Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 527 din 24 octombrie 2019  pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 999/2016 privind aprobarea sistemului de sancţiuni administrative pentru ecocondiţionalitate aplicabil schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri începând cu anul 2016    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 527 din 24 octombrie 2019 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 999/2016 privind aprobarea sistemului de sancţiuni administrative pentru ecocondiţionalitate aplicabil schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri începând cu anul 2016

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 881 din 1 noiembrie 2019
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 37.540 din 7 octombrie 2019 al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA),
    în conformitate cu prevederile:
    - Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015) 3.508 din 26 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 243/2006 privind stabilirea măsurilor finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, care vor fi implementate de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi, respectiv, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
    – Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare;
    – Acordului de delegare pentru implementarea prin Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS) a măsurilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat, respectiv măsura 10 - „Agromediu şi climă“, măsura 11 - „Agricultură ecologică“, măsura 13 - „Plăţi zone cu constrângeri naturale“, nr. P107/A69/24.06.2015, încheiat între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) şi APIA, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Acordului-cadru de delegare APDRP nr. P86/12.07.2012/APIA nr. A35/12.07.2012/ANSVSA nr. 26.431/12.07.2012 pentru implementarea măsurii 215 „Plăţi pentru bunăstarea animalelor“, cuprinsă în axa II din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR);
    – Acordului de delegare nr. P135/08.05.2018/A188/8.05.2018/26.274/8.05.2018 pentru implementarea măsurii 14 „Bunăstarea animalelor“ din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), încheiat între AFIR, APIA şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA);
    – Acordului de delegare pentru implementarea, prin Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), a măsurilor 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor“ şi 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“ din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat, nr. P111/27.07.2015/A111/28.10.2015/156.231/IM/28.10.2015, încheiat între AFIR, APIA şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/Direcţia generală păduri;

    în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 999/2016 privind aprobarea sistemului de sancţiuni administrative pentru ecocondiţionalitate aplicabil schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri începând cu anul 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1049 din 27 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatele (4), (5), (6) şi (7) se abrogă.
    2. În anexa nr. 1, la articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) În conformitate cu prevederile alin. (1) şi cele ale anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015, cu modificările ulterioare, normele privind ecocondiţionalitatea vizează următoarele domenii:
    - domeniul «Mediu, schimbări climatice, bunele condiţii agricole ale terenurilor» include cerinţe legale în materie de gestionare (SMR) şi standarde privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor (GAEC) pentru următoarele aspecte:
    • aspectul «Apă»:
    - SMR 1 - Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;
    – GAEC 1 - Crearea/Menţinerea benzilor-tampon (fâşiilor de protecţie) în vecinătatea apelor de suprafaţă;
    – GAEC 2 - Respectarea procedurilor de autorizare, în cazul utilizării apei pentru irigaţii în agricultură;
    – GAEC 3 - Protecţia apelor subterane împotriva poluării cu substanţe periculoase enumerate în anexa la Directiva 80/68/CEE, în versiunea acesteia aflată în vigoare în ultima zi a valabilităţii sale;
    • aspectul «Sol şi stoc de carbon»:
    - GAEC 4 - Acoperirea minimă a solului;
    – GAEC 5 - Gestionarea minimă a terenului care să reflecte condiţiile locale specifice pentru limitarea eroziunii;
    – GAEC 6 - Menţinerea nivelului de materie organică din sol, inclusiv interdicţia de a incendia miriştile arabile;
    • aspectul «Biodiversitate»:
    - SMR 2 - Conservarea păsărilor sălbatice;
    – SMR 3 - Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică;
    • aspectul «Peisaj, nivelul minim de întreţinere»:
    - GAEC 7 - Menţinerea particularităţilor peisajelor, incluzând arborii în aliniament, în grup sau izolaţi şi terasele existente pe terenul agricol, inclusiv interzicerea tăierii gardurilor vii şi a arborilor în perioada de reproducere şi creştere a păsărilor sălbatice, luând măsuri pentru evitarea instalării şi extinderii speciilor de plante invazive pe terenul agricol;
    – domeniul «Sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor» cuprinde cerinţe legale în materie de gestionare (SMR) pentru următoarele aspecte:
    • aspectul «Siguranţa alimentară»:
    - SMR 4 - Principii şi cerinţe generale ale legislaţiei alimentare şi proceduri în domeniul siguranţei produselor alimentare;
    – SMR 5 - Interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor betaagoniste în creşterea animalelor;
    • aspectul «Identificarea şi înregistrarea animalelor»:
    - SMR 6 - Identificarea şi înregistrarea suinelor;
    – SMR 7 - Identificarea şi înregistrarea bovinelor;
    – SMR 8 - Identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile ovină şi caprină;
    • aspectul «Bolile animalelor»:
    - SMR 9 - Prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme de encefalopatii spongiforme transmisibile (EST);
    • aspectul «Produse de protecţie a plantelor»:
    - SMR 10 - Introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor;
    – domeniul «Bunăstarea animalelor» cuprinde cerinţe legale în materie de gestionare (SMR) pentru bunăstarea animalelor, după cum urmează:
    - SMR 11 - Norme minime privind protecţia viţeilor;
    – SMR 12 - Norme minime de protecţie a porcinelor;
    – SMR 13 - Protecţia animalelor de fermă"

    3. În anexa nr. 1, la articolul 4 punctul 4, tabelul 6 va avea următorul cuprins:
    "Tabelul 6. Criterii de stabilire a gravităţii pentru standardele GAEC care se verifică la nivelul exploataţiei (ref. text GAEC 3 - element de control 3.1)

┌─────────────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│ │Elementul │Controlul se│ │
│Specificare │de control│va realiza │Încadrare│
│GAEC │conform │la nivelul │gravitate│
│ │raportului│parcelei/ │ │
│ │de control│exploataţiei│ │
├─────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│GAEC 3 - │ │ │ │
│Protecţia │ │ │ │
│apelor │ │ │ │
│subterane │ │ │ │
│împotriva │ │ │ │
│poluării cu │ │ │ │
│substanţe │ │ │ │
│periculoase │ │ │ │
│enumerate în │ │ │ │
│anexa la │3.1 │exploataţie │mare │
│Directiva 80/│ │ │ │
│68/CEE în │ │ │ │
│versiunea │ │ │ │
│acesteia │ │ │ │
│aflată în │ │ │ │
│vigoare în │ │ │ │
│ultima zi a │ │ │ │
│valabilităţii│ │ │ │
│sale │ │ │ │
└─────────────┴──────────┴────────────┴─────────┘

"

    4. La anexa nr. 2, tabelul 1 va avea următorul cuprins:
    "Tabelul 1. Elemente de control privind respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu (GAEC)

┌──────────────────┬──────────────────┬─────────────┐
│ │Elemente de │Nivelul la │
│ │control (Se │care se va │
│Specificare GAEC │verifică conform │realiza │
│ │raportului de │controlul │
│ │control.) │ │
├──────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │1.1 - Menţinerea │ │
│ │fâşiilor de │ │
│ │protecţie │ │
│ │existente pe │ │
│ │terenurile │ │
│ │agricole situate │ │
│ │în vecinătatea │ │
│ │zonelor de │ │
│ │protecţie a apelor│ │
│ │de suprafaţă. │ │
│ │Lăţimea minimă a │ │
│ │fâşiilor de │parcelă │
│ │protecţie este de │ │
│ │1 m pe terenurile │ │
│ │cu panta de până │ │
│ │la 12% şi de 3 m │ │
│ │pe terenurile cu │ │
│GAEC 1 - Crearea/ │panta mai mare de │ │
│Menţinerea │12%, panta │ │
│benzilor-tampon │terenului fiind │ │
│(fâşii de │panta medie a │ │
│protecţie) în │blocului fizic │ │
│vecinătatea apelor│adiacent cursului │ │
│de suprafaţă │de apă │ │
│ ├──────────────────┼─────────────┤
│ │1.2 - Existenţa │ │
│ │fâşiilor de │ │
│ │protecţie pe │ │
│ │terenurile │ │
│ │agricole situate │ │
│ │în vecinătatea │ │
│ │zonelor de │ │
│ │protecţie a apelor│ │
│ │de suprafaţă │parcelă │
│ │(respectarea │ │
│ │obligaţiei privind│ │
│ │înfiinţarea şi │ │
│ │menţinerea │ │
│ │fâşiilor de │ │
│ │protecţie, în │ │
│ │cazul în care │ │
│ │acestea nu există)│ │
├──────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │2.1 - Documentele │ │
│ │doveditoare ale │ │
│ │dreptului de │ │
│ │utilizare a apei │ │
│ │pentru irigaţii │ │
│ │[autorizaţia de │ │
│ │utilizare a apei │ │
│ │pentru irigaţii │ │
│ │eliberată de către│ │
│ │ANAR; calitatea de│ │
│ │membru al unei │ │
│ │organizaţii a │ │
│ │utilizatorilor de │ │
│GAEC 2 - │apă pentru │ │
│Respectarea │irigaţii; │ │
│procedurilor de │contractul de │ │
│autorizare, în │irigaţii al │ │
│cazul utilizării │acesteia încheiat │parcelă │
│apei pentru │cu Agenţia │ │
│irigaţii în │Naţională de │ │
│agricultură │Îmbunătăţiri │ │
│ │Funciare (ANIF) │ │
│ │sau contractul de │ │
│ │irigaţii încheiat │ │
│ │între beneficiar │ │
│ │şi ANIF]; │ │
│ │existenţa │ │
│ │indiciilor de │ │
│ │utilizare a apei │ │
│ │pentru irigare │ │
│ │(instalaţii de │ │
│ │irigare în │ │
│ │funcţiune pe │ │
│ │teren, culturi │ │
│ │recent irigate) │ │
├──────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │3.1 - Utilizarea │ │
│ │de către fermieri │ │
│ │a produselor ce │ │
│ │conţin substanţe │ │
│ │periculoase │ │
│ │enumerate în Lista│ │
│ │I şi Lista II din │ │
│ │anexa la Directiva│ │
│ │80/68/CEE, în │ │
│ │versiunea aflată │ │
│ │în vigoare în │ │
│ │ultima zi a │ │
│ │valabilităţii │ │
│ │sale, care sunt │ │
│ │utilizate în │ │
│ │agricultură; │ │
│ │- Existenţa unor │ │
│ │indicii privind │ │
│ │evacuarea directă │ │
│ │a produselor ce │ │
│ │conţin substanţe │ │
│ │periculoase │ │
│ │utilizate în │ │
│ │agricultură; │ │
│ │- Luarea măsurilor│ │
│ │de prevenire a │ │
│ │poluării apelor │ │
│ │subterane prin │ │
│ │evacuarea │ │
│ │indirectă a │ │
│ │substanţelor │ │
│ │periculoase │ │
│ │utilizate în │ │
│ │agricultură, │ │
│ │precum: │ │
│ │• respectarea │ │
│ │condiţiilor de │ │
│ │depozitare, │ │
│ │manipulare şi │ │
│ │utilizare a │ │
│ │produselor de │ │
│ │protecţie a │ │
│ │plantelor în │ │
│ │exploataţiile │ │
│ │agricole, conform │ │
│ │Codului de bune │ │
│ │practici pentru │ │
│ │utilizarea în │ │
│GAEC 3 - Protecţia│siguranţă a │ │
│apelor subterane │produselor de │ │
│împotriva poluării│protecţie a │ │
│cu substanţe │plantelor, aprobat│ │
│periculoase │prin Ordinul │ │
│enumerate în Lista│ministrului │parcelă │
│I şi Lista II din │agriculturii şi │şi │
│anexa la Directiva│dezvoltării rurale│exploataţie*)│
│80/68/CEE, în │nr. 297/2017; │ │
│versiunea aflată │• respectarea │ │
│în vigoare în │normelor tehnice │ │
│ultima zi a │privind │ │
│valabilităţii sale│depozitarea, │ │
│ │manipularea şi │ │
│ │aplicarea │ │
│ │îngrăşămintelor │ │
│ │chimice şi │ │
│ │organice de │ │
│ │origine animală în│ │
│ │exploataţiile │ │
│ │agricole, conform │ │
│ │Codului de bune │ │
│ │practici agricole │ │
│ │pentru protecţia │ │
│ │apelor împotriva │ │
│ │poluării cu │ │
│ │nitraţi din surse │ │
│ │agricole, aprobat │ │
│ │prin Ordinul │ │
│ │ministrului │ │
│ │mediului şi │ │
│ │gospodăririi │ │
│ │apelor şi al │ │
│ │ministrului │ │
│ │agriculturii, │ │
│ │pădurilor şi │ │
│ │dezvoltării rurale│ │
│ │nr. 1.182/1.270/ │ │
│ │2005, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare; │ │
│ │• existenţa, │ │
│ │valabilitatea │ │
│ │actelor de │ │
│ │reglementare │ │
│ │(avize, acorduri, │ │
│ │autorizaţii) │ │
│ │deţinute de │ │
│ │fermieri pentru │ │
│ │activităţile pe │ │
│ │care le desfăşoară│ │
│ │şi respectarea │ │
│ │condiţiilor │ │
│ │prevăzute de │ │
│ │acestea cu privire│ │
│ │la protecţia │ │
│ │apelor subterane │ │
│ │împotriva poluării│ │
│ │cu substanţe │ │
│ │periculoase │ │
├──────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │4.1 - Acoperirea, │ │
│ │pe timpul iernii, │ │
│ │a terenului arabil│ │
│ │cu culturi de │ │
│GAEC 4 - │toamnă şi/sau │ │
│Acoperirea minimă │lăsarea terenului │parcelă │
│a solului │arabil nelucrat │ │
│ │după recoltare pe │ │
│ │cel puţin 20% din │ │
│ │suprafaţa arabilă │ │
│ │totală a fermei │ │
├──────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │5.1 - Efectuarea, │ │
│ │de-a lungul │ │
│ │curbelor de nivel,│ │
│ │a lucrărilor │ │
│ │solului, inclusiv │ │
│ │a semănatului pe │parcelă │
│ │parcelele situate │ │
│GAEC 5 - │în blocuri fizice │ │
│Gestionarea minimă│cu panta medie mai│ │
│a terenului care │mare de 12%, │ │
│să reflecte │cultivate cu │ │
│condiţiile locale │plante prăşitoare │ │
│specifice pentru ├──────────────────┼─────────────┤
│limitarea │5.2 - Existenţa │ │
│eroziunii │teraselor pe │ │
│ │terenul agricol, │ │
│ │menţinerea │ │
│ │teraselor în bune │parcelă │
│ │condiţii agricole │ │
│ │ale terenurilor şi│ │
│ │înierbarea │ │
│ │taluzurilor │ │
├──────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │6.1 - │ │
│ │Corespondenţa │ │
│ │dintre cultura │ │
│ │declarată de │ │
│ │floarea-soarelui │ │
│ │şi cea constatată │ │
│ │la controlul pe │ │
│ │teren, iar │ │
│ │rezultatele din │parcelă**) │
│ │controlul pe teren│ │
│ │vor fi preluate în│ │
│GAEC 6 - │controlul │ │
│Menţinerea │administrativ, │ │
│nivelului de │comparate cu │ │
│materie organică │datele istorice │ │
│din sol, inclusiv │privind amplasarea│ │
│interdicţia de a │culturii de │ │
│incendia miriştile│floarea-soarelui │ │
│arabile ├──────────────────┼─────────────┤
│ │6.2 - Existenţa │ │
│ │unor indicii │ │
│ │privind arderea │ │
│ │miriştilor sau a │ │
│ │resturilor │ │
│ │vegetale pe │parcelă │
│ │terenul arabil, │ │
│ │precum şi a │ │
│ │vegetaţiei │ │
│ │pajiştilor │ │
│ │permanente │ │
├──────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │7.1 - Menţinerea │ │
│ │particularităţilor│ │
│ │de peisaj, │ │
│ │incluzând arborii │ │
│ │în aliniament, în │parcelă │
│GAEC 7 - │grup sau izolaţi │ │
│Menţinerea │- Menţinerea │ │
│particularităţilor│teraselor │ │
│de peisaj, │existente pe │ │
│incluzând arborii │terenul agricol │ │
│în aliniament, în ├──────────────────┼─────────────┤
│grup sau izolaţi │7.2 - Luarea │ │
│şi terasele │măsurilor pentru │ │
│existente pe │evitarea │ │
│terenul agricol, │instalării şi │ │
│inclusiv │extinderii │ │
│interzicerea │speciilor de │parcelă │
│tăierii gardurilor│plante invazive pe│ │
│vii şi a arborilor│terenul agricol, │ │
│în perioada de │precum tăierea/ │ │
│reproducere şi │cosirea manuală │ │
│creştere a │sau mecanică a │ │
│păsărilor │acestora │ │
│sălbatice, luând ├──────────────────┼─────────────┤
│măsuri pentru │7.3 - Existenţa │ │
│evitarea │unor indicii │ │
│instalării şi │privind tăierea │ │
│extinderii │gardurilor vii şi │ │
│speciilor de │a arborilor în │ │
│plante invazive pe│perioada de │parcelă │
│ternul agricol │reproducere şi │ │
│ │creştere a │ │
│ │păsărilor │ │
│ │sălbatice, │ │
│ │cuprinsă între 15 │ │
│ │martie - 30 iunie │ │
└──────────────────┴──────────────────┴─────────────┘

     *) Pentru elementul de control aferent GAEC 3, verificarea pe teren se efectuează atât la nivelul parcelei agricole (respectarea interdicţiei privind evacuarea directă a produselor de protecţie a plantelor, regulatori de creştere, azotaţi, azotiţi şi fosfaţi din îngrăşăminte), cât şi la nivelul exploataţiei agricole (respectarea interdicţiei privind evacuarea directă de biocide, produse de uz veterinar, produse petroliere, produse pentru dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare şi decontaminare în fermă, alte substanţe periculoase enumerate în Lista I şi Lista II din anexa la Directiva 80/68/CEE, precum şi respectarea măsurilor de prevenire a poluării apelor subterane prin evacuarea indirectă a substanţelor periculoase utilizate în agricultură).
    **) Pentru elementul de control aferent GAEC 6.1, verificarea se efectuează la nivelul parcelei agricole, la controlul administrativ, pe baza datelor istorice şi pe baza rezultatelor controlului pe teren."    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Dumitru Daniel Botănoiu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 24 octombrie 2019.
    Nr. 527.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016