Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 54 din 20 februarie 2020  pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii  aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale  de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Borduşani şi al Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Griviţa din judeţul Ialomiţa,  în proprietatea acestor organizaţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 54 din 20 februarie 2020 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Borduşani şi al Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Griviţa din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestor organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 145 din 24 februarie 2020
    Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 281.297/2020 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,
    în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Borduşani şi al Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Griviţa din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestor organizaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    Predarea-primirea infrastructurii secundare de irigaţii, prevăzută în anexa menţionată la art. 1, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    Patrimoniul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului act normativ aparţinând acestei entităţi.

    ART. 4
    Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare preluate de către organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzute la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către aceste organizaţii a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispoziţiilor art. 29^3 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros

    Bucureşti, 20 februarie 2020.
    Nr. 54.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului,
    aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată
    pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Griviţa şi al Organizaţiei utilizatorilor de apă
    pentru irigaţii Borduşani din judeţul Ialomiţa, care se transmit în proprietatea acestor organizaţii

┌────┬───────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────┬────────┬────────┐
│ │Codul de │ │ │ │ │ │ │
│ │clasificare│ │ │ │ │ │ │
│ │şi nr. MFP │ │ │ │ │ │ │
│ │alocat prin│ │ │ │ │ │ │
│ │Ordinul │Persoana │Persoana │ │ │ │ │
│ │ministrului│juridică de │juridică la │ │ │ │Valoarea│
│Nr. │finanţelor │la care se │care se │Denumirea │Descrierea │Adresa │de │
│crt.│publice şi │transmite │transmite │bunului │tehnică │ │inventar│
│ │al │imobilul │imobilul │ │ │ │(lei) │
│ │ministrului│ │ │ │ │ │ │
│ │delegat │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │buget nr. │ │ │ │ │ │ │
│ │668/2014 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │UAT │ │
│ │9/6500281 │ │ │Teren staţie │totală - │Traian, │1.080 │
│ │ │ │ │90/2 │540 mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Ialomiţa│ │
│ ├───────────┤ │Organizaţia ├──────────────┼───────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │utilizatorilor│ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │desfăşurată│UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │irigaţii │Clădire staţie│- 33 mp │Traian, │30.582 │
│ │6500283 │ │Griviţa │90/2 │Suprafaţa │judeţul │ │
│ │ │ │Sediul: │ │construită │Ialomiţa│ │
│ │ │ │localitatea │ │- 33 mp │ │ │
│ ├───────────┤Agenţia │Griviţa, Str. ├──────────────┼───────────┼────────┼────────┤
│ │ │Naţională de│1 nr. 45, │ │Suprafaţa │UAT │ │
│1. │9/6500287 │Îmbunătăţiri│judeţul │Teren staţie │totală - │Griviţa,│1.080 │
│ │ │Funciare CIF│Ialomiţa, │90/3 │540 mp │judeţul │ │
│ │ │RO 29275212 │înregistrată │ │ │Ialomiţa│ │
│ ├───────────┤ │în Registrul ├──────────────┼───────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │naţional al │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor│ │desfăşurată│UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │de │Clădire staţie│- 34 mp │Griviţa,│20.075 │
│ │6500289 │ │îmbunătăţiri │90/3 │Suprafaţa │judeţul │ │
│ │ │ │funciare 631 │ │construită │Ialomiţa│ │
│ │ │ │din 7.05.2019,│ │- 34 mp │ │ │
│ ├───────────┤ │CIF RO41117513├──────────────┼───────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren agregat │Suprafaţa │UAT │ │
│ │9/6500343 │ │ │pompare RDN/ │totală - 70│Griviţa,│140 │
│ │ │ │ │90KW - 90/4 │mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Ialomiţa│ │
├────┼───────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren clădire │Suprafaţa │UAT │ │
│ │9/6500599 │ │ │staţie + post │totală - │Făcăeni,│1.800 │
│ │ │ │ │TRAFO SPP 7 │900 mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Ialomiţa│ │
│ ├───────────┤ │ ├──────────────┼───────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │Clădire staţie│desfăşurată│UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │+ post TRAFO │- 258 mp │Făcăeni,│8.925 │
│ │6500601 │ │ │SPP 7 │Suprafaţa │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │construită │Ialomiţa│ │
│ │ │ │ │ │- 258 mp │ │ │
│ ├───────────┤ │ ├──────────────┼───────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │Conductă │Lungimea │UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │principală │totală - │Făcăeni,│353.893 │
│ │6500603 │ │ │CP11 - SPP7 │3.978 ml │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │Ialomiţa│ │
│ ├───────────┤ │ ├──────────────┼───────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren - bunuri│ │ │ │
│ │ │ │ │din │ │ │ │
│ │ │ │ │infrastructura│Suprafaţa │UAT │ │
│ │9/6500645 │ │ │secundară de │totală - │Feteşti,│500 │
│ │ │ │ │irigaţii │250 mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │aferentă │ │Ialomiţa│ │
│ │ │ │ │plotului │ │ │ │
│ │ │ │ │gruparea 3-CD3│ │ │ │
│ ├───────────┤ │ ├──────────────┼───────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │O platformă│ │ │
│ │ │ │ │ │beton pe │ │ │
│ │ │ │ │ │care sunt │ │ │
│ │ │ │Organizaţia │Bunuri din │amplasate 4│ │ │
│ │ │ │utilizatorilor│infrastructura│agregate │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │de apă pentru │secundară de │pompare tip│Feteşti,│ │
│ │6500647 │ │irigaţii │irigaţii │RDN │judeţul │15.874 │
│ │ │ │Borduşani │aferentă │Suprafaţa │Ialomiţa│ │
│ │ │ │Sediul: │plotului │desfăşurată│ │ │
│ │ │ │municipiul │gruparea 3-CD3│- 200 mp │ │ │
│ │ │ │Slobozia, str.│ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │Agenţia │Cuza Vodă, bl.│ │construită │ │ │
│ │ │Naţională de│1F, sc. A, ap.│ │- 200 mp │ │ │
│2. ├───────────┤Îmbunătăţiri│2, judeţul ├──────────────┼───────────┼────────┼────────┤
│ │ │Funciare CIF│Ialomiţa, │ │Două │ │ │
│ │ │RO 29275212 │înregistrată │ │tronsoane │ │ │
│ │ │ │în Registrul │Conductă │(CP16 şi CP│UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │naţional al │principală pl.│17), │Feteşti,│56.132 │
│ │6500649 │ │organizaţiilor│gruparea 3-CD3│fiecare │judeţul │ │
│ │ │ │de │ │având │Ialomiţa│ │
│ │ │ │îmbunătăţiri │ │lungimea de│ │ │
│ │ │ │funciare 654 │ │306 ml │ │ │
│ ├───────────┤ │din ├──────────────┼───────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │29.11.2019, │Teren - bunuri│ │ │ │
│ │ │ │CIF 41975231 │din │ │ │ │
│ │ │ │ │infrastructura│Suprafaţa │UAT │ │
│ │9/6500651 │ │ │secundară de │totală - │Feteşti,│400 │
│ │ │ │ │irigaţii │200 mp │judeţul │ │
│ │ │ │ │aferentă │ │Ialomiţa│ │
│ │ │ │ │plotului │ │ │ │
│ │ │ │ │gruparea 4-CD3│ │ │ │
│ ├───────────┤ │ ├──────────────┼───────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │O platformă│ │ │
│ │ │ │ │ │beton pe │ │ │
│ │ │ │ │ │care sunt │ │ │
│ │ │ │ │Bunuri din │amplasate 6│ │ │
│ │ │ │ │infrastructura│agregate │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │ │secundară de │pompare tip│Feteşti,│ │
│ │6500653 │ │ │irigaţii │RDN │judeţul │22.845 │
│ │ │ │ │aferentă │Suprafaţa │Ialomiţa│ │
│ │ │ │ │plotului │desfăşurată│ │ │
│ │ │ │ │gruparea 4-CD3│- 150 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │ │- 150 mp │ │ │
│ ├───────────┤ │ ├──────────────┼───────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Două │ │ │
│ │ │ │ │ │tronsoane │ │ │
│ │ │ │ │Conductă │(CP14 şi CP│UAT │ │
│ │1.8.6/ │ │ │principală pl.│15), │Feteşti,│56.131 │
│ │6500655 │ │ │gruparea 4-CD3│fiecare │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │având │Ialomiţa│ │
│ │ │ │ │ │lungimea de│ │ │
│ │ │ │ │ │612 ml │ │ │
└────┴───────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────┴────────┴────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016