Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.574 din 17 septembrie 2020  privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor  care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat  în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 5.574 din 17 septembrie 2020 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 860 din 21 septembrie 2020
    Având în vedere:
    - prevederile art. 94 alin. (1) şi alin. (2) lit. n) şi art. 254 alin. (19) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile art. 42 alin. (1), art. 43 şi 45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 179/2020;
    – prevederile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare,

    în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare,
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
    ART. 1
    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin şi pe durata stării de alertă, până la eliminarea restricţiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.959/2013, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Metodologie, concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat constau în probă scrisă, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, conform prevederilor art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 179/2020.
    (2) Proba scrisă se susţine pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise, constituită la nivelul unităţii de învăţământ/consorţiului şcolar/grupului de unităţi de învăţământ care s-au asociat temporar, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, şi se evaluează prin note de la 10 la 1. Comisiile de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise asigură, la cererea candidaţilor, şi traducerea subiectelor în limbile minorităţilor naţionale.
    (3) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat având clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv sau în unităţi de învăţământ având clase/grupe cu predare în limbile minorităţilor sau în altă limbă decât aceea în care candidaţii şi-au efectuat studiile, candidaţii susţin şi o probă orală de cunoaştere a limbii în care urmează să se facă predarea, evaluată prin calificative „Admis/Respins“, conform anexei la prezentul ordin.
    (4) Fac excepţie de la prevederile alin. (3) candidaţii care susţin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post de educatoare/învăţător/profesor pentru învăţământ preşcolar/ profesor pentru învăţământ primar.
    (5) La proba orală de cunoaştere a limbii în care urmează să se facă predarea, prevăzută la alin. (3), nu se admit contestaţii, rezultatul stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a probei orale rămânând definitiv.
    (6) Unităţile de învăţământ stabilesc proceduri specifice avizate de inspectoratul şcolar, astfel încât, în condiţiile alin. (1), proba orală de cunoaştere a limbii din cadrul concursului, precum şi interviul din cadrul testării personalului fără studii corespunzătoare postului să poată fi susţinute şi în sistem online.
    (7) În condiţiile prevăzute la alin. (1), pentru angajare pe perioadă determinată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă.

    ART. 2
    (1) Pe durata stării de alertă, până la eliminarea restricţiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ de stat se suspendă aplicarea prevederilor art. 4 alin. (2) şi (4) din Metodologie. Modelul cererii-tip pentru înscrierea la concurs, prevăzut în anexa nr. 1 la Metodologie, tabelele nominale cuprinzând candidaţii prezenţi la concurs, cu rezultatele concursului, prevăzute în anexa nr. 2 la Metodologie, şi modelul contractului individual de muncă, prevăzut în anexa nr. 3 la Metodologie, se adaptează, conform prevederilor prezentului ordin şi prevederilor legale în vigoare, la nivelul inspectoratelor şcolare şi se comunică persoanelor interesate, inclusiv prin afişare pe pagina web a inspectoratelor şcolare şi a unităţilor de învăţământ, dacă este posibil.
    (2) Prevederile prezentului ordin se completează cu prevederile Metodologiei, în condiţiile în care acestea nu contravin prezentului ordin.

    ART. 3
    Unităţile de învăţământ stabilesc proceduri specifice avizate de inspectoratul şcolar, astfel încât la încetarea stării de alertă, probele practice/orale şi inspecţiile din cadrul concursului, precum şi interviul din cadrul testării personalului fără studii corespunzătoare postului să poată fi susţinute şi în sistem online.

    ART. 4
    (1) La înscrierea la concurs/testare, candidaţii prezintă obligatoriu şi cazierul judiciar. Nu pot participa la concurs/testare persoanele condamnate penal definitiv pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei, până la intervenirea unei situaţii care înlătură consecinţele condamnării.
    (2) Înscrierea candidaţilor la concurs/testare şi înregistrarea contestaţiilor la proba scrisă se pot realiza şi electronic, conform procedurilor stabilite la nivelul unităţilor de învăţământ avizate de inspectoratul şcolar, pe care le comunică persoanelor interesate inclusiv prin afişare pe site-ul inspectoratului şcolar. Prin procedurile stabilite sunt adaptate modalităţile de înscriere şi de preluare şi înregistrare a contestaţiilor, în situaţia în care aceste activităţi se organizează şi se desfăşoară în sistem online.
    (3) Candidaţii depun obligatoriu la unitatea de învăţământ, la data prezentării pentru încheierea noului contract individual de muncă în baza rezultatelor obţinute la concurs/testare, certificatul de integritate comportamentală prevăzut de Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, în situaţia în care nu au prezentat acest document la înscrierea la concurs/testare.

    ART. 5
    Direcţia generală învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 6
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 17 septembrie 2020.
    Nr. 5.574.
    ANEXA 1

    Proba orală de cunoaştere a limbii în care urmează să se facă predarea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţi de învăţământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv sau din unităţi de învăţământ având clase/grupe cu predare în limbile minorităţilor sau în altă limbă decât aceea în care candidaţii şi-au efectuat studiile
    I. Pentru predarea limbii moderne la clasele cu profil intensiv, bilingv sau a limbii materne, proba orală constă într-un interviu în cadrul căruia se testează, în limba de predare pentru care se organizează această probă, competenţele de receptare şi comunicare ale candidatului cel puţin la nivelul C1 din Cadrul european comun de referinţă pentru limbi (CECRL).
    II. Pentru predarea disciplinelor nonlingvistice din arii curriculare în altă limbă decât aceea în care candidaţii şi-au efectuat studiile, proba orală constă într-un interviu, în limba de circulaţie internaţională/limba modernă/limba maternă/limba română pentru care se organizează această probă, care să reflecte competenţele de comunicare ale candidatului în limba respectivă cel puţin la nivelul B2 din Cadrul european comun de referinţă pentru limbi (CECRL), precum şi capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate pentru disciplina care urmează să fie predată în limba de circulaţie internaţională/limba modernă/limba maternă/limba română.
    III. Pentru predarea la învăţământul preşcolar şi primar în altă limbă decât aceea în care candidaţii şi-au efectuat studiile, proba orală de cunoaştere a limbii constă într-un interviu, în limba română/limba maternă pentru care se organizează această probă, care să reflecte competenţele de comunicare ale candidatului cel puţin la nivelul B2 din Cadrul european comun de referinţă pentru limbi (CECRL).
    NOTĂ:
    Proba orală de cunoaştere a limbii în care urmează să se facă predarea se evaluează prin calificative „Admis/Respins“.


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016