Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 540 din 14 mai 2020  pentru aprobarea metodologiei de aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă cu modificările şi completările ulterioare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 540 din 14 mai 2020 pentru aprobarea metodologiei de aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT: Buletinul Oficial nr. 1 din 14 mai 2020
        Având în vedere:
    - art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă cu modificările şi completările ulterioare;
    – Titlul VII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Referatul de aprobare al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. D.G. 1.941/14.05.2020,

        în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 17 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare
        preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
    ART. 1
     Se aprobă metodologia de aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa la prezentul ordin, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
        Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.                                                       PREŞEDINTE
                                                      Adela COJAN

    ANEXA


                                      Metodologia
    de aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene,
    ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă cu modificările şi completările ulterioare
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Pe perioada stării de urgenţă, din fondul de salarii al unităţii angajatoare, prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la Titlul VI "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", art. 51.01.75 "Transferuri pentru stimulentul de risc" prin ordonatorul principal de credite, se acordă un stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună, următoarelor categorii de personal prevăzute la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă cu modificările şi completările ulterioare:
    a) personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare şi personalul paramedical, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19;
    b) personalului de la lit. a) care în urma desfăşurării activităţii a fost diagnosticat cu COVID-19.

    (2) Categoriile de personal menţionate la alin. (1) beneficiază de un singur stimulent de risc acordat lunar pe durata stării de urgenţă, chiar dacă acestea îşi desfăşoară activitatea în una sau mai multe unităţi angajatoare, conform legii.
    (3) Lista personalului din cadrul categoriilor prevăzute la alin. (1) care beneficiază de stimulent de risc se stabileşte prin decizie a conducătorului unităţii angajatoare, pentru activitatea desfăşurată în cadrul unităţii, inclusiv pentru activitatea desfăşurată în condiţiile legii într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă. Conducătorul unităţii angajatoare este responsabil pentru desemnarea personalului implicat în activităţile prevăzute la alin. (1).
    (4) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, asigura plata stimulentului de risc pentru categoriile de personal prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) angajate în unităţi sanitare aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate şi pentru care plata salariilor se realizează din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, de la Titlul VI "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", art. 51.01.75 "Transferuri pentru stimulentul de risc".

    CAP. II
    Modalitatea de plată a stimulentului de risc din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate
    ART. 2
    (1) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, asigură fondurile necesare plăţii stimulentului de risc pentru categoriile de personal prevăzute la art. 1, alin. (1), lit.a) şi lit. b) angajate în unităţi sanitare aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate şi pentru care plata salariilor se realizează din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, astfel:
    a) pentru personalul angajat în unităţi sanitare cu paturi;
    b) pentru personalul angajat în centre de dializă;
    c) pentru personalul angajat în unităţi sanitare de urgenţă şi transport sanitar;
    d) pentru personalul angajat în laboratoare.

    (2) Casele de asigurări de sănătate decontează unităţilor sanitare sumele necesare plăţii stimulentului de risc pe baza facturilor însoţite de documentele justificative prevăzute la art. 1, alin.(3).
        Valoarea stimulentului de risc este în cuantum de 2.500 lei brut/luna/persoana şi se asigură din fondul de salarii al unităţii angajatoare.

    (3) Stimulentul de risc acordat nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuţiei asigurătorii pentru muncă, reglementată la Titlul V "Contribuţii sociale obligatorii" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. III
    Dispoziţii finale
    ART. 3
     Lista furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, al căror personal beneficiază de stimulentul de risc prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă cu modificările şi completările ulterioare, suportat din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la titlul VI "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" în luna aprilie 2020, este prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.

    ART. 4
     Modelul contractului care se încheie între casele de asigurări de sănătate şi furnizori pentru acordarea, potrivit legii, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate a sumelor pentru stimulentul de risc, în condiţiile art. 1 alin. (1), este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.

    ANEXA 1

        Lista furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, al căror personal beneficiază de stimulentul de risc prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă cu modificările şi completările ulterioare, suportat din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la titlul VI "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" în luna aprilie 2020


┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumire unitate sanitară*) │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │ALBA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA│
│ │IULIA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL MUNICIPAL BLAJ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL ORĂŞENESC ABRUD │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SPITALUL MUNICIPAL AIUD │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5 │SPITALUL ORĂŞENESC CIMPENI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6 │SPITALULŞ ORĂŞENESC CUGIR │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7 │SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE │
│ │AIUD │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SC NEFROMED DIALISYS CENTERS SRL │
│ │- ALBA IULIA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │ARAD │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unitati sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE │
│ │URGENŢĂ ARAD │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITAL ORĂŞENESC INEU │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE │
│ │URGENŢĂ ARAD │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SC AVITUM SRL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Furnizori privaţi de servicii │
│III │medicale de urgenţă │
│ │prespitaliceşti şi transport │
│ │sanitar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SC RAŢIONAL TRANS MED SRL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SC ARAD VEST SRL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│IV │Furnizori de asistenţă medicală │
│ │pentru specialităţi paraclinice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SC GENESYS MEDLIFE ARAD │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SC LAB ALMED SRL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SC ULTRACLINICA SRL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SC ULTRACLINICA VEST SRL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5 │SC POLICLINICA LASER SRL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6 │SC MEDINVEST SRL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │ARGEŞ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│i │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │PITEŞTI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL PNF CÂMPULUNG │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SPITALUL ORĂŞENESC MIOVENI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5 │SPITALUL PNF VALEA IASULUI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │PITEŞTI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │FRESENIUS NEPHROCARE PITEŞTI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │FRESENIUS NEPHROCARE CÂMPULUNG │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │BACĂU │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │BACĂU │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL " PROF. DR. EDUARD │
│ │APETREI" BUHUŞI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL MUNICIPAL ONEŞTI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE │
│ │BACĂU │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SC FRESENIUS NEPHROCARE ROMÂNIA │
│ │SRL - ONEŞTI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Furnizori privaţi de servicii │
│III │medicale de urgenţă │
│ │prespitaliceşti şi transport │
│ │sanitar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│l │SERVICIUL DE AMBULANŢĂ AL CRUCII │
│ │ROŞII BACĂU - SACRO SRL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SC DEMEDICO ASSISTANCE SRL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │BIHOR │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL CLINIC MUNICIPAL │
│ │DR.G.CURTEANU ORADEA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE │
│ │URGENŢĂ ORADEA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE │
│ │MEDICALĂ BĂILE FELIX │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │BISTRIŢA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITAL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │BISTRIŢA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITAL ORASENESC GEORGE TRIFON │
│ │NĂSĂUD │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │CENTRUL DE DIALIZĂ DIAVERUM │
│ │BISTRIŢA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│IV │Furnizori de asistenţă medicală │
│ │pentru specialităţi paraclinice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│l │SPITAL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │BISTRIŢA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITAL ORĂŞENESC GEORGE TRIFON │
│ │NĂSĂUD │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │BOTOŞANI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │MAVROMATI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│l │AVITUM BOTOŞANI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │BRAŞOV │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE │
│ │URGENŢĂ BRAŞOV │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL CLINIC DE BOLI │
│ │INFECŢIOASE BRAŞOV │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ │
│3 │GINECOLOGIE "DR.IOAN AUREL │
│ │SBARCEA" BRAŞOV │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SPITALUL CLINIC DE │
│ │PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAŞOV │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5 │SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ŞI │
│ │NEUROLOGIE BRAŞOV │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6 │SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE │
│ │URGENŢĂ BRAŞOV │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │FRESENIUS NEPHROCARE ROMÂNIA SRL │
│ │- BRAŞOV │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Furnizori privaţi de servicii │
│III │medicale de urgenţă │
│ │prespitaliceşti şi transport │
│ │sanitar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SC APEL ONE MED SRL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│IV │Furnizori de asistenţă medicală │
│ │pentru specialităţi paraclinice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE │
│ │URGENŢĂ BRAŞOV │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SC CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL │
│ │BRAŞOV │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SC TEO HEALTH SA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │BRĂILA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│l │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │BRĂILA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │BUZĂU │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│l │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │BUZĂU │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL MUNICIPAL RM. SĂRAT │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │CARAŞ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │REŞITA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL MUNICIPAL DE URGENŢĂ │
│ │CARANSEBEŞ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │CĂLĂRAŞI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │CĂLĂRAŞI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │CLUJ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE │
│ │URGENŢĂ CLUJ-NAPOCA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │INSTITUTUL REGIONAL DE │
│2 │GASTROENTEROLOGIE-HEPATO “PROF. │
│ │DR. OCTAVIAN FODOR” CLUJ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU│
│ │COPII CLUJ-NAPOCA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SPITAL DE PNEUMOFTIZIOLOGEE "LEON│
│ │DANIELLO,, CLUJ-NAPOCA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5 │SPITALUL CLINIC DE BOLI │
│ │INFECŢIOASE CLUJ-NAPOCA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6 │SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE │
│ │CLUJ-NAPOCA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7 │SPITALUL CLINIC MUNICIPAL │
│ │CLUJ-NAPOCA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8 │INSTITUTUL ONCOLOGIC "PROF. DR. │
│ │I. CHIRICUŢĂ" CLUJ-NAPOCA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │INSTITUTUL INIMII DE URGENŢĂ │
│9 │PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE "DR. │
│ │N. STANCIOIU" CLUJ-NAPOCA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│10 │SPITALUL MUNICIPAL DEJ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│11 │SPITALUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZII │
├────┼─────────────────────────────────┤
│12 │INSTITUTUL DE UROLOGIE ŞI │
│ │TRANSPLANT RENAL CLUJ-NAPOCA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL CLINIC MUNICIPAL │
│ │CLUJ-NAPOCA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SC POTAISSA RENAL CARE TURDA SRL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Furnizori privaţi de servicii │
│III │medicale de urgenţă │
│ │prespitaliceşti şi transport │
│ │sanitar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │PROSANA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│IV │Furnizori de asistenţă medicală │
│ │pentru specialităţi paraclinice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL MUNICIPAL DEJ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZII │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │CONSTANŢA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL CLINIC DE │
│ │PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANŢA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SPITALUL CLINIC DE BOLI │
│ │INFECŢIOASE CONSTANŢA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SC EURODIALIZA SRL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Furnizori privaţi de servicii │
│III │medicale de urgenţă │
│ │prespitaliceşti şi transport │
│ │sanitar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SC ANDALEX SRL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SC GMC MEDICAL SERVICES SRL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SC IOWEMED SA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│IV │Furnizori de asistenţă medicală │
│ │pentru specialităţi paraclinice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL CLINIC DE │
│ │PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANŢA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL CLINIC DE BOLI │
│ │INFECŢIOASE CONSTANŢA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │COVASNA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ DR │
│ │FOGOLYAN KRISTOF SFÂNTU GHEORGHE │
├────┼─────────────────────────────────┤
│IV │Furnizori de asistenţă medicală │
│ │pentru specialităţi paraclinice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │S.C. PRO-VITAM SRL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │DÂMBOVIŢA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │TÂRGOVIŞTE │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITAL ORĂŞENESC PUCIOASA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SC FRESENIUS NEPHROCARE ROMÂNIA │
│ │SRL -TÂRGOVIŞTE │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │DOLJ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SP. CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI│
│ │PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEŞ" │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SP. MUNICIPAL „PROF. DR. IRINEL │
│ │POPESCU,, BĂILEŞTI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SP. CLINIC MUNICIPAL │
│ │„FILANTROPIA" │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SP. CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5 │SP. ORĂŞENESC SEGARCEA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6 │SP DE PSIHIATRIE POIANA MARE │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7 │SP. DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │GALAŢI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unitati sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE │
│1 │URGENŢĂ "SF.APOSTOL ANDREI" │
│ │GALAŢI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU│
│ │COPII "SF.IOAN "GALAŢI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │SPITALUL CLINIC DE │
│3 │OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUNA │
│ │VESTIRE GALAŢI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE │
│ │GALAŢI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │SPITALUL CLINIC DE BOLI │
│5 │INFECTIOASE "CUVIOASA PARASCHEVA"│
│ │GALAŢI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6 │SPITALUL MUNICIPAL ’’ANTON CINCU"│
│ │TECUCI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE │
│1 │URGENŢĂ "SF. APOSTOL ANDREI" │
│ │GALAŢI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SC DIAVERUM ROMÂNIA SRL-CENTRUL │
│ │DE DIALIZA GALAŢI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│IV │Furnizori de asistenţă medicală │
│ │pentru specialităţi paraclinice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE │
│1 │URGENŢĂ "SF.APOSTOL ANDREI" │
│ │GALAŢI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL MUNICIPAL "ANTON CINCU" │
│ │GALAŢI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │GIURGIU │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│l │SPITALUL ORĂŞENESC BOLINTIN VALE │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │GIURGIU │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│i │SC FRESENIUS NEPHROCARE ROMÂNIA │
│ │SRL - GIURGIU │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │GORJ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│l │SPITALUL DE URGENŢĂ TÂRGU │
│ │CÄRBUNEŞTI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL MUNICIPAL MOTRU │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL ORĂŞENESC ROVINARI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SPITALUL ORĂŞENESC NOVACI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5 │SPITALUL ORĂŞENESC BUMBEŞTI JIU │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6 │SPITALUL ORASENESC TURCENI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │HARGHITA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITAL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │MIERCUREA CIUC │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITAL MUNICIPAL ODORHEIU │
│ │SECUIESC │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │HUNEDOARA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ DEVA│
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL MUNICIPAL "DR. AL. │
│ │SIMIONESCU" HUNEDOARA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL MUNICIPAL LUPENI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SPITALUL MUNICIPAL VULCAN │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5 │SPITALUL MUNICIPAL BRAD │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6 │SPITALUL MUNICIPAL ORĂŞTIE │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7 │SPITALUL ORĂŞENESC HAŢEG │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8 │SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE │
│ │BRAD │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL MUNICIPAL "DR. AL. │
│ │SIMIONESCU” HUNEDOARA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SC FRESENIUS NEFROCARE ROMÂNIA │
│ │SRL - PUNCT DE LUCRU DEVA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SC DIAVERUM ROMÂNIA SRL - PUNCT │
│ │DE LUCRU PETROŞANI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │IALOMIŢA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUD. DE URGENŢĂ SLOBOZIA│
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITAL MUN. URZICENI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SPITAL MUNICIPAL FETEŞTI "ANGHEL │
│ │SALIGNY" │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SPITAL ORĂŞENESC ŢĂNDĂREI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │STAŢIE DE HEMODIALIZĂ SPITAL │
│ │JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLOBOZIA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SC FRESENIUS NEPHROCARE ROMÂNIA │
│ │S.R.L - PCT LUCRU SLOBOZIA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Furnizori privaţi de servicii │
│III │medicale de urgenţă │
│ │prespitaliceşti si transport │
│ │sanitar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SC SYLMED INVEST SRL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │IAŞI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE │
│ │URGENŢĂ ”SF. SPIRIDON” IAŞI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU│
│ │COPII ”SF. MARIA” IAŞI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ŞI │
│ │GINECOLOGIE ”ELENA DOAMNA” │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ŞI │
│ │GINECOLOGIE ”CUZA VODĂ” │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SPITALUL CLINC ”DR. C.I. PARHON │
│ │’’IAŞI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5 │SPITALUL CLINIC DE BOLI │
│ │INFECŢÎOASE ”SF PARASCHEVA” IAŞI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6 │SPITALUL CLINIC DE │
│ │PNEUMOFTIZIOLOGIE IAŞI. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7 │SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ ”PROF.│
│ │DR.NICOLAE OBLU” IAŞI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8 │SPITALUL MUNICIPAL DE URGENŢĂ │
│ │PAŞCANI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SC FRESENIUS NEFROCARE ROMÂNIA │
│ │SRL IAŞI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL CLINIC ” DR. C.I. │
│ │PARHON” IAŞI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Furnizori privaţi de servicii │
│III │medicale de urgenţă │
│ │prespitaliceşti şi transport │
│ │sanitar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │AMBULANŢA PRIVATĂ SC AMBULANŢA │
│ │DACOMED SRL IAŞI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│IV │Furnizori de asistenţă medicală │
│ │pentru specialităţi paraclinice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │INVESTIGAŢII MEDICALE PRAXIS SRL │
│ │IAŞI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE │
│ │IASI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │MARAMUREŞ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ DR. │
│ │CONSTANTIN OPRIŞ BAIA MARE │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL DE BOLI INFECŢIOASE ŞI │
│ │PSIHIATRIE BAIA MARE │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE │
│ │"DR. N.RUSDEA" BAIA MARE │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU │
│ │MARMAŢIEI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │MEHEDINŢI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITAL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │DROBETA TURNU SEVERIN │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITAL MUNICIPAL ORŞOVA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SC FRESENIUS NEPHROCARE ROMÂNIA │
│ │SRL - DR. TR. SEVERIN │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │MUREŞ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE │
│ │URGENŢĂ TG. MUREŞ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │IBCVT TG. MUREŞ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SPITALUL MUNICIPAL SIGHIŞOARA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SC AVITUM SRL CENTRUL DE DIALIZA │
│ │TG. MUREŞ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SC DIAVERUM ROMÂNIA SRL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │NEAMŢ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │PIATRA NEAMŢ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE │
│ │BISERICANI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SC NEFROMED DIALISYS CENTERS SRL │
│ │- PIATRA NEAMŢ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │OLT │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │SLATINA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL MUNICIPAL CARACAL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Furnizori privaţi de servicii │
│II │medicale de urgenta │
│ │prespitalicesti si transport │
│ │sanitar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │GMED AMBULANŢA PRIVATĂ RALCRIS │
│ │SRL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │PRAHOVA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │PLOIEŞTI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL MUNICIPAL CÂMPINA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │PLOIEŞTI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │SATU MARE │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SATU│
│ │MARE │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL MUNICIPAL CAREI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE │
│ │SATU MARE │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI OAŞ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SATU│
│ │MARE │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │SĂLAJ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENTA │
│ │ZALĂU │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL ORASENESC "PROF. DR. │
│ │IOAN PUŞCAŞ" ŞIMLEU SILVANIEI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │SIBIU │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unitati sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE │
│ │URGENTA SIBIU │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE │
│ │SIBIU │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │SUCEAVA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ "SF.│
│ │IOAN CEL NOU" SUCEAVA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL MUNICIPAL RĂDĂUŢI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │CENTRUL DE DIALIZĂ AVITUM SUCEAVA│
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │UNITATE DE DIALIZĂ FRESENIUS │
│ │NEPHROCARE SUCEAVA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │NEFROMED BM RĂDĂUŢI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Furnizori privaţi de servicii │
│III │medicale de urgenţă │
│ │prespitaliceşti şi transport │
│ │sanitar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SC AMBU LIFE SRL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │ANA ROM DIVIZIA MEDICALĂ SRL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│IV │Furnizori de asistenţă medicală │
│ │pentru specialităţi paraciinice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SC DORNA MEDICAL SRL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │TELEORMAN │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL MUNICIPAL CARITAS │
│ │ROŞIORII DE VEDE │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL MUNICIPAL TURNU MĂGURELE│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │ALENANDRIA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SPITALUL ORĂŞENESC VIDELE SRL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5 │SPITALUL PNEUMOFTIZIOLOGIE │
│ │ROŞIORII DE VEDE │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6 │SPITALUL ORĂŞENESC ZIMNICEA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│IV │Furnizori de asistenţă medicală │
│ │pentru specialităţi paraclinice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │ALENANDRIA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SC EXPLORAMED SRL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │TIMIŞ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITAL VICTOR BABEŞ TIMIŞOARA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SPITAL CLINIC JUDEŢEAN TIMIŞOARA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SPITAL CLINIC MUNICIPAL TIMIŞOARA│
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SPITAL MUNICIPAL LUGOJ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5 │SPITAL ORĂŞENESC DETA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6 │SPITAL ORĂŞENESC FĂGET │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITAL CLINIC JUDEŢEAN TIMIŞOARA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SC NEFROMED SRL TIMIŞOARA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SC NEFROCENTER SRL LUGOJ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │SC AVITUM SRL TIMIŞOARA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Furnizori privaţi de servicii │
│III │medicale de urgenţă │
│ │prespitaliceşti şi transport │
│ │sanitar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │NEUROMED │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │RAŢIONAL MED │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │RAMI MED TRANS │
├──┬─┴─────────────────────────────────┤
│ │TULCEA │
├──┼───────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├──┼───────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TULCEA│
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │VASLUI │
├──┼───────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├──┼───────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL MUNICIPAL DE URGENŢĂ │
│ │"ELENA BELDIMAN" BÂRLAD │
├──┼───────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ VASLUI│
├──┼───────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL MUNICIPAL HUŞI │
├──┼───────────────────────────────────┤
│IV│Furnizori de asistenţă medicală │
│ │pentru specialităţi paraclinice │
├──┼───────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL MUNICIPAL DE URGENŢĂ │
│ │"ELENA BELDIMAN" BÂRLAD │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │VÂLCEA │
├──┼───────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├──┼───────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ VÂLCEA│
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │VRANCEA │
├──┼───────────────────────────────────┤
│I │Unitati sanitare, din care: │
├──┼───────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL MUNICIPAL ADJUD │
├──┼───────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │
│ │SF.PANTELIMON FOCŞANI │
├──┼───────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL N. N. SAVEANU VIDRA │
├──┼───────────────────────────────────┤
│II│Unitate dializă, din care: │
├──┼───────────────────────────────────┤
│1 │SC DIAVERUM ROMÂNIA SRL - CENTRUL │
│ │DE DIALIZA FOCŞANI │
├──┼───────────────────────────────────┤
│. │BUCUREŞTI │
├──┼───────────────────────────────────┤
│I │Unităţi sanitare, din care: │
├──┼───────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL CLINIC VICTOR GOMOIU │
├──┼───────────────────────────────────┤
│2 │SPITALUL DE PSIHIATRIE GORGOS │
├──┼───────────────────────────────────┤
│3 │SPITALUL CLINIC FILANTROPIA │
├──┼───────────────────────────────────┤
│4 │INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF. I │
│ │TRESTIOREANU │
├──┼───────────────────────────────────┤
│5 │CNCRNC DR. N. ROBĂNESCU │
├──┼───────────────────────────────────┤
│6 │SC POLICLINICO DI MONZA SRL │
├──┼───────────────────────────────────┤
│7 │INSTITUTUL NAŢIONAL DE GERONTOLOGIE│
│ │ŞI GERIATRIE ANA ASLAN │
├──┼───────────────────────────────────┤
│8 │SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ BAGDASAR│
│ │ARSENI BUCUREŞTI │
├──┼───────────────────────────────────┤
│9 │INST. NATIONAL DE BOLI INFECŢIOASE │
│ │MATEI BALŞ │
├──┼───────────────────────────────────┤
│10│SPITALUL DE BOLI INFECŢIOASE │
│ │"VICTOR BABEŞ" │
├──┼───────────────────────────────────┤
│11│SC GRAL MEDICAL SRL │
├──┼───────────────────────────────────┤
│12│SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ ”SF. │
│ │IOAN" │
├──┼───────────────────────────────────┤
│13│INSMC ALESSANDRESCU-RUSESCU │
├──┼───────────────────────────────────┤
│14│SPITALUL CLINIC MALAXA │
├──┼───────────────────────────────────┤
│15│SPITALUL CLINIC COLENTINA │
├──┼───────────────────────────────────┤
│16│SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ │
│ │BUCUREŞTI │
├──┼───────────────────────────────────┤
│17│SPITALUL DE NEFROLOGIE "CAROL │
│ │DAVILA" │
├──┼───────────────────────────────────┤
│18│INSTITUTUL CLINIC FUNDENI │
├──┴─┬─────────────────────────────────┤
│19 │INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE │
│ │"MARIUS NASTA" │
├────┼─────────────────────────────────┤
│20 │INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE │
│ │"C.C.ILIESCU" │
├────┼─────────────────────────────────┤
│21 │SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ │
│ │ELIAS │
├────┼─────────────────────────────────┤
│22 │SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ │
│ │BUCUREŞTI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│23 │SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ "SF. │
│ │PANTELIMON" │
├────┼─────────────────────────────────┤
│II │Unitate dializă, din care: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE │
│ │"DR.CAROL DAVILA" │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │DIA MEDICAL PORT │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │DIAVERUM SEMA PARC │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Furnizori privaţi de servicii │
│III │medicale de urgenţă │
│ │prespitaliceşti şi transport │
│ │sanitar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │SC CENTRUL MEDICAL AKCES SRL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│IV │Furnizori de asistenţă medicală │
│ │pentru specialităţi paraclinice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │CENTRUL MEDICAL UNIREA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │SC CLINICA SANTE SRL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │SC GRAL MEDICAL SRL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │MED LIFE SA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5 │MED LIFE SUCURSALA BUCUREŞTI │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6 │SC PERSONAL GENETICS SRL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7 │IMUNOMEDCA PROVITA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8 │HIPERDIA SA │
└────┴─────────────────────────────────┘

        TABEL

        *) furnizorii de servicii medicale care au solicitat prin casele de asigurări de sănătate, acordarea stimulentului de risc pentru luna aprilie


    ANEXA 2

                                        CONTRACT
    I. Părţile contractului
    Casa de Asigurări de Sănătate .............., cu sediul în municipiul/oraşul .................., str. ................ nr. ......, judeţul/sectorul ..........., tel./fax ............, reprezentată prin ................,
        şi
        Unitatea sanitară .................., reprezentată legal prin ..............., cu Autorizaţie sanitară de funcţionare nr. ........ din .........., având sediul în localitatea .................., str. ................ nr. ......, bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ..........., telefon .........., codul unic de înregistrare ............... şi contul nr. ......., deschis la Banca/Trezoreria Statului .......................

    II. Obiectul contractului
    ART. 1
        Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea sumelor necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă cu modificările şi completările ulterioare.


    III. Durata contractului
    ART. 2
        Prezentul contract este valabil de la data ............ până la data de 30 iunie 2020.


    IV. Obligaţiile părţilor
    ART. 3
        Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii:
    a) să încheie contracte numai cu unităţile sanitare cu care au încheiate contracte de furnizare de servicii medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor de aplicare ale acesteia;
    b) să acorde unităţilor sanitare sumele corespunzătoare stimulentului de risc prevăzute la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă cu modificările şi completările ulterioare, decontate din FNUASS, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative, prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă factura se face numai în format electronic;
    c) să recupereze sumele acordate nejustificat faţă de cele rezultate prin punerea în aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă cu modificările şi completările ulterioare, decontate din FNUASS;


    ART. 4
        Unităţile sanitare au următoarele obligaţii:
    a) să respecte prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi a metodologiei de aplicare ale acesteia;
    b) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, sumele necesare plăţii stimulentului de risc prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor de aplicare ale acesteia; factura este însoţită de documentele justificative (Lista personalului care beneficiază de stimulent de risc), atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă factura se transmite numai în format electronic;
    c) Lista personalului care beneficiază de stimulent de risc se stabileşte prin decizie a conducătorului unităţii angajatoare, pentru activitatea desfăşurată în cadrul unităţii, inclusiv pentru activitatea desfăşurată în condiţiile legii într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă.
        Conducătorul unităţii angajatoare este responsabil pentru desemnarea personalului implicat în activităţile prevăzute la art. 8 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă cu modificările şi completările ulterioare.

    d) toate documentele necesare pentru acordarea sumelor solicitate se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentantului legal al unităţii sanitare.    V. Termene de plată
    ART. 5
    (1) Lunar, până la data de ........... a lunii următoare celei pentru care se face plata, casa de asigurări de sănătate acordă sumele corespunzătoare stimulentului de risc prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi metodologia de aplicare ale acesteia, pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse/transmise la casa de asigurări de sănătate până la data de ................
    (2) Plata se face în contul nr. ........., deschis la Trezoreria Statului, sau în contul nr. .........., deschis la Banca .................


    VI. Răspunderea contractuală
    ART. 6
        Reprezentantul legal al unităţii sanitare, cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract, este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate. În caz contrar se aplică prevederile legislaţiei în vigoare.


    VII. Clauze speciale
    ART. 7
    (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo.
    (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte, în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră, şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore, şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.
    (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de o lună, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.


    VIII. Suspendarea, încetarea şi rezilierea contractului
    ART. 8
        Contractul se suspendă/încetează/se reziliază printr-o notificare scrisă în situaţia în care toate contractele de furnizare de servicii medicale încheiate de unitatea sanitară cu casa de asigurări de sănătate se suspendă/încetează/se reziliază şi produce efecte de la data suspendării/încetării/rezilierii contractelor de furnizare de servicii medicale.

    ART. 9
        Situaţiile prevăzute la art. 8 se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu.


    IX. Corespondenţa
    ART. 10
    (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax, prin corespondenţă electronică sau la sediul părţilor - sediul casei de asigurări de sănătate şi la sediul unităţii sanitare declarat în contract.
    (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbările survenite.


    X. Modificarea contractului
    ART. 11
    (1) Prezentul contract se poate modifica la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin 3 zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea.
    (2) Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract.

    ART. 12
        În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.

    ART. 13
        Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului.


    XI. Soluţionarea litigiilor
    ART. 14
    (1) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea prezentului contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
    (2) Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluţionează de către comisia de arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare, sau de către instanţele de judecată, după caz.


    XII. Alte clauze
        ...........................

        Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ..............., în două exemplare a câte ....... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.


                        CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
                        ..........................
                        Preşedinte-director general,
                        ..........................
                        Director executiv al Direcţiei economice,
                        Director executiv al Direcţiei relaţii contractuale,
                        Vizat
                        Juridic, Contencios

                        UNITATEA SANITARĂ
                        Reprezentant legal


                                     -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016