Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.927 din 3 noiembrie 2020  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.488/2020 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de derulare online a activităţilor de evaluare externă în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie şi a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, pe perioada stării de alertă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 5.927 din 3 noiembrie 2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.488/2020 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de derulare online a activităţilor de evaluare externă în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie şi a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, pe perioada stării de alertă

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1073 din 13 noiembrie 2020
    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de dispoziţiile art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 179/2020, cu completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
    luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
    ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
    în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare,
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.488/2020 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de derulare online a activităţilor de evaluare externă în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie şi a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, pe perioada stării de alertă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 17 iunie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ORDIN
    pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de derulare online a activităţilor de evaluare externă în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie şi a acreditării, respectiv a activităţilor de evaluare externă periodică pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, pe perioada stării de alertă"

    2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Se aprobă Procedura privind modalitatea de derulare online a activităţilor de evaluare externă în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie şi a acreditării, respectiv a activităţilor de evaluare externă periodică pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, pe perioada stării de alertă, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin."

    3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 1^1
    Procedura prevăzută la art. 1 se aplică în mod corespunzător şi activităţilor de evaluare externă periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular."

    4. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 2^1
    Aspectele care se verifică online în cadrul activităţilor de evaluare externă periodică pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular pe perioada stării de alertă sunt prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin."

    5. Titlul anexei nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "PROCEDURĂ
    privind modalitatea de derulare online a activităţilor de evaluare externă în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie şi a acreditării, respectiv a activităţilor de evaluare externă periodică, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, pe perioada stării de alertă"

    6. La anexa nr. 1, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Pe perioada stării de alertă, activităţile de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie şi a acreditării, respectiv activităţile de evaluare externă periodică vor fi realizate prin corespondenţă şi în modul online pentru toţi descriptorii prevăzuţi în Hotărârea Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar."

    7. În tot cuprinsul anexei nr. 2, sintagma „anul 2020“ se înlocuieşte cu sintagma „anul şcolar în curs“.
    8. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, al cărei cuprins este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Sorin Ştefan Decă,
                    secretar general adjunct

    Bucureşti, 3 noiembrie 2020.
    Nr. 5.927.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 5.927/2020)
    ASPECTELE
    care se verifică online în cadrul activităţilor de evaluare externă
    periodică pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular,
    pe perioada stării de alertă
     PARTEA I
    Realizarea activităţii la nivel optim
    În evaluarea externă periodică, pe lângă aspectele pentru acreditare menţionate în anexa nr. 2 la ordin, vor fi furnizate dovezi privind:

┌──────────────────────────────────────┐
│Resursele umane │
├──────────────────────────────────────┤
│Definirea, aplicarea şi revizuirea │
│periodică a politicilor de resurse │
│umane: solicitările personalului │
│(cadre didactice de conducere, cadre │
│didactice de execuţie, personal │
│didactic auxiliar şi nedidactic) │
│privind formarea profesională │
│continuă; analizele de nevoi │
│realizate; deciziile privind │
│susţinerea, inclusiv financiară, a │
│personalului în participarea la │
│programe de formare profesională - │
│prin chestionare/interviuri cu │
│personalul şcolii, precum şi orice │
│altă dovadă oferită de furnizorul de │
│educaţie în acest sens │
├──────────────────────────────────────┤
│Spaţiile deţinute │
├──────────────────────────────────────┤
│Amenajarea, dotarea, întreţinerea, │
│accesul şi utilizarea spaţiilor │
│şcolare, administrative şi auxiliare, │
│în ultimii 3 ani/de la ultima evaluare│
│externă - prin observare, documente │
│(situaţie centralizatoare - asumată │
│prin semnătură olografă sau semnătură │
│electronică a reprezentantului legal) │
│şi realizarea eşantionată de │
│chestionare/interviuri cu elevi, │
│părinţi şi cadre didactice │
├──────────────────────────────────────┤
│Baza materială (dotări) şi fondul │
│documentar │
├──────────────────────────────────────┤
│Dotarea cu mijloace de învăţământ şi │
│auxiliare, fond de carte/material │
│informatic şi audiovideo, TIC │
│(hardware şi software), precum şi │
│utilizarea acestora în ultimii 3 ani/ │
│de la ultima evaluare externă - prin │
│observare, documente (situaţie │
│centralizatoare - asumată prin │
│semnătură olografă sau semnătură │
│electronică a reprezentantului legal) │
│şi realizarea eşantionată de │
│chestionare/interviuri cu elevi, │
│părinţi şi cadre didactice │
├──────────────────────────────────────┤
│Activitatea financiară │
├──────────────────────────────────────┤
│Transparenţa activităţii financiare şi│
│implicarea cadrelor didactice şi a │
│beneficiarilor în planificarea şi │
│execuţia bugetară - prin documente, │
│analiza paginii web a şcolii/ │
│avizierului şcolii şi realizarea │
│eşantionată de chestionare/interviuri │
│cu elevi, părinţi şi cadre didactice │
├──────────────────────────────────────┤
│Normele de igienă, prevenirea şi │
│stingerea incendiilor, protecţia │
│copiilor │
├──────────────────────────────────────┤
│1. Cunoaşterea de către elevi, părinţi│
│şi personalul şcolii a procedurilor de│
│gestionare a situaţiilor de criză (în │
│caz de incendiu, cutremur, alunecări │
│de teren, inundaţii, după caz) - prin │
│documente (de comunicare a │
│procedurilor şi codului de conduită, │
│privind organizarea de exerciţii │
│periodice de evacuare) şi prin │
│chestionare/interviuri cu elevi, │
│părinţi şi cadre didactice │
├──────────────────────────────────────┤
│2. Realizarea unor activităţi de │
│antrenament în privinţa gestionării │
│situaţiilor de criză, inclusiv cele │
│care conduc la formarea deprinderilor │
│practice de comportament şi │
│intervenţie - prin documente şi prin │
│chestionare/interviuri cu elevi, │
│părinţi şi cadre didactice │
├──────────────────────────────────────┤
│Serviciile medicale │
├──────────────────────────────────────┤
│1. Accesul permanent al beneficiarilor│
│primari la servicii medicale - prin │
│documente (de exemplu, orarul │
│cabinetului medical, contracte/ │
│acorduri de asistenţă cu unităţi │
│sanitare etc.) şi prin chestionare/ │
│interviuri cu elevi, părinţi şi cadre │
│didactice │
├──────────────────────────────────────┤
│2. Implicarea personalului şcolii şi a│
│beneficiarilor (elevi şi părinţi, după│
│caz) în activităţi sistematice de │
│prevenire a comportamentelor │
│dăunătoare sănătăţii - prin documente │
│(de exemplu, proiecte şi parteneriate │
│finalizate sau în curs) şi prin │
│chestionare/interviuri cu elevi, │
│părinţi şi cadre didactice │
├──────────────────────────────────────┤
│Serviciile de orientare şi consiliere │
├──────────────────────────────────────┤
│Accesul permanent al beneficiarilor la│
│servicii de orientare şi consiliere - │
│prin documente şi/sau prin chestionare│
│/interviuri cu elevi, părinţi şi cadre│
│didactice │
├──────────────────────────────────────┤
│Documente şcolare şi acte de studii, │
│după caz │
├──────────────────────────────────────┤
│Inexistenţa/Reducerea numărului de │
│erori în completarea documentelor │
│şcolare şi actelor de studii, după caz│
│- prin documente [de exemplu, │
│procese-verbale ale inspecţiilor/ │
│controalelor inspectoratelor şcolare │
│judeţene/Inspectoratului Şcolar al │
│Municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB), │
│având ca tematică documentele şcolare │
│şi actele de studii] │
├──────────────────────────────────────┤
│Procesul didactic │
├──────────────────────────────────────┤
│1. Implicarea beneficiarilor relevanţi│
│(elevi, părinţi, operatorii economici,│
│după caz) în proiectarea şi │
│planificarea activităţilor de predare,│
│învăţare, evaluare, cu precădere în │
│privinţa curriculumului în dezvoltare │
│şcolară/curriculumului în dezvoltare │
│locală (CDŞ/CDL) - prin documente şi │
│prin chestionare/interviuri cu elevi, │
│părinţi, cadre didactice şi, după caz,│
│reprezentanţi ai angajatorilor │
├──────────────────────────────────────┤
│2. Adaptarea curriculară locală, prin │
│includerea în curriculumul proiectat │
│şi în cel realizat a unor elemente │
│situaţionale specifice privind │
│participanţii la educaţie (de exemplu,│
│dizabilităţi, talente şi capacităţi │
│deosebite) şi privind comunitatea │
│locală (de exemplu, elemente specifice│
│ale minorităţilor etnice, religioase │
│sau de altă natură) - prin documente │
│(de exemplu, de planificare │
│didactică), prin observarea │
│activităţilor didactice (live, online)│
│şi prin chestionare/interviuri cu │
│elevi, părinţi şi cadre didactice │
├──────────────────────────────────────┤
│3. Derularea procesului didactic în │
│mod eficient (inclusiv folosirea │
│metodologiei didactice optime, a bazei│
│materiale şi a auxiliarelor │
│curriculare existente) şi obţinerea │
│rezultatelor aşteptate ale învăţării -│
│prin documente (de exemplu, de │
│planificare didactică şi privind │
│rezultatele învăţării), prin │
│observarea activităţilor didactice │
│(live, online) şi prin chestionare/ │
│interviuri cu elevi, părinţi şi cadre │
│didactice │
├──────────────────────────────────────┤
│4. Respectarea drepturilor şi │
│asigurarea stării de bine a │
│beneficiarilor primari de educaţie în │
│timpul procesului didactic şi, în │
│general, în timpul prezenţei în │
│unitatea şcolară - prin observarea │
│activităţilor didactice (live, online)│
│şi prin chestionare/interviuri cu │
│elevi, părinţi şi cadre didactice │
├──────────────────────────────────────┤
│5. Utilizarea rezultatelor │
│proiectelor, programelor şi │
│activităţilor realizate în parteneriat│
│(inclusiv prin consorţii şcolare) în │
│cadrul procesului didactic - prin │
│documente (de exemplu, de planificare │
│didactică), prin observarea │
│activităţilor didactice (live, online)│
│şi prin chestionare/interviuri cu │
│elevi, părinţi, cadre didactice şi │
│alţi reprezentanţi ai comunităţii │
├──────────────────────────────────────┤
│6. Rezultatele învăţării la │
│activităţile curriculare - prin │
│documente: situaţie statistică, │
│asumată prin semnătură olografă sau │
│semnătură electronică a │
│reprezentantului legal, privind │
│rezultatele elevilor la evaluările │
│naţionale, examenele naţionale, │
│examenele de certificare profesională,│
│concursuri naţionale şi internaţionale│
├──────────────────────────────────────┤
│7. Cunoaşterea de către beneficiarii │
│de educaţie a criteriilor de evaluare │
│şi a rezultatelor evaluării - prin │
│chestionare/interviuri cu elevi şi │
│părinţi │
├──────────────────────────────────────┤
│8. Parcursul ulterior al absolvenţilor│
│- încadrarea în muncă sau continuarea │
│studiilor, după caz (pentru │
│nivelurile, filierele, calificările │
│profesionale/specializările şi │
│programele de studiu, după caz, supuse│
│evaluării periodice), în ultimii 3 ani│
│/de la ultima evaluare externă - prin │
│documente: situaţie statistică, │
│asumată prin semnătură olografă sau │
│semnătură electronică a │
│reprezentantului legal, privind │
│destinaţia absolvenţilor │
├──────────────────────────────────────┤
│9. Rezultatele învăţării la │
│activităţile extracurriculare - prin │
│documente: situaţie statistică │
│(asumată prin semnătură olografă sau │
│semnătură electronică a │
│reprezentantului legal) privind │
│participarea cadrelor didactice, a │
│beneficiarilor educaţiei, a părinţilor│
│şi a altor membri ai comunităţii la │
│activităţile extracurriculare, în │
│ultimii 3 ani/de la ultima evaluare │
│externă │
├──────────────────────────────────────┤
│Practica în cadrul operatorilor │
│economici │
├──────────────────────────────────────┤
│Derularea practicii la operatori │
│economici/instituţii partenere - prin │
│documente (pentru ultimii trei ani: │
│contracte-cadru încheiate cu │
│operatorii economici/instituţii │
│publice; contracte de pregătire │
│practică a elevilor - verificare │
│eşantionată pentru cel puţin 25% din │
│numărul elevilor în formare │
│profesională iniţială pentru │
│calificarea profesională supusă │
│evaluării; curriculum în dezvoltare │
│locală; planificarea stagiilor de │
│pregătire practică; situaţie │
│centralizatoare, asumată prin │
│semnătură olografă sau semnătură │
│electronică a reprezentantului legal, │
│privind instruirea practică a elevilor│
│la operatori economici/instituţii │
│partenere - pentru fiecare operator │
│economic/instituţie parteneră şi │
│fiecare calificare profesională), prin│
│vizitarea locaţiilor de practică şi │
│prin chestionare/interviuri cu elevi │
│şi părinţi │
├──────────────────────────────────────┤
│Satisfacţia beneficiarilor direcţi şi │
│indirecţi │
├──────────────────────────────────────┤
│1. Nivelul cunoaşterii de către │
│beneficiari a activităţii şcolii - │
│prin documente (de exemplu, rapoarte │
│sintetice privind analiza │
│chestionarelor aplicate │
│beneficiarilor, pentru perioada │
│ulterioară obţinerii acreditării, cel │
│puţin o dată pe an şcolar) şi prin │
│chestionare/interviuri cu elevi şi │
│părinţi │
├──────────────────────────────────────┤
│2. Nivelul satisfacţiei beneficiarilor│
│direcţi şi indirecţi faţă de │
│activitatea unităţii şcolare - prin │
│documente (de exemplu, rapoarte │
│sintetice privind analiza │
│chestionarelor de satisfacţie aplicate│
│beneficiarilor, pentru toată perioada │
│ulterioară obţinerii acreditării) şi │
│prin chestionare/interviuri cu elevi │
│şi părinţi │
└──────────────────────────────────────┘


     PARTEA II
    Îmbunătăţirea activităţii şi progres
    În evaluarea externă periodică, pe lângă aspectele pentru acreditare menţionate în anexa nr. 2 la ordin, vor fi furnizate dovezi privind:

┌──────────────────────────────────────┐
│Îmbunătăţirea capacităţii │
│instituţionale │
├──────────────────────────────────────┤
│1. Progresul şi îndeplinirea │
│obiectivelor rezultate din politicile │
│europene, naţionale, regionale şi │
│locale, obiectivelor stabilite la │
│solicitarea beneficiarilor - din │
│documente proiective şi/sau prin │
│realizarea eşantionată de interviuri │
│cu cadre didactice, elevi şi părinţi │
├──────────────────────────────────────┤
│2. Îmbunătăţirea activităţii │
│organismelor consultative ale elevilor│
│şi ale părinţilor - din documentele │
│respectivelor organisme consultative │
│şi/sau prin realizarea eşantionată de │
│interviuri cu elevi şi părinţi │
├──────────────────────────────────────┤
│3. Îmbunătăţirea comunicării interne -│
│prin documente şi/sau prin realizarea │
│eşantionată de interviuri cu elevi şi │
│părinţi │
├──────────────────────────────────────┤
│4. Îmbunătăţirea bazei de date a │
│unităţii de învăţământ şi a folosirii │
│datelor pentru fundamentarea │
│deciziilor - prin documente şi/sau │
│prin realizarea eşantionată de │
│interviuri cu directorul unităţii de │
│învăţământ şi cadre didactice │
├──────────────────────────────────────┤
│5. Progresul în dotarea şi echiparea │
│spaţiilor de învăţământ, auxiliare şi │
│administrative - inclusiv în privinţa │
│accesibilizării lor pentru persoane cu│
│dizabilităţi - prin observare, │
│documente şi/sau prin realizarea │
│eşantionată de interviuri cu cadre │
│didactice, elevi şi părinţi │
├──────────────────────────────────────┤
│6. Progresul în procurarea şi │
│utilizarea auxiliarelor curriculare şi│
│materialelor de învăţare - inclusiv │
│fondul de carte şi de materiale │
│digitale de învăţare - prin observare,│
│documente şi/sau prin realizarea │
│eşantionată de interviuri cu cadre │
│didactice, elevi şi părinţi │
├──────────────────────────────────────┤
│7. Îmbunătăţirea accesului │
│beneficiarilor la servicii medicale şi│
│de consiliere şi orientare - prin │
│documente şi/sau prin realizarea │
│eşantionată de interviuri cu cadre │
│didactice, elevi şi părinţi │
├──────────────────────────────────────┤
│8. Îmbunătăţirea capacităţii │
│instituţionale prin utilizarea │
│feedbackului obţinut de la │
│beneficiarii relevanţi în revizuirea │
│proiectului de dezvoltare │
│instituţională/planului de acţiune al │
│şcolii (PDI/PAS), în planificarea, │
│realizarea şi îmbunătăţirea │
│activităţii de relaţii publice, în │
│optimizarea ofertei educaţionale, în │
│îmbunătăţirea accesului la resursele │
│educaţionale, în ultimii 3 ani/de la │
│ultima evaluare externă - prin │
│observare, documente şi/sau prin │
│realizarea eşantionată de interviuri │
│cu cadre didactice, elevi şi părinţi │
├──────────────────────────────────────┤
│Îmbunătăţirea eficacităţii │
│educaţionale │
├──────────────────────────────────────┤
│1. Îmbunătăţirea nivelului cunoaşterii│
│de către beneficiari şi în comunitate │
│a ofertei educaţionale a unităţii │
│şcolare - prin realizarea eşantionată │
│de interviuri cu membri ai consiliului│
│de administraţie, cadre didactice, │
│elevi şi părinţi │
├──────────────────────────────────────┤
│2. Progresul în privinţa indicatorilor│
│fundamentali din Sistemul naţional de │
│indicatori pentru educaţie (SNIE) │
│privind participarea şcolară şi │
│rezultatele învăţării - prin documente│
│şi/sau prin realizarea de interviuri │
│cu directorul unităţii şi cu membrii │
│Comisiei pentru evaluarea şi │
│asigurarea calităţii (CEAC) │
├──────────────────────────────────────┤
│3. Îmbunătăţirea stării de bine şi a │
│nivelului de satisfacţie a │
│beneficiarilor de educaţie (în special│
│a celor primari) - prin realizarea │
│eşantionată de interviuri cu elevi şi │
│părinţi │
├──────────────────────────────────────┤
│Îmbunătăţirea managementului calităţii│
├──────────────────────────────────────┤
│1. Realizarea autoevaluării, │
│publicarea raportului anual de │
│evaluare internă (RAEI), proiectarea │
│şi realizarea activităţilor de │
│îmbunătăţire a calităţii (prin │
│corelarea PDI/PAS cu RAEI) - prin │
│documente şi/sau prin realizarea │
│eşantionată de interviuri cu │
│directorul unităţii de învăţământ şi │
│cadre didactice │
├──────────────────────────────────────┤
│2. Îmbunătăţirea activităţii │
│personalului prin utilizarea │
│rezultatelor evaluării - prin │
│documente şi/sau prin realizarea │
│eşantionată de interviuri cu │
│directorul unităţii de învăţământ şi │
│cadre didactice │
├──────────────────────────────────────┤
│3. Îmbunătăţirea documentelor │
│proiective ca urmare a evaluării │
│complexe a resurselor (umane, │
│materiale, infrastructură), a │
│activităţii şcolii (curriculară şi │
│extracurriculară) şi a nivelului de │
│satisfacţie a personalului unităţii │
│şcolare şi a beneficiarilor de │
│educaţie - prin documente şi/sau prin │
│realizarea eşantionată de interviuri │
│cu directorul unităţii de învăţământ, │
│cadre didactice, elevi, părinţi │
├──────────────────────────────────────┤
│4. Îmbunătăţirea activităţii de │
│relaţii publice şi a imaginii şcolii │
│în comunitate - prin documente şi/sau │
│prin realizarea eşantionată de │
│interviuri cu directorul unităţii de │
│învăţământ, cadre didactice, elevi, │
│părinţi şi alţi membri ai comunităţii │
├──────────────────────────────────────┤
│5. Creşterea rolului şi a contribuţiei│
│CEAC la activitatea şcolii şi în │
│îmbunătăţirea calităţii - prin │
│documente şi/sau prin realizarea de │
│interviuri cu directorul unităţii de │
│învăţământ şi cu membrii CEAC │
└──────────────────────────────────────┘

    NOTE:
    1. Verificarea, în cadrul activităţilor de evaluare externă periodică, a indicatorilor de performanţă şi a descriptorilor de calitate se realizează după verificarea cerinţelor minimale stabilite prin standardele de acreditare.
    2. Pentru toate aspectele evaluate, interviul cu directorul unităţii de învăţământ şi cu reprezentantul iniţiatorului privat, după caz, este obligatoriu.
    3. Informaţiile pot fi obţinute şi de pe pagina web a şcolii (de exemplu, privind: rezultate şcolare, promovabilitate la examene naţionale, premii, concursuri şi olimpiade; imagini de la activităţi din cadrul parteneriatelor; activitatea comisiilor metodice/ariilor curriculare; activitatea consiliului de administraţie - hotărâri, rapoarte etc.).
    4. Informaţiile privind implicarea şi participarea beneficiarilor la procesul decizional, privind satisfacţia lor faţă de diverse aspecte ale vieţii şcolare, aşa cum sunt acestea evaluate pe baza standardelor în vigoare, pot fi obţinute şi prin prelucrarea, la nivelul unităţii, a rezultatelor aplicării chestionarelor (pentru elevi, respectiv pentru părinţi), existente pe site-ul https://aracip.eu (pentru chestionare) şi pe https://calitate.aracip.eu (în profilul şcolii - pentru rezultatele aplicării chestionarelor).
    5. Toate activităţile de observare (spaţii, activităţi de învăţare etc.) şi toate interviurile vor fi live (în timp real) - nu se admit înregistrări anterioare, realizate de unitatea evaluată. Chestionarele vor fi aplicate online cu cel mult o săptămână înaintea vizitei, până, cel mult, în ultima zi a activităţii de evaluare.
    6. Furnizorul de educaţie va transmite lista datelor de contact ale elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice pentru a participa la interviuri live, online, în limita dublului eşantioanelor specificate mai jos, cu respectarea cerinţelor privind protecţia datelor cu caracter personal, conform reglementărilor legale în vigoare.
    7. Eşantionarea interviurilor live, online, cu elevi, părinţi şi cadre didactice înseamnă:
    • cel puţin 50% dintre membrii consiliului de administraţie;
    • cel puţin 25% dintre cadrele didactice care predau la nivelurile, filierele, calificările profesionale/specializările şi programele de studiu, după caz, supuse acreditării, dar cel puţin 1 cadru didactic pentru fiecare nivel de grupă/clasă (pentru educaţia timpurie şi învăţământul primar), respectiv cel puţin de 1 cadru didactic pentru fiecare arie curriculară (pentru celelalte niveluri de învăţământ);
    • cel puţin 25% dintre reprezentanţii operatorilor economici în care se realizează practica; dacă numărul acestor operatori economici este mai mic sau egal cu 3, vor fi intervievaţi reprezentanţii tuturor operatorilor economici;

    8. Participare eşantionată (live, online) la activităţi didactice înseamnă:
    • cel puţin 10 lecţii/activităţi de învăţare, pentru unităţile cu cel mult 100 de preşcolari/elevi la nivelurile, filierele, calificările profesionale/specializările şi programele de studiu, după caz, supuse evaluării periodice;
    • cel puţin 15 activităţi de învăţare, pentru unităţile cu 101-300 de preşcolari/elevi la nivelurile, filierele, calificările profesionale/specializările şi programele de studiu, după caz, supuse evaluării periodice;
    • cel puţin 20 de lecţii/activităţi de învăţare, pentru unităţile cu peste 300 de preşcolari/elevi la nivelurile, filierele, calificările profesionale/specializările şi programele de studiu, după caz, supuse evaluării periodice;

    9. Aplicarea eşantionată de chestionare - elevilor, părinţilor şi absolvenţilor, pentru evaluarea satisfacţiei şi a stării de bine/stării de siguranţă, înseamnă:
    • pentru cel puţin 20 de elevi, respectiv, după caz, părinţi şi absolvenţi, în unităţile cu cel mult 100 de preşcolari/elevi la nivelurile, filierele, calificările profesionale/specializările şi programele de studiu, după caz, supuse evaluării periodice; dacă numărul acestora este mai mic de 25, pentru toţi elevii, respectiv pentru toţi părinţii şi absolvenţii;
    • cel puţin 30 de elevi, respectiv, după caz, părinţi şi absolvenţi, pentru unităţile cu 101-300 de preşcolari/elevi la nivelurile, filierele, calificările profesionale/specializările şi programele de studiu, după caz, supuse evaluării periodice;
    • cel puţin 40 de elevi, respectiv, după caz, părinţi şi absolvenţi, pentru unităţile cu peste 300 de preşcolari/elevi la nivelurile, filierele, calificările profesionale/specializările şi programele de studiu, după caz, supuse evaluării periodice.
    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016