Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.578 din 17 septembrie 2020  privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare  în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022, precum şi a modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social,  Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială a Proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 5.578 din 17 septembrie 2020 privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022, precum şi a modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială a Proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 873 din 24 septembrie 2020
    Având în vedere:
    - prevederile art. 23 din Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.554/2017;
    – prevederile art. 9 din Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.033/2016, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare,
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Se aprobă modelele pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social (CLDPS), Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) şi unitatea administrativ-teritorială (UAT) a Proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional, prevăzute în anexele nr. 2-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3
    Se aprobă modelul pentru transmiterea de către unităţile de învăţământ la inspectoratele şcolare a Situaţiei solicitărilor operatorilor economici şi a propunerilor de cifre de şcolarizare în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022, prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 4
    Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 17 septembrie 2020.
    Nr. 5.578.
    ANEXA 1

    Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare
    în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022

┌────┬──────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │Perioada/ │
│ │ │Termen │
│Nr. │Etapa/Acţiunea │de │
│crt.│ │finalizare│
│ │ │etapă/ │
│ │ │acţiune │
├────┴──────────────────────────────┴──────────┤
│Informarea operatorilor economici şi a │
│autorităţilor publice locale cu privire la │
│Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru │
│stabilirea cifrei de şcolarizare în │
│învăţământul dual şi în învăţământul │
│profesional pentru anul şcolar 2021-2022 │
├────┬──────────────────────────────┬──────────┤
│ │Inspectoratul şcolar judeţean/│ │
│ │Inspectoratul Şcolar al │ │
│ │Municipiului Bucureşti (ISJ/ │ │
│ │ISMB) realizează, cu sprijinul│ │
│ │camerelor de comerţ şi a │ │
│ │instituţiilor reprezentate în │ │
│ │comitetele locale de │ │
│ │dezvoltare a parteneriatului │ │
│ │social, acţiuni de informare │ │
│ │şi popularizare în rândul │ │
│ │operatorilor economici şi al │ │
│ │unităţilor de învăţământ │ │
│ │profesional şi tehnic privind │ │
│ │calendarul etapelor şi │ │
│ │acţiunilor pentru stabilirea │ │
│ │cifrei de şcolarizare în │ │
│ │învăţământul dual şi în │ │
│ │învăţământul profesional │ │
│ │pentru anul şcolar 2021-2022. │ │
│ │ISJ/ISMB publică pe site-ul │până la 30│
│1 │instituţiei calendarul │septembrie│
│ │etapelor şi acţiunilor pentru │2020 │
│ │stabilirea cifrei de │ │
│ │şcolarizare în învăţământul │ │
│ │dual şi în învăţământul │ │
│ │profesional pentru anul şcolar│ │
│ │2021-2022. │ │
│ │NOTĂ: │ │
│ │În toate acţiunile de │ │
│ │popularizare, precum şi în │ │
│ │anunţul publicat pe site-urile│ │
│ │inspectoratelor şcolare │ │
│ │operatorii economici vor fi │ │
│ │avertizaţi cu privire la │ │
│ │termenul-limită de transmitere│ │
│ │a formularelor de solicitare │ │
│ │de şcolarizare în învăţământul│ │
│ │dual şi în cel profesional │ │
│ │pentru a putea fi luate în │ │
│ │considerare pentru proiectul │ │
│ │planului de şcolarizare. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │ISJ/ISMB informează │ │
│ │autorităţile administraţiei │ │
│ │publice locale cu privire la │ │
│ │rolurile acestora în │ │
│ │stabilirea cifrei de │ │
│ │şcolarizare şi încheierea │ │
│ │contractelor de parteneriat │până la │
│ │pentru învăţământul dual. │30 │
│2 │NOTĂ: │septembrie│
│ │Autorităţile administraţiei │2020 │
│ │publice locale vor fi │ │
│ │informate cu privire la │ │
│ │necesitatea încheierii │ │
│ │contractelor de parteneriat │ │
│ │pentru învăţământul dual în │ │
│ │perioada menţionată în │ │
│ │prezentul calendar. │ │
├────┴──────────────────────────────┴──────────┤
│Realizarea propunerilor privind locurile în │
│învăţământul dual şi în învăţământul │
│profesional │
├──────────────────────────────────────────────┤
│Învăţământ dual │
├────┬──────────────────────────────┬──────────┤
│ │Operatorii economici transmit │ │
│ │la Centrul Naţional de │ │
│ │Dezvoltare a Învăţământului │ │
│ │Profesional şi Tehnic (CNDIPT)│ │
│ │solicitările de şcolarizare în│ │
│ │învăţământul dual, conform │ │
│ │modelului de solicitare din │ │
│ │anexa nr. 2 la Metodologia de │ │
│ │organizare şi funcţionare a │ │
│ │învăţământului dual, aprobată │ │
│ │prin Ordinul ministrului │ │
│ │educaţiei naţionale nr. 3.554/│ │
│ │2017, prezentată şi în anexa │ │
│ │nr. 1, care face parte │ │
│ │integrantă din prezentul │ │
│ │calendar. │ │
│ │NOTĂ: │până la │
│ │Solicitările operatorilor │13 │
│3 │economici se vor transmite │noiembrie │
│ │prin e-mail la adresa │2020 │
│ │registratura.cndipt@gmail.com,│ │
│ │cu respectarea │ │
│ │termenului-limită prevăzut în │ │
│ │prezentul calendar. │ │
│ │Inspectoratele şcolare au │ │
│ │obligaţia de a informa cu │ │
│ │celeritate operatorii │ │
│ │economici care transmit │ │
│ │solicitări de şcolarizare │ │
│ │pentru învăţământul dual la │ │
│ │inspectoratele şcolare, cu │ │
│ │privire la obligativitatea de │ │
│ │a transmite solicitările la │ │
│ │CNDIPT, în caz contrar │ │
│ │existând riscul necuprinderii │ │
│ │solicitărilor în proiectul │ │
│ │planului de şcolarizare. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │CNDIPT centralizează │ │
│ │solicitările operatorilor │ │
│ │economici şi transmite către │ │
│ │inspectoratele şcolare şi │ │
│ │unităţile │până la 20│
│4 │administrativ-teritoriale pe │noiembrie │
│ │raza cărora s-a solicitat │2020 │
│ │şcolarizarea situaţia │ │
│ │solicitărilor operatorilor │ │
│ │economici pentru şcolarizare │ │
│ │în învăţământul dual. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │Inspectoratele şcolare │ │
│ │analizează împreună cu │ │
│ │unităţile de învăţământ │ │
│ │solicitările operatorilor │ │
│ │economici, în conformitate cu │ │
│ │obligaţiile prevăzute la art. │ │
│ │23 alin. (6)-(8) din │ │
│ │Metodologia de organizare şi │ │
│ │funcţionare a învăţământului │ │
│ │dual, aprobată prin Ordinul │ │
│ │ministrului educaţiei │ │
│ │naţionale nr. 3.554/2017, şi │ │
│ │transmit la CNDIPT situaţia cu│ │
│ │locurile propuse, ca răspuns │ │
│ │la aceste solicitări, conform │ │
│ │anexelor nr. 2 şi 3 la ordin │ │
│ │(fără avize, în această fază).│până la 27│
│5 │NOTĂ: │noiembrie │
│ │Anexele nr. 2 şi 3 la ordin │2020 │
│ │vor conţine în rubrica │ │
│ │„Observaţii“ argumente │ │
│ │obiective în cazul în care │ │
│ │numărul de locuri din │ │
│ │propunerea de ofertă de │ │
│ │şcolarizare nu satisface │ │
│ │integral solicitarea de │ │
│ │şcolarizare din partea │ │
│ │operatorilor economici, cu │ │
│ │respectarea precizărilor din │ │
│ │art. 23 alin. (6)-(8) din │ │
│ │Metodologia de organizare şi │ │
│ │funcţionare a învăţământului │ │
│ │dual, aprobată prin Ordinul │ │
│ │ministrului educaţiei │ │
│ │naţionale nr. 3.554/2017. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │CNDIPT analizează gradul de │ │
│ │satisfacere al solicitărilor │ │
│ │operatorilor economici, │ │
│ │motivele de nesatisfacere ale │ │
│ │acestora la nivel judeţean/al │ │
│ │municipiului Bucureşti şi │ │
│ │iniţiază, după caz, demersuri │ │
│ │pentru identificarea │până la │
│6 │soluţiilor de satisfacere la │4 │
│ │nivel regional a solicitărilor│decembrie │
│ │care, din motive obiective, nu│2020 │
│ │pot fi satisfăcute la nivel │ │
│ │judeţean. │ │
│ │CNDIPT formulează propuneri │ │
│ │pentru creşterea gradului de │ │
│ │satisfacere al solicitărilor │ │
│ │operatorilor economici, pe │ │
│ │care le transmite la ISJ/ISMB.│ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │ISJ/ISMB definitivează │ │
│ │situaţia cu locurile propuse │ │
│ │pentru învăţământul dual şi │ │
│ │transmite situaţia la CNDIPT │ │
│ │conform anexei nr. 2 şi 3 la │ │
│ │ordin (fără avizări, în │ │
│ │această fază). │ │
│ │NOTĂ: │ │
│ │În situaţia nesoluţionării │ │
│ │propunerilor CNDIPT pentru │ │
│ │creşterea gradului de │până la │
│ │satisfacere al solicitărilor │4 │
│7 │operatorilor economici, ISJ/ │decembrie │
│ │ISMB vor furniza în rubrica │2020 │
│ │„Observaţii“ a anexelor nr. 2 │ │
│ │şi 3 la ordin argumentele │ │
│ │pentru care nu au fost │ │
│ │soluţionate, în raport cu │ │
│ │precizările din art. 23 alin. │ │
│ │(6)-(8) din Metodologia de │ │
│ │organizare şi funcţionare a │ │
│ │învăţământului dual, aprobată │ │
│ │prin Ordinul ministrului │ │
│ │educaţiei naţionale nr. 3.554/│ │
│ │2017. │ │
├────┴──────────────────────────────┴──────────┤
│Învăţământ profesional │
├────┬──────────────────────────────┬──────────┤
│ │Operatorii economici │ │
│ │înaintează unităţilor de │ │
│ │învăţământ profesional şi │ │
│ │tehnic sau inspectoratelor │ │
│ │şcolare solicitările de │ │
│ │şcolarizare în învăţământul │ │
│ │profesional pentru anul şcolar│ │
│ │2021-2022, conform modelului │ │
│ │prevăzut în anexa nr. 2, care │ │
│ │face parte integrantă din │ │
│ │prezentul calendar. │ │
│ │NOTĂ: │până la 13│
│8 │ISJ/ISMB transmite │noiembrie │
│ │solicitările primite de la │2020 │
│ │operatorii economici la │ │
│ │unităţile de învăţământ │ │
│ │nominalizate în solicitările │ │
│ │operatorilor economici sau, în│ │
│ │absenţa nominalizării de către│ │
│ │operatorii economici a unei │ │
│ │unităţi de învăţământ, la │ │
│ │unităţi de învăţământ care pot│ │
│ │cuprinde în oferta │ │
│ │educaţională calificările │ │
│ │solicitate. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │Unităţile de învăţământ │ │
│ │profesional şi tehnic^1 │ │
│ │înaintează la ISJ/ISMB │ │
│ │Situaţia solicitărilor │ │
│ │operatorilor economici şi a │ │
│ │propunerilor de cifre de │ │
│ │şcolarizare în învăţământul │ │
│ │profesional pentru anul şcolar│ │
│ │2021-2022, conform anexei nr. │ │
│ │5 la ordin, împreună cu │ │
│ │contractele-cadru încheiate. │ │
│ │NOTĂ: │ │
│ │În conformitate cu art. 8 din │ │
│ │Metodologia de organizare şi │ │
│ │funcţionare a învăţământului │ │
│ │profesional de stat, aprobată │20 │
│9 │prin Ordinul ministrului │noiembrie │
│ │educaţiei naţionale şi │2020 │
│ │cercetării ştiinţifice nr. │ │
│ │5.033/2016, cu modificările şi│ │
│ │completările ulterioare, │ │
│ │unităţile de învăţământ au │ │
│ │obligaţia să anexeze la │ │
│ │propunerea privind planul de │ │
│ │şcolarizare contracte-cadru │ │
│ │încheiate cu operatorii │ │
│ │economici/instituţii publice, │ │
│ │cu respectarea modelului │ │
│ │contractului-cadru stabilit │ │
│ │prin Ordinul ministrului │ │
│ │educaţiei naţionale şi │ │
│ │cercetării ştiinţifice nr. │ │
│ │5.033/2016, cu modificările şi│ │
│ │completările ulterioare. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │ISJ/ISMB centralizează │ │
│ │situaţiile transmise de │ │
│ │unităţile de învăţământ şi │ │
│ │analizează gradul de │ │
│ │satisfacere al solicitărilor. │ │
│ │ISJ/ISMB identifică împreună │ │
│ │cu unităţile de învăţământ │ │
│ │soluţii pentru asigurarea unui│ │
│ │grad de satisfacere cât mai │ │
│ │înalt al solicitărilor │ │
│ │operatorilor economici. │ │
│ │ISJ/ISMB transmit la CNDIPT │ │
│ │situaţia cu locurile propuse │ │
│ │la învăţământul profesional, │ │
│ │ca răspuns la solicitările │ │
│ │operatorilor economici, │ │
│ │conform anexei nr. 4 la ordin │până la │
│ │(fără avizări, în această │27 │
│10 │fază). │noiembrie │
│ │NOTĂ: │2020 │
│ │ISJ/ISMB completează anexa nr.│ │
│ │4 la ordin cu toate │ │
│ │solicitările operatorilor │ │
│ │economici, indiferent dacă │ │
│ │pentru acestea sunt sau nu │ │
│ │sunt alocate locuri în │ │
│ │situaţia cu locurile propuse. │ │
│ │Anexa nr. 4 la ordin va │ │
│ │conţine în rubrica │ │
│ │„Observaţii“ argumente │ │
│ │obiective în cazul în care │ │
│ │numărul de locuri din │ │
│ │propunerea de ofertă de │ │
│ │şcolarizare nu satisface │ │
│ │integral solicitarea de │ │
│ │şcolarizare din partea │ │
│ │operatorilor economici. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │CNDIPT analizează gradul de │ │
│ │satisfacere al solicitărilor │ │
│ │operatorilor economici, │ │
│ │motivele de nesatisfacere ale │până la │
│11 │acestora la nivel judeţean şi │4 │
│ │formulează propuneri pentru │decembrie │
│ │creşterea gradului de │2020 │
│ │satisfacere al solicitărilor │ │
│ │operatorilor economici, pe │ │
│ │care le transmite la ISJ/ISMB.│ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │ISJ/ISMB definitivează │ │
│ │situaţia cu locurile propuse │ │
│ │la învăţământul profesional, │ │
│ │în urma propunerilor formulate│ │
│ │de CNDIPT, conform anexei nr. │ │
│ │4 la ordin (fără avizări, în │ │
│ │această fază). │ │
│ │NOTĂ: │până la │
│12 │În situaţia nesoluţionării │4 │
│ │propunerilor CNDIPT pentru │decembrie │
│ │creşterea gradului de │2020 │
│ │satisfacere al solicitărilor │ │
│ │operatorilor economici, ISJ/ │ │
│ │ISMB vor furniza în rubrica │ │
│ │„Observaţii“ a anexei nr. 4 la│ │
│ │ordin argumentele pentru care │ │
│ │acestea nu au fost │ │
│ │soluţionate. │ │
├────┴──────────────────────────────┴──────────┤
│Analiza şi avizarea propunerilor locurilor │
│solicitate de operatorii economici pentru │
│învăţământul profesional şi învăţământul dual │
├────┬──────────────────────────────┬──────────┤
│ │ISJ/ISMB organizează şedinţă a│ │
│ │Comitetului local de │ │
│ │dezvoltare a parteneriatului │ │
│ │social (CLDPS) pentru analiza │ │
│ │şi avizarea numărului de │ │
│ │locuri pentru învăţământul │ │
│ │profesional şi pentru │ │
│ │învăţământul dual. │ │
│ │La şedinţa CLDPS participă şi │ │
│ │reprezentanţii CNDIPT, ai │7-11 │
│13 │operatorilor economici care au│decembrie │
│ │solicitat şcolarizare în │2020 │
│ │învăţământul dual, ai │ │
│ │unităţilor │ │
│ │administrativ-teritoriale pe │ │
│ │raza cărora s-a solicitat │ │
│ │şcolarizarea în învăţământul │ │
│ │dual de către operatorii │ │
│ │economici, precum şi │ │
│ │directorii unităţilor de │ │
│ │învăţământ propuse să │ │
│ │şcolarizeze învăţământul dual.│ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │ISJ/ISMB transmit la unităţile│ │
│ │de învăţământ şi la unităţile │ │
│ │administrativ-teritoriale pe │ │
│ │raza cărora se află unităţile │ │
│ │de învăţământ respective │ │
│ │Proiectul cifrei de │ │
│ │şcolarizare la învăţământul │ │
│ │dual, avizat de CLDPS şi │ │
│ │CNDIPT, conform modelului din │ │
│ │anexa nr. 2 la ordin. │7-11 │
│14 │ISJ/ISMB transmit la unităţile│decembrie │
│ │de învăţământ Proiectul cifrei│2020 │
│ │de şcolarizare la învăţământul│ │
│ │profesional, avizat de CLDPS │ │
│ │şi CNDIPT, conform anexei nr. │ │
│ │4 nr. la ordin. │ │
│ │ISJ/ISMB transmit la CNDIPT │ │
│ │proiectul cifrei de │ │
│ │şcolarizare la învăţământul │ │
│ │dual şi învăţământul │ │
│ │profesional, conform anexelor │ │
│ │nr. 2-4 la ordin. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │Unităţile de învăţământ care │ │
│ │au cifră de şcolarizare pentru│ │
│ │învăţământul dual încheie │ │
│ │contractele de parteneriat cu │până la │
│ │operatorii economici şi cu │15 │
│15 │unitatea │ianuarie │
│ │administrativ-teritorială pe │2021 │
│ │raza căreia se află unitatea │ │
│ │de învăţământ şi transmit la │ │
│ │inspectoratul şcolar copii ale│ │
│ │contractelor. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │ISJ/ISMB organizează şedinţă a│ │
│ │CLDPS şi pentru analiza şi │ │
│ │avizarea Proiectului cifrei de│ │
│ │şcolarizare pentru │ │
│ │învăţământul profesional şi │ │
│ │tehnic (învăţământ postliceal,│ │
│ │învăţământ liceal filiera │ │
│ │tehnologică, învăţământ │ │
│ │profesional, învăţământ dual, │ │
│ │stagii de pregătire practică).│ │
│ │La şedinţa CLDPS participă │ │
│ │reprezentanţii CNDIPT, ai │ │
│ │operatorilor economici care au│ │
│ │solicitat şcolarizare în │ │
│ │învăţământul dual, ai │ │
│ │unităţilor │ │
│ │administrativ-teritoriale pe │ │
│ │raza cărora s-a solicitat │ │
│ │şcolarizarea în învăţământul │ │
│ │dual de către operatorii │ │
│ │economici şi directorii │ │
│ │unităţilor de învăţământ │ │
│ │propuse să şcolarizeze │ │
│ │învăţământul dual. │ │
│ │NOTĂ: │ │
│ │Cifrele de şcolarizare pentru │ │
│ │învăţământul dual avizate în │ │
│ │şedinţele CLDPS din luna │ │
│ │decembrie sunt verificate şi │18-22 │
│16 │primesc avizul pentru │ianuarie │
│ │includerea în proiectul │2021 │
│ │planului de şcolarizare doar │ │
│ │în condiţiile existenţei │ │
│ │contractelor de parteneriat │ │
│ │încheiate între unităţile de │ │
│ │învăţământ, operatorii │ │
│ │economici şi unitatea │ │
│ │administrativ-teritorială pe │ │
│ │raza căreia se află unitatea │ │
│ │de învăţământ. Aceeaşi │ │
│ │condiţionare se aplică şi în │ │
│ │ceea ce priveşte existenţa │ │
│ │contractelor-cadru pentru │ │
│ │formarea profesională a │ │
│ │elevilor prin învăţământul │ │
│ │profesional de stat, încheiate│ │
│ │conform Ordinul ministrului │ │
│ │educaţiei naţionale şi │ │
│ │cercetării ştiinţifice nr. │ │
│ │5.033/2016, cu modificările şi│ │
│ │completările ulterioare. │ │
│ │Cifrele de şcolarizare pentru │ │
│ │învăţământul dual şi pentru │ │
│ │învăţământul profesional │ │
│ │avizate în şedinţele CLDPS din│ │
│ │luna decembrie nu vor fi │ │
│ │supuse unor noi analize şi │ │
│ │avizări decât în cazuri │ │
│ │speciale. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │ISJ/ISMB aprobă Proiectul │până la │
│17 │cifrei de şcolarizare în │22 │
│ │consiliul de administraţie. │ianuarie │
│ │ │2021 │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │ISJ/ISMB transmit Proiectul │ │
│ │cifrei de şcolarizare la │ │
│ │Ministerul Educaţiei şi │ │
│ │Cercetării şi la CNDIPT. │ │
│ │Proiectul cifrei de │ │
│ │şcolarizare transmis la CNDIPT│ │
│ │va fi însoţit de copii ale │ │
│ │contractelor de parteneriat │ │
│ │încheiate de unităţile de │ │
│ │învăţământ cu operatorii │ │
│ │economici şi cu unitatea │ │
│ │administrativ-teritorială pe │ │
│ │raza căreia se află unitatea │ │
│ │de învăţământ, pentru │ │
│ │învăţământul dual. Proiectul │ │
│ │cifrei de şcolarizare cuprinde│până la │
│18 │anexele nr. 2-4 la ordin, │22 │
│ │precum şi anexele referitoare │ianuarie │
│ │la învăţământul liceal, │2021 │
│ │profesional, dual şi │ │
│ │postliceal, conform │ │
│ │metodologiei privind │ │
│ │fundamentarea cifrei de │ │
│ │şcolarizare pentru │ │
│ │învăţământul preuniversitar de│ │
│ │stat, evidenţa efectivelor de │ │
│ │antepreşcolari, preşcolari şi │ │
│ │elevi şcolarizaţi în unităţile│ │
│ │de învăţământ particular, │ │
│ │precum şi emiterea avizului │ │
│ │conform în vederea organizării│ │
│ │reţelei unităţilor de │ │
│ │învăţământ preuniversitar │ │
│ │pentru anul şcolar 2021-2022. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │CNDIPT transmite către │ │
│ │Ministerul Educaţiei şi │ │
│ │Cercetării situaţia │ │
│ │centralizatoare a Proiectului │ │
│ │cifrei de şcolarizare pentru │29 │
│19 │învăţământul profesional şi │ianuarie │
│ │învăţământul dual, precum şi │2021 │
│ │Nota de informare privind │ │
│ │avizarea de către CLDPS şi │ │
│ │CNDIPT a cifrei de şcolarizare│ │
│ │pentru învăţământul │ │
│ │profesional şi tehnic. │ │
└────┴──────────────────────────────┴──────────┘

    ^1 Cu excepţia celor aflate în proces de reorganizare.
    NOTĂ:
    Modelul Contractului-cadru pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul profesional de stat este cel din anexa nr. 1 la Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.033/2016, cu modificările şi completările ulterioare, iar modelul Contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual este cel din anexa la Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.554/2017.

    ANEXA 1

    la calendar
    (antet operator economic) (nr. de înregistrare)
    Către Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
    Solicitare de şcolarizare în învăţământul dual pentru anul şcolar 2021-2022
    1. Date privind operatorul economic
    1.1. Denumirea operatorului economic: .........................
    CIF/CUI: .........................

    1.2. Adresa: ...........................................
    1.3. Date de contact:
    Telefon: ........................... Fax: ..................................
    E-mail: ................................
    Pagina web: ..............................

    1.4. Persoana de contact:
    Numele şi prenumele: ...................................
    Funcţia: .....................................
    Date de contact:
    Telefon: ........................ Fax: ...............................
    E-mail: .....................    2. Solicitarea de şcolarizare
    Solicităm includerea următoarelor calificări în planul de şcolarizare pentru învăţământul dual în anul şcolar 2021-2022:

┌─────────────────────┬────────────────┐
│Calificarea │Numărul de │
│profesională │locuri │
│solicitată^1 │solicitate │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │ │
└─────────────────────┴────────────────┘

    ^1 Se completează conform nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


    3. Precizări privind unitatea administrativ-teritorială/unităţile administrativ-teritoriale pe raza căreia/cărora se solicită şcolarizare şi preferinţe privind unitatea de învăţământ pentru încheierea contractului de parteneriat

┌───────┬───────────┬──────────────────┐
│ │ │Unitatea de │
│Judeţul│Localitatea│învăţământ │
│ │ │parteneră │
│ │ │preferată^2 │
├───────┼───────────┼──────────────────┤
│ │ │ │
├───────┼───────────┼──────────────────┤
│ │ │ │
└───────┴───────────┴──────────────────┘

    ^2 Indicarea preferinţei pentru o unitate de învăţământ este opţională. Alocarea pe unităţi de învăţământ a cifrei de şcolarizare în învăţământul profesional dual se va realiza ţinând cont de preferinţele operatorilor economici şi în funcţie de posibilităţile de constituire a formaţiunilor de studii, cu respectarea reglementărilor referitoare la efectivele minime şi maxime de elevi, în conformitate cu art. 63 alin. (1) lit. e^1), e^2) şi e^3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    Menţionăm că vom asigura pregătirea practică a elevilor în cadrul unităţii noastre, în conformitate cu standardele de pregătire profesională în vigoare.
    Menţionăm că vom acorda pentru fiecare elev, conform numărului de locuri solicitate, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice.^3
    ^3 Cerinţă în conformitate cu art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    Menţionăm că vom angaja cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor, cheltuieli care vor fi negociate şi detaliate în contractul de parteneriat pe care îl vom încheia cu unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară la care vor fi alocate locurile aprobate pentru şcolarizare în învăţământul profesional dual.
    Data: ...............
    Reprezentant legal,
    Funcţia ...............................
    Numele şi prenumele ...............................
    Semnătură [ştampilă] ...........................

    ANEXA 2

    la calendar
    (antet operator economic) (nr. de înregistrare)
    Către ..........................^1
    ^1 Se completează cu denumirea unităţii de învăţământ sau a inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.

    Solicitare de şcolarizare în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022
    1. Date privind operatorul economic
    1.1. Denumirea operatorului economic: ..............................
    CIF/CUI: ......................................

    1.2. Adresa: ...................................
    1.3. Date de contact:
    Telefon: ........................... Fax: ........................................
    E-mail: .................................
    Pagina web: ..............................

    1.4. Persoana de contact:
    Numele şi prenumele: ...................................
    Numele şi prenumele: ...................................
    Funcţia: ...............................
    Date de contact:
    Telefon: ......................... Fax: .................................
    E-mail: ..........................    2. Solicitarea de şcolarizare
    Solicităm includerea următoarelor calificări în planul de şcolarizare pentru învăţământul profesional în anul şcolar 2021-2022:

┌─────────────────────────┬────────────┐
│Calificarea/Calificările │Numărul de │
│profesională(e) │locuri │
│solicitată(e)^2 │solicitate │
├─────────────────────────┼────────────┤
│ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│ │ │
└─────────────────────────┴────────────┘

    ^2 Se completează conform nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


    3. Precizări privind unitatea de învăţământ parteneră
    Avem o unitate de învăţământ parteneră/cu care dorim să colaborăm pentru practica elevilor din învăţământul profesional în anul şcolar 2021-2022 în calificările mai sus menţionate
    da [ ] precizaţi unitatea de învăţământ parteneră .............................
    nu [ ]


    4. Precizări privind asigurarea stagiilor de practică a elevilor la operatorul economic

┌──────────────────┬───────────────────┐
│ │Vom asigura │
│Calificarea/ │efectuarea │
│Calificările │stagiilor de │
│profesională(e) │practică a elevilor│
│solicitată(e) ├──────┬────────────┤
│ │Da/Nu^│Observaţii^4│
│ │3 │ │
├──────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │
├──────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │
└──────────────────┴──────┴────────────┘

    ^3 Pentru fiecare calificare solicitată, vă rugăm să menţionaţi „Da“ (în cazul în care veţi asigura practica elevilor în firma dumneavoastră) sau „Nu“ (în cazul în care nu puteţi asigura practica elevilor în firma dumneavoastră).
    ^4 Vă rugăm să includeţi în colana „Observaţii“ eventuale menţiuni pe care le consideraţi relevante privind susţinerea de către firma dumneavoastră a practicii elevilor la firma dumneavoastră sau la unitatea de învăţământ şi eventuale alte facilităţi/forme de sprijin pentru elevi oferite de firmă.

    Data: .......................
    Reprezentant legal,
    Funcţia .......................................
    Numele şi prenumele ..............................
    Semnătură [ştampilă] .................................

    ANEXA 2

    Avizat
    CLDPS
    Preşedinte/Vicepreşedinte,
    ........................
            (numele şi prenumele)
    Semnătura .....................

    Avizat
    CNDIPT
    Inspector,
    .......................
            (numele şi prenumele)
    Semnătura .....................

    Avizat
    Reprezentant al unităţii
    administrativ-teritoriale,
    ............................
              (numele şi prenumele)
    Semnătura .......................

    Proiectul cifrei de şcolarizare în învăţământul dual pentru
    anul şcolar 2021-2022 de pe raza unităţii administrativ-teritoriale ....................., judeţul .................^1)

┌────┬────────────┬────────────┬────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │Date de │Solicitarea de şcolarizare │Repartizarea cifrei de şcolarizare în │
│ │ │Persoana de │contact:│ │învăţământul dual │
│Nr. │Denumirea │contact din │adresa ├─────────┬────────────┬──────────┼───────┬─────────────┬──────────┬──────────┤
│crt.│operatorului│partea │de │Domeniul │ │Numărul de│Numărul│Gradul de │Unitatea │ │
│ │economic │operatorului│e-mail, │de │Calificarea │locuri │de │satisfacere │de │Observaţii│
│ │ │economic │nr. de │pregătire│profesională│solicitate│locuri │al │învăţământ│^2) │
│ │ │ │telefon │ │ │ │ │solicitărilor│ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┴────────────┴────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────┴─────────┴────────────┴──────────┴───────┴─────────────┴──────────┴──────────┘

    ^1) Se completează câte o situaţie centralizată pentru fiecare unitate administrativ-teritorială pe raza căreia au fost înregistrate solicitări ale operatorilor economici.
    ^2) Se completează cu argumente în cazul în care numărul de locuri din propunerea de ofertă de şcolarizare nu satisface integral solicitarea de şcolarizare din partea operatorilor economici.
    Inspector şcolar general,
    ............................
    (numele şi prenumele)
    Semnătura ...........................
    Inspector şcolar pentru învăţământul profesional şi tehnic,
    ............................
    (numele şi prenumele)
    Semnătura .......................

    ANEXA 3

    Avizat
    CLDPS
    Preşedinte/Vicepreşedinte,
    ........................
             (numele şi prenumele)
    Semnătura ..........................

    Avizat
    CNDIPT
    Inspector,
    .........................
              (numele şi prenumele)
    Semnătura .......................

    Proiectul cifrei de şcolarizare în învăţământul dual
    pentru anul şcolar 2021-2022, din judeţul ....................

┌────┬────────────┬────────────┬────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │Date de │Solicitarea de şcolarizare │Repartizarea cifrei de şcolarizare în │
│ │ │Persoana de │contact:│ │învăţământul dual │
│Nr. │Denumirea │contact din │adresa ├─────────┬────────────┬──────────┼───────┬─────────────┬──────────┬──────────┤
│crt.│operatorului│partea │de │Domeniul │ │Numărul de│Numărul│Gradul de │Unitatea │ │
│ │economic │operatorului│e-mail, │de │Calificarea │locuri │de │satisfacere │de │Observaţii│
│ │ │economic │nr. de │pregătire│profesională│solicitate│locuri │al │învăţământ│^1) │
│ │ │ │telefon │ │ │ │ │solicitărilor│ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┴────────────┴────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────┴─────────┴────────────┴──────────┴───────┴─────────────┴──────────┴──────────┘

    ^1) Se completează cu argumente în cazul în care numărul de locuri din propunerea de ofertă de şcolarizare nu satisface integral solicitarea de şcolarizare din partea operatorilor economici.
    Inspector şcolar general,
    ...........................
    (numele şi prenumele)
    Semnătura .........................
    Inspector şcolar pentru învăţământul profesional şi tehnic,
    ................................
    (numele şi prenumele)
    Semnătura ..........................

    ANEXA 4

    Avizat
    CLDPS
    Preşedinte/Vicepreşedinte,
    ......................
            (numele şi prenumele)
    Semnătura ..................

    Avizat
    CNDIPT
    Inspector,
    ...........................
            (numele şi prenumele)
    Semnătura .......................

    Proiectul cifrei de şcolarizare la învăţământul profesional
    pentru anul şcolar 2021-2022,^ din judeţul ........................

┌────┬────────────┬────────────┬────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │Date de │Solicitarea de şcolarizare │Repartizarea cifrei de şcolarizare în │
│ │ │Persoana de │contact:│ │învăţământul profesional │
│Nr. │Denumirea │contact din │adresa ├─────────┬────────────┬──────────┼───────┬─────────────┬──────────┬──────────┤
│crt.│operatorului│partea │de │Domeniul │ │Numărul de│Numărul│Gradul de │Unitatea │ │
│ │economic │operatorului│e-mail, │de │Calificarea │locuri │de │satisfacere │de │Observaţii│
│ │ │economic │nr. de │pregătire│profesională│solicitate│locuri │al │învăţământ│^1) │
│ │ │ │telefon │ │ │ │ │solicitărilor│ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┴────────────┴────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────┴─────────┴────────────┴──────────┴───────┴─────────────┴──────────┴──────────┘

    ^1) Se completează cu argumente în cazul în care numărul de locuri din propunerea de ofertă de şcolarizare nu satisface integral solicitarea de şcolarizare din partea operatorilor economici.
    Inspector şcolar general,
    .......................
    (numele şi prenumele)
    Semnătura ..........................
    Inspector şcolar pentru învăţământul profesional şi tehnic,
    .................... ......................
    (numele şi prenumele)
    Semnătura ...........................

    ANEXA 5

    Unitatea de învăţământ ........................
    Situaţia solicitărilor operatorilor economici şi a propunerilor de cifre
    de şcolarizare în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022

┌────┬────────────┬────────────┬────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ │ │ │Date de │ │Propunere pentru cifra de │
│ │ │Persoana de │contact:│Solicitarea de şcolarizare │şcolarizare în învăţământul │
│ │Denumirea │contact din │adresa │ │profesional │
│Nr. │operatorului│partea │de ├─────────┬────────────┬──────────┼───────┬─────────────┬──────────┤
│crt.│economic^1) │operatorului│e-mail, │Domeniul │ │Numărul de│Numărul│Gradul de │ │
│ │ │economic │nr. de │de │Calificarea │locuri │de │satisfacere │Observaţii│
│ │ │ │telefon │pregătire│profesională│solicitate│locuri │al │^2) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │solicitărilor│ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┴────────────┴────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────┴─────────┴────────────┴──────────┴───────┴─────────────┴──────────┘

    ^1) Se completează toţi operatorii economici care au solicitat şcolarizare în învăţământul profesional prin comunicare direct cu unitatea de învăţământ, precum şi operatorii economici care s-au adresat inspectoratului şcolar iar acesta a direcţionat solicitările lor către unitatea de învăţământ.
    ^2) Se completează cu argumente în cazul în care numărul de locuri din propunerea de ofertă de şcolarizare nu satisface integral solicitarea de şcolarizare din partea operatorilor economici.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016