Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.57 din 20 martie 2020  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.25/2017     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. M.57 din 20 martie 2020 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.25/2017

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 260 din 30 martie 2020
    Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 12 alin. (2),art. 14 alin. (3) şi art. 41 din Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari,
    în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările ulterioare,
    ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Normele metodologice de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.25/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 13 aprilie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Structurile specializate ale Ministerului Apărării Naţionale responsabile cu organizarea şi executarea selecţiei candidaţilor pentru îndeplinirea serviciului militar în calitate de rezervist voluntar sunt centrele zonale de selecţie şi orientare."

    2. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    Recrutarea candidaţilor, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 7, se realizează de către personalul birourilor informare-recrutare din cadrul centrelor militare."

    3. La articolul 16 alineatul (1), litera d) se abrogă.
    4. La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Modelul formularului prevăzut la art. 16 alin. (1) lit. c) este cel prevăzut în Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.217/2019."

    5. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    (1) Rezultatele obţinute în urma desfăşurării procesului de selecţie se afişează la sediul centrului zonal de selecţie şi orientare, pentru fiecare serie de candidaţi, în ziua susţinerii probelor.
    (2) În baza procesului-verbal prevăzut la art. 23 alin. (2), centrul zonal de selecţie şi orientare emite, pentru fiecare candidat, o adeverinţă în care se consemnează rezultatul selecţiei şi care se introduce în dosarul de candidat."

    6. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    Documentele rezultate în urma finalizării examinărilor/probelor/testelor efectuate în cadrul procesului de selecţie, cele eliberate în urma examinării medicale şi, după caz, a examinării medicale şi/sau psihologice speciale se adaugă în dosarul de candidat, pe măsura obţinerii/eliberării lor sau, după caz, la expirarea termenului legal de rezolvare a contestaţiilor depuse."

    7. La articolul 29, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    (1) Candidaţii declaraţi «Admis» la selecţie şi «Apt» în urma examinării medicale în condiţiile art. 26 sau ale art. 27, după caz, sunt repartizaţi pe funcţii/structuri militare, pe baza opţiunilor exprimate şi a criteriilor de departajare a candidaţilor prevăzute în anexa nr. 4^1."

    8. Articolul 88 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 88
    Anexele nr. 1-4, 4^1, 5-7b fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."

    9. După anexa nr. 4 la normele metodologice se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4^1, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă

    Bucureşti, 20 martie 2020.
    Nr. M.57.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 4^1 la normele metodologice)
    CRITERII DE DEPARTAJARE
    a candidaţilor selecţionaţi pentru a ocupa posturile de rezervist voluntar
    În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi au punctaje finale egale, aceştia sunt departajaţi prin valorificarea, în ordine, a următoarelor punctaje, astfel:
    a) punctajul obţinut la criteriul „nivelul pregătirii militare“;
    b) punctajul obţinut la criteriul „nivelul studiilor“;
    c) punctajul obţinut la criteriul „nivelul capacităţii motrice“;
    d) punctajul obţinut la criteriul „psihoaptitudinal“.

    1. Criteriul „nivelul pregătirii militare“
    Punctajul se stabileşte conform tabelului:

┌───────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ │Arma/Serviciul şi │Punctaj acordat candidaţilor │
│Corpul de │specialitatea ├─────────┬─────────────┬───────┬─────────┬──────┤
│personal pentru│militară în care este│Fără │ │Maistru│ │ │
│care optează │confirmat │pregătire│Soldat-gradat│militar│Subofiţer│Ofiţer│
│ │ │militară │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│ │În altă/alt armă/ │- │- │- │- │80 │
│ │serviciu │ │ │ │ │ │
│ ├────────┬────────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│ │ │În altă │ │ │ │ │ │
│Ofiţeri │În │specialitate│- │- │- │- │90 │
│ │aceeaşi/│militară │ │ │ │ │ │
│ │acelaşi ├────────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│ │armă/ │În aceeaşi │ │ │ │ │ │
│ │serviciu│specialitate│- │- │- │- │100 │
│ │ │militară │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┴────────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│ │În altă/alt armă/ │- │- │50 │- │- │
│ │serviciu │ │ │ │ │ │
│ ├────────┬────────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│ │ │În altă │ │ │ │ │ │
│Maiştri │În │specialitate│- │- │60 │- │- │
│militari │aceeaşi/│militară │ │ │ │ │ │
│ │acelaşi ├────────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│ │armă/ │În aceeaşi │ │ │ │ │ │
│ │serviciu│specialitate│- │- │70 │- │- │
│ │ │militară │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┴────────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│ │În altă/alt armă/ │- │- │- │30 │- │
│ │serviciu │ │ │ │ │ │
│ ├────────┬────────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│ │ │În altă │ │ │ │ │ │
│Subofiţeri │În │specialitate│- │- │- │40 │- │
│ │aceeaşi/│militară │ │ │ │ │ │
│ │acelaşi ├────────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│ │armă/ │În aceeaşi │ │ │ │ │ │
│ │serviciu│specialitate│- │- │- │50 │- │
│ │ │militară │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┴────────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│ │În altă/alt armă/ │- │10 │- │- │- │
│ │serviciu │ │ │ │ │ │
│ ├────────┬────────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│ │ │În altă │ │ │ │ │ │
│Soldaţi-gradaţi│În │specialitate│- │20 │- │- │- │
│ │aceeaşi/│militară │ │ │ │ │ │
│ │acelaşi ├────────────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────────┼──────┤
│ │armă/ │În aceeaşi │ │ │ │ │ │
│ │serviciu│specialitate│- │30 │- │- │- │
│ │ │militară │ │ │ │ │ │
└───────────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────┴──────┘
    2. Criteriul „nivelul studiilor“
    Punctajul se stabileşte conform tabelului:

┌────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Corpul de │Studii │
│personal/gradul ├───────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┤
│funcţiei pentru │Liceale cu │ │Universitare│Universitare│Universitare│
│care candidează │diplomă de │Postliceale│de licenţă │de masterat │de doctorat │
│ │bacalaureat│ │ │ │ │
├────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Soldat-gradat │10 │15 │20 │25 │30 │
├────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Subofiţer │0 │15 │20 │25 │30 │
├────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Maistru militar │0 │0 │20 │25 │30 │
├──────┬─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Slt.-Cpt.│0 │0 │0 │25 │30 │
│Ofiţer├─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Mr.-Lt. │0 │0 │0 │0 │30 │
│ │col. │ │ │ │ │ │
└──────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┘
    3. Criteriul „nivelul capacităţii motrice“
    Punctajul se stabileşte conform algoritmului de calcul prevăzut la nota nr. 7 din anexa nr. 4 la normele metodologice.

    4. Criteriul „psihoaptitudinal“
    Punctajul se stabileşte potrivit art. 21 alin. (1) la normele metodologice.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016