Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.453 din 31 august 2020  privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat - 2021    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 5.453 din 31 august 2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat - 2021

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 837 din 11 septembrie 2020
    Având în vedere:
    - prevederile art. 77 alin. (5) şi ale art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    – prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),
    – prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă Calendarul examenului naţional de bacalaureat - 2021, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    (1) Examenul naţional de bacalaureat - 2021 se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile prezentului ordin.
    (2) Comisiile de bacalaureat îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu atribuţiile membrilor comisiilor de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile prezentului ordin.
    (3) Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2021 este cea aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor şi a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011.
    (4) Pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale se asigură susţinerea probelor de examen adaptate în conformitate cu prevederile procedurii privind asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere/deficienţe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învăţare care susţin examenele naţionale, evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi examenul naţional de bacalaureat, elaborată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi ale art. 27 din Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.124/2017.

    ART. 3
    (1) Programa de examen pentru proba C de evaluare a competenţelor lingvistice în limba chineză, valabilă în sesiunile examenului de bacalaureat naţional - 2021, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.950/2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Programele de bacalaureat pentru disciplinele limba şi literatura italiană maternă şi matematică, valabile în sesiunile examenului naţional de bacalaureat din anul 2021, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.430/2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Programele de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor digitale, pentru limba şi literatura română şi pentru limba şi literatura slovacă maternă, valabile în sesiunile examenului naţional de bacalaureat din anul 2021, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.923/2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2014.
    (4) Programele de bacalaureat pentru disciplinele fizică, logică, argumentare şi comunicare, economie, valabile în sesiunile anului 2021, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2013.
    (5) Programa de bacalaureat pentru disciplina chimie, valabilă în sesiunile anului 2021, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.070/2016 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2017.
    (6) Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, altele decât cele menţionate la alin. (1)-(5), valabile în sesiunile anului 2021, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010.

    ART. 4
    Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale se fac în conformitate cu metodologiile de recunoaştere şi echivalare şi cu lista examenelor aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiate pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificările ulterioare.

    ART. 5
    Probele specifice susţinute de elevii claselor a XII-a din secţiile speciale de învăţământ din România, care funcţionează în baza Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul şcolar se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul de desfăşurare a examenului în vederea obţinerii Diplomei de acces general în învăţământul superior german şi a Diplomei de bacalaureat de către absolvenţii secţiilor/şcolilor speciale germane din România, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.262/2009.

    ART. 6
    (1) Comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti va aronda elevii din clasele terminale cu specializări/calificări autorizate să funcţioneze provizoriu la o unitate de învăţământ liceal de stat/particular din localitate/ judeţ/sector/municipiul Bucureşti în care funcţionează specializări/calificări acreditate identice cu cele ale elevilor arondaţi.
    (2) În cazul în care, la nivelul unui judeţ există unităţi de învăţământ liceal în care funcţionează clase cu specializări/calificări autorizate să funcţioneze provizoriu şi, la nivelul judeţului respectiv, nu există nicio altă unitate de învăţământ liceal de stat/particular care să aibă specializări/calificări identice acreditate, elevii din clasele autorizate să funcţioneze provizoriu vor fi arondaţi de către inspectoratul şcolar, cu acordul Comisiei Naţionale de Bacalaureat, la unităţi de învăţământ liceal din alte judeţe care au acreditate specializările/calificările respective.
    (3) Pentru a permite candidaţilor arondaţi să susţină probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale în unităţile de învăţământ ai căror elevi sunt, în cadrul comisiei de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor lingvistice şi digitale de la nivelul unităţii de învăţământ în care sunt arondaţi elevii de la specializările/calificările autorizate provizoriu se va constitui o subcomisie care îşi va desfăşura activitatea în unitatea de învăţământ de unde provin aceşti elevi, în care vor fi incluşi obligatoriu profesori examinatori din această unitate.
    (4) Candidaţii care au finalizat specializări/calificări autorizate să funcţioneze provizoriu vor susţine probele scrise în centrele de examen la care sunt arondate unităţile de învăţământ de provenienţă ale acestora sau chiar la unităţile de învăţământ de provenienţă dacă acestea au fost desemnate centre de examen, fiind repartizaţi în săli separate de ceilalţi candidaţi din centru. La nivelul fiecărui centru de examen în care susţin probe scrise candidaţii care au finalizat specializări/calificări autorizate să funcţioneze provizoriu se constituie câte o subcomisie care va fi inclusă în decizia centrului de examen la care aceşti candidaţi sunt arondaţi.

    ART. 7
    (1) Comisiile de bacalaureat judeţene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucureşti asigură dotarea cu camere de supraveghere video şi audio funcţionale a sălilor în care se desfăşoară activităţi specifice examenului de bacalaureat: susţinerea probelor, descărcarea şi multiplicarea subiectelor, predarea şi preluarea lucrărilor scrise, amestecarea, numerotarea şi introducerea în plicuri a lucrărilor, evaluarea acestora, depozitarea bagajelor.
    (2) Până la începerea probelor de examen, comisiile de bacalaureat judeţene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucureşti iau/ia toate măsurile, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, pentru asigurarea dotării tuturor sălilor de examen cu camere funcţionale de supraveghere video şi audio.
    (3) Activitatea de monitorizare a desfăşurării examenului de bacalaureat prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfăşura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Naţională de Bacalaureat.
    (4) În vederea asigurării desfăşurării corecte a examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile de bacalaureat din centrele de examen şi comisiile de bacalaureat judeţene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucureşti verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen menţionate la alin. (1), din centrul respectiv.
    (5) Dacă în urma verificărilor menţionate la alin. (4) se constată existenţa unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor privitoare la organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat, comisia de bacalaureat din centrul de examen ia măsurile ce se impun, care pot merge până la eliminarea candidaţilor din examen. Comisia de bacalaureat din centrul de examen anunţă comisia de bacalaureat judeţeană/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucureşti, care propune eventualele măsuri de sancţionare şi informează Comisia Naţională de Bacalaureat.

    ART. 8
    (1) Preşedinţii comisiilor de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare sunt cadre didactice din învăţământul preuniversitar. Comisia Naţională de Bacalaureat elaborează procedura de selecţie şi numire a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în calitate de preşedinţi ai comisiilor de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare.
    (2) Preşedintele comisiei regionale/judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii este numit de către comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti.
    (3) Comisia Naţională de Bacalaureat poate elabora şi alte instrucţiuni/proceduri în vederea bunei organizări şi desfăşurări a examenului de bacalaureat - 2021.

    ART. 9
    (1) Comisiile de bacalaureat judeţene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucureşti răspund(e) pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat.
    (2) Comisiile de bacalaureat judeţene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucureşti stabilesc/stabileşte componenţa comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, prin tragere la sorţi în şedinţă publică la care sunt invitaţi în scris, în mod obligatoriu, reprezentanţi ai consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti al elevilor, ai asociaţiilor reprezentative ale elevilor, ai organizaţiilor reprezentative la nivel naţional ale părinţilor şi reprezentanţi ai sindicatelor afiliate la federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, ai presei scrise şi audiovizuale.
    (3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen, inclusiv persoanele de contact/informaticienii, sunt selectate din alte unităţi de învăţământ decât cele din care provin candidaţii arondaţi centrelor, în conformitate cu prevederile alin. (2).
    (4) Cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate, de regulă, din rândul cadrelor didactice care fac parte din Corpul de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale.
    (5) Nu vor fi nominalizate în comisiile de bacalaureat persoane care, în sesiunile anterioare ale examenelor naţionale, nu şi-au îndeplinit corespunzător atribuţiile, care au săvârşit abateri, respectiv au fost sancţionate.

    ART. 10
    Comisia Naţională de Bacalaureat stabileşte prin procedură specifică modalitatea de evaluare a lucrărilor, de soluţionare a contestaţiilor şi de transmitere a lucrărilor, modelul tipizatului de examen, modalitatea de secretizare şi securizare a lucrărilor scrise şi consemnarea în documentele de examen a rezultatelor obţinute de candidaţi la examenul de bacalaureat.

    ART. 11
    (1) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.
    (2) Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu sunt primiţi în examen.
    (3) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
    (4) Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea, sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.
    (5) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
    (6) Candidaţii care încalcă regulile menţionate la alin. (3)-(5) sunt eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.
    (7) Încălcarea regulilor menţionate la alin. (3)-(5) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen“, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. Aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidaţii „eliminaţi din examen“ nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.
    (8) Candidaţii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim pot părăsi sala de examen fără a primi subiectele. Candidaţii primesc subiectele numai dacă părăsesc sala după expirarea timpului maxim destinat desfăşurării probelor scrise.
    (9) Înainte de începerea probelor, asistenţii prezintă candidaţilor prevederile metodologice care vizează organizarea şi desfăşurarea corectă a examenului de bacalaureat şi prevederile alin. (1)-(7) şi le solicită să predea toate eventualele materiale şi obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen.
    (10) După parcurgerea etapelor menţionate la alin. (9), candidaţii vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) şi menţiunea că au luat cunoştinţă de faptul că nerespectarea regulilor menţionate la alin. (3)-(5) are drept consecinţă măsurile menţionate la alin. (6) şi (7).

    ART. 12
    (1) În procesul de evaluare iniţială a lucrărilor scrise şi de rezolvare a contestaţiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în catalogul de bacalaureat.
    (2) În cazul în care diferenţa dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, acestea nu se transcriu pe lucrare şi se procedează astfel:
    a) preşedintele comisiei nominalizează alţi doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrării;
    b) după finalizarea recorectării lucrării, notele acordate de fiecare din cei patru evaluatori se trec pe lucrare şi se semnează de către evaluatori;
    c) preşedintele comisiei calculează nota finală din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note - valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale fără rotunjire, a celor două note - valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală pe care o trece pe lucrare şi semnează.

    (3) În cadrul etapei de soluţionare a contestaţiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, nota finală se calculează cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (2). În situaţia în care, după desecretizarea lucrării, se constată o diferenţă de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii, lucrarea se resecretizează şi este transmisă spre a fi reevaluată altor doi profesori evaluatori. Nota finală, ca urmare a reevaluării în etapa de soluţionare a contestaţiei, este calculată cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (2).
    (4) Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menţionată la alin. (1)-(3), nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

    ART. 13
    (1) Candidaţii care depun contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica nota iniţială prin creştere sau descreştere, după caz.
    (2) Comisia Naţională de Bacalaureat va transmite Comisiei de bacalaureat judeţene/Comisiei de bacalaureat a municipiului Bucureşti modelul cererii-tip pentru depunerea contestaţiei care include şi declaraţia-tip menţionată la alin. (1).

    ART. 14
    (1) Comunicarea rezultatelor obţinute la examenul naţional de bacalaureat se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor şi care au fost distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută de aceştia.
    (2) Pentru comunicarea notelor obţinute la examenul naţional de bacalaureat, înainte de etapa de depunere şi soluţionare a contestaţiilor, comisiile din unităţile de învăţământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de bacalaureat care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învăţământ de provenienţă, judeţul, promoţia, forma de învăţământ absolvită, specializarea, notele obţinute la fiecare probă scrisă, media sau menţiunile „reuşit“/„respins“/„neprezentat“/„eliminat din examen“, după caz.
    (3) În baza prevederilor art. 15 alin. (20) din Metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010, cu modificările ulterioare, şi ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), comisiile din unităţile de învăţământ/centrele de examen afişează/postează, utilizând codurile individuale ale candidaţilor care au depus contestaţii, notele obţinute în urma rezolvării contestaţiilor, la loc vizibil, la avizier şi pe website-ul unităţii de învăţământ.
    (4) Comisiile din unităţile de învăţământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor finale după contestaţii, ale candidaţilor anonimizaţi şi o afişează, conform calendarului, cu semnătura preşedintelui şi a secretarului comisiei din centrul de examen, la avizierul unităţii de învăţământ şi pe website-ul acesteia.
    (5) Rezultatele examenului naţional de bacalaureat ale candidaţilor anonimizaţi sunt afişate şi pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a inspectoratelor şcolare.

    ART. 15
    Completarea şi eliberarea actelor de studii se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 16
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare se abrogă.

    ART. 17
    Direcţia generală învăţământ Preuniversitar, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul - Direcţia minorităţi, Direcţia generală economică, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 18
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 31 august 2020.
    Nr. 5.453.
    ANEXA 1

    CALENDARUL
    examenului naţional de bacalaureat - 2021
    Sesiunea iunie-iulie 2021

┌─────┬────────────────────────────────┐
│31 │ │
│mai-4│Înscrierea candidaţilor la prima│
│iunie│sesiune de examen │
│2021 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4 │Încheierea cursurilor pentru │
│iunie│clasa a XII-a/a XIII-a │
│2021 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│14-16│Evaluarea competenţelor │
│iunie│lingvistice de comunicare orală │
│2021 │în limba română - proba A │
├─────┼────────────────────────────────┤
│16-17│Evaluarea competenţelor │
│iunie│lingvistice de comunicare orală │
│2021 │în limba maternă - proba B │
├─────┼────────────────────────────────┤
│18-23│Evaluarea competenţelor digitale│
│iunie│- proba D │
│2021 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│23-25│Evaluarea competenţelor │
│iunie│lingvistice într-o limbă de │
│2021 │circulaţie internaţională - │
│ │proba C │
├─────┼────────────────────────────────┤
│28 │Limba şi literatura română - │
│iunie│proba E.a) - proba scrisă │
│2021 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│29 │Proba obligatorie a profilului -│
│iunie│proba E.c) - proba scrisă │
│2021 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│30 │Proba la alegere a profilului şi│
│iunie│specializării - proba E.d) - │
│2021 │proba scrisă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1 │Limba şi literatura maternă - │
│iulie│proba E.b) - proba scrisă │
│2021 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│5 │Afişarea rezultatelor la probele│
│iulie│scrise până la ora 12,00 şi │
│2021 │depunerea contestaţiilor în │
│ │intervalul orar 12,00-18,00 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│6-9 │ │
│iulie│Rezolvarea contestaţiilor │
│2021 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│9 │ │
│iulie│Afişarea rezultatelor finale │
│2021 │ │
└─────┴────────────────────────────────┘    Sesiunea august-septembrie 2021

┌──────────┬───────────────────────────┐
│ │Înscrierea candidaţilor la │
│19-26 │a doua sesiune de examen, │
│iulie 2021│inclusiv a candidaţilor │
│ │care au promovat examenele │
│ │de corigenţe │
├──────────┼───────────────────────────┤
│16 august │Limba şi literatura română │
│2021 │- proba E.a) - proba scrisă│
├──────────┼───────────────────────────┤
│17 august │Proba obligatorie a │
│2021 │profilului - proba E.c) - │
│ │proba scrisă │
├──────────┼───────────────────────────┤
│18 august │Proba la alegere a │
│2021 │profilului şi specializării│
│ │- proba E.d) - proba scrisă│
├──────────┼───────────────────────────┤
│19 august │Limba şi literatura maternă│
│2021 │- proba E.b) - proba scrisă│
├──────────┼───────────────────────────┤
│23-24 │Evaluarea competenţelor │
│august │lingvistice de comunicare │
│2021 │orală în limba română - │
│ │proba A │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Evaluarea competenţelor │
│25 august │lingvistice de comunicare │
│2021 │orală în limba maternă - │
│ │proba B │
├──────────┼───────────────────────────┤
│26-27 │Evaluarea competenţelor │
│august │digitale - proba D │
│2021 │ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│30-31 │Evaluarea competenţelor │
│august │lingvistice într-o limbă de│
│2021 │circulaţie internaţională -│
│ │proba C │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Afişarea rezultatelor la │
│31 august │probele scrise (până la ora│
│2021 │12,00) şi depunerea │
│ │contestaţiilor (orele │
│ │12,00-18,00) │
├──────────┼───────────────────────────┤
│1-3 │ │
│septembrie│Rezolvarea contestaţiilor │
│2021 │ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│3 │Afişarea rezultatelor │
│septembrie│finale │
│2021 │ │
└──────────┴───────────────────────────┘    NOTĂ:
    La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/comisiei de bacalaureat a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba, în situaţii excepţionale, prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice sau digitale, de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor, precum şi reducerea perioadei de afişare a rezultatelor.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016