Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 58 din 14 ianuarie 2021  privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale  şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 58 din 14 ianuarie 2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 66 din 21 ianuarie 2021
    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 4,28, art. 36 alin. (3) şi art. 37 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 14 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor emite următorul ordin:
    ART. 1
    Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) din aceeaşi lege au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale.

    ART. 2
    Prezentul ordin se aplică de către entităţile prevăzute la art. 3 şi 4.

    ART. 3
    Entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele al căror exerciţiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 4
    (1) Entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele al căror exerciţiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele juridice care aplică Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), situaţiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde.
    (3) Entităţile menţionate la alin. (1) au obligaţia să întocmească şi să depună, de asemenea, raportări contabile anuale încheiate la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (4) Elementele raportate prin situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale întocmite de entităţile prevăzute la alin. (1), se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    (1) Retratarea, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, întocmirea balanţei de verificare şi a situaţiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale, de către societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2020 se efectuează potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Pentru exerciţiul financiar al anului 2020, societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2020 întocmesc situaţiile financiare anuale individuale în baza IFRS prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2021, societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2020 ţin contabilitatea în baza prevederilor IFRS.

    ART. 6
    (1) Pentru scopuri contabile, entităţile pot opta pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, în condiţiile prevăzute la art. 27 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin, sau anexa nr. 3, după caz.
    (3) Entităţile prevăzute la alin. (2) întocmesc raportări contabile anuale la 31 decembrie distinct de situaţiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) La întocmirea, de către entităţile prevăzute la alin. (2), a situaţiilor financiare anuale sunt avute în vedere prevederile reglementărilor contabile aplicabile.

    ART. 7
    (1) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice şi au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situaţiile financiare anuale şi raportările contabile cerute de legea contabilităţii se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente.
    (2) Potrivit art. 5 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European nu întocmesc situaţii financiare anuale pentru propria activitate.

    ART. 8
    Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite în înţelesul acestuia entităţi.

    ART. 9
    (1) Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor o raportare contabilă anuală, în structura prevăzută în anexa nr. 2.
    (2) Sistemul de raportare contabilă anuală cuprins în anexa nr. 2 se aplică, de asemenea, şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, în condiţiile prevăzute la art. 7.

    ART. 10
    (1) Se aprobă structura formularelor „Date informative“ (cod 30) şi „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40) şi modul de completare a acestora, prevăzute în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Situaţiile financiare anuale întocmite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic vor fi însoţite de formularele prevăzute la alin. (1).

    ART. 11
    Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale având în vedere, pe lângă reglementările contabile aplicabile acestora, şi prevederile generale cuprinse la pct. I subpct. 1.3 din anexa nr. 1.

    ART. 12
    Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară, întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie având în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, şi prevederile generale cuprinse la pct. I subpct. 1.4 şi 1.5 din anexa nr. 1.

    ART. 13
    Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În planul de conturi general, cuprins la pct. 594, se elimină conturile 5126 „Conturi la bănci în lei - TVA defalcat (A)“ şi 5127 „Conturi la bănci în valută - TVA defalcat (A)“.
    2. La capitolul 16 „Funcţiunea conturilor“, preambulul funcţiunii contului 106 „Rezerve“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul 106 «Rezerve»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervelor constituite. Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale şi alte rezerve.
    Contul 106 «Rezerve» este un cont de pasiv.
    În creditul contului 106 «Rezerve» se înregistrează:
    - profitul realizat în exerciţiul financiar curent, repartizat la rezerve în baza unor prevederi legale (129); …"    ART. 14
    Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În planul de conturi cuprins la punctul 196, precum şi în tot cuprinsul reglementărilor se elimină contul 406 „Datorii din operaţiuni de leasing financiar (P)“.
    2. În planul de conturi cuprins la punctul 196 se elimină conturile 5126 „Conturi la bănci în lei - TVA defalcat (A)“ şi 5127 „Conturi la bănci în valută - TVA defalcat (A)“.


    ART. 15
    Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.103/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 12 decembrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    - În planul de conturi general, cuprins la punctul 344, precum şi în tot cuprinsul reglementărilor se elimină conturile 5126 „Conturi la bănci în lei - TVA defalcat (A)“ şi 5127 „Conturi la bănci în valută - TVA defalcat (A)“.


    ART. 16
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 7 ianuarie 2020, cu excepţia art. 13 şi 14 din acelaşi act normativ.

    ART. 17
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 14 ianuarie 2021.
    Nr. 58.
    ANEXA 1

    Principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale
    I. Prevederi generale
    1.1. Entităţile prevăzute la art. 3 din ordin întocmesc situaţii financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    1.2. Entităţile prevăzute la art. 4 din ordin întocmesc situaţii financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    1.3. (1) Persoanele juridice fără scop patrimonial care nu desfăşoară activităţi economice întocmesc situaţii financiare anuale compuse din bilanţ prescurtat şi contul prescurtat al rezultatului exerciţiului, utilizând programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor pentru acestea.
    (2) Persoanele juridice fără scop patrimonial care desfăşoară activităţi economice întocmesc situaţii financiare anuale compuse din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului, utilizând programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor pentru acestea. Pentru activităţile economice desfăşurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără scop patrimonial, Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.103/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se completează, după caz, cu Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare (Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare).

    1.4. (1) Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară, vor depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor situaţii financiare anuale, în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
    (2) Situaţiile financiare anuale întocmite de entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu excepţia situaţiilor financiare anuale individuale conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), vor fi însoţite de formularul „Date informative“ şi formularul „Situaţia activelor imobilizate“, în formatul stabilit de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

    1.5. (1) Situaţiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS întocmite de instituţiile de credit şi de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit reglementărilor contabile emise de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, au componentele prevăzute de Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS), potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Entităţile prevăzute la alin. (1) întocmesc raportări contabile anuale la 31 decembrie în formatul stabilit de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, distinct de situaţiile financiare anuale. Raportările contabile anuale la 31 decembrie vor fi însoţite de formularul „Date informative“ şi formularul „Situaţia activelor imobilizate“, în formatul stabilit de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară. Formatul electronic al raportării contabile anuale la 31 decembrie conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, precum şi al declaraţiei de inactivitate se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor. Programul de asistenţă este pus la dispoziţie, gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro. Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic.
    (3) Pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu excepţia cazurilor menţionate la alin. (1), formatul electronic al situaţiilor financiare anuale conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor. Programul de asistenţă este pus la dispoziţie, gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro.

    1.6. (1) Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate şi de reglementările contabile aplicabile, au obligaţia să depună situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, potrivit prevederilor legale în vigoare.
    (2) Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor o raportare contabilă anuală, în condiţiile prevăzute de ordin.

    1.7. Situaţiile financiare anuale se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în limba română şi în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.
    1.8. (1) Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entităţii.
    (2) Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. Entităţile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfăşurată. În cazul sediilor permanente, codul CAEN înscris în situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activităţi desfăşurate de acesta.
    (3) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Bilanţ“, respectiv „Bilanţ prescurtat“, cu datele prevăzute la alin. (1) sau completarea formularelor cuprinse în situaţiile financiare anuale cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entităţii, aceasta fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate se vor avea în vedere şi de subunităţile înregistrate în România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate.
    (5) Societăţile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăţi cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.

    1.9. (1) Situaţiile financiare anuale se semnează de persoanele abilitate potrivit legii.
    (2) Situaţiile financiare anuale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

    1.10. Conform prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale sunt supuse aprobării de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor.
    1.11. (1) În baza art. 185 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de administraţie, respectiv directoratul, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat, situaţiile financiare anuale aprobate conform pct. 1.10, însoţite de documentele prevăzute de lege.
    (2) La depunerea situaţiilor financiare anuale se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Entităţile pot depune situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege, în format hârtie şi în format electronic, la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili, sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat. Entităţile depun situaţiile financiare anuale la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu situaţiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor, semnate potrivit legii.
    (4) În vederea depunerii situaţiilor financiare anuale în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, entităţile folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care se generează un fişier de tip PDF, având ataşat un fişier xml, precum şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine prima pagină din situaţiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor, semnată, potrivit legii, precum şi documentele cerute de lege, aşa cum acestea sunt întocmite de entităţi, toate acestea fiind scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. Fişierele zip ataşate situaţiilor financiare anuale nu vor conţine parolă.


    II. Cerinţe privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale
    A. Pentru entităţile care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare
    2.1. Entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (2) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:
    a) totalul activelor: 1.500.000 lei;
    b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;
    c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10, întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:
    1. bilanţ prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. cont prescurtat de profit şi pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 601 din reglementările contabile.
    Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative“ (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 6, respectiv 8, din anexa nr. 4 la ordin.
    Microentităţile prezintă informaţii potrivit pct. 576 alin. (2) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.    2.2. Entităţile care la data bilanţului nu se încadrează în categoria microentităţilor şi care nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (3) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:
    a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
    b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
    c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50, întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:
    1. bilanţ prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. cont de profit şi pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 600 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. note explicative la situaţiile financiare anuale.
    Opţional, ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de trezorerie.
    Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative“ (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8, din anexa nr. 4 la ordin.    2.3. Entităţile care la data bilanţului depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (4) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:
    a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
    b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
    c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50, precum şi entităţile de interes public întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:
    1. bilanţ (cod 10), în structura prevăzută la pct. 598 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. cont de profit şi pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 600 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. situaţia modificărilor capitalului propriu;
    4. situaţia fluxurilor de trezorerie;
    5. notele explicative la situaţiile financiare anuale.
    Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative“ (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8, din anexa nr. 4.


    2.4. În vederea raportării unitare a informaţiilor, bilanţul/bilanţul prescurtat va purta simbolul „cod 10“, iar contul de profit şi pierdere/contul prescurtat de profit şi pierdere simbolul „cod 20“.
    2.5. În cazul entităţilor nou-înfiinţate, acestea pot întocmi pentru primul exerciţiu financiar de raportare situaţiile financiare anuale prevăzute fie la pct. 20, fie la pct. 21 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    2.6. (1) Pentru exerciţiul financiar al anului 2020, entităţile întocmesc situaţii financiare anuale corespunzător categoriei în care se încadrează potrivit pct. 9 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2020, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la pct. 2.1, 2.2 sau 2.3, după caz, se efectuează la sfârşitul exerciţiului financiar, pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar precedent şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar curent. Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile respective pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar precedent şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare întocmite la finele exerciţiului financiar astfel ales şi care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2021.
    (3) Entităţile mijlocii şi mari, precum şi entităţile de interes public întocmesc situaţiile financiare anuale prevăzute la pct. 21 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Respectivele situaţii financiare anuale fac obiectul auditului statutar.
    (4) Sunt supuse, de asemenea, auditului entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:
    a) totalul activelor: 16.000.000 lei;
    b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;
    c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.
    Obligaţia de auditare pentru entităţile prevăzute la prezentul alineat se aplică atunci când acestea depăşesc limitele respective în două exerciţii financiare consecutive. Totodată, entităţile respective sunt scutite de la obligaţia de auditare a situaţiilor financiare anuale dacă limitele a două dintre cele trei criterii menţionate nu sunt depăşite în două exerciţii financiare consecutive.


    (5) Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile prevăzute la alin. (4) pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar precedent şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare întocmite la finele exerciţiului financiar astfel ales şi care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2021.

    2.7. (1) Prevederile de mai sus referitoare la situaţiile financiare anuale se aplică şi subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European.
    (2) În cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, în scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale, soldul conturilor 481 „Decontări între unitate şi subunităţi“ şi 482 „Decontări între subunităţi“ se transferă în contul 461 „Debitori diverşi“/analitic distinct sau 462 „Creditori diverşi“/analitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul exerciţiului financiar următor, să se repună în conturile din care au provenit.
    (3) În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situaţiile financiare anuale se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informaţiilor corespunzătoare activităţii desfăşurate de fiecare sediu permanent.

    2.8. Notele explicative cuprinse în capitolul 6 „Note explicative la situaţiile financiare anuale“ din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt limitative, acestea urmând să conţină cel puţin informaţiile cerute de capitolul respectiv.
    2.9. (1) Entităţile înscriu în formularul „Contul de profit şi pierdere“, la rândul 22 „Salarii şi indemnizaţii“, respectiv în formularul „Contul prescurtat de profit şi pierdere“, la rândul 04, toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale.
    (2) La rândurile 40 şi 41 din formularul „Date informative“ (cod 30) se cuprinde contravaloarea tichetelor acordate, potrivit legii.


    B. Pentru entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare
    2.10. Entităţile prevăzute la art. 4 din ordin întocmesc şi publică situaţii financiare anuale individuale întocmite în baza Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).
    2.11. (1) Efectuarea retratării, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, întocmirea balanţei de verificare şi a situaţiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale de către societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2020 se efectuează conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării se folosesc conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut la pct. 196 din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare (Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare).
    (3) Pentru exerciţiul financiar al anului 2020, societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2020 întocmesc situaţiile financiare anuale individuale în baza IFRS prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare. În acest scop, pentru data de 31 decembrie 2020 se procedează la întocmirea balanţei de verificare cuprinzând informaţii determinate în baza Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează şi se înregistrează în contabilitate operaţiunile de retratare şi se obţine balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS.
    (4) Balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate prin retratare potrivit prevederilor IFRS stă la baza întocmirii situaţiilor financiare anuale, precum şi a raportării contabile prevăzute la art. 14 alin. (2) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Elementele raportate prin situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale întocmite de societăţile prevăzute la alin. (1), se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    2.12. (1) Entităţile prevăzute la pct. 2.10 au obligaţia să depună situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, însoţite de documentele prevăzute de lege.
    (2) Odată cu documentele prevăzute la alin. (1), entităţile prevăzute la pct. 2.10 depun şi o situaţie cuprinzând rezultatele retratării, în baza IFRS, a informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Situaţia menţionată la alin. (2) se depune în formatul prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    2.13. Situaţiile financiare anuale se auditează potrivit legii.
    2.14. În vederea depunerii situaţiilor financiare anuale, entităţile menţionate la pct. 2.10 folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care se generează un fişier de tip PDF, având ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare a entităţii, precum şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege, aşa cum acestea sunt întocmite de entităţi şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.


    III. Termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor
    3.1. (1) Termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor sunt următoarele:
    a) pentru societăţile, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
    b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

    (2) Cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, subunităţile din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate depun situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. Acelaşi termen se aplică şi pentru depunerea situaţiilor financiare anuale întocmite de sediile permanente prevăzute la art. 7 din ordin. Sediile permanente desemnate depun situaţiile financiare anuale la unitatea teritorială unde acestea sunt înregistrate.

    3.2. (1) Entităţile vor depune, potrivit legii, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor situaţii financiare anuale întocmite cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor.
    (2) Situaţiile financiare anuale întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepţia situaţiilor financiare anuale întocmite de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi însoţite de formularul „Date informative“ (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), cuprinse în anexa nr. 4 la ordin.

    3.3. (1) Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul exerciţiului financiar de raportare nu întocmesc situaţii financiare anuale, urmând să depună în acest sens la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii.
    (2) Persoanele care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să înştiinţeze în scris unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor despre exerciţiul financiar ales.
    (3) Declaraţia prevăzută la alin. (1) şi înştiinţarea prevăzută la alin. (2) se vor depune în format electronic. În vederea depunerii declaraţiei de inactivitate şi a înştiinţării menţionate în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, sau numai în format hârtie şi în format electronic, entităţile folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (4) Declaraţia prevăzută la alin. (1) şi înştiinţarea prevăzută la alin. (2) vor cuprinde toate datele de identificare a entităţii:
    - denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);
    – adresa şi numărul de telefon;
    – numărul de înregistrare la registrul comerţului;
    – codul unic de înregistrare;
    – capitalul social.

    (5) Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor a declaraţiei menţionate la alin. (1) se efectuează în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
    (6) Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor a înştiinţării menţionate la alin. (2) se efectuează cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exerciţiului financiar ales sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data înfiinţării pentru persoanele nou-înfiinţate care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înfiinţării acestora.
    (7) Prevederile de la alin. (1)-(6) se aplică în mod corespunzător şi subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, de către fiecare asemenea subunitate.

    3.4. Nedepunerea situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie, a declaraţiei sau a înştiinţării, după caz, menţionate la pct. 3.1 şi 3.3 se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    3.5. (1) Potrivit art. 29 şi 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
    (2) Entităţile active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare obligate, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, să întocmească şi să publice anual un raport asupra plăţilor către guverne depun acel raport la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, odată cu situaţiile financiare anuale.
    (3) Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:
    a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
    b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
    c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.    IV. Completarea situaţiilor financiare anuale
    A. Completarea situaţiilor financiare anuale de către entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează folosindu-se Planul de conturi general prevăzut la cap. 14 din aceste reglementări.
    B. Completarea situaţiilor financiare anuale de către entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează folosindu-se Planul de conturi prevăzut la cap. 10 din aceste reglementări.

    V. Nomenclator - forme de proprietate

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Codul│Denumirea │
├─────┼────────────────────────────────┤
│10 │PROPRIETATE INTEGRALĂ DE STAT │
├─────┼────────────────────────────────┤
│11 │Regii autonome │
├─────┼────────────────────────────────┤
│12 │Societăţi cu capital integral de│
│ │stat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│13 │Institute naţionale de │
│ │cercetare-dezvoltare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│14 │Companii şi societăţi naţionale^│
│ │1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Societăţi reprezentând filiale │
│ │ale unor societăţi cu capital │
│15 │integral de stat şi societăţi la│
│ │care una sau mai multe societăţi│
│ │cu capital integral de stat │
│ │deţin capitalul social │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Alte unităţi economice de stat │
│16 │netransformate în societăţi sau │
│ │regii autonome │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │PROPRIETATE MIXTĂ^2 (cu capital │
│20 │de stat şi privat - sub 50%, 50%│
│ │şi peste 50%) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de│
│ │stat - sub 50%) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│21 │Societăţi cu capital de stat │
│ │autohton şi de stat străin │
├─────┼────────────────────────────────┤
│22 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat autohton şi străin │
├─────┼────────────────────────────────┤
│23 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat autohton │
├─────┼────────────────────────────────┤
│24 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat străin │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de│
│ │stat - 50% şi peste 50%) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│25 │Societăţi cu capital de stat │
│ │autohton şi de stat străin │
├─────┼────────────────────────────────┤
│26 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat autohton şi străin │
├─────┼────────────────────────────────┤
│27 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat autohton │
├─────┼────────────────────────────────┤
│28 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat străin │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Societăţi reprezentând filiale │
│ │ale unor societăţi cu capital de│
│ │stat de peste 50%, inclusiv, şi │
│29 │societăţi la care una sau mai │
│ │multe societăţi cu capital de │
│ │stat de peste 50%, inclusiv, │
│ │deţin între 50% şi 100% din │
│ │capitalul social al acestora │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - │
│ │PRIVATĂ │
│30 │(cu capital: privat autohton, │
│ │privat autohton şi străin, │
│ │privat străin, societăţi │
│ │agricole) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│31 │Societăţi în nume colectiv │
├─────┼────────────────────────────────┤
│32 │Societăţi în comandită simplă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│33 │Societăţi în comandită pe │
│ │acţiuni │
├─────┼────────────────────────────────┤
│34 │Societăţi pe acţiuni │
├─────┼────────────────────────────────┤
│35 │Societăţi cu răspundere limitată│
├─────┼────────────────────────────────┤
│36 │Societăţi agricole │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Societăţi cu capital de stat, │
│37 │privatizate în cursul anului │
│ │curent │
├─────┼────────────────────────────────┤
│40 │PROPRIETATE COOPERATISTĂ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│41 │Cooperative de consum │
├─────┼────────────────────────────────┤
│42 │Cooperative meşteşugăreşti │
├─────┼────────────────────────────────┤
│43 │Cooperative şi asociaţii │
│ │agricole netransformate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│44 │Cooperative de credit │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │PROPRIETATE OBŞTEASCĂ (societăţi│
│50 │aparţinând organizaţiilor şi │
│ │instituţiilor politice şi │
│ │obşteşti) │
└─────┴────────────────────────────────┘


    ^1 La codul 14 se înscriu doar acele companii şi societăţi naţionale care au capital integral de stat.
    ^2 La proprietatea mixtă se înscriu şi acele companii şi societăţi naţionale al căror capital nu este integral de stat.

    VI. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale
    6.1. (1) Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale întocmite de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor.
    (2) Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor, gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro.
    (3) Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.

    6.2. În vederea depunerii situaţiilor financiare anuale în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, entităţile care aplică Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi entităţile prevăzute la pct. 6.1, al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic, folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care se generează un fişier de tip PDF, având ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare a entităţii, precum şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege aşa cum acestea sunt întocmite de entităţi şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care sǎ permitǎ încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.


    ANEXA 2

    Sistemul de raportare contabilă anuală la 31 decembrie
    I. Prevederi generale
    1.1. Entităţile prevăzute la art. 6 din ordin, cu excepţia celor care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor.
    1.2. Sistemul de raportare contabilă anuală cuprins în prezenta anexă se aplică şi persoanelor juridice aflate în lichidare, potrivit legii, precum şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, potrivit prevederilor art. 9 din prezentul ordin şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7 din ordin.
    1.3. (1) Entităţile prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 pot depune raportările contabile anuale direct la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili.
    (2) La depunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare.

    1.4. (1) În cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, în scopul întocmirii raportărilor contabile, soldul conturilor 481 „Decontări între unitate şi subunităţi“ şi 482 „Decontări între subunităţi“ se transferă în contul 461 „Debitori diverşi“/analitic distinct sau 462 „Creditori diverşi“/analitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul exerciţiului financiar următor, să se repună în conturile din care au provenit.
    (2) În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile anuale se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informaţiilor corespunzătoare activităţii desfăşurate de fiecare sediu permanent.


    II. Cerinţe privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie
    2.1. Entităţile prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 din prezenta anexă întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor raportări contabile anuale la 31 decembrie, care cuprind următoarele formulare:
    a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4.2 din prezenta anexă;
    b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20), în structura prevăzută la pct. 4.3 din prezenta anexă;
    c) Date informative (cod 30), în structura prevăzută la pct. 7 din anexa nr. 4 la ordin;
    d) Situaţia activelor imobilizate (cod 40), în structura prevăzută la pct. 8 din anexa nr. 4 la ordin.

    2.2. Formularele „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“, „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“, „Date informative“ şi „Situaţia activelor imobilizate“, cuprinse în raportarea contabilă anuală la 31 decembrie, sunt întocmite pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie.
    2.3. Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entităţii.
    2.4. (1) Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. Entităţile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfăşurată. În cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în raportările contabile anuale întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activităţi desfăşurate de acesta.
    (2) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ cu datele prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entităţii, aceasta fiind sancţionată conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    2.5. (1) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate, potrivit legii.
    (2) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

    2.6. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor pentru întocmirea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, aplicabil entităţilor prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro. Acest program este elaborat distinct de programul de asistenţă aplicabil pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, respectiv situaţiilor financiare anuale simplificate.
    2.7. Entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor raportările contabile anuale la 31 decembrie, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
    2.8. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml.
    2.9. Formularele care compun raportările contabile anuale la 31 decembrie se completează în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.
    2.10. La completarea formei de proprietate se va avea în vedere acelaşi nomenclator privind formele de proprietate, cuprins în anexa nr. 1 la ordin.
    2.11. (1) Entităţile înscriu, la rândul 22 „Salarii şi indemnizaţii“ din cadrul formularului „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“, toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale.
    (2) La rândurile 40 şi 41 din formularul „Date informative“ (cod 30) din anexa nr. 4 la ordin se cuprinde contravaloarea tichetelor acordate, potrivit legii.


    III. Termenul de depunere a raportărilor contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor
    3.1. Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, întocmite de entităţile prevăzute la pct. 1.1, precum şi de subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic. Acelaşi termen se aplică şi pentru depunerea raportărilor contabile anuale întocmite de sediile permanente prevăzute la art. 7 din ordin. Sediile permanente desemnate depun raportările contabile anuale la unitatea teritorială unde acestea sunt înregistrate.
    3.2. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor.
    3.3. Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    IV. Structura formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie
    4.1. Completarea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează folosindu-se planul de conturi cuprins în reglementările contabile aplicabile.
    4.2. Structura formularului*) „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ (cod 10), prevăzut la pct. 2.1 lit. a), este următoarea:
    *) Formularul este reprodus în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    4.3. Structura formularului*) „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“ (cod 20), prevăzut la pct. 2.1 lit. b), este următoarea:
    *) Formularul este reprodus în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)    ANEXA 3

    Raportări contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile
    conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară,
    aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare
    I. Prevederi generale
    1.1. Entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare (Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare), prevăzute la art. 4 din ordin, au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor.
    1.2. (1) Elementele prezentate în raportările contabile anuale întocmite de entităţile prevăzute la art. 4 din ordin se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării se folosesc conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut la pct. 196 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Pentru data de 31 decembrie 2020, societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2020 procedează la întocmirea balanţei de verificare cuprinzând informaţii determinate în baza Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Acestea înregistrează în contabilitate operaţiunile de retratare şi obţin balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS.
    (4) Balanţa de verificare cuprinzând informaţii determinate potrivit prevederilor IFRS stă la baza întocmirii raportării contabile anuale prevăzute la art. 14 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    1.3. Entităţile prevăzute la pct. 1.1 pot depune raportările contabile anuale direct la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili. De asemenea, la depunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare.

    II. Cerinţe privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile anuale
    2.1. (1) Entităţile prevăzute la pct. 1.1 întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor raportări contabile anuale la 31 decembrie, care cuprind următoarele formulare:
    a) „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4.2;
    b) „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“ (cod 20), în structura prevăzută la pct. 4.3;
    c) „Date informative“ (cod 30), în structura prevăzută la pct. 4.8;
    d) „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), în structura prevăzută la pct. 4.9.

    (2) Formularele „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“, „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“, „Date informative“ şi „Situaţia activelor imobilizate“, cuprinse în raportarea contabilă anuală la 31 decembrie, sunt întocmite pe baza balanţei de verificare cuprinzând informaţiile determinate potrivit prevederilor IFRS.

    2.2. Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entităţii.
    2.3. (1) Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), inclusiv codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfăşurată, din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.
    (2) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ cu datele prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entităţii, aceasta fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    2.4. (1) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate, potrivit legii.
    (2) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

    2.5. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor pentru întocmirea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, aplicabil entităţilor prevăzute la pct. 1.1. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro. Acest program este elaborat distinct de programul de asistenţă aplicabil pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale.
    2.6. Entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor raportările contabile anuale la 31 decembrie, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat.
    2.7. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml.
    2.8. Formularele care compun raportările contabile anuale la 31 decembrie se completează în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.

    III. Termenul de depunere a raportărilor contabile anuale întocmite la 31 decembrie
    3.1. Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, întocmite de entităţile prevăzute la pct. 1.1, se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic.
    3.2. (1) Persoanele care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să înştiinţeze în scris unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor despre exerciţiul financiar ales.
    (2) Înştiinţarea prevăzută la alin. (1) se va depune în format electronic. În vederea depunerii înştiinţării menţionate în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, sau numai în format hârtie şi în format electronic, entităţile folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (3) Înştiinţarea prevăzută la alin. (1) va cuprinde toate datele de identificare a entităţii:
    - denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);
    – adresa şi numărul de telefon;
    – numărul de înregistrare la registrul comerţului;
    – codul unic de înregistrare;
    – capitalul social.

    (4) Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor a înştiinţării menţionate la alin. (2) se efectuează cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exerciţiului financiar ales sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data înfiinţării pentru persoanele nou-înfiinţate care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înfiinţării acestora.

    3.3. Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, precum şi a înştiinţării prevăzute la pct. 3.2, se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    IV. Structura formularelor cuprinse în raportările contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare
    4.1. Completarea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează folosindu-se Planul de conturi prevăzut la pct. 196 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Elementele prezentate în raportările contabile anuale întocmite de entităţile prevăzute la art. 4 din ordin se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    4.2. Structura formularului*) „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ (cod 10), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. a), este următoarea:
    *) Formularul este reprodus în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    4.3. Structura formularului^1) „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“ (cod 20), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. b), este următoarea:
    ^1) Formularul este reprodus în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    Structura formularelor „Date informative“ (cod 30) şi „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40) şi modul de completare a acestora

    4.4. (1) În formularul „Date informative“ (cod 30), la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.
    (2) Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative“ se completează numai de entităţile care la sfârşitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

    4.5. La rândurile privind plăţile restante din formularul „Date informative“ (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.
    4.6. La rândurile 38 şi 39 din formularul „Date informative“ (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor acordate, potrivit legii.
    4.7. În cadrul formularului „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), la „Situaţia ajustărilor pentru depreciere“ se înscriu informaţiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor şi activelor biologice productive.
    4.8. Structura formularului*) „Date informative“ (cod 30), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. c), este următoarea:
    *) Formularul este reprodus în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    4.9. Structura formularului*) „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), prevăzut la pct. 2.1. alin. (1) lit. d), este următoarea:
    *) Formularul este reprodus în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)    ANEXA 4

    Structura formularelor „Date informative“ (cod 30) şi „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40) şi modul de completare a acestora
    1. (1) Formularele care compun situaţiile financiare anuale întocmite potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, precum şi raportările contabile anuale la 31 decembrie întocmite de entităţile menţionate la art. 6 şi 9 din ordin, cu excepţia celor care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi însoţite de formularul „Date informative“ (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40).
    (2) Pentru întocmirea formularelor „Date informative“ (cod 30) şi „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), entităţile prevăzute la art. 4 din ordin aplică prevederile anexei nr. 3 la ordin.

    2. (1) În formularul „Date informative“ (cod 30), la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.
    (2) Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative“ se completează numai de entităţile care în exerciţiul financiar curent nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

    3. La rândurile privind plăţile restante din formularul „Date informative“ (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.
    4. La rândurile 38 şi 39 din formularul „Date informative“ (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor acordate, potrivit legii.
    5. În formularul „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40), informaţiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz. În cadrul acestui formular, la „Situaţia ajustărilor pentru depreciere“ se înscriu informaţiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor.
    6. Structura formularului*) „Date informative“ (cod 30) pentru entităţile prevăzute la pct. 2.1 din anexa nr. 1 la ordin este următoarea:
    *) Formularul este reprodus în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    7. Structura formularului*) „Date informative“ (cod 30) pentru entităţile prevăzute la pct. 2.2 şi 2.3 din anexa nr. 1 la ordin şi pentru entităţile prevăzute la pct. 2.1 din anexa nr. 2 la ordin este următoarea:
    *) Formularul este reprodus în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    8. Structura formularului*) „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40) pentru entităţile prevăzute la pct. 2.1, 2.2 şi 2.3 din anexa nr. 1 la ordin şi pentru entităţile prevăzute la pct. 2.1 din anexa nr. 2 la ordin este următoarea:
    *) Formularul este reprodus în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016