Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.108 din 4 septembrie 2019  privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare  în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2020-2021,  precum şi a modelelor pentru avizarea de către comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic  şi unitatea administrativ-teritorială a proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual  şi în învăţământul profesional    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 5.108 din 4 septembrie 2019 privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2020-2021, precum şi a modelelor pentru avizarea de către comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială a proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 751 din 16 septembrie 2019
    În temeiul prevederilor art. 23 din Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.554/2017, şi ale art. 9 din Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.033/2016,
    în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul educaţiei naţionale, interimar, emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2020-2021, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Se aprobă modelele pentru avizarea de către comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială a proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional, prevăzute în anexele nr. 2-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3
    Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia minorităţi, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ profesional şi tehnic duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei naţionale, interimar,
                    Valer-Daniel Breaz

    Bucureşti, 4 septembrie 2019.
    Nr. 5.108.
    ANEXA 1

    CALENDARUL
    etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2020-2021

┌────┬──────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │Termen de │
│Nr. │ │finalizare│
│crt.│Etapa/Acţiunea │etapă/ │
│ │ │acţiune │
│ │ │Perioada │
├────┴──────────────────────────────┴──────────┤
│Informarea operatorilor economici şi a │
│autorităţilor publice locale cu privire la │
│intrarea în vigoare a Calendarului etapelor şi│
│acţiunilor pentru stabilirea cifrei de │
│şcolarizare în învăţământul dual şi în │
│învăţământul profesional pentru anul şcolar │
│2020-2021 │
├────┬──────────────────────────────┬──────────┤
│ │Inspectoratul şcolar judeţean/│ │
│ │Inspectoratul Şcolar al │ │
│ │Municipiului Bucureşti (ISJ/ │ │
│ │ISMB) realizează, cu sprijinul│ │
│ │camerelor de comerţ şi al │ │
│ │instituţiilor reprezentate în │ │
│ │comitetele locale de │ │
│ │dezvoltare a parteneriatului │ │
│ │social (CLDPS), acţiuni de │ │
│ │informare şi popularizare în │ │
│ │rândul operatorilor economici │ │
│ │şi al unităţilor de învăţământ│ │
│ │profesional şi tehnic privind │până la 30│
│1 │calendarul etapelor şi │septembrie│
│ │acţiunilor pentru stabilirea │2019 │
│ │cifrei de şcolarizare în │ │
│ │învăţământul dual şi în │ │
│ │învăţământul profesional │ │
│ │pentru anul şcolar 2020-2021. │ │
│ │ISJ/ISMB publică pe site-ul │ │
│ │instituţiei calendarul │ │
│ │etapelor şi acţiunilor pentru │ │
│ │stabilirea cifrei de │ │
│ │şcolarizare în învăţământul │ │
│ │dual şi în învăţământul │ │
│ │profesional pentru anul şcolar│ │
│ │2020-2021. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │ISJ/ISMB informează │ │
│ │autorităţile administraţiei │ │
│ │publice locale cu privire la │până la 30│
│2 │rolurile acestora în │septembrie│
│ │stabilirea cifrei de │2019 │
│ │şcolarizare şi încheierea │ │
│ │contractelor de parteneriat │ │
│ │pentru învăţământul dual. │ │
├────┴──────────────────────────────┴──────────┤
│Realizarea propunerilor privind locurile în │
│învăţământul dual şi în învăţământul │
│profesional │
├──────────────────────────────────────────────┤
│Învăţământ dual │
├────┬──────────────────────────────┬──────────┤
│ │Operatorii economici transmit │ │
│ │la Centrul Naţional de │ │
│ │Dezvoltare a Învăţământului │ │
│ │Profesional şi Tehnic (CNDIPT)│ │
│ │solicitările de şcolarizare în│ │
│ │învăţământul dual, conform │ │
│ │modelului de solicitare din │ │
│ │anexa nr. 2 la Metodologia de │ │
│ │organizare şi funcţionare a │până la 22│
│3 │învăţământului dual, aprobată │noiembrie │
│ │prin Ordinul ministrului │2019 │
│ │educaţiei naţionale nr. 3.554/│ │
│ │2017, prezentat şi în anexa │ │
│ │care face parte integrantă din│ │
│ │prezentul calendar. │ │
│ │NOTĂ: │ │
│ │Solicitările operatorilor │ │
│ │economici se pot transmite │ │
│ │prin e-mail la adresa │ │
│ │registratura.cndipt@gmail.com.│ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │CNDIPT centralizează │ │
│ │solicitările operatorilor │ │
│ │economici şi transmite către │ │
│ │inspectoratele şcolare şi │ │
│ │unităţile │până la 29│
│4 │administrativ-teritoriale pe │noiembrie │
│ │raza cărora s-a solicitat │2019 │
│ │şcolarizarea situaţia │ │
│ │solicitărilor operatorilor │ │
│ │economici pentru şcolarizare │ │
│ │în învăţământul dual. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │ISJ/ISMB analizează │ │
│ │solicitările operatorilor │ │
│ │economici, în conformitate cu │ │
│ │obligaţiile prevăzute la art. │ │
│ │23 alin. (6)-(8) din │ │
│ │Metodologia de organizare şi │până la 6 │
│5 │funcţionare a învăţământului │decembrie │
│ │dual, aprobată prin Ordinul │2019 │
│ │ministrului educaţiei │ │
│ │naţionale nr. 3.554/2017, şi │ │
│ │transmit la CNDIPT situaţia cu│ │
│ │locurile propuse, ca răspuns │ │
│ │la aceste solicitări. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │CNDIPT analizează gradul de │ │
│ │satisfacere al solicitărilor │ │
│ │operatorilor economici, │ │
│ │motivele de nesatisfacere ale │ │
│ │acestora la nivel judeţean şi │ │
│ │iniţiază, după caz, demersuri │ │
│ │pentru identificarea │până la 11│
│6 │soluţiilor de satisfacere la │decembrie │
│ │nivel regional a solicitărilor│2019 │
│ │care, din motive obiective, nu│ │
│ │pot fi satisfăcute la nivel │ │
│ │judeţean. CNDIPT formulează │ │
│ │propuneri pentru creşterea │ │
│ │gradului de satisfacere a │ │
│ │solicitărilor operatorilor │ │
│ │economici. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │ISJ/ISMB definitivează │până la 12│
│7 │situaţia cu locurile propuse │decembrie │
│ │pentru învăţământul dual, │2019 │
│ │conform anexei nr. 3 la ordin.│ │
├────┴──────────────────────────────┴──────────┤
│Învăţământ profesional │
├────┬──────────────────────────────┬──────────┤
│ │Operatorii economici │ │
│ │înaintează unităţilor de │ │
│ │învăţământ profesional şi │ │
│ │tehnic sau inspectoratelor │până la 22│
│8 │şcolare solicitările de │noiembrie │
│ │şcolarizare în învăţământul │2019 │
│ │profesional pentru anul şcolar│ │
│ │2020-2021, conform modelului │ │
│ │prevăzut în anexa la prezentul│ │
│ │calendar. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │Unităţile de învăţământ │ │
│ │profesional şi tehnic^1 │ │
│ │încheie contracte-cadru cu │ │
│ │operatorii economici pentru │ │
│ │formarea profesională a │până la 29│
│9 │elevilor prin învăţământul │noiembrie │
│ │profesional de stat şi │2019 │
│ │înaintează la ISJ/ISMB │ │
│ │propunerea privind numărul de │ │
│ │locuri în învăţământul │ │
│ │profesional, împreună cu │ │
│ │contractele-cadru încheiate. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │ISJ/ISMB analizează │ │
│ │solicitările operatorilor │ │
│ │economici şi transmite la │până la 6 │
│10 │CNDIPT situaţia cu locurile │decembrie │
│ │propuse la învăţământul │2019 │
│ │profesional, ca răspuns la │ │
│ │aceste solicitări, conform │ │
│ │anexei nr. 4 la ordin. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │CNDIPT analizează gradul de │ │
│ │satisfacere al solicitărilor │ │
│ │operatorilor economici, │ │
│ │motivele de nesatisfacere ale │până la 11│
│11 │acestora la nivel judeţean şi │decembrie │
│ │formulează propuneri pentru │2019 │
│ │creşterea gradului de │ │
│ │satisfacere a solicitărilor │ │
│ │operatorilor economici. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │ISJ/ISMB definitivează │până la 12│
│12 │situaţia cu locurile propuse │decembrie │
│ │la învăţământul profesional, │2019 │
│ │conform anexei nr. 4 la ordin.│ │
├────┴──────────────────────────────┴──────────┤
│Analiza şi avizarea propunerilor locurilor │
│solicitate de operatorii economici pentru │
│învăţământul profesional şi învăţământul dual │
├────┬──────────────────────────────┬──────────┤
│ │ISJ/ISMB organizează şedinţă │ │
│ │CLDPS pentru analiza şi │ │
│ │avizarea numărului de locuri │ │
│ │pentru învăţământul │ │
│ │profesional şi pentru │ │
│ │învăţământul dual. │ │
│ │La şedinţa CLDPS participă │ │
│ │reprezentanţii operatorilor │ │
│ │economici care au solicitat │12-19 │
│13 │şcolarizare în învăţământul │decembrie │
│ │dual, ai unităţilor │2019 │
│ │administrativ-teritoriale pe │ │
│ │raza cărora s-a solicitat │ │
│ │şcolarizarea în învăţământul │ │
│ │dual de către operatorii │ │
│ │economici şi directorii │ │
│ │unităţilor de învăţământ │ │
│ │propuse să şcolarizeze │ │
│ │învăţământul dual. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │ISJ/ISMB transmite la │ │
│ │unităţile de învăţământ şi la │ │
│ │unităţile │ │
│ │administrativ-teritoriale pe │ │
│ │raza cărora se află unităţile │ │
│ │de învăţământ respective │ │
│ │situaţia locurilor repartizate│ │
│ │pentru învăţământul dual, │ │
│ │conform modelului din anexa │ │
│ │nr. 2 la ordin. │16-20 │
│14 │ISJ/ISMB informează unităţile │decembrie │
│ │de învăţământ cu privire la │2019 │
│ │numărul de locuri repartizat │ │
│ │pentru învăţământul │ │
│ │profesional, avizat de CLDPS │ │
│ │şi CNDIPT. │ │
│ │ISJ/ISMB transmite la CNDIPT │ │
│ │proiectul cifrei de │ │
│ │şcolarizare la învăţământul │ │
│ │dual şi învăţământul │ │
│ │profesional, conform anexelor │ │
│ │nr. 2-4 la ordin. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │Unităţile de învăţământ care │ │
│ │au cifră de şcolarizare │ │
│ │avizată de ISJ/ISMB pentru │ │
│ │învăţământul dual încheie │ │
│ │contractele de parteneriat cu │până la 17│
│15 │operatorii economici şi cu │ianuarie │
│ │unitatea │2020 │
│ │administrativ-teritorială pe │ │
│ │raza căreia se află unitatea │ │
│ │de învăţământ şi transmit la │ │
│ │inspectoratul şcolar copii ale│ │
│ │contractelor. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │ISJ/ISMB organizează şedinţă │ │
│ │CLDPS pentru analiza şi │ │
│ │avizarea numărului de locuri │ │
│ │pentru învăţământul │ │
│ │profesional şi tehnic. │ │
│ │NOTĂ: │ │
│ │Planificarea întâlnirilor de │13-17 │
│16 │lucru ale CLDPS se realizează │ianuarie │
│ │cu consultarea coordonatorului│2020 │
│ │regional din partea CNDIPT, │ │
│ │instituţie care asigură │ │
│ │coordonarea metodologică a │ │
│ │activităţilor CLDPS. La │ │
│ │întâlnirile CLDPS participă │ │
│ │coordonatorii regionali din │ │
│ │partea CNDIPT. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │ISJ/ISMB aprobă proiectul │până la 20│
│17 │planului de şcolarizare în │ianuarie │
│ │consiliul de administraţie. │2020 │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │ISJ/ISMB elaborează varianta │ │
│ │finală a proiectului cifrei de│ │
│ │şcolarizare şi o transmite la │ │
│ │Ministerul Educaţiei Naţionale│ │
│ │şi la CNDIPT. │ │
│ │Varianta finală a proiectului │ │
│ │cifrei de şcolarizare │ │
│ │transmisă la CNDIPT va fi │ │
│ │însoţită de copii ale │ │
│ │contractelor de parteneriat │ │
│ │încheiate de unităţile de │ │
│ │învăţământ cu operatorii │ │
│ │economici şi cu unitatea │ │
│ │administrativ-teritorială pe │ │
│ │raza căreia se află unitatea │ │
│ │de învăţământ, pentru │ │
│ │învăţământul dual. Varianta │ │
│ │finală a proiectului cifrei de│ │
│ │şcolarizare cuprinde anexele │până la 20│
│18 │nr. 2-4 la ordin şi anexele │ianuarie │
│ │referitoare la învăţământul │2020 │
│ │liceal, profesional, dual şi │ │
│ │postliceal, conform │ │
│ │Metodologiei privind │ │
│ │fundamentarea cifrei de │ │
│ │şcolarizare pentru │ │
│ │învăţământul preuniversitar de│ │
│ │stat, evidenţa efectivelor de │ │
│ │antepreşcolari, preşcolari şi │ │
│ │elevi şcolarizaţi în unităţile│ │
│ │de învăţământ particular, │ │
│ │precum şi emiterea avizului │ │
│ │conform în vederea organizării│ │
│ │reţelei unităţilor de │ │
│ │învăţământ preuniversitar │ │
│ │pentru anul şcolar 2020-2021, │ │
│ │aprobată prin Ordinul │ │
│ │ministrului educaţiei │ │
│ │naţionale nr. 5.090/2019. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ │CNDIPT transmite Ministerului │ │
│ │Educaţiei Naţionale situaţia │ │
│ │centralizatoare a planului de │ │
│ │şcolarizare pentru │ │
│ │învăţământul profesional şi │27 │
│19 │învăţământul dual, precum şi │ianuarie │
│ │Nota de informare privind │2020 │
│ │avizarea de către CLDPS şi │ │
│ │CNDIPT a cifrei de şcolarizare│ │
│ │pentru învăţământul │ │
│ │profesional şi tehnic. │ │
└────┴──────────────────────────────┴──────────┘

    ^1 Cu excepţia celor aflate în proces de reorganizare.
    NOTĂ:
    Modelul Contratului-cadru pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul profesional de stat este cel din anexa nr. 1 la Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.033/2016. Modelul Contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual este cel din anexa nr. 1 la Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.554/2017.

    ANEXA 1

    la calendar

┌──────────────────────────────────────┐
│(Antet operator economic) │
├──────────────────────────────────────┤
│(Nr. de înregistrare) │
└──────────────────────────────────────┘

    Solicitare de şcolarizare în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021
    1. Date privind operatorul economic
    1.1. Denumirea operatorului economic: ...................................
    CIF/CUI: .........................................

    1.2. Adresa: ................................................................
    1.3. Date de contact:
    Telefon: .........................… Fax: .............................
    E-mail: ....................................
    Pagină web: ..............................

    1.4. Persoana de contact:
    Numele şi prenumele: ...................................
    Funcţia: ................................
    Date de contact:
    Telefon: .................... Fax: .......................
    E-mail: .........................    2. Solicitarea de şcolarizare
    Solicităm includerea următoarelor calificări în planul de şcolarizare pentru învăţământul dual în anul şcolar 2020-2021:

┌─────────────────────┬────────────────┐
│Calificarea │Numărul de │
│profesională │locuri │
│solicitată^1 │solicitate │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │ │
└─────────────────────┴────────────────┘

    ^1 Se completează conform nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


    3. Precizări privind unitatea/unităţile administrativ-teritorială/administrativ-teritoriale pe raza căreia/cărora se solicită şcolarizare şi preferinţe privind unitatea de învăţământ pentru încheierea contractului de parteneriat

┌───────┬───────────┬──────────────────┐
│ │ │Unitatea de │
│Judeţul│Localitatea│învăţământ │
│ │ │parteneră │
│ │ │preferată^2 │
├───────┼───────────┼──────────────────┤
│ │ │ │
├───────┼───────────┼──────────────────┤
│ │ │ │
└───────┴───────────┴──────────────────┘

    ^2 Indicarea preferinţei pentru o unitate de învăţământ este opţională. Alocarea pe unităţi de învăţământ a cifrei de şcolarizare în învăţământul profesional dual se va realiza ţinând cont de preferinţele operatorilor economici şi în funcţie de posibilităţile de constituire a formaţiunilor de studii, cu respectarea reglementărilor referitoare la efectivele minime şi maxime de elevi, în conformitate cu art. 63 alin. (1) lit. e^1), e^2) şi e^3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    Menţionăm că vom asigura pregătirea practică a elevilor în cadrul unităţii noastre, în conformitate cu standardele de pregătire profesională în vigoare.
    Menţionăm că vom acorda pentru fiecare elev, conform numărului de locuri solicitate, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice.^3
    ^3 Cerinţă în conformitate cu art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    Menţionăm că vom angaja cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor, cheltuieli care vor fi negociate şi detaliate în contractul de parteneriat pe care îl vom încheia cu unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară la care vor fi alocate locurile aprobate pentru şcolarizare în învăţământul profesional dual.
    Data: ...................
    Reprezentant legal,
    Funcţia .......................................
    Numele şi prenumele ...........................
    Semnătură [ştampilă] ..............................


┌──────────────────────────────────────┐
│(Antet operator economic) │
├──────────────────────────────────────┤
│(Nr. de înregistrare) │
└──────────────────────────────────────┘

    Solicitare de şcolarizare în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2020-2021
    1. Date privind operatorul economic
    1.1. Denumirea operatorului economic: ...............................
    CIF/CUI: ......................................

    1.2. Adresa: ..............................................
    1.3. Date de contact:
    Telefon: ...................... Fax: ......................
    E-mail: ............................
    Pagină web: .............................

    1.4. Persoana de contact:
    Numele şi prenumele: .............................................
    Funcţia: ...........................................
    Date de contact:
    Telefon: .................. Fax: .................
    E-mail: ..........................    2. Solicitarea de şcolarizare
    Solicităm includerea următoarelor calificări în planul de şcolarizare pentru învăţământul profesional în anul şcolar 2020-2021:

┌─────────────────────────┬────────────┐
│Calificarea/Calificările │Numărul de │
│profesională(e) │locuri │
│solicitată(e)^1 │solicitate │
├─────────────────────────┼────────────┤
│ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│ │ │
└─────────────────────────┴────────────┘

    ^1 Se completează conform nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


    3. Precizări privind unitatea de învăţământ parteneră
    Avem o unitate de învăţământ parteneră/cu care dorim să colaborăm pentru practica elevilor din învăţământul profesional în anul şcolar 2020-2021 în calificările mai sus menţionate.
    Da [ ] Precizaţi unitatea de învăţământ parteneră ...................................
    Nu [ ]

    4. Precizări privind asigurarea stagiilor de practică a elevilor la operatorul de practică

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Calificarea/ │Vom asigura │
│Calificările │efectuarea │
│profesională(e) │stagiilor de │
│solicitată(e) │practică a elevilor│
├──────────────────┼──────┬────────────┤
│ │Da/Nu^│Observaţii^3│
│ │2 │ │
├──────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │
├──────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │
└──────────────────┴──────┴────────────┘

    ^2 Pentru fiecare calificare solicitată vă rugăm să menţionaţi „DA“ (în cazul în care veţi asigura practica elevilor în firma dumneavoastră) sau NU (în cazul în care nu puteţi asigura practica elevilor în firma dumneavoastră).
    ^3 Vă rugăm să includeţi în colana „Observaţii“ eventuale menţiuni pe care le consideraţi relevante privind susţinerea de către firma dumneavoastră a practicii elevilor la firma dumneavoastră sau la unitatea de învăţământ şi eventuale alte facilităţi/forme de sprijin pentru elevi oferite de firmă.

    Data: .................
    Reprezentant legal,
    Funcţia .................................
    Numele şi prenumele ..................................
    Semnătură [ştampilă] ....................................

    ANEXA 2

    Avizat
    Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social,
    Preşedinte/Vicepreşedinte
    ....................................
    (numele, prenumele şi semnătura)

    Avizat
    Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic,
    Inspector,
    ....................................
    (numele, prenumele şi semnătura)

    Avizat
    Reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale,
    ....................................
    (numele, prenumele şi semnătura)

    Proiectul cifrei de şcolarizare în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021,
    de pe raza unităţii administrativ-teritoriale ..............., judeţul ..........................^1)
    ^1) Se completează câte o situaţie centralizată pentru fiecare unitate administrativ-teritorială pe raza căreia au fost înregistrate solicitări ale operatorilor economici.

┌────┬────────────┬────────────┬────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │Date de │ │Repartizarea cifrei de şcolarizare în │
│ │ │Persoana de │contact:│Solicitarea de şcolarizare │învăţământul dual │
│ │Denumirea │contact din │adresa │ │ │
│Nr. │operatorului│partea │de ├────────┬────────────┬──────────┼──────┬─────────────┬──────────┬──────────┤
│crt.│economic │operatorului│e-mail/ │Domeniul│ │ │ │Gradul de │Unitatea │ │
│ │ │economic │nr. de │de │Calificarea │Nr. locuri│Nr. │satisfacere a│de │Observaţii│
│ │ │ │telefon/│formare │profesională│solicitate│locuri│solicitărilor│învăţământ│^2) │
│ │ │ │nr. fax │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┴────────────┴────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴──────────┴──────┴─────────────┴──────────┴──────────┘

    ^2) Se completează cu argumente în cazul în care numărul de locuri din propunerea de ofertă de şcolarizare nu satisface integral solicitarea de şcolarizare din partea operatorilor economici.
    Inspector şcolar general,
    ...............................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    Inspector şcolar pentru învăţământul profesional şi tehnic,
    ..................................
    (numele, prenumele şi semnătura)

    ANEXA 3

    Avizat
    Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social,
    Preşedinte/Vicepreşedinte,
    ......................................
    (numele, prenumele şi semnătura)

    Avizat
    Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic,
    Inspector,
    ......................................
    (numele, prenumele şi semnătura)

    Proiectul cifrei de şcolarizare în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021, din judeţul ....................

┌────┬────────────┬────────────┬────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │Date de │ │Repartizarea cifrei de şcolarizare în │
│ │ │Persoana de │contact:│Solicitarea de şcolarizare │învăţământul dual │
│ │Denumirea │contact din │adresa │ │ │
│Nr. │operatorului│partea │de ├────────┬────────────┬──────────┼──────┬─────────────┬──────────┬──────────┤
│crt.│economic │operatorului│e-mail/ │Domeniul│ │ │ │Gradul de │Unitatea │ │
│ │ │economic │nr. de │de │Calificarea │Nr. locuri│Nr. │satisfacere a│de │Observaţii│
│ │ │ │telefon/│formare │profesională│solicitate│locuri│solicitărilor│învăţământ│^1) │
│ │ │ │nr. fax │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┴────────────┴────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴──────────┴──────┴─────────────┴──────────┴──────────┘

    ^1) Se completează cu argumente în cazul în care numărul de locuri din propunerea de ofertă de şcolarizare nu satisface integral solicitarea de şcolarizare din partea operatorilor economici.
    Inspector şcolar general,
    ..............................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    Inspector şcolar pentru învăţământul profesional şi tehnic,
    ......................................
    (numele, prenumele şi semnătura)

    ANEXA 4

    Avizat
    Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social,
    Preşedinte/Vicepreşedinte,
    .....................................
    (numele, prenumele şi semnătura)

    Avizat
    Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic,
    Inspector,
    .....................................
    (numele, prenumele şi semnătura)

    Proiectul cifrei de şcolarizare la învăţământul profesional pentru anul şcolar 2020-2021, din judeţul .................

┌────┬────────────┬────────────┬────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │Date de │ │Repartizarea cifrei de şcolarizare pentru │
│ │ │Persoana de │contact:│Solicitarea de şcolarizare │învăţământul profesional │
│ │Denumirea │contact din │adresa │ │ │
│Nr. │operatorului│partea │de ├────────┬────────────┬──────────┼──────┬─────────────┬──────────┬──────────┤
│crt.│economic │operatorului│e-mail/ │Domeniul│ │ │ │Gradul de │Unitatea │ │
│ │ │economic │nr. de │de │Calificarea │Nr. locuri│Nr. │satisfacere a│de │Observaţii│
│ │ │ │telefon/│formare │profesională│solicitate│locuri│solicitărilor│învăţământ│^1) │
│ │ │ │nr. fax │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┴────────────┴────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴──────────┴──────┴─────────────┴──────────┴──────────┘

    ^1) Se completează cu argumente în cazul în care numărul de locuri din propunerea de ofertă de şcolarizare nu satisface integral solicitarea de şcolarizare din partea operatorilor economici.
    Inspector şcolar general,
    ........................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    Inspector şcolar pentru învăţământul profesional şi tehnic,
    ...............................
    (numele, prenumele şi semnătura)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016