Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 585 din 20 decembrie 2019  pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“ şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 585 din 20 decembrie 2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“ şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1051 din 30 decembrie 2019
    Văzând Referatul de aprobare nr. 3.954 din data de 2.12.2019, întocmit de Agenţia Naţională a Zonei Montane,
    având în vedere prevederile:
    - Hotărârii Guvernului nr. 506/2016 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“, cu modificările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 1.036/2018 pentru organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane prin reorganizarea Agenţiei Zonei Montane, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind centrele regionale şi oficiile de dezvoltare montană,

    în temeiul art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“ şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 14 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, litera f) va avea următorul cuprins:
    "f) Registrul de control al produselor montane - document obligatoriu completat de oficiile de dezvoltare montană, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4."

    2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    În vederea dobândirii dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative «produs montan», solicitantul depune o cerere, completată în conformitate cu modelul din anexa nr. 1, la sediul oficiului de dezvoltare montană de care aparţine, însoţită de caietul de sarcini completat conform modelului din anexa nr. 2, şi deschide Registrul special de autocontrol."

    3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Oficiile de dezvoltare montană înregistrează cererile în Registrul de control al produselor montane şi verifică caietul de sarcini, precum şi documentele anexate. Dosarele produselor care au obţinut dreptul de utilizare a menţiunii de calitate facultative «produs montan», inclusiv Registrul de control al produselor montane, vor fi predate la compartimentele de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale a Zonei Montane până la data de 1 martie 2020."

    4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Personalul din cadrul oficiilor de dezvoltare montană verifică dacă unitatea de producţie/locul de producţie se află în zona montană, conform prevederilor art. 1 lit. a).
    (2) În cazul în care unitatea de producţie/locul de producţie nu se încadrează în prevederile art. 1 lit. a), oficiile de dezvoltare montană resping cererea şi caietul de sarcini, consemnând acest lucru în Registrul de control al produselor montane.
    (3) În cazul în care unitatea de producţie/locul de producţie se încadrează în prevederile art. 1 lit. a), oficiile de dezvoltare montană verifică caietul de sarcini.
    (4) În situaţia în care în urma verificării caietului de sarcini se identifică neconformităţi referitoare la respectarea prevederilor prezentei proceduri şi/sau Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 şi/sau ale Regulamentului delegate (UE) nr. 665/2014, oficiul de dezvoltare montană, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestuia, adresează o cerere solicitantului în vederea exprimării unor clarificări cu privire la neconformităţile constatate.
    (5) În cazul în care solicitantul nu depune completările cerute în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, oficiul de dezvoltare montană respinge caietul de sarcini ca fiind neconform şi comunică în scris solicitantului decizia de respingere a cererii, în termen de 3 zile lucrătoare."

    5. La articolul 6, alineatele (1) şi (4) vor avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) În situaţia în care se constată că documentaţia depusă corespunde prevederilor prezentei proceduri, Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 şi Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014, personalul din cadrul oficiilor de dezvoltare montană verifică la faţa locului informaţiile prevăzute în caietul de sarcini şi din Registrul special de autocontrol, ţinut de către solicitant conform modelului din anexa nr. 3.
    ..................................................................................................
    (4) Nota de constatare se semnează de către personalul din cadrul oficiilor de dezvoltare montană şi de către solicitant sau de împuternicitul legal al acestuia. Un exemplar al notei de constatare completate se înmânează solicitantului, unul rămâne la oficiul de dezvoltare montană şi unul la Compartimentul de promovare a produselor montane din cadrul Agenţiei Naţionale a Zonei Montane."

    6. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) În cazul în care, în urma verificărilor la faţa locului, se constată că documentaţia corespunde prevederilor prezentei proceduri, Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 şi Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014, oficiul de dezvoltare montană transmite Compartimentului de promovare a produselor montane, în termen de 5 zile lucrătoare de la data menţionată în anexa nr. 5, un exemplar al notei de constatare, însoţit de o copie a caietului de sarcini."

    7. La articolul 7, alineatul (2) se abrogă.
    8. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Decizia de acordare a dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative «produs montan» este transmisă în original de către Agenţia Naţională a Zonei Montane către solicitant şi o copie a acesteia către oficiul de dezvoltare montană."

    9. La articolul 10, alineatele (1)-(3), (6) şi (7) vor avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Centrele regionale de dezvoltare montană, în conformitate cu competenţele atribuite prin legislaţia naţională în vigoare, desfăşoară controale, conform tematicilor de control aprobate de conducere sau la primirea unei reclamaţii, în vederea verificării conformităţii respectării prevederilor prezentei proceduri, ale art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 1.151/2012, ale Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 de către produsele agroalimentare care au obţinut dreptul de utilizare a menţiunii de calitate facultative «produs montan».
    (2) Reprezentanţii Agenţiei Naţionale a Zonei Montane din cadrul centrelor regionale de dezvoltare montană efectuează cel puţin un control anual, în raza de activitate a acestora, pentru a verifica respectarea condiţiilor de acordare a dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative «produs montan».
    (3) Verificarea anuală de către reprezentanţii Agenţiei Naţionale a Zonei Montane din cadrul centrelor regionale de dezvoltare montană a beneficiarului care a obţinut dreptul de utilizare a menţiunii de calitate facultative «produs montan» se realizează numai după notificarea prealabilă a beneficiarului.
    ..................................................................................................
    (6) Beneficiarii care au obţinut pentru produsele etichetate dreptul de utilizare a menţiunii de calitate facultative «produs montan» sunt obligaţi să permită reprezentanţilor Agenţiei Naţionale a Zonei Montane din cadrul centrelor regionale de dezvoltare montană accesul în unitate şi în secţia de producţie şi să pună la dispoziţia acestora informaţiile şi documentele solicitate, conform competenţelor legale.
    (7) Ca urmare a procesului-verbal de constatare, conform anexei nr. 8, transmis de către reprezentanţii Agenţiei Naţionale a Zonei Montane din cadrul centrelor regionale de dezvoltare montană, cu privire la nerespectarea condiţiilor şi criteriilor care au stat la baza acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative «produs montan», Agenţia Naţională a Zonei Montane va dispune emiterea deciziei de retragere a dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative «produs montan», conform anexei nr. 9, şi radierea produsului din Registrul naţional al produselor montane."

    10. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    11. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    12. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    13. Anexa nr. 7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.
    14. Anexa nr. 8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 februarie 2020.
    (2) Cererile depuse în vederea obţinerii dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“ se soluţionează potrivit legislaţiei în vigoare la data înregistrării lor.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros

    Bucureşti, 20 decembrie 2019.
    Nr. 585.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la procedură)
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Agenţia Naţională a Zonei Montane
    Nr. ........... data ...................
    CERERE
    (model)
    Către
    Agenţia Naţională a Zonei Montane
    Oficiul de dezvoltare montană ...................................................................
    Subsemnatul/Subsemnata:
    a) persoana juridică/PFA/II/IF/cooperativa ............................., cu sediul în localitatea ........................., judeţul ......................., înscrisă la registrul comerţului cu nr. ......., CUI ......................, cod CAEN ........................./reprezentată de ...................................., CNP ................................;
    b) persoana fizică ............................................., domiciliată în localitatea .............................., judeţul ............................, str. .............................. nr. ......, deţinătoare a BI/CI seria ....... nr. ..................., eliberat/eliberată la data .................. de ........................, CNP ............................., cont bancar ........................ deschis la ........................
    c) Obştea/Composesoratul/Asociaţia/Fundaţia/Federaţia ......................................., cu sediul în localitatea .........................., judeţul .............................., înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor cu nr. ............, data .....................,
    solicit acordarea dreptului de folosire a denumirii de calitate facultative „produs montan“ şi înregistrarea în Registrul naţional al produselor montane pentru următoarele produse:
    ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    În susţinerea cererii mele depun următoarele documente:
    ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.
    Data
    ..........................
    Solicitant,
    Numele şi prenumele (în clar)
    ...............................................
    Semnătura:
    ........................
    NOTĂ:
    Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul Agenţiei Naţionale a Zonei Montane din cadrul oficiului de dezvoltare montană, responsabil cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare.


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 4 la procedură)
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Agenţia Naţională a Zonei Montane
    Oficiul de dezvoltare montană ..........................
    REGISTRUL DE CONTROL AL PRODUSELOR MONTANE
    (model)
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    Agenţia Naţională a Zonei Montane
    Oficiul de dezvoltare montană ...........................

┌────┬──────────┬───────┬─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────┬───────────┬──────────┐
│ │Solicitant│Nr. │ │ │ │Nr. şi data│Nr. şi │ │ │
│Nr. │/ │cerere/│Data │Data │Locul │notificării│data notei│Rezultatul │Observaţii│
│crt.│Beneficiar│decizie│depunerii│verificării│verificării│de control │de │verificării│ │
│ │controlat │ │ │ │ │anuale │constatare│ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│(0) │(1) │(2) │(3) │(4) │(5) │(6) │(7) │(8) │(9) │
├────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴───────┴─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┘


    Întocmit
    ....................................................
    (numele, prenumele, funcţia, semnătura)

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 5 la procedură)
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Agenţia Naţională a Zonei Montane
    Oficiul de dezvoltare montană ...............................
    Adresa: localitatea ............................., str. ........................... nr. .....,
    cod poştal .........., telefon/fax ................., e-mail ..................., web ........................
    NOTĂ DE CONSTATARE
    nr. ................/din data de ....................
    privind verificarea îndeplinirii condiţiilor în vederea acordării/neacordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“
    1. Obiectul controlului: verificarea realităţii datelor înscrise în documentaţia depusă la Agenţia Naţională a Zonei Montane, conform anexei nr. 1 la Procedura de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“ şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată cu nr. ................. în data de ...................., Adresei Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor a Judeţului ............................. nr. ........................ din data de ..........................., Registrului special de autocontrol şi documentelor specifice, conform modelului din anexa nr. 3 la procedura aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017, cu modificările şi completările ulterioare
    2. Subsemnatul/Subsemnata, ..............................., posesor/posesoare al/a Legitimaţiei nr. ........., eliberată de Agenţia Naţională a Zonei Montane, în urma verificării realităţii datelor pentru acordarea dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“ pentru produsul ............................,
                                                                                                                                                                     (Se va numi produsul.)
    fabricat de ..............................

    3. Solicitantul .................................................., înmatriculat în registrul comerţului cu nr. ..............., cod unic de înregistrare ........................., nr. înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ......................., Atestat de producător nr. ............/.........., adresa sediului .........................../tel. ............../fax ................., la
    4. Unitatea (filială, punct de lucru), adresa: .........................................., unde am fost primiţi de domnul/doamna .........................................., în calitate de ......................, posesor/posesoare al/a actului de identitate ...... seria ....... nr. ......................, eliberat de .................... la data de ......................., CNP ....................................., am constatat următoarele:
    - unitatea de producţie îndeplineşte/nu îndeplineşte condiţiile ....................... pentru acordarea dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“.
    (Se vor menţiona distinct motivele acordării/neacordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“.)
    ...............................................................................................................

    5. Măsuri stabilite în baza constatării unor neconcordanţe şi termenul finalizării lor:
    ...............................................................................................................

    Oficiul de dezvoltare montană ....................
    Numele, prenumele reprezentantului
    ...........................................
    Funcţia
    ...........................................
    ...........................................
    (semnătura)
    Operatorul economic sau reprezentantul împuternicit,
    .................................
    (semnătura şi ştampila)

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 7 la procedură)
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Agenţia Naţională a Zonei Montane
    Centrul regional de dezvoltare montană nr. ................
    Nr. .... din ........
    NOTIFICARE
    Către
    ..........................
    Prin prezenta vă informăm că în data de ..........., ora ......, locul .................., va avea loc o acţiune de verificare a respectării condiţiilor care au stat la baza emiterii Deciziei nr. .../......., în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 1.151/2012, ale Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 şi ale caietului de sarcini, pentru produsele:
    ...............................................................................................................
    ...............................................................................................................
    ...............................................................................................................
    Precizăm că misiunea de verificare în teren va fi realizată de către domnul/doamna ..................................................., legitimat/legitimată cu ................, având funcţia de consilier în cadrul Agenţiei Naţionale a Zonei Montane, Centrul regional de dezvoltare montană, nr. ................. În vederea asigurării unei piste de audit eficiente, vă rugăm ca în termen de 7 (şapte) zile lucrătoare de la primirea prezentei să transmiteţi următoarele documente:
    ...............................................................................................................
    ...............................................................................................................
    ...............................................................................................................
    (Se vor menţiona documentele relevante care să ateste dinamica producţiei din unitatea de producţie.)
    Cu stimă,
    Director,
    ................................
    (numele şi prenumele)
    ................................
    (semnătura)

    ANEXA 5

    (Anexa nr. 8 la procedură)
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Agenţia Naţională a Zonei Montane
    Centrul regional de dezvoltare montană nr. ...................
    Adresa: localitatea ................................, str. .......................... nr. .......,
    cod poştal .........., telefon/fax ................., e-mail ...................., web .......................
    PROCES-VERBAL DE CONSTATARE
    nr. ................/din data de .................... privind nerespectarea condiţiilor şi criteriilor
    care au stat la baza acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“
    1. Subsemnatul/Subsemnata, ................................................, posesor/posesoare al/a legitimaţiei nr. ............, eliberată de Agenţia Naţională a Zonei Montane, în urma tematicii de control/reclamaţie, în vederea verificării conformităţii respectării prevederilor art. 29 şi 31 din Regulamentul (UE) nr. 1.151/2012, ale Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 de către produsele agroalimentare care au obţinut dreptul de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“ pentru
    2. Solicitantul ................................, înmatriculat în registrul comerţului cu nr. ................, cod unic de înregistrare ..................., nr. de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ...................................../Atestat de producător nr. ................................/, adresa sediului ......................................................, tel./fax ................................ la
    3. Unitatea (filială, punct de lucru), adresa: ...................................., cod SIRUTA, unde am fost primiţi de domnul/doamna ............................, în calitate de ......................, posesor/posesoare al/a actului de identitate ......... seria ....... nr. ............., eliberat de ................ la data de ............, CNP ......................, am constatat următoarele:
    (Se vor menţiona distinct motivele în fapt care au stat la baza retragerii dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“ şi normele de drept încălcate pentru produsul/produsele înregistrate în Registrul naţional al produselor montane la numărul/numerele .................)
    ...............................................................................................................

    Prezentul document a fost întocmit în două exemplare originale, din care un exemplar pentru Agenţia Naţională a Zonei Montane, care se va arhiva la documentaţia depusă, şi unul pentru operatorul economic.
    Reprezentantul Agenţiei Naţionale a Zonei Montane din cadrul centrului regional de dezvoltare montană,
    ...................................
    Funcţia
    ...................................
    ...................................
    (semnătura)
    Operatorul economic sau reprezentantul împuternicit,
    ...................................
    (semnătura)
    Data:
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016