Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 551 din 7 aprilie 2021  privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 551 din 7 aprilie 2021 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 377 din 12 aprilie 2021
    În temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. II şi XVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 68^2 şi art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor, comunicat prin Adresa nr. 70.398/739.253 din 30.03.2021,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 29 iunie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Costea Sandu

    Bucureşti, 7 aprilie 2021.
    Nr. 551.
    ANEXA 1

    NOMENCLATORUL
    obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic

┌────┬─────────────────────┬────────────┐
│Nr. │Denumirea obligaţiei │Temeiul │
│crt.│fiscale │legal │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │art. 2 alin.│
│ │ │(1) şi art. │
│ │ │78 din Legea│
│ │ │nr. 227/2015│
│ │impozit pe veniturile│privind │
│1 │din salarii/şi sau │Codul │
│ │asimilate salariilor │fiscal, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │art. 101 şi │
│ │ │132 din │
│ │ │Legea nr. │
│2 │impozit pe veniturile│227/2015, cu│
│ │din pensii │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │plăţi anticipate ale │ │
│ │impozitului pentru │art. 68^2, │
│ │unele venituri din │art. 115 │
│ │activităţi │alin. (1^2) │
│ │independente, precum │şi art. 132 │
│ │şi pentru venituri │din Legea │
│3 │din alte surse │nr. 227/ │
│ │prevăzute la art. 114│2015, cu │
│ │alin. (2) lit. k^1) │modificările│
│ │din Legea nr. 227/ │şi │
│ │2015, cu modificările│completările│
│ │şi completările │ulterioare │
│ │ulterioare*) │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │plăţi anticipate, în │ │
│ │contul impozitului pe│ │
│ │profit anual, │art. 13 şi │
│ │datorate de │41 din Legea│
│ │instituţii de credit,│nr. 227/ │
│4 │persoane juridice │2015, cu │
│ │române, şi de │modificările│
│ │sucursalele din │şi │
│ │România ale │completările│
│ │instituţiilor de │ulterioare │
│ │credit, persoane │ │
│ │juridice străine │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │impozit pe profit/ │ │
│ │plăţi anticipate în │ │
│ │contul impozitului pe│art. 13 şi │
│ │profit anual datorat/│41 din Legea│
│ │datorate de persoane │nr. 227/ │
│ │juridice române, │2015, cu │
│5 │altele decât cele de │modificările│
│ │la pct. 4, precum şi │şi │
│ │de persoane juridice │completările│
│ │cu sediul social în │ulterioare │
│ │România, înfiinţate │ │
│ │potrivit legislaţiei │ │
│ │europene │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │art. 13 │
│ │ │alin. (1) │
│ │ │lit. b), c) │
│ │ │şi d), art. │
│ │impozit pe profit/ │38, art. 41,│
│ │plăţi anticipate în │art. 233 │
│ │contul impozitului pe│alin. (4) şi│
│6 │profit anual datorat/│art. 234 │
│ │datorate de persoane │alin. (4) │
│ │juridice străine, │din Legea │
│ │altele decât cele de │nr. 227/ │
│ │la pct. 4 │2015, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │art. 43 din │
│ │ │Legea nr. │
│ │impozit pe dividende │227/2015, cu│
│7 │distribuite/plătite │modificările│
│ │persoanelor juridice │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │art. 47 şi │
│ │ │56 din Legea│
│ │ │nr. 227/ │
│8 │impozit pe veniturile│2015, cu │
│ │microîntreprinderilor│modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │impozit pe veniturile│art. 2 alin.│
│ │realizate de persoane│(1) şi art. │
│ │fizice dintr-o │125 alin. │
│ │asociere cu o │(8) din │
│ │persoană juridică │Legea nr. │
│9 │contribuabil, │227/2015, cu│
│ │potrivit titlului II │modificările│
│ │din Legea nr. 227/ │şi │
│ │2015, cu modificările│completările│
│ │şi completările │ulterioare │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │impozit pe veniturile│art. 2 alin.│
│ │realizate de persoane│(1) şi art. │
│ │fizice dintr-o │125 alin. │
│ │asociere cu o │(9) din │
│ │persoană juridică │Legea nr. │
│10 │contribuabil, │227/2015, cu│
│ │potrivit titlului III│modificările│
│ │din Legea nr. 227/ │şi │
│ │2015, cu modificările│completările│
│ │şi completările │ulterioare │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │art. 2 alin.│
│ │ │(1) şi art. │
│ │impozit pe veniturile│72 din Legea│
│ │din drepturi de │nr. 227/ │
│11 │proprietate │2015, cu │
│ │intelectuală │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │art. 2 alin.│
│ │ │(1), art. 84│
│ │ │alin. (8) şi│
│ │impozit pe veniturile│art. 132 din│
│12 │din arendarea │Legea nr. │
│ │bunurilor agricole │227/2015, cu│
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │art. 97 şi │
│ │ │132 din │
│ │impozit pe veniturile│Legea nr. │
│13 │din dividende │227/2015, cu│
│ │distribuite │modificările│
│ │persoanelor fizice │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │art. 97 şi │
│ │ │132 din │
│ │ │Legea nr. │
│14 │impozit pe veniturile│227/2015, cu│
│ │din dobânzi │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │art. 97 şi │
│ │ │132 din │
│ │impozit pe veniturile│Legea nr. │
│15 │din lichidarea unei │227/2015, cu│
│ │persoane juridice │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │art. 110 şi │
│ │ │132 din │
│ │ │Legea nr. │
│16 │impozit pe veniturile│227/2015, cu│
│ │din premii │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │art. 114, │
│ │ │115 şi 132 │
│ │ │din Legea │
│ │impozit pe veniturile│nr. 227/ │
│17 │din alte surse │2015, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │art. 223 │
│ │ │alin. (1) │
│ │ │lit. a) şi │
│ │ │art. 224 din│
│ │ │Legea nr. │
│ │ │227/2015, cu│
│ │impozit pe veniturile│modificările│
│ │din dividende │şi │
│18 │obţinute din România │completările│
│ │de persoane │ulterioare, │
│ │nerezidente │sau │
│ │ │convenţiile │
│ │ │de evitare a│
│ │ │dublei │
│ │ │impuneri │
│ │ │încheiate de│
│ │ │România cu │
│ │ │alte state │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │art. 223 │
│ │ │alin. (1) │
│ │ │lit. b) şi │
│ │ │c), art. │
│ │ │224, 233 şi │
│ │ │234 din │
│ │ │Legea nr. │
│ │ │227/2015, cu│
│ │impozit pe veniturile│modificările│
│19 │din dobânzi obţinute │şi │
│ │din România de │completările│
│ │persoane nerezidente │ulterioare, │
│ │ │sau │
│ │ │convenţiile │
│ │ │de evitare a│
│ │ │dublei │
│ │ │impuneri │
│ │ │încheiate de│
│ │ │România cu │
│ │ │alte state │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │art. 223 │
│ │ │alin. (1) │
│ │ │lit. d) şi │
│ │ │e), art. │
│ │ │224, 233 şi │
│ │ │234 din │
│ │ │Legea nr. │
│ │impozit pe veniturile│227/2015, cu│
│ │din redevenţe │modificările│
│20 │obţinute din România │şi │
│ │de persoane │completările│
│ │nerezidente │ulterioare, │
│ │ │sau │
│ │ │convenţiile │
│ │ │de evitare a│
│ │ │dublei │
│ │ │impuneri │
│ │ │încheiate de│
│ │ │România cu │
│ │ │alte state │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │art. 223 │
│ │ │alin. (1) │
│ │ │lit. f) şi │
│ │ │g), art. │
│ │ │224, 233 şi │
│ │ │234 din │
│ │ │Legea nr. │
│ │impozit pe veniturile│227/2015, cu│
│ │din comisioane │modificările│
│21 │obţinute din România │şi │
│ │de persoane │completările│
│ │nerezidente │ulterioare, │
│ │ │sau │
│ │ │convenţiile │
│ │ │de evitare a│
│ │ │dublei │
│ │ │impuneri │
│ │ │încheiate de│
│ │ │România cu │
│ │ │alte state │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │art. 223 │
│ │ │alin. (1) │
│ │ │lit. h), │
│ │ │art. 224, │
│ │ │227, 233 şi │
│ │ │234 din │
│ │ │Legea nr. │
│ │impozit pe veniturile│227/2015, cu│
│ │obţinute din România │modificările│
│22 │de persoane │şi │
│ │nerezidente din │completările│
│ │activităţi sportive │ulterioare, │
│ │şi de divertisment │sau │
│ │ │convenţiile │
│ │ │de evitare a│
│ │ │dublei │
│ │ │impuneri │
│ │ │încheiate de│
│ │ │România cu │
│ │ │alte state │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │art. 223 │
│ │ │alin. (1) │
│ │ │lit. j) şi │
│ │impozit pe veniturile│art. 224 din│
│ │reprezentând │Legea nr. │
│ │remuneraţii primite │227/2015, cu│
│ │de persoane juridice │modificările│
│ │nerezidente care │şi │
│23 │acţionează în │completările│
│ │calitate de │ulterioare, │
│ │administrator, │sau │
│ │fondator sau membru │convenţiile │
│ │al consiliului de │de evitare a│
│ │administraţie al unui│dublei │
│ │rezident │impuneri │
│ │ │încheiate de│
│ │ │România cu │
│ │ │alte state │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │art. 223 │
│ │ │alin. (1) │
│ │ │lit. i), k),│
│ │ │l), art. │
│ │ │224, 233 şi │
│ │ │234 din │
│ │ │Legea nr. │
│ │ │227/2015, cu│
│ │impozit pe veniturile│modificările│
│24 │din servicii prestate│şi │
│ │de persoane │completările│
│ │nerezidente │ulterioare, │
│ │ │sau │
│ │ │convenţiile │
│ │ │de evitare a│
│ │ │dublei │
│ │ │impuneri │
│ │ │încheiate de│
│ │ │România cu │
│ │ │alte state │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │art. 223 │
│ │ │alin. (1) │
│ │ │lit. m), │
│ │ │art. 224, │
│ │ │233 şi 234 │
│ │ │din Legea │
│ │ │nr. 227/ │
│ │impozit pe veniturile│2015, cu │
│ │obţinute de persoane │modificările│
│25 │fizice nerezidente │şi │
│ │din premii acordate │completările│
│ │la concursuri │ulterioare, │
│ │organizate în România│sau │
│ │ │convenţiile │
│ │ │de evitare a│
│ │ │dublei │
│ │ │impuneri │
│ │ │încheiate de│
│ │ │România cu │
│ │ │alte state │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │art. 223 │
│ │ │alin. (1) │
│ │ │lit. o) şi │
│ │ │art. 224 din│
│ │ │Legea nr. │
│ │ │227/2015, cu│
│ │ │modificările│
│ │impozit pe veniturile│şi │
│26 │din lichidarea unui │completările│
│ │rezident realizate de│ulterioare, │
│ │persoane nerezidente │sau │
│ │ │convenţiile │
│ │ │de evitare a│
│ │ │dublei │
│ │ │impuneri │
│ │ │încheiate de│
│ │ │România cu │
│ │ │alte state │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │Legea nr. │
│ │ │448/2006 │
│ │ │privind │
│ │ │protecţia şi│
│ │ │promovarea │
│ │vărsăminte de la │drepturilor │
│27 │persoanele juridice, │persoanelor │
│ │pentru persoanele cu │cu handicap,│
│ │handicap neîncadrate │republicată,│
│ │ │cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │Ordonanţa │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 64/2001 │
│ │ │privind │
│ │ │repartizarea│
│ │ │profitului │
│ │ │la │
│ │ │societăţile │
│ │ │naţionale, │
│ │ │companiile │
│ │ │naţionale şi│
│ │ │societăţile │
│ │ │comerciale │
│ │vărsăminte din │cu capital │
│28 │profitul net al │integral sau│
│ │regiilor autonome │majoritar de│
│ │ │stat, precum│
│ │ │şi la │
│ │ │regiile │
│ │ │autonome, │
│ │ │aprobată cu │
│ │ │modificări │
│ │ │prin Legea │
│ │ │nr. 769/ │
│ │ │2001, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │art. 110 şi │
│ │ │132 din │
│ │ │Legea nr. │
│29 │impozit pe veniturile│227/2015, cu│
│ │din jocuri de noroc │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │art. 223 │
│ │ │alin. (1) │
│ │ │lit. p) şi │
│ │ │art. 224 din│
│ │ │Legea nr. │
│ │impozit pe veniturile│227/2015, cu│
│ │realizate din │modificările│
│ │transferul masei │şi │
│30 │patrimoniale │completările│
│ │fiduciare de la │ulterioare, │
│ │fiduciar la │sau │
│ │beneficiarul │convenţiile │
│ │nerezident │de evitare a│
│ │ │dublei │
│ │ │impuneri │
│ │ │încheiate de│
│ │ │România cu │
│ │ │alte state │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │art. 1 şi 8 │
│ │ │din Legea │
│ │ │nr. 170/2016│
│ │ │privind │
│ │impozit specific unor│impozitul │
│31 │activităţi │specific │
│ │ │unor │
│ │ │activităţi, │
│ │ │cu │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │impozit pe veniturile│ │
│ │realizate de │art. 2 alin.│
│ │persoanele fizice │(1) şi art. │
│ │dintr-o asociere cu o│125 alin. (8│
│ │persoană juridică │^1) din │
│32 │contribuabil, │Legea nr. │
│ │potrivit Legii nr. │227/2015, cu│
│ │170/2016 privind │modificările│
│ │impozitul specific │şi │
│ │unor activităţi, cu │completările│
│ │completările │ulterioare │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │art. 2 alin.│
│ │ │(1), art. 68│
│ │impozit pe veniturile│^1 alin. (1)│
│ │realizate de │şi art. 132 │
│ │persoanele fizice din│alin. (2) │
│33 │activităţi │din Legea │
│ │independente │nr. 227/ │
│ │realizate în baza │2015, cu │
│ │contractelor de │modificările│
│ │activitate sportivă │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │contribuţia de │art. 2 alin.│
│ │asigurări sociale, │(2) şi art. │
│ │datorată de │138 lit. a) │
│ │persoanele fizice │din Legea │
│34 │care au calitatea de │nr. 227/ │
│ │angajaţi sau pentru │2015, cu │
│ │care există obligaţia│modificările│
│ │plăţii contribuţiei │şi │
│ │de asigurări sociale,│completările│
│ │potrivit legii │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │contribuţia de │ │
│ │asigurări sociale, │ │
│ │datorată în cazul │ │
│ │condiţiilor deosebite│ │
│ │de muncă, astfel cum │art. 2 alin.│
│ │sunt prevăzute în │(2), art. │
│ │Legea nr. 263/2010 │138 lit. b) │
│ │privind sistemul │din Legea │
│35 │unitar de pensii │nr. 227/ │
│ │publice, cu │2015, cu │
│ │modificările şi │modificările│
│ │completările │şi │
│ │ulterioare, de către │completările│
│ │persoanele fizice şi │ulterioare │
│ │juridice care au │ │
│ │calitatea de │ │
│ │angajatori sau sunt │ │
│ │asimilate acestora │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │art. 2 alin.│
│ │contribuţia de │(2) şi art. │
│ │asigurări sociale, │151 alin. │
│ │datorată de │(2) din │
│36 │persoanele fizice │Legea nr. │
│ │care realizează │227/2015, cu│
│ │venituri din drepturi│modificările│
│ │de proprietate │şi │
│ │intelectuală │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │art. 2 alin.│
│ │contribuţia de │(2) şi art. │
│ │asigurări sociale │151 alin. │
│ │datorată de │(2) din │
│37 │persoanele fizice │Legea nr. │
│ │care realizează │227/2015, cu│
│ │venituri în baza │modificările│
│ │contractelor de │şi │
│ │activitate sportivă │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │contribuţia de │ │
│ │asigurări sociale, │ │
│ │datorată în cazul │ │
│ │condiţiilor speciale │ │
│ │de muncă, astfel cum │art. 2 alin.│
│ │sunt prevăzute în │(2), art. │
│ │Legea nr. 263/2010 │138 lit. c) │
│ │privind sistemul │din Legea │
│38 │unitar de pensii │nr. 227/ │
│ │publice, cu │2015, cu │
│ │modificările şi │modificările│
│ │completările │şi │
│ │ulterioare, de către │completările│
│ │persoanele fizice şi │ulterioare │
│ │juridice care au │ │
│ │calitatea de │ │
│ │angajatori sau sunt │ │
│ │asimilate acestora │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │contribuţia de │art. 2 alin.│
│ │asigurări sociale │(2) şi art. │
│ │datorată de │138^1 alin. │
│ │persoanele fizice │(1) din │
│ │care au calitatea de │Legea nr. │
│39 │angajaţi, potrivit │227/2015, cu│
│ │legii, şi care se │modificările│
│ │încadrează în │şi │
│ │condiţiile prevăzute │completările│
│ │la art. 60 pct. 5 din│ulterioare │
│ │Codul fiscal │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │contribuţia de │ │
│ │asigurări sociale de │art. 2 alin.│
│ │sănătate, datorată de│(2), art. │
│ │persoanele fizice │156 din │
│ │care au calitatea de │Legea nr. │
│40 │angajaţi sau pentru │227/2015, cu│
│ │care există obligaţia│modificările│
│ │plăţii contribuţiei │şi │
│ │de asigurări sociale │completările│
│ │de sănătate, potrivit│ulterioare │
│ │legii │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │art. 2 alin.│
│ │contribuţia de │(2) şi art. │
│ │asigurări sociale de │174 alin. │
│ │sănătate, datorată de│(2) din │
│41 │persoanele care │Legea nr. │
│ │realizează venituri │227/2015, cu│
│ │din drepturi de │modificările│
│ │proprietate │şi │
│ │intelectuală │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │art. 2 alin.│
│ │contribuţia de │(2) şi art. │
│ │asigurări sociale de │174 alin. │
│ │sănătate, datorată de│(2) din │
│42 │persoanele fizice │Legea nr. │
│ │care realizează │227/2015, cu│
│ │venituri din │modificările│
│ │arendarea bunurilor │şi │
│ │agricole │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │contribuţia de │ │
│ │asigurări sociale de │ │
│ │sănătate, datorată de│art. 2 alin.│
│ │persoanele fizice │(2) şi art. │
│ │care realizează │174 alin. │
│ │venituri dintr-o │(2) din │
│43 │asociere cu o │Legea nr. │
│ │persoană juridică │227/2015, cu│
│ │contribuabil, │modificările│
│ │potrivit titlului II │şi │
│ │din Legea nr. 227/ │completările│
│ │2015, cu modificările│ulterioare │
│ │şi completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │contribuţia de │ │
│ │asigurări sociale de │ │
│ │sănătate, datorată de│art. 2 alin.│
│ │persoanele fizice │(2) şi art. │
│ │care realizează │174 alin. │
│ │venituri dintr-o │(2) din │
│44 │asociere cu o │Legea nr. │
│ │persoană juridică │227/2015, cu│
│ │contribuabil, │modificările│
│ │potrivit titlului III│şi │
│ │din Legea nr. 227/ │completările│
│ │2015, cu modificările│ulterioare │
│ │şi completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │contribuţia de │ │
│ │asigurări sociale de │ │
│ │sănătate, datorată de│art. 2 alin.│
│ │persoanele care │(2) şi art. │
│ │realizează venituri │174 alin. │
│ │obţinute din │(2) din │
│ │asocierea cu o │Legea nr. │
│45 │persoană juridică │227/2015, cu│
│ │contribuabil, │modificările│
│ │potrivit Legii nr. │şi │
│ │170/2016 privind │completările│
│ │impozitul specific │ulterioare │
│ │unor activităţi, cu │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │art. 2 alin.│
│ │contribuţia de │(2) şi art. │
│ │asigurări sociale de │174 alin. │
│ │sănătate datorată de │(2) din │
│46 │persoanele fizice │Legea nr. │
│ │care realizează │227/2015, cu│
│ │venituri în baza │modificările│
│ │contractelor de │şi │
│ │activitate sportivă │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼────────────┤
│ │ │art. 2 alin.│
│ │ │( 2), art. │
│ │contribuţia de │168 alin. │
│ │asigurări sociale de │(7), (7^1) │
│ │sănătate suportată de│şi (10) din │
│47 │pensionari pentru │Legea nr. │
│ │perioade anterioare │227/2015, cu│
│ │datei de 1 februarie │modificările│
│ │2017 │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
└────┴─────────────────────┴────────────┘


    *) Plata anticipată se efectuează prin reţinerea la sursă a impozitului de către CEC Bank - S.A., prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut, la fiecare plată şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016