Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.532 din 11 decembrie 2019  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 5.532 din 11 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1036 din 24 decembrie 2019
    Având în vedere:
    - prevederile art. 76 alin. (4), art. 94 alin. (2) lit. e) şi ale art. 361 alin. (3) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare;
    – prevederile art. 8 şi art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

    în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 5 septembrie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(10) La repartizarea computerizată din prima etapă de admitere participă numai elevii care au susţinut evaluarea naţională."

    2. La articolul 2, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(11) La înscrierea în unităţi de învăţământ liceal a candidaţilor repartizaţi, cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unităţii de învăţământ învestit cu astfel de competenţe."

    3. La articolul 2, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12^1), cu următorul cuprins:
    "(12^1) După repartizarea candidaţilor menţionaţi la alin. (12) se repartizează absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională şi cărora nu li se poate calcula media de admitere conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin."

    4. La articolul 2, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (13^1), cu următorul cuprins:
    "(13^1) Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a menţionaţi la alin. (12^1) se realizează de către comisia judeţeană de admitere/ a municipiului Bucureşti, în şedinţă publică, după repartizarea candidaţilor care au susţinut evaluarea naţională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII."

    5. La articolul 2, alineatul (14) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(14) Dacă după derularea celor două etape de admitere prevăzute în calendar se mai înregistrează solicitări ale candidaţilor din seria curentă, precum şi ale candidaţilor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021 de înscriere în clasa a IX-a din învăţământul liceal de stat, inspectoratul şcolar, prin comisia judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti, repartizează aceşti candidaţi, în intervalul 24 august 2020-până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin, iar pentru absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII."

    6. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 11 decembrie 2019.
    Nr. 5.532.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 4.948/2019)
    CALENDARUL
    admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Data-limită│Evenimentul │
│/Perioada │ │
├───────────┴──────────────────────────┤
│A. Pregătirea admiterii │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Elaborarea planului de │
│3 februarie│măsuri judeţean/al │
│2020 │municipiului Bucureşti │
│ │pentru pregătirea şi │
│ │organizarea admiterii │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Anunţarea de către │
│ │inspectoratele şcolare a │
│ │metodologiei de organizare│
│ │a probei de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │maternă │
│ │Transmiterea de către │
│28 │Comisia naţională de │
│februarie │admitere a modelului fişei│
│2020 │de înscriere în clasa a │
│ │IX-a şi a anexei acesteia,│
│ │pentru elevii care doresc │
│ │să participe la probele de│
│ │aptitudini sau la probe de│
│ │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Afişarea ofertei de │
│ │şcolarizare/ofertei de │
│ │formare profesională, │
│ │concretizată în profiluri,│
│ │domenii şi calificări │
│ │profesionale, pentru │
│ │învăţământul liceal, │
│ │filiera tehnologică │
│ │Stabilirea codurilor │
│ │pentru fiecare unitate de │
│ │învăţământ liceal sau │
│ │profesional pe filiere, │
│ │profiluri, specializări/ │
│ │domenii de pregătire, │
│ │limbă de predare │
│ │Crearea bazei de date la │
│ │nivelul fiecărei unităţi │
│11 mai 2020│de învăţământ gimnazial şi│
│ │la nivel judeţean, │
│ │cuprinzând datele │
│ │personale ale elevilor de │
│ │clasa a VIII-a, în │
│ │Sistemul informatic │
│ │integrat al învăţământului│
│ │din România (SIIIR), prin │
│ │verificarea şi corectarea,│
│ │după caz, a informaţiilor │
│ │privind elevii şi │
│ │formaţiunile de studiu la │
│ │care aceştia sunt asociaţi│
│ │Tipărirea broşurii care │
│ │cuprinde informaţiile │
│ │despre admitere; postarea │
│ │broşurii pe site-urile │
│ │inspectoratelor şcolare │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea în unităţile │
│ │de învăţământ gimnazial a │
│ │broşurilor cuprinzând │
│ │informaţiile legate de │
│ │admitere │
│ │Transmiterea de către │
│ │inspectorate la şcolile │
│ │gimnaziale a listei │
│12-18 mai │centrelor de înscriere, │
│2020 │precum şi a şcolilor │
│ │arondate fiecărui centru │
│ │Afişarea în unităţile de │
│ │învăţământ gimnazial a │
│ │graficului şedinţelor de │
│ │completare a opţiunilor de│
│ │către absolvenţii clasei a│
│ │VIII-a şi părinţii │
│ │acestora │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea la Ministerul│
│ │Educaţiei şi Cercetării a │
│22 mai 2020│broşurilor de admitere ale│
│ │fiecărui judeţ, în │
│ │versiune electronică şi │
│ │tipărită │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Şedinţe de instruire cu │
│18 mai-5 │părinţii şi elevii pentru │
│iunie 2020 │prezentarea procedurilor │
│ │de admitere şi a planului │
│ │de şcolarizare │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │fiecare unitate de │
│ │învăţământ gimnazial către│
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a bazei de date │
│ │cuprinzând mediile │
│10 iunie │generale de absolvire ale │
│2020 │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a, precum şi a listei│
│ │elevilor corigenţi, │
│ │repetenţi, cu situaţia │
│ │neîncheiată sau │
│ │exmatriculaţi, prin │
│ │completarea acestor │
│ │informaţii în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti către Comisia │
│ │naţională de admitere a │
│ │bazei de date cuprinzând │
│11 iunie │mediile generale de │
│2020 │absolvire ale │
│ │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a, prin confirmarea │
│ │finalizării operaţiunilor │
│ │specifice completării │
│ │acestor date în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │Comisia naţională de │
│ │admitere către comisiile │
│ │judeţene a bazei de date │
│ │cu mediile de admitere şi │
│ │a ierarhiei judeţene prin │
│ │activarea, în aplicaţia │
│ │informatică centralizată, │
│ │a secţiunilor şi │
│ │rapoartelor specifice │
│29 iunie │Depunerea declaraţiilor de│
│2020 │către părinţii sau │
│ │reprezentanţii legali ai │
│ │candidaţilor care optează │
│ │pentru stabilirea mediei │
│ │la evaluarea naţională, │
│ │fără a lua în calcul │
│ │rezultatul la proba de │
│ │limbă şi literatură │
│ │maternă, la secretariatele│
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │de provenienţă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Completarea de către │
│ │secretariatele şcolilor a │
│ │fişelor de înscriere cu │
│ │numele/codul unităţii de │
│ │învăţământ gimnazial, cu │
│ │datele personale ale │
│ │absolvenţilor clasei a │
│30 iunie │VIII-a, cu mediile │
│2020 │generale de absolvire, cu │
│ │notele şi mediile obţinute│
│ │la evaluarea naţională din│
│ │clasa a VIII-a, cu mediile│
│ │de admitere, prin │
│ │tipărirea acestora din │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Anunţarea ierarhiei la │
│ │nivel judeţean/al │
│1 iulie │municipiului Bucureşti a │
│2020 │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a, conform procedurii│
│ │stabilite de Comisia │
│ │naţională de admitere │
├───────────┴──────────────────────────┤
│B. Probele de aptitudini │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Eliberarea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│6-7 mai │înscriere pentru elevii │
│2020 │sau absolvenţii care │
│ │doresc să participe la │
│ │probe de aptitudini │
├───────────┼──────────────────────────┤
│11-12 mai │Înscrierea pentru probele │
│2020 │de aptitudini │
├───────────┼──────────────────────────┤
│13-15 mai │Desfăşurarea probelor de │
│2020 │aptitudini │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │la probele de aptitudini │
│ │Depunerea contestaţiilor │
│18 mai 2020│la probele de aptitudini │
│ │(dacă există prevederi │
│ │metodologice privind │
│ │contestarea probelor) │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │finale, în urma │
│ │contestaţiilor la probele │
│ │de aptitudini │
│ │Transmiterea, în format │
│ │electronic şi în scris, │
│ │către comisia de admitere │
│22 mai 2020│judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a listei │
│ │candidaţilor declaraţi │
│ │admişi la probele de │
│ │aptitudini, prin │
│ │completarea acestora în │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti către unităţile │
│ │de învăţământ liceal care │
│ │au organizat probe de │
│ │aptitudini a listei │
│ │elevilor corigenţi, │
│ │repetenţi, cu situaţia │
│ │neîncheiată sau │
│ │exmatriculaţi, prin │
│ │activarea rapoartelor │
│10 iunie │specifice în aplicaţia │
│2020 │informatică centralizată │
│ │Actualizarea de către │
│ │comisiile din unităţile de│
│ │învăţământ liceal │
│ │vocaţional a listelor │
│ │candidaţilor declaraţi │
│ │admişi la probele de │
│ │aptitudini, prin │
│ │eliminarea candidaţilor │
│ │corigenţi, repetenţi, │
│ │amânaţi sau exmatriculaţi,│
│ │în aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti către unităţile │
│ │de învăţământ liceal care │
│29 iunie │au organizat probe de │
│2020 │aptitudini a bazei de date│
│ │judeţene cuprinzând │
│ │mediile de admitere, prin │
│ │confirmarea finalizării │
│ │operaţiunilor specifice în│
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Validarea de către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti a │
│ │listei candidaţilor admişi│
│ │la liceele/clasele la care│
│2 iulie │s-au susţinut probe de │
│2020 │aptitudini şi comunicarea │
│ │rezultatelor în unitatea │
│ │de învăţământ liceal │
│ │respectivă, prin tipărire │
│ │din aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Ridicarea/Transmiterea de │
│ │la liceele vocaţionale a │
│ │fişelor de înscriere ale │
│ │candidaţilor care nu au │
│ │fost admişi la clasele │
│ │pentru care au susţinut │
│ │probe de aptitudini │
│ │Transmiterea, în format │
│2-3 iulie │electronic, către Centrul │
│2020 │naţional de admitere a │
│ │listei candidaţilor │
│ │declaraţi admişi, în │
│ │fiecare judeţ, la clasele │
│ │pentru care s-au susţinut │
│ │probe de aptitudini, prin │
│ │confirmarea încheierii │
│ │operaţiunilor specifice în│
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├───────────┴──────────────────────────┤
│C. Probele de verificare a │
│cunoştinţelor de limbă modernă sau │
│maternă │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Eliberarea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere pentru elevii │
│6-7 mai │sau absolvenţii care │
│2020 │doresc să participe la │
│ │probe de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│11-12 mai │pentru probele de │
│2020 │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă (*) │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Desfăşurarea probelor de │
│13-15 mai │verificare a cunoştinţelor│
│2020 │de limbă modernă sau │
│ │maternă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │la probele de verificare a│
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
│ │Depunerea contestaţiilor │
│18 mai 2020│la probele de verificare a│
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă (dacă │
│ │există prevederi │
│ │metodologice privind │
│ │contestarea probelor) │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │finale, după contestaţii, │
│ │la probele de verificare a│
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
│ │Transmiterea către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│22 mai 2020│municipiului Bucureşti a │
│ │listelor cu rezultatele │
│ │finale la probele de │
│ │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă, prin completarea │
│ │acestora în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Ridicarea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere de la unităţile │
│25-27 mai │la care candidaţii au │
│2020 │susţinut probele de │
│ │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Depunerea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere ale candidaţilor│
│ │care au participat la │
│28 mai 2020│probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, la │
│ │unităţile de învăţământ de│
│ │provenienţă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti, în format │
│ │electronic, către Centrul │
│ │naţional de admitere a │
│ │listei candidaţilor care │
│ │au promovat probele de │
│29 mai 2020│verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă şi a rezultatelor │
│ │acestora la probe, prin │
│ │introducerea şi │
│ │confirmarea finalizării │
│ │introducerii acestora în │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├───────────┴──────────────────────────┤
│D. Admiterea candidaţilor pe locurile │
│speciale pentru romi şi a candidaţilor│
│pentru învăţământul special │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Afişarea locurilor │
│15 mai 2020│speciale pentru candidaţii│
│ │romi │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Primirea cererilor de │
│9-15 iunie │înscriere a candidaţilor │
│2020 │pe locurile speciale │
│ │pentru romi │
├───────────┼──────────────────────────┤
│3-6 iulie │Repartizarea candidaţilor │
│2020 │pe locurile speciale │
│ │pentru romi │
├───────────┼──────────────────────────┤
│2-3 iulie │Înscrierea şi repartizarea│
│2020 │candidaţilor pentru │
│ │învăţământul special │
├───────────┴──────────────────────────┤
│E. Etapa de repartizare computerizată │
│şi admitere în învăţământul liceal de │
│stat pentru candidaţii din seria │
│curentă, precum şi pentru cei din │
│seriile anterioare care nu împlinesc │
│18 ani până la data începerii │
│cursurilor anului şcolar 2020-2021 │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Completarea opţiunilor în │
│ │fişele de înscriere de │
│ │către absolvenţii clasei a│
│ │VIII-a şi de către │
│ │părinţii acestora, │
│ │asistaţi de diriginţii │
│ │claselor a VIII-a │
│ │Orice opţiune greşită │
│ │poate conduce la o │
│2-6 iulie │repartizare nedorită! │
│2020 │Completarea fişelor de │
│ │înscriere de către │
│ │absolvenţii clasei a │
│ │VIII-a care doresc să │
│ │participe la admitere în │
│ │alt judeţ şi depunerea/ │
│ │transmiterea fişelor, │
│ │conform procedurii │
│ │stabilite de Comisia │
│ │naţională de admitere │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Introducerea în baza de │
│2-6 iulie │date computerizată (în │
│2020 │aplicaţia informatică │
│ │centralizată) a datelor │
│ │din fişele de înscriere │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Verificarea de către │
│ │părinţi şi candidaţi a │
│ │corectitudinii datelor din│
│ │fişa listată de │
│ │calculator, corectarea │
│3-7 iulie │eventualelor greşeli în │
│2020 │baza de date computerizată│
│ │şi listarea fişelor │
│ │corectate din calculator, │
│ │operaţiuni ce se vor │
│ │realiza utilizând │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Termenul-limită pentru │
│ │transmiterea bazei de date│
│ │de la centrele de │
│ │înscriere la centrul de │
│ │admitere judeţean/al │
│ │municipiului Bucureşti, │
│ │precum şi a listei │
│ │absolvenţilor care nu │
│7 iulie │participă la repartizarea │
│2020 │computerizată, prin │
│ │confirmarea operaţiunilor │
│ │specifice în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
│ │Predarea de către comisia │
│ │din centrul de înscriere a│
│ │fişelor de opţiuni │
│ │originale la centrul de │
│ │admitere judeţean/al │
│ │municipiului Bucureşti │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea bazei de date│
│ │de la centrele de admitere│
│ │judeţene/al municipiului │
│ │Bucureşti la Centrul │
│8 iulie │naţional de admitere prin │
│2020 │confirmarea, de către │
│ │acestea, a finalizării │
│ │operaţiunilor specifice, │
│ │în aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Verificarea şi corectarea │
│ │eventualelor erori din │
│ │bazele de date, precum │
│ │candidaţi înscrişi în mai │
│ │multe judeţe, candidaţi │
│ │aflaţi în baza de date │
│ │pentru admiterea │
│9 iulie │computerizată şi care au │
│2020 │fost deja admişi la │
│ │liceele la care se susţin │
│ │probe de aptitudini etc., │
│ │de către Comisia naţională│
│ │de admitere şi comisiile │
│ │de admitere judeţene/a │
│ │municipiului Bucureşti; │
│ │transmiterea modificărilor│
│ │la comisia naţională │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Corectarea erorilor şi │
│9 iulie │confirmarea încheierii │
│2020 │modificărilor în aplicaţia│
│ │informatică centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Repartizarea computerizată│
│ │în învăţământul liceal de │
│10 iulie │stat a absolvenţilor │
│2020 │clasei a VIII-a care nu │
│ │împlinesc 18 ani până la │
│ │data începerii cursurilor │
│ │anului şcolar 2020-2021 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │candidaţilor repartizaţi │
│ │computerizat în │
│ │învăţământul liceal de │
│ │stat, conform procedurii │
│ │stabilite de Comisia │
│10 iulie │naţională de admitere │
│2020 │Afişarea în unităţile de │
│ │învăţământ gimnazial a │
│ │listei cu locurile │
│ │neocupate în unităţile de │
│ │învăţământ liceal de stat │
│ │din judeţ/municipiul │
│ │Bucureşti │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Depunerea dosarelor de │
│13-16 iulie│înscriere la şcolile la │
│2020 │care candidaţii au fost │
│ │repartizaţi │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│16 iulie │liceal de stat a situaţiei│
│2020 │locurilor rămase libere în│
│ │urma neînscrierii │
│ │candidaţilor admişi în │
│ │această etapă de admitere │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Rezolvarea de către │
│ │comisia de admitere │
│17, 20 şi │judeţeană/a municipiului │
│21 iulie │Bucureşti a situaţiilor │
│2020 │speciale apărute după │
│ │etapa de repartizare │
│ │computerizată │
├───────────┴──────────────────────────┤
│F. A doua etapă de admitere în │
│învăţământul liceal de stat, pentru │
│candidaţii din seria curentă, precum │
│şi pentru cei din seriile anterioare │
│care nu împlinesc 18 ani până la data │
│începerii cursurilor anului şcolar │
│2020-2021 │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Afişarea centrului de │
│ │admitere, a situaţiei │
│ │locurilor rămase libere, │
│ │inclusiv a celor destinate│
│21 iulie │candidaţilor romi, a │
│2020 │locului de desfăşurare şi │
│ │a graficului probelor de │
│ │aptitudini sau de │
│ │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă ori │
│ │maternă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor la│
│ │liceele care organizează │
│22 iulie │probe de aptitudini sau │
│2020 │probe de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Desfăşurarea probelor de │
│23-24 iulie│aptitudini sau de │
│2020 │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Soluţionarea eventualelor │
│ │contestaţii (dacă există │
│27 iulie │prevederi metodologice │
│2020 │privind contestarea │
│ │probelor) şi afişarea │
│ │rezultatelor finale │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Primirea cererilor de │
│ │înscriere a candidaţilor │
│ │care au fost repartizaţi │
│ │computerizat în prima │
│ │etapă de admitere, dar nu │
│ │şi-au depus dosarele de │
│ │înscriere în termen şi a │
│ │candidaţilor care nu au │
│22-28 iulie│participat sau au │
│2020 │participat la repartizarea│
│ │computerizată în prima │
│ │etapă de admitere, dar, │
│ │din diferite motive, nu au│
│ │fost repartizaţi │
│ │computerizat, precum şi a │
│ │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a care nu au susţinut│
│ │evaluarea naţională │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Repartizarea, de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, în şedinţă │
│ │publică, a candidaţilor │
│ │care au fost repartizaţi │
│ │computerizat în prima │
│ │etapă de admitere, dar nu │
│ │şi-au depus dosarele de │
│ │înscriere în termen şi a │
│ │candidaţilor care nu au │
│ │participat sau au │
│ │participat la repartizarea│
│29-30 iulie│computerizată în prima │
│2020 │etapă de admitere, dar, │
│ │din diferite motive, nu au│
│ │fost repartizaţi │
│ │computerizat, precum şi a │
│ │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a care nu au susţinut│
│ │evaluarea naţională │
│ │Candidaţii romi îşi │
│ │păstrează prioritatea pe │
│ │locurile destinate │
│ │candidaţilor romi care au │
│ │rămas libere după │
│ │soluţionarea situaţiilor │
│ │speciale │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea către Centrul│
│ │naţional de admitere a │
│31 iulie │rezultatelor repartizării │
│2020 │prin confirmarea │
│ │încheierii operaţiunilor │
│ │specifice în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├───────────┴──────────────────────────┤
│G. Admiterea candidaţilor pentru │
│învăţământul seral şi pentru cel cu │
│frecvenţă redusă │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Anunţarea centrului │
│ │special de înscriere │
│ │pentru candidaţii din │
│11 mai 2020│seriile anterioare, care │
│ │împlinesc 18 ani până la │
│ │data începerii cursurilor │
│ │anului şcolar 2020-2021 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Anunţarea calendarului │
│ │admiterii la învăţământ │
│ │seral sau cu frecvenţă │
│3 iulie │redusă pentru candidaţii │
│2020 │din seriile anterioare │
│ │care împlinesc vârsta de │
│ │18 ani până la data │
│ │începerii cursurilor │
│ │anului şcolar 2020-2021 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Înscrierea la învăţământul│
│ │seral sau cu frecvenţă │
│ │redusă a candidaţilor din │
│13-16 iulie│seriile anterioare care │
│2020 │împlinesc vârsta de 18 ani│
│ │până la data începerii │
│ │cursurilor anului şcolar │
│ │2020-2021 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Repartizarea candidaţilor │
│ │din seriile anterioare │
│ │care împlinesc vârsta de │
│17, 20 şi │18 ani până la data │
│21 iulie │începerii cursurilor │
│2020 │anului şcolar 2020- 2021 │
│ │pe locurile de la │
│ │învăţământul seral şi cu │
│ │frecvenţă redusă │
└───────────┴──────────────────────────┘


    (*) Documentele necesare pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională pot fi depuse la unitatea de învăţământ de provenienţă până la data de 12 mai 2020.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016