare către M.F. trebuie completate cu informaţii suplimentare, actualizarea formatului de raportare se face cu acordul direcţiei de specialitate din cadrul M.F.
    (4) La solicitarea M.F., F.N.G.C.I.M.M. va transmite informaţii referitoare la:
    a) estimările privind încasările din comisionul de risc datorat de beneficiarii Programului - proiecţiile pentru următorii 3 ani;
    b) estimările privind executările de garanţii reprezentând valoarea plăţilor pe care M.F. urmează să le efectueze în contul finanţatorilor atât pentru anul în curs, cât şi proiecţiile pentru următorii 3 ani.


    ART. 10
    (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală raportează direcţiilor de specialitate din cadrul M.F. situaţia stingerii creanţelor bugetare datorate de beneficiarii Programului.
    (2) Transmiterea raportării prevăzute la alin. (1) se efectuează trimestrial, până la data de 10 a lunii următoare încheierii trimestrului.

    CAP. IV
    Plata garanţiei
    ART. 11
    (1) Cererea de plată se aprobă sau se respinge de către F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor art. 20 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 146/2020.
    (2) La solicitarea finanţatorului de retragere a cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M. revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, dacă solicitarea este transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată la F.N.G.C.I.M.M.

    ART. 12
    (1) F.N.G.C.I.M.M. transmite M.F. decizia/addendumul de aprobare/respingere a cererii de plată pentru fiecare garanţie, cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, vizat cu menţiunea „bun de plată“ în cazul aprobării cererii de plată.
    (2) Decizia de aprobare a cererii de plată reprezintă documentul justificativ pe baza căruia M.F. efectuează plata valorii de executare a garanţiei către finanţator în termen de maximum 5 zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată.
    (3) Plata valorii de executare a garanţiei se face de către M.F. de la bugetul de stat, prin bugetul M.F. - Acţiuni generale, titlul „Alte transferuri“, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat“, cod 55.01.50, într-un cont unic al finanţatorului.
    (4) Dacă ulterior transmiterii cererii de plată de către finanţator către F.N.G.C.I.M.M. se diminuează valoarea finanţării garantate restante, F.N.G.C.I.M.M. va modifica, în baza solicitării instituţiei finanţatoare, decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei printr-un addendum pe care îl va transmite M.F., în ziua aprobării, prin fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.

    ART. 13
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F. transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii, din care să rezulte suma plătită şi data efectuării plăţii.
    (2) Utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta convenţie, F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte un înscris, care reprezintă titlu de creanţă bugetară, act premergător procedurii de executare silită, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia.
    (3) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii din partea M.F., F.N.G.C.I.M.M. comunică înscrisul prevăzut la alin. (2) debitorului beneficiar al finanţării garantate, prin poştă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.
    (4) Înscrisul, împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul-beneficiar al finanţării garantate, însoţit de contractul de garantare împreună cu actele adiţionale încheiate la acesta, după caz, în original, extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, în copie/i certificată/e de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul, se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării, în condiţiile legii.
    (5) Contractele de garantare prin care F.N.G.C.I.M.M. acordă garanţia de stat constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.
    (6) Recuperarea creanţelor bugetare rezultate din plata garanţiilor acordate în cadrul Programului se face de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Pentru sumele rezultate din executarea garanţiilor, plătite de M.F., debitorul-beneficiar al finanţării garantate datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii, inclusiv, şi sunt recuperate de către acestea.
    (8) Garanţiile legale mobiliare/imobiliare prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c) din OUG nr. 146/2020 se execută de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) Sumele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de garantare, precum şi cele recuperate ca urmare a punerii în executare a garanţiilor reglementate la art. 8 alin. (2) lit. c) din OUG nr. 146/2020 de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, proporţional cu procentul de garantare, se fac venit la bugetul de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.
    (10) În situaţia finalizării executării silite imobiliare de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei plătite finanţatorului de către M.F. şi a tuturor accesoriilor aferente, precum şi în situaţia recuperării integrale a creanţei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei de către beneficiar, M.F. emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, la solicitarea organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

    CAP. V
    Confidenţialitate
    ART. 14
    (1) Părţile sunt obligate să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată, precum şi asupra oricărui fapt, oricărei date sau informaţii aflate la dispoziţia lor, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relaţiile personale sau de afaceri ale beneficiarilor finanţărilor garantate ori informaţii referitoare la contractele încheiate cu clienţii sau serviciile prestate pentru aceştia, cu asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În înţelesul prezentului articol, se consideră client orice întreprindere mică şi mijlocie care desfăşoară activitate economică, autorizată potrivit dispoziţiilor legale să realizeze activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă loială, respectiv societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice, precum şi organizaţiile nonguvernamentale, asociaţiile şi fundaţiile, cooperativele agricole şi societăţile agricole care desfăşoară activităţi economice si care respectă prevederile anexei nr. 1 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, care beneficiază sau a beneficiat de serviciile directe sau indirecte ale părţilor în contextul derulării Programului.

    ART. 15
    Persoanele care participă, sub orice formă, la administrarea, conducerea ori activitatea părţilor au obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra oricărui fapt, a oricăror date sau informaţii despre care au luat cunoştinţă în cursul exercitării atribuţiilor lor în cadrul derulării Programului şi al executării prezentei convenţii şi nu au dreptul de a le utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect. Această obligaţie subzistă şi după încetarea activităţii în cadrul entităţilor semnatare ale prezentei convenţii.

    ART. 16
    Obligaţia de păstrare a confidenţialităţii, impusă de prevederile art. 14 şi 15, nu poate fi opusă unei autorităţi care, potrivit legii, are dreptul de a solicita accesul la astfel de informaţii.

    CAP. VI
    Răspundere contractuală. Jurisdicţie
    ART. 17
    (1) Părţile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentei convenţii şi legislaţiei corespunzătoare aplicabile acesteia, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea se datorează forţei majore, faptei celeilalte părţi ori îndeplinirii unei activităţi impuse de lege.
    (2) F.N.G.C.I.M.M. este direct răspunzător de acoperirea oricărui prejudiciu ce ar putea deriva din neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligaţii din conţinutul mandatului acordat de M.F.

    ART. 18
    Orice neînţelegeri decurgând din interpretarea sau din aplicarea prevederilor prezentei convenţii vor fi soluţionate de părţi pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.

    CAP. VII
    Alte clauze
    ART. 19
    Comunicările referitoare la prezenta convenţie se vor face la adresele şi către persoanele menţionate în continuare:
    M.F. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică
    - director general
    telefon/fax:

    – director general adjunct - back office
    telefon: ................; fax: .......................
    M.F. - Direcţia generală ajutor de stat

    – director general
    telefon: ................; fax: .......................
    F.N.G.C.I.M.M. - Departamentul risc şi strategii

    – director coordonator
    telefon: ................; fax: .......................    ART. 20
    Orice modificare sau revizuire a prezentei convenţii se va face în scris, cu acordul părţilor şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

    ART. 21
    Anexele nr. 1, 2a-2d fac parte integrantă din prezenta convenţie.

    ART. 22
    (1) Prezenta convenţie se completează cu prevederile din legislaţia în vigoare aplicabilă.
    (2) Modificările şi completările legislaţiei aplicabile Programului, intervenite după data intrării în vigoare a prezentei convenţii, se aplică în mod corespunzător.

    ART. 23
    (1) Prezenta convenţie intră în vigoare la data semnării, rămâne în vigoare pe toată perioada de valabilitate a garanţiilor acordate în cadrul Programului şi îşi încetează valabilitatea odată cu încetarea valabilităţii contractelor de garantare încheiate de F.N.G.C.I.M.M., dar nu mai devreme de îndeplinirea tuturor drepturilor şi obligaţiilor asumate de părţi prin convenţie.
    (2) Prezenta convenţie a fost semnată de M.F. la data de ........... şi de F.N.G.C.I.M.M. la data de .........., în 3 exemplare, fiecare având valoare de original şi constituind împreună un singur act juridic, dintre care două exemplare pentru M.F. şi unul pentru F.N.G.C.I.M.M.

    ANEXA 1

    la convenţie
    Fondul .............................................................
    Str. .................... nr. ........., localitatea ..............
    Persoana de contact ....................., telefon .................
    Înscris nr. .................. din data de ...............................
    Către: ...................................*),
    Spre ştiinţă: ...................................**)
    Întrucât la termenul din data de ................... beneficiarul ................., cu sediul social în localitatea ..................., str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ......................., telefon ..................., fax ...................., e-mail ............................., înregistrat la registrul comerţului cu numărul .................., cod unic de înregistrare ......................., nu a achitat finanţarea acordată în cadrul Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia de finanţatorul ....................***), cu sediul în localitatea ........................, str. ....................... nr. ...., bl. ...., et. ...., sectorul/judeţul ..................., şi a fost executată garanţia acordată prin Contractul de garantare nr. ............. din data de ..................., s-a întocmit, în temeiul art. 21 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 423/2021, prezentul înscris, prin care s-au individualizat următoarele sume de plată:

┌──────────┬────────────┬────────────┬─────────┐
│ │ │Nr. │ │
│ │ │contractului│ │
│ │ │de factoring│ │
│ │ │garantat în │ │
│ │ │cadrul │ │
│ │ │Programului │ │
│Natura │Scadenţa │IMM FACTOR -│Cuantumul│
│obligaţiei│obligaţiei │Produs de │sumei │
│bugetare │bugetare****│garantare a │datorate │
│ │ │creditului │- lei - │
│ │ │comercial şi│ │
│ │ │a Schemei de│ │
│ │ │ajutor de │ │
│ │ │stat │ │
│ │ │asociate │ │
│ │ │acestuia │ │
├──────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
└──────────┴────────────┴────────────┴─────────┘    Sumele menţionate mai sus se achită în contul .................................
    Pe documentul de plată se indică în mod obligatoriu şi numărul contractului de garantare a creditului.
    Dacă în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului titlu de creanţă nu achitaţi sau nu faceţi dovada stingerii obligaţiilor înscrise în acesta, în temeiul dispoziţiilor art. 21 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 423/2021, prezentul înscris devine titlu executoriu, în baza căruia organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor proceda la recuperarea creanţelor bugetare, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Pentru suma rezultată din executarea garanţiei de stat, datoraţi obligaţii fiscale accesorii conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, cu modificările ulterioare, care se calculează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei scadenţei acestora până la data stingerii inclusiv, şi se recuperează de către acestea în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Pentru orice nelămuriri sau obiecţii în legătură cu acest înscris se poate contacta persoana al cărei nume figurează mai sus, la sediul nostru sau la numărul de telefon menţionat.
    Data emiterii ...........................
    Director,
    Numele şi prenumele ...................
    Semnătura ...................
    L.S.
    *) Se vor completa elementele de identificare ale debitorului şi adresa acestuia.
    **) Organul fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    ***) Se completează denumirea instituţiei finanţatoare care a acordat finanţarea garantat în cadrul Programului.
    ****) Se completează data plăţii garanţiei de către Ministerul Finanţelor.

    ANEXA 2a

    la convenţie
    Situaţia utilizării plafonului de garantare la data de ................

┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│LEI │
├────┬──────────────┬─────────┬──────┬───────────┬──────────┤
│ │ │Număr │ │Valoarea │ │
│Nr. │Denumirea │contracte│Plafon│garanţiilor│Plafon │
│crt.│finanţatorului│în │alocat│emise │neutilizat│
│ │ │derulare │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼──────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│ │Finanţator 1 │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│ │Finanţator 2 │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│ │.... │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────┴──────┴───────────┴──────────┘


    Persoană împuternicită de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN,
    Mod de completare
    - Prin acest formular se raportează utilizarea plafonului de garantare.
    – Se completează cu informaţiile privind numărul şi valoarea garanţiilor emise, cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
    – Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie finanţatoare.


    ANEXA 2b

    la convenţie
    Situaţia garanţiilor emise de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor
    pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN şi a comisionului de risc aferent la data de ...............

┌────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
│ │ │ │ │ │Valoare comision de│Valoare comision de│
│ │ │ │ │ │risc aferent │risc aferent │
│ │ │Valoare garantată │Alte intrări │Total intrări │garanţiilor emise │garanţiilor emise │
│ │ │emisă │ │ │pe perioada schemei│după încetarea │
│Nr. │Denumirea │ │ │ │de ajutor de stat │schemei de ajutor │
│crt.│finanţatorului│ │ │ │ │de stat │
│ │ ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤
│ │ │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │
│ │ │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │
│ │ │raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│
│ │ │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 = 3 + 5│8 = 4 + 6│9 │10 │11 │12 │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Finanţator 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Finanţator 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │.......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


    Persoană împuternicită de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN,
    Mod de completare
    - Valoarea garanţiilor emise în luna de raportare, inclusiv garanţiile emise la care s-a renunţat până la sfârşitul lunii de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, precum şi alte intrări reprezentând diferenţele aferente contractelor de garantare provenite din raportarea finanţatorilor, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
    – Valoarea comisionului de risc aferent garanţiilor emise atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
    – Informaţiile se raportează agregat la nivel de finanţator.


    ANEXA 2c

    la convenţie
    Scadenţarul estimativ al rambursărilor de capital aferente finanţărilor garantate
    de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN la data de .............

┌────┬──────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────┐
│ │ │ │Rambursări│ │Rambursări│ │
│ │ │Rambursări│de capital│Rambursări│de capital│ │
│ │ │de capital│în al │de capital│în al │ │
│ │ │în primul │2-lea an │în al │4-lea an │ │
│Nr. │Denumirea │an al │al │3-lea an │al │TOTAL│
│crt.│finanţatorului│acordului │acordului │al │acordului │ │
│ │ │de │de │acordului │de │ │
│ │ │factoring │factoring │- │factoring │ │
│ │ │ │- │prelungire│- │ │
│ │ │ │prelungire│ │prelungire│ │
├────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │7 = 3│
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │+ 4 +│
│ │ │ │ │ │ │5 + 6│
├────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┤
│ │Finanţator 1 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┤
│ │Finanţator 2 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┤
│ │......... │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────┘


    Persoană împuternicită de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN,
    Mod de completare
    - Pentru garanţiile aflate în portofoliu în luna de raportare prin acest formular se raportează rambursările de capital ce urmează a fi efectuate, agregate pe finanţatori, pe toată durata acordului de factoring garantat.


    ANEXA 2d

    la convenţie
    Situaţia rambursărilor de capital efectuate în contul finanţărilor garantate
    de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN la data de ....................

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│RON │
├────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤
│ │ │Rambursări de │Renunţări/Diminuări│Valoarea │Valoarea │ │
│ │ │capital efectuate │la contracte de │garanţiilor │garanţiilor plătite│Total ieşiri │
│ │ │ │garantare │refuzate la plată │de MF │ │
│Nr. │Denumirea ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤
│crt.│finanţatorului│în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │
│ │ │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │
│ │ │raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│
│ │ │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │11 = 3 + │12 = 4 + │
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │5 + 7 + 9│6 + 8 + │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Finanţator 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Finanţator 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
├────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


    Persoană împuternicită de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN,
    Mod de completare
    - Prin acest formular se raportează rambursările de capital efectuate de beneficiarii Programului, renunţările la contractele de garantare, diminuările aferente valorii contractelor de garantare, valoarea contractelor de garantare cu cereri de plată soluţionate cu refuz la plată conform deciziilor de respingere emise de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, precum şi valoarea contractelor de garantare cu cereri de plată soluţionate prin plată, reprezentând sumele plătite efectiv de Ministerul Finanţelor în lei, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
    – Informaţiile se raportează agregat la nivel de finanţator.


    ANEXA 3

    CONVENŢIE DE GARANTARE ŞI PLATĂ A GRANTURILOR
    în cadrul Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia
    Încheiată între următoarele părţi:
    Finanţatorul ..........................., cu sediul social în ......................., str. ...................... nr. ........, telefon/fax ........................, cod unic de înregistrare ............., înregistrat în registrul comerţului cu nr. .................. şi în registrul bancar cu nr. ................, reprezentat de ............, în calitate de .............., şi de ............., în calitate de ..........., denumit în continuare instituţie de credit/finanţator ;
    şi
    Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înregistrat în registrul comerţului cu nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN cu nr. RG-PJR-41-110174 şi în Registrul special al IFN cu nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de domnul Dumitru NANCU, în calitate de director general, şi de domnul Cristian COSMIN, în calitate de director general adjunct, denumit în continuare Fond/F.N.G.C.I.M.M.
    În scopul derulării Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia“, denumit în continuare Programul, părţile convin încheierea prezentei convenţii de garantare şi plată a granturilor, în condiţiile prevăzute în continuare.
    CAP. I
    Definiţii
    ART. 1.1
    Termenii folosiţi în prezenta convenţie de garantare au următoarele semnificaţii:
    a) aderent - vânzătorul de bunuri sau prestatorul de servicii, care are încheiat un contract sau acord de factoring cu factorul (finanţatorul), în baza căruia beneficiază de operaţiuni de factoring şi care are calitatea de beneficiar al programului;
    b) beneficiar - întreprinderea mică şi mijlocie care desfăşoară activitate economică, autorizată potrivit dispoziţiilor legale să realizeze activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă loială, respectiv societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice, precum şi organizaţiile nonguvernamentale, asociaţiile şi fundaţiile, cooperativele agricole şi societăţile agricole care desfăşoară activităţi economice şi care respectă prevederile anexei nr. 1 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat [denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 651/2014];
    c) facilitatea de factoring - contractul de factoring semnat de finanţator cu beneficiarul, în baza căruia finanţatorul alocă fiecărui beneficiar un plafon de finanţare de tip revolving, care este garantat de stat în baza prezentului program;
    d) cesiune de creanţă - transferul, potrivit prevederilor art. 1.566 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, din patrimoniul beneficiarului în patrimoniul finanţatorului, a unei creanţe certe şi lichide deţinute de beneficiar împotriva unui debitor, care devine astfel debitor al creanţei cesionate;
    e) factor - finanţator - instituţie de credit definită conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sau instituţie financiară nebancară definită de Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi sucursalele instituţiilor de credit şi ale instituţiilor financiare nebancare din străinătate care desfăşoară activitate de finanţare a operaţiunilor de factoring pe teritoriul României (factor);
    f) comision de risc - suma datorată Ministerului Finanţelor de beneficiarul Programului, destinată acoperirii riscului de garantare de către stat a finanţărilor acordate în cadrul Programului. Nivelul comisionului de risc se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor;
    g) comisionul de administrare - sumă datorată F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul Programului pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărei nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor;
    h) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul Programului şi terţul garant, după caz finanţator şi F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin Ministerul Finanţelor, reprezentat de F.N.G.C.I.M.M., se obligă să garanteze finanţarea de tip factoring acordată de finanţator, iar beneficiarul Programului îşi asumă obligaţia să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanţiei de către finanţator sau organul fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, după caz, în situaţia producerii riscului de credit;
    i) contract comercial - contractele încheiate între aderent şi debitorul creanţei cesionate şi comenzile ferme emise de debitorul creanţei cesionate având ca obiect vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii, din care rezultă creanţele ce fac obiectul contractului de factoring;
    j) creanţa - dreptul beneficiarului de a încasa o sumă de bani datorată de debitorul creanţei cesionate, drept materializat într-o factură sau un efect de comerţ emisă/emis în baza contractului comercial şi neplătită/neplătit încă;
    k) debitor cedat - debitorul creanţei/cumpărătorul/ importatorul bunurilor şi/sau serviciilor aderentului, bunuri şi/sau servicii care stau la baza creanţelor cesionate de către aderent factorului;
    l) finanţare garantată de stat - finanţarea de tip plafon reînnoibil, exclusiv dobânzile, comisioanele sau alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de factoring încheiat cu finanţatorul, pentru care F.N.G.C.I.M.M., în baza mandatului acordat de către Ministerul Finanţelor, acordă o garanţie în numele şi contul statului în baza convenţiei încheiate cu finanţatorul, denumită în continuare finanţare;
    m) operaţiune de factoring cu regres - operaţiunea prin care beneficiarul Programului (aderentul) transferă proprietatea creanţelor sale izvorâte din facturile comerciale către finanţator (factor) în vederea obţinerii unei finanţări. În caz de neplată factorul îşi va recupera sumele neîncasate de la aderent prin exercitarea dreptului de regres, respectiv prin debitarea contului curent al acestuia sau prin valorificarea garanţiilor;
    n) grant - finanţarea, în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare şi a dobânzilor aferentă sumelor avansate de finanţatori beneficiarilor.
    În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program, din ajutorul de stat se acoperă plata în procent de 50% a dobânzii datorate de beneficiarii Programului pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanţării, precum şi valoarea integrală a comisionului de administrare şi a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a finanţării garantate în cadrul Programului;

    o) data acordării finanţării - data primei trageri (utilizări) din finanţare, care poate fi parţială sau integrală.


    ART. 1.2
    (1) Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în Program pentru finanţările de tip factoring cu regres, denumite în continuare factoring, acordate de finanţator, pe baza facturilor, în cadrul unui plafon de finanţare cu caracter reînnoibil, garantat de către stat, prin Ministerul Finanţelor, în procent de maximum 50% din valoarea finanţării de tip factoring acordată de finanţator beneficiarului eligibil, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate cu posibilitatea prelungirii finanţării de maximum 3 ori, pe perioade de până la 12 luni, fără a se depăşi durata maximă de 48 de luni.
    (2) Valoarea maximă a plafonului de garantare este 5.000.000 lei pentru un beneficiar al Programului, iar cuantumul total al unei facilităţi de factoring nu trebuie să depăşească:
    a) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii doi ani de activitate;
    sau

    b) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
    sau

    c) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţiile, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

    (3) Finanţările de tip factoring prevăzute la alin. (1) se acordă în funcţie de criteriile specifice prevăzute în normele interne ale finanţatorului, cu încadrarea în Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 423/2021, în reglementările interne de garantare ale F.N.G.C.I.M.M. şi cu respectarea regulilor de gestionare a plafoanelor anuale.
    (4) Valoarea maximă a unei garanţii pentru o facilitate de factoring, acordată beneficiarului pentru un debitor cedat, este de maximum 750.000 lei.

    CAP. II
    Obiectul convenţiei de garantare şi plată a granturilor
    ART. 2.1
    Obiectul prezentei convenţii de garantare şi plată a granturilor îl constituie stabilirea mecanismului de lucru între F.N.G.C.I.M.M. şi Finanţator în scopul implementării Programului, în temeiul art. 1 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 423/2021 pentru garantarea în numele şi contul statului de către F.N.G.C.I.M.M., în mod expres, irevocabil şi necondiţionat, a obligaţiilor de rambursare a finanţărilor de tip factoring destinate derulării activităţii curente, acordate de finanţator beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la capitolul III din prezenta convenţie, în limita unui plafon de garantare alocat anual finanţatorului şi pentru plata grantului.

    ART. 2.2
    F.N.G.C.I.M.M. este autorizat să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către finanţatori a plafonului alocat şi să efectueze realocări între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate, cu acordul prealabil al Ministerului Finanţelor.

    ART. 2.3
    Perioada de derulare a Programului este determinată de alocarea de către Ministerul Finanţelor a plafonului de garanţii de stat.

    ART. 2.4
    (1) Termenul de valabilitate a facilităţii de factoring este de maximum 12 luni, cu posibilitatea prelungirii facilităţii, de maximum 3 ori, cu perioade de până la 12 luni. Durata garanţiilor acordate nu poate depăşi 48 de luni.
    (2) Perioada şi modalitatea de rambursare a finanţărilor sunt stabilite de finanţator, conform normelor interne ale acestuia.
    (3) Costul aferent finanţărilor de tip factoring, care poate fi acoperit prin grant în procent de 50% din bugetul Ministerului Finanţelor este dobânda aferentă sumelor avansate de finanţator beneficiarului.
    (4) Data până la care se pot acorda garanţii şi granturi în cadrul schemei de ajutor de stat aferente acestui program este 30 iunie 2021, iar data până la care se efectuează plăţile aferente granturilor care acoperă costurile de garantare şi de finanţare este 30 aprilie 2022.
    (5) După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, beneficiarii Programului datorează comision de risc Ministerului Finanţelor, comision de administrare F.N.G.C.I.M.M. şi costurile integrale aferente finanţării finanţatorilor.

    CAP. III
    Criterii de eligibilitate pentru beneficiarii Programului
    ART. 3.1
    Beneficiarul este eligibil în cadrul Programului dacă se încadrează în categoria IMM în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, respectă la data solicitării de acordare a facilităţii de factoring Recomandarea Comisiei C (2020) 4885 F din 14 iulie 2020 privind condiţionarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi din Uniunea Europeană de lipsa unei legături cu jurisdicţiile necooperante şi îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) nu se află în dificultate în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    O întreprindere este considerată a fi în dificultate dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:
    (i) în cazul unei societăţi pe acţiuni sau al unei societăţi cu răspundere limitată sau al unei societăţi în comandită pe acţiuni, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;
    (ii) în cazul unei societăţi în nume colectiv sau al unei societăţi în comandită simplă, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
    (iii) beneficiarul finanţării nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii: procedură de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi nu îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor, conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare (condiţie verificată în baza declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului finanţării).

    În cazul întreprinderilor care sunt înfiinţate cu mai puţin de trei ani faţă de data solicitării garanţiei, acestea nu vor fi considerate a se afla în dificultate, cu excepţia situaţiei în care se afla în una dintre următoarele situaţii: procedură de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi nu îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor (conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării);

    b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor şi/sau finanţator;
    c) nu figurează cu credite restante, în ultimele 6 luni sau dacă înregistrează restanţe în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C., acestea sunt încadrate în categoriile A, B şi C;
    d) nu se află în interdicţie de a emite cecuri şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P., conform prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi;
    e) este eligibil conform reglementărilor interne ale finanţatorului;
    f) nu înregistrează popriri active sau suspendate pe conturile bancare;
    g) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe restante bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) nu au fost emise împotriva lui decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare.


    CAP. IV
    Costul garanţiei
    ART. 4.1
    (1) Comisionul de risc reprezintă suma datorată Ministerului Finanţelor de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, cu un procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei, fiind aplicat la valoarea garanţiei. Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul de stat sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.
    Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a finanţării, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
    După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile finanţări contractate sau dacă se majorează/ prelungeşte finanţarea contractată iniţial, comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M. şi se virează de către beneficiarii programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia.

    (2) Formula de calcul al comisionului de risc este următoarea: (a se vedea imaginea asociată)
    *) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.
    Prin ordin al ministrului finanţelor procentul comisionului de risc va fi stabilit diferenţiat în funcţie de durata garanţiei de stat.


    ART. 4.2
    (1) Comisionul de administrare reprezintă suma cuvenită F.N.G.C.I.M.M. pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărui nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program.
    Obligaţia de plată a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul de stat sub formă de grant primit de beneficiar pe toata durata de valabilitate a garanţiei.
    Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a finanţării, în funcţie de perioada de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar sau F.N.G.C.I.M.M., după caz.
    După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile finanţări contractate sau dacă se majorează/prelungeşte finanţarea contractată iniţial, comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul Programului şi este virat de finanţator, pe toată perioada de valabilitate a garanţiei şi, după caz, până la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată.

    (2) Formula de calcul al comisionului de administrare pentru garanţiile aferente tuturor categoriilor de credite acordate în cadrul Programului este următoarea: (a se vedea imaginea asociată)
    *) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.


    CAP. V
    Caracteristicile garanţiei
    ART. 5.1
    Garanţia emisă de F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului are următoarele caracteristici principale:
    a) este irevocabilă - furnizorul protecţiei nu îşi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanţia sau de a creşte costul efectiv al garanţiei, cu excepţia cazului în care cumpărătorul protecţiei nu plăteşte la scadenţă costul protecţiei;
    b) este necondiţionată - contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecţiei nu deţine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data primirii de către F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată în cazul în care beneficiarul nu achită la termen plata scadentă/plăţile scadente;
    c) este directă şi expresă - protecţia furnizată de garanţie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială;
    d) este plătibilă la prima cerere scrisă a finanţatorului, depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în contractul de garantare şi convenţia de garantare şi plată a granturilor încheiată cu finanţatorul;
    e) acoperă maximum 50% din valoarea finanţării de tip factoring, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi orice alte costuri generate de participarea la Program, în limita plafonului maxim de garantare în sumă de maximum 5.000.000 lei;
    f) garanţia are durată determinată şi se acordă pe baza contractului de garantare, care are caracter sinalagmatic şi oneros.


    ART. 5.2
    Garanţiilor prevăzute la art. 5.1 le sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, precum şi ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 176/1, din 27 iunie 2013.

    CAP. VI
    Acordarea, prelungirea şi majorarea garanţiei
    ART. 6.1
    Acordarea garanţiei se face prin parcurgerea următoarelor etape:
    1. Finanţatorul transmite F.N.G.C.I.M.M., direct sau prin unităţile sale teritoriale solicitarea privind acordarea garanţiei de stat, după aprobarea finanţării de către structurile sale competente, prin intermediul aplicaţiei web https://plafon.garantare.ro.
    2. Solicitarea de garantare este însoţită de următoarele documente:
    a) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria IMM, pe formularele aprobate conform anexelor nr. 1 şi/sau 2 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, completată şi semnată de beneficiarul finanţării înainte de data solicitării de garantare de către finanţator;
    b) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, cu modificările ulterioare, emisă înainte de data solicitării de garantare;
    c) rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit (în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor de Credit, cu modificările ulterioare), care să conţină ultimele date disponibile, din care să rezulte îndeplinirea criteriului de eligibilitate de la art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare;
    d) acordul beneficiarului de consultare a bazei de date a Ministerului Finanţelor, prevăzut în anexa nr. 2 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 423/2021;
    e) declaraţia unică privind veniturile realizate în România, depusă la organele fiscale competente pentru anul anterior celui în care se solicită garanţia, în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente.    ART. 6.2
    (1) F.N.G.C.I.M.M. analizează solicitarea de garantare pe baza informaţiilor furnizate de finanţator conform documentelor de la art. 6.1 şi a următoarelor informaţii şi documente obţinute de F.N.G.C.I.M.M.:
    a) rezultatul consultării Oficiului Naţional al Registrului Comerţului materializat în extrasul certificatului constatator obţinut de la RECOM Online, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 146/2020, cu modificările ulterioare;
    b) datele financiare aferente ultimilor doi ani fiscali încheiaţi, obţinute de la un furnizor de date financiare integrate cu care F.N.G.C.I.M.M. are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare;
    c) rezultatul consultării Buletinului procedurilor de insolvenţă în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, referitoare la starea de insolvenţă;
    d) raportul obţinut de la un furnizor de date financiare integrate cu care F.N.G.C.I.M.M. are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare;
    e) declaraţia finanţatorului cuprinsă în solicitarea de garantare, cu privirea la îndeplinirea criteriului de eligibilitate prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare.

    (2) Îndeplinirea de către beneficiar a condiţiei prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, se analizează prin raportare la ultimele situaţii financiare încheiate şi depuse, faţă de data solicitării garanţiei.

    ART. 6.3
    După verificarea documentelor şi datelor prevăzute la art. 6.1 alin. (2) şi art. 6.2 alin. (1), precum şi a gradului de acoperire cu garanţii, F.N.G.C.I.M.M. comunică finanţatorului decizia sa în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii corecte şi complete a documentelor, utilizând modelul „Înştiinţare de aprobare a garanţiei“ prevăzut în anexa nr. 2 a la prezenta convenţie.

    ART. 6.4
    În termen de maximum 4 zile lucrătoare de la transmiterea înştiinţării de aprobare, F.N.G.C.I.M.M. transmite finanţatorului contractul de garantare şi acordul de finanţare semnate olograf sau electronic, după caz, în cel puţin 4 exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor, în vederea semnării. Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.

    ART. 6.5
    În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea contractului de garantare şi acordului de finanţare conform prevederilor art. 6.4, finanţatorul şi beneficiarul semnează contractul de garantare şi acordul de finanţare. După semnare, finanţatorul remite F.N.G.C.I.M.M., prin curier sau prin poştă cu confirmare de primire, două exemplare originale ale contractului de garantare şi ale acordului de finanţare. În cazul în care beneficiarul şi finanţatorul dispun de semnătură electronică, contractul de garantare se transmite către F.N.G.C.I.M.M. sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.

    ART. 6.6
    (1) În temeiul mandatului special acordat de F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor art. 8 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, finanţatorul, prin reprezentanţii săi, efectuează formalităţile de înscriere a ipotecilor imobiliare şi/sau mobiliare, constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea finanţatorului şi a statului român, în cartea funciară a imobilelor şi/sau Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz.
    (2) Ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor proprietate a beneficiarului sau a unor terţe persoane, constituite de beneficiari în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor, şi a instituţiei finanţatoare vor avea rangul I pe toată perioada de valabilitate a garanţiei.
    (3) În cazul garanţiilor de stat acordate în cadrul programului, F.N.G.C.I.M.M. mandatează finanţatorii să încheie contractele de ipotecă pentru alte garanţii constituite de beneficiarul finanţării/terţii garanţi, dacă este cazul, atât în favoarea acestora, cât şi a statului român, prin Ministerul Finanţelor, în calitate de cocreditori, precum şi să efectueze formalităţile legale de publicitate a acestora.
    (4) Finanţatorii vor introduce în contractele de garanţie accesorii încheiate cu beneficiarii, dacă este cazul, în vederea constituirii garanţiilor accesorii finanţării garantate, altele decât cele prevăzute la art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, clauze din care să rezulte calitatea de cocreditor garantat al statului român, prin Ministerul Finanţelor.

    ART. 6.7
    Tragerile din plafonul de factoring garantat în cadrul Programului se efectuează de beneficiar după înscrierea ipotecilor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c) şi de la alin. (3), după caz, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (16) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 423/2021.
    Beneficiarul efectuează trageri din plafonul de factoring alocat, pe măsura prezentării facturilor acceptate de finanţator, fără să depăşească valoarea maximă a facilităţii de factoring aprobată.
    Rambursarea sau, după caz, reîntregirea plafonului facilităţii de factoring se poate realiza pe parcursul perioadei de derulare a contractului de factoring.

    ART. 6.8
    Prelungirea valabilităţii garanţiei pentru facilitatea de factoring se efectuează la solicitarea finanţatorului, după aprobarea prelungirii finanţării, şi poate fi realizată de maximum 3 ori, pe perioade de până la 12 luni, fără a se depăşi durata maximă de 48 de luni.

    ART. 6.9
    (1) Solicitarea de prelungire a garanţiei se transmite împreună cu următoarele documente:
    a) declaraţia necesară pentru acordarea ajutorului de stat, conform prevederilor din convenţiile de garantare şi plată a granturilor încheiate cu finanţatorii, dacă prelungirea se va acorda în interiorul perioadei aferente schemei de ajutor de stat aferente acestui program;
    b) declaraţia beneficiarului pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 şi/sau 2 la Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, completată şi semnată de beneficiarul finanţării înainte de data solicitării prelungirii garanţiei de către finanţator.

    (2) În cazul prelungirii garanţiei cu menţinerea sau diminuarea valorii garanţiei, se va verifica exclusiv încadrarea beneficiarului în categoria IMM şi, după caz, respectarea intensităţii maxime a ajutorului de stat pe perioada de derulare a schemei de ajutor de stat.
    (3) În toate cazurile, solicitarea de prelungire a garanţiei aferente facilităţii de factoring se transmite F.N.G.C.I.M.M. de către finanţator, după aprobarea prelungirii finanţării de către structurile sale competente cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de scadenţa finală a finanţării de tip factoring pentru care se solicită prelungirea.

    ART. 6.10
    Solicitările de suplimentare - majorare - a plafonului de factoring garantat/prelungire cu suplimentare a acestuia, cu încadrarea în prevederile art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, se analizează pe baza documentelor de la art. 6.1 şi 6.2 din prezenta convenţie.
    Suplimentarea plafoanelor de garantare se poate realiza, după consumarea a cel puţin 80% din plafonul alocat iniţial beneficiarului, la solicitarea finanţatorului şi după obţinerea acordului F.N.G.C.I.M.M., fără depăşirea limitei maxime prevăzute la art. 1.2 alin. (2) din prezenta convenţie. Solicitarea de suplimentare a plafonului de garantare pentru un beneficiar se consideră o nouă acordare şi se analizează cu respectarea tuturor prevederilor privind acordarea garanţiilor de stat în cadrul Programului. Decizia de respingere a solicitării de suplimentare nu afectează plafonul de garantare acordat.

    ART. 6.11
    (1) În cazul în care finanţatorul aprobă modificări ale clauzelor contractului de factoring referitoare la structura garanţiilor constituite, altele decât garanţia de stat, şi solicită eliberarea/înlocuirea garanţiilor accesorii finanţării garantate, în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a finanţării cu garanţii de cel puţin 100%, acesta are obligaţia de a solicita acordul expres al F.N.G.C.I.M.M. şi de a obţine confirmarea prealabilă a acestuia pentru operaţiune sub sancţiunea respingerii cererii de plată a garanţiei.
    (2) Solicitarea transmisă Fondului va fi însoţită de hotărârea finanţatorului de aprobare a modificării contractului de factoring, de documentele care au stat la baza adoptării acesteia înainte de implementarea acestei hotărâri, după caz, precum şi de informaţii privind valoarea admisă în garanţie pentru garanţiile accesorii propuse în schimbul celor pentru care se solicită eliberarea.
    (3) F.N.G.C.I.M.M. analizează documentele transmise de finanţator potrivit reglementărilor proprii, convenţiilor de garantare şi plată a granturilor încheiate cu finanţatorii, normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 423/2021 şi comunică finanţatorului decizia sa în termen de 15 zile calendaristice de la data transmiterii complete şi corecte a documentelor.

    ART. 6.12
    În cazul suplimentării garanţiei sau al prelungirii garanţiei aferente facilităţii de factoring, după expirarea perioadei de implementare a schemei de ajutor de stat şi de acordare a granturilor, comisionul de administrare şi comisionul de risc aferente acestor operaţiuni sunt calculate şi plătite în conformitate cu prevederile convenţiilor de garantare şi plată a granturilor încheiate de F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar, cu finanţatorii.

    CAP. VII
    Monitorizarea garanţiei şi grantului
    ART. 7.1
    Garanţia de stat intră în vigoare la data semnării de către F.N.G.C.I.M.M. a contractului de garantare şi este valabilă până la data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului.

    ART. 7.2
    (1) Prin contractul de garantare se acordă reprezentanţilor legali ai finanţatorului un mandat special, în vederea efectuării formalităţilor de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea finanţatorului şi statului român, în/din cartea funciară a imobilelor şi/sau în/din Registrul naţional de publicitate mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz.
    (2) În cazul rambursării integrale, la termen sau anticipat, a finanţării garantate, la solicitarea finanţatorului, transmisă conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta convenţie, F.N.G.C.I.M.M., în baza mandatului special acordat potrivit prevederilor art. 15 alin. (4) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 423/2021, emite acordul privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul naţional de publicitate mobiliară a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea finanţatorului şi a statului român, utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 9 la prezenta convenţie.
    F.N.G.C.I.M.M. emite acordul de radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare şi în cazul respingerii cererii de plată a garanţiei.

    (3) Solicitarea de radiere va fi însoţită de următoarele documente în copie:
    a) extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent din care să rezulte data rambursării integrale a creditului, anticipată sau la termen, şi suma rambursată;
    b) contractul de garantare şi actele adiţionale ulterioare;
    c) extrasele de carte funciară şi/sau extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul naţional de publicitate mobiliară, după caz, din care rezultă intabularea/înscrierea ipotecilor legale imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de Ministerul Finanţelor, proporţional cu procentul de garantare. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.


    ART. 7.3
    (1) F.N.G.C.I.M.M. monitorizează garanţiile de stat acordate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acţiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanţiei şi încetarea valabilităţii acesteia, constând în urmărirea periodică a stadiului derulării creditului garantat pe baza situaţiilor furnizate de către finanţator, conform prevederilor contractului de garantare.
    (2) Finanţatorul monitorizează creditele acordate cu garanţia de stat cu diligenţa pe care o practică în cazul creditelor pe care le acordă fără această protecţie.
    (3) Lunar, până pe data de 7 a lunii curente pentru luna anterioară, fiecare instituţie finanţatoare va transmite către F.N.G.C.I.M.M., în format electronic, la adresa ftps://92.114.86.160/, informaţii referitoare la finanţările garantate în cadrul Programului IMM FACTOR în baza prezentei convenţii de garantare şi plată a granturilor, precum şi componenta de dobândă ce trebuie acoperită prin grantul acordat de M.F., utilizând formatul de raportare prezentat în anexa nr. 4 la prezenta convenţie. Componenta de dobândă se raportează pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat. Modalitatea de completare a anexei nr. 4, descrierea indicatorilor şi a corelaţiilor dintre aceştia sunt prezentate în Dicţionarul de termeni utilizaţi în completarea anexei nr. 4, care face parte integrantă din aceasta.
    (4) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la virarea de către Ministerul Finanţelor a contravalorii grantului conform prevederilor Schemei de ajutor de stat asociate Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial, F.N.G.C.I.M.M., în calitate de administrator al schemei, virează fiecărui finanţator sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat de furnizorul schemei, în conformitate cu mecanismul financiar de transfer prevăzut în anexa nr. 1 la ordin.

    ART. 7.4
    Data la care încetează răspunderea statului în baza garanţiei de stat acordate prin intermediul F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul său este:
    a) data scadenţei finale a contractului de factoring;
    b) data la care Ministerul Finanţelor plăteşte valoarea de executare a garanţiei;
    c) data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către finanţator a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei;
    d) data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a comunicării finanţatorului cu privire la renunţarea la garanţie.


    ART. 7.5
    (1) În vederea monitorizării utilizării facilităţii de factoring, F.N.G.C.I.M.M. stabileşte un eşantion format din beneficiari şi luna pentru care se face monitorizarea. La fiecare 3 luni, F.N.G.C.I.M.M. comunică finanţatorilor, până la data de 20 a lunii următoare, eşantionul pentru care trebuie transmise informaţiile necesare monitorizării. Instituţiile finanţatoare transmit, până la data de 30 a aceleiaşi luni, documente justificative/facturi privind utilizările din plafonul de factoring şi extrasele de cont în care acestea sunt evidenţiate.
    (2) Finanţatorii vor informa beneficiarii cu privire la cheltuielile pe care le pot face din plafonul de factoring: cheltuieli de aprovizionare/producţie/desfacere; cheltuieli de executare lucrări şi/sau prestare servicii; cheltuieli de constituire/prelucrare/ valorificare stocuri; cheltuieli de întreţinere, reparaţii curente spaţii de lucru/sedii/puncte de lucru; alte tipuri de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii curente; cheltuieli cu salarii şi asimilate; cheltuieli cu chirii/utilităţi; plată impozite/taxe/ contribuţii/alte sume datorate bugetului general consolidat; alte costuri de operare.
    (3) Monitorizarea şi controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul schemei de ajutor de stat se vor face de către F.N.G.C.I.M.M., cu respectarea reglementărilor aplicabile finanţatorilor.
    (4) F.N.G.C.I.M.M. va colecta timp de 3 ani începând cu anul următor acordării grantului de la un furnizor de date financiare integrate cu care F.N.G.C.I.M.M. are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare cel puţin următoarele informaţii: cifra de afaceri, active totale, profit/pierdere brută, număr mediu anual de personal, număr efectiv de personal la finalul anului; aceste informaţii vor fi aferente datei de 31 decembrie a fiecărui an, pentru fiecare beneficiar cu garanţii în vigoare la finele anului respectiv şi care a depus situaţiile financiare anuale.
    (5) Beneficiarul facilităţii de factoring şi finanţatorii care au acordat facilităţile de factoring trebuie să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei.
    (6) Finanţatorul va înştiinţa în scris beneficiarul în cazul în care constată apariţia unei situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de către beneficiar prin contractul de factoring care a dus la trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate acordate prin contractul de factoring şi va transmite o copie F.N.G.C.I.M.M. Aceasta va fi transmisă nu mai târziu de 15 zile de la data la care finanţatorul a trecut finanţarea garantată nerambursată integral la restanţă şi şi-a exercitat dreptul de regres.
    (7) Pe perioada de valabilitate a prezentei convenţii, finanţatorul este singurul care are dreptul să declare situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale derivate din contractele de factoring încheiate cu beneficiarii.
    (8) Dacă beneficiarul este declarat în situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale prevăzute în contractul de factoring sau dacă în urma controalelor efectuate sau la sesizarea organelor de control abilitate se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine finanţare şi grantul aferent acesteia, F.N.G.C.I.M.M. va declanşa procedura de recuperare totală sau parţială a ajutorului de stat acordat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. VIII
    Plata garanţiei
    ART. 8.1
    (1) Cererea de plată se depune de către finanţator la F.N.G.C.I.M.M., ulterior trecerii integrale la restanţă a finanţării garantate nerambursate şi după ce finanţatorul şi-a exercitat dreptul de regres, dar nu mai devreme de 60 de zile calendaristice de la data trecerii la restanţă a principalului nerambursat. Aceasta va fi însoţită de următoarele documente:
    a) contractul de factoring, inclusiv anexele, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    b) cererile de executare silită a beneficiarului şi a tuturor terţilor garanţi înregistrate la executorul judecătoresc şi/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă a beneficiarului/declaraţia de creanţă, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanţa competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod paşnic, a bunului afectat garanţiei, în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
    c) extrasele de carte funciară şi/sau extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanţiile accesorii finanţării garantate, din care să rezulte intabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de Ministerul Finanţelor şi finanţator, după caz, proporţional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligaţiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic;
    d) extrasul contului curent la data cererii de plată sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanţare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul;
    e) extrasul contului de credit curent şi restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii la restanţă a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, în copie certificată de către finanţator pentru conformitate cu originalul;
    f) notificarea de activare a dreptului de regres transmisă de finanţator către beneficiarul finanţării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate, însoţită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de finanţator pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanţă a soldului finanţării garantate.

    (2) Documentaţia care trebuie să însoţească cererea de plată se depune la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. într-un singur exemplar, îndosariat, paginat şi opisat.
    (3) F.N.G.C.I.M.M. poate solicita finanţatorului, dacă este cazul, completarea documentaţiei, în termen de maximum 50 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, finanţatorul fiind obligat să le depună în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data transmiterii solicitării de completare de către F.N.G.C.I.M.M.. Documentele solicitate în completare se depun de către finanţator la sediul F.N.G.C.I.M.M. cu cel puţin 15 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 8.2 alin. (1) şi se vor ataşa de F.N.G.C.I.M.M. la documentaţia depusă odată cu cererea de plată şi vor fi luate în considerare la soluţionarea acesteia.

    ART. 8.2
    (1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M. aprobă sau respinge cererea de plată.
    (2) F.N.G.C.I.M.M. aprobă cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 8.1 alin. (1) din prezenta convenţie, asumării de către finanţator a verificării îndeplinirii la data acordării finanţării a obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. f) şi g) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 423/2021, respectării de către finanţator a condiţiilor prevăzute la art. 7 lit. c)-e) şi la art. 14 alin. (5) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 423/2021.
    (3) Dacă până la data înregistrării cererii de plată finanţatorul nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 12 alin. (2) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 423/2021, obligaţia F.N.G.C.I.M.M. de a soluţiona cererea de plată în termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă până la data transmiterii celor două exemplare originale ale contractului de garantare, fără ca suspendarea să opereze şi în privinţa termenului prevăzut la alin. (7).
    (4) F.N.G.C.I.M.M. respinge cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii incomplete a documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzute la art. 19 din normele metodologice şi/sau neasumării de către finanţator a verificării îndeplinirii la data acordării finanţării a obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. f) şi g) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 423/2021 şi/sau nerespectării de către finanţator a condiţiilor prevăzute la art. 7 lit. c)-e) şi la art. 14 alin. (5) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 423/2021.
    (5) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei se comunică finanţatorului şi Ministerului Finanţelor cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.
    (6) F.N.G.C.I.M.M. restituie cererea de plată şi documentele care o însoţesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului.
    (7) Plata garanţiei se face de către Ministerul Finanţelor întrun cont unic al finanţatorului, indicat în cererea de plată a garanţiei, pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată, avizată cu „bun de plată“ în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată.
    (8) Sumele garantate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului se plătesc finanţatorului de către Ministerul Finanţelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, titlul „Alte transferuri“, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat“, cod 55.01.50, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M. şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la debitorul beneficiar al finanţării garantate, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.

    ART. 8.3
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, Ministerul Finanţelor transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii.
    (2) După primirea dovezii efectuării plăţii, F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte un înscris care reprezintă titlu de creanţă bugetară, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia, care se comunică debitorului - beneficiar al finanţării garantate, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (1). F.N.G.C.I.M.M. transmite titlul de creanţă spre ştiinţă şi finanţatorului scanat, la o adresă de e-mail comunicată prin cererea de plată.
    (3) În cazul în care comunicarea titlului de creanţă potrivit alin. (2) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea, concomitent, la sediul F.N.G.C.I.M.M. şi pe pagina de internet a acestuia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele debitorului.
    (4) Anunţul prevăzut la alin. (3) se menţine afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării acestuia şi conţine următoarele elemente:
    a) denumirea debitorului;
    b) adresa sediului social, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală a debitorului;
    c) numărul şi data emiterii titlului de creanţă bugetară.

    (5) În cazul în care titlul de creanţă bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
    (6) Termenul de plată voluntară a obligaţiei rezultate din executarea contractului de garantare este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară.
    (7) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (6), titlul de creanţă bugetară devine titlu executoriu.
    (8) Titlul executoriu prevăzut la alin. (7) se înaintează de către F.N.G.C.I.M.M. organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanţei bugetare rezultate din executarea garanţiei de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile Codului de procedură fiscală, împreună cu următoarele documente:
    a) dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul beneficiar al finanţării garantate (confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a F.N.G.C.I.M.M. din care rezultă efectuarea procedurii de afişare);
    b) contractul de garantare însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în original, semnat olograf sau semnat cu semnături electronice. În cazul în care contractul de garantare este semnat electronic, acesta se va transmite de către F.N.G.C.I.M.M. sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă;
    c) extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul.

    (9) Dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente sumelor rezultate din plata către finanţator a garanţiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M. se calculează, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din executarea garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv, şi sunt recuperate de către acestea.
    (10) Finanţatorul poate retrage cererea de plată în condiţiile prevăzute în reglementările sale interne şi cu respectarea condiţiilor Programului.
    (11) F.N.G.C.I.M.M. revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată transmise de către finanţator, şi restituie acesteia documentaţia aferentă cererii de plată împreună cu comunicarea privind menţinerea valabilităţii garanţiei cu respectarea condiţiilor Programului.
    (12) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plată, finanţatorul transmite F.N.G.C.I.M.M., letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.N.G.C.I.M.M. va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de aprobare/respingere a cererii de plată.
    (13) Addendumul se comunică finanţatorului şi Ministerului Finanţelor în ziua lucrătoare următoare adoptării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M., pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesar efectuării plăţii de către Ministerul Finanţelor şi fără a depăşi termenul de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată a garanţiei la F.N.G.C.I.M.M.

    CAP. IX
    Alte dispoziţii
    ART. 9.1
    Părţile recunosc că se află sub incidenţa prevederilor legislaţiei bancare referitoare la confidenţialitatea şi secretul bancar.

    ART. 9.2
    Forţa majoră, aşa cum este aceasta definită în doctrina juridică şi jurisprudenţă, apără de răspundere partea care o invocă, sub condiţia anunţării celeilalte părţi în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţie şi a probării acestui eveniment cu documente justificative eliberate de Camera de Comerţ şi Industrie a României. Încetarea forţei majore va fi anunţată tot în termen de 10 zile lucrătoare. Neîndeplinirea formalităţilor de anunţare a forţei majore atrage decăderea părţii în cauză din dreptul de a o invoca şi de a beneficia de prevederile prezentului articol.

    ART. 9.3
    Părţile garantează că persoanele care semnează prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor sunt împuternicite în mod legal pentru aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data semnării convenţiei de garantare şi plată a granturilor, actelor constitutive, normelor şi regulamentelor interne.

    ART. 9.4
    Ori de câte ori în prezenta convenţie sau în anexele la aceasta se face referire la documente certificate, părţile înţeleg faptul că acele documente poartă înscrisă expresia „conform cu originalul“, însoţită de numele, prenumele, funcţia şi semnătura funcţionarului bancar care face certificarea.

    ART. 9.5
    Prezenta convenţie se încheie pe toată durata de valabilitate a garanţiilor acordate în cadrul Programului.

    ART. 9.6
    Prevederile prezentei convenţii pot fi modificate prin acte adiţionale semnate de ambele părţi, cu excepţia modificărilor şi completărilor aduse Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, respectiv normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 423/2021 care se aplică în mod automat, aplicarea acestora nefiind condiţionată de încheierea de acte adiţionale. Prevederile prezentei convenţii de garantare şi plată a granturilor se completează cu dispoziţiile corespunzătoare din legislaţia în vigoare.

    ART. 9.7
    Prezenta convenţie poate înceta la solicitarea uneia dintre părţi. Denunţarea convenţiei se face prin notificare scrisă, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care se solicită încetarea valabilităţii acesteia.

    ART. 9.8
    Pentru cazul prevăzut la art. 9.7, convenţia de garantare şi plată a granturilor încetează numai pentru viitor, iar răspunderea părţilor curge până la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate de acestea în baza prezentei convenţii de garantare şi plată a granturilor.

    ART. 9.9
    Prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor include următoarele anexe:
    Anexa nr. 1 Solicitarea de garantare/prelungire a garanţiei
    Anexa nr. 2a Înştiinţarea de aprobare a garanţiei
    Anexa nr. 2b Înştiinţarea de aprobare a prelungirii garanţiei
    Anexa nr. 3 Cererea de plată
    Anexa nr. 4 Situaţia finanţărilor garantate de F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului pentru Finanţatorul ........................ la data de .............................
    Anexa nr. 5 Declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului
    Anexa nr. 6 Acord de finanţare
    Anexa nr. 7 Contractul de garantare
    Anexa nr. 8 Solicitare de radiere a ipotecii legale imobiliare/ mobiliare înscrise în favoarea statului român în cadrul Programului IMM FACTOR
    Anexa nr. 9 Acord privind radierea ipotecii legale imobiliare/mobiliare înscrise în favoarea statului român în cadrul Programului IMM FACTOR


    ART. 9.10
    Prezenta convenţie a fost încheiată în 3 exemplare originale, două exemplare pentru F.N.G.C.I.M.M., dintre care unul va fi comunicat Ministerului Finanţelor, şi unul pentru finanţator, şi s-a semnat de către F.N.G.C.I.M.M. în data de ................. şi de către finanţator în data de ........................... şi intră în vigoare la data de ........................ .

    ANEXA 1

    la convenţia de garantare şi plată a granturilor
    SOLICITARE
    de garantare/prelungire a garanţiei
    Nr. ................ din data .......................
    emisă în baza Convenţiei de garantare şi plată a granturilor .............../..................
    Finanţatorul ..........................., prin Centrala/Sucursala/Agenţia ....................., cu sediul în localitatea ....................., str. ...................................... nr. ........., bl. ........, sc. ........, et. ........, ap. ......, judeţul/sectorul ......................, telefon ....................., fax ..................., e-mail ..................., înregistrat la registrul comerţului cu nr. ...................... şi în Registrul bancar cu nr. ......................, cod unic de înregistrare ....................., telefon ...................., fax ..............., e-mail ....................., reprezentat prin dl/dna ....................., în calitate de ....................., şi dl/dna ....................., în calitate de ....................., având contul bancar nr. ...................... deschis la ......................., solicită o garanţie pentru contractul de factoring nr.^1) .................. din data ....................... încheiat între finanţator, în calitate de creditor,
    şi
    Beneficiarul ................., cu sediul social în localitatea ........., str. ........... nr. ......., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, sectorul/judeţul ........................., telefon ................, fax ............, e-mail .............., înregistrat la registrul comerţului cu nr. ............., cod unic de înregistrare .............., CAEN activitate principală ................, reprezentat de ..............................., CNP/CUI ................, în calitate de..............., cont bancar nr. ............ deschis la ......., având următorul acţionariat ............................
    Informaţii despre beneficiar:
    1. Obiectul principal de activitate .......................................
    Cod CAEN ..........................................................................
    Cod CAEN activitate finanţată ...................................................

    2. Valoarea plafonului de tip factoring aprobat: ..................................... lei
    3. Destinaţia finanţării: .................................................
    4. Data scadentei finale a contractului de factoring ................................................... (zz/ll/aa). Durata finanţării de tip factoring ..................................... (luni)
    5. Data expirării garanţiei ..................... (zz/ll/aa). Durata garanţiei ...................... (luni)
    6. Garanţii accesorii finanţării garantate, altele decât garanţia Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului:

┌────┬───────────┬────────┬────────────┐
│ │ │ │Valoarea │
│Nr. │Descrierea │Valoarea│acceptată în│
│crt.│garanţiilor│de piaţă│garanţie - │
│ │ │ │lei - │
├────┼───────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────────────┤
│ │Total │ │ │
│ │garanţii │ │ │
└────┴───────────┴────────┴────────────┘    7. Data aprobării finanţării de tip factoring de către finanţator: ........................... (zz/ll/aa)
    8. Garanţia solicitată F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului:
    Procentul de garantare a finanţării este de ........% din finanţarea aprobată, exclusiv dobânzi, comisioane şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate; procentul de garantare se aplică la valoarea finanţării garantate.
    Valoarea garanţiei este de ....................... lei.

    9. Beneficiarul nu figurează cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor de Credit în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării de acordare a facilităţii de factoring garantate, iar dacă figurează acestea sunt încadrate în categoria A, B sau C.
    10. Beneficiarul nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data solicitării de acordare a facilităţii de factoring şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării de acordare a facilităţii de factoring în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi.
    11. Beneficiarul nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe restante bugetare administrate de organul fiscal central al beneficiarului.
    12. Beneficiarul nu înregistrează popriri active sau suspendate pe conturile bancare.
    13. În vederea stabilirii valorii maxime a grantului pentru emiterea de către F.N.G.C.I.M.M. a acordului de finanţare se va estima valoarea maximă a dobânzii pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanţării garantate ...................... .
    Finanţatorul declară că a analizat şi a aprobat documentaţia de finanţare conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudenţă impuse de cerinţele activităţii şi a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, cu modificările ulterioare, şi a stabilit valoarea finanţării cu încadrarea în una dintre limitele determinate conform prevederilor art. 1.2 alin. (2) din Convenţia de garantare şi plată a granturilor în cadrul Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia.

    Finanţator,
    Persoane autorizate
    ^1) Se va completa în aplicaţia web numărul deciziei de aprobare pentru acordarea finanţării de tip factoring, în cazul solicitărilor pentru garanţii noi, iar în cazul prelungirilor se completează atât numărul contractului de factoring iniţial, cât şi numărul deciziei de aprobare pentru prelungirea finanţării de tip factoring.

    ANEXA 2a

    la convenţia de garantare şi plată a granturilor
    Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN (F.N.G.C.I.M.M.)
    Nr. .........................................
    ÎNŞTIINŢARE
    de aprobare a garanţiei
    Către ...................................................................
    În atenţia .............................................................
    Referitor la Solicitarea de garantare nr. ......../.................. transmisă de instituţia dumneavoastră prin care solicitaţi garantarea unei finanţări în valoare de ...................... lei în favoarea ......................., cu sediul social în localitatea .............................., str. .......................... nr. ......., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, sectorul/judeţul ............................., telefon ................, fax ..............., e-mail ........................, înregistrată la registrul comerţului cu nr. .............................., cod unic de înregistrare ............................, CAEN activitate principală .............................., CAEN activitate finanţată ......................., vă informăm că aceasta a fost aprobată de F.N.G.C.I.M.M. în data de .......................... în următoarele condiţii:
    a) în conformitate cu prevederile Convenţiei nr. ......../............. şi ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind Programul IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 423/2021, F.N.G.C.I.M.M. acordă finanţatorului o garanţie expresă, irevocabilă şi necondiţionată, directă şi plătibilă la prima cerere scrisă a instituţiei finanţatoare, în numele şi în contul statului, în limita sumei maxime de ............ lei, reprezentând 50% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzi, comisioane şi orice alte costuri generate de participarea la Program;
    b) pentru garanţia acordată, finanţatorul are obligaţia de a plăti F.N.G.C.I.M.M. un comision de administrare de......... lei^1), iar beneficiarul Programului de a plăti Ministerului Finanţelor un comision de risc de...........lei^1).
    Suma aferentă comisionului de administrare se va vira de către finanţator în contul curent al F.N.G.C.I.M.M. nr. ............ .
    Suma aferentă comisionului de risc se va achita de beneficiarul Programului în contul ..........................................;

    c) garanţia intră în vigoare la data semnării de către F.N.G.C.I.M.M a contractului de garantare şi este valabilă până la data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului.

    Vă mulţumim pentru colaborare.
    Cu stimă,
    ^1) Pe perioada derulării schemei de ajutor de stat beneficiarul finanţării nu datorează comision de administrare şi comision de risc.

    ANEXA 2b

    la convenţia de garantare şi plată a granturilor
    Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN (F.N.G.C.I.M.M.)
    Nr. ........................................
    ÎNŞTIINŢARE
    de aprobare a prelungirii garanţiei
    Către .....................................................................
    În atenţia ...............................................................
    Referitor la Solicitarea de garantare nr. ........./.......... transmisă de instituţia dumneavoastră prin care solicitaţi prelungirea garanţiei aferentă finanţării în valoare de .................. lei în favoarea .............., cu sediul social în localitatea ..............................., str. ....................... nr. ........, bl. ...., sc. ......, et. ....., ap. ............, sectorul/judeţul ............................, telefon ................, fax .................., e-mail ......................, înregistrată la registrul comerţului cu nr. ......................, cod unic de înregistrare ....................., CAEN activitate principală ................., vă informăm că aceasta a fost aprobată de F.N.G.I.M.M. în data de .............. în următoarele condiţii:
    a) în conformitate cu prevederile Convenţiei nr. ......./............. şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, cu modificările ulterioare, respectiv ale Hotărârii Guvernului nr. 423/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, F.N.G.C.I.M.M. acordă finanţatorului o garanţie expresă, irevocabilă şi necondiţionată, directă şi plătibilă la prima cerere scrisă a instituţiei, în numele şi în contul statului, în limita sumei maxime de ........................... lei, reprezentând 50% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzi, comisioane şi orice alte costuri generate de participarea la Program;
    b) pentru garanţia acordată, finanţatorul are obligaţia de a plăti F.N.G.C.I.M.M. un comision de administrare de ......... lei^1), iar beneficiarul Programului de a plăti Ministerului Finanţelor un comision de risc de .....................................lei^1).
    Suma aferentă comisionului de administrare se va vira de către finanţator în contul curent al F.N.G.C.I.M.M. nr. .................... .
    Suma aferentă comisionului de risc se va achita de beneficiarul Programului în contul ...............;

    c) garanţia intră în vigoare la data semnării de către F.N.G.C.I.M.M. a contractului de garantare şi este valabilă până la data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului.
    Odată cu intrarea în vigoare a prezentei garanţii, Contractul de garantare nr. ..................... îşi încetează valabilitatea.
    După primirea dovezii de plată a comisionului de administrare şi a comisionului de risc, în termen de maximum ........ zile lucrătoare, vă vom transmite exemplarele originale ale contractului de garantare^1).


    Vă mulţumim pentru colaborare.
    Cu stimă,
    ^1) Pe perioada derulării schemei de ajutor de stat beneficiarul finanţării nu datorează comision de administrare şi comision de risc.

    ANEXA 3

    la convenţia de garantare şi plată a granturilor
    CEREREA DE PLATĂ
    nr. ...... din data de .................. privind Contractul de garantare nr. ........./(data) .......
    1. Finanţatorul ................., prin .....(centrala/sucursala/agenţia)...., cu sediul în localitatea ....................., str. .................................... nr. ............, bl. ......., sc. ......., ap. ......, et. ........, judeţul/sectorul ..........................., înregistrat în registrul comerţului cu nr. .........................., cod unic de înregistrare ............................., înregistrat în Registrul bancar cu numărul .........................., reprezentat de .............................., în calitate de .................., şi de ....................., în calitate de ..........................., vă comunicăm că la data de ............................
    2. Beneficiarul ............................., înregistrat în registrul comerţului cu nr. ................, J.../......../.........., CUI ....................., cu sediul social în localitatea ............, str. ................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul .................., telefon ....................., fax ..................., e-mail ...................., a rambursat din finanţarea garantată (principal) în cadrul Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia suma de .................................... lei.
    3. Finanţare restantă: ............................................. lei
    4. Finanţatorul solicită plata a 50% din soldul finanţării restante, exclusiv dobânzi, comisioane şi orice alte costuri generate de participarea la Program.
    5. Valoarea plăţii solicitate: ........................................ lei
    6. Anexăm prezentei cereri următoarele documente:
    a) contractul de factoring, inclusiv anexele, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    b) cererile de executare silită a beneficiarului şi a tuturor terţilor garanţi înregistrate la executorul judecătoresc şi/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă a beneficiarului/declaraţia de creanţă, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanţa competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod paşnic, a bunului afectat garanţiei, în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
    c) extrasele de carte funciară şi/sau extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanţiile accesorii finanţării garantate, din care să rezulte intabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de Ministerul Finanţelor şi finanţator, după caz, proporţional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligaţiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic;
    d) extrasul contului curent la data cererii de plată sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanţare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul;
    e) extrasul contului de credit curent şi restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii la restanţă a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, în copie certificată de către finanţator pentru conformitate cu originalul;
    f) notificarea de activare a dreptului de regres transmisă de finanţator către beneficiarul finanţării garantate cu privire la trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate, însoţită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de finanţator pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanţă a soldului finanţării garantate.
    Finanţatorul declară pe propria răspundere că a respectat prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 423/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia şi şi-a asumat îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. f) şi g), precum şi respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7 lit. c)-e) şi ale art. 14 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 423/2021.
    Adresa de e-mail la care F.N.G.C.I.M.M. transmite înscrisul comunicat beneficiarului este ............................... .


    Data .......................
    Finanţator ..............
    Persoane autorizate

    ANEXA 4

    la convenţia de garantare şi plată a granturilor
    SITUAŢIA
    finanţărilor garantate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru
    Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN în numele şi în contul statului şi a dobânzilor lunare pentru finanţatorul ....................

┌────┬────────┬─────┬───────────┬──────────┬───┬─────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────────┬─────────┬───────────┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Rambursări garanţie în valută │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │contractului (garanţii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────┼───────────┼──────────┼───┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┬──────────┬──────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Tip ieşire │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │luna de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │raportare: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │renunţare; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rambursare │ │Verificare│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rată │ │valori │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(finanţare │ │raportate │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │garantată │Valoare │(sold │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoare │Valoare │Valoare │ │ │ │Sold │Sold │ │ │ │ │ │Factoring│în │de ieşire│precedent │Iniţiere │ │ │Grant │ │
│ │ │ │Unitatea │ │ │Număr │Data de │ │Scadenţa │Număr │Data │ │ │Acordat │garanţie │garanţie │angajament│ │Sold │Sold │angajament │angajament │în luna │Total │Total │Sold │Sold │garantat │derulare); │în luna │+ intrări │procedură │Data primei │Grant │dobândă │ │
│Nr. │Contract│Banca│teritorială│Beneficiar│CUI│contract │emitere a │Factoring│factoring│contract │emiterii │Garanţie│% │în luna │acordată │diminuată│anulat │Factoring│factoring│factoring│(factoring │neutilizat │de │rambursări│rambursări│garanţie│garanţie │închis în│rambursare │de │luna │de │utilizări a │dobândă │solicitat│Observaţii│
│crt.│ID │ │a băncii │garanţie │ │de │contractului│acordat │garantat │de │contractului│maximă │Garantare│de │în luna │în luna │(garanţie │utilizat │curent │restant │neutilizat,│(garanţie │raportare│garanţie │garanţie │luna │luna │luna de │integrală │raportare│curentă – │insolvenţă│factoringului│solicitat│de bancă │ │
│ │ │ │ │ │ │factoring│de factoring│ │ │garantare│de garantare│ │ │raportare│de │de │anulată - │ │ │ │disponibil)│neutilizată)│ │în an │ │curentă │precedentă│raportare│anticipată;│a │ieşiri │(DA/NU) │ │de bancă │(50%) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │raportare│raportare│Renunţare)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(DA/NU) │rambursare │garanţiei│luna │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │integrală │ │curentă = │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la termen; │ │sold │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │plată │ │curent) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │garanţie; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │refuz │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │plată; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │înlocuire │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │garanţie │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────┼───────────┼──────────┼───┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │27 = 13 │ │ │ │ │32 = 28 │ │ │ │ │ │
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │23 │24 │25 │26 │– 17 – │28 │29 │30 │31 │+16 - 31 =│33 │34 │35 │36 │37 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │18 – 26 │ │ │ │ │27 │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴─────┴───────────┴──────────┴───┴─────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴───────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────┘


    DICŢIONAR
    de termeni utilizaţi în completarea anexei nr. 4 la convenţia de garantare şi plată a granturilor

┌───────┬─────────────┬────────────────┐
│Număr │Denumire │ │
│coloană│coloane anexa│Observaţii mod │
│anexa │nr. 4 │completare │
│nr. 4 │ │ │
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│1 │Nr. crt. │cu numărul │
│ │ │curent. │
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu numărul │
│2 │Contract ID │„Contract │
│ │ │ID“-ului │
│ │ │atribuit de │
│ │ │către Fond. │
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│3 │Banca │cu numele │
│ │ │băncii. │
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Unitatea │Se va completa │
│4 │teritorială a│cu unitatea │
│ │băncii │teritorială a │
│ │ │băncii. │
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Beneficiar │Se va completa │
│5 │garanţie │cu numele │
│ │ │IMM-ului. │
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│6 │CUI │cu CUI-ul │
│ │ │IMM-ului. │
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Număr │Se va completa │
│7 │contract de │cu numărul │
│ │factoring │contractului de │
│ │ │factoring. │
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Data de │Se va completa │
│ │emitere a │cu data │
│8 │contractului │acordării │
│ │de factoring │contractului de │
│ │ │factoring. │
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│9 │Factoring │cu valoarea │
│ │acordat │factoringului │
│ │ │acordat. │
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │Scadenţa │cu data de │
│10 │factoring │sfârşit a │
│ │garantat │factoringului │
│ │ │acordat. │
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │Număr │cu numărul │
│11 │contract de │contractului de │
│ │garantare │garantare emis │
│ │ │de către Fond. │
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │Data emiterii│cu data │
│12 │contractului │acordării │
│ │de garantare │contractului de │
│ │ │garantare emis │
│ │ │de către Fond. │
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │Valoare │cu valoarea │
│13 │garanţie │garanţiei emise │
│ │acordată │de către Fond │
│ │ │din contractul │
│ │ │de garantare. │
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu valoarea │
│14 │% garantare │procentului de │
│ │ │garantare a │
│ │ │factoringului │
│ │ │acordat. │
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu: „Acordat în │
│ │ │luna de │
│ │ │raportare“ │
│ │ │pentru toate │
│ │ │contractele de │
│ │ │garantare emise │
│ │ │de către Fond în│
│ │ │luna de │
│ │ │raportare │
│ │ │(garanţiile noi;│
│ │ │garanţiile │
│ │ │majorate; │
│ │ │garanţiile │
│ │Acordat în │prelungite cu │
│15 │luna de │majorarea │
│ │raportare │valorii │
│ │ │garanţiei; │
│ │ │garanţiile │
│ │ │prelungite cu │
│ │ │menţinerea │
│ │ │valorii │
│ │ │garanţiei; │
│ │ │garanţiile │
│ │ │prelungite cu │
│ │ │diminuarea │
│ │ │valorii │
│ │ │garanţiei; │
│ │ │garanţiile ale │
│ │ │căror procent de│
│ │ │garantare s-a │
│ │ │majorat). │
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu: valoarea │
│ │Valoare │garanţiei │
│ │garanţie │„Acordate în │
│16 │acordată în │luna de │
│ │luna de │raportare“, │
│ │raportare │conform │
│ │ │descrierii de la│
│ │ │pct. 17. │
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu valoarea cu │
│ │ │care a fost │
│ │Valoare │diminuată │
│ │garanţie │garanţia conform│
│17 │diminuată în │adreselor de │
│ │luna de │informare │
│ │raportare │transmise de │
│ │ │către finanţator│
│ │ │cu privire la │
│ │ │diminuarea │
│ │ │garanţiei. │
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu valoarea │
│ │ │garanţiei │
│ │ │anulate/ │
│ │Valoare │neutilizate pe │
│ │angajament │care │
│18 │anulat │beneficiarul nu │
│ │(garanţie │o mai poate │
│ │anulată) │trage/utiliza, │
│ │ │conform adresei │
│ │ │de informare │
│ │ │transmise de │
│ │ │către │
│ │ │finanţator. │
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│19 │Factoring │cu soldul │
│ │utilizat │factoringului │
│ │ │utilizat. │
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Sold │Se va completa │
│20 │factoring │cu soldul │
│ │curent │factoringului │
│ │ │curent. │
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Sold │Se va completa │
│21 │factoring │cu soldul │
│ │restant │factoringului │
│ │ │restant. │
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Sold │Se va completa │
│ │angajament │cu soldul │
│22 │(factoring │factoringului │
│ │neutilizat, │neutilizat │
│ │disponibil) │(disponibil). │
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Sold │Se va completa │
│ │angajament │cu valoarea │
│23 │neutilizat │garanţiei │
│ │(garanţie │neutilizate ce │
│ │neutilizată) │mai poate fi │
│ │ │utilizată. │
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu valoarea │
│ │Valoarea │rambursării din │
│ │rambursării │garanţie în luna│
│24 │în luna de │de raportare │
│ │raportare │(pentru │
│ │ │factoringul cu │
│ │ │grafic de │
│ │ │rambursare). │
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu valoarea │
│ │ │rambursării din │
│ │Total │garanţie în an, │
│25 │rambursări │inclusiv cu luna│
│ │garanţie în │de raportare │
│ │an │(pentru │
│ │ │factoringul cu │
│ │ │grafic de │
│ │ │rambursare). │
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu valoarea │
│ │ │totală a │
│ │ │rambursărilor │
│ │ │din garanţie, │
│ │Total │inclusiv cu anul│
│26 │rambursări │de raportare şi │
│ │garanţie │cu luna de │
│ │ │raportare │
│ │ │(pentru │
│ │ │factoringul cu │
│ │ │grafic de │
│ │ │rambursare). │
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │şi se va │
│ │ │verifica: Soldul│
│ │ │garanţiei (27) =│
│ │ │Valoare garanţie│
│ │ │acordată (13) – │
│ │ │Valoarea │
│ │ │garanţiei │
│ │Sold garanţie│diminuată în │
│27 │luna curentă │luna de │
│ │ │raportare (17) –│
│ │ │Valoare │
│ │ │angajament │
│ │ │anulat (garanţie│
│ │ │anulată – │
│ │ │Renunţare) (18) │
│ │ │– Total │
│ │ │rambursări rate │
│ │ │de capital (26) │
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │Sold garanţie│cu soldul │
│28 │luna │raportat de │
│ │precedentă │către bancă din │
│ │ │luna precedentă.│
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Factoring │Se va completa │
│ │garantat │cu DA/NU în │
│29 │închis în │funcţie de │
│ │luna de │statusul │
│ │raportare (DA│factoringului. │
│ │/NU) │ │
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │tipul de ieşire │
│ │ │în luna pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate, │
│ │ │astfel: pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate pentru│
│ │ │care s-a │
│ │ │renunţat în luna│
│ │ │de raportare cu:│
│ │ │„Renunţare“; │
│ │ │pentru │
│ │ │rambursări de │
│ │ │rate în luna de │
│ │ │raportare │
│ │ │aferente │
│ │ │finanţărilor │
│ │ │garantate în │
│ │ │derulare cu: │
│ │ │„Rambursare │
│ │ │rată“; pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate │
│ │ │rambursate │
│ │ │integral │
│ │ │anticipat în │
│ │ │luna de │
│ │ │raportare cu: │
│ │ │„Rambursare │
│ │ │integrală │
│ │ │anticipată“; │
│ │ │pentru │
│ │Tip ieşire │finanţările │
│ │luna de │garantate │
│ │raportare: │rambursate │
│ │renunţare; │integral la │
│ │rambursare │termen în luna │
│ │rată │de raportare cu:│
│ │(finanţare │„Rambursare │
│ │garantată în │integrală la │
│ │derulare); │termen“; pentru │
│30 │rambursare │finanţările │
│ │integrală │garantate pentru│
│ │anticipată; │care Ministerul │
│ │rambursare │Finanţelor a │
│ │integrală la │efectuat plata │
│ │termen; plată│garanţiei în │
│ │garanţie; │luna de │
│ │refuz plată; │raportare cu: │
│ │înlocuire │„Plată │
│ │garanţie │garanţie“; │
│ │ │pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate pentru│
│ │ │care Fondul a │
│ │ │emis decizia de │
│ │ │refuz de plată │
│ │ │în luna de │
│ │ │raportare cu: │
│ │ │„Refuz plată │
│ │ │garanţie“; │
│ │ │închiderea │
│ │ │garanţiei prin │
│ │ │înlocuire se va │
│ │ │completa cu: │
│ │ │„Înlocuire │
│ │ │garanţie“ │
│ │ │pentru: majorare│
│ │ │garanţie/ │
│ │ │prelungire cu │
│ │ │majorare │
│ │ │garanţie/ │
│ │ │prelungire cu │
│ │ │menţinerea │
│ │ │valorii │
│ │ │garanţiei │
│ │ │acesteia/ │
│ │ │prelungire cu │
│ │ │diminuarea │
│ │ │valorii │
│ │ │garanţiei │
│ │ │acesteia/ │
│ │ │majorare a │
│ │ │procentului de │
│ │ │garantare. │
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu valoarea de │
│ │ │ieşire în luna │
│ │ │de raportare a │
│ │ │garanţiei, │
│ │ │astfel: cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │soldului │
│ │ │precedent │
│ │ │raportat pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate pentru│
│ │ │care s-a │
│ │ │solicitat │
│ │ │renunţarea în │
│ │ │luna de │
│ │ │raportare; cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │rambursării de │
│ │ │rată în luna │
│ │Valoare de │pentru: │
│ │ieşire în │finanţările în │
│31 │luna de │derulare/ │
│ │raportare a │finanţările │
│ │garanţiei │rambursate │
│ │ │integral la │
│ │ │termen/ │
│ │ │finanţările │
│ │ │rambursate │
│ │ │integral │
│ │ │anticipat; cu │
│ │ │valoarea plăţii │
│ │ │garanţiei │
│ │ │efectuate de │
│ │ │către Ministerul│
│ │ │Finanţelor în │
│ │ │luna de │
│ │ │raportare; cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │soldului din │
│ │ │decizia de refuz│
│ │ │plată garanţie │
│ │ │emisă de către │
│ │ │Fond în luna de │
│ │ │raportare. │
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │Verificare │şi se va │
│ │valori │verifica: sold │
│ │raportate │garanţie luna │
│ │(sold │precedentă (28) │
│ │precedent + │+ intrări luna │
│32 │intrări luna │curentă (16) – │
│ │curentă - │ieşiri în luna │
│ │ieşiri luna │de raportare a │
│ │curentă = │garanţiei (31) =│
│ │sold curent) │sold garanţie │
│ │ │luna curentă │
│ │ │(27) │
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │Iniţiere │cu DA/NU în │
│33 │procedură de │funcţie de │
│ │insolvenţă │iniţierea │
│ │(DA/NU) │procedurii de │
│ │ │insolvenţă. │
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Data primei │Se va completa │
│34 │utilizări a │cu data primei │
│ │factoringului│utilizări a │
│ │ │factoringului. │
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │Grant dobândă│valoarea │
│35 │solicitat de │dobânzii │
│ │bancă │aferente lunii │
│ │ │de raportare. │
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │Grant dobândă│cu 50% din │
│36 │solicitat de │valoarea │
│ │bancă (50%) │dobânzii │
│ │ │aferente lunii │
│ │ │de raportare. │
├───────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│37 │Observaţii │cu observaţiile │
│ │ │semnificative. │
└───────┴─────────────┴────────────────┘    ANEXA 5

    la convenţia de garantare şi plată a granturilor
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul/Subsemnata, ..........................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ................... nr. ................., eliberat de ................................... la data de ......................., cu domiciliul în localitatea ........................................, str. .............................. nr. ............., bl. .........., sc. ..........., ap. ..........., sectorul/judeţul ................, în calitate de reprezentant legal al .............................., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declaraţie sunt corecte şi complete.
    Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    A. Pentru a putea beneficia de grant în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 911 din 20.03.2020, declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:
    a) [ ] nu a beneficiat de ajutor de stat aferent Cadrului temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID19;
    [ ] a beneficiat de următoarele ajutoare de stat aferente Cadrului temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19:

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Actul │ │
│ │Anul │ │ │normativ │Cuantumul │
│Nr. │acordării │Forma │Furnizorul│în baza │ajutorului│
│crt.│ajutorului│ajutorului│ajutorului│căruia a │acordat │
│ │de stat │de stat │de stat │beneficiat│(moneda) │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │
└────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
    b) nu au fost emise împotriva ei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    c) nu a solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile.

    B. Pentru a beneficia de finanţare garantată de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:
    - nu se află în dificultate în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare.
    O întreprindere este considerată a fi în dificultate dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:
    a.1. în cazul unei societăţi pe acţiuni sau al unei societăţi cu răspundere limitată sau al unei societăţi în comandită pe acţiuni, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;
    a.2. în cazul unei societăţi în nume colectiv sau al unei societăţi în comandită simplă, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
    a.3. beneficiarul finanţării nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii: procedură de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi nu îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor, conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării;
    a.4. atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare.

    În cazul întreprinderilor care sunt înfiinţate cu mai puţin de 3 ani faţă de data solicitării garanţiei, acestea nu vor fi considerate a se afla în dificultate, cu excepţia situaţiei în care se află în una dintre următoarele situaţii: procedură de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi nu îndeplinesc criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supuse unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor;

    – nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor şi/sau finanţatorul partener;
    – nu figurează cu credite restante în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării facilităţii de factoring sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C^1 în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;
    – nu se află în interdicţie de a emite cecuri la solicitarea facilităţii de factoring şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării facilităţii de factoring în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P.;
    – nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    – respectă prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, cu modificările ulterioare.

    Semnătura autorizată^2
    Numele ............................................
    Semnătura .......................................
    Data semnării ...................................
    ^1 Categoria A semnifică o întârziere la plata ratelor de maximum 15 zile, categoria B o întârziere cuprinsă între 16 şi 30 de zile, categoria C o întârziere între 31 şi 60 de zile.
    ^2 Toate cererile/declaraţiile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.

    ANEXA 6

    la convenţia de garantare şi plată a granturilor
    ACORD DE FINANŢARE
    Nr. ............... din ..............
    În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 423/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, se încheie prezentul acord de finanţare între:
    Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înregistrat în registrul comerţului cu nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, cont bancar ......................, telefon .................., fax ..............., e-mail ..................., reprezentat de ....................., în calitate de ......................, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat asociate Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, cu modificările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 146/2020,
    Finanţatorul ....................., cu sediul social în ............., str. ........................... nr. ........, telefon/fax .............., cod unic de înregistrare ............., înregistrat în registrul comerţului cu nr. ..................şi în Registrul bancar cu nr. ................, reprezentat de ............, în calitate de ................, şi de .................., în calitate de ..............., denumit în continuare finanţator,
    şi IMM-ul ....................................., cu sediul în ...................., telefon ........................, fax .................., înregistrată cu nr. ............................. la oficiul registrului comerţului, cod fiscal nr. ............., cont curent nr. ........................., reprezentată legal prin ....................., având funcţia de ......................, în calitate de beneficiar IMM al ajutorului de stat, denumit în continuare beneficiarul Programului.
    ART. 1
    Obiectul acordului
    Obiectul acordului îl reprezintă acordarea unui ajutor de stat sub formă de grant direct, suportat din bugetul de stat, prin Schema de ajutor de stat asociată Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial, implementată de către F.N.G.C.I.M.M., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 146/2020.

    ART. 2
    Tipul finanţării
    Ajutorul de stat acordat sub formă de grant este aferent finanţării de tip factoring cu regres aprobat de finanţator beneficiarului, respectiv în suma de ......................lei, acordat pe o perioadă de ............................... .

    ART. 3
    Plafonul maxim al grantului
    (1) Beneficiarul primeşte ajutorul de stat sub formă de grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, valoarea comisionului de administrare aferent garanţiei acordate şi valoarea rezultată din aplicarea unui procent de 50% la valoarea dobânzilor, acordate în baza Comunicării Comisiei C(2020) 1863/19.3.2020 - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 şi a O.U.G. nr. 146/2020, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 de euro per întreprindere, în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul acord şi în schema de ajutor de stat aferentă Programului. Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii ajutorul de stat nu depăşeşte 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
    (2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim prevăzut la alin. (1) este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare.
    (3) Valoarea ajutorului de stat sub formă de grant este de ..... lei, compus din:
    - comision de risc, în valoare de maximum .................... lei;
    – comision de administrare, în valoare de maximum ........................... lei;
    – 50% din valoarea dobânzilor^1, în valoare de maximum .................... lei.
    ^1 Din grant nu se acoperă dobânzile restante sau penalizatoare.


    (4) Ajutorul de stat sub forma grantului aferent dobânzii se acordă pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanţării de tip factoring.
    (5) Acesta se virează de către Ministerul Finanţelor (M.F.) lunar, în contul F.N.G.C.I.M.M., pe baza Situaţiei centralizatoare lunare privind dobânzile datorate de beneficiar, transmisă de finanţator.
    (6) În termen de maximum 5 zile de la primirea sumelor de la M.F., F.N.G.C.I.M.M. virează finanţatorului sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat beneficiarului.
    (7) Acordul de finanţare se încheie pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acestuia şi 30 iunie 2021.

    ART. 4
    Drepturile şi obligaţiile părţilor
    (1) F.N.G.C.I.M.M. - administratorul schemei de ajutor de stat:
    a) va păstra înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei de ajutor de stat aferente Programului. F.N.G.C.I.M.M. are obligaţia de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei;
    b) va transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;
    c) are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat;
    d) pe perioada derulării acordului de finanţare, administratorul schemei monitorizează utilizarea ajutorului de stat şi poate controla întreprinderile beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat;
    e) va refuza, în numele statului, plata ajutorului de stat în situaţia constatării nerespectării prevederilor acordului de finanţare şi a schemei privind ajutorul de stat.

    (2) Beneficiarul:
    a) se obligă să accepte şi să faciliteze controlul administratorului schemei asupra utilizării ajutorului de stat. Administratorul poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 5 zile de la solicitarea acestora;
    b) se obligă să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani şi să le pună la dispoziţia autorităţii de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenţei ori de câte ori îi sunt solicitate;
    c) în cazul în care beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite ale ajutorului de stat, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, în total, nu se depăşeşte cel mai mare cuantum posibil.

    (3) Finanţatorul:
    - se obligă să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei.


    ART. 5
    Răspunderea contractuală
    În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul schemei este exonerat de orice răspundere.

    ART. 6
    Răspundere
    Administratorul este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei specifice Programului IMM FACTOR şi ajutoarelor de stat de către beneficiar, angajaţii acestuia ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi ca urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.

    ART. 7
    Clauza de confidenţialitate
    (1) În înţelesul prezentului acord, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.
    (2) Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata acordului de finanţare şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul acordului în legătură cu cealaltă parte.
    (3) Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului acord sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

    ART. 8
    Modificarea acordului
    (1) Orice modificare a prezentului acord se face prin act adiţional, semnat de toate părţile, care face parte integrantă din acord.
    (2) Valoarea totală a acordului de finanţare, încheiat pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acordului şi 30 aprilie 2022, poate fi modificată de către administrator, dar numai în sensul diminuării. În cazul în care se prelungeşte valabilitatea schemei de ajutor de stat şi prevederile acesteia permit majorarea, se poate modifica valoarea totală în sensul majorării, prin act adiţional.

    ART. 9
    Revocarea acordului de finanţare
    (1) În cazul în care, în urma controalelor efectuate de F.N.G.C.I.M.M., de reprezentanţii instituţiei finanţatoare sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au pus la dispoziţie declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine grantul ori au schimbat destinaţia acestuia, acordul de finanţare se revocă.
    (2) De asemenea, acordul de finanţare poate înceta prin reziliere la iniţiativa administratorului atunci când beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin acord sau prevăzute în schema de ajutor de stat;
    b) este declarat insolvabil, intră în lichidare judiciară sau faliment sau îşi suspendă activitatea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în această situaţie beneficiarul fiind obligat să înştiinţeze F.N.G.C.I.M.M. în termen de maximum 5 zile calendaristice din momentul apariţiei situaţiilor inserate;
    c) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

    (3) În situaţiile descrise la alin. (1) şi (2), F.N.G.C.I.M.M. solicită beneficiarului rambursarea ajutorului de stat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor art. 21 alin. (3) din schema de ajutor de stat aprobată prin O.U.G. nr. 146/2020, acordat beneficiarului, respectiv potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.
    (4) Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează de la beneficiar potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării acordului şi a prevederilor schemei de ajutor de stat.
    (6) Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul schemei de ajutor de stat despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict.

    ART. 10
    Cesiune
    Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul acord sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.

    ART. 11
    Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor
    (1) Prezentul acord se supune legislaţiei româneşti în ceea ce priveşte rezolvarea şi soluţionarea litigiilor.
    (2) Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul acord vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
    În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.


    ART. 12
    Forţa majoră
    (1) Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării acordului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul acord.
    (2) Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea acordului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.
    (3) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca fiind forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.

    ART. 13
    Dispoziţii
    Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui şi intră în vigoare la data semnării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M.

    ART. 14
    Dispoziţii finale
    (1) Prezentul acord se completează cu prevederile schemei de ajutor de stat aprobate prin O.U.G. nr. 146/2020 şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 423/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia.
    (2) În cazul în care, în decursul timpului, anumite acte normative la care se face trimitere în prezentul acord se modifică/completează/actualizează, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor/completărilor/actualizărilor respective, acestea se aplică în mod corespunzător până la actualizarea prezentului acord.

    Prezentul acord a fost redactat şi încheiat în 4 exemplare originale, două exemplare pentru administratorul de schemă, un exemplar pentru finanţator şi un exemplar pentru beneficiar, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii legali ai părţilor acordului.
    Prezentul acord s-a încheiat astăzi, ........................................
    F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN
    Finanţator,
    .................................
    Beneficiar,
    .................................

    ANEXA 7

    la convenţia de garantare şi plată a granturilor
    CONTRACT DE GARANTARE
    Nr. ....... din data de ...............
    Încheiat, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, cu modificările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, şi în baza prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 423/2021, denumite în continuare norme metodologice, precum şi ale Convenţiei de garantare şi plată a granturilor, între:
    1. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, împuternicit conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor, denumit în continuare M.F., cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înregistrat la registrul comerţului cu nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, cont bancar ................................., reprezentat de ..................................., în calitate de ..............................., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M.;
    2. Finanţatorul, ............, cu sediul social în localitatea ................., str. ................... nr. ........, bl. ......, sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..................., înregistrat la registrul comerţului cu nr. J....../....../...... şi în Registrul bancar ................................., Registrul ............................................ cu nr. .............., cod unic de înregistrare ..........................., reprezentat prin dl/dna ...................., în calitate de .............., cont nr. ....................., deschis la ..........................., denumită în continuare Finanţator; şi
    3. Beneficiarul .................., cu sediul social în localitatea ................, str. ........... nr. ...., bl. ......, sc. ..., et. ....., ap. ...., judeţul/sectorul .........., telefon ............, fax .............., e-mail ..........................., înregistrat la registrul comerţului cu nr. J....../....../........, cod unic de înregistrare ................................., reprezentat prin dl/dna ................................, în calitate de ....................................., şi prin dl/dna ........................., în calitate de .................., cont nr. ............................., deschis la .........................., denumit în continuare Beneficiar, în următoarele condiţii:
    CAP. I
    Definiţii
    ART. 1.1
    Termenii folosiţi în prezentul contract de garantare au următoarele semnificaţii:
    a) beneficiar - întreprinderea mică şi mijlocie care desfăşoară activitate economică, autorizată potrivit dispoziţiilor legale să realizeze activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă loială, respectiv societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice, precum şi organizaţiile nonguvernamentale, asociaţiile şi fundaţiile, cooperativele agricole şi societăţile agricole care desfăşoară activităţi economice şi care respectă prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
    b) finanţare garantată de stat - finanţare de tip plafon reînnoibil pe care finanţatorul îl pune la dispoziţia beneficiarului programului cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de factoring;
    c) garant - statul prin M.F., reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M. pentru garanţiile acordate în numele şi în contul statului;
    d) procent de garantare - partea din finanţare care este acoperită de garanţia de stat, exprimată în valoare procentuală; procentul de garantare este de maximum 50% din valoarea finanţării de tip factoring, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi orice alte costuri generate de participarea la Program, în limita plafonului maxim de garantare în sumă de maximum 5.000.000 lei;
    e) riscul de credit - neplata parţială sau integrală a finanţării de tip factoring de către beneficiarul Programului;
    f) valoarea de executare a garanţiei - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al finanţării, sumă care urmează a fi plătită finanţatorului de către M.F.;
    g) comision de risc - comisionul de risc datorat M.F. de către beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei, fiind aplicat la valoarea garanţiei. Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul de stat sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei. După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile finanţări contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M. şi se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia;
    h) comisionul de administrare - comisionul datorat F.N.G.C.I.M.M. de beneficiarul Programului pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei. Obligaţia de plată a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul de stat sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.
    După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile finanţări de tip factoring contractate sau dacă se majorează/prelungeşte finanţarea de tip factoring, comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul Programului şi este virat de finanţator pe toată perioada de valabilitate a garanţiei şi, după caz, până la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată.    CAP. II
    Obiectul contractului
    ART. 2.1
    (1) Prin prezentul contract, F.N.G.C.I.M.M. garantează, în numele şi în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat, rambursarea proporţională cu procentul de garantare a finanţării acordate beneficiarului de către finanţator în cadrul Programul IMM FACTOR, denumit în continuare Programul.
    (2) Finanţarea este în valoare de ................... lei şi se acordă beneficiarului de către finanţator în cadrul Programului.
    (3) Finanţarea se acordă prin Contractul de factoring nr. ........ din data de .................. pe termen de ......... luni, cu scadenţă la data de ..................................... .

    ART. 2.2
    Valoarea maximă a garanţiei de stat este de ......... lei, reprezentând .........% din valoarea plafonului de factoring, exclusiv dobânzile şi comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la Program.

    ART. 2.3
    (1) Beneficiarul garantează îndeplinirea obligaţiei de rambursare a plafonului de factoring în temeiul prezentului contract de factoring, cu garanţiile prevăzute în contractul de factoring, cu respectarea dispoziţiilor conform prevederilor art. 8 alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, şi, respectiv, art. 9 alin. (1) din normele metodologice.
    (2) Stabilirea gradului de acoperire a plafonului de factoring cu garanţii se efectuează de către finanţator în conformitate cu reglementările sale interne şi cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (9) din O.U.G. nr. 146/2020, cu modificările ulterioare.

    ART. 2.4
    (1) În temeiul prezentului contract de garantare se acordă reprezentanţilor legali ai finanţatorului un mandat special, în vederea efectuării formalităţilor de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea finanţatorului şi statului român, în/din cartea funciară a imobilelor şi/sau în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz.
    (2) În cazul garanţiilor de stat acordate în cadrul programului, F.N.G.C.I.M.M. mandatează finanţatorii să încheie contractele de ipotecă pentru alte garanţii constituite de beneficiarul finanţării/terţii garanţi, dacă este cazul, atât în favoarea acestora, cât şi a statului român, prin Ministerul Finanţelor, în calitate de cocreditori, precum şi să efectueze formalităţile legale de publicitate ale acestora.
    (3) Finanţatorii vor introduce în contractele de garanţie accesorii încheiate cu beneficiarii, dacă este cazul, în vederea constituirii garanţiilor accesorii finanţării garantate, altele decât cele prevăzute la art. 8 alin. (2) din O.U.G. nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, clauze din care să rezulte calitatea de cocreditor garantat al statului român, prin Ministerul Finanţelor.

    CAP. III
    Comisionul de risc şi comisionul de administrare
    ART. 3.1
    Formula de calcul al comisionului de risc este următoarea: (a se vedea imaginea asociată)
    *) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.


    ART. 3.2
    Formula de calcul al comisionului de administrare este următoarea: (a se vedea imaginea asociată)
    *) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.


    CAP. IV
    Obligaţiile părţilor
    ART. 4.1
    Beneficiarul se obligă:
    a) să ramburseze finanţarea garantată la data scadenţei finale a contractului de factoring;
    b) să achite comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M. în cazul în care finanţarea este nou-contractată sau dacă se majorează/prelungeşte finanţarea contractată iniţial, după încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat;
    c) să achite eventualele diferenţe rezultate din regularizarea comisionului de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M. la scadenţa finală a finanţării contractate pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat;
    d) să achite comisionul de risc cuvenit M.F. în cazul în care finanţarea este nou-contractată sau dacă se majorează/ prelungeşte finanţarea contractată iniţial, după încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat;
    e) să achite eventualele diferenţe rezultate din regularizarea comisionului de risc cuvenit M.F. la scadenţa finală a finanţării contractate pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat;
    f) să prezinte finanţatorului garanţii colaterale, conform art. 8 alin. (2) lit. c şi alin. (3) din O.U.G. nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, care, împreună cu garanţia de stat, să acopere cel puţin 100% din valoarea finanţării;
    g) să constituie în favoarea statului român, reprezentat de M.F., şi a finanţatorului ipotecă mobiliară şi/sau imobiliară conform art. 8 alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita finanţării contractate;
    h) să restituie statului român, reprezentat de M.F., suma achitată în contul garanţiei acordate prin prezentul contract de garantare. În caz contrar, aceste debite vor fi recuperate de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin modalităţile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) să plătească dobânzi şi penalităţi de întârziere la sumele prevăzute la lit. h), egale cu cele prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscale, calculate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F., începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv, şi recuperate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F.


    ART. 4.2
    Finanţatorul se obligă:
    a) să acorde finanţări în conformitate cu art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 146/2020, cu modificările ulterioare;
    b) să acorde finanţări cu trageri şi rambursări pe măsura prezentării şi încasării facturilor, conform normelor proprii de finanţare;
    c) să preia creanţe cu condiţia ca scadenţa facturilor să nu fie depăşită la data cererii de finanţare şi operaţiunile să nu reprezinte vânzări în consignaţie/depozit/barter/sub condiţie suspensivă sau rezolutorie, plăţi în avans, dividende, rambursări de credite, compensări, creanţe aflate în litigiu, creanţe rezultate din facturi emise către părţi afiliate;
    d) să respecte prevederile art. 7 lit. f) şi g) din normele metodologice;
    e) să permită rambursarea anticipată din încasarea facturilor înainte de scadenţă fără perceperea unui comision de rambursare anticipată;
    f) să verifice, la data solicitării de acordare a facilităţii de factoring, îndeplinirea de către beneficiar a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 146/2020, cu modificările ulterioare;
    g) să asigure respectarea obligaţiei beneficiarului de a constitui în favoarea statului român, reprezentat de M.F., şi a finanţatorului ipoteca mobiliară şi/sau imobiliară conform art. 8 alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita finanţării contractate;
    h) să acorde finanţările în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 12 luni, cu posibilitatea prelungirii acestora în condiţiile Programului;
    i) să transmită F.N.G.C.I.M.M. două exemplare originale ale contractului de garantare şi două exemplare ale acordului de finanţare;
    j) să transmită lunar către F.N.G.C.I.M.M., până la data de 7 a lunii curente pentru luna anterioară, informaţii referitoare la finanţările garantate de acesta, pe toată durata Programului;
    k) să prezinte, odată cu cererea de plată, documentele prevăzute la art. 8.1. alin. (1) din convenţia de garantare şi plată a granturilor încheiată cu F.N.G.C.I.M.M.;
    l) să solicite şi să obţină acordul expres al F.N.G.C.I.M.M. în cazul în care aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanţiilor constituite (altele decât garanţia de stat);
    m) să menţină condiţiile de finanţare prevăzute la art. 1 alin. (13) şi (14) din normele metodologice;
    n) să efectueze formalităţile de înscriere/reînnoire/ modificare/radiere în/din cartea funciară a imobilelor şi/sau din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare, a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat prin M.F., iar radierea acestora se face în baza acordului F.N.G.C.I.M.M.;
    o) să solicite F.N.G.C.I.M.M. acordul privind modificarea/ radierea din cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la art. 8 alin. (5) din O.U.G. nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, şi la art. 1 alin. (16) din normele metodologice.


    ART. 4.3
    F.N.G.C.I.M.M. se obligă:
    a) să solicite finanţatorului informaţii suplimentare atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei;
    b) să analizeze solicitarea de garantare pe baza informaţiilor furnizate de finanţator şi potrivit reglementărilor proprii şi normelor metodologice;
    c) să verifice îndeplinirea de către finanţator a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de garantare, la termenele prevăzute de acesta;
    d) să monitorizeze garanţiile acordate în baza situaţiilor furnizate de finanţator, conform prevederilor convenţiei de garantare şi plată a granturilor;
    e) să verifice încadrarea cererii de plată în termenii şi în condiţiile O.U.G. nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, ale normelor metodologice, ale convenţiei de garantare şi plată a granturilor încheiate cu finanţatorul şi ale prezentului contract de garantare;
    f) să solicite finanţatorului informaţii suplimentare atunci când elementele cuprinse în cererea de plată şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru soluţionarea cererii de plată;
    g) să aprobe, în maximum 85 de zile calendaristice, cererea de plată a garanţiei în condiţiile depunerii de către finanţator a tuturor documentelor care însoţesc cererea de plată, în condiţiile asumării de către finanţator a verificării îndeplinirii, la data acordării finanţării, a obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. f) şi g) din normele metodologice, a respectării de către finanţator a condiţiilor prevăzute la art. 7 lit. c)-e) şi la art. 14 alin. (5) din normele metodologice;
    h) să respingă, în maximum 85 de zile calendaristice, cererea de plată a garanţiei, în condiţiile depunerii de către finanţator la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. a unor documente care însoţesc cererea de plată incomplete/care nu respectă prevederile legale, neasumării de către finanţator a verificării îndeplinirii, la data acordării finanţării, a obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. f) şi g) din normele metodologice, a nerespectării de către finanţator a condiţiilor prevăzute la art. 7 lit. c)-e) şi la art. 14 alin. (5) din normele metodologice;
    i) să restituie cererea de plată şi documentaţia aferentă în cazul în care aceasta a fost depusă înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului;
    j) să comunice finanţatorului decizia cu privire la aprobarea sau respingerea cererii de plată a garanţiei cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, prin fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    k) să comunice înscrisul prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia debitorului - beneficiar al finanţării garantate, precum şi spre ştiinţă finanţatorului. Înscrisul se va comunica debitorului prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii, şi finanţatorului, scanat, la adresa de e-mail menţionată în cererea de plată;
    l) să transmită, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), în vederea recuperării creanţei în condiţiile legii, următoarele documente:
    - dovada efectuării procedurii de comunicare către debitor - beneficiar al finanţării garantate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    – contractul de garantare însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în original;
    – extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul;

    m) să garanteze pentru securitatea transmiterii informaţiilor şi a documentelor referitoare la Program, prin intermediul aplicaţiei web ce este pusă la dispoziţia finanţatorului, şi, de asemenea, pentru remedierea oricărei disfuncţionalităţi tehnice sau de orice natură care poate apărea în utilizarea acesteia. Finanţatorul nu este răspunzător în faţa beneficiarului sau a F.N.G.C.I.M.M. dacă întârzierea transmiterii documentelor către F.N.G.C.I.M.M. sau transmiterea acestora într-un mod defectuos s-a datorat unei disfuncţionalităţi a aplicaţiei web;
    n) să soluţioneze, în termen de 10 zile lucrătoare, solicitările finanţatorului privind modificarea unor clauze constând în erori materiale ale prezentului contract;
    o) să calculeze comisionul de risc datorat M.F. de către beneficiarul Programului, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a finanţării, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul;
    p) să calculeze comisionul de administrare datorat F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul Programului, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei. Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a finanţării, prin plata diferenţei de către beneficiar sau F.N.G.C.I.M.M., dacă este cazul.


    CAP. V
    Descrierea şi constituirea garanţiilor accesorii
    ART. 5.1
    (1) În baza prevederilor art. 8 alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, beneficiarul finanţării/terţii garanţi constituie în favoarea finanţatorului, precum şi a statului român, prin M.F., în calitate de cocreditori, următoarele garanţii, după caz (se vor descrie garanţiile):
    a) cesiunea de creanţă;
    b) ipoteca mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la finanţator de către beneficiar şi asupra contului/conturilor de cesiune deschis/e la finanţator, înscrise în Registrul Naţional de Publicitate a Garanţiilor Mobiliare;
    c) ipotecă legală imobiliară şi/sau mobiliară de rang I asupra activelor proprietate a beneficiarilor sau a unor terţe persoane.

    (2) În temeiul prezentului contract, F.N.G.C.I.M.M. mandatează finanţatorul să încheie contractele de garanţie pentru garanţiile colaterale prevăzute la alin. (1) şi să efectueze formalităţile legale de publicitate a garanţiilor colaterale, precum şi a ipotecii legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor proprietate a beneficiarilor sau a unor terţe persoane.
    (3) Formalităţile de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare se efectuează de către finanţator în/din cartea funciară a imobilelor şi/sau în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate. Pentru formalităţile de modificare/radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, finanţatorul trebuie să obţină acordul expres al F.N.G.C.I.M.M.

    CAP. VI
    Plata garanţiei
    ART. 6.1
    În cazul în care beneficiarul Programului nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată care îi revin în baza contractului de factoring, finanţatorul poate solicita executarea garanţiei emise de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului, prin transmiterea cererii de plată. Cererea de plată se transmite F.N.G.C.I.M.M. ulterior trecerii la restanţă a întregii finanţări garantate nerambursate şi după ce finanţatorul şi-a exercitat dreptul de regres, după înregistrarea de către beneficiar a cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului.

    ART. 6.2
    (1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M. aprobă sau respinge cererea de plată a garanţiei.
    (2) F.N.G.C.I.M.M. aprobă cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii complete a tuturor documentelor ce trebuie să însoţească cererea de plată, prevăzute la art. 19 din normele metodologice, ale asumării de către finanţator a verificării îndeplinirii la data acordării finanţării a obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. f) şi g) din normele metodologice, a respectării de către finanţator a condiţiilor prevăzute la art. 7 lit. c)-e) şi la art. 14 alin. (5) din normele metodologice.
    (3) F.N.G.C.I.M.M. respinge cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii incomplete a documentelor ce trebuie să însoţească cererea de plată, prevăzute la art. 19 din normele metodologice, şi/sau neasumării de către finanţator a verificării îndeplinirii la data acordării finanţării a obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. f) şi g) din normele metodologice şi/sau nerespectării de către finanţator a condiţiilor prevăzute la art. 7 lit. c)-e) şi la art. 14 alin. (5) din normele metodologice.
    (4) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plată, finanţatorul transmite F.N.G.C.I.M.M., letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.N.G.C.I.M.M. va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei.
    (5) Plata garanţiei se face de către M.F. într-un cont unic al finanţatorului, pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată.
    (6) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F. transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii.
    (7) După primirea dovezii efectuării plăţii potrivit alin. (6), F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte un înscris care reprezintă titlu de creanţă bugetară în sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia. Titlul de creanţă se comunică debitorului - beneficiar al finanţării garantate, prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (6), şi finanţatorului, scanat, la adresa de e-mail menţionată în cererea de plată.
    (8) În cazul în care comunicarea titlului de creanţă nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea, concomitent, la sediul F.N.G.C.I.M.M. şi pe pagina de internet a acestuia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele debitorului.
    (9) Anunţul prevăzut la alin. (8) se menţine afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării acestuia.
    (10) În cazul în care titlul de creanţă bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
    (11) Termenul de plată voluntară a obligaţiei rezultate din executarea contractului de garantare este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară.
    (12) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (11), titlul de creanţă bugetară devine titlu executoriu.
    (13) Titlul executoriu prevăzut la alin. (12) se înaintează de către F.N.G.C.I.M.M. organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanţei bugetare rezultate din executarea garanţiei de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. VII
    Răspunderea părţilor
    ART. 7.1
    Părţile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului contract şi legislaţiei corespunzătoare aplicabile acestuia.

    CAP. VIII
    Litigii
    ART. 8.1
    Orice neînţelegere apărută între părţile semnatare în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract va fi soluţionată de părţi pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul social al M.F.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale
    ART. 9.1
    Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M.

    ART. 9.2
    Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul părţilor, materializat în acte adiţionale, numai după transmiterea exemplarului original al contractului de garantare valabil semnat.

    ART. 9.3
    Răspunderea asumată de F.N.G.C.I.M.M. în temeiul prezentului contract de garantare încetează în următoarele situaţii:
    a) la data scadenţei finale a contractului de factoring;
    b) la data la care M.F. plăteşte valoarea de executare a garanţiei;
    c) la data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către finanţator a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei;
    d) la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a comunicării finanţatorului cu privire la renunţarea la garanţie.


    ART. 9.4
    Prezentul contract de garantare este valabil până la data de ..............., sub rezerva dispoziţiilor art. 9.3.

    ART. 9.5
    Dispoziţiile prezentului contract se completează cu cele din legislaţia generală aplicabilă, respectiv din O.U.G. nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, şi din normele metodologice.

    ART. 9.6
    În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (6) din O.U.G. nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, prezentul contract de garantare constituie titlu executoriu.

    ART. 9.7
    Părţile sunt de acord ca, în vederea recuperării sumei achitate în contul garanţiei acordate prin prezentul contract, finanţatorul, fără a solicita consimţământul beneficiarului, să urmeze instrucţiunile prin care organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală dispun de sumele aflate în contul beneficiarului.

    Prezentul contract a fost redactat şi încheiat astăzi, ............., în 4 exemplare originale, câte unul pentru finanţator şi beneficiar şi două pentru F.N.G.C.I.M.M.
    F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN,
    ................................
    Finanţator,
    ................................
    Beneficiar,
    ................................

    ANEXA 8

    la convenţia de garantare şi plată a granturilor
    SOLICITARE DE RADIERE^1
    a ipotecii legale imobiliare/mobiliare înscrise în favoarea statului român în cadrul Programului IMM FACTOR
    Emisă în baza prevederilor Convenţiei nr. ........./..............................,
    1. Finanţatorul ...................................., prin Sucursala/Agenţia ................................, cu sediul în localitatea .........................., str. .................... nr. ........, judeţul/sectorul ............................, înmatriculat la registrul comerţului cu nr. .........../registrul ..................... cu nr. .............., cod unic de înregistrare .............., telefon ..............., fax .............., e-mail ..............., reprezentat de ......................, în calitate de ...................., şi de .............................., în calitate de ........................, solicită Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN (F.N.G.C.I.M.M.), acordul pentru radierea ipotecii legale imobiliare/mobiliare, instituită conform prevederilor art. 8 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, cu modificările ulterioare, în favoarea statului român, în baza Contractului de garantare nr. .........../.................., încheiat cu beneficiarul .................., înregistrat la registrul comerţului cu nr. J....../....../., cod unic de înregistrare ......................., ca urmare a rambursării integrale a finanţării garantate.
    2. Adresa imobilului pentru care se solicită acordul F.N.G.C.I.M.M.: str. ................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea .................................. judeţul/sectorul ................................
    3. Date de identificare a bunului mobil pentru care se solicită acordul F.N.G.C.I.M.M.:
    ......................................................................................

    4. Data rambursării integrale a finanţării garantate: ...........................................................
    5. Valoarea sumei rambursate integral, din finanţarea garantată ........................................ lei
    6. Documentele care stau la baza solicitării de radiere, în copie:
    - extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent din care să rezulte data rambursării integrale a finanţării şi suma rambursată;
    – contractul de garantare;
    – extrasele de carte funciară şi/sau extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanţiile accesorii finanţării garantate, din care rezultă intabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de Ministerul Finanţelor, proporţional cu procentul de garantare. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.

    7. Persoana de contact din partea finanţatorului: dl/dna ..........................., funcţia ........................, tel. ..............., e-mail ..........................
    Finanţator
    Persoane autorizate,
    ................................
    ^1 Forma solicitării va fi adaptată în funcţie de categoria bunului pentru care finanţatorul solicită acordul de radiere.

    ANEXA 9

    la convenţia de garantare şi plată a granturilor
    ACORD^1
    privind radierea ipotecii legale imobiliare/mobiliare înscrise în favoarea statului român în cadrul Programului IMM FACTOR
    Către
    Finanţator: ...........................................
    Adresa imobilului pentru care se solicită acordul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN (F.N.G.C.I.M.M.): str. ....................... nr. ..............., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ......................, judeţul/sectorul .............................; sau
    Date de identificare a bunului mobil pentru care se solicită acordul F.N.G.C.I.M.M.:
    ..............................................................................

    Având în vedere Adresa dumneavoastră nr. ...../........................, înregistrată la F.N.G.C.I.M.M. cu nr. ............., în conformitate cu art. 1 alin. (16) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 423/2021, vă transmitem acordul F.N.G.C.I.M.M., exprimat în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor, în ceea ce priveşte radierea din cartea funciară a imobilului/din extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară a dreptului de ipotecă legală imobiliară/mobiliară de rang I, instituit în baza Contractului de garantare nr. ..................., beneficiar ................ înregistrat la registrul comerţului cu nr. J....../....../........, cod unic de înregistrare ................., deoarece finanţarea acordată de finanţator prin Programul IMM FACTOR a fost rambursată integral.
    Pentru bunurile imobile, formalităţile de radiere a ipotecii legale se vor realiza în condiţiile art. 37 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Prezentul acord s-a întocmit în două exemplare originale, dintre care unul pentru F.N.G.C.I.M.M. şi unul pentru finanţator.
    F.N.G.C.I.M.M.
    Persoane autorizate,
    .............................
    ^1 Forma acordului va fi adaptată în funcţie de categoria bunului pentru care finanţatorul solicită acordul de radiere.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016