Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.449 din 31 august 2020  privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat  şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 5.449 din 31 august 2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 834 din 11 septembrie 2020
    Având în vedere prevederile art. 76 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2021-2022, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2021-2022 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, cu completările ulterioare, cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2021-2022.

    ART. 3
    Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor pentru anul şcolar 2021-2022, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 4
    Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3 pentru anul şcolar 2021-2022 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, prevăzută în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2017-2018, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor pentru anul şcolar 2021-2022.

    ART. 5
    Absolvenţii clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenţi şi au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, în învăţământul liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declaraţi repetenţi sau doresc să se transfere de la învăţământul profesional la învăţământul liceal sau, în cadrul aceluiaşi tip de învăţământ, de la o filieră/un domeniu de pregătire/specializare/ calificare profesională la alta/altul, nu participă la procesul de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022. Pentru continuarea studiilor de către aceşti absolvenţi se aplică prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

    ART. 6
    Pentru admiterea în învăţământul profesional şi învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti alocă, pentru integrarea individuală a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) proveniţi din învăţământul de masă şi din învăţământul special, locuri distincte în unităţile de învăţământ de masă, peste numărul de locuri repartizat respectivelor unităţi de învăţământ, cu respectarea prevederilor art. 63 alin. (1), lit. e) şi e^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    (1) Nu se alocă locuri speciale pentru candidaţii cu CES şi pentru candidaţii romi la calificările la care se organizează preselecţie şi nici la calificările din oferta pentru învăţământul dual la care sunt prevăzute probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile.
    (2) Locuri distincte la calificări din învăţământul dual în unităţile de învăţământ de masă destinate candidaţilor cu CES şi candidaţilor de etnie romă se pot aloca numai cu acordul scris al operatorilor economici parteneri ai unităţilor de învăţământ.

    ART. 8
    (1) În etapele procesului de admitere în învăţământul profesional şi dual, de stat pentru anul şcolar 2021-2022, care presupun comunicarea/afişarea rezultatelor, datele personale ale candidaţilor: numele, iniţiala/iniţialele tatălui şi prenumele vor fi publicate în formă anonimizată (coduri individuale).
    (2) Informaţiile ce conţin datele de identificare a elevilor şi rezultatele obţinute de aceştia în cadrul admiterii în învăţământul liceal sunt: codul individual alocat candidatului, judeţul de provenienţă, şcoala de provenienţă, limba maternă, media de admitere, rezultatele aferente evaluărilor elevului, media de absolvire, unitatea de învăţământ în care a fost repartizat, specializarea la care a fost repartizat. Aceste informaţii se afişează în format letric sau în format electronic la nivelul unităţilor de învăţământ şi al inspectoratelor şcolare, dar şi pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
    (3) Ştergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a unităţilor de învăţământ/ inspectoratelor şcolare a informaţiilor menţionate la alin. (1) se realizează după împlinirea termenului de 2 ani de la data afişării. Afişarea în format letric la avizierul unităţilor de învăţământ/ inspectoratelor şcolare a acestor informaţii se realizează pe o perioadă de o lună de la data afişării.
    (4) Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) se aplică în mod corespunzător.

    ART. 9
    Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 10
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie


    Bucureşti, 31 august 2020.
    Nr. 5.449.
    ANEXA 1

    CALENDARUL
    admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2021-2022

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Data-limită│Activitatea │
│/Perioada │ │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Pregătirea admiterii │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Elaborarea planului de │
│1 februarie│măsuri judeţean/al │
│2021 │municipiului Bucureşti │
│ │pentru pregătirea şi │
│ │organizarea admiterii │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea, de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, spre aprobare, la│
│ │inspectoratul şcolar │
│ │judeţean/al municipiului │
│8 februarie│Bucureşti (ISJ/ISMB) a │
│2021 │propunerii privind │
│ │componenţa comisiei de │
│ │admitere din unitatea de │
│ │învăţământ care are ofertă│
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământ profesional de │
│ │stat, avizată de consiliul│
│ │de administraţie al │
│ │unităţii de învăţământ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea, de către ISJ│
│ │/ISMB către unităţile de │
│ │învăţământ care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│15 │învăţământul profesional │
│februarie │de stat, a aprobării │
│2021 │comisiei de admitere din │
│ │unitatea de învăţământ │
│ │care are ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │se consultă cu operatorii │
│ │economici parteneri pentru│
│ │a stabili dacă vor │
│ │organiza sesiune de │
│ │preselecţie a candidaţilor│
│ │şi cu privire la probele │
│ │suplimentare de admitere │
│ │pentru situaţia în care │
│ │numărul de candidaţi este │
│ │mai mare decât numărul de │
│ │locuri. │
│ │NOTĂ: │
│ │Se organizează sesiune de │
│ │preselecţie (înaintea │
│ │probelor suplimentare de │
│ │admitere) numai în cazul │
│ │în care acest lucru este │
│ │solicitat de operatorii │
│ │economici/instituţiile │
│ │publice parteneri(e) ai/ │
│ │ale unităţii de învăţământ│
│22 │care se implică prin │
│februarie │susţinere financiară/ │
│2021 │stimulente/alte forme de │
│ │sprijin în formarea │
│ │profesională a elevilor │
│ │prin angajament menţionat │
│ │în contractul-cadru cu │
│ │unitatea de învăţământ. │
│ │Elaborarea, de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, împreună cu │
│ │operatorii economici/ │
│ │instituţiile publice │
│ │parteneri(e), a procedurii│
│ │de admitere şi, după caz, │
│ │a procedurii de │
│ │preselecţie │
│ │Procedura de admitere şi, │
│ │după caz, procedura de │
│ │preselecţie, aprobate de │
│ │consiliul de administraţie│
│ │al unităţii de învăţământ │
│ │care are ofertă pentru │
│ │învăţământul profesional, │
│ │sunt transmise de aceasta,│
│ │spre avizare, la ISJ/ISMB.│
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │ISJ/ISMB transmite │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat avizul pentru │
│ │procedura de preselecţie │
│ │şi procedura de admitere. │
│ │Afişarea, la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, a procedurii de │
│ │preselecţie (după caz) şi │
│ │a procedurii de admitere, │
│ │a numărului de locuri │
│ │propuse pe domenii de │
│ │pregătire şi calificări │
│26 │profesionale pentru │
│februarie │învăţământul profesional │
│2021 │de stat, a perioadelor de │
│ │înscriere pentru anul │
│ │şcolar 2021-2022 │
│ │Se va menţiona în mod │
│ │expres faptul că se va │
│ │organiza o probă │
│ │suplimentară de admitere │
│ │în situaţia în care │
│ │numărul candidaţilor │
│ │înscrişi la unitatea de │
│ │învăţământ este mai mare │
│ │decât numărul de locuri │
│ │disponibile, cu precizarea│
│ │datelor planificate pentru│
│ │eventuala probă │
│ │suplimentară de admitere │
│ │organizată în prima şi a │
│ │II-a etapă de admitere, │
│ │conform prezentului │
│ │calendar. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea, de către │
│ │Comisia naţională de │
│ │admitere, a modelului │
│ │fişei de înscriere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual de stat, precum şi│
│26 │a anexelor la fişa de │
│februarie │înscriere pentru │
│2021 │înscrierea candidaţilor pe│
│ │locurile speciale pentru │
│ │romi şi pe locurile │
│ │distinct alocate │
│ │candidaţilor cu cerinţe │
│ │educaţionale speciale │
│ │(CES) în unităţile de │
│ │învăţământ de masă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Afişarea ofertei │
│ │educaţionale pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat aprobate, │
│ │concretizată în domenii de│
│ │pregătire şi calificări │
│ │profesionale, la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │gimnazial şi la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │cu ofertă educaţională │
│ │pentru învăţământul │
│ │profesional de stat │
│ │Crearea bazei de date la │
│ │nivelul fiecărei unităţi │
│ │de învăţământ gimnazial şi│
│ │la nivel judeţean/al │
│ │municipiului Bucureşti, │
│ │cuprinzând datele │
│ │personale ale elevilor din│
│10 mai 2021│clasa a VIII-a, în │
│ │Sistemul informatic │
│ │integrat al învăţământului│
│ │din România (SIIIR), prin │
│ │verificarea şi corectarea,│
│ │după caz, a informaţiilor │
│ │privind elevii şi │
│ │formaţiunile de studiu la │
│ │care aceştia sunt asociaţi│
│ │Tipărirea informaţiilor │
│ │despre admitere în broşura│
│ │care va cuprinde, în │
│ │secţiuni distincte, │
│ │informaţii despre │
│ │admiterea în învăţământul │
│ │liceal, în învăţământul │
│ │profesional de stat şi în │
│ │învăţământul dual pentru │
│ │anul şcolar 2021-2022 │
│ │Postarea broşurii pe │
│ │site-urile inspectoratelor│
│ │şcolare │
└───────────┴──────────────────────────┘┌────────────┬─────────────────────────┐
│Data-limită/│Activitatea │
│Perioada │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea în unităţile│
│ │de învăţământ gimnazial a│
│ │broşurilor cuprinzând │
│ │informaţiile privind │
│ │admiterea în învăţământul│
│ │liceal, în învăţământul │
│ │profesional de stat şi în│
│ │învăţământul dual, pentru│
│ │anul şcolar 2021-2022 │
│ │Afişarea în unităţile de │
│ │învăţământ gimnazial şi │
│ │pe site-ul acestora a │
│ │graficului şedinţelor de │
│10-14 mai │informare a elevilor şi │
│2021 │părinţilor cu privire la │
│ │admiterea în învăţământul│
│ │profesional, inclusiv în │
│ │învăţământul dual, a │
│ │metodologiei şi a │
│ │calendarului admiterii, a│
│ │modului de completare a │
│ │opţiunilor din fişa de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional şi │
│ │învăţământul dual de │
│ │stat, precum şi o adresă │
│ │de e-mail şi un număr de │
│ │telefon dedicate │
│ │admiterii │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea la │
│ │Ministerul Educaţiei şi │
│ │Cercetării a broşurilor │
│21 mai 2021 │care cuprind informaţii │
│ │despre admitere, pentru │
│ │fiecare judeţ/municipiul │
│ │Bucureşti, în versiune │
│ │electronică şi tipărită │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Informarea şi consilierea elevilor cu │
│privire la oportunitatea de continuare│
│a studiilor în învăţământul │
│profesional de stat │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Informarea de către ISJ/ │
│ │ISMB a unităţilor de │
│ │învăţământ gimnazial │
│ │privind posibilitatea │
│ │continuării studiilor de │
│ │către absolvenţii │
│ │claselor a VIII-a în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat. Se vor prezenta │
│ │următoarele: │
│ │- modul de organizare şi │
│ │funcţionare a │
│15-19 │învăţământului │
│februarie │profesional de stat şi a │
│2021 │învăţământului dual; │
│ │- calendarul şi modul de │
│ │organizare şi desfăşurare│
│ │a admiterii în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat şi în │
│ │învăţământul dual; │
│ │- posibilitatea │
│ │continuării studiilor │
│ │după finalizarea │
│ │învăţământului │
│ │profesional de stat, │
│ │inclusiv dual. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │La nivelul fiecărei │
│ │unităţi de învăţământ │
│ │care are ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │în anul şcolar 2021-2022 │
│ │se desfăşoară acţiunea │
│ │„Săptămâna meseriilor“, │
│ │în cadrul căreia se vor │
│ │organiza următoarele │
│ │acţiuni, inclusiv în │
│ │on-line: │
│ │- promovarea │
│ │învăţământului │
│ │profesional şi tehnic, în│
│ │general, şi, în special, │
│ │a modului de organizare │
│ │şi funcţionare a │
│22 │învăţământului │
│februarie-26│profesional, inclusiv │
│martie 2021 │dual; │
│ │- informarea privind │
│ │condiţiile în care elevii│
│ │pot avea acces la │
│ │învăţământul profesional,│
│ │inclusiv dual, şi │
│ │beneficiile acestei forme│
│ │de pregătire; │
│ │- consilierea elevilor │
│ │din clasa a VIII-a, │
│ │învăţământ gimnazial, cu │
│ │privire la oportunitatea │
│ │continuării studiilor în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, inclusiv dual; │
│ │- oferta de şcolarizare │
│ │pentru învăţământul │
│ │profesional, inclusiv │
│ │dual, condiţii de │
│ │admitere. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Fiecare unitate de │
│ │învăţământ care, în anul │
│ │şcolar 2020-2021, │
│ │şcolarizează elevi în │
│ │clasa a VIII-a, │
│ │învăţământ gimnazial, │
│ │organizează şi desfăşoară│
│ │activităţi de orientare │
│ │şi consiliere cu elevii │
│ │de clasa a VIII-a, cu │
│ │accent pe conştientizarea│
│ │cerinţelor pieţei muncii │
│ │şi a oportunităţilor │
│ │pentru carieră şi pe │
│ │continuarea pregătirii │
│ │prin învăţământul │
│1 martie-14 │profesional de stat, cu │
│mai 2021 │evidenţierea │
│ │oportunităţilor oferite │
│ │de învăţământul dual. │
│ │Activităţile de orientare│
│ │şi consiliere se │
│ │derulează cu sprijinul │
│ │consilierilor şcolari ai │
│ │Centrului judeţean de │
│ │resurse şi de asistenţă │
│ │educaţională (CJRAE)/ │
│ │Centrului Municipiului │
│ │Bucureşti de Resurse şi │
│ │Asistenţă Educaţională │
│ │(CMBRAE) şi urmăresc │
│ │pregătirea înscrierii │
│ │elevilor în învăţământul │
│ │profesional de stat şi în│
│ │învăţământul dual. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Şedinţe/Acţiuni de │
│ │instruire organizate de │
│ │toate unităţile de │
│ │învăţământ gimnazial, cu │
│ │elevii de clasa a VIII-a │
│ │şi părinţii acestora, │
│ │pentru prezentarea │
│ │metodologiei şi a │
│ │calendarului admiterii, a│
│ │procedurilor de │
│ │preselecţie şi/sau de │
│ │admitere şi a planului de│
│ │şcolarizare la │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, inclusiv în │
│ │învăţământul dual, şi a │
│17 mai-11 │modului de completare a │
│iunie 2021 │opţiunilor din fişa de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional şi │
│ │învăţământul dual de │
│ │stat. În judeţele în care│
│ │există plan de │
│ │şcolarizare pentru │
│ │învăţământul dual se │
│ │prezintă, în mod │
│ │obligatoriu, şi aspectele│
│ │specifice privind │
│ │învăţământul dual. │
│ │Acţiunile menţionate se │
│ │pot organiza şi prin │
│ │mijloace electronice de │
│ │comunicare (telefon, │
│ │e-mail, videoconferinţă │
│ │on-line etc.). │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │ISJ/ISMB organizează │
│ │târgul ofertelor │
│ │educaţionale. Pentru │
│ │prezentarea ofertei │
│ │educaţionale în cadrul │
│ │acestui eveniment, │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│17-28 mai │educaţională pentru │
│2021 │învăţământul profesional │
│ │de stat şi/sau dual vor │
│ │implica şi operatori │
│ │economici parteneri. │
│ │Târgul ofertelor │
│ │educaţionale va avea şi o│
│ │secţiune dedicată ofertei│
│ │educaţionale la nivel │
│ │regional. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │fiecare unitate de │
│ │învăţământ gimnazial │
│ │către comisia de admitere│
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a bazei de date│
│ │cuprinzând mediile │
│16 iunie │generale de absolvire ale│
│2021 │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a, precum şi a │
│ │listei elevilor │
│ │corigenţi, repetenţi, cu │
│ │situaţia neîncheiată sau │
│ │exmatriculaţi, prin │
│ │completarea acestor │
│ │informaţii în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti către Comisia │
│ │naţională de admitere a │
│ │bazei de date cuprinzând │
│17 iunie │mediile generale de │
│2021 │absolvire ale │
│ │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a, prin confirmarea │
│ │finalizării operaţiunilor│
│ │specifice completării │
│ │acestor date în aplicaţia│
│ │informatică centralizată │
└────────────┴─────────────────────────┘┌───────────┬──────────────────────────┐
│Data-limită│Activitatea │
│/Perioada │ │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Proba de verificare a cunoştinţelor de│
│limbă modernă sau maternă │
│- numai pentru situaţiile în care │
│oferta educaţională aprobată cuprinde │
│clase cu predare în limbile │
│minorităţilor naţionale sau clase cu │
│predare în regim bilingv a unei limbi │
│moderne; │
│- pentru candidaţii interesaţi de │
│înscrierea la unităţile de învăţământ/│
│clasele cu predare în limbile │
│minorităţilor naţionale, care nu au │
│studiat în gimnaziu în limba maternă │
│respectivă │
│(calendar şi organizare comune pentru │
│înscrierea în învăţământul liceal, │
│profesional de stat şi dual) │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Eliberarea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere pentru │
│ │candidaţii care doresc să │
│ │participe la probe de │
│ │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă │
│ │NOTĂ: │
│ │Se va utiliza acelaşi │
│19-20 mai │model de anexă la fişa de │
│2021 │înscriere ca modelul │
│ │aprobat ca anexă la fişa │
│ │de înscriere pentru │
│ │admiterea în învăţământul │
│ │liceal („Anexa la fişa de │
│ │înscriere pentru │
│ │participarea la probele de│
│ │aptitudini sau la probele │
│ │de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă“). │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │pentru probele de │
│ │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă │
│ │NOTĂ: │
│24-25 mai │Înscrierea se va realiza │
│2021 │la unităţile de învăţământ│
│ │stabilite de către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti ca │
│ │centre pentru probele de │
│ │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Desfăşurarea probelor de │
│ │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă │
│ │NOTĂ: │
│26-28 mai │Probele de verificare a │
│2021 │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă se │
│ │organizează la centrele │
│ │stabilite de comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │la probele de verificare a│
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
│31 mai 2021│Depunerea contestaţiilor │
│ │la probele de verificare a│
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, acolo│
│ │unde metodologia permite │
│ │acest lucru │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │finale, după contestaţii, │
│ │la probele de verificare a│
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
│ │Transmiterea, către │
│ │comisia de admitere │
│4 iunie │judeţeană/a municipiului │
│2021 │Bucureşti, a listelor cu │
│ │rezultatele finale la │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, prin │
│ │completarea acestora în │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Ridicarea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere de la unităţile │
│4-8 iunie │la care candidaţii au │
│2021 │susţinut probele de │
│ │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Depunerea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere ale candidaţilor│
│9 iunie │care au participat la │
│2021 │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă la │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial de provenienţă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti, în format │
│ │electronic, către Centrul │
│ │Naţional de Admitere a │
│ │listei candidaţilor care │
│16 iunie │au promovat probele de │
│2021 │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă şi a rezultatelor │
│ │acestora la probe, prin │
│ │introducerea şi │
│ │confirmarea finalizării │
│ │introducerii acestora în │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Admiterea candidaţilor pe locurile │
│speciale pentru romi │
├──────────────────────────────────────┤
│Pregătirea admiterii │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Şedinţe de instruire a │
│ │profesorilor diriginţi de │
│ │către inspectorii şcolari │
│ │pentru minorităţi privind │
│ │prezentarea procedurilor │
│ │de admitere pe locurile pe│
│ │locurile speciale pentru │
│2 octombrie│romi │
│2020 │Şedinţe de informare şi │
│ │instruire cu părinţii şi │
│ │elevii privind admiterea │
│ │pe locurile speciale │
│ │pentru romi │
│ │NOTĂ: │
│ │După fiecare şedinţă, se │
│ │va întocmi proces-verbal │
│ │de informare/instruire. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Eliberarea recomandărilor │
│ │scrise de apartenenţă la │
│ │etnia romilor │
│ │NOTĂ: │
│ │Recomandările scrise │
│ │vizând apartenenţa la │
│ │etnia romă pot fi │
│ │eliberate şi on-line. În │
│ │această situaţie, │
│ │recomandarea este │
│ │transmisă, prin e-mail, │
│ │unităţii de învăţământ din│
│ │care provine candidatul, │
│5 octombrie│în format .pdf, având │
│2020- │semnătura electronică a │
│29 ianuarie│emitentului. Răspunderea │
│2021 │pentru autenticitatea şi │
│ │conţinutul recomandării │
│ │revine atât organizaţiei │
│ │romilor, care o emite, │
│ │potrivit statutului şi │
│ │procedurilor interne │
│ │proprii cu privire la │
│ │eliberarea recomandării, │
│ │cât şi părintelui/ │
│ │reprezentantului legal al │
│ │elevului care solicită │
│ │eliberarea unei │
│ │recomandări de apartenenţă│
│ │la etnia romilor. │
└───────────┴──────────────────────────┘┌───────────┬──────────────────────────┐
│Data-limită│Activitatea │
│/Perioada │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Depunerea şi înregistrarea│
│ │de către părinte/ │
│ │reprezentantul legal a │
│ │recomandării scrise, de │
│ │apartenenţă la etnia romă,│
│ │la unitatea de învăţământ │
│ │de provenienţă, în vederea│
│ │înscrierii elevilor pe │
│ │locurile speciale pentru │
│8 februarie│romi │
│2021 │NOTĂ: │
│ │Orice recomandare depusă │
│ │la unitatea de învăţământ │
│ │ulterior acestei perioade │
│ │nu va mai fi luată în │
│ │considerare pentru nicio │
│ │etapă de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual de stat pentru │
│ │anul şcolar 2021-2022! │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Afişarea locurilor │
│ │speciale pentru candidaţii│
│ │romi │
│ │NOTĂ: │
│ │Locurile speciale pentru │
│ │candidaţii romi se │
│ │stabilesc de comisiile de │
│ │admitere judeţene/a │
│ │municipiului Bucureşti ca │
│ │locuri alocate peste │
│ │numărul de locuri acordat │
│ │prin planul de │
│ │şcolarizare, în limita a │
│ │1-2 locuri suplimentare la│
│10 mai 2021│clasă. Nu se alocă locuri │
│ │speciale pentru candidaţii│
│ │romi la clasele/unităţile │
│ │de învăţământ profesional │
│ │la care se organizează │
│ │preselecţie şi nici la │
│ │calificările din oferta │
│ │pentru învăţământul dual │
│ │la care sunt prevăzute │
│ │probe eliminatorii sau │
│ │probe de admitere │
│ │independent de numărul │
│ │candidaţilor înscrişi pe │
│ │numărul de locuri │
│ │disponibile. │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Etapa I de admitere pe locurile │
│speciale pentru romi │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Secretariatele unităţilor │
│ │de învăţământ gimnazial │
│ │completează, la cererea │
│ │elevilor şi a părinţilor/ │
│ │reprezentanţilor legali │
│ │pentru minori, fişa de │
│ │înscriere în învăţământul │
│ │profesional şi dual de │
│ │stat cu informaţiile │
│ │privind datele personale │
│ │ale absolvenţilor claselor│
│ │a VIII-a, mediile generale│
│ │de absolvire, notele şi │
│ │mediile obţinute la │
│ │evaluarea naţională din │
│ │clasa a VIII-a. │
│ │Completarea opţiunilor în │
│ │anexa fişei de înscriere │
│ │de către candidaţii care │
│ │solicită înscrierea pe │
│ │locurile speciale pentru │
│5-6 iulie │romi şi de către părinţii │
│2021 │acestora, asistaţi de │
│ │diriginţii claselor a │
│ │VIII-a, la unitatea de │
│ │învăţământ │
│ │Eliberarea, de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial, a fişei de │
│ │înscriere în învăţământul │
│ │profesional şi dual de │
│ │stat, însoţită de anexa │
│ │fişei de înscriere pentru │
│ │candidaţii care solicită │
│ │aceasta │
│ │NOTĂ: │
│ │Se va elibera o singură │
│ │fişă de înscriere. Nu se │
│ │eliberează fişe de │
│ │înscriere elevilor din │
│ │clasa a VIII-a cu situaţia│
│ │şcolară neîncheiată, │
│ │aflaţi în stare de │
│ │corigenţă sau repetenţie. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Depunerea fişelor de │
│ │înscriere însoţite de │
│ │anexele cu opţiuni ale │
│5-6 iulie │candidaţilor pe locurile │
│2021 │speciale pentru romi la │
│ │ISJ/ISMB - comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Repartizarea candidaţilor │
│ │pe locurile speciale │
│ │pentru romi │
│ │NOTĂ: │
│ │Repartizarea pe locurile │
│ │speciale pentru romi se │
│ │realizează de comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti, în│
│ │ordinea descrescătoare a │
│ │mediilor de admitere şi în│
│ │baza opţiunilor exprimate │
│ │de candidaţi. Repartizarea│
│ │se face în şedinţă │
│ │publică. Mediile de │
│ │admitere pentru candidaţii│
│ │romi, care candidează pe │
│ │locurile speciale pentru │
│7 iulie │romi, se calculează │
│2021 │conform art. 12 alin. (1) │
│ │lit. a) din Metodologia de│
│ │organizare şi desfăşurare │
│ │a admiterii în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, aprobată prin │
│ │Ordinul ministrului │
│ │educaţiei naţionale şi │
│ │cercetării ştiinţifice nr.│
│ │5.068/2016, cu │
│ │completările ulterioare, │
│ │indiferent dacă la acea │
│ │calificare profesională se│
│ │organizează probă │
│ │suplimentară de admitere. │
│ │Candidaţii nerepartizaţi │
│ │vor ridica fişele de │
│ │înscriere în vederea │
│ │participării la etapa I de│
│ │admitere. │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Etapa a II-a de admitere pe locurile │
│speciale pentru romi │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Afişarea locurilor │
│21 iulie │speciale libere pentru │
│2021 │candidaţii romi, │
│ │disponibile pentru etapa a│
│ │II-a de admitere │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Secretariatele unităţilor │
│ │de învăţământ gimnazial │
│ │completează, la cererea │
│ │elevilor şi a părinţilor/ │
│ │reprezentanţilor legali │
│ │pentru minori, fişa de │
│ │înscriere în învăţământul │
│ │profesional şi dual de │
│ │stat cu informaţiile │
│ │privind datele personale │
│ │ale absolvenţilor claselor│
│ │a VIII-a, mediile generale│
│ │de absolvire, notele şi │
│ │mediile obţinute la │
│ │evaluarea naţională din │
│ │clasa a VIII-a, pentru │
│ │candidaţii cărora nu li │
│ │s-au eliberat fişe de │
│ │înscriere în etapa I. │
│ │Completarea opţiunilor în │
│ │anexa fişei de înscriere │
│ │de către candidaţii care │
│ │solicită înscrierea pe │
│ │locurile speciale pentru │
│22-23 iulie│romi şi de către părinţii │
│2021 │acestora, asistaţi de │
│ │diriginţii claselor a │
│ │VIII-a, la unitatea de │
│ │învăţământ │
│ │Eliberarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a fişelor de │
│ │înscriere pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual de stat pentru │
│ │candidaţii cărora nu li │
│ │s-au eliberat fişe de │
│ │înscriere în etapa I de │
│ │admitere în învăţământul │
│ │profesional de stat sau în│
│ │învăţământul dual │
│ │NOTĂ: │
│ │Se va elibera o singură │
│ │fişă de înscriere. Nu se │
│ │eliberează fişe de │
│ │înscriere elevilor din │
│ │clasa a VIII-a cu situaţia│
│ │şcolară neîncheiată, │
│ │aflaţi în stare de │
│ │corigenţă sau repetenţie. │
└───────────┴──────────────────────────┘┌───────────┬──────────────────────────┐
│Data-limită│Activitatea │
│/Perioada │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Depunerea fişelor de │
│ │înscriere însoţite de │
│ │anexele cu opţiuni ale │
│22-23 iulie│candidaţilor pe locurile │
│2021 │speciale pentru romi la │
│ │ISJ/ISMB - comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Repartizarea candidaţilor │
│ │pe locurile speciale │
│ │pentru romi │
│ │NOTĂ: │
│ │Repartizarea pe locurile │
│ │speciale pentru romi se │
│ │realizează de comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti, în│
│ │ordinea descrescătoare a │
│ │mediilor de admitere şi în│
│ │baza opţiunilor exprimate │
│ │de candidaţi. Repartizarea│
│ │se face în şedinţă │
│ │publică. Mediile de │
│ │admitere pentru candidaţii│
│ │romi, care candidează pe │
│ │locurile speciale pentru │
│24 iulie │romi, se calculează │
│2021 │conform art. 12 alin. (1) │
│ │lit. a) din Metodologia de│
│ │organizare şi desfăşurare │
│ │a admiterii în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, aprobată prin │
│ │Ordinul ministrului │
│ │educaţiei naţionale şi │
│ │cercetării ştiinţifice nr.│
│ │5.068/2016, cu │
│ │completările ulterioare, │
│ │indiferent dacă la acea │
│ │calificare profesională se│
│ │organizează probă │
│ │suplimentară de admitere. │
│ │Candidaţii nerepartizaţi │
│ │vor ridica fişele de │
│ │înscriere în vederea │
│ │participării la etapa a │
│ │II-a de admitere. │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Admiterea candidaţilor pe locurile │
│distinct alocate candidaţilor cu CES │
│în unităţile de învăţământ de masă │
├──────────────────────────────────────┤
│Pregătirea admiterii │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Obţinerea certificatului │
│ │de orientare şcolară şi │
│ │profesională emis de CJRAE│
│ │/CMBRAE, care atestă │
│ │existenţa unei cerinţe │
│ │educaţionale speciale a │
│ │elevului │
│ │NOTĂ: │
│ │Certificatul de orientare │
│ │şcolară şi profesională │
│ │este singurul document │
│ │acceptat, conform │
│ │prevederilor art. 3 lit. │
│ │m) din Metodologia privind│
│8 februarie│organizarea serviciilor de│
│2021 │sprijin educaţional pentru│
│ │copiii, elevii şi tinerii │
│ │cu cerinţe educaţionale │
│ │speciale integraţi în │
│ │învăţământul de masă, │
│ │aprobată prin Ordinul │
│ │ministrului educaţiei, │
│ │cercetării, tineretului şi│
│ │sportului nr. 5.574/2011, │
│ │cu modificările │
│ │ulterioare, pentru │
│ │admiterea pe locurile │
│ │distinct alocate │
│ │candidaţilor cu CES în │
│ │unităţile de învăţământ de│
│ │masă. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Depunerea şi înregistrarea│
│ │de către părinte/ │
│ │reprezentantul legal a │
│ │certificatului de │
│ │orientare şcolară şi │
│ │profesională emis de CJRAE│
│8 februarie│/CMBRAE, care atestă │
│2021 │existenţa unei cerinţe │
│ │educaţionale speciale a │
│ │elevului, în vederea │
│ │înscrierii acestora pe │
│ │locurile distinct alocate │
│ │în unităţile de învăţământ│
│ │de masă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Afişarea locurilor │
│ │distinct alocate în │
│ │unităţile de învăţământ de│
│ │masă pentru candidaţii │
│ │elevi cu CES (1-2 locuri/ │
│ │fiecare clasă/grupă pentru│
│ │fiecare filieră/profil/ │
│ │specializare/domeniu de │
│ │pregătire/calificare) │
│ │NOTĂ: │
│ │Locurile speciale pentru │
│ │candidaţii cu CES se │
│ │stabilesc de comisiile de │
│ │admitere judeţene/a │
│ │municipiului Bucureşti ca │
│ │locuri alocate peste │
│ │numărul de locuri acordat │
│10 mai 2021│prin planul de │
│ │şcolarizare, în limita a │
│ │1-2 locuri suplimentare la│
│ │clasă. Nu se alocă locuri │
│ │speciale pentru candidaţii│
│ │cu CES la clasele/ │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │profesional la care se │
│ │organizează preselecţie şi│
│ │nici la calificările din │
│ │oferta pentru învăţământul│
│ │dual la care sunt │
│ │prevăzute probe │
│ │eliminatorii sau probe de │
│ │admitere independent de │
│ │numărul candidaţilor │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Şedinţe de informare şi │
│ │instruire cu părinţii şi │
│ │elevii, organizate de │
│ │profesorii diriginţi, │
│ │privind admiterea pe │
│ │locurile distinct alocate │
│ │pentru elevii cu CES │
│ │NOTĂ: │
│ │Şedinţele vizează │
│ │orientarea şcolară a │
│ │elevilor cu CES care │
│ │doresc să candideze pe │
│12 │locuri distinct alocate în│
│aprilie-18 │unităţi de învăţământ de │
│iunie 2021 │masă şi la acestea pot │
│ │participa, în calitate de │
│ │invitaţi, reprezentanţi ai│
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │liceal, profesional şi │
│ │profesional dual de masă, │
│ │specialişti din cadrul │
│ │CJRAE/CMBRAE, precum şi │
│ │alţi factori │
│ │reprezentativi. După │
│ │fiecare şedinţă se va │
│ │întocmi proces-verbal de │
│ │informare/instruire. │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Etapa I de admitere pe locurile │
│distinct alocate candidaţilor cu CES │
│în unităţile de învăţământ de masă │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Secretariatele unităţilor │
│ │de învăţământ gimnazial │
│ │completează, la cererea │
│ │elevilor şi a părinţilor/ │
│ │reprezentanţilor legali │
│ │pentru minori, fişa de │
│ │înscriere în învăţământul │
│ │profesional şi dual de │
│ │stat cu informaţiile │
│ │privind datele personale │
│ │ale absolvenţilor claselor│
│ │a VIII-a, mediile generale│
│5-6 iulie │de absolvire, notele şi │
│2021 │mediile obţinute la │
│ │evaluarea naţională din │
│ │clasa a VIII-a. │
│ │Completarea opţiunilor în │
│ │anexa fişei de înscriere │
│ │de către candidaţii care │
│ │solicită înscrierea pe │
│ │locurile speciale pentru │
│ │elevii cu CES şi de către │
│ │părinţii acestora, │
│ │asistaţi de diriginţii │
│ │claselor a VIII-a, la │
│ │unitatea de învăţământ │
└───────────┴──────────────────────────┘┌───────────┬──────────────────────────┐
│Data-limită│Activitatea │
│/Perioada │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Eliberarea, de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial, a fişelor de │
│ │înscriere în învăţământul │
│ │profesional şi dual de │
│ │stat, însoţite de anexele │
│ │fişelor de înscriere │
│ │pentru candidaţii care │
│ │solicită aceasta │
│ │NOTĂ: │
│ │Se va elibera o singură │
│ │fişă de înscriere. Nu se │
│ │eliberează fişe de │
│ │înscriere elevilor din │
│ │clasa a VIII-a cu situaţia│
│ │şcolară neîncheiată, │
│ │aflaţi în stare de │
│ │corigenţă sau repetenţie. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Depunerea fişelor de │
│ │înscriere însoţite de │
│ │anexele cu opţiuni pentru │
│5-6 iulie │locurile alocate pentru │
│2021 │candidaţii cu CES la ISJ/ │
│ │ISMB - comisia de admitere│
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Repartizarea candidaţilor │
│ │pe locurile distinct │
│ │alocate candidaţilor cu │
│ │CES în învăţământul de │
│ │masă şi comunicarea │
│ │rezultatelor candidaţilor │
│ │NOTĂ: │
│ │Repartizarea pe locurile │
│ │speciale pentru candidaţii│
│ │cu CES se realizează de │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, în ordinea │
│ │descrescătoare a mediilor │
│ │de admitere şi în baza │
│ │opţiunilor exprimate de │
│ │candidaţi. Repartizarea se│
│ │face în şedinţă publică. │
│ │Mediile de admitere pentru│
│ │candidaţii cu CES, care │
│ │candidează pe locurile │
│ │special destinate │
│ │acestora, se calculează │
│ │conform art. 12 alin. (1) │
│7 iulie │lit. a) din Metodologia de│
│2021 │organizare şi desfăşurare │
│ │a admiterii în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, aprobată prin │
│ │Ordinul ministrului │
│ │educaţiei naţionale şi │
│ │cercetării ştiinţifice nr.│
│ │5.068/2016, cu │
│ │completările ulterioare, │
│ │indiferent dacă la acea │
│ │calificare profesională se│
│ │organizează probă │
│ │suplimentară de admitere. │
│ │Candidaţii nerepartizaţi │
│ │pe locurile distinct │
│ │alocate candidaţilor cu │
│ │CES, precum şi cei care au│
│ │fost repartizaţi, dar care│
│ │solicită, în scris, │
│ │renunţarea la locul pe │
│ │care au fost repartizaţi, │
│ │vor ridica fişele de │
│ │înscriere la învăţământul │
│ │profesional şi dual pentru│
│ │participarea la etapa I de│
│ │admitere. │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Etapa a II-a de admitere pe locurile │
│distinct alocate candidaţilor cu CES │
│în unităţile de învăţământ de masă │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Afişarea locurilor │
│21 iulie │speciale libere pentru │
│2021 │candidaţii romi, │
│ │disponibile pentru etapa a│
│ │II-a de admitere │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Secretariatele unităţilor │
│ │de învăţământ gimnazial │
│ │completează, la cererea │
│ │elevilor şi a părinţilor/ │
│ │reprezentanţilor legali │
│ │pentru minori, fişa de │
│ │înscriere în învăţământul │
│ │profesional şi dual de │
│ │stat cu informaţiile │
│ │privind datele personale │
│ │ale absolvenţilor claselor│
│ │a VIII-a, mediile generale│
│ │de absolvire, notele şi │
│ │mediile obţinute la │
│ │evaluarea naţională din │
│ │clasa a VIII-a pentru │
│ │candidaţii cărora nu li │
│ │s-au eliberat fişe de │
│ │înscriere în etapa I. │
│ │Completarea opţiunilor în │
│ │anexa fişei de înscriere │
│ │de către candidaţii care │
│ │solicită înscrierea pe │
│ │locurile speciale pentru │
│ │elevii cu CES şi de către │
│22-23 iulie│părinţii acestora, │
│2021 │asistaţi de diriginţii │
│ │claselor a VIII-a, la │
│ │unitatea de învăţământ │
│ │Eliberarea, de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial, a fişelor de │
│ │înscriere în învăţământul │
│ │profesional şi dual de │
│ │stat, însoţite de anexele │
│ │fişelor de înscriere │
│ │pentru candidaţii care │
│ │solicită aceasta, pentru │
│ │candidaţii cărora nu li │
│ │s-au eliberat fişe de │
│ │înscriere în etapa I de │
│ │admitere în învăţământul │
│ │profesional de stat sau în│
│ │învăţământul dual │
│ │NOTĂ: │
│ │Se va elibera o singură │
│ │fişă de înscriere. Nu se │
│ │eliberează fişe de │
│ │înscriere elevilor din │
│ │clasa a VIII-a cu situaţia│
│ │şcolară neîncheiată, │
│ │aflaţi în stare de │
│ │corigenţă sau repetenţie. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Depunerea de către │
│ │candidaţi a fişelor de │
│ │înscriere însoţite de │
│22-23 iulie│anexele cu opţiuni pentru │
│2021 │locurile alocate pentru │
│ │candidaţii cu CES la ISJ/ │
│ │ISMB - comisia de admitere│
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Repartizarea candidaţilor │
│ │pe locurile distinct │
│ │alocate candidaţilor cu │
│ │CES în învăţământul de │
│ │masă şi comunicarea │
│ │rezultatelor candidaţilor │
│ │NOTĂ: │
│ │Repartizarea pe locurile │
│ │speciale pentru candidaţii│
│ │cu CES se realizează de │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, în ordinea │
│ │descrescătoare a mediilor │
│ │de admitere şi în baza │
│ │opţiunilor exprimate de │
│ │candidaţi. Repartizarea se│
│ │face în şedinţă publică. │
│ │Mediile de admitere pentru│
│ │candidaţii cu CES care │
│ │candidează pe locurile │
│ │special destinate acestora│
│ │se calculează conform art.│
│ │12 alin. (1) lit. a) din │
│24 iulie │Metodologia de organizare │
│2021 │şi desfăşurare a admiterii│
│ │în învăţământul │
│ │profesional de stat, │
│ │aprobată prin Ordinul │
│ │ministrului educaţiei │
│ │naţionale şi cercetării │
│ │ştiinţifice nr. 5.068/ │
│ │2016, cu completările │
│ │ulterioare, indiferent │
│ │dacă la acea calificare │
│ │profesională se │
│ │organizează probă │
│ │suplimentară de admitere. │
│ │Candidaţii nerepartizaţi │
│ │pe locurile distinct │
│ │alocate candidaţilor cu │
│ │CES, precum şi cei care au│
│ │fost repartizaţi, dar care│
│ │solicită, în scris, │
│ │renunţarea la locul pe │
│ │care au fost repartizaţi │
│ │vor ridica fişele de │
│ │înscriere la învăţământul │
│ │profesional şi dual pentru│
│ │participarea la etapa a │
│ │II-a de admitere. │
└───────────┴──────────────────────────┘┌────────────┬─────────────────────────┐
│Data-limită/│Activitatea │
│Perioada │ │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Admiterea candidaţilor pentru │
│învăţământul special │
│(calendar şi organizare comune pentru │
│înscrierea în învăţământul liceal, │
│profesional de stat şi dual) │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Înscrierea şi │
│ │repartizarea candidaţilor│
│ │pentru învăţământul │
│ │special │
│ │NOTĂ: │
│ │Înscrierea şi │
│ │repartizarea candidaţilor│
│ │pentru învăţământul │
│7-9 iulie │profesional special sunt │
│2021 │similare cu cele │
│ │prevăzute de │
│ │reglementările pentru │
│ │învăţământul liceal │
│ │special, incluse în │
│ │Metodologia de organizare│
│ │şi desfăşurare a │
│ │admiterii în învăţământul│
│ │liceal de stat. │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Înscrierea şi admiterea elevilor la │
│învăţământul profesional de stat │
├──────────────────────────────────────┤
│Etapa I de admitere în învăţământul │
│profesional de stat │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Secretariatele unităţilor│
│ │de învăţământ gimnazial │
│ │completează, la cererea │
│ │elevilor şi a părinţilor/│
│ │reprezentanţilor legali │
│ │pentru minori, fişa de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional şi dual de │
│ │stat cu informaţiile │
│ │privind datele personale │
│ │ale absolvenţilor │
│ │claselor a VIII-a, │
│ │mediile generale de │
│ │absolvire, notele şi │
│ │mediile obţinute la │
│ │evaluarea naţională din │
│ │clasa a VIII-a, prin │
│ │tipărirea acestora din │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată. │
│ │Eliberarea, de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial, a fişei de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional şi dual de │
│5-8 iulie │stat, pentru candidaţii │
│2021 │care solicită aceasta │
│ │La solicitarea │
│ │candidaţilor care au │
│ │susţinut şi promovat │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial eliberează, │
│ │împreună cu fişa de │
│ │înscriere, şi anexa fişei│
│ │de înscriere completată │
│ │cu rezultatul la proba/ │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă. │
│ │NOTĂ: │
│ │Se va elibera o singură │
│ │fişă de înscriere. Nu se │
│ │eliberează fişe de │
│ │înscriere elevilor din │
│ │clasa a VIII-a cu │
│ │situaţia şcolară │
│ │neîncheiată, aflaţi în │
│ │stare de corigenţă sau │
│ │repetenţie. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │la unităţile de │
│ │învăţământ care au ofertă│
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional,│
│ │pe baza fişei de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional şi dual de │
│ │stat │
│ │Unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │oferă informaţiile şi │
│ │îndrumările necesare │
│ │pentru completarea de │
│5-8 iulie │către candidaţi a │
│2021 │opţiunilor pentru │
│ │calificările profesionale│
│ │din oferta şcolii. │
│ │NOTĂ: │
│ │Nu pot fi înscrişi │
│ │candidaţii cu situaţia │
│ │şcolară neîncheiată, │
│ │aflaţi în stare de │
│ │corigenţă sau repetenţie.│
│ │Pot participa la această │
│ │etapă atât candidaţii │
│ │romi - nerepartizaţi pe │
│ │locurile speciale │
│ │destinate acestora, cât │
│ │şi candidaţii cu CES - │
│ │nerepartizaţi pe locurile│
│ │speciale destinate │
│ │acestora. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea, la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │care au ofertă pentru │
│ │învăţământul profesional,│
│ │a listei candidaţilor │
│ │înscrişi în învăţământul │
│ │profesional │
│ │La unităţile de │
│ │învăţământ şi │
│ │calificările la care nu │
│ │se organizează │
│ │preselecţie, iar numărul │
│ │candidaţilor înscrişi la │
│ │unitatea de învăţământ │
│ │este mai mare decât │
│ │numărul de locuri │
│ │disponibile, se afişează │
│ │şi precizări detaliate │
│ │privind organizarea │
│ │probelor suplimentare de │
│ │admitere, inclusiv a │
│ │eventualelor probe │
│ │eliminatorii (data, locul│
│ │de desfăşurare, ora, acte│
│ │necesare de identitate a │
│ │candidaţilor, alte │
│ │detalii organizatorice). │
│ │Se va preciza dacă se │
│ │organizează proba │
│ │suplimentară de admitere │
│ │pentru toate calificările│
│ │sau doar la calificarea/ │
│8 iulie 2021│calificările profesională│
│ │(e) la care numărul de │
│ │candidaţi depăşeşte │
│ │numărul de locuri, cu │
│ │posibilitatea │
│ │redistribuirii la │
│ │celelalte calificări │
│ │pentru care nu s-a │
│ │organizat proba │
│ │suplimentară, în situaţia│
│ │în care candidaţii au │
│ │optat în fişa de │
│ │înscriere pentru aceste │
│ │calificări. │
│ │Transmiterea către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a situaţiei cu │
│ │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi pentru admiterea│
│ │în învăţământul │
│ │profesional, pentru │
│ │fiecare calificare │
│ │profesională │
│ │Unităţile de învăţământ │
│ │care organizează │
│ │preselecţie afişează │
│ │lista candidaţilor │
│ │înscrişi la învăţământul │
│ │profesional de stat la │
│ │calificările pentru care │
│ │se organizează │
│ │preselecţie, precum şi │
│ │procedura de preselecţie.│
├────────────┼─────────────────────────┤
│9-10 iulie │ │
│2021 │ │
│Pentru │Derularea probei de │
│candidaţii │preselecţie, în unităţile│
│care optează│de învăţământ în care s-a│
│pentru │decis organizarea │
│unităţile de│acesteia, conform │
│învăţământ │graficului stabilit şi │
│şi │afişat de fiecare unitate│
│calificările│de învăţământ care │
│la care se │organizează preselecţie │
│organizează │ │
│sesiune de │ │
│preselecţie │ │
└────────────┴─────────────────────────┘┌────────────┬─────────────────────────┐
│Data-limită/│Activitatea │
│Perioada │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │sesiunii de preselecţie │
│ │de către unitatea de │
│ │învăţământ care a │
│ │organizat sesiunea de │
│ │preselecţie │
│ │Rezultatele probelor de │
│ │preselecţie se afişează │
│ │la sfârşitul fiecărei │
│ │zile, împreună cu │
│ │precizarea privind │
│ │posibilitatea înscrierii │
│ │candidaţilor respinşi, în│
│ │aceeaşi etapă de │
│ │admitere, la o unitate de│
│ │învăţământ şi calificări │
│ │la care nu s-au organizat│
│ │probe de preselecţie în │
│ │învăţământul profesional │
│ │sau probe eliminatorii în│
│ │învăţământ dual până la │
│ │termenul stabilit prin │
│ │calendarul admiterii în │
│ │învăţământul profesional,│
│9-10 iulie │respectiv în învăţământul│
│2021 │dual. │
│Pentru │În situaţia în care │
│candidaţii │numărul celor admişi în │
│care │urma preselecţiei este │
│optează │mai mare decât numărul │
│pentru │locurilor disponibile, │
│unităţile de│comunicarea rezultatelor │
│învăţământ │sesiunii de preselecţie │
│şi │va fi însoţită de │
│calificările│precizarea că urmează o │
│la care se │probă suplimentară de │
│organizează │admitere şi de informaţii│
│sesiune de │detaliate privind │
│preselecţie │organizarea acesteia │
│ │(data, locul de │
│ │desfăşurare, ora, acte │
│ │necesare de identitate a │
│ │candidaţilor, alte │
│ │detalii organizatorice). │
│ │Secretariatele unităţilor│
│ │de învăţământ care │
│ │organizează admiterea în │
│ │învăţământul profesional │
│ │eliberează, la cererea │
│ │candidaţilor respinşi la │
│ │preselecţie, fişele de │
│ │înscriere la învăţământul│
│ │profesional şi dual în │
│ │vederea înscrierii la │
│ │alte unităţi de │
│ │învăţământ care │
│ │organizează învăţământ │
│ │profesional sau dual la │
│ │calificări la care nu │
│ │s-au organizat probe de │
│ │preselecţie (respectiv │
│ │probe eliminatorii în │
│ │cazul învăţământului │
│ │dual). │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Ridicarea, de către │
│ │candidaţii respinşi la │
│ │preselecţie, a fişelor de│
│ │înscriere la învăţământul│
│ │profesional şi dual de │
│ │stat de la unitatea de │
│ │învăţământ care a │
│ │organizat sesiunea de │
│ │preselecţie │
│ │NOTĂ: │
│ │În situaţia în care │
│9-12 iulie │candidaţii au completat │
│2021 │mai multe opţiuni, │
│Pentru │inclusiv pentru │
│candidaţii │calificări profesionale │
│care optează│la care unitatea de │
│pentru │învăţământ nu a organizat│
│unităţile de│preselecţie, aceştia nu │
│învăţământ │vor ridica fişele de │
│şi │înscriere, fiind │
│calificările│consideraţi înscrişi │
│la care se │pentru celelalte │
│organizează │calificări profesionale │
│sesiune de │pe care le-au marcat în │
│preselecţie │fişa de înscriere. │
│ │În cazul retragerii │
│ │fişelor de înscriere de │
│ │către candidaţii admişi │
│ │la preselecţie, pe │
│ │locurile eliberate de │
│ │aceştia pot fi admişi │
│ │alţi candidaţi care au │
│ │susţinut şi promovat │
│ │proba respectivă de │
│ │preselecţie, în ordinea │
│ │rezultatelor obţinute la │
│ │această probă. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │respinşi la preselecţie │
│ │la unităţile de │
│ │învăţământ care │
│ │şcolarizează în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, inclusiv dual, │
│ │la care nu s-au organizat│
│ │probe de preselecţie, │
│ │respectiv eliminatorii, │
│ │pe baza fişei de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional şi dual de │
│ │stat │
│ │Se pot înscrie şi alţi │
│ │candidaţi interesaţi, │
│ │care nu s-au înscris în │
│ │perioadele de înscriere │
│ │prevăzute mai sus, precum│
│ │şi cei care au renunţat │
│ │la locul ocupat în │
│ │sesiunea de preselecţie. │
│9-12 iulie │De asemenea, se pot │
│2021 │înscrie şi candidaţi care│
│ │au fost respinşi la probe│
│ │eliminatorii organizate │
│ │în învăţământul dual. │
│ │NOTĂ: │
│ │Nu pot fi înscrişi │
│ │candidaţii cu situaţia │
│ │şcolară neîncheiată, │
│ │aflaţi în stare de │
│ │corigenţă sau repetenţie.│
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │respinşi la unităţile de │
│ │învăţământ care au │
│ │organizat preselecţie şi │
│ │care au ridicat fişa de │
│ │înscriere se face pe baza│
│ │aceleiaşi fişe, prin │
│ │completarea casetelor │
│ │pentru următoarea unitate│
│ │de învăţământ şi a │
│ │calificărilor │
│ │profesionale pentru care │
│ │optează. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Actualizarea şi afişarea,│
│ │la sediul unităţilor de │
│ │învăţământ care au ofertă│
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, a listei │
│ │candidaţilor înscrişi la │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat │
│ │Afişarea informaţiilor │
│ │(data, locul de │
│ │desfăşurare, ora, acte │
│ │necesare de identitate a │
│ │candidaţilor, alte │
│ │detalii organizatorice) │
│ │privind organizarea │
│ │probei suplimentare de │
│ │admitere, la unităţile de│
│ │învăţământ unde numărul │
│ │de candidaţi înscrişi │
│ │este mai mare decât │
│ │numărul locurilor oferite│
│ │- situaţie în care se va │
│ │preciza dacă se │
│12 iulie │organizează proba │
│2021 │suplimentară de admitere │
│ │pentru toate calificările│
│ │sau doar la calificarea/ │
│ │calificările la care │
│ │numărul de candidaţi │
│ │depăşeşte numărul de │
│ │locuri, cu posibilitatea │
│ │redistribuirii la │
│ │celelalte calificări │
│ │pentru care nu s-a │
│ │organizat proba │
│ │suplimentară, în situaţia│
│ │în care candidaţii au │
│ │optat în fişa de │
│ │înscriere pentru aceste │
│ │calificări │
│ │Transmiterea către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a situaţiei cu │
│ │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi la învăţământul │
│ │profesional, pentru │
│ │fiecare calificare │
│ │profesională │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Desfăşurarea probei │
│ │suplimentare de admitere │
│ │NOTĂ: │
│ │Proba suplimentară de │
│ │admitere se organizează │
│ │numai la unităţile de │
│ │învăţământ pentru care │
│ │numărul celor înscrişi │
│ │este mai mare decât │
│ │numărul locurilor │
│13-14 iulie │disponibile, în │
│2021 │condiţiile mai sus │
│ │menţionate referitoare la│
│ │anunţarea candidaţilor cu│
│ │privire la organizarea │
│ │probei suplimentare de │
│ │admitere pentru toate │
│ │calificările sau doar la │
│ │calificarea/calificările │
│ │la care numărul de │
│ │candidaţi depăşeşte │
│ │numărul de locuri │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea rezultatelor la │
│14 iulie │proba suplimentară de │
│2021 │admitere de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au organizat proba │
└────────────┴─────────────────────────┘┌───────────┬──────────────────────────┐
│Data-limită│Activitatea │
│/Perioada │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Depunerea contestaţiilor │
│ │la proba suplimentară de │
│ │admitere │
│ │Rezolvarea contestaţiilor │
│ │Afişarea rezultatelor la │
│ │proba suplimentară de │
│ │admitere în urma │
│ │rezolvării contestaţiilor,│
│ │de către unităţile de │
│ │învăţământ care au │
│ │organizat proba │
│ │suplimentară de admitere │
│ │Calcularea de către │
│ │comisiile de admitere din │
│ │unităţile de învăţământ a │
│15 iulie │mediilor finale de │
│2021 │admitere, conform │
│ │precizărilor de calcul din│
│ │metodologia de admitere în│
│ │învăţământul profesional │
│ │Transmiterea, la comisia │
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti, a │
│ │listei candidaţilor │
│ │declaraţi admişi şi a │
│ │celor respinşi la │
│ │admiterea în învăţământul │
│ │profesional de stat, de │
│ │către toate unităţile de │
│ │învăţământ, indiferent │
│ │dacă au desfăşurat sau nu │
│ │proba de preselecţie/ │
│ │admitere │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Validarea, de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, a listei │
│ │candidaţilor declaraţi │
│ │admişi în învăţământul │
│ │profesional de stat │
│ │Afişarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă pentru │
│ │învăţământul profesional a│
│ │listei candidaţilor admişi│
│ │şi a celor respinşi la │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat │
│ │Afişarea precizărilor │
│ │privind depunerea │
│ │dosarelor de înscriere de │
│ │către candidaţii admişi, │
│ │respectiv ridicarea │
│ │fişelor de înscriere de │
│ │către candidaţii respinşi │
│ │Afişarea precizării prin │
│ │care candidaţii admişi la │
│ │clase/grupe cu efective │
│16 iulie │care în urma primei etape │
│2021 │de admitere se află sub │
│ │efectivul minim necesar │
│ │constituirii formaţiunilor│
│ │de studii sunt înştiinţaţi│
│ │că după depunerea │
│ │dosarelor de înscriere vor│
│ │fi înmatriculaţi sub │
│ │rezerva completării în │
│ │urma etapei a II-a de │
│ │admitere a numărului de │
│ │locuri minim necesar │
│ │pentru constituirea │
│ │formaţiunilor de studii, │
│ │iar în situaţia în care │
│ │nici în etapa a II-a nu se│
│ │vor ocupa suficiente │
│ │locuri pentru constituirea│
│ │efectivelor minime se │
│ │poate decide │
│ │redistribuirea, prin │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, a candidaţilor │
│ │în limita locurilor │
│ │disponibile la alte clase │
│ │sau unităţi şcolare în │
│ │cadrul unei şedinţe │
│ │publice la care vor fi │
│ │invitaţi să participe. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Ridicarea fişelor de │
│ │înscriere în învăţământul │
│ │profesional şi dual de │
│ │către candidaţii declaraţi│
│ │respinşi. Candidaţii │
│ │respinşi la etapa I de │
│17-20 iulie│admitere în învăţământul │
│2021 │profesional şi în │
│ │învăţământul dual se pot │
│ │înscrie în etapa a II-a de│
│ │admitere în învăţământul │
│ │profesional, în │
│ │învăţământul dual, sau în │
│ │etapa a II-a de admitere │
│ │în liceu. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Depunerea dosarelor de │
│ │înscriere, la unităţile de│
│ │învăţământ la care │
│ │candidaţii au fost │
│ │declaraţi admişi │
│ │În cazul retragerii │
│ │fişelor de înscriere sau │
│ │nedepunerii dosarelor de │
│17-20 iulie│înscriere de către │
│2021 │candidaţii admişi, pe │
│ │locurile eliberate de │
│ │aceştia pot fi admişi alţi│
│ │candidaţi, în ordinea │
│ │rezultatelor obţinute la │
│ │admiterea organizată în │
│ │această etapă, cu condiţia│
│ │încadrării în termenul de │
│ │depunere a dosarelor de │
│ │înscriere. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│20 iulie │învăţământul profesional │
│2021 │de stat a situaţiei │
│ │locurilor rămase libere în│
│ │urma finalizării depunerii│
│ │dosarelor de înscriere a │
│ │candidaţilor admişi în │
│ │această etapă de admitere │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Rezolvarea cazurilor │
│ │speciale de către comisia │
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti │
│ │Pentru rezolvarea │
│ │cazurilor speciale, │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti nu va repartiza │
│ │candidaţi la clasele/ │
│21 iulie │unităţile de învăţământ │
│2021 │profesional la care se │
│ │organizează preselecţie şi│
│ │nici la calificările din │
│ │oferta pentru învăţământul│
│ │dual la care sunt │
│ │prevăzute probe │
│ │eliminatorii sau probe de │
│ │admitere independent de │
│ │numărul candidaţilor │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti la unităţile de │
│ │învăţământ profesional a │
│ │situaţiei rezolvării │
│ │cazurilor speciale │
│ │Transmiterea de către │
│21 iulie │comisia de admitere │
│2021 │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti la toate │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a situaţiei │
│ │locurilor libere pentru │
│ │etapa a II-a de admitere │
│ │la învăţământul │
│ │profesional de stat şi în │
│ │învăţământul dual din │
│ │judeţ/municipiul Bucureşti│
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Afişarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │profesional a listei │
│ │candidaţilor înmatriculaţi│
│ │şi a situaţiei cu locurile│
│ │rămase libere în │
│ │învăţământul profesional, │
│ │după depunerea dosarelor │
│ │de înscriere în etapa I de│
│ │admitere şi rezolvarea │
│ │cazurilor speciale │
│ │În situaţia locurilor │
│ │rămase libere se va │
│ │preciza în mod expres │
│ │situaţia locurilor libere │
│ │la care se organizează │
│ │sesiune de preselecţie │
│ │însoţită de menţiunea că │
│ │candidaţii respinşi la │
│ │proba de preselecţie în │
│ │etapa a II-a de admitere │
│ │care nu au completat mai │
│ │multe opţiuni, inclusiv │
│ │pentru calificări │
│ │profesionale la care │
│ │unitatea de învăţământ nu │
│ │organizează preselecţie │
│ │vor fi repartizaţi de │
│22 iulie │către comisia de admitere │
│2021 │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti pe locurile │
│ │libere după finalizarea │
│ │etapei a II-a de admitere.│
│ │În situaţia în care │
│ │candidaţii au completat │
│ │mai multe opţiuni, │
│ │inclusiv pentru calificări│
│ │profesionale la care │
│ │unitatea de învăţământ nu │
│ │a organizat preselecţie, │
│ │aceştia vor fi consideraţi│
│ │înscrişi pentru celelalte │
│ │calificări profesionale pe│
│ │care le-au marcat în fişa │
│ │de înscriere. │
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat din unitatea de │
│ │învăţământ, în format │
│ │electronic şi în scris, │
│ │către comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a listelor │
│ │actualizate cu candidaţii │
│ │înmatriculaţi şi a │
│ │situaţiei locurilor │
│ │neocupate la învăţământul │
│ │profesional de stat │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Afişarea de către toate │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a listei cu │
│ │locurile libere pentru │
│ │etapa a II-a de admitere │
│ │în învăţământul │
│ │profesional de stat din │
│22 iulie │judeţ/municipiul Bucureşti│
│2021 │ISJ/ISMB afişează şi │
│ │publică pe pagina sa de │
│ │internet lista locurilor │
│ │libere pentru etapa a II-a│
│ │de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat din judeţ/ │
│ │municipiul Bucureşti. │
└───────────┴──────────────────────────┘┌────────────┬─────────────────────────┐
│Data-limită/│Activitatea │
│Perioada │ │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Etapa a II-a de admitere în │
│învăţământul profesional de stat │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Eliberarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a fişelor de │
│ │înscriere pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual de stat pentru │
│ │candidaţii cărora nu li │
│ │s-au eliberat fişe de │
│ │înscriere în etapa I de │
│ │admitere în învăţământul │
│ │profesional de stat sau │
│ │în învăţământul dual │
│ │La solicitarea │
│ │candidaţilor care au │
│22-26 iulie │susţinut şi au promovat │
│2021 │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial eliberează, │
│ │împreună cu fişa de │
│ │înscriere, şi anexa fişei│
│ │de înscriere completată │
│ │cu rezultatul la proba/ │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă. │
│ │NOTĂ: │
│ │Se va elibera o singură │
│ │fişă de înscriere. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │care nu au participat la │
│ │etapa I de admitere sau │
│ │care au participat, dar │
│ │nu au fost repartizaţi/ │
│ │admişi sau au fost │
│ │admişi, dar nu şi-au │
│ │depus dosarele de │
│ │înscriere la liceu sau │
│ │învăţământul profesional,│
│ │la unităţile de │
│ │învăţământ care au ofertă│
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional,│
│ │pe baza fişei de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional şi dual de │
│ │stat │
│ │Unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│22-26 iulie │învăţământul profesional │
│2021 │oferă informaţiile şi │
│ │îndrumările necesare │
│ │pentru completarea de │
│ │către candidaţi a │
│ │opţiunilor pentru │
│ │calificările profesionale│
│ │din oferta şcolii. │
│ │NOTĂ: │
│ │Nu pot fi înscrişi │
│ │candidaţii cu situaţia │
│ │şcolară neîncheiată, │
│ │aflaţi în stare de │
│ │corigenţă sau repetenţie.│
│ │Pot participa la această │
│ │etapă atât candidaţii │
│ │romi - nerepartizaţi pe │
│ │locurile speciale │
│ │destinate acestora, cât │
│ │şi candidaţii cu CES - │
│ │nerepartizaţi pe locurile│
│ │speciale destinate │
│ │acestora. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea, la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │care au ofertă pentru │
│ │învăţământul profesional,│
│ │a listei candidaţilor │
│ │înscrişi în învăţământul │
│ │profesional. Pentru │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │şi calificările │
│ │profesionale la care se │
│ │organizează probe de │
│ │preselecţie/probe │
│ │eliminatorii şi/sau probe│
│ │de admitere indiferent de│
│ │numărul candidaţilor │
│ │înscrişi, precum şi │
│ │pentru cele la care se │
│ │organizează probă de │
│ │admitere ca urmare a │
│ │depăşirii numărului de │
│ │candidaţi înscrişi faţă │
│ │de numărul locurilor │
│ │disponibile, se vor afişa│
│ │împreună cu lista │
│ │candidaţilor înscrişi şi │
│ │informaţiile privind │
│ │derularea acestor probe │
│ │(data, ora, locul de │
│ │desfăşurare a probelor, │
│ │acte de identitate │
│ │necesare candidaţilor, │
│ │alte detalii │
│ │organizatorice). │
│ │Se va preciza dacă se │
│ │organizează proba │
│26 iulie │suplimentară de admitere │
│2021 │pentru toate calificările│
│ │sau doar la calificarea/ │
│ │calificările la care │
│ │numărul de candidaţi │
│ │depăşeşte numărul de │
│ │locuri de la calificarea/│
│ │calificările respectivă │
│ │(e), cu posibilitatea │
│ │redistribuirii la │
│ │celelalte calificări │
│ │pentru care nu se │
│ │organizează proba │
│ │suplimentară, în situaţia│
│ │în care candidaţii au │
│ │optat în fişa de │
│ │înscriere pentru aceste │
│ │calificări. │
│ │Transmiterea către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a situaţiei cu │
│ │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi pentru admiterea│
│ │în învăţământul │
│ │profesional, pentru │
│ │fiecare calificare │
│ │profesională │
│ │Unităţile de învăţământ │
│ │care organizează │
│ │preselecţie afişează │
│ │lista candidaţilor │
│ │înscrişi la învăţământul │
│ │profesional de stat la │
│ │calificările pentru care │
│ │se organizează │
│ │preselecţie, precum şi │
│ │procedura de preselecţie.│
├────────────┼─────────────────────────┤
│27-28 iulie │ │
│2021 │ │
│Pentru │Derularea probei de │
│candidaţii │preselecţie, în unităţile│
│care optează│de învăţământ în care s-a│
│pentru │decis organizarea │
│unităţile de│acesteia, conform │
│învăţământ │graficului stabilit şi │
│şi │afişat de fiecare unitate│
│calificările│de învăţământ care │
│la care se │organizează preselecţie │
│organizează │ │
│sesiune de │ │
│preselecţie │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │sesiunii de preselecţie │
│ │de către unitatea de │
│ │învăţământ care a │
│ │organizat sesiunea de │
│ │preselecţie │
│ │Rezultatele probelor de │
│ │preselecţie se afişează │
│ │la sfârşitul fiecărei │
│ │zile, împreună cu │
│ │precizarea privind │
│ │posibilitatea │
│ │candidaţilor respinşi de │
│ │a fi repartizaţi pe │
│ │locurile libere după │
│ │finalizarea etapei a II-a│
│ │de admitere de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│27-28 iulie │Bucureşti. │
│2021 │Secretariatele unităţilor│
│Pentru │de învăţământ care │
│candidaţii │organizează admiterea în │
│care optează│învăţământul profesional │
│pentru │eliberează, la cererea │
│unităţile de│candidaţilor respinşi la │
│învăţământ │preselecţie, fişele de │
│şi │înscriere la învăţământul│
│calificările│profesional şi dual în │
│la care se │vederea participării la │
│organizează │etapa de repartizări şi │
│sesiune de │redistribuiri pe locurile│
│preselecţie │libere şi rezolvarea │
│ │cazurilor speciale, după │
│ │etapa a II-a de admitere,│
│ │de către comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti. │
│ │În situaţia în care │
│ │candidaţii au completat │
│ │mai multe opţiuni, │
│ │inclusiv pentru │
│ │calificări profesionale │
│ │la care unitatea de │
│ │învăţământ nu a organizat│
│ │preselecţie, aceştia nu │
│ │vor ridica fişele de │
│ │înscriere, fiind │
│ │consideraţi înscrişi │
│ │pentru celelalte │
│ │calificări profesionale │
│ │pe care le-au marcat în │
│ │fişa de înscriere. │
└────────────┴─────────────────────────┘┌───────────┬──────────────────────────┐
│Data-limită│Activitatea │
│/Perioada │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │În situaţia în care │
│ │numărul celor admişi în │
│ │urma preselecţiei este mai│
│ │mare decât numărul │
│ │locurilor disponibile, │
│ │comunicarea rezultatelor │
│ │sesiunii de preselecţie va│
│ │fi însoţită de precizarea │
│ │că urmează o probă │
│ │suplimentară de admitere │
│ │şi de informaţii detaliate│
│ │privind organizarea │
│ │acesteia (data, locul de │
│ │desfăşurare, ora, acte │
│ │necesare de identitate a │
│ │candidaţilor, alte detalii│
│ │organizatorice). │
│ │Rezultatele obţinute la │
│ │probele de preselecţie nu │
│ │pot fi contestate. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Derularea probei │
│29-30 iulie│suplimentare de admitere │
│2021 │în unităţile de învăţământ│
│ │în care s-a decis │
│ │derularea acesteia │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Afişarea rezultatelor la │
│30 iulie │proba suplimentară de │
│2021 │admitere de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au organizat proba │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Depunerea contestaţiilor │
│ │la proba suplimentară de │
│ │admitere │
│ │Rezolvarea contestaţiilor │
│ │la proba suplimentară de │
│ │admitere │
│ │Afişarea rezultatelor la │
│ │proba suplimentară de │
│ │admitere în urma │
│ │rezolvării contestaţiilor,│
│ │de către unităţile de │
│ │învăţământ care au │
│ │organizat proba │
│ │suplimentară de admitere │
│ │Calcularea de către │
│ │comisiile de admitere din │
│31 iulie │unităţile de învăţământ a │
│2021 │mediilor finale de │
│ │admitere, conform │
│ │precizărilor de calcul din│
│ │metodologia de admitere în│
│ │învăţământul profesional │
│ │Transmiterea la comisia de│
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti a │
│ │listei candidaţilor │
│ │declaraţi admişi şi a │
│ │celor respinşi la │
│ │admiterea în învăţământul │
│ │profesional de stat, de │
│ │către toate unităţile de │
│ │învăţământ, indiferent │
│ │dacă au desfăşurat sau nu │
│ │proba de preselecţie/ │
│ │admitere │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Validarea, de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, a listei │
│ │candidaţilor declaraţi │
│ │admişi în învăţământul │
│ │profesional de stat │
│ │Afişarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă pentru │
│ │învăţământul profesional a│
│ │listei candidaţilor admişi│
│ │şi a celor respinşi la │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat │
│ │Afişarea precizărilor │
│ │privind depunerea │
│ │dosarelor de înscriere de │
│ │către candidaţii admişi, │
│ │respectiv ridicarea │
│ │fişelor de înscriere de │
│1 august │către candidaţii respinşi │
│2021 │Afişarea de precizări prin│
│ │care candidaţii admişi la │
│ │clase/grupe cu efective │
│ │care în urma etapei a II-a│
│ │de admitere se află sub │
│ │efectivul minim necesar │
│ │constituirii formaţiunilor│
│ │de studii sunt înştiinţaţi│
│ │că, după depunerea │
│ │dosarelor de înscriere, │
│ │vor fi înmatriculaţi sub │
│ │rezerva completării │
│ │numărului de locuri minim │
│ │necesar pentru │
│ │constituirea formaţiunilor│
│ │de studii prin comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti - │
│ │prin repartizarea de alţi │
│ │candidaţi şi, după caz, │
│ │prin redistribuiri în │
│ │cadrul unei şedinţe │
│ │publice la care vor fi │
│ │invitaţi să participe │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Depunerea dosarelor de │
│ │înscriere la unităţile de │
│ │învăţământ la care │
│ │candidaţii au fost │
│ │declaraţi admişi │
│ │În cazul retragerii │
│ │fişelor de înscriere sau │
│ │nedepunerii dosarelor de │
│2-5 august │înscriere de către │
│2021 │candidaţii admişi, pe │
│ │locurile eliberate de │
│ │aceştia pot fi admişi alţi│
│ │candidaţi, în ordinea │
│ │rezultatelor obţinute la │
│ │admiterea organizată în │
│ │această etapă, cu condiţia│
│ │încadrării în termenul de │
│ │depunere a dosarelor de │
│ │înscriere. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat din unitatea de │
│ │învăţământ, în format │
│ │electronic şi în scris, │
│ │către comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a listelor │
│ │finale cu candidaţii │
│ │înmatriculaţi şi a │
│ │situaţiei locurilor │
│ │neocupate la învăţământul │
│ │profesional de stat, │
│ │inclusiv în învăţământul │
│ │dual │
│ │Cu acest prilej, unităţile│
│ │de învăţământ, care au în │
│ │ofertă calificări la care │
│ │conform propriilor │
│ │proceduri de admitere se │
│ │organizează sesiune de │
│ │preselecţie în │
│ │învăţământul profesional │
│5 august │sau calificări în │
│2021 │învăţământul dual la care │
│ │au prevăzut probe │
│ │eliminatorii şi/sau probe │
│ │de admitere în │
│ │învăţământul dual │
│ │independent de numărul │
│ │candidaţilor înscrişi pe │
│ │numărul de locuri │
│ │disponibile, dar care - în│
│ │urma consultării cu │
│ │operatorii economici şi cu│
│ │acordul acestora - sunt │
│ │interesate să îşi │
│ │completeze locurile libere│
│ │în cadrul acţiunilor de │
│ │repartizare şi │
│ │redistribuire organizate │
│ │de către comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti, │
│ │informează în scris │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti cu privire la │
│ │acest acord. │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Repartizări şi redistribuiri pe │
│locurile libere şi rezolvarea │
│cazurilor speciale de către comisia de│
│admitere judeţeană/a municipiului │
│Bucureşti │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Afişarea de către comisia │
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti a │
│ │listei cu locurile libere │
│ │şi a graficului │
│ │activităţilor de │
│ │repartizare şi │
│6 august │redistribuire pe locurile │
│2021 │libere şi de rezolvare a │
│ │cazurilor speciale │
│ │Afişarea graficului, pe │
│ │zile şi intervale orare, a│
│ │activităţilor de │
│ │repartizare şi │
│ │redistribuire pe locurile │
│ │libere şi de rezolvare a │
│ │cazurilor speciale │
└───────────┴──────────────────────────┘┌────────────┬─────────────────────────┐
│Data-limită/│Activitatea │
│Perioada │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Rezolvarea cazurilor │
│ │speciale de către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti │
│ │Repartizarea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a candidaţilor │
│ │care nu au participat sau│
│ │nu au fost admişi la │
│ │etapele anterioare sau au│
│ │fost admişi, dar nu au │
│ │confirmat locurile │
│ │ocupate prin depunerea │
│ │dosarelor de înscriere │
│ │Rezolvarea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a situaţiilor │
│ │de la nivelul unităţilor │
│ │de învăţământ la care, în│
│ │urma celor două etape de │
│ │admitere, nu s-au │
│ │constituit în limitele │
│ │legale formaţiuni de │
│ │studiu, prin │
│ │redistribuirea │
│ │candidaţilor admişi la │
│ │clase/grupe şi calificări│
│ │la care nu s-au │
│ │constituit efectivele │
│ │minime legale. Rezolvarea│
│ │situaţiilor se face în │
│ │şedinţă publică la care │
│7-8 august │sunt invitaţi candidaţii │
│2021 │care au fost admişi la │
│(conform │calificări pentru care nu│
│graficului │s-au întrunit condiţiile │
│afişat de │minime de constituire a │
│comisia de │formaţiunilor de studiu, │
│admitere │precum şi părinţii/ │
│judeţeană/a │tutorii legali ai │
│municipiului│acestora. │
│Bucureşti) │NOTĂ: │
│ │Repartizarea şi │
│ │redistribuirea elevilor │
│ │la unităţile de │
│ │învăţământ şi │
│ │calificările la care, │
│ │conform propriilor │
│ │proceduri de admitere, │
│ │este prevăzută sesiune de│
│ │preselecţie la admiterea │
│ │în învăţământul │
│ │profesional, iar în cazul│
│ │învăţământului dual probe│
│ │eliminatorii sau probe de│
│ │admitere independent de │
│ │numărul candidaţilor │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile, vor │
│ │fi posibile doar cu │
│ │acordul scris al unităţii│
│ │de învăţământ, transmis │
│ │în urma consultării cu │
│ │operatorii economici. │
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti către unităţile│
│ │de învăţământ care au │
│ │ofertă educaţională │
│ │pentru învăţământul │
│ │profesional de stat a │
│ │situaţiei finale privind │
│ │candidaţii admişi, pe │
│ │formaţiuni de studiu │
│ │legal constituite │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │profesional a │
│ │candidaţilor │
│ │înmatriculaţi şi a │
│ │situaţiei cu locurile │
│ │rămase libere în │
│8 august │învăţământul profesional,│
│2021 │după depunerea dosarelor │
│ │de înscriere, rezolvarea │
│ │cazurilor speciale, │
│ │repartizările şi │
│ │redistribuirile realizate│
│ │prin comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea către │
│ │Centrul Naţional de │
│ │Admitere a rezultatelor │
│9 august │repartizărilor şi │
│2021 │redistribuirilor, prin │
│ │confirmarea încheierii │
│ │operaţiunilor specifice │
│ │în aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
└────────────┴─────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Pentru cazurile excepţionale în care se înregistrează absolvenţi ai clasei a VIII-a din seria curentă care nu au fost înmatriculaţi nici la învăţământul liceal şi nici la învăţământul profesional sau dual până la data de 9 august 2021 şi care solicită înmatricularea în învăţământul profesional sau dual de stat, în anul şcolar 2021-2022, inspectoratele şcolare vor soluţiona solicitările acestora, pe locurile libere la învăţământul profesional sau dual, cu acordul unităţilor de învăţământ şi al operatorilor economici parteneri ai unităţilor de învăţământ până la data începerii anului şcolar 2021-2022.
    La solicitarea comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia naţională de admitere poate aproba, în situaţii justificate, modificarea datelor-limită/perioadelor şi activităţilor din calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2021-2022.


    ANEXA 2

    CALENDARUL
    admiterii în învăţământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3
    conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2021-2022

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Data-limită/│Activitatea │
│Perioada │ │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Pregătirea admiterii │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Elaborarea planului de │
│1 februarie │măsuri judeţean/al │
│2021 │municipiului Bucureşti │
│ │pentru pregătirea şi │
│ │organizarea admiterii │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea, de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul dual, spre │
│ │aprobare, la │
│ │inspectoratul şcolar │
│ │judeţean/al municipiului │
│8 februarie │Bucureşti (ISJ/ISMB) a │
│2021 │propunerii privind │
│ │componenţa comisiei de │
│ │admitere din unitatea de │
│ │învăţământ care │
│ │organizează învăţământ │
│ │dual, avizată de │
│ │consiliul de │
│ │administraţie al unităţii│
│ │de învăţământ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea, de către │
│ │ISJ/ISMB, către unităţile│
│ │de învăţământ care au │
│ │ofertă educaţională │
│15 februarie│pentru învăţământul dual │
│2021 │a aprobării comisiei de │
│ │admitere din unitatea de │
│ │învăţământ care │
│ │organizează învăţământ │
│ │dual │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul dual │
│ │stabilesc împreună cu │
│ │operatorii economici dacă│
│ │vor organiza sesiune de │
│ │selecţie a candidaţilor, │
│ │tipul probelor de │
│ │admitere şi probele │
│ │suplimentare de admitere │
│ │pentru situaţia în care │
│ │numărul de candidaţi este│
│ │mai mare decât numărul de│
│ │locuri, precum şi │
│ │organizarea unor │
│ │eventuale probe │
│22 februarie│eliminatorii. │
│2021 │Elaborarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul dual, │
│ │împreună cu operatorii │
│ │economici/instituţiile │
│ │publice parteneri(e), a │
│ │procedurii de admitere │
│ │Procedura de admitere, │
│ │aprobată de consiliul de │
│ │administraţie al unităţii│
│ │de învăţământ care are │
│ │ofertă educaţională │
│ │pentru învăţământul dual,│
│ │este transmisă de │
│ │aceasta, spre avizare, la│
│ │ISJ/ISMB. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │ISJ/ISMB transmite │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul dual avizul │
│ │pentru procedura de │
│ │admitere. │
│ │Afişarea, la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul dual, a │
│ │procedurii de admitere, a│
│ │numărului de locuri │
│ │propuse pe domenii de │
│ │pregătire şi calificări │
│ │profesionale pentru │
│ │învăţământul dual, a │
│ │perioadelor de înscriere │
│ │pentru anul şcolar │
│ │2021-2022 şi a │
│ │calendarului probelor de │
│ │admitere. Se vor afişa │
│ │informaţii privind │
│ │probele de admitere în │
│26 februarie│învăţământul dual şi se │
│2021 │va menţiona în mod expres│
│ │dacă se vor organiza │
│ │probe suplimentare de │
│ │admitere, în situaţia în │
│ │care numărul candidaţilor│
│ │înscrişi la unitatea de │
│ │învăţământ este mai mare │
│ │decât numărul de locuri │
│ │disponibile, sau, după │
│ │caz, independent de │
│ │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile la │
│ │solicitarea operatorilor │
│ │economici parteneri, cu │
│ │precizarea datelor │
│ │planificate pentru │
│ │eventualele probe de │
│ │admitere organizate în │
│ │prima şi a doua etapă de │
│ │admitere, conform │
│ │prezentului calendar. De │
│ │asemenea, se va menţiona │
│ │în mod expres dacă se │
│ │organizează probe de │
│ │admitere eliminatorii. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │Comisia naţională de │
│ │admitere a modelului │
│ │fişei de înscriere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual de stat, precum │
│ │şi a anexelor la fişa de │
│26 februarie│înscriere pentru │
│2021 │înscrierea candidaţilor │
│ │pe locurile speciale │
│ │pentru romi şi pe │
│ │locurile distinct alocate│
│ │candidaţilor cu cerinţe │
│ │educaţionale speciale │
│ │(CES) în unităţile de │
│ │învăţământ de masă │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea ofertei │
│ │educaţionale aprobate │
│ │pentru învăţământul dual,│
│ │concretizată în domenii │
│ │de pregătire şi │
│ │calificări profesionale, │
│ │cu evidenţierea │
│ │operatorilor economici │
│ │parteneri şi a locurilor │
│ │de practică disponibile │
│ │la fiecare dintre │
│ │aceştia, la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │gimnazial şi la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │cu ofertă educaţională │
│ │pentru învăţământul dual │
│ │Crearea bazei de date la │
│ │nivelul fiecărei unităţi │
│ │de învăţământ gimnazial │
│ │şi la nivel judeţean, │
│10 mai 2021 │cuprinzând datele │
│ │personale ale elevilor │
│ │din clasa a VIII-a, în │
│ │Sistemul informatic │
│ │integrat al │
│ │învăţământului din │
│ │România (SIIIR), prin │
│ │verificarea şi │
│ │corectarea, după caz, a │
│ │informaţiilor privind │
│ │elevii şi formaţiunile de│
│ │studiu la care aceştia │
│ │sunt asociaţi │
│ │Tipărirea informaţiilor │
│ │despre admitere în │
│ │broşura care va cuprinde │
│ │în secţiuni distincte │
│ │informaţii despre │
│ │admiterea în învăţământul│
│ │liceal, în învăţământul │
│ │profesional de stat şi în│
│ │învăţământul dual pentru │
│ │anul şcolar 2021-2022 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea în unităţile│
│ │de învăţământ gimnazial a│
│ │broşurilor cuprinzând │
│ │informaţiile privind │
│ │admiterea în învăţământul│
│ │liceal, în învăţământul │
│ │profesional de stat şi în│
│ │învăţământul dual pentru │
│ │anul şcolar 2021-2022 │
│ │Afişarea în unităţile de │
│ │învăţământ gimnazial a │
│10-14 mai │graficului şedinţelor de │
│2021 │informare a elevilor şi │
│ │părinţilor cu privire la │
│ │admiterea în învăţământul│
│ │profesional, inclusiv în │
│ │învăţământul dual │
│ │(metodologia şi │
│ │calendarul admiterii, │
│ │modul de completare a │
│ │opţiunilor din fişa de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional şi dual de │
│ │stat │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea la │
│ │Ministerul Educaţiei şi │
│ │Cercetării a broşurilor │
│21 mai 2021 │care cuprind informaţii │
│ │despre admitere pentru │
│ │fiecare judeţ/municipiul │
│ │Bucureşti, în versiune │
│ │electronică şi tipărită │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Informarea şi consilierea elevilor cu │
│privire la oportunitatea de continuare│
│a studiilor în învăţământul dual │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Informarea de către ISJ/ │
│ │ISMB a unităţilor de │
│ │învăţământ gimnazial din │
│ │judeţele care au plan de │
│ │şcolarizare pentru │
│ │învăţământul dual, despre│
│ │posibilitatea continuării│
│ │studiilor de către │
│ │absolvenţii claselor a │
│ │VIII-a în învăţământul │
│ │dual, dar şi în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat. Se vor prezenta │
│15-19 │următoarele: │
│februarie │- aspecte specifice │
│2021 │privind organizarea şi │
│ │funcţionarea │
│ │învăţământului dual; │
│ │- calendarul şi modul de │
│ │organizare şi desfăşurare│
│ │a admiterii în │
│ │învăţământul dual; │
│ │- posibilitatea │
│ │continuării studiilor │
│ │după finalizarea │
│ │învăţământului dual, dar │
│ │şi după finalizarea │
│ │învăţământului │
│ │profesional de stat. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │La nivelul fiecărei │
│ │unităţi de învăţământ │
│ │care are ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional,│
│ │inclusiv dual, în anul │
│ │şcolar 2021-2022 se │
│ │desfăşoară acţiunea │
│ │„Săptămâna meseriilor“, │
│ │în cadrul căreia se vor │
│ │organiza următoarele │
│ │acţiuni: │
│ │- promovarea │
│ │învăţământului │
│ │profesional şi tehnic, în│
│ │general, şi, în special, │
│ │a modului de organizare │
│ │şi funcţionare a │
│ │învăţământului │
│ │profesional, inclusiv │
│ │dual; │
│ │- informarea privind │
│ │condiţiile în care elevii│
│ │pot avea acces la │
│ │învăţământul dual şi │
│ │profesional şi │
│22 │beneficiile acestor forme│
│februarie-26│de pregătire; │
│martie 2021 │- consilierea elevilor │
│ │din clasa a VIII-a, │
│ │învăţământ gimnazial, cu │
│ │privire la oportunitatea │
│ │continuării studiilor în │
│ │învăţământul dual şi │
│ │profesional de stat; │
│ │- oferta de şcolarizare │
│ │pentru învăţământul dual │
│ │şi pentru învăţământul │
│ │profesional, condiţii de │
│ │admitere. │
│ │Unităţile de învăţământ │
│ │care îşi propun să │
│ │şcolarizeze în │
│ │învăţământul dual în anul│
│ │şcolar 2021-2022 │
│ │organizează aceste │
│ │acţiuni în colaborare cu │
│ │operatorii economici │
│ │parteneri de practică, │
│ │menţionând suplimentar │
│ │faţă de cele menţionate │
│ │anterior şi aspecte │
│ │privind perspectivele de │
│ │angajare după finalizarea│
│ │studiilor. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Fiecare unitate de │
│ │învăţământ care, în anul │
│ │şcolar 2020-2021, │
│ │şcolarizează elevi în │
│ │clasa a VIII-a învăţământ│
│ │gimnazial organizează şi │
│ │desfăşoară activităţi de │
│ │orientare şi consiliere │
│ │cu elevii de clasa a │
│ │VIII-a, cu accent pe │
│ │conştientizarea │
│ │cerinţelor pieţei muncii │
│ │şi a oportunităţilor │
│ │pentru carieră şi pe │
│ │continuare a pregătirii │
│ │prin învăţământul │
│ │profesional, cu │
│1 martie-14 │evidenţierea │
│mai 2021 │oportunităţilor oferite │
│ │de învăţământul dual, dar│
│ │şi prin învăţământul │
│ │profesional de stat. │
│ │Activităţile de orientare│
│ │şi consiliere se │
│ │derulează cu sprijinul │
│ │consilierilor şcolari ai │
│ │centrului judeţean de │
│ │resurse şi de asistenţă │
│ │educaţională (CJRAE)/ │
│ │Centrului Municipiului │
│ │Bucureşti de Resurse şi │
│ │Asistenţă Educaţională │
│ │(CMBRAE) şi urmăresc │
│ │pregătirea înscrierii │
│ │elevilor în învăţământul │
│ │profesional de stat şi │
│ │învăţământul dual. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Şedinţe/Acţiuni de │
│ │instruire organizate de │
│ │toate unităţile de │
│ │învăţământ gimnazial, cu │
│ │elevii de clasa a VIII-a │
│ │şi părinţii acestora, │
│ │pentru prezentarea │
│ │metodologiei şi a │
│ │calendarului admiterii, a│
│ │procedurilor de admitere │
│ │şi a planului de │
│ │şcolarizare la │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, inclusiv la │
│ │învăţământul dual, a │
│17 mai-11 │modului de completare a │
│iunie 2021 │opţiunilor din fişa de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional şi dual de │
│ │stat. În judeţele care au│
│ │plan de şcolarizare în │
│ │învăţământul dual se │
│ │prezintă, în mod │
│ │obligatoriu, aspectele │
│ │specifice privind │
│ │învăţământul dual. │
│ │Acţiunile menţionate se │
│ │pot organiza şi prin │
│ │mijloace electronice de │
│ │comunicare (telefon, │
│ │e-mail, videoconferinţă │
│ │on-line etc.). │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │ISJ/ISMB organizează │
│ │târgul ofertelor │
│ │educaţionale. Pentru │
│ │prezentarea ofertei │
│ │educaţionale în cadrul │
│ │acestui eveniment, │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│17-28 mai │educaţională pentru │
│2021 │învăţământul dual şi/sau │
│ │pentru învăţământul │
│ │profesional de stat vor │
│ │implica şi operatorii │
│ │economici parteneri. │
│ │Târgul ofertelor │
│ │educaţionale va avea şi o│
│ │secţiune dedicată ofertei│
│ │educaţionale la nivel │
│ │regional. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │fiecare unitate de │
│ │învăţământ gimnazial │
│ │către comisia de admitere│
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a bazei de date│
│ │cuprinzând mediile │
│16 iunie │generale de absolvire ale│
│2021 │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a, precum şi a │
│ │listei elevilor │
│ │corigenţi, repetenţi, cu │
│ │situaţia neîncheiată sau │
│ │exmatriculaţi, prin │
│ │completarea acestor │
│ │informaţii în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti către Comisia │
│ │naţională de admitere a │
│ │bazei de date cuprinzând │
│17 iunie │mediile generale de │
│2021 │absolvire ale │
│ │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a, prin confirmarea │
│ │finalizării operaţiunilor│
│ │specifice completării │
│ │acestor date în aplicaţia│
│ │informatică centralizată │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Proba de verificare a cunoştinţelor de│
│limbă modernă sau maternă │
│- numai pentru situaţiile în care │
│oferta educaţională aprobată cuprinde │
│clase cu predare în limbile │
│minorităţilor naţionale sau clase cu │
│predare în regim bilingv a unei limbi │
│moderne; │
│- pentru candidaţii interesaţi de │
│înscrierea la unităţile de învăţământ/│
│clasele cu predare în limbile │
│minorităţilor naţionale, care nu au │
│studiat în gimnaziu în limba maternă │
│respectivă │
│(calendar şi organizare comune pentru │
│înscrierea în învăţământul liceal, │
│profesional de stat şi dual) │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Eliberarea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere pentru │
│ │candidaţii care doresc să│
│ │participe la probe de │
│ │verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
│ │NOTĂ: │
│ │Se va utiliza acelaşi │
│19-20 mai │model de anexă la fişa de│
│2021 │înscriere ca cel aprobat │
│ │ca anexă la fişa de │
│ │înscriere pentru │
│ │admiterea în învăţământul│
│ │liceal („Anexa la fişa de│
│ │înscriere pentru │
│ │participarea la probele │
│ │de aptitudini sau la │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă“). │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │pentru probele de │
│ │verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
│ │NOTĂ: │
│ │Înscrierea se va realiza │
│24-25 mai │la unităţile de │
│2021 │învăţământ stabilite de │
│ │către comisia de admitere│
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti ca centre │
│ │pentru probele de │
│ │verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Desfăşurarea probelor de │
│ │verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
│ │NOTĂ: │
│26-28 mai │Probele de verificare a │
│2021 │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă se │
│ │organizează la centrele │
│ │stabilite de comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │la probele de verificare │
│ │a cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
│31 mai 2021 │Depunerea contestaţiilor │
│ │la probele de verificare │
│ │a cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, │
│ │acolo unde metodologia │
│ │permite acest lucru │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │finale, după contestaţii,│
│ │la probele de verificare │
│ │a cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
│ │Transmiterea, către │
│ │comisia de admitere │
│4 iunie 2021│judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, a listelor cu │
│ │rezultatele finale la │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, prin│
│ │completarea acestora în │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Ridicarea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere de la unităţile│
│4-8 iunie │la care candidaţii au │
│2021 │susţinut probele de │
│ │verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere ale │
│ │candidaţilor care au │
│9 iunie 2021│participat la probele de │
│ │verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă la │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial absolvite │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti, în format │
│ │electronic, către Centrul│
│ │Naţional de Admitere a │
│ │listei candidaţilor care │
│16 iunie │au promovat probele de │
│2021 │verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă şi a │
│ │rezultatelor acestora la │
│ │probe, prin introducerea │
│ │şi confirmarea │
│ │finalizării introducerii │
│ │acestora în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Admiterea candidaţilor pe locurile │
│speciale pentru romi │
├──────────────────────────────────────┤
│Pregătirea admiterii │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Şedinţe de instruire a │
│ │profesorilor diriginţi de│
│ │către inspectorii şcolari│
│ │pentru minorităţi privind│
│ │prezentarea procedurilor │
│ │de admitere pe locurile │
│ │speciale pentru romi │
│2 octombrie │Şedinţe de informare şi │
│2020 │instruire cu părinţii şi │
│ │elevii privind admiterea │
│ │pe locurile speciale │
│ │pentru romi │
│ │NOTĂ: │
│ │După fiecare şedinţă se │
│ │va întocmi proces-verbal │
│ │de informare/instruire. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Eliberarea recomandărilor│
│ │scrise de apartenenţă la │
│ │etnia romilor │
│ │NOTĂ: │
│ │Recomandările scrise │
│ │vizând apartenenţa la │
│ │etnia romă pot fi │
│ │eliberate şi on-line. În │
│ │această situaţie, │
│ │recomandarea este │
│ │transmisă, prin e-mail, │
│ │unităţii de învăţământ │
│ │din care provine │
│ │candidatul, în format │
│5 octombrie │pdf., având semnătura │
│2020- │electronică a │
│29 ianuarie │emitentului. Răspunderea │
│2021 │pentru autenticitatea şi │
│ │conţinutul recomandării │
│ │revine atât organizaţiei │
│ │romilor, care o emite, │
│ │potrivit statutului şi │
│ │procedurilor interne │
│ │proprii cu privire la │
│ │eliberarea recomandării, │
│ │cât şi părintelui/ │
│ │reprezentantului legal al│
│ │elevului care solicită │
│ │eliberarea unei │
│ │recomandări de │
│ │apartenenţă la etnia │
│ │romilor. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea şi │
│ │înregistrarea de către │
│ │părinte/reprezentantul │
│ │legal a recomandării │
│ │scrise, de apartenenţă la│
│ │etnia romă, la unitatea │
│ │de învăţământ de │
│ │provenienţă, în vederea │
│ │înscrierii elevilor pe │
│8 februarie │locurile speciale pentru │
│2021 │romi. │
│ │NOTĂ: │
│ │Orice recomandare depusă │
│ │la unitatea de învăţământ│
│ │ulterior acestei perioade│
│ │nu va mai fi luată în │
│ │considerare, pentru nicio│
│ │etapă de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual de stat pentru │
│ │anul şcolar 2021-2022! │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea locurilor │
│ │speciale pentru │
│ │candidaţii romi. │
│ │NOTĂ: │
│ │Pentru învăţământul dual,│
│ │locurile speciale pentru │
│ │candidaţii romi se │
│ │stabilesc de comisiile de│
│ │admitere judeţene/a │
│ │municipiului Bucureşti │
│10 mai 2021 │împreună cu operatorii │
│ │economici şi se alocă │
│ │numai după acordul în │
│ │scris al respectivilor │
│ │operatori, ca locuri │
│ │alocate peste numărul de │
│ │locuri acordat prin │
│ │planul de şcolarizare, în│
│ │limita a 1-2 locuri │
│ │suplimentare la clasă/ │
│ │grupă de calificare. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Nu se alocă locuri │
│ │speciale pentru │
│ │candidaţii romi la │
│ │clasele/unităţile de │
│ │învăţământ profesional la│
│ │care se organizează │
│ │preselecţie şi nici la │
│ │calificările din oferta │
│ │pentru învăţământul dual │
│ │la care, conform │
│ │procedurii de admitere, │
│ │se organizează probe │
│ │eliminatorii sau probe de│
│ │admitere independent de │
│ │numărul candidaţilor │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile. │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Etapa I de admitere pe locurile │
│speciale pentru romi │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Secretariatele unităţilor│
│ │de învăţământ gimnazial │
│ │completează, la cererea │
│ │elevilor şi a părinţilor/│
│ │reprezentanţilor legali │
│ │pentru minori, fişa de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional şi dual de │
│ │stat cu informaţiile │
│ │privind datele personale │
│ │ale absolvenţilor │
│ │claselor a VIII-a, │
│ │mediile generale de │
│ │absolvire, notele şi │
│ │mediile obţinute la │
│ │evaluarea naţională din │
│ │clasa a VIII-a. │
│ │Completarea opţiunilor în│
│ │anexa fişei de înscriere │
│ │de către candidaţii care │
│ │solicită înscrierea pe │
│ │locurile speciale pentru │
│5-6 iulie │romi şi de către părinţii│
│2021 │acestora, asistaţi de │
│ │diriginţii claselor a │
│ │VIII-a, la unitatea de │
│ │învăţământ │
│ │Eliberarea, de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial, a fişei de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional şi dual de │
│ │stat, însoţită de anexa │
│ │fişei de înscriere pentru│
│ │candidaţii care solicită │
│ │aceasta │
│ │NOTĂ: │
│ │Se va elibera o singură │
│ │fişă de înscriere. Nu se │
│ │eliberează fişe de │
│ │înscriere elevilor din │
│ │clasa a VIII-a cu │
│ │situaţia şcolară │
│ │neîncheiată, aflaţi în │
│ │stare de corigenţă sau │
│ │repetenţie. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea fişelor de │
│ │înscriere însoţite de │
│ │anexele cu opţiuni ale │
│5-6 iulie │candidaţilor pe locurile │
│2021 │speciale pentru romi la │
│ │ISJ/ISMB - comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Repartizarea candidaţilor│
│ │pe locurile speciale │
│ │pentru romi │
│ │NOTĂ: │
│ │Repartizarea pe locurile │
│ │speciale pentru romi se │
│ │realizează de comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti, │
│ │în ordinea descrescătoare│
│ │a mediilor de admitere şi│
│ │în baza opţiunilor │
│ │exprimate de candidaţi. │
│ │Repartizarea se face în │
│ │şedinţă publică. │
│ │Mediile de admitere │
│ │pentru candidaţii romi │
│ │care candidează pe │
│ │locurile speciale pentru │
│ │romi se calculează │
│ │conform art. 12 alin. (1)│
│ │lit. a) din │
│ │Metodologia-cadru de │
│ │organizare şi desfăşurare│
│ │a admiterii în │
│ │învăţământul dual pentru │
│ │calificări profesionale │
│ │de nivel 3, conform │
│ │Cadrului naţional al │
│ │calificărilor, aprobată │
│ │prin Ordinul ministrului │
│7 iulie 2021│educaţiei naţionale nr. │
│ │3.556/2017, cu │
│ │modificările şi │
│ │completările ulterioare. │
│ │Pot fi repartizaţi │
│ │candidaţi romi la clasele│
│ │de învăţământ dual la │
│ │care, conform procedurii │
│ │de admitere, nu se │
│ │organizează probe de │
│ │admitere independent de │
│ │numărul candidaţilor │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile numai │
│ │după primirea acordului │
│ │scris din partea │
│ │operatorului economic │
│ │implicat în formaţiunea │
│ │de dual respectivă de │
│ │alocare a locurilor │
│ │suplimentare pentru romi │
│ │peste numărul de locuri │
│ │solicitate iniţial de │
│ │operatorul economic │
│ │respectiv pentru │
│ │şcolarizarea în │
│ │învăţământul dual. │
│ │Candidaţii nerepartizaţi │
│ │vor ridica fişele de │
│ │înscriere în vederea │
│ │participării la etapa I │
│ │de admitere. │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Etapa a II-a de admitere pe locurile │
│speciale pentru romi │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Afişarea locurilor │
│21 iulie │speciale libere pentru │
│2021 │candidaţii romi, │
│ │disponibile pentru etapa │
│ │a II-a de admitere │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Secretariatele unităţilor│
│ │de învăţământ gimnazial │
│ │completează, la cererea │
│ │elevilor şi a părinţilor/│
│ │reprezentanţilor legali │
│ │pentru minori, fişa de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional şi dual de │
│ │stat cu informaţiile │
│ │privind datele personale │
│ │ale absolvenţilor │
│ │claselor a VIII-a, │
│ │mediile generale de │
│ │absolvire, notele şi │
│ │mediile obţinute la │
│ │evaluarea naţională din │
│ │clasa a VIII-a, pentru │
│ │candidaţii cărora nu li │
│ │s-au eliberat fişe de │
│ │înscriere în etapa I. │
│ │Completarea opţiunilor în│
│ │anexa fişei de înscriere │
│ │de către candidaţii care │
│ │solicită înscrierea pe │
│ │locurile speciale pentru │
│22-23 iulie │romi şi de către părinţii│
│2021 │acestora, asistaţi de │
│ │diriginţii claselor a │
│ │VIII-a, la unitatea de │
│ │învăţământ │
│ │Eliberarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a fişelor de │
│ │înscriere pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual de stat pentru │
│ │candidaţii cărora nu li │
│ │s-au eliberat fişe de │
│ │înscriere în etapa I de │
│ │admitere în învăţământul │
│ │profesional de stat sau │
│ │în învăţământul dual │
│ │NOTĂ: │
│ │Se va elibera o singură │
│ │fişă de înscriere. Nu se │
│ │eliberează fişe de │
│ │înscriere elevilor din │
│ │clasa a VIII-a cu │
│ │situaţia şcolară │
│ │neîncheiată, aflaţi în │
│ │stare de corigenţă sau │
│ │repetenţie. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea fişelor de │
│ │înscriere însoţite de │
│ │anexele cu opţiuni ale │
│22-23 iulie │candidaţilor pe locurile │
│2021 │speciale pentru romi la │
│ │ISJ/ISMB - comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Repartizarea candidaţilor│
│ │pe locurile speciale │
│ │pentru romi │
│ │NOTĂ: │
│ │Repartizarea pe locurile │
│ │speciale pentru romi se │
│ │realizează de comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti, │
│ │în ordinea descrescătoare│
│ │a mediilor de admitere şi│
│ │în baza opţiunilor │
│ │exprimate de candidaţi. │
│ │Repartizarea se face în │
│ │şedinţă publică. │
│ │Mediile de admitere │
│ │pentru candidaţii romi │
│ │care candidează pe │
│ │locurile speciale pentru │
│ │romi se calculează │
│ │conform art. 12 alin. (1)│
│ │lit. a) din │
│ │Metodologia-cadru de │
│ │organizare şi desfăşurare│
│ │a admiterii în │
│ │învăţământul dual pentru │
│ │calificări profesionale │
│ │de nivel 3, conform │
│ │Cadrului naţional al │
│ │calificărilor, aprobată │
│24 iulie │prin Ordinul ministrului │
│2021 │educaţiei naţionale nr. │
│ │3.556/2017, cu │
│ │modificările şi │
│ │completările ulterioare. │
│ │Pot fi repartizaţi │
│ │candidaţi romi la clasele│
│ │de învăţământ dual la │
│ │care, conform procedurii │
│ │de admitere, nu se │
│ │organizează probe de │
│ │admitere independent de │
│ │numărul candidaţilor │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile numai │
│ │după primirea acordului │
│ │scris din partea │
│ │operatorului economic │
│ │implicat în formaţiunea │
│ │de dual respectivă de │
│ │alocare a locurilor │
│ │suplimentare pentru romi │
│ │peste numărul de locuri │
│ │solicitate iniţial de │
│ │operatorul economic │
│ │respectiv pentru │
│ │şcolarizarea în │
│ │învăţământul dual. │
│ │Candidaţii nerepartizaţi │
│ │vor ridica fişele de │
│ │înscriere în vederea │
│ │participării la etapa a │
│ │II-a de admitere. │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Admiterea candidaţilor pe locurile │
│distincte alocate candidaţilor cu CES │
│în unităţile de învăţământ de masă │
├──────────────────────────────────────┤
│Pregătirea admiterii │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Obţinerea certificatului │
│ │de orientare şcolară şi │
│ │profesională emis de │
│ │CJRAE/CMBRAE, care atestă│
│ │existenţa unei cerinţe │
│ │educaţionale speciale a │
│ │elevului │
│ │NOTĂ: │
│ │Certificatul de orientare│
│ │şcolară şi profesională │
│ │este singurul document │
│ │acceptat, conform │
│ │prevederilor art. 3 lit. │
│ │m) din Metodologia │
│ │privind organizarea │
│8 februarie │serviciilor de sprijin │
│2021 │educaţional pentru │
│ │copiii, elevii şi tinerii│
│ │cu cerinţe educaţionale │
│ │speciale integraţi în │
│ │învăţământul de masă, │
│ │aprobată prin Ordinul │
│ │ministrului educaţiei, │
│ │cercetării, tineretului │
│ │şi sportului nr. 5.574/ │
│ │2011, cu modificările │
│ │ulterioare, pentru │
│ │admiterea pe locurile │
│ │distinct alocate │
│ │candidaţilor cu CES în │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │de masă. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea şi │
│ │înregistrarea de către │
│ │părinte/reprezentantul │
│ │legal a certificatului de│
│ │orientare şcolară şi │
│ │profesională emis de │
│8 februarie │CJRAE/CMBRAE, care atestă│
│2021 │existenţa unei cerinţe │
│ │educaţionale speciale a │
│ │elevului, în vederea │
│ │înscrierii acestuia pe │
│ │locurile distinct alocate│
│ │în unităţi de învăţământ │
│ │de masă │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea locurilor │
│ │distinct alocate în │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │de masă pentru candidaţii│
│ │elevi cu CES (1-2 locuri/│
│ │fiecare clasă/grupă │
│ │pentru fiecare filieră/ │
│ │profil/specializare/ │
│ │domeniu de pregătire/ │
│ │calificare) │
│ │NOTĂ: │
│ │Pentru învăţământul dual,│
│ │locurile speciale pentru │
│ │candidaţii cu CES se │
│ │stabilesc de comisiile de│
│ │admitere judeţene/a │
│ │municipiului Bucureşti │
│ │împreună cu operatorii │
│ │economici şi se alocă │
│ │numai după acordul în │
│ │scris al respectivilor │
│ │operatori ca locuri │
│10 mai 2021 │alocate peste numărul de │
│ │locuri acordat prin │
│ │planul de şcolarizare, în│
│ │limita a 1-2 locuri │
│ │suplimentare la clasă/ │
│ │grupă de calificare. │
│ │Nu se alocă locuri │
│ │speciale pentru │
│ │candidaţii cu CES la │
│ │clasele/unităţile de │
│ │învăţământ profesional la│
│ │care se organizează │
│ │preselecţie şi nici la │
│ │calificările din oferta │
│ │pentru învăţământul dual │
│ │la care, conform │
│ │procedurii de admitere, │
│ │se organizează probe │
│ │eliminatorii sau probe de│
│ │admitere independent de │
│ │numărul candidaţilor │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Şedinţe de informare şi │
│ │instruire cu părinţii şi │
│ │elevii, organizate de │
│ │profesorii diriginţi, │
│ │privind admiterea pe │
│ │locurile distinct alocate│
│ │pentru elevii cu CES │
│ │NOTĂ: │
│ │Şedinţele vizează │
│ │orientarea şcolară a │
│ │elevilor cu CES care │
│ │doresc să candideze pe │
│12 aprilie -│locuri distinct alocate │
│18 iunie │în unităţi de învăţământ │
│2021 │de masă şi la acestea pot│
│ │participa în calitate de │
│ │invitaţi reprezentanţi ai│
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │liceal, profesional şi │
│ │profesional dual de masă,│
│ │specialişti din cadrul │
│ │CJRAE/CMBRAE, precum şi │
│ │alţi factori │
│ │reprezentativi. După │
│ │fiecare şedinţă se va │
│ │întocmi proces-verbal de │
│ │informare/instruire. │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Etapa I de admitere pe locurile │
│distinct alocate candidaţilor cu CES │
│în unităţile de învăţământ de masă │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Secretariatele unităţilor│
│ │de învăţământ gimnazial │
│ │completează, la cererea │
│ │elevilor şi a părinţilor/│
│ │reprezentanţilor legali │
│ │pentru minori, fişa de │
│ │înscriere în învăţământul│
│5-6 iulie │profesional şi dual de │
│2021 │stat cu informaţiile │
│ │privind datele personale │
│ │ale absolvenţilor │
│ │claselor a VIII-a, │
│ │mediile generale de │
│ │absolvire, notele şi │
│ │mediile obţinute la │
│ │evaluarea naţională din │
│ │clasa a VIII-a. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Completarea opţiunilor în│
│ │anexa fişei de înscriere │
│ │de către candidaţii care │
│ │solicită înscrierea pe │
│ │locurile speciale pentru │
│ │elevii cu CES şi de către│
│ │părinţii acestora, │
│ │asistaţi de diriginţii │
│ │claselor a VIII-a, la │
│ │unitatea de învăţământ │
│ │Eliberarea, de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial, a fişelor de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional şi dual de │
│ │stat, însoţite de anexele│
│ │fişelor de înscriere │
│ │pentru candidaţii care │
│ │solicită aceasta │
│ │NOTĂ: │
│ │Se va elibera o singură │
│ │fişă de înscriere. Nu se │
│ │eliberează fişe de │
│ │înscriere elevilor din │
│ │clasa a VIII-a cu │
│ │situaţia şcolară │
│ │neîncheiată, aflaţi în │
│ │stare de corigenţă sau │
│ │repetenţie. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea fişelor de │
│ │înscriere însoţite de │
│ │anexele cu opţiuni pentru│
│5-6 iulie │locurile alocate pentru │
│2021 │candidaţii cu CES la ISJ/│
│ │ISMB - comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Repartizarea candidaţilor│
│ │pe locurile distinct │
│ │alocate candidaţilor cu │
│ │CES în învăţământul de │
│ │masă şi comunicarea │
│ │rezultatelor candidaţilor│
│ │NOTĂ: │
│ │Repartizarea pe locurile │
│ │speciale pentru │
│ │candidaţii cu CES se │
│ │realizează de comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti, │
│ │în ordinea descrescătoare│
│ │a mediilor de admitere şi│
│ │în baza opţiunilor │
│ │exprimate de candidaţi. │
│ │Repartizarea se face în │
│ │şedinţă publică. │
│ │Mediile de admitere │
│ │pentru candidaţii cu CES │
│ │care candidează pe │
│ │locurile special │
│ │destinate acestora se │
│ │calculează conform art. │
│ │12 alin. (1) lit. a) din │
│ │Metodologia-cadru de │
│ │organizare şi desfăşurare│
│ │a admiterii în │
│ │învăţământul dual pentru │
│ │calificări profesionale │
│ │de nivel 3, conform │
│ │Cadrului naţional al │
│ │calificărilor, aprobată │
│ │prin Ordinul ministrului │
│ │educaţiei naţionale nr. │
│7 iulie 2021│3.556/2017, cu │
│ │modificările şi │
│ │completările ulterioare. │
│ │Pot fi repartizaţi │
│ │candidaţi cu CES la │
│ │clasele de învăţământ │
│ │dual la care, conform │
│ │procedurii de admitere, │
│ │nu se organizează probe │
│ │de admitere independent │
│ │de numărul candidaţilor │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile numai │
│ │după primirea acordului │
│ │scris din partea │
│ │operatorului economic │
│ │implicat în formaţiunea │
│ │de dual respectivă de │
│ │alocare a locurilor │
│ │suplimentare pentru │
│ │candidaţi cu CES peste │
│ │numărul de locuri │
│ │acordate prin planul de │
│ │şcolarizare în │
│ │învăţământul dual. │
│ │Candidaţii nerepartizaţi │
│ │pe locurile distinct │
│ │alocate candidaţilor cu │
│ │CES, precum şi cei care │
│ │au fost repartizaţi, dar │
│ │care solicită, în scris, │
│ │renunţarea la locul pe │
│ │care au fost repartizaţi,│
│ │vor ridica fişele de │
│ │înscriere la învăţământul│
│ │profesional şi dual │
│ │pentru participarea la │
│ │etapa I de admitere. │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Etapa a II-a de admitere pe locurile │
│distinct alocate candidaţilor cu CES │
│în unităţile de învăţământ de masă │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Afişarea locurilor │
│21 iulie │speciale libere pentru │
│2021 │candidaţii romi, │
│ │disponibile pentru etapa │
│ │a II-a de admitere │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Secretariatele unităţilor│
│ │de învăţământ gimnazial │
│ │completează, la cererea │
│ │elevilor şi a părinţilor/│
│ │reprezentanţilor legali │
│ │pentru minori, fişa de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional şi dual de │
│ │stat cu informaţiile │
│ │privind datele personale │
│ │ale absolvenţilor │
│ │claselor a VIII-a, │
│ │mediile generale de │
│ │absolvire, notele şi │
│ │mediile obţinute la │
│ │evaluarea naţională din │
│ │clasa a VIII-a, pentru │
│ │candidaţii cărora nu li │
│ │s-au eliberat fişe de │
│ │înscriere în etapa I. │
│ │Completarea opţiunilor în│
│ │anexa fişei de înscriere │
│ │de către candidaţii care │
│ │solicită înscrierea pe │
│ │locurile speciale pentru │
│ │elevii cu CES şi de către│
│22-23 iulie │părinţii acestora, │
│2021 │asistaţi de diriginţii │
│ │claselor a VIII-a, la │
│ │unitatea de învăţământ │
│ │Eliberarea, de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial, a fişelor de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional şi dual de │
│ │stat, însoţite de anexele│
│ │fişelor de înscriere │
│ │pentru candidaţii care │
│ │solicită aceasta, pentru │
│ │candidaţii cărora nu li │
│ │s-au eliberat fişe de │
│ │înscriere în etapa I de │
│ │admitere în învăţământul │
│ │profesional de stat sau │
│ │în învăţământul dual │
│ │NOTĂ: │
│ │Se va elibera o singură │
│ │fişă de înscriere. Nu se │
│ │eliberează fişe de │
│ │înscriere elevilor din │
│ │clasa a VIII-a cu │
│ │situaţia şcolară │
│ │neîncheiată, aflaţi în │
│ │stare de corigenţă sau │
│ │repetenţie. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea de către │
│ │candidaţi a fişelor de │
│ │înscriere însoţite de │
│22-23 iulie │anexele cu opţiuni pentru│
│2021 │locurile alocate pentru │
│ │candidaţii cu CES la ISJ/│
│ │ISMB - comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Repartizarea candidaţilor│
│ │pe locurile distinct │
│ │alocate candidaţilor cu │
│ │CES în învăţământul de │
│ │masă şi comunicarea │
│ │rezultatelor candidaţilor│
│ │NOTĂ: │
│ │Repartizarea pe locurile │
│24 iulie │speciale pentru │
│2021 │candidaţii cu CES se │
│ │realizează de comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti, │
│ │în ordinea descrescătoare│
│ │a mediilor de admitere şi│
│ │în baza opţiunilor │
│ │exprimate de candidaţi. │
│ │Repartizarea se face în │
│ │şedinţă publică. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Mediile de admitere │
│ │pentru candidaţii cu CES │
│ │care candidează pe │
│ │locurile special │
│ │destinate acestora se │
│ │calculează conform art. │
│ │12 alin. (1) lit. a) din │
│ │Metodologia-cadru de │
│ │organizare şi desfăşurare│
│ │a admiterii în │
│ │învăţământul dual pentru │
│ │calificări profesionale │
│ │de nivel 3, conform │
│ │Cadrului naţional al │
│ │calificărilor, aprobată │
│ │prin Ordinul ministrului │
│ │educaţiei naţionale nr. │
│ │3.556/2017, cu │
│ │modificările şi │
│ │completările ulterioare. │
│ │Pot fi repartizaţi │
│ │candidaţi cu CES la │
│ │clasele de învăţământ │
│ │dual la care, conform │
│ │procedurii de admitere, │
│ │nu se organizează probe │
│ │de admitere independent │
│ │de numărul candidaţilor │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile numai │
│ │după primirea acordului │
│ │scris din partea │
│ │operatorului economic │
│ │implicat în formaţiunea │
│ │de dual respectivă de │
│ │alocare a locurilor │
│ │suplimentare pentru │
│ │candidaţi cu CES peste │
│ │numărul de locuri acordat│
│ │prin planul de │
│ │şcolarizare în │
│ │învăţământul dual. │
│ │Candidaţii nerepartizaţi │
│ │pe locurile distinct │
│ │alocate candidaţilor cu │
│ │CES, precum şi cei care │
│ │au fost repartizaţi, dar │
│ │care solicită, în scris, │
│ │renunţarea la locul pe │
│ │care au fost repartizaţi,│
│ │vor ridica fişele de │
│ │înscriere la învăţământul│
│ │profesional şi dual │
│ │pentru participarea la │
│ │etapa a II-a de admitere.│
├────────────┴─────────────────────────┤
│Admiterea candidaţilor pentru │
│învăţământul special │
│(calendar şi organizare comune pentru │
│înscrierea în învăţământul liceal, │
│profesional de stat şi dual) │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Înscrierea şi │
│ │repartizarea candidaţilor│
│ │pentru învăţământul │
│ │special │
│ │NOTĂ: │
│ │Înscrierea şi │
│ │repartizarea candidaţilor│
│ │pentru învăţământul │
│7-9 iulie │profesional special sunt │
│2021 │similare cu cele │
│ │prevăzute de │
│ │reglementările pentru │
│ │învăţământul liceal │
│ │special, incluse în │
│ │metodologia de organizare│
│ │şi desfăşurare a │
│ │admiterii în învăţământul│
│ │liceal de stat. │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Înscrierea şi admiterea elevilor la │
│învăţământul dual │
├──────────────────────────────────────┤
│Etapa I de admitere în învăţământul │
│dual │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Secretariatele unităţilor│
│ │de învăţământ gimnazial │
│ │completează, la cererea │
│ │elevilor şi a părinţilor/│
│ │reprezentanţilor legali │
│ │pentru minorii care │
│ │solicită înscrierea în │
│ │învăţământul dual, fişa │
│ │de înscriere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual de stat cu │
│ │informaţiile privind │
│ │datele personale ale │
│ │absolvenţilor claselor a │
│ │VIII-a, mediile generale │
│ │de absolvire, notele şi │
│ │mediile obţinute la │
│ │evaluarea naţională din │
│ │clasa a VIII-a, prin │
│ │tipărirea acestora din │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată. │
│ │Eliberarea, de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial, a fişei de │
│ │înscriere în învăţământul│
│5-8 iulie │profesional şi dual de │
│2021 │stat, pentru candidaţii │
│ │care solicită înscrierea │
│ │în învăţământul dual │
│ │La solicitarea │
│ │candidaţilor care au │
│ │susţinut şi au promovat │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial eliberează, │
│ │împreună cu fişa de │
│ │înscriere, şi anexa fişei│
│ │de înscriere completată │
│ │cu rezultatul la proba/ │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă. │
│ │NOTĂ: │
│ │Se va elibera o singură │
│ │fişă de înscriere. Nu se │
│ │eliberează fişe de │
│ │înscriere elevilor din │
│ │clasa a VIII-a cu │
│ │situaţia şcolară │
│ │neîncheiată, aflaţi în │
│ │stare de corigenţă sau │
│ │repetenţie. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │la unităţile de │
│ │învăţământ care au ofertă│
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul dual, pe │
│ │baza fişei de înscriere │
│ │în învăţământul │
│ │profesional şi dual de │
│ │stat │
│ │Unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul dual oferă │
│ │informaţiile şi │
│ │îndrumările necesare │
│ │pentru completarea de │
│5-8 iulie │către candidaţi a │
│2021 │opţiunilor pentru │
│ │calificările profesionale│
│ │din oferta şcolii. │
│ │NOTĂ: │
│ │Nu pot fi înscrişi │
│ │candidaţii cu situaţia │
│ │şcolară neîncheiată, │
│ │aflaţi în stare de │
│ │corigenţă sau repetenţie.│
│ │Pot participa la această │
│ │etapă atât candidaţii │
│ │romi - nerepartizaţi pe │
│ │locurile speciale │
│ │destinate acestora, cât │
│ │şi candidaţii cu CES - │
│ │nerepartizaţi pe locurile│
│ │speciale destinate │
│ │acestora. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea, la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │care au ofertă pentru │
│ │învăţământ dual, a listei│
│ │candidaţilor înscrişi în │
│ │învăţământul dual │
│ │În situaţia în care │
│ │numărul candidaţilor │
│ │înscrişi la unitatea de │
│ │învăţământ este mai mare │
│ │decât numărul de locuri │
│ │disponibile, precum şi în│
│ │cazul în care s-a decis │
│ │susţinerea de probe de │
│ │admitere indiferent de │
│ │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile, se │
│ │afişează şi precizări │
│ │detaliate privind │
│ │organizarea probelor de │
│ │admitere, inclusiv a │
│ │eventualelor probe │
│ │eliminatorii (data, locul│
│ │de desfăşurare, ora, acte│
│ │necesare de identitate a │
│ │candidaţilor, alte │
│8 iulie 2021│detalii organizatorice). │
│ │Se va preciza dacă se │
│ │organizează probe de │
│ │admitere pentru toate │
│ │calificările sau doar la │
│ │calificarea/calificările │
│ │la care numărul de │
│ │candidaţi depăşeşte │
│ │numărul de locuri de la │
│ │calificarea/calificările │
│ │respectivă(e), cu │
│ │posibilitatea │
│ │redistribuirii la │
│ │celelalte calificări │
│ │pentru care nu s-au │
│ │organizat probe de │
│ │admitere, în situaţia în │
│ │care candidaţii au optat │
│ │în fişa de înscriere │
│ │pentru aceste calificări.│
│ │Transmiterea către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a situaţiei cu │
│ │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi pentru admiterea│
│ │în învăţământul dual, │
│ │pentru fiecare calificare│
│ │profesională │
├────────────┼─────────────────────────┤
│9-10 iulie │ │
│2021 │Derularea probelor │
│Pentru │eliminatorii, în │
│candidaţii │unităţile de învăţământ │
│care optează│în care s-a decis │
│pentru │organizarea acestora, │
│unităţile de│conform graficului │
│învăţământ │stabilit şi afişat de │
│şi │fiecare unitate de │
│calificările│învăţământ care │
│la care se │organizează probe │
│organizează │eliminatorii │
│probe │ │
│eliminatorii│ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │probelor eliminatorii la │
│ │sediul unităţii de │
│ │învăţământ care a │
│ │organizat probe │
│ │eliminatorii. Rezultatele│
│ │probelor eliminatorii │
│ │susţinute în cadrul │
│ │admiterii în învăţământul│
│ │dual se afişează la │
│ │sfârşitul fiecărei zile, │
│ │împreună cu precizarea │
│ │privind posibilitatea │
│ │înscrierii candidaţilor │
│ │respinşi, în aceeaşi │
│ │etapă de admitere, la o │
│ │altă unitate de │
│ │învăţământ care │
│ │organizează învăţământ │
│ │dual la care nu s-au │
│ │organizat probe │
│ │eliminatorii sau în │
│ │învăţământul profesional │
│ │la unităţile de │
│ │învăţământ şi │
│ │calificările la care nu │
│ │s-au organizat probe de │
│ │preselecţie, până la │
│ │termenul stabilit prin │
│ │calendarul admiterii în │
│ │învăţământul dual, │
│9-10 iulie │respectiv în învăţământul│
│2021 │profesional. │
│Pentru │În situaţia în care │
│candidaţii │numărul candidaţilor │
│care optează│admişi în urma probelor │
│pentru │eliminatorii este mai │
│unităţile de│mare decât numărul de │
│învăţământ │locuri disponibile, │
│şi │precum şi în cazul în │
│calificările│care s-a decis susţinerea│
│la care se │de probe de admitere │
│organizează │indiferent de numărul de │
│probe │candidaţi admişi în urma │
│eliminatorii│probelor eliminatorii, se│
│ │afişează şi precizări │
│ │detaliate privind │
│ │organizarea probelor de │
│ │admitere (data, locul de │
│ │desfăşurare, ora, acte │
│ │necesare de identitate a │
│ │candidaţilor, alte │
│ │detalii organizatorice). │
│ │Secretariatele unităţilor│
│ │de învăţământ care │
│ │organizează admiterea în │
│ │învăţământul dual │
│ │eliberează, la cererea │
│ │candidaţilor respinşi la │
│ │probele eliminatorii, │
│ │fişele de înscriere la │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual de stat în │
│ │vederea înscrierii la │
│ │alte unităţi de │
│ │învăţământ care │
│ │organizează învăţământ │
│ │profesional sau dual la │
│ │calificări la care nu │
│ │s-au organizat probe de │
│ │preselecţie, respectiv │
│ │probe eliminatorii în │
│ │cazul învăţământului │
│ │dual. │
│ │Rezultatele obţinute la │
│ │probele eliminatorii nu │
│ │pot fi contestate. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Ridicarea, de către │
│ │candidaţii respinşi la │
│ │probele eliminatorii, a │
│ │fişelor de înscriere la │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual de stat de la │
│ │unitatea de învăţământ │
│ │care a organizat probele │
│ │NOTĂ: │
│ │În situaţia în care │
│ │candidaţii au completat │
│ │mai multe opţiuni, │
│ │inclusiv pentru │
│ │calificări profesionale │
│ │la care unitatea de │
│9-12 iulie │învăţământ nu a organizat│
│2021 │probe eliminatorii, │
│Pentru │aceştia nu vor ridica │
│candidaţii │fişele de înscriere, │
│care optează│fiind consideraţi │
│pentru │înscrişi pentru celelalte│
│unităţile de│calificări profesionale │
│învăţământ │pe care le-au marcat în │
│şi │fişa de înscriere. │
│calificările│Candidaţii vor fi │
│la care se │informaţi că, în cazul în│
│organizează │care numărul candidaţilor│
│probe │care se vor înscrie la │
│eliminatorii│calificarea/calificările │
│ │profesională(e) pentru │
│ │care au optat va fi mai │
│ │mare decât numărul de │
│ │locuri, se va organiza o │
│ │probă de admitere. │
│ │În cazul retragerii │
│ │fişelor de înscriere de │
│ │către candidaţii admişi │
│ │la probele eliminatorii, │
│ │pe locurile eliberate de │
│ │aceştia pot fi admişi │
│ │alţi candidaţi care au │
│ │susţinut şi promovat │
│ │probele respective, în │
│ │ordinea rezultatelor │
│ │obţinute la aceste probe.│
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │respinşi la probele │
│ │eliminatorii la unităţile│
│ │de învăţământ care │
│ │şcolarizează în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, inclusiv dual, │
│ │la care nu s-au organizat│
│ │probe eliminatorii în │
│ │învăţământul dual sau, │
│ │respectiv, de preselecţie│
│ │în învăţământul │
│ │profesional, pe baza │
│ │fişei de înscriere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual de stat │
│ │Se pot înscrie şi alţi │
│ │candidaţi interesaţi care│
│ │nu s-au înscris în │
│ │perioadele de înscriere │
│9-12 iulie │prevăzute mai sus. │
│2021 │NOTĂ: │
│ │Nu pot fi înscrişi │
│ │candidaţii cu situaţia │
│ │şcolară neîncheiată, │
│ │aflaţi în stare de │
│ │corigenţă sau repetenţie.│
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │respinşi la unităţile de │
│ │învăţământ care au │
│ │organizat probe │
│ │eliminatorii şi care au │
│ │ridicat fişa de înscriere│
│ │se face pe baza aceleiaşi│
│ │fişe, prin completarea │
│ │casetelor pentru │
│ │următoarea unitate de │
│ │învăţământ şi a │
│ │calificărilor │
│ │profesionale din │
│ │învăţământul dual pentru │
│ │care optează. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Actualizarea şi afişarea,│
│ │la sediul unităţilor de │
│ │învăţământ care au ofertă│
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul dual, a │
│ │listei candidaţilor │
│ │înscrişi la învăţământul │
│ │dual │
│ │Afişarea informaţiilor │
│ │(data, locul de │
│ │desfăşurare, ora, acte │
│ │necesare de identitate a │
│ │candidaţilor, alte │
│ │detalii organizatorice) │
│ │privind organizarea │
│ │probelor de admitere la │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │unde numărul de candidaţi│
│ │înscrişi este mai mare │
│ │decât numărul locurilor │
│ │oferite, precum şi în │
│ │cazul în care s-a decis │
│12 iulie │susţinerea de probe de │
│2021 │admitere indiferent de │
│ │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile - │
│ │situaţie în care se va │
│ │preciza dacă se │
│ │organizează probe de │
│ │admitere pentru toate │
│ │calificările sau doar la │
│ │calificarea/calificările │
│ │la care numărul de │
│ │candidaţi depăşeşte │
│ │numărul de locuri de la │
│ │calificarea/calificările │
│ │respectivă(e), cu │
│ │posibilitatea │
│ │redistribuirii la │
│ │celelalte calificări │
│ │pentru care nu s-au │
│ │organizat probe de │
│ │admitere, în situaţia în │
│ │care candidaţii au optat │
│ │în fişa de înscriere │
│ │pentru aceste calificări.│
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a situaţiei cu │
│ │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi la învăţământul │
│ │profesional, inclusiv │
│ │dual, pentru fiecare │
│ │calificare profesională. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Desfăşurarea probelor de │
│ │admitere │
│ │NOTĂ: │
│ │Probele de admitere se │
│ │organizează numai la │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │şi pentru calificările │
│ │profesionale pentru care │
│ │numărul elevilor înscrişi│
│ │este mai mare decât │
│ │numărul locurilor │
│ │disponibile sau în cazul │
│ │în care s-a decis │
│ │susţinerea de probe de │
│13-14 iulie │admitere indiferent de │
│2021 │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile în │
│ │condiţiile mai sus │
│ │menţionate referitoare la│
│ │anunţarea candidaţilor cu│
│ │privire la organizarea de│
│ │probe de admitere pentru │
│ │toate calificările sau │
│ │doar la calificarea/ │
│ │calificările la care │
│ │numărul de candidaţi │
│ │depăşeşte numărul de │
│ │locuri de la calificarea/│
│ │calificările respectivă │
│ │(e). │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea rezultatelor la │
│ │probele de admitere în │
│14 iulie │învăţământul dual, de │
│2021 │către unităţile de │
│ │învăţământ care au │
│ │organizat aceste probe │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea contestaţiilor │
│ │la probele de admitere. │
│ │Rezultatele obţinute la │
│ │probele eliminatorii şi │
│ │la probele orale nu pot │
│ │fi contestate. │
│ │Rezolvarea contestaţiilor│
│ │Afişarea rezultatelor la │
│ │probele de admitere în │
│ │urma rezolvării │
│ │contestaţiilor, de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care le-au organizat │
│ │Calcularea, de către │
│ │comisiile de admitere din│
│ │unităţile de învăţământ, │
│15 iulie │a mediilor finale de │
│2021 │admitere, conform │
│ │precizărilor de calcul │
│ │din metodologia de │
│ │admitere în învăţământul │
│ │dual │
│ │Transmiterea, utilizând │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată, la comisia │
│ │de admitere judeţeană/ a │
│ │municipiului Bucureşti a │
│ │candidaţilor declaraţi │
│ │admişi şi a celor │
│ │respinşi la admiterea în │
│ │învăţământul dual de │
│ │către toate unităţile de │
│ │învăţământ, indiferent │
│ │daca au desfăşurat sau nu│
│ │probe de admitere │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Validarea, de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, a candidaţilor│
│ │declaraţi admişi în │
│ │învăţământul dual şi în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat │
│ │Afişarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care organizează │
│ │învăţământ dual a listei │
│ │candidaţilor admişi şi a │
│ │celor respinşi │
│ │Afişarea precizărilor │
│ │privind depunerea │
│ │dosarelor de înscriere de│
│ │către candidaţii admişi, │
│ │respectiv ridicarea │
│ │fişelor de înscriere de │
│ │către candidaţii respinşi│
│ │Afişarea precizării prin │
│ │care candidaţii admişi la│
│ │clase/grupe cu efective │
│ │care în urma primei etape│
│ │de admitere se află sub │
│16 iulie │efectivul minim necesar │
│2021 │constituirii │
│ │formaţiunilor de studii │
│ │sunt înştiinţaţi că după │
│ │depunerea dosarelor de │
│ │înscriere vor fi │
│ │înmatriculaţi sub rezerva│
│ │completării în urma │
│ │etapei a II-a de admitere│
│ │a numărului de locuri │
│ │minim necesar pentru │
│ │constituirea │
│ │formaţiunilor de studii, │
│ │iar în situaţia în care │
│ │nici în etapa a II-a nu │
│ │se vor ocupa suficiente │
│ │locuri pentru │
│ │constituirea efectivelor │
│ │minime se poate decide │
│ │redistribuirea, prin │
│ │comisia judeţeană/ a │
│ │municipiului Bucureşti de│
│ │admitere, a candidaţilor │
│ │în limita locurilor │
│ │disponibile la alte clase│
│ │sau unităţi şcolare în │
│ │cadrul unei şedinţe │
│ │publice la care vor fi │
│ │invitaţi să participe │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Ridicarea fişelor de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional şi dual de │
│ │stat de către candidaţii │
│ │declaraţi respinşi. │
│ │Candidaţii respinşi la │
│17-20 iulie │etapa I de admitere în │
│2021 │învăţământul profesional │
│ │şi în învăţământul dual │
│ │se pot înscrie în etapa a│
│ │II-a de admitere în │
│ │învăţământul profesional,│
│ │în învăţământul dual sau │
│ │în etapa a II-a de │
│ │admitere în liceu. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea dosarelor de │
│ │înscriere la unităţile de│
│ │învăţământ la care │
│ │candidaţii au fost │
│ │declaraţi admişi │
│ │În cazul retragerii │
│ │fişelor de înscriere sau │
│ │nedepunerii dosarelor de │
│ │înscriere de către │
│17-20 iulie │candidaţii admişi, pe │
│2021 │locurile eliberate de │
│ │aceştia pot fi admişi │
│ │alţi candidaţi, în │
│ │ordinea rezultatelor │
│ │obţinute la admiterea │
│ │organizată în această │
│ │etapă, cu condiţia │
│ │încadrării în termenul de│
│ │depunere a dosarelor de │
│ │înscriere. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea la comisia │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti de admitere, de│
│ │către unităţile de │
│ │învăţământ care au ofertă│
│20 iulie │educaţională pentru │
│2021 │învăţământul dual, a │
│ │situaţiei locurilor │
│ │rămase libere în urma │
│ │finalizării depunerii │
│ │dosarelor de înscriere a │
│ │candidaţilor admişi în │
│ │această etapă de admitere│
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Rezolvarea cazurilor │
│ │speciale de către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti. │
│ │Pentru rezolvarea │
│ │cazurilor speciale, │
│21 iulie │comisia de admitere │
│2021 │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti nu va repartiza│
│ │candidaţi la calificări │
│ │profesionale pentru care │
│ │s-au organizat probe │
│ │eliminatorii şi/sau de │
│ │admitere. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti la unităţile de│
│ │învăţământ profesional a │
│ │situaţiei rezolvării │
│ │cazurilor speciale │
│ │Transmiterea, de către │
│ │comisia de admitere │
│21 iulie │judeţeană/a municipiului │
│2021 │Bucureşti, la toate │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a situaţiei │
│ │locurilor libere pentru │
│ │etapa a II-a de admitere │
│ │la învăţământul │
│ │profesional de stat şi în│
│ │învăţământul dual din │
│ │judeţ/municipiul │
│ │Bucureşti │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │profesional a │
│ │candidaţilor │
│ │înmatriculaţi şi a │
│ │situaţiei cu locurile │
│ │rămase libere în │
│ │învăţământul dual şi în │
│ │învăţământul profesional,│
│ │după depunerea dosarelor │
│ │de înscriere în etapa I │
│ │de admitere şi rezolvarea│
│ │cazurilor speciale │
│ │În situaţia locurilor │
│ │rămase libere se va │
│ │preciza în mod expres │
│ │situaţia locurilor libere│
│ │la care se organizează │
│ │probă eliminatorie │
│ │însoţită de menţiunea │
│ │conform căreia candidaţii│
│ │respinşi la proba │
│ │eliminatorie în etapa a │
│ │II-a de admitere care nu │
│ │au completat mai multe │
│ │opţiuni, inclusiv pentru │
│ │calificări profesionale │
│ │la care unitatea de │
│ │învăţământ nu organizează│
│ │proba eliminatorie, vor │
│ │fi repartizaţi de către │
│ │comisia de admitere │
│22 iulie │judeţeană/a municipiului │
│2021 │Bucureşti pe locurile │
│ │libere după finalizarea │
│ │etapei a II-a de │
│ │admitere. │
│ │În situaţia în care │
│ │candidaţii au completat │
│ │mai multe opţiuni, │
│ │inclusiv pentru │
│ │calificări profesionale │
│ │la care unitatea de │
│ │învăţământ nu a organizat│
│ │probă eliminatorie, │
│ │aceştia vor fi │
│ │consideraţi înscrişi │
│ │pentru celelalte │
│ │calificări profesionale │
│ │pe care le-au marcat în │
│ │fişa de înscriere │
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat din unitatea de │
│ │învăţământ, în format │
│ │electronic şi în scris, │
│ │către comisia de admitere│
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a listelor │
│ │actualizate cu candidaţii│
│ │înmatriculaţi şi a │
│ │situaţiei locurilor │
│ │neocupate la învăţământul│
│ │profesional de stat şi, │
│ │în mod distinct, în │
│ │învăţământul dual │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti la toate │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a situaţiei │
│22 iulie │locurilor libere pentru │
│2021 │etapa a II-a de admitere │
│ │la învăţământul │
│ │profesional de stat, cu │
│ │evidenţierea distinctă a │
│ │celor din învăţământul │
│ │dual din judeţ/municipiul│
│ │Bucureşti. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea de către toate │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a listei cu │
│ │locurile libere pentru │
│ │etapa a II-a de admitere │
│ │în învăţământul │
│ │profesional de stat din │
│ │judeţ/municipiul │
│ │Bucureşti, cu │
│ │evidenţierea distinctă a │
│22 iulie │celor din învăţământul │
│2021 │dual │
│ │ISJ/ISMB afişează şi │
│ │publică pe pagina sa de │
│ │internet lista locurilor │
│ │libere pentru etapa a │
│ │II-a de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat din judeţ/ │
│ │municipiul Bucureşti, cu │
│ │evidenţierea distinctă a │
│ │celor din învăţământul │
│ │dual. │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Etapa a II-a de admitere în │
│învăţământul dual │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Eliberarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a fişelor de │
│ │înscriere pentru │
│ │învăţământ profesional şi│
│ │dual de stat pentru │
│ │candidaţii cărora nu li │
│ │s-au eliberat fişe de │
│ │înscriere în etapa I de │
│ │admitere în învăţământul │
│ │profesional de stat sau │
│ │în învăţământul dual │
│ │La solicitarea │
│ │candidaţilor care au │
│22-26 iulie │susţinut şi au promovat │
│2021 │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial eliberează, │
│ │împreună cu fişa de │
│ │înscriere, şi anexa fişei│
│ │de înscriere completată │
│ │cu rezultatul la proba/ │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
│ │NOTĂ: │
│ │Se va elibera o singură │
│ │fişă de înscriere. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │care nu au participat la │
│ │etapa I de admitere sau │
│ │care au participat, dar │
│ │nu au fost repartizaţi/ │
│ │admişi sau au fost │
│ │admişi, dar nu şi-au │
│ │depus dosarele de │
│ │înscriere la liceu sau │
│ │învăţământul profesional,│
│ │la unităţile de │
│ │învăţământ care au ofertă│
│ │educaţională învăţământ │
│ │profesional de stat şi/ │
│ │sau învăţământ dual, pe │
│ │baza fişei de înscriere │
│ │în învăţământul │
│ │profesional şi dual de │
│ │stat │
│ │Unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│22-26 iulie │educaţională pentru │
│2021 │învăţământul profesional │
│ │oferă informaţiile şi │
│ │îndrumările necesare │
│ │pentru completarea de │
│ │către candidaţi a │
│ │opţiunilor pentru │
│ │calificările profesionale│
│ │din oferta şcolii │
│ │NOTĂ: │
│ │Nu pot fi înscrişi │
│ │candidaţii cu situaţia │
│ │şcolară neîncheiată, │
│ │aflaţi în stare de │
│ │corigenţă sau repetenţie.│
│ │Pot participa la această │
│ │etapă atât candidaţii │
│ │romi - nerepartizaţi pe │
│ │locurile speciale │
│ │destinate acestora, cât │
│ │şi candidaţii cu CES - │
│ │nerepartizaţi pe locurile│
│ │speciale destinate │
│ │acestora. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea, la centrele de │
│ │înscriere şi la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │care au ofertă pentru │
│ │învăţământ dual, a listei│
│ │candidaţilor înscrişi în │
│ │învăţământul dual │
│ │Pentru unităţile de │
│ │învăţământ şi │
│ │calificările la care se │
│ │organizează probe │
│ │eliminatorii şi/sau probe│
│ │de admitere indiferent de│
│ │numărul candidaţilor │
│ │înscrişi, precum şi │
│26 iulie │pentru cele la care se │
│2021 │organizează probă │
│ │suplimentară de admitere │
│ │ca urmare a depăşirii │
│ │numărului de candidaţi │
│ │înscrişi faţă de numărul │
│ │locurilor disponibile se │
│ │vor afişa, împreună cu │
│ │lista candidaţilor │
│ │înscrişi, informaţiile │
│ │privind derularea acestor│
│ │probe (data, ora, locul │
│ │de desfăşurare a │
│ │probelor, acte de │
│ │identitate necesare │
│ │candidaţilor, alte │
│ │detalii organizatorice). │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Se va preciza dacă se │
│ │organizează proba │
│ │suplimentară de admitere │
│ │pentru toate calificările│
│ │sau doar la calificarea/ │
│ │calificările la care │
│ │numărul de candidaţi │
│ │depăşeşte numărul de │
│ │locuri de la calificarea/│
│ │calificările respectivă │
│ │(e), cu posibilitatea │
│ │redistribuirii la │
│ │celelalte calificări │
│ │pentru care nu se │
│ │organizează proba │
│ │suplimentară, în situaţia│
│ │în care candidaţii au │
│ │optat în fişa de │
│ │înscriere pentru aceste │
│ │calificări. │
│ │Transmiterea către │
│ │comisia judeţeană de │
│ │admitere a situaţiei cu │
│ │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi pentru admiterea│
│ │în învăţământul dual, │
│ │pentru fiecare calificare│
│ │profesională │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Derularea probelor │
│ │eliminatorii, în │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │în care s-a decis │
│ │organizarea acesteia, │
│ │conform graficului │
│ │stabilit şi afişat de │
│ │fiecare unitate de │
│ │învăţământ care │
│ │organizează probele │
│ │eliminatorii pentru │
│ │calificările respective │
│ │din învăţământul dual │
│ │Afişarea rezultatelor │
│ │probelor eliminatorii de │
│ │către unitatea de │
│ │învăţământ care a │
│ │organizat probele │
│ │eliminatorii pentru │
│ │calificările respective │
│ │Rezultatele probelor │
│ │eliminatorii se afişează │
│ │la sfârşitul fiecărei │
│ │zile, împreună cu │
│ │precizarea privind │
│ │posibilitatea │
│ │candidaţilor respinşi de │
│ │a fi repartizaţi pe │
│ │locurile libere după │
│27-28 iulie │finalizarea etapei a II-a│
│2021 │de admitere de către │
│Pentru │comisia de admitere │
│candidaţii │judeţeană/a municipiului │
│care optează│Bucureşti. │
│pentru │Secretariatele unităţilor│
│unităţile de│de învăţământ care │
│învăţământ │organizează admiterea în │
│şi │învăţământul profesional │
│calificările│şi dual eliberează, la │
│la care se │cererea candidaţilor │
│organizează │respinşi la probele │
│probe │eliminatorii, fişele de │
│eliminatorii│înscriere la învăţământul│
│ │profesional şi dual de │
│ │stat în vederea │
│ │participării la etapa de │
│ │repartizări şi │
│ │redistribuiri pe locurile│
│ │libere şi rezolvarea │
│ │cazurilor speciale, după │
│ │etapa a II-a de admitere,│
│ │de către comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti. │
│ │În situaţia în care │
│ │candidaţii au completat │
│ │mai multe opţiuni, │
│ │inclusiv pentru │
│ │calificări profesionale │
│ │la care unitatea de │
│ │învăţământ nu a organizat│
│ │probe eliminatorii, │
│ │aceştia nu vor ridica │
│ │fişele de înscriere, │
│ │fiind consideraţi │
│ │înscrişi pentru celelalte│
│ │calificări profesionale │
│ │pe care le-au marcat în │
│ │fişa de înscriere. │
│ │NOTĂ: │
│ │Rezultatele la probele │
│ │eliminatorii nu pot fi │
│ │contestate. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│29-30 iulie │Derularea probelor de │
│2021 │admitere, inclusiv a │
│Pentru │probelor suplimentare, în│
│candidaţii │cazul în care numărul de │
│care optează│candidaţi depăşeşte │
│pentru │numărul de locuri sau în │
│unităţile de│cazul în este prevăzută │
│învăţământ │organizarea acestora │
│şi │indiferent de numărul de │
│calificările│candidaţi înscrişi pe │
│la care se │numărul de locuri │
│organizează │disponibile, conform │
│probe de │graficului stabilit şi │
│admitere si │afişat de fiecare unitate│
│probe │de învăţământ care │
│suplimentare│organizează probe │
│de admitere │suplimentare │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea rezultatelor la │
│30 iulie │probele de admitere şi la│
│2021 │probele suplimentare de │
│ │admitere de către │
│ │unităţile de învăţământ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea contestaţiilor │
│ │la proba de admitere sau │
│ │la proba suplimentară de │
│ │admitere │
│ │Rezolvarea contestaţiilor│
│ │Afişarea rezultatelor în │
│ │urma rezolvării │
│ │contestaţiilor, de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au organizat proba │
│ │de admitere sau proba │
│ │suplimentară de admitere │
│ │Calcularea de către │
│ │comisiile de admitere din│
│ │unităţile de învăţământ a│
│ │mediilor de admitere, │
│31 iulie │conform precizărilor de │
│2021 │calcul din metodologia de│
│ │admitere în învăţământul │
│ │dual │
│ │Transmiterea la comisia │
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti a │
│ │listei candidaţilor │
│ │declaraţi admişi şi a │
│ │celor respinşi la │
│ │admiterea în învăţământul│
│ │profesional de stat şi în│
│ │învăţământul dual, de │
│ │către toate unităţile de │
│ │învăţământ, indiferent │
│ │dacă au desfăşurat sau nu│
│ │proba eliminatorie/ │
│ │admitere │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Validarea, de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului,│
│ │a listei candidaţilor │
│ │declaraţi admişi în │
│ │învăţământul dual │
│ │Afişarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │dual a listei │
│ │candidaţilor admişi şi a │
│ │celor respinşi la │
│ │învăţământul dual │
│ │Afişarea precizărilor │
│ │privind depunerea │
│ │dosarelor de înscriere de│
│ │către candidaţii admişi, │
│ │respectiv ridicarea │
│ │fişelor de înscriere de │
│ │către candidaţii respinşi│
│ │Afişarea de precizări │
│ │prin care candidaţii │
│1 august │admişi la clase/grupe cu │
│2021 │efective care în urma │
│ │primei etape de admitere │
│ │se află sub efectivul │
│ │minim necesar │
│ │constituirii │
│ │formaţiunilor de studii │
│ │sunt înştiinţaţi că după │
│ │depunerea dosarelor de │
│ │înscriere vor fi │
│ │înmatriculaţi sub rezerva│
│ │completării numărului de │
│ │locuri minim necesar │
│ │pentru constituirea │
│ │formaţiunilor de studii │
│ │prin comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti - prin │
│ │repartizarea de alţi │
│ │candidaţi şi, după caz, │
│ │prin redistribuiri în │
│ │cadrul unei şedinţe │
│ │publice la care vor fi │
│ │invitaţi să participe │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea dosarelor de │
│ │înscriere, la unităţile │
│ │de învăţământ la care │
│ │candidaţii au fost │
│ │declaraţi admişi │
│ │În cazul retragerii │
│ │fişelor de înscriere sau │
│ │nedepunerii dosarelor de │
│ │înscriere de către │
│2-5 august │candidaţii admişi, pe │
│2021 │locurile eliberate de │
│ │aceştia pot fi admişi │
│ │alţi candidaţi, în │
│ │ordinea rezultatelor │
│ │obţinute la admiterea │
│ │organizată în această │
│ │etapă, cu condiţia │
│ │încadrării în termenul de│
│ │depunere a dosarelor de │
│ │înscriere. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat din unitatea de │
│ │învăţământ, în format │
│ │electronic şi în scris, │
│ │către comisia de admitere│
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a listelor │
│ │finale cu candidaţii │
│ │înmatriculaţi şi a │
│ │situaţiei locurilor │
│ │neocupate la învăţământul│
│ │profesional de stat, │
│ │inclusiv în învăţământul │
│ │dual │
│ │Cu acest prilej, │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au în ofertă │
│ │calificări la care │
│ │conform propriilor │
│ │proceduri de admitere se │
│ │organizează sesiune de │
│ │preselecţie în │
│5 august │învăţământul profesional │
│2021 │sau calificări în │
│ │învăţământul dual la care│
│ │au prevăzut probe │
│ │eliminatorii şi/sau probe│
│ │de admitere în │
│ │învăţământul dual │
│ │independent de numărul │
│ │candidaţilor înscrişi pe │
│ │numărul de locuri │
│ │disponibile, dar care - │
│ │în urma consultării cu │
│ │operatori economici şi cu│
│ │acordul acestora - sunt │
│ │interesate să îşi │
│ │completeze locurile │
│ │libere în cadrul │
│ │acţiunilor de repartizare│
│ │şi redistribuire │
│ │organizate de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, informează în │
│ │scris comisia de admitere│
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti cu privire la │
│ │acest acord. │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Repartizări şi redistribuiri pe │
│locurile libere şi rezolvarea │
│cazurilor speciale de către comisia de│
│admitere judeţeană/a municipiului │
│Bucureşti │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Afişarea de către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti, │
│ │pe pagina de internet a │
│ │ISJ, a listei cu locurile│
│ │libere şi a graficului │
│ │activităţilor de │
│ │repartizare şi │
│6 august │redistribuire pe locurile│
│2021 │libere şi de rezolvare a │
│ │cazurilor speciale │
│ │Afişarea graficului, pe │
│ │zile şi intervale orare, │
│ │a activităţilor de │
│ │repartizare şi │
│ │redistribuire pe locurile│
│ │libere şi de rezolvare a │
│ │cazurilor speciale │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Rezolvarea cazurilor │
│ │speciale de către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti │
│ │Repartizarea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a candidaţilor │
│ │care nu au participat sau│
│ │nu au fost admişi la │
│ │etapele anterioare sau au│
│ │fost admişi, dar nu au │
│ │confirmat locurile │
│ │ocupate prin depunerea │
│ │dosarelor de înscriere │
│ │Rezolvarea de către │
│ │comisia judeţeană a │
│ │situaţiilor de la nivelul│
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │la care, în urma celor │
│ │două etape de admitere, │
│ │nu s-au constituit în │
│ │limitele legale │
│ │formaţiuni de studiu, │
│ │prin redistribuirea │
│ │candidaţilor admişi la │
│ │clase/grupe şi calificări│
│ │la care nu s-au │
│ │constituit efectivele │
│ │minime legale. Rezolvarea│
│ │situaţiilor se face în │
│7-8 august │şedinţă publică la care │
│2021 │sunt invitaţi candidaţii │
│(conform │care au fost admişi la │
│graficului │calificări pentru care nu│
│afişat de │s-au întrunit condiţiile │
│comisia de │minime de constituire a │
│admitere │formaţiunilor de studiu. │
│judeţeană/a │NOTĂ: │
│municipiului│Repartizarea şi │
│Bucureşti) │redistribuirea elevilor │
│ │la unităţile de │
│ │învăţământ şi │
│ │calificările la care, │
│ │conform propriilor │
│ │proceduri de admitere, │
│ │este prevăzută sesiune de│
│ │preselecţie la admiterea │
│ │în învăţământul │
│ │profesional, iar în cazul│
│ │învăţământului dual probe│
│ │eliminatorii sau probe de│
│ │admitere independent de │
│ │numărul candidaţilor │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile, vor │
│ │fi posibile doar cu │
│ │acordul scris al unităţii│
│ │de învăţământ, transmis │
│ │în urma consultării cu │
│ │operatori economici. │
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti către unităţile│
│ │de învăţământ care au │
│ │ofertă educaţională │
│ │pentru învăţământul │
│ │profesional de stat a │
│ │situaţiei finale privind │
│ │candidaţii admişi, pe │
│ │formaţiuni de studiu │
│ │legal constitute │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │profesional, inclusiv │
│ │dual, a candidaţilor │
│ │înmatriculaţi şi a │
│ │situaţiei cu locurile │
│ │rămase libere în │
│8 august │învăţământul profesional │
│2021 │şi învăţământul dual, │
│ │după depunerea dosarelor │
│ │de înscriere, rezolvarea │
│ │cazurilor speciale, │
│ │repartizările şi │
│ │redistribuirile realizate│
│ │prin comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea către │
│ │Centrul Naţional de │
│ │Admitere a rezultatelor │
│9 august │repartizărilor şi │
│2021 │redistribuirilor, prin │
│ │confirmarea încheierii │
│ │operaţiunilor specifice │
│ │în aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
└────────────┴─────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Pentru cazurile excepţionale în care se înregistrează absolvenţi ai clasei a VIII-a din seria curentă care nu au fost înmatriculaţi nici la învăţământul liceal şi nici la învăţământul profesional sau dual până la data de 9 august 2021 şi care solicită înmatricularea în învăţământul profesional sau dual de stat, în anul şcolar 2021-2022, inspectoratele şcolare vor soluţiona solicitările acestora, pe locurile libere la învăţământul profesional sau dual, cu acordul unităţilor de învăţământ şi al operatorilor economici parteneri ai unităţilor de învăţământ până la data începerii anului şcolar 2021-2022.
    La solicitarea comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia naţională de admitere poate aproba, în situaţii justificate, modificarea datelor-limită/perioadelor şi activităţilor din calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2021-2022.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016